Spiderum Official

Spiderum

About

Kênh Podcast chính thức của Spiderum - cộng đồng viết với tên gọi thân thương "Động Nhện" - địa bàn hoạt động của 50.000 thành viên, những người đã và đang tiếp tục đóng góp hơn 40.000 bài viết tại website spiderum.com Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

Available on

Community

942 episodes

Không phải mọi CÁI CHẾT đều BÌNH ĐẲNG | Hex | Quan điểm

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Không Phải Mọi Cái Chết Đều Bình Đẳng 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Not-All... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUtyamp0Vy02eDk0NEVnLW1xNXBQWDNqRDVoQXxBQ3Jtc0tuUms1Z3dOQmowWXJJeFQyN3ZlZW16TXduOVhrdTFITzlHOXFzZ3MxM1d2MFJ0LWYxd0d3ckU1Q0FMMENrOW5tU2pGRzV0RmZaU2o3eUJJOU1idE9lclNKTzVJRWxzSjc3TDJmbTFRbjdFR08tcVJSQQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FNot-All-Deaths-Are-Equal-But-Why-b7x%3Ffbclid%3DIwAR2lNKkf9LM-i1UsecSLRa48sOtfh_e0L_nd9a1PUCcELcnQwjDJpqcjTEI&v=vu5qFlHSrME ✍️ Tác giả: Hex 🎤 Dẫn video: Samurice 🧑🏻‍💻 Video editor: YOSHY 🕵🏻 Hiệu đính: Linh Vetter ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblhWWW1LaldUWFR4Y0FrOHJyWnRzd183czdyUXxBQ3Jtc0trYl9UOVd5MXItZDg2ZVJ3SGJkYlpTajJ5UG1yNm5BOXRROXJnalhRRmF2LVFpWDVxM0FvYlJhcEVwakM2Q2pLTVdmbE4ybXpiOENrQk52eE1VSGRDY0FaeDRsc1h0YWg0blhwdjlvUnJwSzBpcGJpdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=vu5qFlHSrME - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1FwNFpxUC00bkxqZnRGcktzbHhGdjRqa2p4UXxBQ3Jtc0trU1hYZjFOSlRmWUVnWmZqNWZKbE1GZTJnYnMwTnZ0NDIzZWxjcW1zY3ZlVDZOM2l1TGp4ZzJTT3pPdmhHOHRJU0RyWmJiMGN0OG5qYnhxemE4RW9CNUtxa29idDQzNGs5bjdvUjVQejR4Ylc2UVB4Zw&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=vu5qFlHSrME - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2YxNjI3MlJwaUNkY0JjOVFSWng1d3JoQWJGUXxBQ3Jtc0tsTGY1dUtZVXBIT20xVHdZb2JzT0UxTnJMQk1EbnhySGpudGtuajI3bk9mWmtpMUY4TEptaVZtZmliWGdyWEYyNl82S2todlpRMU93MjNBSGlxOGNFVTVYcUhDdlNhS0tpRWRHWW0yb01hTnU5UXQxcw&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=vu5qFlHSrME 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVBsaFd5NUhRclFxWTNMQnpZQnBkX2hDUHJ6d3xBQ3Jtc0ttcGxMZGRPZkltTVNlVHRUZlpNc0pCWDZsNzRkMGtnaVNmcEZITlJHdmJvT3o1RUdxSklsWmRZd2hfTDhkQkQ1b3RRX09ibVhPeHBDY2o3NXVzVzc0UFpFREh0a1ZFZjZzZDFhYm5UT2dJNkxFRnRJUQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=vu5qFlHSrME 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbER0WkpPTDBjamtLUjZsRnFwaEF3ejlUOTFBQXxBQ3Jtc0tsV2dSM1RDcGFuX3o4V0lLSFBpOW81Nm1OQkwtcHVLdGNYOGgyY2h5UUl2OEtJNDJZcVZ0a3p0ckdEbW9hQS03QTBMRFBjZDFSdVE0QUpCQmRodE8tMXlvcVZ0Y3NvN0VYUFpwcnZmbVFGajNybGZkOA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=vu5qFlHSrME ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

9m
Apr 04
Một vài suy nghĩ về Cốt lõi của đạo Phật | Page này dành cho 1 thằng nerd | Quan điểm

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Suy nghĩ về “Cốt lõi của đạo Phật” 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Suy-ngh... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3R1UW5RaHU5ZU9jNmpveE96QnlmNkNhUjR0d3xBQ3Jtc0trbDhhMm5MbG1IaXlnTTBTQ1pHQnlNTkV5WldZaFlqOGJlbWlILVVzQXFQYTRMYVIzUU9OTXhBcEpQTklfNF9aeFY5Z2cwb1F0MHB1ekpCNTNuREJ4RDRSTW5XcXhTX2JzdS1yVXZEbHVXd1RVMjNPWQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FSuy-nghi-ve-Cot-loi-cua-dao-Phat-115k&v=DhL3-m5-jS8 ✍️ Tác giả: Page này dành cho 1 thằng nerd 🎤 Dẫn video: Minh Thi 🧑🏻‍💻 Video editor: Yupik 🕵🏻 Hiệu đính: Phương Phạm ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2ZDWjhzR3pRYmhzbVI0VGVyMHF4SEwyTUQyZ3xBQ3Jtc0trMEQ3MEg0dW9nVUVwQ0ZJN1VVaTdOS1R2VmRuTjZoRHFGWGJrVHBLZ01Dc2s0WkU1RkdUZnRGZHpreDBBbktmU1RnQUxDclo0TTJCYk12N3Zhb2xqSk9sSURBeDh6OEpwLS1fVVl1a3VfTjZaWkRNZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=DhL3-m5-jS8 - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFJqMkVPV1VwT1BhN2hzaGRPMko4VWczZWtnd3xBQ3Jtc0tsRkVIeFpmeUVheHNkYWhwSFdqRUJfZlEydDFFQU9lSENIb2JwWE9Id2lQTlp1V0M0WjZiNXVSSWMwUllMcHlMQVctZThqdVZ2THE4cGV6OXZpUVJCV3I2bVdqZDRVYnpHNmp2RWZ1bmhNNDRMU1U4MA&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=DhL3-m5-jS8 - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE1CZU5uMXdMUHB2cGg1QVZ4Qko2ekllN2VNUXxBQ3Jtc0tsY2lqM1ZMeU5NdEh2SlUyUnNTcXV0QzJuVzNEbmtNbDJsSllxM0EtUGc2LWJESTlCUFJUYzdZc0w0VktVazRocEJEZVA3ZXN0LUR5SWswVjVJS3RFdjJQT0lIaDg5cXhNUTJweDRSN2d1dEM1WjVrZw&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=DhL3-m5-jS8 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnRuRkJvMGh5LUhTQWRGakJYWFFheHFMWjM2QXxBQ3Jtc0tsMHhoNTB1Nlg3ZUV3VjlsT1IwQXVGdzN3Q0h1aUpGcnlrZlI3bXluRVFGUmk5MXdNT1ZRLW4zdjRVUVFPYThYc0wwcXlsQUNmazBEdU1ycDVSSndicFNCTnpESTRGS1h0VjFLeS1rdW1qZVp6WFA4cw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=DhL3-m5-jS8 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa041QkFPUmNVQldiR3NHWWptYU9uUXlDZGxQd3xBQ3Jtc0tuNEpFSnhicUlEU3pfa0UwbWR3TE5XRTY2OFBNR0NMM0VFTnJ0dExzNFR2OW1hSHpQZjIwanpZNVZCUm9ZMzFFeEZRM1R2ME5GOElyV3NDX3FlbC0waWowUWhTQjFOY3U3d003Z2plcFQ2aWZyTmFSRQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=DhL3-m5-jS8 ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

9m
Apr 04
Vì sao "ông lớn" Apple CẠCH MẶT NVIDIA? | Cris Dev | Công nghệ

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Nhìn Lại Cú Bắt Tay Vĩ Đại Trong Làng Công Nghệ: Cuộc Hôn Nhân Đáng Nhớ Giữa Apple và NVIDIA 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Nhin-La... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGJIZFpsM0NDcjlwTHEyRFR6LUo2aXJVd3NKd3xBQ3Jtc0trbE9Hd3BaZF9Vd2pOd3JTMDU4YzUtNHVvdlJrNjJEOFplSnB2b3FIaUdvWEx0ZHRIbjJ2c0dpOVhCZlB1RWc5N3VPR0xHRGhlZHZRdUFURHZSYWplS190RFozbjRlOWJkaUNILUhtZF93YlB0ZTk3Zw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FNhin-Lai-Cu-Bat-Tay-Vi-Dai-Trong-Lang-Cong-Nghe-Cuoc-Hon-Nhan-Dang-Nho-Giua-Apple-va-NVIDIA-3oEBQbnMbbm5&v=U-zwC3FQ3SY ✍️ Tác giả: Cris Dev 🎤 Dẫn video: Minh Thi 🧑🏻‍💻 Video editor: Đạt Nguỹn 🕵🏻 Hiệu đính: Linh Vetter ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHR0UXlGVmYyTHpHbnFwQ1Y1UzF5MFBUMzN3d3xBQ3Jtc0tsYm9Ma0IxaFNLS2lnWGRZbFo1WW54Rm1KVU1heVJJYTE0ay1wWEZWUWlmQnJoald4bnVHVjRyZ3ZaVkl4TkdNdXFOV2NSdFQwWVNUdjZ3c2lmdXY3V2lBQWUyMmg0M0FLdmdEcTVyWE9acnhUX3oybw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=U-zwC3FQ3SY - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUxrdFEteUZZdWhySHpwc3JZaGNxZjZLVnk2UXxBQ3Jtc0tta2NFblo3NkYzQ29uX1JZaGtFUVJtdWVsS0NnWWZ3OEc2RGw2bTdzbXk5dWhSSkdUS0hOa2QtclpObEYtMlctbWt6anhudnpXYXNacXlvVkxWZWVnbW15b0ZvVnhrMG9uNmQ5eGVsWW5GbXhxYmlwWQ&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=U-zwC3FQ3SY - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2dRSnphTDh6cm9GUG9CWWdqY2RGUGtJLXNtZ3xBQ3Jtc0tucW9TSWNIT2ZWOXhhbTl3NHBNWDVZWDd3MUFBeUw2N0VUV1NsLUQtNUppN1pkTVdyVWdMWXJoM1c1OXQta1dKSnpCaGNOWUZucFZPUHBzNjRiM1dVOVJyOVpyaDRfZzV3RWVjVjM0X0hjb2lJQ2lvcw&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=U-zwC3FQ3SY 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazFEQlJJTmZ6aE5nVGh0bXIwM2kzRnN0R2lxUXxBQ3Jtc0tucFBzZXpYUGR0RHZ2ZnRaRXlhUG9mRmpDNkJFQllmNjRJdnV4a3RZVTNiR0JmaTltTGZoSDdTMlc3TmZhUW52Q1RlOVJtVUp6YUY1OVVDaV9QcXJuOU15SE0zUkllQzBpRVlqdWxsYjRoZnFJa3h2Yw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=U-zwC3FQ3SY 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFdlaFJJekJaTjlmQW9XT0dTRnc1Y2Z1SG4tQXxBQ3Jtc0tuWENJU0JCSXFFYmdTLVFMdUFna3hUOGx1cTlnNUVZb0xCMFNFemJWSVNSUDZLd0xHM3JiNXFTRDRybDJ3REM5TkF0SUtnV3h1bHF6bGxValFuNUtOWElwakFDX0FoVzJhbHpYVks5MkJYN3BkdlVfTQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=U-zwC3FQ3SY ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

12m
Apr 04
Gạc Ma - Trường Sa năm 1988: Cột mốc ĐAU THƯƠNG của Việt Nam | THẾ GIỚI THẦN THOẠI 3.0 | Thế giới

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA TẠI GẠC MA THÁNG 3 NĂM 1988? 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/CHUYEN-... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVFGYlB4S3U2eS1fNkZXQXNWaXRocXFOeFQtd3xBQ3Jtc0tteTRTNlRoa2VvRWpwWTBLOVVuRTduOU9VSjJMdnBzcVVTYXczdEZlcy1CMm1VS21wWlRWM3VKX2Q4SndabFBNX25PSVdrSUVVRmJmZldmd25scy1FU2RwTkFLVDhKVmdNZElMQ0Zza1YzdzJxaUQ5SQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FCHUYEN-GI-DA-XAY-RA-TAI-GAC-MA-THANG-3-NAM-1988-wobIxEA0z0DB%3Ffbclid%3D&v=pmIhfwgDMb4 ✍️ Tác giả: THẾ GIỚI THẦN THOẠI 3.0 🎤 Dẫn video: Nguyễn Lê Minh Thi 🧑🏻‍💻 Video editor: Hikari 🕵🏻 Hiệu đính: Hải Stark ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTdJcG50T3pRSC10RktvSGdDd0t1NlMzbDJTUXxBQ3Jtc0ttR0F4akFQMHVITjBWRm5vbmNNaHNRRUsza3pkcXRGRC1id0h4WC1VRTFHbEJVbkpvbUFqc0Uta1hPRllNcGFUQ3lRNUxnMGp3WHJ3QlVuMG13dXBXUTVyQURreHFJZzN1SWk0QWtGdE5ZQnBKVHgtMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=pmIhfwgDMb4 - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW5YRkZWYUNrczFfLVFLU3oycVIwQnJud2VTd3xBQ3Jtc0tsd0RBd21kVW04MjRENDh5QXBYWlhQcE1XTVRwLW5sWDEtNk1XbzVWVzFIc0FLSUdiNXBlU0tNSWRELWdpQkhid3ZnWC1kNTVqaFZucUdBRkZJcUhRaTd6dERDOEhiNGZyMVVEem1Rdk10dGtZak1sdw&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=pmIhfwgDMb4 - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbC04QmktTnlyRHg2THgxbHhTbGVncE9XMFNhQXxBQ3Jtc0ttNkY1RWpaMTQ4a3RSWHFsUXpLY2tBMG5naGdzVjZqOGY3S05XdGRUZURmRmE0QThDc1hNcWRLSm43SGxpSjdmaXcycEc5RDZXbHpjRkU2MVBtNUFoOGZSZWo5QzRVT1prS01jcmhHMzlYZi1PMjQxQQ&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=pmIhfwgDMb4 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUd6YjB0TGRMYkozREs5cHdORWRycHUyMXpQZ3xBQ3Jtc0tsaVdKY0pJREhJcW1DeXVINjBJU2tnczRoRElqZDB4bFBicDRXZHRLaWUxRjhWcHI3ck1HT3kyVG1STU1BQ0d2VnRPcHRQb2M4TWtQQ21MaUlCRjZoc3FsV3lzMzNZbS1UVTh4ZHZ0VzN4ZUttbGxyYw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=pmIhfwgDMb4 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjFJamF4dnJtb0lhZU5rd1hRVlFaaGpwbVRWd3xBQ3Jtc0trb1dESlBWUDFfcGZvUkNYX1JLNTlSNExMNU1rcEhsY0NUNzBNcndwU0lHbDZETDdCUlJDVlVwbU1HUXI4ZU1UYk41aVlYMHV0cnU0NnFPZ3RELUFxbER1RjJYSDE1T2lTVVpHdVZ3VmFOOEVjbThQaw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=pmIhfwgDMb4 ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

32m
Apr 04
GIÁO DỤC GIỚI TÍNH cho những người DƯỚI 18 TUỔI | Narcy Nguyen | Giáo dục

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 “Đây là lần đầu của anh.” Anh nói khi hôn mình. Mình, 16 tuổi, tin sái cổ, ngây ngất trong tình yêu, được thoả mãn lòng ham muốn được là người đầu tiên hôn hotboy tuổi 18. Chẳng lâu sau anh ấy vô tình bô bô cái mồm flex là chị người yêu cũ đã thổi lửa cho anh ở nhà vệ sinh nam tầng 5 của trường. Và đương nhiên thổi lửa mà không hôn thì chỉ có trong phim thôi chứ làm quái gì có trong đời thật, mình nổi điên lên. Anh nhắn cho bạn: “Bồ tao phát hiện ra vụ nói dối rồi.” Điều đó làm mình nhớ đến 1 câu mà Youtuber Moe Adams, cựu fuckboy đã nói rất hay: “Đám fuckboy chơi thành đàn, bay cùng nhau như chim ấy.” Bởi ta là trung bình của 5 người bạn tiếp xúc gần nhất mà. Mindset giống nhau thì đi cùng nhau, bao che cho nhau cả thôi. Nhưng cái mà mình muốn nhấn mạnh ở đây không phải về đám boy tệ, mà là về thực trạng tình dục học đường cũng như giáo dục giới tính tại Việt Nam. Và bài viết này là những trăn trở từ quan sát, trải nghiệm thực tế cũng như các con số biết nói đến đau lòng trên báo chí những năm gần đây. 📝 Bài viết gốc: Giáo dục giới tính Việt Nam: không biết phải cảnh tỉnh đến bao giờ? 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Giao-du... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmhQZDdGd0QzdkJid2dFclhyNFJ5YmlPdXhEZ3xBQ3Jtc0trc0RFVjk4a1R3djFPMWYwUmh1a0JyUGxsbmlyTURPTGt3ZXpSalRIdmlRb3ZPVUtjMkNwMVFKdlJRMHg0bEFnSjJlanhRTEJpMm5pakQycnlya0ZZT1BUTVZLQTRTVUphVE5qUjVGS3Y2cXI0bnJHOA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FGiao-duc-gioi-tinh-Viet-Nam-khong-biet-phai-canh-tinh-den-bao-gio-1UhUOdfSgnMQ&v=ItOAM-4mJcw ✍️ Tác giả: Narcy Nguyen 🎤 Dẫn video: Minh Thi 🧑🏻‍💻 Video editor: Pinkdot 🕵🏻 Hiệu đính: Méo ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUp3Z3hGT0Y1bDNJVWhqZDVfRm54Umh5WGdvUXxBQ3Jtc0trVnlxUmNydGtpMFQ1bUtGWWRTc290YTFnTjVrb3U4NzBKQnhNcUcySUNOSWZFTjFLV3JkNTVxdGtfSkRkSndZMjloV3k2eVo0S1o5Qmo1ZE5ZZXdySGtiQkdHX2JtSGZudzlwZW1EdWRxMVUzMXJPSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=ItOAM-4mJcw - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblFKeWR6NURmM3RRR0FicV8tQ3lrWXpZNVFjQXxBQ3Jtc0trRUNnb0I2SnN6ZjB0WHBhbmRXN0xqMG56M1BjWkFuejVEYm0yQVI0eDQ3N1M4MEJkdmd1cjlsS2NLcjVGM1hGZXY1Mnh3c1VEcWQ3MTZoSDc1Y1JUdUZnb1dMVlk5dkpBTHhCa08zSVBxd1NzUlZHcw&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=ItOAM-4mJcw - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXVKMkVmQnBPSEJsbUxNR0U2NDJOa2g3MTlUQXxBQ3Jtc0trb3dlLTF0Sld0eE54U2ZDQWpGd0Z3QTZDUHJlUUhZbUxoMWtBWml0cVJPeHJTdGE3MG8yejZJX2t6UG5vV0RCZEwzRmRkeVJqVm9GVzlpNC0wcWRpRG95WXEtUDcwVURlMktQQlJxdVZobVBuOWhpcw&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=ItOAM-4mJcw 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnhkTm1WMUVzb3J0NERGd3Bzem1oaDVjRl83d3xBQ3Jtc0tub3ZBbXppbTRPVDg5MWk5cG9ueEQ0NUk2MzdZQW1VSG5iVWVHcC1aTFNzb1VYVko1ajY3cWZJMVA4M0RnRjVVb05tdkU0V0FuZHVUN1B3QnV0WlhRWFk5dk5lV0R3RGp6VFN1MTQ4QmdjSjF1YzdJQQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=ItOAM-4mJcw 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTdtaGd4TmpaQzQyakxWUTI4NDRXeDZLZ0thUXxBQ3Jtc0tsOGdYS3BlSDBMcWwwdHMweXdDT19wWjB2cUtRdU80SVlHMlk5elE5b211RHVuQk1sYWRTSGpaRkw2NmZBMnNtdXpTQlYtLWo2bk9Ib0JfUWFPbGVPNjVGZ1FwWFRVdTRvSnlMLTBKZmZoY1RLNWpkZw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=ItOAM-4mJcw ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

12m
Apr 04
Vincent van Gogh: TÀI NĂNG & TINH TẾ hay VỊ KỶ & VÔ TÂM? | Thủy Mẫn | Giải trí

