Tỉnh Thức Ứng Dụng

Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên

About

Anh Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên hiện đang sống tại Mỹ, và là một kỹ sư về ngành điện toán. Anh là một tác giả và dịch giả của hơn 20 quyển sách đã được xuất bản ở Việt Nam.

Các tác phẩm của anh viết phần lớn chuyên về đề tài Thiền tập, Tỉnh thức, ứng dụng vào trong đời sống hằng ngày. Anh cũng thường tham gia vào các sinh hoạt và chia sẻ kinh nghiệm thiền tập đến với cộng đồng người Việt trong vùng.

Blogs: http://nguyenduynhien.blogspot.com/

Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN

Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

Available on

Community

51 episodes

BÀI NÓI CHUYỆN: Oct 2022 - 01 Ý Niệm và Thực Tại

01 Ý Niệm và Thực Tại . Xem trên Youtube - https://youtu.be/tM3DcKbfwps . Bài chia sẻ 01 trong khóa tu "Như Cánh Chim Trong Gió Lớn" tại Trung Tâm Thiện Đức Oct 2022. . Chúng ta tiếp xúc với thực tại (reality) bằng ý niệm (concept). Và những ý niệm này thường sai lầm, chúng che mờ đi thực tại của ta. Có 3 chướng ngại làm ngăn ngại, che đậy, không cho ta thấy rõ được thực tại, với những nhân duyên của nó. Giới thiệu những yếu tố có thể giúp ta trở về với một cái thấy trong sáng tự nhiên: buông xả, quan sát và để như là. . Hình ảnh khóa tu: https://photos.app.goo.gl/uTEf7mnN1yJUQVqL9 . ► Blogs: http://nguyenduynhien.blogspot.com/ ► Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN ► Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

2h 3m
Nov 07
BÀI NÓI CHUYỆN: Oct 2022 - 02 Gốc Rễ Phiền Não

02 Gốc Rễ Phiền Não . Xem trên Youtube - https://youtu.be/aknLdUr3kTY . Bài chia sẻ 02 trong khóa tu "Như Cánh Chim Trong Gió Lớn" tại Trung Tâm Thiện Đức Oct 2022. . Những phiền não bắt đầu từ một cái thấy sai lầm, không trong sáng (Ignorance). Nó tạo nên những tập quán, biểu hiện qua cá tính huân tập (Karmic Formations) và nhận thức (Consciousness) của ta. Khi ta tiếp xúc (Contact) với cuộc sống, những nhận thức sai lầm ấy là tấm màn che phủ thực tại, qua kinh nghiệm của cảm thọ (Feeling). Đây là những duyên sinh, điều kiện, khiến cho cây khổ đau trổ cành, xanh lá. . Hình ảnh khóa tu: https://photos.app.goo.gl/uTEf7mnN1yJUQVqL9 . ► Blogs: http://nguyenduynhien.blogspot.com/ ► Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN ► Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

1h 34m
Nov 07
BÀI NÓI CHUYỆN: Oct 2022 - 03 Cây Lá Phiền Não

03 Cây Lá Phiền Não . Xem trên Youtube - https://youtu.be/2UrP67GO63g . Bài chia sẻ 03 trong khóa tu "Như Cánh Chim Trong Gió Lớn" tại Trung Tâm Thiện Đức Oct 2022. . Từ những nhân duyên căn bản, gốc rễ của phiền não, cây khổ đau bắt đầu có mặt. Tham ái (Craving) phát sinh do phản ứng của ta với cảm thọ, là năng lượng, thúc đẩy ta nắm giữ (Grasping) và loại bỏ những gì mình thích hoặc không ưa thích. Sự nắm bắt này dẫn đến sự trở thành (Becoming) một cái gì đó. Nó hình thành nên (Birth) một cái “Ta”. Và hể có sinh thì sẽ có diệt (Aging and Death), có khổ đau (Suffering). Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những nhân duyên và tiến trình sinh khởi này của phiền não. . Hình ảnh khóa tu: https://photos.app.goo.gl/uTEf7mnN1yJUQVqL9 . ► Blogs: http://nguyenduynhien.blogspot.com/ ► Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN ► Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