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Van Gogh: Nỗi Buồn Kéo Dài Mãi Mãi 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Van-Gog... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHB0dERCcEN1XzlyUVE0NHlNZ1pSeU5HWHp1d3xBQ3Jtc0tuVzl6VVAxdlQtcEZ5MlNTSG1FVnNBNGdtOHFnU0VZWk5PeHowVld6MUVLZUQ0TUZPMjMwOFF6azJ0N0FKQ3FzbDA4eWVIZlRSUkdid0pEX3Nfd1lUWldYWGtCdVlnVC15SDk0X25Sdk9ORUdKUEFxWQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FVan-Gogh-Noi-Buon-Keo-Dai-Mai-Mai-our&v=1stqLd7hOlQ ✍️ Tác giả: Thủy Mẫn (https://spiderum.com/nguoi-dung/thuym... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVpXWHQ3SGUyaWU5YmNsNE5NV2dkUC1TcUctUXxBQ3Jtc0tud0FLUVJFRDMzQzA3eHdVd2lXbTJWd2lsT2JnQTNsNUF4WWdXUmlTVFEzalpiZ050bWZyV1g2c0VBT1lCYWc4NERYbFgyTUItejFibUFqeTlWZVg0aXg4UHljWnJSLWlvU2xhbExCUmxnVzlxNUhhZw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fnguoi-dung%2Fthuyman95&v=1stqLd7hOlQ) 🎤 Dẫn video: Khánh Linh 🧑🏻‍💻 Video editor: Tê 🕵🏻 Hiệu đính: Méo ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTNCR29CNFpWM2o1UUdjMzNMWWlNUUV6Z0haQXxBQ3Jtc0tsZUFEc25VZlZtbzMxRk5lNllzb1JsWFNJNjIzZnFkLVpGQ0pJSGJySUNVN25BcDFRcE8xM29BMzlOVHlTeUUyS0RjSlNXcE9tNU9wZUNQWkppZ0dJZWFiWlJsNEpNLWJnSElMMk5sYS1mMEwyUmZFUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=1stqLd7hOlQ - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3dUZWMwREY4OFFONkdmYk0yVUVaTWlveXpLQXxBQ3Jtc0ttdUx0bGtBakZLZmtfcllkX1REMkhUMXdZMW5QRlc3WUhMd041eXJCSS1VTlNFdkxPSW1yZHRLTWt1OW0wSk45d1U0a3NKQlZWTnhjVDJjY0pJczRpRm9mWVFvTVZkZ1hxZWt1eWt3Z3E0THkyam14RQ&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=1stqLd7hOlQ - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUlMOWR2bUZyY2s4U2h5NFpCenpTT3RGWU92Z3xBQ3Jtc0trdUhUa25zZjZoQWZUMk4tMFhscXlCcEJIRVJYWHFYeExEaS1CTGNSN0lJQnlDZzljN2JwbGllcWVia01vYVdKRnFzNlFxQndWQ3VUclhSMlY2bVFXaUdHRzZLcHlwTERmU0pwd3RVRHpaaW1pZVprRQ&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=1stqLd7hOlQ 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazRaWjF4SDhFNS0weVVsOTdXeDVPZUhNZ1J0UXxBQ3Jtc0trYlBqMGRTMVlqdEtUYU9DekpLdjQ0b3NxUXptSGc4Mlp2UVlmNnM5QU54SHVNNTdTQTZTYmJYenJ3MWpIRWNvcnp0MlNqRDRlckpiXzVTc0NtX0IxQkZNd3MwWTYtVjcyTG9yVHNBbU9MTVhFMnpGWQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=1stqLd7hOlQ 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXZYVE9SOFJKZFctQ3R4OEduMG1tNzA1U2hUUXxBQ3Jtc0tuNm9QNXdBZGdmcGRUYTd0RkJseUR3a2NqM21LaVFmenZqeUc4cjFBTFpUQUhJcUU2dkItcnN0TU1ad3B0Y0dfQlVWT1VVbzJvZkZLQWtXVENUNkdzMWRRbEZiTlEzRUFZUmtOaENlM3ByeFVjNEpwbw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=1stqLd7hOlQ ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

10m
Apr 04
Vì sao HƠN 50% Vua Cờ lại đến từ Nga & Đông Âu? | Quốc Thịnh | Thế giới

Tham gia ngay CỘNG ĐỒNG CỜ VUA VIỆT NAM tại đây: https://b.link/Co-Thau-Youtube https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW51QWxCTm8tcmcwMnlLV19JemVXaU1odGU3QXxBQ3Jtc0tuZ202MGZWREVVZEREQmVqeXQ5OGJqUk0xMGFIeUNXWHpRWFJBU3ZqOHRzYmtReGhsTnI4Y3M5ek5oYkhJMkYtMUtCSWFBQXloZ0JENzFMVWhVN2pxc0JmQVIwODBkLTZvdTdkVmRER0dnWk1WMFYyZw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FCo-Thau-Youtube&v=cIlC6aMIp2I Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Nga đã trở thành cường quốc cờ vua như thế nào? 🌐 Link bài viết: ✍️ Tác giả: Quốc Thịnh 🎤 Dẫn video: Nam 🧑🏻‍💻 Video editor: Hikari 🕵🏻 Hiệu đính: Linh Vetter ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblJOU1p5a0ZvZlRvdjNndjNrc2tCZkxvV3NPZ3xBQ3Jtc0tsX2U3UEM4VFd0VFNzV3QtaTI1Zl9vQUlxSUlmQlhFV2ZMMkNudVV4X0RGNU5hX3hYX0gxcUdTZ0Q0TTBpallhRmdOMm9QdjVveGwydGI4ZWp0UFUxUFo2TXNidVF3WTdtaHlyTlhlc1Q2RDBua3Jqbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=cIlC6aMIp2I - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkpUV1Y2dmEwRjIzSmxDU0dWZTNHeXBFQUpyZ3xBQ3Jtc0tsbXNDSjNmWFk0WWlXeGRSMDRWcmhKckpsQ04wc1ZLZjYwd2lzV1VWZ1hZUXo5OE9tdjh6Sm9vdzNUei00ODdPOG91Vzg4cUpaYlcyQkY2NEJweVRyOW0wc0RaYzY4OTZLX1J4SzhXcDF4WDg0OXQzOA&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=cIlC6aMIp2I - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazE3OXNoUnhwYzlmeTJ6UHRKREpYT3lYdUVFUXxBQ3Jtc0tuSE5QUmxtM0ZPMUVaem1BYzNESWoxQTlyWWFTbTV1ZHZFR211Z3ljcHFnaUo3WW5xU0Zfc2dnUGtWWFI5NndFQTNEMXlnQmx1WFF1UFViUlZOODMteDJYWC1CT3UwWW11cEpINnhmSElodHBsZjBZaw&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=cIlC6aMIp2I 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVNyR2RKdldoS1piMFFRUmFXUXREOXZ1dHEwUXxBQ3Jtc0trMFhtcHlXLWNCV1Ata2N4WE1Rc2pjbE1JZUdmWUxpTm9xVGxWTmt5V20tWDZLMTllNDZEZDN6cVRoT2JmbVNQa0E2VXhmYkIyVW9NZjA2YU5RcFpwMkwwdFhjaVVSUzNrSmtkOEJkY0s5WEhWeWNVTQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=cIlC6aMIp2I 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa21VM0lFVm1takpPVFBBYUg2RlBBQ1pVajhNZ3xBQ3Jtc0ttcnpCVlUtM3d2NDNCNzNrZmEza1VnYVBHcmtUODRkQVktYlVnREltRVNCNW1yWDR1VU9fY00yZmVpcUdjTkMycVpRMWhxSl9MelF0dnpGVndGdzhKa29pZHBNRTFwbVBYVVNSQmlERm53RU1HYzg4TQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=cIlC6aMIp2I ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

10m
Apr 04
Adelaide: Hành trình 150 năm truyền lửa cho sự tiên phong | Johnny Buoi Trua | Giáo dục

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 ______________ Tin vui cho các bạn ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh! Vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 tới, trường Đại học Adelaide sẽ tổ chức sự kiện Open Day tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Buổi Open Day sẽ có những hoạt động ý nghĩa và đặc sắc như: - Trò chuyện hướng nghiệp cùng sinh viên và giảng viên của trường - Chia sẻ cơ hội thực tập tại các công ty, tập đoàn đối tác của Adelaide - Nhận tư vấn 1:1 MIỄN PHÍ về quá trình chuẩn bị hồ sơ, tuyển sinh, hỗ trợ tài chính và học bổng Xem thông tin chi tiết và đăng ký tham gia ngay tại: https://b.link/Adelaide-Open-Day-2024-V https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblhRc2wzd0N0b2tzVHdpMGsycW00cHl1eGtzd3xBQ3Jtc0tsQzN5OFJoRW1pOVNwZGdOY0RORDQ5NlVHVkktZlM5STBrc0JFUDZPWE9XRVRkZnpxbWRTeE5jWlZzNVFiT2NsekdwS1RQLWRud1JGWkFmRWVYVHpCSEZhWGVPUHlxank2a2JWTzdUU0RnOHIzbVlYMA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FAdelaide-Open-Day-2024-V&v=O8n7ovZl0hU ______________ 📝 Bài viết gốc: Đại học Adelaide (Úc): Hành trình 150 năm truyền lửa cho sự tiên phong 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Dai-hoc... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHpTUnFhbUtqX3g3NldOa1BnaE1LUWxYaHlhUXxBQ3Jtc0tuRlFmZWV2NVdGNkZWOXVyaXdQWVFwSzFWVlJnekxsaHlBSDQycjFobU8tZlhBaVN4SS13M0pSaDBMT0x4dnpFUjZ1WTl3SmJkUWh4S3YxczMyNDNKLVI0NWs0MVdsMnU3cVhla2R0RGtCUDFxNEM3WQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FDai-hoc-Adelaide-Uc-Hanh-trinh-150-nam-truyen-lua-cho-su-tien-phong-SlkhkfWXVBeA&v=O8n7ovZl0hU ✍️ Tác giả: Johnny Buoi Trua 🎤 Dẫn video: Pinkdot 🧑🏻‍💻 Video Editor: Đạt Nguỹn 🕵🏻 Hiệu đính: Linh Vetter ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ Tin vui cho các bạn ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh!!! Vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 tới, trường Đại học Adelaide sẽ tổ chức sự kiện Open Day tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Buổi Open Day sẽ có những hoạt động ý nghĩa và đặc sắc như: - Trò chuyện hướng nghiệp cùng sinh viên và giảng viên của trường - Chia sẻ cơ hội thực tập tại các công ty, tập đoàn đối tác của Adelaide - Nhận tư vấn 1:1 MIỄN PHÍ về quá trình chuẩn bị hồ sơ, tuyển sinh, hỗ trợ tài chính và học bổng Xem thông tin chi tiết và đăng ký tham gia ngay tại: https://b.link/Adelaide-Open-Day-2024-V https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVpxUTBZNVFJV0ZDQ3lJZFZQc1BMVkg0YlhxZ3xBQ3Jtc0ttV2FFS1BPbFZETDJ0Y3lQekFmY0dDYThKVlEtb0tVRTZ5VFp1d2FHdGpxWEYtN2JjMm8zdHp0UGlHU1RORVhNeG5yMTlsR2dtX0hQRk9weHJDMDdSNW0tTnFYclpEVXRrc1ZJZVg1ZTk2UEpTU2JRcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FAdelaide-Open-Day-2024-V&v=O8n7ovZl0hU ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2hGTXJqSmYtNlFvODN2QU85RTd6Mk5ka3ltQXxBQ3Jtc0trM2hycWx6NE1XenplYkxCazkxczRXVFd6ZDUtZkNiNFJpaTE3aUNIekV6Y1BMcGVYSmZIbmg5MDhJX3czVTJzWjk3R3VGR1E5Ymo0UnA4ak9nSkw3QnhqUXZ2YUZaUjFOSDBaeEhUMGF4LXpTYVBuWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=O8n7ovZl0hU - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazJfOFB2OGpETFFsLTVUNjNOWFU0b3JEbjVsUXxBQ3Jtc0tsMVdyQk5yTkRfSVA2OV9Mc3BTclBJSzB2LXlrdExZdi01UDRHR3IzUktjVFF6WDF5SjN5alpOQzJ5YldXQVVkQnFSejNaQUppWDF2dVlNMFJKbkpRVVg5dHlLNHpSZlNycUI5TGtUTlctZUVfX0I0OA&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=O8n7ovZl0hU - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHZMWVp0SzY5V0RMblhOZGlLbGF1ZFJlem1XUXxBQ3Jtc0tsZmxmVzhpQUpaSExteTFSSEVQZkdVWkhxbmg2SVZ3Y0tPbk9LaGMta19ESXBJakEzVk5TbGhycWd1bllVODVJUGtRZWlTb09yUTVWMzduSTd6dTBIVGlPRmFCTHhHMnlWV3VXZi1mNEJodXN3dklxYw&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=O8n7ovZl0hU 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEdSV1ZXcEZ4eGU5RFZDdVBXN01LUGlod3VmQXxBQ3Jtc0tsV2dDTlR2NzN4V3VpUnpobnhYRTRHekg4SnNnWWw4eEIwbUZYZi1SWUd1TDA5RUYyNl9sZkJ1X3VMY0h6QnZaVWkyaFNxTVFBSUVaVWNnRXBWdEJJLTFqbmMtRHoydFFYQTh6eUxVQlJJQU0wcGk1cw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=O8n7ovZl0hU 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3NoUWIxWjNhSnlUemM5a1VKTXNtZlpibUw1UXxBQ3Jtc0tsVUxWZkVsSVlSczVzT3hmdnAzSzdmWEItcTJuUFBjTHJPSFRJN1NvWTZGbGNPYS1mX2w2b0N0UFRpWFFldGhzU091MFA2QlpiRlBJOWpaY3ExNlpEVk5jMjVnblRuWUkwRmw4VWFQQjQ5UHZ2MWVCNA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=O8n7ovZl0hU ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

11m
Apr 03
Chuyển dịch năng lượng: Tương lai AN TOÀN cho Việt Nam|Spiderum x Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

Chuyển dịch năng lượng: Tương lai AN TOÀN cho Việt Nam|Spiderum x Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 __ CHƯƠNG TRÌNH HƯỞNG ỨNG SỰ KIỆN GIỜ TRÁI ĐẤT 2024: "Năng lượng sạch - Kiến tạo tương lai xanh và bền vững" Tham gia ngay tại: https://facebook.com/events/s/earth-hour-2024-nang-luong-sac/708963781442476/ Để góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới, với mục tiêu thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, góp phần giảm phát thải hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Chương trình Hỗ trợ Năng lượng của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ (GIZ ESP), thông qua dự án CASE, tổ chức sự kiện cộng đồng và các hoạt động bên lề để hưởng ứng giờ Trái đất năm 2024. Thời gian và địa điểm dự kiến: Thời gian: 09:00 – 14:00, thứ Bảy, ngày 23 tháng 03 năm 2024 Địa điểm: Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội Các hoạt động ý nghĩa: 🤝 Chung tay hoàn thiện bức tranh lớn “Kiến tạo tương lai xanh” 🌱 Trồng cây để “phủ xanh” Trái đất 🔍 Tìm hiểu về các công nghệ năng lượng tái tạo đầy thú vị tại các gian hàng ‼️ Tham gia quầy thu gom, phân loại và tái chế rác thải 🎁 Nhận ngay những món quà hấp dẫn khi check in và chơi game siêu vui tại sự kiện ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-description 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

14m
Mar 22
TẤT TẦN TẬT về LỊCH SỬ NĂNG LƯỢNG của nhân loại | Spiderum x Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ

__ CHƯƠNG TRÌNH HƯỞNG ỨNG SỰ KIỆN GIỜ TRÁI ĐẤT 2024 Để góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới, với mục tiêu thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, góp phần giảm phát thải hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Chương trình Hỗ trợ Năng lượng của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ (GIZ ESP), thông qua dự án CASE, tổ chức sự kiện cộng đồng và các hoạt động bên lề để hưởng ứng giờ Trái đất năm 2024. Thời gian và địa điểm dự kiến: Thời gian: 09:00 https://www.youtube.com/watch?v=Pq7g8JL4OVc&t=540s – 14:00 https://www.youtube.com/watch?v=Pq7g8JL4OVc&t=840s, thứ Bảy, ngày 23 tháng 03 năm 2024 Địa điểm: Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTNDSFQtcVNIdmhuc3A2dDZtU2liVi1UOVpFUXxBQ3Jtc0tuYWZNcTdSY29HcVhJdVFKUFI4N1liVC1QdXpaX1ZlS0VhRzZCaGU0QmZJNnV3ZGdUV0JtM0x0NnZzcFNmUF9OeUtYa3BwcGFWY25WVjVGUWU0OE1jOUM0WE9Rc0U2SHU0MGRJNXpFMkRtTjgxdGJ1Yw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=Pq7g8JL4OVc Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGptWmY2OF9tY2tQa0tVU2Jxb1RlcHl6S0RXQXxBQ3Jtc0trZGFXalpxdGhzMFJMMmVVMHJfdmsyNUZlVlhUeXdaVlJVeFhiRUxfVHpqSGM2dkNHaU95ZmhmSFFnSlFqLXFlZHZCNDY4ODRsU2F1NzE1WGVmN1BNaGpzczFySURCUzF3SWpKLUVjcDJDTGlhNTVXRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=Pq7g8JL4OVc - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmJxOVlKZFhKczRLXzhwc2NubjZlT1Rnem1MZ3xBQ3Jtc0tsdmRTVG1qMnJEdTR0VEVZRWpYc2RZVTFxVXk0OWVSRnFCUzFSSzRycWVvZU5fVDN3XzZrRzdIdktZYWxPWmMwS1ZXcHBUV2FheFV0UXhMQ1BVXzM2Vk1oYWg2ZjZNQTlCM0VFZFpVOFpQZm9hTGpRWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=Pq7g8JL4OVc - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHg1ZkpxT1JNX0VuWEZxVExpaFFTNldUZ1FEUXxBQ3Jtc0ttT1F2Ymhxeld6S1BoS2NwWTltem0wYjJJc2t2bEoxYlpDVFZ6QWhwR1o1azV1Uk91TXNyajhIZ3F5MW9mUU1EWXVNVHoxYlpiYjFCNFhpeUZmUVFHTFRRQjNyUFRGT1VvcFVDbGNyTV9SOGJYaC1JOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=Pq7g8JL4OVc - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3ZuYTh5cW9wLVBKYmFhRWVONVZGdW5GUkRad3xBQ3Jtc0ttME5aSS03Yk5mejQwRVhKRWdsSWsxVDBUNUE2MkhmOWE3c3RMMkI5cHJ4N0RHUGdSWkdlQWRKUXNScG42Tld5SS1QT0lfX1dYVEI0UGQ5aWNYUUpoNy1udURSNFJaUjhaVWt1dEhNMXhsdlpKVTNlQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=Pq7g8JL4OVc - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVRfb3lYT0JRX1hDeVBnczAzc0FET0pqVDhrUXxBQ3Jtc0ttUTczLXdIZnpWc2ptRTN0SjJ1SDUtSFFPeVpfOHo5aDU3aFZsQ1ZaOWJfRnhaazYzLXVaXy1hcDIxMW45Q1FCQkhDTV9MWnowdDZ0NVduWHpLVXUwNEQ2OEpFbWFQX2JhN05Od09iajNOZXRUalVXdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=Pq7g8JL4OVc - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbENmRUZ5ZTI3aDFfRGIwY0NnYndUdzVBMUU3UXxBQ3Jtc0tsejViTnpNMHFNbzJpdHg3cEJTNi1IbDZDNGlXRWNUc3F2ek5VMHFoWkhWcXZJSER5U0N6SWMwck91M2FEZ2VRS3o1MFZ1Z2xZY2l6b0FfaHZ6bzVZcGx5VlQ2cG5HRmxWZXZZZGY4WWt3UzhIM3RLUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=Pq7g8JL4OVc - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUdsZ0QtLWgxak1lQ3dRTVBDTHFNcS1nQjRGd3xBQ3Jtc0tsY0xtU0hmcG10ajU0OHlKd20zRGZtTjhZMkxuUVJqRzNURHlSYjBRVHdLTDlQVGFzTF9STXdHQXNSOHFEQ2NTQmo0NGRjVnJfTElnNlh3V21aZ2hLRDRoWDh1NkdIM0dsX2hOUkRzWE9kU3dZNDNydw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=Pq7g8JL4OVc - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblZRX1hPeW5TYXdhNEtPSXBLR1d3eU1UMlgyQXxBQ3Jtc0tuUlhvRUJHY2RZTGJBSXU2VUhXTGdiQ2NLa29QNjdtczE4MU5nVkM5SXZmdnJUVDZTOExCUFNrZGRMTnFyVEZGTjRoaGdQeGxSakxiUFBSdHVPWWVENUwzWW1hOTJhcHp6bzIwX2dNbklodFg3VEliMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=Pq7g8JL4OVc - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbl9XLTZBOHo3ekQ0N1phbnN4dTRDU3RlUWpIUXxBQ3Jtc0trZnpjNDl0TmczcjVuWVZoYmk4RjdpajhSWWZjMmhOeHI3RFRYSFJucXEtSklndFctdVZoMk83M1V5T3NDLVh4em9JcldvMXlCVVFKS1d0MkRVdm5LYV9sdHFjYUtNYlNHSlBkN0pvQnBuY3RrVWtWcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=Pq7g8JL4OVc - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEdNT0F6clFpWFdLSzlEVU9TSEtVS2t4alp0d3xBQ3Jtc0tuMHByeVJlWVhrUjlmcmNQal9uMlU3TlRfVnA5LWxoaFRpS2dEeE1YUDh0M0UzblRLeGRtVks3dmVzMFBSRE9NWUotbDUyUzVweWc3Skhvdm14TFR1dnVVSWM5T3o1dWhuaHYzTXZOaTJvZDZJWTJxUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=Pq7g8JL4OVc - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmlYN0l3R0pNUmRHMldSdk1JNlZ2YVJJVDdYd3xBQ3Jtc0tsSWsxQjhKUnAwNnpDTW1icDg0cHBibWVxMFNESnRNaW1IWFpxbG1iQUhERDdVY1laQXVNc2p1SnVrV1gtLVNPMVJsMmdHRzFyY0lHSGxzNjVVd1l1RnJQUUUwVXZSVFEtWF9fQ3BtT3NDZERfU0ptSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=Pq7g8JL4OVc - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3hTX3Yxc3B2a1JvNVd1RlF4SGx3YmlscVFuZ3xBQ3Jtc0ttUXl5Y1dhdFpMNFA5NUg2cTZNdS1BYWlGa2FGalh5MWVUSndxMGdpT3VGT2ZMMDdVTjM3WmtieXJ0WnNRZUNUUnRtMTlGaHpDWmozOG9teUw3QXdRZ3NzMXZwSGFQLW1RZWczV1hBdmFkT0hQMEluZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=Pq7g8JL4OVc - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWZHTzBSYW5QTlpFOUUxOGlyYkFVWjVCTnBRQXxBQ3Jtc0trdGNrZE9nUk43SHU2eFpraTl4WWx6QWFQZnVad05tWDBOSWxYTXA2TnZocHV4bXlCbEwzVF85WkU1MjBSTURGSl9UMnAzYS14N2lRRk5HZ3J4S2xqcEtrZGVqZVBUOExpQ1g1T0l6ZlhZaER3WjNsRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=Pq7g8JL4OVc - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk9faHAzOXpiN091MkRaTzBqQnRINHB1U01HUXxBQ3Jtc0tsc2pMOEtQTEdaMEdiTlBwSHl1cGN6YnRIa2VEdnVSdDVmRkYwZ0ZGLXhWdUNOeWJvUWxQQi1mc0NqZHRwSlE4bml0czktSTlCQ1hVUXBnUmo2QzIxZnBSZkhhcXZoRHVBWWpTUVA0emVZOE4xalUzdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=Pq7g8JL4OVc - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1ZuajdnNXc3Z3NvYXhQLWMyWGhyNEM0dEtJQXxBQ3Jtc0tsNkc3UGp3Y0pWLXl2SERUU2piWnZsbzY1UEo4UXpNUTFGdmFINGZSVkQyVC1QVWtPTVp5UEN3b2w5TDRWcDBRSHlOWmZjaHdsTjlrZU1UdmJSZzAzXzF1ay1OQzI5MVcxTHQ4MUNvTEFZbG03LWdJcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=Pq7g8JL4OVc __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa051cTRhaVNDSVhERVJaWTJ4S3NrQTBVZnJLUXxBQ3Jtc0trTFJsVVQ4MWNocEUyTXpySG9Td2pRUVU1WTNSNEdZWkozclVtSklOQTQ2alM3cjMydGswelQ5XzItN3d2N1liRlNzNmRGOGJKR2NkUm1YVThFdHdyWkNtQ3Z0aDY2ZWh4V2x3T1Q1aGJUOW1OaG1vTQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=Pq7g8JL4OVc Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXhtbUE2ZFJUTDRudE5ZbFJIVE1WQjhMYUxjd3xBQ3Jtc0tsTk1RTnVwenJUeTEtZm9zQ1JCM3dzcHJXS3g0UkxqLTVsQW1ub0FBdk1TX2FwV0VmeFlhMTJ2MzBsTEhSakpkcnVqR21LcU1yc1dOYi01cGQtN2VUWDNyNmFNaGxtZDFWOUp2eUxaVjhvam1OTW90Zw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=Pq7g8JL4OVc ______________ Bài viết: Tóm tắt hàng vạn năm lịch sử năng lượng của nhân loại Được viết bởi: Hải Stark ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Hikari, Wibu ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

14m
Mar 20
Toàn bộ kế hoạch 'LÙA GÀ' & 'ÚP SỌT' dân tình của TRỊNH VĂN QUYẾT | Anh Tuấn Vũ | Tiền Tài

Bài viết: Trịnh Văn Quyết, làm thế nào mà có thể thao túng thị trường chứng khoán? Tác giả: Anh Tuấn Vũ (https://www.facebook.com/profile.php?... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXRwMTViZGlnWk16eWx4QjdaNjdLNlVlM2VBd3xBQ3Jtc0tuV0xXRVE5c2FIOGYxX3FYUWZxN2FaVVEtSDdJV0U4SWwyR0ZIdHV4TGJYQ0hOOExlYzZySXItRlR4T1RGN0lKckwwSlNzQUp1NV9lcmU1NFdwSG5LcU8yZGRNWVVPWkNCRk0zdWZha0NVSnRxUXBOZw&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fprofile.php%3Fid%3D100028101427320&v=e3lsVeBUk8E) Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Trinh-V... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm5acTdHaDdjdDBOTF9lbGR4UjJnMEYzeFR3QXxBQ3Jtc0ttOHVGSzFGWk1CZG5KVGJycVh4RGk1LTFOelJ6SlR0dU9yVm9vUkJTeGpIc09VTG9jR3RPZ054emFPTE9jNmpzdnluX09nUG5zWVJqOHRhMWlXcHVoekJETE44MlpFcnIxQ3hzbTE2b2tCUy1EUFVWMA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FTrinh-Van-Quyet-lam-the-nao-ma-co-the-thao-tung-thi-truong-chung-khoan-rU6c77rnoYRN&v=e3lsVeBUk8E ______________ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTNfRVlYOXc4SnNUSVplY1h5ZE9USEZfVUowd3xBQ3Jtc0trYTczQmUtQXRVc2tHNnJ6S0Rvb184Nmo0NkM2azNVWjlDZzJwNmhZTWlIV1k2cjRVeFFEYl9TaVVQcjZ5TmlMUmNzRjhiYW1zdWdqcXZyQ2h6MFFFNGdXbVlwUlZyTGhvRHJXVGFNbmNlc0VBdGo0WQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=e3lsVeBUk8E Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFBrMy1OemhPNVVXMDdfSEZLZTBLMEZmRWhwUXxBQ3Jtc0tuZTEwSkJ2SjVoVFNLNXpBcXk1cnpkMWZ3RnVlaDZLRkU3OVA1dWc3ckozT21MSFY0Sm5fOHhlb1d1bjhJVkVaQ2NoWl9XcGlyMGMwNnMtNjhQS1dGaExXSkRfYUxXU0xnYURJd01JTG05Q0dUZHp4SQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=e3lsVeBUk8E - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmlpMlg5bS02bThzNElDcnhheEZJRHNJSmFRd3xBQ3Jtc0tsR21zaXVuRFlRQWJ1VnVVQzlibGl0WmNNdm43bjFBaXd1ZV9majN2dlhsb1ZsdElfOWFfNm0wc1dDZVN4Q1RyRmNkU284R3dQTTBDZ2YwM0FpWGFyOVMweFhzaVIwQldDWmdJRVpnNl9PYVhCLTc0dw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=e3lsVeBUk8E - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFp0Mi1kWDVETFJUYkhlemtueWFmbnFnOFh4Z3xBQ3Jtc0ttVEJtaWFHY1FVM29KcXBBallpQzg3LXZNWUFPd3EwcmlES0pSaUEycEZ6V2lYZUFHN0VOYUdiZzEzVVZWRU90M3FIQ1B3WVZQR1JvLXF6MnNpS0Q1ejhOZ2ZtRS1hNG02VkozMG9Yd3VnYnRkR1NMYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=e3lsVeBUk8E - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2F3VjRSSUgzRGdFOG1WVmlWNVVXU0otMVpwQXxBQ3Jtc0trUHNDUVZNVXZFa2R0VVp3amtmU091b3p6bV9aVGYtTmdoMXlWU09TYXJ3SjlWRU4tdl9SdzNnY1lpeFpOdzRFeTROdEw4UkNaTXI5Y3NiU1VFRXMtQUk3azBmVGZvTDhlbDdFUERCMVFYTUl1cElISQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=e3lsVeBUk8E - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1BnX3FaR1RLbmo2VC1SYkNfQkx2cEhON25NUXxBQ3Jtc0tsRXhiRkpET0l0bGpXTW9lVHR2T0w0VG1GdlpRdHJfNTh2VENFWkZkNDVrQ1k4d1BDbHJQR3V6T0NYREZ6OXdRT09OX3dkODdsRUFibjByQmxTYzFXLVd0VnlybFdXU0ZqRnhRTE9PYjk0Ym9vNWs5RQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=e3lsVeBUk8E - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWx4bGo5ZmNRT0hPVjhfYnFyWFprR052YkVzZ3xBQ3Jtc0tsdEpVMHVwbk4xTFF1a043TTZtcXR3aEFUeEo2NkRTMG9iejJZc2N4XzBsRS0wZkNaaDVQaHpMSEkyUkhhM094ZDE4V045QkNheXFaWFhnTGhBQzZiRkdIeUtFZzF6UUkwOGhYZmF4Z3FPd2hZbnFkNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=e3lsVeBUk8E - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHFzbnpHd2FXSGRwODBTWkYzZEZfZ3B5dnNfd3xBQ3Jtc0tuQ05UQ1A1Y1pLQ3MyY3RCQTBpQWRONnZKWnhPWDN5RmVlWmpJcXhHekFYdEtrVy1UdVVudlRRbGM3SUZOM3I2c25wa3lVZGlma3NXazNQbXBUVVJQa3A0SUNyUGRzbXlFaHl6TDFxdWJJVkZRZ1Q1OA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=e3lsVeBUk8E - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW4tcGdrcVFGdy1SdW53U1JIZlJQUmZZUzdWd3xBQ3Jtc0tsVEc3WUVSWkZHeGNSdDBQUk1Ra0JUU2hKZm5FeFJzY0lIOVdFTUdCaVZHWnF0S1dSQ0czbldfek1aV3F2T2VvT0g2eEhtM3hrV3Q5WktTendnZkNZdlNCdDRYV1k3WE5kQ05aQTZROTdjdGFhdkM0QQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=e3lsVeBUk8E - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGFpVTBuSVg0QlRoa3dqME9LaDZ0UlNDV0hkZ3xBQ3Jtc0trX0JjM3ZuRzFGUjN3bjJWejh5bmJBZUxNeklSUXBuU3NDX3R2MWJRQXhLOGNTZW91b3A4LUdGOFU5bXpfS1hoYWZ3RGNOaEQteTZ0alp3bHFrdUVqVHJSczFKMkJEdkxEUUMzMmNrT0kwOXdHSmlScw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=e3lsVeBUk8E - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm5SRU1fRG1XdzFOeGcyc2JkbjV0Nm1mYnFhUXxBQ3Jtc0treWx4QmtiWm8tdWJfNVVKcWpiTzRBZW4yaG8ySUFBUkNkSzdyaWxIX1djcmNTbTAtU3dGZkRtejdpUExqcFVfQ1FxTERkZWFNdU05UHRQeGJHQ3UxYUktOGVEMFVINFl5M3k0YU9uZE4ydV92US1aaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=e3lsVeBUk8E - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbExKbEMwbDRVUExyZXdkcGQ2VFBBMGNIWXV1Z3xBQ3Jtc0tuZk9XbkY2ZElnMFVzekszblhvQ1RpbWtHLVhlY0gtNHVDTGhLWTBLaTlnamp5WkZNaHAtWWlHUHdoZnlTRnY1RlRqejJTclJSNXROTDA4aFJUcmd1Nkw4T053WmVuMk1HWEtyejFJYVRqSlVnc1R3Zw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=e3lsVeBUk8E - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEs2T1VYQ2ZiU2xUMXp4X1doS2V4VDVJUUxrZ3xBQ3Jtc0ttWUNfS1V1MkE0ekEyYUNuRG1lVUpFdU9sazgyZm9ISktVS2ZLeTFob1dYRUtHdDRlZ0RTcmFLeHRZbnlUQ0R0VjM1R29SMTl5cmo3a1pjQXB2SG0xWU8weVBFV2REVy1Qcm5KR0xqWGNwckVnaEJNWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=e3lsVeBUk8E - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnMwV3FPZlg4SlNDVk53UDgwMnhxaTlqb0xaZ3xBQ3Jtc0trRlFFX1FoajR5cldEWGQ2ME53NnByRzJkT0hqeml4d1NjYW9TcE5aQV9kS0NpUVBIX25sZU05NTJWZEtNTThsWVpjemJBc1V4cnMxbnRGdUFFR2JKSWt6d0J6VEJmYm1YWHNzQVg4WG1pemlXZm5rZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=e3lsVeBUk8E - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkRyckZBcVFVQ1daQk5XbjE4MVcxVDQ1QUh0QXxBQ3Jtc0ttclh6TWJoZW1DMEVVSnJrN3Z2T09LcE42N1lKRVVMNlhSSVNlOGVTbDAyVmdPZVREVElLSzVabU9lbFZOZVdGWnF0ZjJVT3gtWFpqb0Q2NFdQRzQ2OThaR29BYm9kdkdKTkFsSXRNNHBFNFRSR291OA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=e3lsVeBUk8E - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3B1U1NuTlpvemlYUE5WSzNMMnU4am1WSFN0d3xBQ3Jtc0ttNjZEZkVwc0VuTWxpX09xZWFUMU9Bd1ZPakl3QXpXV3dBNzFsbEF4YVI5dGxDakhyRUNmaEh3MTVIcll3dVgwT3dCaDU4eTdyUnJXNlZwY1NfQWVOaWJWejdLcXhHUlZscHM3aVoxMldtZWxMX0pkWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=e3lsVeBUk8E __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0laSndlTnVBekpRYzJ1ZGlRbmpOMzR4eHM1d3xBQ3Jtc0ttejN3anlrWTBOdFRyby1POWVMOUlxd2l6UjBDSUNOSEZqREdwVDNmb2NwalNzeEpxVVcyUUpZY1dtZTBnRVpsd1Z5Um1NTW5iZ1BXSmlMX0pXNVRUY1FvOXVrbl90b190bl9vYS1uUXRxdjg0WkFfVQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=e3lsVeBUk8E Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUxPXzM5bHdjaUVxMFVfdHNaZzM4OVRZbVhmQXxBQ3Jtc0tsdVF1cndWcTFpVXQ0OE1fRUhiS3ptQjl3SlYyeXc0dkptUTJmcVNFZVJVcGh0TnRLY2xlc3k2X0lBWXRXbEx0VHhJaVh6em5PMXhhWGJEd3JTNXNScll6MGtWX2Z5RGgwdGk3dXdzTGs5SzIwbi1GVQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=e3lsVeBUk8E ______________ Giọng đọc: Samurice Editor: Yupik + Hikari ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

14m
Mar 20
MẶT TRÁI của việc HỌC TIẾNG ANH chỉ để THI THỐ | Limitless | Giáo dục

Nhân dịp sinh nhật 8 tuổi của ELSA, tui và ELSA tặng mọi người ưu đãi 60% cho gói ELSA Premium và 30% cho gói ELSA Pro khi nhập mã SPIDERUM ở phần thanh toán tại link https://bit.ly/spiderum-elsa https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbC1JMzlUOFhrOWVNMUJabG9EUXpvS0tsV01FQXxBQ3Jtc0tsQmRsSzczQ1A1OFFUNU5CZHEyMkg4elJiMXdYZ2NyeWR3aDdxOTUtQ2tUN0xlbjlybkdlamVTcEVWckNHYXowY1A1djZsQkZWSFNsX0pYU2pUbmRfMThQd2NLMks0aG5JamZCU0FVVnhWaG92Vzlfbw&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fspiderum-elsa&v=MBSApNYhrUs __ Tiếng Anh đã, đang và vẫn sẽ là một trong những môn học hot nhất ở Việt Nam, dù là ở hệ thống trường công hay trường tư, hay thậm chí là cả với những người đã đi làm. Tuy nhiên, đáng buồn là, độ hot của nó phần nhiều dựa trên nhu cầu về các chứng chỉ tiếng Anh, chứ không phải nhu cầu biết sử dụng thành thạo một ngôn ngữ toàn cầu. Tức là, khi học tiếng Anh, đa phần người Việt Nam chỉ tập trung chủ yếu vào luyện kĩ năng đi thi, ôn các dạng đề nhất định, chứ không thấm nhuần cách ứng dụng ngôn ngữ đó vào đời sống. Điều này dẫn tới một thực trạng là, nhiều người dù có điểm ở các bài thi tiếng Anh rất cao, cấp độ của các chứng chỉ cũng khủng không kém, nhưng tới khi giao tiếp với người bản địa hay viết các bài tiểu luận có tính học thuật bằng tiếng Anh thì họ lại không làm được. Vậy thực trạng trên đang ăn mòn và để lại hậu quả như thế nào cho người Việt? Tiếng Anh để học và thi thố khác tiếng Anh sử dụng trong thực tế ra sao? Liệu có cách nào để bẻ hướng người Việt tiếp cận tiếng Anh theo con đường nên được đi của nó? Hãy cùng Spiderum tìm hiểu qua bài viết của tác giả Limitless trong video này nhé! __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnlVdjh5S3kzODVPSDAtcVpLQllmQWtkdUxnd3xBQ3Jtc0trYTlBUFRUNlp2YWJSZW5fSjRFM0FEcEJmT0hENzJpY25FZFEyOS10TVFkNXVNbXZQSVI4dzgyV0gxWU1EaFJ5XzZjZGgtUEJTUzhJLXluQzdlSmV6ZEpkQ2E0b3lmSmZkUXFBN0VYWG91V1FBSTJSaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=MBSApNYhrUs Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1N0dXF5a1IzQTNFczJPeVVKd1F4czVuclpDd3xBQ3Jtc0trSXp2bTdTOE94N1hWaWJjTnR1RzdsTzYtT0tfR2VkQUw4elo4SkdjU3BJLWhKRlI1M2YtNi1ULVJNMk5aR1FnTEE3a3JNWDdYNWdDb254UkswOUlZbjkzNjZxbjc2UFE1Z1RVYlBjTlBPTlpUZTdrMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=MBSApNYhrUs - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHlDRDZzNFJMSW95MGtmVWRrcHRvUHIwQ1l6Z3xBQ3Jtc0ttMDYzeDNkbm9BZ1c5dHN6MjdfdS1xZlpOSW5ySnJXdmw1bFBHLW9YSFpvTmVZNFBqVVNSLTlucVBYTGdYVk1MNE12WHBzUXFEVTJTVG5NVlVnYlRvd0cxUk1JYTZuT3hsNzNOTTh4UHlxa2xFQ1M5NA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=MBSApNYhrUs - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1VubTVLVzctanBJZ05MOTF6Qkt4cElPQmVaQXxBQ3Jtc0ttUXZ4bnN1ZmwwM0dZNE9PXzZlWmd1TmhVM1NTT1NQS256b0xLaE84dm5IYV9uWjBlaHg1anl3TldoYXgxOUV5YlJNRVlWTXQ0NGNIMGFldWJDSVZOZVhuZmlWUGE0WVVWTnVCMEk4LTN2TWE2dHk5UQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=MBSApNYhrUs - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXdDTVFveEM3cG5UUGoyNFAxZUJDUEctUWVTUXxBQ3Jtc0tuRFllSm9xV0hydWJNX3ZnWDlydzNCRTFPelhmNzZ2VFgtaXlVelZhMExvYTFYLUc5bVFhMGNvSzRKNlpTQmF6MHZXSEVLS2dOcUljbFdNX2xMTUVhWVZCOUxLclVqUWdMNnBkM0FOR285NXpzWl9ETQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=MBSApNYhrUs - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG1sblU4MHpIQUVsUUlxbjdJM3h2ajlTYlVfZ3xBQ3Jtc0tuN2JZSXdaclVKVlBQU2N6b202MzFiWThQbXhKN2htVHNOeHQtLVVZN1V6NWVPY2J2eENDYUF3V19GanFyV1ZnMzA1Xy0ycU1yVG1Db01iay1ZcUw1UlZ2OUUzemZVSjI5UXU0SmIyVzRYOWtjaklPaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=MBSApNYhrUs - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUJrV0laTi1jM0FOZENMSGxfc3l6M0RVam5aQXxBQ3Jtc0tteEZ5UmhpQkFvSWJJU2ZmUGVZNmJvakdwam11Q3BZcmlvV2NKUXVZRUdSOFVobGZYc2hwTTg4ajJtX1pVSEdtMzRtTVZUdllLSkdGWEdwUjJCYUxzczJqUExZX0paN0U0RjVJaWQxTFhKc3ZUcnNVaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=MBSApNYhrUs - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnkwTHN6eHRmNlVmbnNYbWhkRkJ5bGNHNndfUXxBQ3Jtc0tuSXh1UGtsRWNDWlIxYUdsMm9odjhES0swajYtSDdfRHRmakYxdklzbXlqQ2RGc2ZMVzU2SG5RdlNwTURuNS1DS2FBdmkwYU5ETW55LWpoX18wNG5hemh4bnlRUjFpM0w0VDlsaHhJV2txaVowSDdXSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=MBSApNYhrUs - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0NzSGFhNGR0bGdWaUNCQ1I1TGxHTERiandiUXxBQ3Jtc0ttUFZHVUUxUXhaNlhsUGdmcjhwTHp5YnNVNi1VSGJyOFplbTVOalNEUk5ZVzR3a0YxQU5ZRXhiQXpkX1MycGY4b0JELTRlY0xJUHNzWE90TW1PZzg0XzNSMFdqb0ZLdkE4dDRGcVhWRWxkWjZSaVZUZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=MBSApNYhrUs - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVQzSmN3cDJMeTk5VVZNTThKVXI1ZGE3cGFrQXxBQ3Jtc0ttR2poQXZEN2RWNUkydC1idWxyUnVFMGlpbFFCZmhmaUNNTHQzRlZ1LWhyQ1gyWGNHbGZhYnA2VTJxajhIdHhsNlJkbTc4ZGViSTY2eVp4alBNMWVfYjZFNTVFT0V0VVBxX29HVFdtakNNZkRKR3lSdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=MBSApNYhrUs - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk5Kb09pdFkyd0lUbG9XbkhYRWFEb29Sb2hRd3xBQ3Jtc0tsZmFmYlR5X0h6RlRaQUFDZzN3TjZvVUJnaUU4U2hXamxRZ0Q3WXBBUkgtWlZtemtiblQtY3B2b29SRkhWcDhCbFNRMjNNeWJHdlo2MWU3LUNpaHY2aWNMRVVEVnNMajE5N19VdkM1cVhfZ21ZazFCQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=MBSApNYhrUs - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblZvS25rZFNlVF9NTUEtSW1FdmhERkVZX2tfUXxBQ3Jtc0tseWtGejJKaVgxZU43VWlmQ05nZjFLZ1ZXeEIwX3JEeXlXejFWSlVVMGhSbG9oMVN1Z3BDUUtSVE1WVzhqeXBTanFDN1NHVjdnR2JZbnU0X2UtMUhDLWhaMVdyb2EwYU9UYXFhaVRJVEVISXpTSDJ0QQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=MBSApNYhrUs - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0Fvbk5pakd4MWNlQ0dKOGM4RDUxX1IzQmU5d3xBQ3Jtc0tuVWE4bGxMRWt6dE82anVSOC1XUDdfUEp5R2plMXlfQy1LY0ZKYUpDZDdvRzdSSTVUTVFsUE9YWFRnMkV1NzZuempOVzFVdTdZZk4zVFRZUm9XaTlWT3lsYmRZaTFsSHd0M0Q0UDhnVnEzY3BCUWlISQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=MBSApNYhrUs - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDk5SUtYUmRvMHc5WEtYa1VtNldVV1J6OEtCd3xBQ3Jtc0trZVlEakNZRmttblJTbXA1UTIyeVhEOXRNMGtzdlU3UTFKVTJ5b191VTI4X1Vhb2xDSXoyM3JDUUZzdV9LdkZ3YV82WXZzRkpPTFZxVm9TN1dhOTVzZnFfSnI0YmVkNlotUjJNOG81b0hXYkpnbENCQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=MBSApNYhrUs - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0ZqX0d6Z2hnZURhYjBvQWVDbG1iMXc5WElpQXxBQ3Jtc0ttT1JTdFJNUW5qSk5CczkwRkU1TmtuaUFSTGpXbHcyNzg0WVRRNExXdHJka3M5c3h5VFpZUzRXRy10b0EteWxUSHFaazh5SU1mWV9BeHgwY04xelRaTG90V2dWNmN0MmlxMDhiUDk2bEc4bzNSYWpZZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=MBSApNYhrUs - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUw3VlA0VUlPOXBremwzb0lBVjNJOUgtNDhnQXxBQ3Jtc0ttbzAwZnk0M0xYZFRNY0NSRU1Rd013NGliM0lneTk5S0w2VXdudDhkV2NhQWZ3X3FYZ2J3aEY5UEVpS0JCRFhlX0NycHpXUzVGMWJxMC1GdFg2c3pWVzVPaXJEbFljSFp4S3d6Q2xpMmVDYnhzaXF1dw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=MBSApNYhrUs __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFpqRm9JLWdscVJBb3VlYlo0cDI4aTVLZEhwd3xBQ3Jtc0ttdnZoS0ZueDZqeW56RXprSVdYRUNaQndESFRDX0gzOFQydFZId2RHZ2V2b29HckJFZVg3ZjZnRURDblVHQ2p1d3o0OG1rNVRfdnVWc1FZdVdNU21uTHJ6TjhPbGtOSXZJYkhGNE9xeHphLXdNaGZxQQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=MBSApNYhrUs Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0JQR1VEZlZPMzhEVXNSRlBjcG5BSFk1M0N6Z3xBQ3Jtc0tsZS1PNFVDYzlVWkdTRjhVX1U5M3dNTlFSbjk3bFlCLWdRbjhGcUwyY0M4WjFhYUlFYlR2Z0lEWGNFc1JONlAxR3BpVmQ1bWV5Z0piVXRqWFgybFNSV2RTLXNyM3pwS2ZyYy0yeG96bTJuYks3S1oxMA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=MBSApNYhrUs ______________ Bài viết: Đừng chỉ học tiếng Anh để thi thố Được viết bởi: Limitless Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Dung-ch... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2RCN0JMU2RCZXhzZl9EY1MwQTh2dG9oTHFOd3xBQ3Jtc0ttQ3A4bTNtUnVLWkp1X2kxMFFvVHBldVlNSy01S1FwTFctT0cwN2c2cHdxNGVfbnMzX3VPSFY4R1I3LVF5OHZvUWpnTkVCRlZ3aXVEQ1VWWG1QTzFYbVNJUzFhR0dRUHQ0ODRBWWdTb1ZZZWV4NEgybw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FDung-chi-hoc-tieng-Anh-de-thi-tho-gig&v=MBSApNYhrUs ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Andy ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