1h 58m
Nov 07
BÀI NÓI CHUYỆN: Oct 2022 - 04 Như Cánh Chim Trong Gió Lớn

04 Như Cánh Chim Trong Gió Lớn . Xem trên Youtube - https://youtu.be/hEC-wd8LFx0 . Bài chia sẻ 04 trong khóa tu "Như Cánh Chim Trong Gió Lớn" tại Trung Tâm Thiện Đức Oct 2022. . Khi những cơn gió lớn ào đến thật mạnh, những con chim buông thả ra, và cất bổng lên cao. Chúng dương rộng đôi cánh, và bay lượn lên trên cơn gió. Trong cuộc sống ta sẽ phải tiếp tục đối diện với những phiền não. Hãy tiếp nhận bằng sự buông xả, rộng mở, và cảm nhận nó bằng cả con tim của mình. Hãy mở rộng đôi cánh ra và lượn lên cao. . Thật ra, sự buông xả cũng chính là bản chất chân thật của ta, đó là cái bản tính tốt lành và an vui tự nhiên. Nhân duyên làm che mờ sự tốt lành ấy trong ta là do bởi một cái thấy không trong sáng (vô minh) và lòng mong cầu, vướng mắc (tham ái). . Hình ảnh khóa tu: https://photos.app.goo.gl/uTEf7mnN1yJUQVqL9 . ► Blogs: http://nguyenduynhien.blogspot.com/ ► Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN ► Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

1h 48m
Nov 07
BÀI ĐỌC: Thái Độ Rộng mở.

Thái Độ Rộng mở. Hãy giữ cho lòng mình được rộng mở và mềm dịu. Sự mềm dịu là thái độ của một tâm từ, biết chấp nhận và thứ tha. Sự rộng mở là năng lượng của tuệ giác, giúp ta thấy được sự chuyển hóa tự nhiên của cuộc sống, theo luật nhân quả. Thấy được những gì có thể làm và cần nên làm. Đôi khi, không làm gì hết lại là hành động chân chánh nhất. ► Blogs: http://nguyenduynhien.blogspot.com/ ► Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN ► Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

7m
Oct 17
BÀI NÓI CHUYỆN: Chấp Nhận

Chấp Nhận Bài chia sẻ của Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên trong khoá tu học mùa Thu 2003. Chấp nhận phải được bắt đầu từ chính nơi mình, nó cần 2 yếu tố: thấy rõ và tình thương. Chấp nhận không có nghĩa là một thái độ buông suôi hay không làm gì hết. Mà đó là một thái độ của vô ngã, trong đó tất cả đều là bình đẳng. Và nhờ vậy mà ta có một tình thương đối với mình trọn vẹn, không phân biệt. Với một thái độ chấp nhận, ta cho phép mình được hạnh phúc với những biến đổi, mất mát trong cuộc sống. ► Blogs:  http://nguyenduynhien.blogspot.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3Z1VVNKMC1ETlF3OFNwcU5IUEF1X3NXVGNvUXxBQ3Jtc0tsMzFYZmZ3MndXRm9WTVYta0xkTU9rZm5CQ2NRRzd2MnEyY1lvRnV1UnJlcWpiUXhWN195UnhMSUpnbmdoZG5QNktFeEhhOG44YTlOZVpRZGdOZjRyeUZPUmxyUzJSU2JrcUI5QkNfaGNKUzZZMURIZw&q=http%3A%2F%2Fnguyenduynhien.blogspot.com%2F ► Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN ► Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

43m
Sep 04
NHẠC: 10 - Hãy Yêu Nhau Đi

CD - Nguyện Lắng Nghe (2008) Hãy Yêu Nhau Đi - TCS Trình bày NDN và bạn hữu ► Blogs: http://nguyenduynhien.blogspot.com/ ► Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN ► Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

2m
Aug 10
NHẠC: 01 - Đã Về Đã Tới

CD - Nguyện Lắng Nghe (2008) Đã Về Đã Tới - Thơ Nhất Hạnh Trình bày NDN và bạn hữu ► Blogs: http://nguyenduynhien.blogspot.com/ ► Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN ► Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

2m
Aug 09
NHẠC: 02 - Một Lá Ngô Đồng Rơi

CD Nguyện Lắng Nghe (2008) Một Lá Ngô Đồng Rơi - Lời Nhất Hạnh Trình bày NDN và bạn hữu ► Blogs: http://nguyenduynhien.blogspot.com/ ► Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN ► Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

2m
Aug 09
NHẠC: 03 - Đây Là Tịnh Độ

CD - Nguyện Lắng Nghe (2008) Đây Là Tinh Độ - Thơ Nhất Hạnh Trình bày NDN và bạn hữu ► Blogs: http://nguyenduynhien.blogspot.com/ ► Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN ► Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

2m
Aug 09
NHẠC: 04 - Nguyện Lắng Nghe

CD - Nguyện Lắng Nghe (2008) Nguyện Lắng Nghe - Nhạc Lời Mỹ Hạnh Trình bày NDN và bạn hữu ► Blogs: http://nguyenduynhien.blogspot.com/ ► Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN ► Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

1m
Aug 09
NHẠC: 05 - Hải Đảo Tự Thân

CD - Nguyện Lắng Nghe (2008) Hải Đảo Tự Thân - Thơ Nhất Hạnh Trình bày NDN và bạn hữu ► Blogs: http://nguyenduynhien.blogspot.com/ ► Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN ► Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