20m
Mar 20
Tình yêu lãng mạn đếch đẹp như bạn nghĩ đâu 😤 | loveless | Yêu

__ Có một vài sự thật bạn nên biết về tình yêu: Đầu tiên, đó là trong quá trình tiến hóa từ một sinh vật phù du trở thành một con người như Jon Bon Jovi, loài vượn người đã phát triển và có được khả năng cảm nhận tình cảm gần gũi với cá thể khác. Chính cảm xúc này được gọi là "tình yêu", và quá trình tiến hóa đã sản sinh ra ca sĩ nổi tiếng tới từ New Jersey nói trên, anh đã kiếm được hàng triệu đô nhờ những ca khúc sến sẩm nói về thứ tình cảm này. Con người tiến hóa và có được sự gần gũi tình cảm này - khả năng yêu người khác - bởi vì nó giúp loài người sống sót. Một lý do chẳng có gì lãng mạn hay thú vị cả, nhưng đó là sự thật. Con người chúng ta không có những bộ nanh hay vuốt khổng lồ, không có sức mạnh kinh khủng của khỉ đột; thay vào đó chúng ta trở nên gắn bó với nhau thành các cộng đồng và gia đình, ở trong đó chúng ta cảm thấy dễ chịu để hợp tác với nhau. Quá trình tiến hóa chứng minh rằng những cộng đồng và gia đình này hiệu quả trong việc giúp loài người sống sót hơn rất nhiều so với những bộ nanh vuốt khổng lồ. Và thế là con người trở thành loài thống trị hành tinh. Tình yêu còn có những sự thật trần trụi nào mà bạn chưa biết? Hay chính xác hơn là tình yêu nói chung và tình yêu lãng mạn nói riêng nếu nhìn một cách khách quan có thể khiến chúng ta “vỡ mộng” như thế nào? Tại sao tình yêu lãng mạn lại là một sự đe dọa? Hãy cùng Spiderum chúng mình tiếp tục tìm hiểu qua bài dịch “Tình yêu lãng mạn đ*o đẹp như bạn nghĩ” của tác giả loveless đăng tải trên website của Spiderum. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazVBbUluQVIxWjdjbEhxRWViMHdRdUlDVzNpQXxBQ3Jtc0traXFOZ1h6LVdnREhzSURpN1NDRkI0bkp1ZjQzMXl2dGpJM1R6VDhfNjVscUdjVjFScC05QU43ZERjb1VmOC11WkNsaERPQ09qeS1pSUUyYXFlYW5LbjFwdmQ2V18zNmpOelJXUE1Qc3JDVWE1ajY4Yw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=DdEFPmU89Rg Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0oxZGRYQkg2dmgtWjhlenBvWERHdkFUeU1KZ3xBQ3Jtc0tsUUxOM2FacklGOExKZGZYNjEyRGdfSzJsWVhvQkMzeGJjYkxGS19kTm1hNkU3ZDlwUXZlUlN3bFM4bzE4TXJjWFAxSF8xTllCTGE4RF80UXpjNWlyVzFCZU1zdDc5eWNsdjV2TlVrQXdGSTlST3NkQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=DdEFPmU89Rg - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnNQSzlFaGFvUTlPUDFyY0Z6RFVQUkxoWFBJd3xBQ3Jtc0tsdDQteXhBYW1xNS02WmN3cXRidVpHcndXWlhfNEVxS2JSelBPS2NFSzNQaU91OWV5SXJkRzlxMk1QeWM0emI3YTFuZ204WUVRQjB0ZnlIMGs2WFctMGUwc2ZBbmVsdk5JUzlzNmUxZ05fd3ZycDJkSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=DdEFPmU89Rg - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWF2T0R0Nk1wX2ZRN2Jud2o5NHhXTlJjay1mQXxBQ3Jtc0trUUFXNHRNR1VieFkwTWJweTZXSnkteWp5blNoZmNvUFpwSWhnSEN6ckJ4UlFWTXE3OFRCVUE4cXppejc0ZTFENkdPc0tCTGFBSXdsNEtIeElESG44MmlOejR4QXNWSWtQV1pqZU9XM2lmY0dsempJcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=DdEFPmU89Rg - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkFsTHNlQ1kzQVNKWHFqdnZnajVuZjR3Qm44d3xBQ3Jtc0tsRzJ3MEMyU2ZiSXhVNlUtdkpfbXFFb21uaXQzUV9EdzNGZ0Z1NW5hb0d0TnFGYy1KTHotZkZSR0V0QXE2cFYyQUQzYU1jaVJXbHRteW5FUlR3ZnJfbTRmZW91NnVBd01md3puTko4RFlVc2liazQtUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=DdEFPmU89Rg - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTVwWF9aUDBoMUs1SWh0T3lEV1Y0S3NkbzE3Z3xBQ3Jtc0ttTDZqMjZGdFRMcTBTUDZQT2NiaEF5bzBtR1NieDh4Q2FXN0k2RzVuNTJZMWtYWnhtVDVjQm5taTNycUZXVGhOZGVhWmU3MmFfWFVkcFctWms3Q2F5MHFCNWFSRjlHQkJld041S3A3N192cTkzTnBXTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=DdEFPmU89Rg - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmI0cjJRakFwTU5CNUtLemlQWHdXQWhNS1djQXxBQ3Jtc0tsLW1aTTRDQWRXVEt5Ry1fVGk4MUZpTExXdzB5MlhvWkRxTVVLQ3VvV2N5alJQRDNfSUVvQjVhZW9pSFQtc3lDS3pmaXdVUVk1X2pGWlRjczdIZ2lsZjE2Wi1sX1hpVVZpOW85NGhoNzNfVVk0MkNscw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=DdEFPmU89Rg - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUttN1Z1X0VWZ1JRMVFnZF9DcVVEM1BvQ2wtZ3xBQ3Jtc0tuYVFxYVFmUkVoLWV5MWFKUE5QMUFaMHRJSkd4dy14SDYxWGFTYlhUVjN6cXo3Mm9yaDN5SkJpN3FXbGpqeEZvYnJSTm5RTDgzdjJteHdDeUROVjVqZEo3MHVtcjZHcGM4Mlp0a2RRb1RHeS02UTFzdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=DdEFPmU89Rg - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmxZdW1DR2N4WmhjZ3J4RjZseDg5aHNVaUxkZ3xBQ3Jtc0tsQjhBSWcyaXhQbDVfcGhPWUFFNjlWV3J3Z3hlQ3B5QkZuaGoxd2pJSTZENHZvVFZ3SXFkLWVPWWIwSGNBanFVLUhMdW4xUFJHNmZQUlpfNGtGYzhBell0bHJEXzAzU28yR0dIMzlOZUlGOWhoeWRqSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=DdEFPmU89Rg - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHhtYkJmQ2pFUHg3RFF2YWtCN2lTWnE3ZHdfZ3xBQ3Jtc0trZFJvbFNlTVdZZ0lvSC1ONGdoTFBrLXJmX0JscTZXTnZKZS1OWlc3N3U4OWl4ZXhFM1l1MTdZQy11bU5odXo3SC1qUEdjRU9oLUlnQWhON3BGYTJFcGR0eTM4Z29GVVVxQmFQR1RTWDdpczdLRzZBQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=DdEFPmU89Rg - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUZ3aFAyTUltbGwzanBfcGc1NlJHSFJFSjJ1Z3xBQ3Jtc0tuWEUxVTIyUVlJMlVhOWR4NzhIVExtaXl0TUdtRmZ1Y0NOa00wNThMdmFXUWFCdk1FV1QyRXFHNEYxbDd5RENkeVN6MTdzVzJWcklpRGllUHBTZXZMY1c3NGtod2ZlUTY3ODJCMTNDX0NYY0tYQ1JyQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=DdEFPmU89Rg - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2Z0TlRMT3I0Z2NSVTA2bzFUZHdMeGtUMHIwd3xBQ3Jtc0ttMjdoUnE5ZWtsMmxVbDh1LXJRMjUtVVBJRUp6MEhibURscjZhMmo4b2VmdnkwbjdOdnlCYWMzcVZyY1lmZ2ZsWnE4eUNKeFRjaTJzZDJSTTN6dkFtUzM3S2trcndPVm5STnJxY3E5VG5ndDFORGlmaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=DdEFPmU89Rg - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbktfTDdSZDc5RmY1WmNCUHM0bDc4aUdfT0ZiQXxBQ3Jtc0ttUDRYUnBjY3F4bU5hcjFFRllLYjgyMHZOdHNRQ2hvZ3FqU21XZ2NLdlJ3eGVFVGpGUEJCa0xNT3BGUmZCSl9tekxYTFlQYnFUQmpuTFkzY2oxZ2ZvQ3pmV1pydGxsbTMtbUZTVUZFS0JBNlJrVU92bw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=DdEFPmU89Rg - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG4yUTcwSDVidmZQM3U1TXJ0YXM0VURGMTNjUXxBQ3Jtc0tsVkdWSERybmUteUhoZmpVc1owQVNoV0xEbXdUcUNUMWxCNHR1Y1hzaGFoZUZGLUs0ZHJSaFY1Q29rZDBJNjdyZzZrWk5HNDJLd0tra2tpdzFPXzgwbzFrb2NTVThkZkxleGVsbzZtMEJSVVdTVzl4NA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=DdEFPmU89Rg - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbV96M1AwdlNldzZwc0tvS0tUTVB5VjVpQ1ByZ3xBQ3Jtc0tsSl9aLUppbTNWbGtsRTVXT2pGNExHamtpN0RMQlRzV042WGNNbDJVb3BwbDlBNXhEd1l2MUl0dHl4SERSalZaN2dlNHJYVTFUV19HSGZrN2toSzc0ajRuZTFVekpsakRXVnBPbGJaTFo3YVpxeFdDVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=DdEFPmU89Rg - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblZFUEFIY1hQSHdReGRtRDI3RktjWXZKb04tZ3xBQ3Jtc0tsNHd3S2ZkM1NZcmNrbGpCT0F5Q3hrWXdZYzIzT0VXOXNUVDZYUVd1YUFyVGp1ZzNBNW92T0VhLXJKR3JoR2NNLVZKWk10ZF9DQnJlUFVmTk8zTEZmYlJBVHdOY1hUYmZlVGU4bk54bUNOZzFfbHdzWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=DdEFPmU89Rg __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW56eDVXVk5oekUxTk9lLWNnM0YzclpWUUF0QXxBQ3Jtc0trLVY3SnRDR0pXckZnNE9oOGNEanNXSlVDNW1GNFNaMTdFTERHNmZOa1NVVGtWajRCaFpNVDdVT2tjRVFDVXZIYWZsb3dBdk0tN0xLMVlxdVE0aW9iZGs4cUpkLUpGbFhXQ0lLdDhma2VhN3AwU0xZOA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=DdEFPmU89Rg Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2lldHFVQ2xMcnVuLWNNb3FFTFNHT1NCVWlFd3xBQ3Jtc0tuUWxGSHlqbi1BbE5LNFNjUFJjalJUdV9yOWJ0SXV5eWlndF8zVUR5dFNJX2RubzJXbmJYYTJCdlk0dVZCdVFWR0R6LWU1Vm5VdHExUUd3ZTRGUzdnTndZUGFiNllRQVV5X1g0M0RLMk1YQWJuQjI0Yw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=DdEFPmU89Rg ______________ Bài viết: Tình yêu lãng mạn đ*o đẹp như bạn nghĩ Được viết bởi: loveless Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Tinh-ye... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG11UFVsQzhDblBZRElqOTA3SnlnbzQ1azV0UXxBQ3Jtc0ttbWE5c1ZrMWdJeUhvWVRiMGU0Tm1FX3lwZDVsQkVDMUVjbXRISkxybGp2Vm9XMjRWZ3VMYmhDbDNRb1VPd3B0YllRVkcwdi1jRnY3eG9hYW1LcFlHRW5XMEpLN05TMk5GeUxKWWgtNFU2MXRXdFJKOA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FTinh-yeu-lang-mang-do-dep-nhu-ban-nghi-700&v=DdEFPmU89Rg ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: YOSHY ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

13m
Mar 20
4 HIỂU LẦM thường gặp về NHO GIÁO | Lê Tùng Dương | Thế giới

Nho giáo là một hệ tư tưởng chính trị xã hội có ảnh hưởng lớn đến Việt Nam và các quốc gia Đông Á khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Hiện nay trên internet, không thiếu những bài “giảng đạo lý”, hay phê phán xã hội xưa, phê phán sự bảo thủ, lạc hậu. Hay kể cả những bài ủng hộ các phong trào tiến bộ xã hội như nữ quyền, các phong trào bình đẳng giới, không ít bài mang Nho giáo ra để phê phán, bàn luận. Điều buồn ở đây là đa phần mọi người vẫn chỉ nói chuyện trên bề mặt, chẳng được mấy ai đào sâu tìm hiểu, nên hiểu lầm cũng là điều khó tránh khỏi. Vậy thì khi nói về Nho giáo, nhiều người hay hiểu sai những gì thường thấy nhất? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết có tên “Một số hiểu lầm về Nho giáo” của tác giả Lê Tùng Dương được đăng trên website Spiderum nhé. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmpla0FQd2oyaC1jZTlnRkZNaU5MTkZNUkJHd3xBQ3Jtc0ttejlDd21WZG5MLXk0YnotQV9XX1psNVZDbFEzUGJwUURnR1lLcjEyLWgybWpUcFdDaTBRLWNQV0NuZDY1cDdmblRmWWhJSHA4NTgxcHcwem93blFhTmlWaFRjN05pOGNWZmZMVng2Tmk1Y1djcllBUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=34qldQ4NzSE Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3RjVkNIVnF2U2hkWUl1V09KaWVjaktIRmtNUXxBQ3Jtc0ttZEFoaFNEWHFwSGM0UXJueDRWT2dvcEdScUFzdjVEQ3hSeGdsU0tYeTBJbnZidnVLTzRldTZ3bklVQXc5cV9RM25hSlBqUnlvZVVsZWt4TkEwVnVXMXlKRGlQcTZOcGl5S01URDhEMDJ1WEVkcE5Zcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=34qldQ4NzSE - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGZWVzFLLVNmc3JGUm4zdDZ4Ym95Q3FOTWhRQXxBQ3Jtc0tsMml4SC1YZ0RfRTlyM3Y4clJDRVhfY0dJeFZkVi1ZcUdTOXkzNjdwYm5paGd1c0ZBR1ZxcTlxbzlRVVRXWlhXMThwMTRETU9XNTUxNzhOTHFmamdqUHUxX0NmNThqZmZqcWx3cnZaU1pRcm9nNU1RZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=34qldQ4NzSE - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjBpSWdxVVBjektsNFZzdVBSUkMwRGc5dFZsQXxBQ3Jtc0tuVE9GTEh5ekltUFQ1VUZycmhHMWwyYzl5cnA0RzcyY1JsRGFha0FTeTNValFDRVpIcWxFUzV1OFI2XzAzNGxDbkt5dFJNNWlSTEdaRnNCQlFlakF5cVdSRkxXNkZoV0d1bExzQTRxbHJlRVFIVkVkRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=34qldQ4NzSE - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3NrVGJ6LS1tTWlXVHhZNGNqb1NHaEI4eWsxZ3xBQ3Jtc0tsTVJTV0VMX0QxZThRcE9VWU05d255dXBTX180STNVa25BSkpZSUpyVmlpcXpxTXBSbmpNaE5qT0hQVEJzbVM4Y0JydHdHeTk2S0FVbmU4Tm0ycS14VFpVZXBXdFJ2eXlVSnZFTk9pVHkzb3hJbUE1MA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=34qldQ4NzSE - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW5QRW45OTdBOTh4aS1HYmZnZGZMQ29WbWxwQXxBQ3Jtc0ttSE9pODc5RFBaYUZ2V1MzSnQ1ZGQ5Mlo3c0lFN1dFc2hhcktBZWdHSnRqNmU5d0VWcjI4OUl4UmRwaHk5ZGNqYXRkMjRjcjBLYzdiamtjYkFTN2RBS0xLMjFmeDNkcDJQc3hDbkJrSDNQUlN2Z0pSNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=34qldQ4NzSE - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0RVMU1pQklGc3N4ZldxeHBXY1BsckwwVlRhUXxBQ3Jtc0tuRXVzWTNpaEI0OGsyY2ExT25Idy1wMkk5T0ZaMHhRSHAzWldVcmNIc3pweDB1NE5Sb25aZ1NRSVJMWWEteGFSbmJhTmlrN3dlZWVWNDBNeHY2WXZMM1ZxcXRPNUd2bUMwWkdpREwxLWNkUVhCWkJfcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=34qldQ4NzSE - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazJ3RTU5T3pxcnc1TVZjVjFZbnJWbXdfQlBoQXxBQ3Jtc0ttd2NCbkdCdlg2eXFRMTZodkV1TVZuNVhOTlF6bHBlU1pvVGY4T2ZSSlFlYjZRdjJwaVNDTVFqQkdHbi16Y1BGNzM5SkZaRHRPVnVqNGZOcUEwLTZsclZ2d3FMVHFlWTFqbkVhdmw4QlhrQ2xqTnRxaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=34qldQ4NzSE - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHFxZFVWMDZOQWJjV3NBSlVZWnAtNzFBSjZBd3xBQ3Jtc0tsZjNlS2QzUWVKRlgwdVdHN3NiWlpzYWowOERlTkdDRWZfdlo1V2x1NXpubzJxajlwankwc0hOSFpvblBDQkF1TWYyMjV6dFc0MTNaeGVJV3RkMU1UZ1dlRHZFUHM4dmFNMExtalVJVS1idkl5c3NhOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=34qldQ4NzSE - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnhEbzNKVEQ2azcwc3RrWFJud20teWI4eTJTQXxBQ3Jtc0trSnJxV3d1Y2Z6eEFEcm9HcXRSbkdtSFBwLVpGbXFnbVFvN0tYUWlzSl9xaTdEbUpGM1kwWWJOWVdEMmVFOHdFRW9lZjFKNjdJRFdVcEVXeTVSZXkzNGtYR0tYaDhqZENGVEZ4Sk9xSnFFRlRfeUMxRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=34qldQ4NzSE - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblgtdEpKanFQSWxWSHJmUVVERkVHeFhVal9ld3xBQ3Jtc0ttYjdjb1FFTlhXYnB2bEppaHItVXJVWDNhVkVyREdOd2xJNjNHa2JYUUpEZElwaENSSXREeFhiWXVjbWFDUm01WURiMmkxSXhmRWlJeHduYnhSRnEyN2ZuQ0x2d1RBMHpmSzhiNjlycEhLWTN6Y3prcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=34qldQ4NzSE - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW1sbVJfZTZRZXhfbDhUOTZ6WERIUERGOTQ0QXxBQ3Jtc0tuOUp4Qm10Q042SlRGMVdyN2UtUW9fanBqM0xIZnIxUDdGODV5dG9VRnprTUJEYktzS0lmcVJUcFdraWk3MnJYMTl5dm1lZk1XdkpfbktOZHhHbmFMaWdJcXFobWJKZjRiOTZUMTdHYzk4WE5fakVwOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=34qldQ4NzSE - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa25KSWdkQmxHRDhieUd6cDJ1S3Zod1o1cmZ5UXxBQ3Jtc0trQWpPeDd4QWZTQWFoVU9vLWhSQTJvNmk4VjJTZXpuU21CQ0REWUkyXzdsNWZYTzlrWGpwSkU5M1hZbVhWTkdYSEk4YVI0X2dreEtaaExpUDB2Z2ZSQ0NReHF2V3JXZzVVWkdaMHktYVJPSlctQktQOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=34qldQ4NzSE - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFA3Qk50cXJXM0xydmI2UHRZa29HVHZNbmZZUXxBQ3Jtc0tra2pfcDVwZ2xLZjBnM0FYWkMxNlFLZ2xRUTAwcjc1b0hObVNaM1pYQzJRdG95ZWt4QU9KcjRWZENjOTNaQWltX05QcGFfcUIxdHRScGU5cWVjN0NzSTVSQS1WNDZZVC1fMXV4cGRhRGpfT1JMd0MtTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=34qldQ4NzSE - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHdTdC1UOUdCQjdOdWd2RWNRVDJELVNBZFNKUXxBQ3Jtc0ttTXh0OEpNanBLZ3pKSVBDMzB5SlloZ3dTM1dyQlA0UjEzeUh3TzdjWTZMU19qVHZuc0xXMnA2T2prSFVfSENIbDRhU3l1N1N1WTVLYklJZlpMVWJQazdYOHBsVVE1MzRWR1VnTE0wMVoydmpkcVo5TQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=34qldQ4NzSE - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVp3NHZEUXZLVTJGMTJFMElvd2ozS0VxY19Yd3xBQ3Jtc0tuVXlSRk9EYTk0VDAySS1GQWFMMmVncFp6ekFoQ3ozNWpfQzc3by0xUzhDLWpDcUhQS0FCcl9IeHkyYzRLOXBuSzAwemZmaDk3UC1fY18ycTVfNk4zY1JGZzEzVml0WGJxbmhySG1DS3V6dWdyS01nYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=34qldQ4NzSE __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG8wX0ZGQkk5cGR1OTRsM3UxTjJocDZ2WjJ1QXxBQ3Jtc0trMi1VeGVJdHpPcVIxTXFQNlNRZzZ1TlRhNVR1MDd4bnBKNl9CVUNibU5UQ2dPZ3FRN0ZPZEtxZDk4U05vdlZSemVPLXFrMXBILXNFWTd5bUpRY0FueHFKZ014M0hseS1seXBRMjVEZWF5N1RWSkNwWQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=34qldQ4NzSE Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTdqbnFxYzlhai14RGVyR0cyU0dURzNCMGFxZ3xBQ3Jtc0trM2tiUjZwcjJhWVBlNHNSdEJwMk9YS1RDU2M5dHVYZXNfNmdPVjZOMGY3ZXU5dHVUSGdGSF9SU2JyZVdEaXFyTnNQRF9LRGhjcmhmWE96MGtjVzBGSDFSYURLa3hxRk9uRTl1eUFXa1JnZGl4RWRpbw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=34qldQ4NzSE ______________ Bài viết: Một số hiểu lầm về Nho Giáo Được viết bởi: Lê Tùng Dương Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Mot-so-... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3FNcjNxdTZHN2xhY2dLei13b1RvVl9aZkRVZ3xBQ3Jtc0tuNXpKLVhjMzJGdjNpY3c3bk5QcC1PbmRkcjQzT1JDQWFLOTZIQ2hFOFFnanFqbFNrZ2c0bUZaZzBJMklnNmtIamJpX0wxX1FUWmZEMmRLQWF3b2h5NmxMSzZtYllmcVp6LXVkRHFCS29sVnJxWkd6OA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FMot-so-hieu-lam-ve-Nho-Giao-r6h0kxtbrDjd&v=34qldQ4NzSE ______________ Giọng đọc: Minh Thi Editor: Yupik ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

10m
Mar 20
Ưu tiên NHÂN TÀI LÃNH ĐẠO - Nên hay không? | norife | Quan điểm

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmhqLWotQ1pXbk1HemhDZDRkUGxzZUpjdnBiZ3xBQ3Jtc0tuYndBX2FXc2g5QTZXVllXd2tvRVB6eTktWDFwRlFKZXVpVTFjWFgwVjh2V1pTaUVFYWNkSjJKeFZRSDhlYUU5emYyNm1rN0gwTHlpQnBkc0pxZ0piZkc2Z2ZXcm1FOXk1ZGdzTVZiVXJxTkV3RzYzZw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=pIA3zwvxtRY __ Một trong những chế độ quản lý đang được sử dụng nhiều nhất trên thế giới hiện nay có lẽ là “Meritocracy”, nghĩa là “Nhân tài trị”. Đúng như cái tên, chế độ này ưu tiên việc sử dụng những cá nhân được xem là có tài năng xuất chúng để lãnh đạo. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với chế độ Nhân tài trị. Vì sao lại như vậy? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết “Chống lại Nhân tài trị” của tác giả norife được đăng trên website Spiderum nhé. Đây là một bản dịch từ bài viết gốc có tên “Against Meritocracy” của tác giả Ellen Engelstadt. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUE4OEdqM3pTZThyb0FRemN2S0FxY3lWbnM4Z3xBQ3Jtc0tsYUg1RUhRX0xlSmFlNXNHemVudFhfaG8tWDcxQjBWM044dndCMzhlcGROZ21JQ2FhVVlSQ0dsQkpUelFsdFN1X2ZTR2JnbFJMVEg4WDJoTVBsbTk0dXJfSUZIajc1UW9kWEo3cUczX1VSM1p3YTl1cw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=pIA3zwvxtRY Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazhHOTEwZ2JRbDhMSjNidUNyNnp6My1CUC0tQXxBQ3Jtc0tsN1pHUUxRTkxVMXdWV25KYUhGNEg1X2V2Zk5VZnpkeGw1c1lPaGVOTm8xeWFyUEoySFo5d1NBOU55MGt2Yk0yVTEzVHA3TmpwX0NfREVCSWx5Wmw3ckdaVzd6dThHa2F2dmZfUWdhSjkxZ0xXalZ0RQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=pIA3zwvxtRY - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXdsQ1V4TlRaN3hQaGN4Rk41cWlpYVh4Q1NCd3xBQ3Jtc0ttZFVwUFg2N0U5Y0JrekRoQmNvWVVUeGpqUUczX2VBWWZmN01vVmQ1WUhnR3F1MUUwZGtMZXFfTG5ndGpNVE5uZlY5RTVvd2lZZTl5aDhLRV9GSTNZa2M2a2hPdlVrZFRoUTBUYVVfTUFmWWx4c0JuZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=pIA3zwvxtRY - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWVoc0pJOVk1azE3VUxuczR3aWw1cGJMWUdWQXxBQ3Jtc0tuMy1taVBFcDlsZ3VRZ1hPRTlBeWhLbFJrQ1JzemJkZ182N1lwQUpVVjlIYzZvRnNwX3g4VGxkYkZRanBkdGRsQ05qODNxVm1rXzBVZ2FQYjF5T3plN3VqcGoxZTRybURBS2dLVWtSdU83S29MbmZIOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=pIA3zwvxtRY - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHdtQWtFeTRJQldJUHNiRGZCR2dyRDlsdGliQXxBQ3Jtc0tuQVhnTzJCY2xLRzMzTnZmX1E4Qm45dF95UzR6SmRmajFrNDYxcU5HY29LbTJJdGNoalRsR3ZMMGxZWUptQVNwWHF4WGRmUWlERGhGbldSOUpvSW1tcjFybWhaVmpOUlE5bjdVLVZPZnlvUDRpdF9ibw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=pIA3zwvxtRY - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE5WWUVISVRDbGZjRW1NaTZJdXd6enJhZW1BQXxBQ3Jtc0tsZU1KLWJveHNrcXpfZmlFbFlpek9Jcnhybk14WkNvYmlfVXdvVFljcm1UekVxZnZZY2NVeG1HOW1zUmtoVnJsRzJ2WU9aZ2xVeExXb1VXNUZFZVRsYmNxNXFZUDRCMUF0SEdfY0c3aVFiMHg2dnRDZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=pIA3zwvxtRY - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUQyWW92TWpFQVdDRTI2WGxQT2tmd0x1WkcxZ3xBQ3Jtc0tsRngxUW1rSW85cEFlc3ZwdnUwZ3k1bEVsYlhKaG5TUE1zcUl5NWNnRFdOWHUxaWg0VXFnNzQ0WG9xQXhZTkViVjE2MHdmSVNpUGtrOEtFbHpZS05WSkNWcDZyRU1wcTlpYkJQNXM1bDF3MGNkV1VmVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=pIA3zwvxtRY - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmR3NnlYUEw0TWFESmh1aDY1bDRMRnFtTWpMQXxBQ3Jtc0ttOGQweV9zU1VSRWRyOUhRaUo3MmJadFloME9POGFseWZ5Y3ZCWGdhOWJwQk9qZUEzNmZDMnhldjZITmdFUkp3X2pUYnZXVnptSnpWei1KQV9heldERTZsa0NoU2FuaWt1eXpHbVdLbzUxdXVVaDZFRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=pIA3zwvxtRY - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazN6TDgwMEVRRU5TU2JCQjdoT2duV09qVlFhd3xBQ3Jtc0ttRXQ5SGpqcjJUU2FuUmdBTDd1QjNXXzVpMDBnSzVBa1lwSnZLV0RIc3FSVFp1SlN3VEk1em1USDlsdDZPa0sySDl3OU9Wd1pmSkRuMlI0U2cwbC1oODRQRmYwOW5UVkd6V2JwVlE3SFJWa0MzMVpZYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=pIA3zwvxtRY - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkhudGdlNXVwWjI2U0lKS2x6RUVfVFJVWV9PQXxBQ3Jtc0trY2RWTnBBNGZUT1c5M1ZnSmF5TXVsOHR6UjJjYWRONUpMUVhIb1g5U1p2Q0RUX2FIUDhyT1lCSTdwSEZwV3FYRmhqTlZXRjcyUzI5Z0RkOTZ3eWhSV2Z4VlJQUzJSSnhJS0s0czI5RUtOLUNYT3pTdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=pIA3zwvxtRY - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjZ4bXlVVU1BUWFqb2NRTEhCbV9jWDNQaHBmUXxBQ3Jtc0tuSkViTmswdHcxRTBIUkV6UkhkblczYTNxR00xaXZmcHRrbWVxSWNXOUc0dFd1aWtSLW9YSXZ5RGxEUjdKeUZvM0MxZVhNYTUyTjJKemlWX1k1SzgwRTZod3hvXzBRdTJmUDVWVENQSGJKUkwzOUtyUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=pIA3zwvxtRY - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVdFNFZQbF9TR0F2MDl4S013TUdVeXRoaTdiQXxBQ3Jtc0ttcG5zYnZhRy01R3Q1NU1aZGVjUVFIeVo2TGljUElCUzRFNFh2WmoycU5yV1phMWZPakN5Z1lsa1owdjVKWngyOUhRS014V1hSQ2J5aFVIZHJ5SnlEWEJtV1l4ZWZ0WVVwMERhMlVEcmgxR2FWc3BtYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=pIA3zwvxtRY - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa09NM2ZESmdVWGU3WXlKYzRGRmx6dEN6a3E1QXxBQ3Jtc0tsNVp2QzFEdHU4OE42LVhlbWhfMmNWSVRSanBDMjMxMk4tdVA3Nm9KVHhRX2lWM2NsaDNKNnAzYmc3VS1hNTVyQklTejNBT0IyWFJZQW1TaFZvdmUwci1zWUVVY3MtVDBJdFJLRG1xeUswaExTdUpXaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=pIA3zwvxtRY - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbThQbWExQUZWZXdmU0xqM2F2Ul81Q2dXaUxUZ3xBQ3Jtc0ttZzBNeTJsNHU0cm5aN3F3dmFqdjJjeHVrdlRaNnJPVzZtZFczMHAtQ0V1aU80dUlReEhKeTBGd1pLTmtORGlvZ1V6bFgtc3Vnenh5N3JvUWlTYTlxWUtvT0ZqRVI1ZDIweGVubldIelZ0WGJwcXJwcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=pIA3zwvxtRY - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmhDeldud2JsQTBpM3M3RUxSY2lfTjZkWWRqUXxBQ3Jtc0trOGpkVlo4TjVrTDNKNDA3REJsUmxsRW5IM0plamh3YWdoNExhZmtIV0luZVlKTHVuVFFlSFJiQjdMS2xfQ3ZPanVIbVdrZFBuSHBvakNhSlRyTzZBU0lsMEVtbGlyVjE1MnVrbXl4Qi1KbFQ0TFlvVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=pIA3zwvxtRY - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2xBc1ppVXhBMlB5NEo5ZnhWclo3ZWd6MXkzd3xBQ3Jtc0tsT0Z0R3NlZ3ZfY1E4YTRJdHBwRlRfOGFVR2JSbE5DNFdKenlaLVY1RG1XTzA0ODdkamRrYjZZc2NueEVaYlROQjBRWjhFajZXSDE3UnlLejhTTTkwXy1nZ3haUW8yNlhtYWh1V0x3S3NpZnZxdVNtRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=pIA3zwvxtRY __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3o3ckRGc2tIVVp3V1Q5cV9GVk5RN3l3VWRKUXxBQ3Jtc0ttZzdLeE9DeU9MaVEzcDBpbFN3T2ZTVHN6SUZKVjBJdXBrQndpVWZ6RUZjVHFVS3cxQXJRc1lTdHVFRXRHZkxqbUUtamZjOG42UF9UbmRMa2FNTVZ1NmdPTlBuTWtxQ285R3hkZEgxdTUzQkYtekJWMA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=pIA3zwvxtRY Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjNhTWZ0eUhRY2RweFh3X0tYN0x3SGtWdjROZ3xBQ3Jtc0tsMWhnMnY2QndCYkJVd3lqcmtlekN3eEIyQlhxM0tGWGVMcXRtN2ZBVThZR1RxX0MyNllaYXpWRnZzdzV2X08yczNUbXVSa3pvS1lmSTZHZTZFY2pLRmhMd1J2UzJzOFNnQjF0X2YtLUx1ekpnYkM0OA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=pIA3zwvxtRY ______________ Bài viết: Ellen Engelstadt - Chống lại Nhân tài trị Được viết bởi: norife Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Ellen-E... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEtvUUpRTnN1NERpTzU3OVFsZmpmS3pzd2t6Z3xBQ3Jtc0tsQU5fbFZ3aC1uT1lzUWtuM25MaE1jVmt1WVlOWi1ncmdCMHdkSWJ3N1FZUXYzdl9ocTczR096Qmx0T1hYZ0drTGhTSUdWZEZsbXFBMGw5QUo3YmZ4NDVSU1VxSktsMWZyZnhnZjlxTG8tR2p0VUYwaw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FEllen-Engelstadt-Chong-lai-Nhan-tai-tri-10eu&v=pIA3zwvxtRYhttps://jacobin.com/2021/04/rise-of-t... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmlJYzNRMUp4Y3RNMGxraWluVDAtMVhHYWV1d3xBQ3Jtc0tsVG9aY18zN0xqWENZX3FEbHd1dXZRQmFuYmFOSnBKcGVYQ1Y1aUpUWDFSX1ZVRFYydWdtTm5JaVVnY0pOVHRaNGRPNHlsdlVVQUZIS081OHlGcmZSWlhqODRwQ2w3a3g2bEFycTJFNjdZbUFFLW8xaw&q=https%3A%2F%2Fjacobin.com%2F2021%2F04%2Frise-of-the-meritocracy-michael-young&v=pIA3zwvxtRY ______________ Giọng đọc: Minh Thi Editor: Hikari ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

21m
Mar 20
LÒNG LỢN: Món ăn dân dã liệu còn được Việt Nam yêu? | Dũng Ez | Quan điểm