2m
Aug 09
NHẠC: 06 - Thiền Sinh Ru Nội Kết

CD - Nguyện Lắng Nghe (2008) Thiền Sinh Ru Nội Kết - Thơ Nhất Hạnh Trình bày NDN và bạn hữu ► Blogs: http://nguyenduynhien.blogspot.com/ ► Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN ► Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

2m
Aug 09
NHẠC: 07 - Gần Nhau

CD - Nguyện Lắng Nghe (2008) Gần Nhau Trình bày NDN và bạn hữu ► Blogs: http://nguyenduynhien.blogspot.com/ ► Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN ► Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

3m
Aug 09
NHẠC: 08 - Tiếng Chuông Chùa Cổ

CD - Nguyện Lắng Nghe (2008) Tiếng chuông chùa cổ - Thơ Nhất Hạnh Trình bày: NDN và bạn hữu ► Blogs: http://nguyenduynhien.blogspot.com/ ► Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN ► YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

5m
Aug 09
NHẠC: 09 - Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.

CD - Nguyện Lắng Nghe (2008) Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui - Nhạc TCS Trình bày NDN và bạn hữu ► Blogs: http://nguyenduynhien.blogspot.com/ ► Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN ► Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

4m
Aug 09
BÀI NÓI CHUYỆN: 04 Phần 2 - Buông Xả, Con Đường của Tình Thương. Response.

Bài chia sẻ 4 Phần II trong khóa tu "Buông Xả, Con đường của Tình thương" tại Trung Tâm Thiện Đức June 2022.  Response.  Xem trên Youtube - https://youtu.be/V5ll7xG2sa8 . Buông xả là con đường của tình thương, là kết quả của tuệ giác, một cái nhìn trong sáng. Con đường này không đưa ta đến một nơi chốn đặc biệt nào đó, mà chỉ là buông xả và bao dung trong mỗi giây phút có mặt. Con đường của tình thương là một con đường của hạnh phúc. . ► Blogs:http://nguyenduynhien.blogspot.com/ ► Facebook:https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN ► Youtube:https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

1h 9m
Jul 20
BÀI NÓI CHUYỆN: 04 Phần 1 - Buông Xả, Con Đường của Tình Thương. Response.

Bài chia sẻ 4 Phần I trong khóa tu "Buông Xả, Con đường của Tình thương" tại Trung Tâm Thiện Đức June 2022.  Response.  Xem trên Youtube - https://youtu.be/SAGmnD0sn5M . Buông xả là con đường của tình thương, là kết quả của tuệ giác, một cái nhìn trong sáng. Con đường này không đưa ta đến một nơi chốn đặc biệt nào đó, mà chỉ là buông xả và bao dung trong mỗi giây phút có mặt. Con đường của tình thương là một con đường của hạnh phúc. . ► Blogs: http://nguyenduynhien.blogspot.com/ ► Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN ► Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

1h 4m
Jul 20
BÀI NÓI CHUYỆN: 03 Phần 2 - Thực Tại Nơi Tâm II.

Bài chia sẻ 3 "Thực tại nơi Tâm" Phần I trong khóa tu "Buông Xả, Con đường của Tình thương" tại Trung Tâm Thiện Đức June 2022. Xem trên Youtube - https://youtu.be/PMG8-q66NYM . Tâm gồm có cảm thọ (feelings) và các tâm hành (mental formations.) Cảm thọ là yếu tố đầu tiên có mặt khi thân ta tiếp xúc với thế giới chung quanh. Nó làm khởi lên một tiến trình tạo tác, với những tâm hành khác nhau. Thấy ra được tiến trình này, có thể giúp ta chuyển hóa được những phiền não trong cuộc sống.   Một phương cách để nhận diện những cảm thọ và tâm hành trong ta là quan sát và để cho chúng được như-là. Observe/Receive and Allow. . ► Blogs:http://nguyenduynhien.blogspot.com/ ► Facebook:https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN ► Youtube:https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

51m
Jul 19
BÀI NÓI CHUYỆN: 03 Phần 1 - Thực Tại Nơi Tâm I. Observe/Receive and Allow.

Bài chia sẻ 3 Phần I trong khóa tu "Buông Xả, Con đường của Tình thương" tại Trung Tâm Thiện Đức June 2022. Xem trên Youtube - https://youtu.be/6P2ICzmStnM . Tâm gồm có cảm thọ (feelings) và các tâm hành (mental formations.) Cảm thọ là yếu tố đầu tiên có mặt khi thân ta tiếp xúc với thế giới chung quanh. Nó làm khởi lên một tiến trình tạo tác, với những tâm hành khác nhau. Thấy ra được tiến trình này, có thể giúp ta chuyển hóa được những phiền não trong cuộc sống.   Một phương cách để nhận diện những cảm thọ và tâm hành trong ta là quan sát và để cho chúng được như-là. Observe/Receive and Allow. . ► Blogs:http://nguyenduynhien.blogspot.com/ ► Facebook:https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN ► Youtube:https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

1h 2m
Jul 18
BÀI NÓI CHUYỆN: 02 - Thực tại nơi Thân. Relax.