Một số hình ảnh sử dụng trong video được ghi hình tại Ông Sơn Quán - Địa chỉ: 112 ngõ 66 phố Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội. Đây là quán lòng gần 40 năm tuổi với những món "độc nhất vô nhị" tại Hà Nội như nộm lòng, lòng xào hoa chuối, gan hầm, lòng rán phong cách chỉ có ở Ông Sơn Quán... Nếu bạn là fan cứng của món lòng dân dã này thì hãy note lại ngay quán Ông Sơn nhé 😄 Từ châu Âu đến châu Á, mỗi quốc gia lại có cách biến tấu riêng biệt với nội tạng động vật. tạo nên một bản sắc ẩm thực đặc trưng. Rất nhiều món chế biến từ nội tạng động vật được xếp vào hàng những món ăn xa xỉ nổi tiếng thế giới với mức giá vô cùng đắt đỏ, như: Gan ngỗng béo và Tinh hoàn cừu (Couilles de mouton) của Pháp; Haggis (loại dồi mặn được làm từ nội tạng cừu) của Scotland; Pudding thận cừu của Anh; Shiokara (nội tạng mực) và Tara Shirako (tinh hoàn cá tuyết) của Nhật. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnFJcC1VeS1OVml5b3BUUHBvT3pIdzA3eUpRUXxBQ3Jtc0ttMTFLUjBISFFFRGVWbmp4d19sdTZvbVNSNVdJMnh3cms5WHRQdTgtNElzWXhGdjVXM0ZWbVVycHBZVzNUX1ZfYnEwU2JVTGJKcVFwZXgxN2ctMVpEMVgycVZfZ1JTWFNrd0hNS2ViMlplUHNrXzRVMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=5C0AMw-ZbJ8 Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEIxTk90RW9UTzVVUmZ3ekFZcjM3aHpRY2pWQXxBQ3Jtc0ttQ3NleG9RanY2ZjdfRlZEdmVGeUJRNlVRcVdaWkRiaFhVdmFKbGhFQnIwaGEzbENkSy1BcU41UnJTbklPRUdoNzJ2RWVZZXR4WV9VMWUtMzJaei1FLWltR2Q2cWJZeE8zTzg0ZE55QzVDcmR3VHUwcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=5C0AMw-ZbJ8 - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHNhdmRKajZoRkpoYmJGZXNYTDV5bGFuNGhFUXxBQ3Jtc0tsU3pHemVWV3d0MU1xN0VhTTlGRGZ3b2RGOFhqVV9uV3p3MmxhSFpDaTlMNkVjay1rOUVmaE5mbkJfUUIzdjFORk5yYW5ScENfVGdfWFRoNjViSERWSUxTemh6dXV5Yi1saGJDZWdieTZRTkhQZDlqZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=5C0AMw-ZbJ8 - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbURvYUpNRHc0ZzFYbTJ3X0d3Z21OaDJIMDZBQXxBQ3Jtc0tsa0gxVUhoQUNaUVRzY0VuVllnMjZ3NmVvV19fejU2Y1I4VjYxNmpXMXpid2RaTE9MZnRPcjhweGl4anBRT3JFUzRvTk1zRF9WUU92NFV6V2p4VGRLeGdvQzBlUDlyRDVxaDdSNzhTVG9LUEl5Ymd4bw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=5C0AMw-ZbJ8 - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW45bGtyckIyREhIblNicHdEMjd4cmQydHVXd3xBQ3Jtc0ttcENCdHJCOTVTNTFRX0UxWkZab2wtLU1rUzlIQThhMGtMRUtlNlhSMHUwMEJaeE5Ccm56RUFGRUJ6S2prSFF3U1g4Si1kTFVmSFlUSGhxeGx0ZXR4QTllN19OY0U2S2tKWmFaczVIWWZsN3Z1cXh3cw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=5C0AMw-ZbJ8 - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWQ2QzF5S1dHSUROMnplUTdqRXU3UWJEcnJtQXxBQ3Jtc0trQ0YwRWFYUU0yNWhoSG56ZGhLRjZud3N0aVJkeTE2OHJZczJwUlRxN3IyMnk1YkJTc2pMajFEVW9DMDg4UnpsU20wdFpOdmw1YlBHVU9pMF9KaFFkd0lfV19rS3pVNmRRNlJJc3UtYTVVcTEtSUlTbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=5C0AMw-ZbJ8 - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm1QN2dZTzJhOXFCcjA3SXc4VjdrRzFWT3E4UXxBQ3Jtc0tsYlNCWVhuTlZjSmR2QVVNaFlxRFdlTzVyejRYa3pwUjZFUUpzbkNLMEhQaENOMnlReFFMMHRMVTd4UHdYajZMS2o5LXZQVF96bE96YlhGdjRVVzEwYkFDZFpaeEtodmdjVU5kclpkOTducUc4eVBvYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=5C0AMw-ZbJ8 - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0JWNldlM3VjTlgtU0pxSE9hWGdocWdyWlBmZ3xBQ3Jtc0tsUlBibURLU09USU5hV003cXVvZDhDYlpDQUtyVUJlZnZSekdvY1F1UUdOOU5zeGdidGdsSEh6b1NqangtSTBIMVpqa1FzQ3E0dHBkbnJOM24yMHo0Y1VQcGVBcjJRZGFZY1UxMk1nQk9KOS1vWDh0Zw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=5C0AMw-ZbJ8 - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWd4a0VTZy1vNUQzYmRpcWNKNGRyMkthc19rd3xBQ3Jtc0ttVEVSM19Ua0hIR21hcnNyR0JabkZQeW1PZXQ5NkJyaVJmdmlGbjlkcnZZVmxoZzIxQnFRdzRMOFlEdUh3dEpXZ2xTLXgxdzNIbDZIbEdVUjgtWVU4OWxYYjhZblBGRjRfVVQ0N3gzb2hQTUJlN2VyQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=5C0AMw-ZbJ8 - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0hGSXNSdmE5X2VSWHFmYk5iZGhObDh4aW1KQXxBQ3Jtc0tsQnJ1d2U1bnpTckEzRWhWb01uZEpzdjNUVDhvaGlFQ3lzQXpRZlI5YVlsOW1JaVlhZHhNYVBMdzd4UkVmWWlTeFJXQ0dpa0d4R0hRajFrcmFpcm9VTVotZDFRbHBtOWtIU2RNaUxCRS1GQVdaekw2UQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=5C0AMw-ZbJ8 - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGM1S2RVcU5mYjZGcVV2cktNMUpGUUJjQVUyZ3xBQ3Jtc0ttMkM4QjRhdUFWYWVtMXJGTDRGTUUwWWRVLXpqNl9hak9rY0VzTHlXZE1FZXFQMTgxMlEzTjNqbkhHUnlXWDdjZ0h5RDBjRFkyQnoxX2tyYW95WUtTWHhoaGMyVW5HcFZmMXlkMmRNV252d3Q1TFJiWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=5C0AMw-ZbJ8 - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbllFMExyTVlJN0hUaEhZRzVoQ3E4YnBCWnJVd3xBQ3Jtc0ttQXZ1aWpGbFhfUDRCQ2s1aG5BTEdfUzV1eFpzNkktdFVqVjdyMWJMcmhsTFg2Qk9fU0tLRDkyeHRtSkh1NWhST0xKNXdkUFhnTDcydm9KeU5MczhCczlqd2RleVdoNFNRV2J2TG1CUTE1RzFZZXJjcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=5C0AMw-ZbJ8 - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0k3VXllQTdoaDZGS3NmZ0E1Vl9RSUR1amU2UXxBQ3Jtc0tsZGk5OXo1M2M0emVQTk1GTUR6MUJYb0VvRnlXN2tNMXNacFZ4QzBCMHllSENBWEt4OGRmY3JxSk1Td1pJUy1ObHdoa2x4eWtTNzR1QXZDbTBFMXJyWVVxMnlfR3ZlZzVCRWJjUnpDZUN6bW9ka3BBdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=5C0AMw-ZbJ8 - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDBQV0xBTWVrdzNLZFRrc1M3WDFMNjdFSUNfZ3xBQ3Jtc0tsanJJTHRXeDdaTnpoWHJ0cW5pNVB2ZklsdFlQZmpzbGt6VV9sT3JXRzVfYWlzLVp6Y28wWXlBeHJXeWJTQ0Ric2RfQm9uSFAtS08wYi12b3I1bzZkLThvYWRwV1VhaE0xWjR1OGRvdkIwVEItV2dJOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=5C0AMw-ZbJ8 - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa25qazdSQVpFNGk4akoyTHRDSmNTVWhCb3l1QXxBQ3Jtc0ttT0JGM1d1YW94VTBDYTEyMXRDZmhTN0VpTi16U1J5akpuT0NRZ1NNWTNDdVlua2hkT0s5ZnNMRDl3X0xvelFMeHRaZWRaY3dTWEx0dmlVVF8xbF92LTRzZVd3d180U3Nfalkzc2RSTk9qNE8ycjNCcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=5C0AMw-ZbJ8 - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTkxaDNHUDhxY2xsUnoxc19yWmpndDBsclFzZ3xBQ3Jtc0ttbGMxWHNSZl9PWFVub3VJdTN2dlNYUGxEN2hMRVBHVi1oaF9CbEIzUkdFNmpCVU9MNG04T2lSbmZiSzA5UGg3MzQxd1RYNnBkU1RGZW04bXkxeGw4dDJPOWJJNnVvY3VLLURIWE9NX1lQZTVaQzR2cw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=5C0AMw-ZbJ8 __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1JqX1MtUTg4T2RHNTE0bU5tY2gwMHdpc1Fqd3xBQ3Jtc0trZGREWldxeGdGb01DVXBDU0lKNFBORVV2aENzZHU0VmsyUi1ZTHhFbHdDV2FkNDNEQjZSS1pWdlpUTS1iT3BKdDVpV1lHYzdsWHExc1ZTRDBERlpRWDBaQVJoYUlGamRNNURuTGt2NWRmZXdfcmV4dw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=5C0AMw-ZbJ8 Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkN1aFByZWpGX1ZhQ3NJdGw5Q0JYOW4wMmZfZ3xBQ3Jtc0ttb0NCeEtrUDZoTE5BQ2ZkVUJFWklnaUU0UklQQVF6eEc5eG5lODJIdXFaX0d1eXdvT2FuY1F0T2tPTEZPM2ZZb2F4LUstSmpycHpSTHJIbXp0clV3UVBQMkUzSmphRl9rdDlxR2NYVmdZdzhRWEd5MA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=5C0AMw-ZbJ8 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

23m
Mar 11
Việt Nam có nên lo khi Trung Quốc đặt Tổng kho Giga sát biên giới? | duongAQ | Tiền tài

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2s2ZDYtd2tIMTNhTkxzbi11VTUwakFXd29JUXxBQ3Jtc0trUThDWG5yM3l4Y2RMandsSWlCdkktd1NwcWp3SUVfQWZTbWQ0ejVxRnZZN3ptSl9PWHlfczBMUGxWaFFyYmNQUXpQQ3RsdGVfZXZ5dURHaFBnZHkwYUxIOGI3ZnpicEFzTUpJMHkxZS0yYi00QXpqZw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=1S9t-Ev5uIY __ Là một nước láng giềng gần kề với Trung Quốc, cho nên một lượng lớn hàng hóa tiêu dùng ở Việt Nam đến từ người hàng xóm này. Mới đây, Trung Quốc cũng đã cho mở một loạt tổng kho Giga đặt ở sát biên giới Việt Nam. Với động thái này, người tiêu dùng Việt Nam nên mừng hay nên lo nhiều hơn? Hãy cùng đến với quan điểm của tác giả duongAQ qua bài viết “Tổng kho Giga Trung Quốc sát biên giới - nên mừng hay nên lo?” được đăng trên website Spiderum nhé. Và ở cuối video, chúng mình cũng sẽ trích dẫn một số ý kiến của người dùng Spiderum để có cái nhìn đa chiều hơn. Hãy cùng bắt đầu thôi! __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHB6aC1DSndtR19wdFRPZUplcUE5OHYwUFVfQXxBQ3Jtc0trY2E3N0lSSExJeGUxNjRoV01fNG9lTUptaWtQaGtHcmdmSzJoRl9MMGVGN3l2aFZHQXIzREhOdV9GRXhUMmVURk4xU3JOZzlhMUpFbnlGSzVkUXI2R3ByaHRRdE5ad0hBTVlTOW1BTGRHWEVLdzlGSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=1S9t-Ev5uIY Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmZXU1hoN3lXSzE0dzYzMmVWNERhNVp4RzRxQXxBQ3Jtc0ttOUZqNG1QTVA0cEtWb2NWY0tSU0cwNmo5bWZXWERQaVViQi12Ym4zVDN4d19QTXN3Y2FxSFJmNmNDMWRUOVdUNDFJMjVEYlF4V0dIb05yRUpkQVNrOG8zRm1VSUVtQ1Fud21DQUJXZENzUDdwdVAycw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=1S9t-Ev5uIY - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTZsQWhKQmVPcXBFWk5QVmdQMlpyQ2lCVXBsd3xBQ3Jtc0tscmlhQ3EwNFdLSWhWYlNWaUVOYnhUdHRMZEpUQTRMM3h2MWlmcjVlOFBzVkZRRUt3WVg1VzdHbDdVQnBPNDIwRXd4WWlhbUtEVHYtWUtDWnhSOURYZTVMOUxNbVllRXg1SGplc09wZ3pLdFlGRFA1Yw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=1S9t-Ev5uIY - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEM3Q1p0N2hQcGVmRUdOMEhwWWlib0xudWFBd3xBQ3Jtc0ttclkxQXhVR0xwU1hLMHRRdlUzclZYQlBBTkQtanlzUC1vb1Brc0Rvc2UtQUVFSDZWVjRfS1NfTGtnQ2JpS0FWZU9nVmFLZXlmUnU4NEwxdWRmN0luLTF2VlpiWXM0RWozd3AzVDFBU1BBb3N6WkN2Yw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=1S9t-Ev5uIY - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3JvTnF4MmtuVk9kalRiSUhUSGk4ZHJPdWp5Z3xBQ3Jtc0tuYmVvcUtGeTFQa0p5SXlvN0g4eVB6YS1IQ3VxTzM0YzBqdWhWNlZ0Z1IzeUppUzBVeHpNSUxwazNVc2dqcm1KT2F1bzBBT2JBaDY3SzRfYjQyQW5lOUgtRk5uckVTTjdxSHNfOTVHcmprcjlKWE53Yw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=1S9t-Ev5uIY - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1BCMW45ZUoyVTBDV2c5bzFYaDVVUGYwaTdjUXxBQ3Jtc0tsTjdobmJ0VkpIVDVrQTdtUmhsWlhHeUJBVVZfeHBubUZ2RE8xYUFUZ1RsMWhYWmYyNnV4QXRTQ1ZZVmJoVU9tVzBaU29pN1BBdHFZdGEzdFJ6dXUxZlg0WjRRal9BeW4yMlg4Uk1kbDBLRjBid3hPdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=1S9t-Ev5uIY - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmVBQ1hZRkN6MTY4UjV6SzUwQnRPSC05WVpPd3xBQ3Jtc0tscFNKZFhzamlkSTlOaUIwdzdZTEhzNWFMSG93NWFVdlRRRWx1ZXE1c0FXdk9WakxIVEh3VFVIa1E5N1FZdm5kYWZVczQ1c1lDNDU1RUo5dEZITmpCWFNKREhiMmNqQmI4bjhhQk56c0hQaFpZbjR3bw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=1S9t-Ev5uIY - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUlFZEZJSXFrZl9FYnRVTEpQUEd2MFF1MDFWQXxBQ3Jtc0tseXZZaGtmaWZjWHowNjlZSl9TeEtWc2JJYlN6ejRvY0gwdkJVelpDYXJwaTd4Wm1XVzkzVVJrbU5QeUY5YWxuemswSmhOMm1iWnEtQklCbGxXWFFFbDFRSzB1bXNmQlUxcXgzRnBhUkZ2bWFsQUplSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=1S9t-Ev5uIY - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3hRWEhybnY3SUxJNWt0T1pla2Fmd3BtQ2x4QXxBQ3Jtc0ttOWh0a3ZpVWRmWHJyQ0VuTEdxVU5RbGdnNVk2SXRDLWNidmVqMVNUU3h6OTFySjNNT04teHdVM19JT1QxamU2ck9IdXE2OVdETkRwN2tTXzc1Wl96ZU1OMUZIbU1nem9teEpLbEFIVTNXT0lVUm5Qcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=1S9t-Ev5uIY - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1pQcTlLeTgtbW5Va1c2SXZxUXBpZ19oZFNxQXxBQ3Jtc0tuY0VaZ1RTMnU3RF9oZDRPLVRHa1BuQkdtWThRdHBpUWxzaHJ2TjNON3J0WnBhc21ydmNTRkpVNm53MkJSbF93YXF0WGJ6YmljT3BuSXYyalE2aGtRT2xsVS05bm83LVQ5UXdVZTZTN2JvNS11R1Frbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=1S9t-Ev5uIY - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFpNNURFVk9UTDBNRGdmTXEtUjRBR3JCd1JlUXxBQ3Jtc0tsdDQ2cVhwa3B5TV81dmxtaW5kNC1CVVFtb3lxd2U3eG96Rk14aXhtM3FOMkJNNGljV1ZBU1ZRWkRjVTdIbkl3ZkVjSmhuTmQwc2JrRjNyTm9jYk5tWElhSXJLVmxBcVp6MzlRYlZjWmRzTUxtT0t3OA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=1S9t-Ev5uIY - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbElCOTVKbjBTbG54VnpiUk5CRmdTTk1xdTRPd3xBQ3Jtc0trc3FhRU5TZndqR0NPc1RsZmhNT0ZtSXdyTjRDYkVPOFZlRGJlN3dvS1FwUS03WkluenhqNUotcG0wU3M4UEE5ZnNMTV9Gbjl1Q3VVbkd1cV9ZMWVkWmtXcW1IaXIyYUJ4aTVKZHBlWXFrVjcya0lNbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=1S9t-Ev5uIY - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2poZUE1cjRHUm5CVlY4eUdkcEJZWWJ0QUlIQXxBQ3Jtc0tuR001UW1oNS1qZlpHMlFPWXVRZ29GQkZPbGtUOHdiZXp5UHRyeUpraDAyT3h4NDNoNmg5VjVfbHRvel9EbjRjVmRjRk05QmtwaUprWHg1UzZ2ZVdJMFhjSGJ4UE9rOVB6LTRiN3dQUEpfYlQ1WFhnWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=1S9t-Ev5uIY - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTA1ZzFkMjJYRzJCTDBKX2pycE1mTWVoVDdOUXxBQ3Jtc0trUUctOVE1TXBxdlBsTWp3X0VTZzlfSXlkb1hKbjBTbm5pSGtZV1BEUmxycS1YTmVyMFpwbkpra0tscDl0VjZhV096VkZ4a21sVlV0NDFSNWtPOEZaUl9TRzY5N0ZnSHFMVmFNeEU5ZngxSWZyM0tXZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=1S9t-Ev5uIY - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnE4Z0FoWE9yczVKcG4xM0dIeU1UUTBqR29MZ3xBQ3Jtc0ttS3YxQ2ZQUmluekp5VktJMnhBUzVLVWVydjJqeGk4ZE91Qzd0UWhwV2FURl9MRWVLMnZjZnlMMm5fMmNrWnoya1M5QklCM1phQlUwWTRoWnllRnZpRWk0THhJSExVLXNJZi03LWRXS0lCM0t1SnIzbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=1S9t-Ev5uIY - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVBodnNwQmJ2ZG5tMWtDMkRPTlljQ2JUSHpyZ3xBQ3Jtc0trc29pN2Z6VmlIZklkRDIzbDE4eG9UbFJxR3FfaXRLdm5rQ0wtMXNqS2NrWTl5TmpudFlqQi1sX0d3LTNkZDUxa05kQ2d1dTg4VmlwdGJJU3l4SXV2VlF1bWhTWFBpYzJOajRTTnJrVmZNbXNNUEpSVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=1S9t-Ev5uIY __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmRaOC1NWnM3U3RGQ0E0QTRPUkZJMHFWV0ZJUXxBQ3Jtc0trSEVMVE5TcDVDbHllX2RZSjJDc2llTkoySDhOQ09UbFdsR3NSa1FKbzl2bG1ONk80Q0IzN0JjRF9aVnVzSmVpd0hCMjBIMDdEbjlObzhCMmMzMDFMbFAzUTh2Q2tSbFdSRzVUa21oMjVkajF5RTM0aw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=1S9t-Ev5uIY Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa25tTUcwLXFKbWtGQk15ZzhFYmF3dThNYmRjUXxBQ3Jtc0trT29IMDJLemhFQU9BRmZSRUR2cVJIM1lIU2VOeWFCS1EwSUI0NVZGeWppMUhJeVYwMTNqaW1Qa3p6T0NpdzcxMFFUZ1hwZ0lGSTVUZUdZb0dvUTlYM1VraGQxUWVRZEtRRVVxRGtScENvbFNxeFB5MA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=1S9t-Ev5uIY ______________ Bài viết: Tổng kho Giga Trung Quốc sát biên giới - Nên mừng hay lo? Được viết bởi: duongAQ Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Tong-kh... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjcwUlk3aVVDRTBCS1lNX2F3RU1DTlNJWVpyQXxBQ3Jtc0trX0poVGVZWFdTS3M5MVRacUNxa0I2TWFvbkZaUl9WRzNMdzg4eG9wZ2FraExkU1JYaHlSUUVKQWpZZ05jYWlTZjVKLUdUcDRpc3ZZVVcwbEJnZlV5NWU5UXcwMFB4R01lRVp3YkNTYm03LTVqN0tucw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FTong-kho-Giga-Trung-Quoc-sat-bien-gioi-Nen-mung-hay-lo-SnN9BXcTf1II&v=1S9t-Ev5uIY ______________ Giọng đọc: Samurice Editor: Đạt Nguỹn ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

8m
Mar 11
TRIỀU TIÊN - HÀN QUỐC: Nguyên nhân CHIA CẮT & Lược sử nền CHÍNH TRỊ | Huỳnh Quang Khánh Trân