Bài chia sẻ 02 "Thực Tại Nơi Thân" trong khóa tu "Buông Xả, Con đường của Tình thương" tại Trung Tâm Thiện Đức June 2022.   Xem trên Youtube - https://youtu.be/_-FxAiuL8Lg . Đức Phật nhắc nhở, “Tất cả đều có mặt trong thân một trượng này, nguyên nhân, con đường và sự chấm dứt của khổ đau.” Thực tại không phải là những gì xảy ra bên ngoài ta, mà ngay chính trong cái “thân một trượng này.” Thân ta lúc nào cũng có mặt trong bây giờ và ở đây, và nó cũng đang biểu hiện rõ tất cả những quy luật của vũ trụ.    Điều kiện đầu tiên giúp ta tiếp xúc lại với thân mình là qua sự thư giản, relax. . ► Blogs:http://nguyenduynhien.blogspot.com/ ► Facebook:https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN ► Youtube:https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

1h 30m
Jul 16
BÀI NÓI CHUYỆN: 01 - Những dòng Nước Xoáy. Từ Tướng đến Tánh.

Bài chia sẻ 01 trong khóa tu "Buông Xả, Con đường của Tình thương" tại Trung Tâm Thiện Đức June 2022.   Xem trên Youtube - https://youtu.be/FZWmUkw2zig . - Chúng ta chỉ là những dòng nước xoáy.    - Giới hạn của Tướng (Forms) và những phương pháp.  - Từ Tướng đến Tánh. . ► Blogs:http://nguyenduynhien.blogspot.com/ ► Facebook:https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN ► Youtube:https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

1h 21m
Jul 13
BÀI ĐỌC: Dòng Sông Vẫn Chảy Trôi

Dòng Sông Vẫn Chảy Trôi. Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên. Tác giả đọc. ► Blogs:http://nguyenduynhien.blogspot.com/ ► Facebook:https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN ► Youtube:https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

6m
Jun 09
BÀI NÓI CHUYỆN: TTTP 02 - Con Đường Chuyển Hóa

Xem trên youtube với slides https://youtu.be/mM58MzRk_io Bài chia sẻ 02 "Con đường chuyển hóa" Khóa tu "Con đường chuyển hóa". Tháng 3, 2022 Tại Trung Tâm Thuận Pháp. Houston, Texas.

1h 23m
May 01
BÀI NÓI CHUYỆN: TTTP 01 - Tiến Trình Chuyển Hóa

Xem trên youtube với slides https://youtu.be/kWV4NFRzFjU Bài chia sẻ 01 "Tiến trình chuyển hóa"  Khóa tu "Con đường chuyển hóa". Tháng 3, 2022 Tại Trung Tâm Thuận Pháp. Houston, Texas.

1h 15m
May 01
BÀI NÓI CHUYỆN: Âm Thanh của Một Bàn Tay

Xem trên youtube, với những hình tranh vẽ của Thiền Sư Bạch Ẩn. https://youtu.be/ZHyZCV47-64 Youtube:https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên. Trung Tâm Tu Học Thuận Pháp, Houston, TX.

1h 0m
Apr 22
BÀI ĐỌC: Khi Tôi Cần Bạn Lắng Nghe

Khi tôi cần bạn lắng nghe. Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên. Tác giả đọc. ► Blogs:http://nguyenduynhien.blogspot.com/ ► Facebook:https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN ► Youtube:https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

5m
Apr 19
BÀI ĐỌC: Ngoài Hiên Cốc Mây

Ngoài Hiên Cốc Mây Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên. Tác giả đọc. Blogs:http://nguyenduynhien.blogspot.com/ Facebook:https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN Youtube:https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

7m
Apr 04
BÀI ĐỌC: Đừng Lỗi Hẹn Với Thực Tại

Đừng Lỗi Hẹn Với Thực Tại. Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên. Tác giả đọc. Blogs:http://nguyenduynhien.blogspot.com/ Facebook:https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN Youtube:https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

11m
Mar 23
BÀI ĐỌC: Ấm một bình minh

Ấm một bình minh. Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên. Tác giả đọc. Blogs:http://nguyenduynhien.blogspot.com/ Facebook:https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN Youtube:https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

6m
Mar 13