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjVlXy1rWUxTU05McllCTGkwR0E5ZGxwR3ZCZ3xBQ3Jtc0tueklrZFpPUnBkTkh3TnRBYW9JOE05WW5JcWp3NHZxV0dUa0Y5aVpkMjRmbmhRVVRGeGlRVG5GZDRsNmZDNFFMOEE5cTVIUGgzYmV4bzRvQkNiLURJakNBQXYzWkNUMnZNb21OY0IwLWJYVF8yeUNraw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=ue__YkqfzhA __ Trong chuyến viếng thăm Bình Nhưỡng - thủ đô của Triều Tiên vào năm 2018, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã phát biểu rằng, "Chúng ta sống cùng nhau 5000 năm, nhưng lại bị chia cắt 70 năm”. 70 năm không quá dài, nhưng lại khiến sự ngăn cách giữa Triều Tiên và Hàn Quốc trở nên gần như vô tận. Lịch sử của cuộc phân chia này là như thế nào? Thái độ của người dân Hàn Quốc với khả năng thống nhất hai miền Nam - Bắc ra sao? Cùng tìm hiểu trong bài viết “HÀN QUỐC: CƠ HỘI NÀO CHO VIỆC THỐNG NHẤT MỘT D N TỘC?” của tác giả Huỳnh Quang Khánh Trân nhé. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnFHVFlEeTJ2SXJ1b29MQmV4dy1nSktnRlREZ3xBQ3Jtc0tubGRyU0hMQTRBM0dtdFNKeW1ZTnRsbUhvbXdaYXVOaVNMQ1RrOTRSb3ZFZ01sYzFOX3g1a3JjMDF0NzMwbmVOS1BtaTQtTkYwWTlsdWM0RHV1Z3NHblpFS2MxUzN4U1FwMkRzT2ZyVkJBWGwyWkx6Yw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=ue__YkqfzhA Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbU12ZzZLSFMxMVdvQ090Nmd2QklZejNDTjJzQXxBQ3Jtc0ttalVaS01kVjdpXzgwLWtRZFIxS1phX1FVOVlHQVpNdDl4QTV3bEt2eTRudFVEaUs0cXpoYlhYTzZKUDl3RzNyRTNadHNBak1pRnUyR3hVSEwwdmI3YWg0RjFkQUVBWGVwV2duSjhocnNXZDhNM3Vuaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=ue__YkqfzhA - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1E0bERWMWJrWFhmaEEzRXp0MENCLVRROTdwd3xBQ3Jtc0tuYUhHOHkzbjBIeG9taUUwMmxDTmxHc1hnc04xWHowUHROMmc5NV9PejRFQ25mWFk5dXlUTnhfVGJTZUJ6dFUzUldMYnRWVmk4YWozVkVQUFIzendQaGlEcnNRZmVrTk4yLWstaFBjam1adGlibVhMcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=ue__YkqfzhA - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUJYbWVRb1dMY2tNOEhzVVhGamxHYXZKOWFhd3xBQ3Jtc0tuMlRKblVhLUpzamZrd1JYYXVqTl81dmg3MkM3RjJrMnF5cWMwRGR0cC1zUlNqLXpHYVBIZkFDZThDamlCSTBwLXFFWU9xZTlqNWo1YUJOZXQ1MmN1VjVWQ0JtX3c4RWliVUZiWm5VbnAwYVZmc1BpVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=ue__YkqfzhA - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbExBM2hXaE5zTFlXNURXdHBvZ0NYQ3BQU0RhUXxBQ3Jtc0ttOE95NjlvOXJzZzlYaVJrRTNHblc2RmVodFRXTzh1UnQ1eUhWVHFKU2pqUWgzY1VqQnV4em5zS29hTDc5UlBybWpibGlkVkFSUW9SYno3eUZlUC01RVNRd2VtOFdleXA4LU1rYVFzZTBvQnBwek5aYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=ue__YkqfzhA - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTJITy11LUlFQXJza1NzU3JFaVZuZFNCdWVnd3xBQ3Jtc0tuQklSczRHVWFaa0QyWExBdWxLc0lzRHVtLV81SG1EdWFmRmdoc2tfUjZxZWxBZTFXUllsT1J5UTV2VnQwN3czY2ctT0hpTnhkZmxxeTdVNDAyd2I0dERTa2ZCXzRqcUVoV3NHQnR1Zm5peHVzSFNxUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=ue__YkqfzhA - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGs4blloRTM2RUp0WTc2RmRtZUh3cnUtaWg2Z3xBQ3Jtc0tsa3U5Mk4wcHdzVFk1WG85bUZBeUpSUkVUbTNWOG9vY1dVek5VY2lROXh4OVRaaXp5dDNKTTlVcm9DenpHTWdRbnpfTXpKNHpIZXBUV0VwV0N2amNpc3QyN1lURjNNQjhDTXlYWHFPRHo5TXNYcmFDbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=ue__YkqfzhA - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazZERnhTQ1lHUTIxN2V1V1lFWUk5SktiQ0Zpd3xBQ3Jtc0trLWRrM3Z0V0xocWdrMzlMYm1LeTd3QVREWkJGT3RKbGozMGpVNVA4N1RzUmdmc1ZMdml4LVNaX0ktQzUtQnZna25yVURUdmJpalRENTktSFpBQ1JsUUFEQ2xpQjFmVGRBZkg0d01WQ3Z1VVJ2b2Ytdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=ue__YkqfzhA - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1BFaElJZWtkTDF6ZmZzdTV4YURJUDcxN2Fzd3xBQ3Jtc0tua21JcmE3enlCc3dnekg2NDhvMVRhSF9JWW80T1NUdmFlblJnalJIZzF3aWFOWGo0X2prbU0xZEp3bjBXa1dab3lxRl93dmQzcDFHNXoxYXNaOWFnUVBCSDNjbE9qcllGS2JPbHpud05XMXRPa21jNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=ue__YkqfzhA - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjRDVHpTSk5fN0E0SFczZ2RlY3ozWjRYamZUQXxBQ3Jtc0ttNkxLRUlDLXpZMjNoQXplMzhtV2dmQlpPLThwTjQtTDh4RlJDUUdhTTdBOWJnazJ4X0lWek9OQ201dk1fYTBBckJsVTJJOWNMMlBKem1IanZwSXBaYkM2UUNJS1NhNlRURXpyT2ZLMmxEUkQ3TFVTWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=ue__YkqfzhA - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHZNTkplZURibmFoalhFVlZXZGdDX1RVX3lOUXxBQ3Jtc0trSUgxVHFvejRUSENvVFlZbGtucGVWd053cEk1WHdHTzJrTWdJek9qZS1vdnBJbHlXMk9rUlYwZXpvR3l1V2tTdnE5aEw4Q2xMRFVINjl5dDNoTnJHRUxGWmNJblgxZjZTVFlldGNYeXY1U3pUcHUyNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=ue__YkqfzhA - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3UxUWdWNEtnUVE5UXo1S05IcW1FejFYY0ZPUXxBQ3Jtc0trd2FWd29Ya3VfaHFMRTQyNUtXMHVVT29SMXBuQjVLakJPX0NmRXNxVFZBQmRyNUNzWjl3LTZqMkkweHMtMng2Ulo3UVBrNEpERFVlTk8xZmZxemlDdDdRQmVXamlTNUczbTd3UEtNWERHZUE5T3J6RQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=ue__YkqfzhA - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0p0eVFOcENBNTBaQlFhNnp0ci03TUdFLTdVQXxBQ3Jtc0tuMW94dENlN0N0TFFnc3RzRXlJVC1QQUpQMzJHNjVOb3RhbWFmUWZWU2FaVy0zOTlsUmlVTU5hRmZLM3hQcGZuc3pMRG9XQXFsWi1fUXRXZng5WVVUTUtxVWZCTXF6X1ljTk51c1g1aENwQUhVQmM4aw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=ue__YkqfzhA - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHRhZS15VEVxZUtEal9fYXg5SVpWRkk2SGpUUXxBQ3Jtc0tuWUlBcHJ3VHBpOTBrTm9yOXNfSl9jb2RjenB6eUtka3VmZnhVbWJSRUxWU3lEYkt1NEVpYTd3Yl9CSmlXZmtIbENsNUd1OXdnQW54RUl6MldHanM5RndYR2Q2amUwazl5S3A2c01fMFdiczNfTnAyQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=ue__YkqfzhA - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFl3SjBlc2tRbUtrUVJiVXZJUkQ1anJfcnJvZ3xBQ3Jtc0ttX0xhNlNiN3MwdnY0QVRjRE5wYUNaMUZWWVhBakpSbl9jaVYyTWFkRTczLTFwcTItZEVOXzNJR2xKRXNvWnJuZmVuUks3MmlwSmttOTRWQmpsYmk1R25hNFUwcm42aUtQY3V4QVJZa0tUTThwYjVBOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=ue__YkqfzhA - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXZDNDRXQ0daeEtGXzhDNk5HWGZpS2J6Wm9mUXxBQ3Jtc0trRXNFMnBEWUphMmhEVnFOeUw1TlhoM3Eyc2Q2MGg2M2pER1JPLTh0UWJ2cmFkWXVuNlIwbFREd1JnN1drZGFLZEVmSmFsYk5odjVLWFZFMk9icHEyU2ZGNWNuOFhtRXFEOWdjd2Y2S1JCRW43YW96OA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=ue__YkqfzhA __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFBsenNmUzFvdEJTY2EtMnIwNEc0a19Nb291d3xBQ3Jtc0trNUtaUnNuc04za2UxSUhXeDBvZldhMEx0aXhJVUcza2Y5NXdET1l6X2F5QXVNbFptbHZtVS03WGVxRXJJV0MwODRhaEhYOXdrQjJYNEkzZlVNcTd0alFmZHJHdDBtMVQ3cHBCdU5oamJxU3RUbUo4UQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=ue__YkqfzhA Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWd5ZGx6dDAxcU52cWtqZ0k5VU5SYXlFU2Uzd3xBQ3Jtc0tsdW9Ybjc0Y3hxWHItUjRCYXA2ZWhDZ2VubHpNdU9OQkpPYnFiZGk0OVlvUmN6LVM0NVJjeFpHb3RIRkRBM2ppa2VvWnNUUkxBWjVNeXBjY3JORllpSzA4Ulo1Rnd2MlE0MVBLTnR6UnVJaVg3dFZ2VQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=ue__YkqfzhA ______________ Bài viết: HÀN QUỐC: CƠ HỘI NÀO CHO VIỆC THỐNG NHẤT MỘT DÂN TỘC? Được viết bởi: Huỳnh Quang Khánh Trân Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/HAN-QUO... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWF4aEVGc1BrdU9VNGxxLXI0SDFIRWR2RWNLd3xBQ3Jtc0tud3pxcUpNTTBaUnRIbV9zYjJwZmp4WHVlT0JXSk9oQ3l1U01UZkZlRnBRSDRZRV9xZXR0TlBfem0xVGVyMks0bDhrRm8ySHpHUklqVmJuRDJ3bHVlbDVta3hYMWRUMG5ieng2YTAzQVNOVjNuZURqVQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FHAN-QUOC-TRIEU-TIEN-CHIEN-TRANH-CO-THAT-SU-KET-THUC-zwxn2t4Iqv5J&v=ue__YkqfzhA ______________ Giọng đọc: Nguyễn Lê Minh Thi Editor: Hikari ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

14m
Mar 11
Tinh tế dùng NGÔN NGỮ: NẮM THÓP cả THIÊN HẠ trong tay? | Trung Nam | Giáo dục

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGhLNU1KczJEV2JaT0VXT0d4bC1jM0k3dXhtQXxBQ3Jtc0ttbEk0MGhoY0xDc0FuUW0xbHpreFNFaVdiTGNSRkdGdEVITFJ1cFZqeWFWdkRyQ0NPeDRBQTM5X2c3Sk5WRTZKcGdtZEhzZm92UGk4SUYzZjl6WUpVeThuZnR6ZVVkMU4yYUdzcjBuNlViOFBQLUtoOA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=tb8C1sYURv8 __ Nếu như bạn là một fan của điện ảnh, hẳn bạn đã từng nghe qua cái tên “Catch me if you can”, kể về hành trình lừa đảo trên nhiều danh tính đầy kỳ tài của chàng trai 16 tuổi Frank Abagnale do nam tài tử Leonardo diCaprio thủ vai. Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện đời thực này đã cho thấy tài nghệ ăn nói có thể giúp một con người hóa trang và thành công làm nên những phi vụ lừa đảo độc đắc đến nhường nào. Đặc biệt, việc chàng trai 16 tuổi Frank có thể dễ dàng đóng vai, hoạt động các ngành nghề như bác sĩ, luật sư, sử dụng mồm mép để đi lừa đảo hoàn toàn dựa vào những gì hắn học lỏm qua TV, càng cho thấy, biết ăn nói, biết sử dụng từ ngữ hợp tình hợp lý, bạn có thể tiến rất xa trên chặng đường của mình. Ví dụ trên là 1 ví dụ vui, nhưng lợi ích của việc biết sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, tinh tế có thể mang lại lợi thế thì là sự thật. Ngôn ngữ là nền tảng giao tiếp của con người, một công cụ mà chúng ta sử dụng để thể hiện suy nghĩ, truyền đạt thông tin và xây dựng mối quan hệ. Tuy nhiên, sức mạnh của ngôn ngữ vượt ra ngoài chức năng đơn thuần. Khi được sử dụng một cách tinh tế, ngôn ngữ có thể truyền cảm hứng, thuyết phục và tạo ra tác động lâu dài. Trong video này, hãy cùng chúng mình làm sáng tỏ về sự thanh lịch của ngôn ngữ, tầm quan trọng của nó và lý do tại sao người học ngôn ngữ nên chuyển trọng tâm sang việc làm chủ nghệ thuật này qua bài viết “Sự thanh lịch của ngôn ngữ: Xu hướng mới trong việc học ngôn ngữ?” của tác giả Nam Trung nhé. Cùng bắt đầu thôi! __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0Z4QW1sRHZsOVB6NGZyeFJFa19pYkNNdzZiZ3xBQ3Jtc0ttcURieHN1VEk1MVBoajE5eG9FR1VRNGJMdnBTS1RsTF9KbWN6MTdpb3ZnMmxLSGNFbF9RekZxZ0YtbWlNa0F6TnRwV091TUY3ZUxGUm1oR3lwUWJTY0hWM3BkNXdGSGxyeTMtQzJSUzljVjl4aXZIMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=tb8C1sYURv8 Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1FLb1AxSnBQdFZ3M2tkZFlGaDE2RWQ5cWVVZ3xBQ3Jtc0tteWxkLV9oNjhRXy1VOTl6WG9QSWxtZ1pJd29XTS1qcGVneEdnQjRvV1lVY0VhaXdaWURkUnRmbUQ4X3NhWHhzMjBWYmdTU2hyZ01SeHE4Sm1UMDF6Zko2ME5rY29tZ0lNYmFvNXBROFA3Tnc4T0prVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=tb8C1sYURv8 - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkJvSHFjNmdNTkFCb2RiQUlIdldRWmJiMF9kQXxBQ3Jtc0tucW9iMngwMkE0VkJoNFNrT1dTLVk5QVlVazVuMXVvb2JqUW9CVnh4Z2ZSVVNOTHFUSklWaHJBV1lDbVdZVzU2WUluNkY2TW8wVjBEOXdhYWRFb0t3ZzZxaXpmVUx1TlpBWnBQRkxGX29NbmNmWGZmNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=tb8C1sYURv8 - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa28zaTd2b3dXWW9xVWxGd2J3a3dlU0JiTEx5d3xBQ3Jtc0trSXBqSEJfMG02ZjhMMTZsS2EtQWlJR1NtQXRwYjNhTkpBdlltbmwxY3hybjVabDkzZUNlZXl1OEJvTklkRFlEemFfT05FNTdDNUpIVHBsMnlwSkE4YjVpZ2Z6bXlaTEZqZHdpbEpJajRad3FFM21LMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=tb8C1sYURv8 - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTZlXzRfcDdrY2FidmZhMFZfeXF4VmhRU1dvQXxBQ3Jtc0trQm9NY1VOS1l0TUdjY0J3em5RUGEtejZQNjVBMktJcVBOZkhxM2EwakRlZTdYSHgzaUNtQWJNekg1VHNHQTZ3U1lPQ3FELVMxZm5zTEtyb1V6WFFyYTlrb0VwcldscWZVd2Q2TGx5MWxwemNUU3RhMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=tb8C1sYURv8 - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWxyMm02MWlXRmREMTBWYzVHTnBZS2tZSTNoZ3xBQ3Jtc0trbUMxQ2ZrZVBWdUZObE1EMjczSHNXdFR0MllwLTZQd0JkZXQxYzBzV1NGZzZYUDE2Mm9oRjBNVFAxR3FNUThqT3BnM2wxQlE4a0RKeXZDQW5Xdi11ZkVjYUtUT2NLUWQ5b2p0eDNWZEYxUTBNS240bw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=tb8C1sYURv8 - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDJubXRVUzllMlJJSkVWVnB4NDN4VElMRnVUUXxBQ3Jtc0tuMTZVaUlQSEdMenk0dWVQNC1yeGNYcDJLUURzSElKWlVXUDJHSnZWbGxPcHFLYUozU1JHVEpMSlp2dU1VeDFOSkk1aWxUZ1FYemg3bUM5MHJFN1ZXTU9tSXV6aGUwSi0wZEVJUi1OZVRZWDRmU3R3cw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=tb8C1sYURv8 - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkgtR0RlRmw1SmNZbW83TTlwc2w3Z2N2SGh5QXxBQ3Jtc0tuOWo1Y211NFZCX2tPSl9DLWxrQXI3TWp2NFFmZWU5VllvclloWk13R2Jod3djbWczZWF6ckEzYVJEMTFCQ2dsa2kwd0YwLUx2WUZra1ZpRF9NcHBhZ0dPb2ZCc2dETURVZFA3Z3d2Y00tSlM4cDhKSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=tb8C1sYURv8 - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmNya1lEWnBHNWJtNm5fNDMzYTBvaXctQlRlUXxBQ3Jtc0tsekZvWlRBYjBQeVpmQ3dsWnpuQVE4OHRBbW1wd2c0QmpfNlVMb1d0WExseFV2czVvRWJQZGxDby1mcm1oMHBzQVN1MlJoc3pyZGEyMll3Y1dSZmFDMXpFOGV4Y2tBUURnOGM3dnYwcjhMd011ZTFWRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=tb8C1sYURv8 - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnc4dndIS3p6WGJSNjVsSk05NElCTFB0STdfUXxBQ3Jtc0tubzFaaWx0d3FBeWY4d2gxQTkyY1NvSFgwYzctdU44WFdmSEl5SFNpSmlFNHkwSl8zS0hIakVCblNzdnhJMDBhYUp2NmdFbS1CR2FZaHB2SzFTTjlmRUVjVXlncU1JdWZmQW1sZHpMVGMtU1JmbDI0aw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=tb8C1sYURv8 - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVVvaURwOHpmeGx6SDVvMkxob2c4a19QcFlnZ3xBQ3Jtc0ttYnpjZFppRmlOdUhYUnZ4aC1GLV9sakhEakI1VW1nMGdldzJqWUxocUEwQzJYT1FGbUhMVG1TRTJDT0ZMQmVJUVNpSjZnUlBJTG1SV3A4aFNQbGNtcGR2MFBOZ1N0a1dKeVRja2x4T1FWaGNKYlZ3aw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=tb8C1sYURv8 - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnhObHJEMmxCSWx6Ykc3eUpOcUsySEh6T2hVZ3xBQ3Jtc0tucUxKTlRxMUUybnRmQzJHMk1obFNTT2JSWXBhTHYzOFU5cDREQzlnVTlpbXRuNmtLZWRjRU9Oek1RTDFLbWVRcXBmVXVDTnNyUFJlZEo1bTEwUW9NRi01czg4YmU3SDB2c2VqOHVYc2ZQeUtMM1dhQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=tb8C1sYURv8 - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWduYU51UUtGQzFUbTBDLURYSUNCWTFkOVVNd3xBQ3Jtc0tuOTMzOEl1UlF6V2I1b3gxNUFHdmZnc1IxOWI2aHhHVVZnX0dlalFHRmtkdmtHQXFCVGUzLXA5ZG1jMU9NZl92V01qLU1Nd0tUMHIxWnJwV2tual9OcFhxVWdpU0ZtOEhjUGhod1VNWEljNzNSMWVoSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=tb8C1sYURv8 - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHdySVFhM2t3cktaNWFERVJVSTg5NFFuX25Pd3xBQ3Jtc0tscnk3SFVNWmh4aVVxQjZmcldXNFp1U3laQ3pTblBxS3lLYmJfcXdQbGtrNDBUS0FrY3pyTWh5b0NHYkdVQ1ZVTEJ6ZjA3d0F2V0o1dll3dFFFUlVmMXZ5ZjZqa0JnTkxsbGVhMUFoODdESUtheTV6RQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=tb8C1sYURv8 - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGFicmo0U0NsSFRscGctbUNOalVJbE5RejdDQXxBQ3Jtc0tsZjktWVZrT1dvMXR1TFY2Q183MU40MEZxLW5KZ1lJa1p2aVVZNEpRWlJuaFRVZzY3RXRaNFVuQ0o5d2UyYm9aam84dE9DUDktelpUTjJnQ1pxZWtJRmIxR3BwWWpkc0FTemJ2VktmVzJsbkF5LUh6WQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=tb8C1sYURv8 - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGNZOTZqYXdvczJoaWNQOUZLLUJUS3VHVzE4Z3xBQ3Jtc0trUWRlamZCM1FqLU1pY0hnN2NiT0ZnajlxdlFFMkp5Z1JwRDJVMmdsRXUzcFlvTl9IVWFkdWVldXp6cEZjNVliQmp4N1FhT0FZaURaVFR0eUpKQnloTHRPbVpkMzBWQ2l0eUs2ZTRzbXNDMkpuS0Z6NA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=tb8C1sYURv8 __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW5LeldrSnk1cWFZMUswUk56OEtiVzRQNGV0QXxBQ3Jtc0ttblU5Vi1zZ1hjYThkcW5SN2ZrNXFsQzd6YnhOOXhSS1BaQmVMSUdOYUtqZUMwWG5qNE5YbXNXOUJqY0NCYU82RWNCbUQxWlhDYllaQlA2QV8zOS1iMzRmdnRiTWoybFJnb2lVNUlCNmhtMjV2WDFybw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=tb8C1sYURv8 Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2tVZTdqZDlqbnBuLTVZY1hMSGtWb1BjTzJvQXxBQ3Jtc0tuNUFBMHhiVm55R1JWY0ZTUTgza280eThLbzdibnNNT3QwRTMyNWd3Umdhd3ZINm5HX254el9ZRUFIQ1FXWjh5M19nN0hhS2FERmxqY0cwdkNvUjE0Uk93WThneDZoSFZhb1dmTUNjbFliN3pNUm0tSQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=tb8C1sYURv8 ______________ Bài viết: Sự thanh lịch của ngôn ngữ: Xu hướng mới trong việc học ngôn ngữ? Được viết bởi: Trung Nam Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Su-than... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFdIYThpQmJLWi1LU2JMLWRRandyZVZsMWtQUXxBQ3Jtc0ttUE9sM0VTdW80YXpaclA1Z2NGS2hXQTFPTnpVODRISXBzdFgzbGdyb1RhM3B5ZXRrVHYzS0xyRGxNVVMzdXlTbHNtWFo5OWtKeXBqS2V6TlJUU051MC0xYTB1ZExfa21vb3ptTEV3MjB6TXdILXpITQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FSu-thanh-lich-cua-ngon-ngu-Xu-huong-moi-trong-viec-hoc-ngon-ngu-gT8LMq34mWVT&v=tb8C1sYURv8 ______________ Giọng đọc: Nguyễn Lê Minh Thi Editor: YOSHY ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

11m
Mar 11
BẮT ĐẦU học QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN thế nào? | duongAQ | Tiền tài

Các bạn ơi, hiện tại Spiderum vẫn đang CHIÊU MỘ tài năng QUAY DỰNG FULL-TIME ở HÀ NỘI, nếu anh em nào quan tâm thì tìm hiểu thêm tại đây nha:    • Bài đăng   https://www.youtube.com/post/UgkxJu-QilMFYpUoFTM9ZdlqFdO5S39vHlqn Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEtsekZtb0Q0Mm1GR1hOdFZTOHM1cWYwWE9GUXxBQ3Jtc0tsOHVtUGItdWkxZWxUUGhzRnFtQ25nNUJRblpvS29RN3A1T1ItdlFRTk9PUGUxN1FqRHA5eExjSzBtSHRoeFlOTDM2dmNyeGZoZVNqdUNUUGh0RE9JMTNMaFFjQ1QxWDhhUm5KT2w4czh3bzhpaUdqTQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=XzBgN6MhFIA __ Chẳng biết may mắn hay xui xẻo mà mãi tới sau 30 tuổi mình mới bắt đầu học về quản lý tài chính cá nhân. Trước đây mình cũng không đánh giá cao việc này, bởi mình nghĩ là: Ai đã lăn lộn kiếm tiền thì đều phải biết quản lý tiền của mình chứ, đều phải biết trân trọng những gì mình đã đánh đổi chứ? Rồi mình nhận ra điều đó đúng nhưng chưa đủ. Trong ba việc "Kiếm tiền - Giữ tiền - Tiêu tiền" thì hầu hết mọi người chỉ được dạy và học cách kiếm tiền mà thôi. Còn Giữ tiền và Tiêu tiền thì thường tự học, tự cóp nhặt, tích lũy từ cuộc sống và kinh nghiệm bản thân. Ít khi chúng ta nghiêm túc học một cách đầy đủ, bài bản, nên tư duy về tiền bạc thường có nhiều thiếu sót. Đó là lời mở đầu của tác giả duongAQ trong bài viết “Bắt đầu học cách quản lý tài chính cá nhân thế nào?” Trong thời buổi kinh tế ngày càng phức tạp như hiện nay, chúng ta, đặc biệt là những người trẻ, hẳn sẽ cần nâng cao kỹ năng quản lý tài chính cá nhân để đương đầu trước các vấn đề kinh tế lớn tốt hơn. Nhưng bắt đầu từ đâu để có thể nhập môn quản lý tài chính thật dễ dàng? Câu trả lời cho bạn chính là video này. Cùng bắt đầu thôi! __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnNLQmNGZERlNTZ2YlJ2Qjlva1pTeUVNcnZfQXxBQ3Jtc0tuWjNVc09WbjJMVDZOVlhVT21ER1JaamhXN0xHb2lvYVhMclF4emYyUjVYMHhGQ3dhSmV5WGs2bV8tQkJYVnlfcmwzRjRPQnNESUpnMG4xM1M5N3Ezb19sWlBnYm9YQ3EzNFF2MFJfY2dHUkttVkxBTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=XzBgN6MhFIA Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFRLTXhLLUtBWG1JVkNnRFlCVkg5eGhJQnRVd3xBQ3Jtc0tucXFOc0tfWS1RV29mTFQ4VFp1Qnk4cmxJazRoTGNFdGYySnZFYXY3NFprQWRCSlgtVElzdkt6LU4yUlNjSG1iTmE4NGcyd3hiOThkX3hpOHJHNlhYUi1mbjBCRmVkejg5QWdMZXA3TGVJX2dvd283VQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=XzBgN6MhFIA - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVVueDh3OFRRV2pxU1pIWEp0SkJsR081TnhIUXxBQ3Jtc0tsYnB6WnlpZ09PX3JERU1HdXptSEpSbmNaNDhzd0xiQkxXMERaaFVxcHpJTHR3Z3Y0YS01YUI4VXhNdFFRWGNwNVphcGhaUWUyVUo0LVJWYk94NjBIZ3l6bXlNTm5fdHNQX19uN1NZSE1IakdDZktUMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=XzBgN6MhFIA - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkhiWjBXbWdyS0tnOGFMUGRiVWl0dzF0Z3VKd3xBQ3Jtc0trRmFZenc3WXFTQjd2TEpsY1BpQzg1TmpvRjJiS2RkMm5lSkpwVkNBenMtTjlJR1kzRDRKMDc2NWk2cV9pdGYwc28xSDNwYlRYdDJnS3JXQU82TDJzUVRUN3QtWXZWRGR5dERpTFg4NFB3bDV2OG5MZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=XzBgN6MhFIA - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbURTbk10aEVKSUozMXBQcGFHLXpSLTdHcXhNUXxBQ3Jtc0tuWmhvMFppUUFzZ08tQ1Vybl9MbkFWa1lXV2toUVFMLUc1NF91c3pLd3dBaXRidWZEemR0cld5R2dEd0ZwWUpqQ09hOGJfVENscEw3MGsyUG1WZURmX1JXOGJUcnBuTjhORDNUczNZUEE3Q0NxSWRQZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=XzBgN6MhFIA - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbV9oOFc4ZHZ3RXJPS3dsZnViZWY1bzVwaHl3QXxBQ3Jtc0trbkhzWlNGRVFxblQ2ZEF4RVZvU3VkRWFnTHhidGRWQUV2UWI5WVpuTzZRa2dqdEVneFBwTE53Q3hXaUppUzQ1UXNpOWYwLTRDeG5xcEY2OWpnT051cVI1Q3BRR3dCUF9tc0pkVENZRDcyMGd6YXg4dw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=XzBgN6MhFIA - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE9EcHBLTXU3TkVQa0dXSVg5WTk1VzNDRGo5UXxBQ3Jtc0tuRF80Q3ZzV3dYME9FU1JwSVItLU1rSjV4OUZ6bEtNRFV2c3JqLWRKTW9yTjNxdGx3RjVJdVAxM2YxNnB0bk1HWTdKR3RsR2hiWm5kTk5IbUtPRERhQ0dtelREcl9DbEdSVDZoQUpBM1RfTFIyVkw5VQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=XzBgN6MhFIA - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1AycXNuUTVmMF96VDJ4X1ZFcHJNenIySEs2UXxBQ3Jtc0tuWjhfMWNsS2ppay11X0pJYXVkOFV4LUZFSTZXeWppRmhxRHRxMDdGNnNrSDRVdnBjSXN0eWxVZGJuZWZzem5ybnZJaGxXNUtVSzJCMnY5LTlJR1ZtQXd2QmU3SklHdTZ0TGdkU0RyYU1rZ0VpM2c2NA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=XzBgN6MhFIA - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnd3X1AyN0N4OFA1MmtJbWNIaDZVMWhVejBpQXxBQ3Jtc0tsLWZmMWdTaTdOdENycFFRaERkVTdsSkR5OFY2U0IxbDdwNlBmSG9OMTUxUXlDT0d1eHhVcFRhZEhLNTBNSm9NZ3FVM0lyU1lMVDF2WEpfYzN0YTNGbHZWVXEwUk0zdXBTM29qOGMwMGVtZlVGcS1Wcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=XzBgN6MhFIA - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFk4bU9pQV9yZWpxWXJ2eTdvV1ZJb2VySUNrZ3xBQ3Jtc0tsYWJ0OXJoWkV0MHJGYzRBdnNyRWc2V3BXQ1RTaDlIX01ydUV5VTVXeFNwRFdDekkyZGcwSXp0Y25WZlF2Wlgxd01QRmlNbUFLWnN1SWZRTmk1b0xYaDc3S2FtdUoxZDV1a2I5YUVabmhmM3VYUXdsRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=XzBgN6MhFIA - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjhVb2UyUUJPdF83YTJnQ2h2UEo3c0dtdHFmZ3xBQ3Jtc0ttTXZHeC16eFZXaDVhZDJ1Q21uSnpFb0lpXzBWanVWUnpZTFRaY0cxa1llTUVUcnRLMkFFTjhGX3VCZUh1Y2VlandRc2tSd3BweHQ2Y0gtU2VyQS12eUE4Q05NUVJXSW5DeWdOTUxQeERUeTZVWWxVZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=XzBgN6MhFIA - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEUyUTJ1VlFyYVItUEZ6bW9NYjRxS2NDYXdRd3xBQ3Jtc0ttc3g1SHM4Zmp5eHQ5VTZ1TW44T3o0MDMtT3hnczVGMV9TR3dDOWRRREhVR0NyVEdUUXdlelFqQXZXajh2dlBPNDNuM1pnby1WZU96RnNZbUwxWXM1WFZIUkNoQ0IwQ3F6OE5RTmpiS085dFVHaDlXZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=XzBgN6MhFIA - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEVIckNiOUpkbHp2ZVl1OFB2RjZwYnhNSC1BQXxBQ3Jtc0ttTWR3azhweGs3VHdVdjlvUWNRWWVRSjVLQzI5NG9Jbnp5dzZUbElDaFRGWGNVM3BqWW03RkFKazl4NXdpOTVDLURiWm5MREZjcG1xWlhCa1gwTHNDbHJGY0NmMzZvcnBib3IzNzBzcVN1ZVY5bWF6dw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=XzBgN6MhFIA - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXJuR29LdUVYd19sYkt4V045UTItMlFTMGxmZ3xBQ3Jtc0ttZURxcHl6ZHVYbzA0VG5FNDFlMlRDNTJ0ZmJCSEoydzB4enVTNkxuaGxYOTJZa0VhYjE1SzZXVklyZnByeGV1SzlZZDhpXzlZUGV6aFNSUlN4N3hKbFlRQTZnM25jWFBkLWFOTU0xa1BGSkNabDNDWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=XzBgN6MhFIA - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDFTYkh6MnBoX3piSGlibmk2MXd6UldvcGhnQXxBQ3Jtc0tsZXdYZjVtMVdhX0RVYnVMVzBpd3poTEd2ZmhWeFV6Zm84ejROUnk2NXZWNHMtYWVXNkJ0SHo4WnJqdkQ5N2gyZGEwdFg1bWxyWnZnTnFLcFdKM1JKcjh4MVRFTzhMQV9pMC1JbWZPaTNQYmFkU2xLTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=XzBgN6MhFIA - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDJ4SDJKWVZqZzJEOE1Ia2UxaXFiVmZXNkkzQXxBQ3Jtc0tsTnR2eEtYdWxheXdWc3dPYzhSMHBzUUxVLTRVNGgtb19XbEVFeVp6VUlnSkYzSW92UlpKV3RoMnR4MHEydWZZdGF0aWFQSXc5R3FCbzlYMEFGMVdtZU02RlpOR2QxYkhfaWhPU1FGbkd4WjZFYmZkTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=XzBgN6MhFIA __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFdlN2kzNFBJamt0cUtmei1zMUtWR29tSGNQd3xBQ3Jtc0trQzBWbEZRMC1xbnBJcl9XOEFDWVpoUEZnUF83ajdrck9pVTNfNmtneDc5eUZnaDJwWVhvZ3ZjVkhJRm5tb1Y4VzNQbUJyZGhMQWcyQl9VamNEN055WEdhM2FJZlMzUEp4QTh3dmtRckhNY1V5OE56VQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=XzBgN6MhFIA Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbllKNnFzSThWdEh4U3hWbTVsQ1ByYUswXzV6UXxBQ3Jtc0tubU9iV0N2NmVtdHYweERfeWNRUHEweFdLYlM2T3h0dEoxY0ZxazUxWEhxcXVGWkxpbGp5MktBQ0hzdGl0WENvaDhfYjI0dHJ0TEFmM1dzMloxdzRmdDEtYkRkU3hiLWJtRDhhWmZSNkdCeTZIZXE3WQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=XzBgN6MhFIA ______________ Bài viết: Bắt đầu học cách quản lý tài chính cá nhân thế nào? Được viết bởi: duongAQ Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Bat-dau... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa054YXZxT2s5cmZ4TWQ5R1pDRW1FaFZQeUVhUXxBQ3Jtc0ttYUlLNllpZUcwMW1vUlcySlp3dmstWFMtS3JXSzRFNUZlM05RbU9ONHJtNUNzd2tteDRNaTBfTEozVi1vQm9iT2pBd2Y1bEtWbHk2cENrY3RnZXFIYUllMjExTlpRQVJVLTlQaFQ2cm1aaDJGZzNtcw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FBat-dau-hoc-cach-quan-ly-tai-chinh-ca-nhan-the-nao-v5N4ZnkuQL6u&v=XzBgN6MhFIA ______________ Giọng đọc: Samurice Editor: Đạt Nguỹn ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

9m
Mar 11
Những HUYỀN SỬ xoay quanh CỜ VUA | Tornad | Thế giới

Tham gia ngay CỘNG ĐỒNG CỜ VUA VIỆT NAM tại đây: https://b.link/Co-Thau-Youtube https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFRiUnRvcEFtbkhXbXNWXzVUbkJJSVpYaWlfd3xBQ3Jtc0tselN0QlZ3U0RHU1Bmd09DN2pHQnBtYzN0c3RnMG1lamJpSXpqNGI5VGdHckxzTzZoZWFSMXRfNmJCdTBUSnhER2laMVdpTmdKc0hGZy1Id2hUVUhkNlZvZXA3WDlwZ0NnYmRFaTlSV0VGOFhNODYtMA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FCo-Thau-Youtube&v=gZKk7wx1PqQ __ Người ta vẫn thường cho rằng cờ vua là thứ phải biết chơi, đôi khi chơi giỏi, thì mới nhìn thấy được vẻ đẹp của nó. Tôi không nghĩ như vậy. Người ta vẫn nhìn thấy được vẻ đẹp của cờ vua, ngay cả khi không biết chơi, bằng cách tìm hiểu về khía cạnh lịch sử và văn hoá của nó. Với người Việt chúng ta, cờ vua mới chỉ được du nhập từ những năm 1960-1970 vậy nên cố nhiên nó chưa có tác động sâu rộng, người Việt vẫn có suy nghĩ rằng cờ vua là một thứ chuyên môn hẹp không liên quan gì đến văn hoá đại chúng. Điều này đúng ở Việt Nam, nhưng không đúng với phương Tây. Còn với văn hoá phương Tây, từ thời trung đại, cờ vua đã là trò chơi phổ biến với giới quý tộc. Và cũng không dừng lại ở trò chơi, người phương Tây sử dụng cờ vua như một ẩn dụ về cuộc đời nhằm giáo dục luân lí cho các tầng lớp trong xã hội. Các dấu vết ăn sâu của nó vẫn còn hiện rõ. Chẳng hạn, trên gia huy của các gia tộc có thường hình ảnh quân cờ. Một ví dụ khác là cuốn “Phong tục của người dân và bổn phận của quý tộc dựa trên cờ vua” của một thầy tu tên là Jacobus de Cessoliss, thứ đã trở thành là sách giáo dục luân lí dựa trên cờ vua và bán chạy chỉ sau Kinh Thánh. Hay một ví dụ khác nữa, là việc quân Hậu trên bàn cờ được tăng sức mạnh nhờ ảnh hưởng quyền lực của một số Nữ hoàng thời bấy giờ. ______________ Bài viết: [Homo Scachorum] Cờ vua dưới tư cách một huyền sử bên lề chính sử Được viết bởi: Tornad Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Homo-Sc... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3JpNjRlR0lEOV9SNGtZZnQ1NW1xMm5wMWlhZ3xBQ3Jtc0ttSDRBcVBSWU9iTlROYms5Q2hybkhBR1JYaDAyeHVGN0dHdExGam92cWhTeHVKQUY3RUVFeGFuWmdwUTl5Q2tvTjNQclFyOTRwaGU5YTBHaWZ4WHZ5WVkxeVlUNVdsbk1DbXJWU1ZJaFZvdlk4NUlYMA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FHomo-Scachorum-Co-vua-duoi-tu-cach-mot-huyen-su-ben-le-chinh-su-TZVuX9BLlH3v&v=gZKk7wx1PqQ ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Yupik ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

10m
Mar 11
Tại sao Bộ giáo dục để đào tạo đại học tràn lan? | OldBuffalo | Quan điểm

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUVoMVpSSWVXUGVnOE9lWm5BZmpFOU5NUi1rUXxBQ3Jtc0tubFpkaFV5Wjl3RGlZZWItc1cxaTNkUWpGbXd6dkRNc3JocTF1cVRzcnRROTB3aDZnNE1Bd0lfbnAwZWtpSWJqOGZQdkpsU2FyUkxBTFRFSGR2M0trbmhFaXJqSjRXMG9NdEdidGpGd0RrQnItSFB6WQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=BUjyu8gz1Z4 __ Năm 2015, lần đầu tiên Bộ giáo dục cải cách thi đại học theo hướng tích hợp với bài thi tốt nghiệp. Việc xét tuyển cũng được chuyển sang hình thức xét tuyển nguyện vọng với số lượng đăng ký lớn hơn rất nhiều, nhằm đảm bảo việc trúng tuyển đại học dễ dàng hơn. Những năm tiếp theo, dù có sự thay đổi về số lượng và cách đăng kí xét nguyện vọng, nhưng quy trình tích hợp 1 bài thi và xét nguyện vọng vẫn không thay đổi. Cơ chế xét tuyển này đã giúp thí sinh dễ trúng tuyển đại học hơn rất nhiều. Đồng thời, từ ngày 1/7/2019, các loại hình đào tạo đại học có giá trị như nhau, tức không phân biệt Bằng đại học tại chức và chính quy. Lý do đưa đến quyết sách này là gì? Ảnh hưởng của nó đến lựa chọn của học sinh và chất lượng đào tạo của các trường đại học ra sao? Cùng tìm hiểu trong bài viết “Tại sao Bộ giáo dục để đào tạo đại học tràn lan?” của tác giả OldBuffalo trên Spiderum nhé. Bạn lưu ý là bài viết mang nhiều nhận định cá nhân của tác giả, mong bạn sẽ lắng nghe với tâm thế cởi mở nhé. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1lJVFFjQ1NJTlZyX1AzeVhLN1VXX1R5ektTZ3xBQ3Jtc0ttbXpCNjlETHZJWXI1TlVYOEQ4VXlRcC1sbHJ3Rnc5TXEwUlg4WjF1b2JGcHQ1SVhuTVpjZ2VGUXhFcHNmQTYwdmlwdFJoM1FOX3dFbi1xTlFial9ONW9mT2haRG10QS1QNmpDMUtTUE5pUHl3NEJNbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=BUjyu8gz1Z4 Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDRQTnZhdUM4UVk0WGt5Qm9TSkNWdmJSOVptUXxBQ3Jtc0tsMF9RcDJfdEVWQjlWNDVlY3UtaWNCakZWdlFFMlJhWEl3T1B1VjZsNEd5Q1BVMkQwV2R4QnJKUHJrT2JoUlZGMC1HcGxKVGJfanBSVTdtM3FVM2lONjViRURaUW1PbFlNTlVIelJ0ME9tcXpuX0Q0Zw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=BUjyu8gz1Z4 - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm45cGxEQnRSbFcyb1BfWmx0TVFhYk5mdTVwZ3xBQ3Jtc0ttSVVCZHFDbGc5Z3pIaWZfYllReUJDeEo3bjI2dGpibzNIYU9EbkVnQlQ5elJWam5yTlJfVHJWbTllSVZ1SjVDSUpUa3RIcTNZN3BONFl1SzNfbkUwYktTdUMtTjFxWlN1RkdBUndzSlBucHhxLVBhOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=BUjyu8gz1Z4 - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0VHZk1fMjc2Z0FocnluZEp1QkdVcTFHNUtKUXxBQ3Jtc0ttTVJadTh3YUhLdEVaWlVwbHExMFQwMU1yaXZwT1hrUjUzbUFrMlM3R1BCOGo5LTU4TlV6alZYamxMTlFkd1hUelRMaXUwY01BdUpGbnc1aGt5T0s3Q3dPZG5nVTRMZVhHV3haMnRmNHBULWlHN1lHWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=BUjyu8gz1Z4 - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEFFaWdYaTFJbFN5U0VrQkt5Z0JjWl9IdmtQZ3xBQ3Jtc0ttT2JqT3dXTVd0Q1I2TmFzQ3ZuN3JaMUNIcnFOWm1GRFV5TndkcXc1ZTVocUlNMVhNZmxndVdDc2V6RkRQcHJJMmI5WjdCS2dSVmlYMERmT1NIeHV4SWdsUzViUXpHeHZsc3I2b2RUZ0FGRVItbER5QQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=BUjyu8gz1Z4 - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGZSaU93ZGxfVF9IQ3F6bEd0RUJtRTJOSDJ2QXxBQ3Jtc0tuSkVvRGJaTDNqek1NMkVmeFMzckdhWWZvMUlLZGZNTUM3cDAyQTZIRmJaVW41YU5IYmNVM20tck9UZEtrSmlDQi1yd05wUnlRMGRIZFdFYWM4c0l3NDU3ZjFVQlBWWWUyU0xEYlRycXZBMVJVZndxYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=BUjyu8gz1Z4 - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFhWdjVUSEVDR0pQMGtfTXlBNVg1YXJWX1lJQXxBQ3Jtc0trRlFRQ0VpVUVZdE9ob1lla2F5TFFNUnRqMU5GT1h2SDNJS2piTXlwRzBtd3ItaGg0Unk3QVpUU3pfVEZGUjZJZ1BfVjVCOGlyWVE3MTM2RjVod1llTThtcC1KbmpxZGwtSjVQTEg3REI1a2w3Q3NJYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=BUjyu8gz1Z4 - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW9kYXRzbXJTNjVKNWMxd1JoUU4zR3IxcWc1QXxBQ3Jtc0tuMkJjbXNiQkNPRnFLbG5QZkJfOEp2UVI5eTRXRnNGV3ZJdjN3NGQ4RWRqTHlDbi1UQ3AwcFFicUs3YWMxVkc2YXpscW1NOGdQVVlxUHBHSlV0WWVxREVROWcyUDA3LVc3TGFxWnV6ZlljRnFzMS1lZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=BUjyu8gz1Z4 - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjZJcTFFQzdIQi0tT1pjc2hiZlNOYlRKTFJsZ3xBQ3Jtc0ttR0pRckJlM0R2Sy1heTBKS2RUc29ac09tV2dsMUQ3ZENMaGdiVFpydWM5Nm1oX0FkbWdxVjYwM1VPR0NoQVFObE4xbjg5bDJtOFVJSmFFc1NsQ2k4WlpicFA0X1BEQk9OYUJkZEgtRWVCWWtNVUR5WQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=BUjyu8gz1Z4 - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2ZMQXRDczRJWU9ETjFYR0QyX2p6S1VnTmJtQXxBQ3Jtc0tsWUhkU3FmRGViM2NmY0syWTBFazM2b2lCOTZydlowSlpucW1mWkxpX2hmZTZUWTVWbmFnYzRmNm92NXZCdWJVUGJXdXdQQml4MWZiOVV3ZTA4WWFlVV9ta1NPWVBWWDFGZmdQbUxTSERWYzBrVzlXQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=BUjyu8gz1Z4 - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkZGbVNGRFdwbWZrRFRhLThtU1gxcWdJWFJ2d3xBQ3Jtc0tuOHJMdVZOQUtGanFSbUV6cl9xQzItcXd6M0Qzd0lOYzlMUmR2bnV0ZmNuZ2hVYm04MnFaNEdMVUdPc1hxY19Ga3JyazRDbXRiekxXdGtabHZqdzVlaEU3akpRUlBicURMVE1uRkZtdFhsRDNpU0VMSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=BUjyu8gz1Z4 - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDNXcHg5cUx0Z1RLamJacmY0M0pJLXg4T2dLd3xBQ3Jtc0tsVTJuUThqWVVMMnNrUkthSE9TdDRGci0yZ1RlMDRvaXJpLXVTZkhTdVBrQ3c2d1dDanVuTTlOWnJDbGwzaVkxbFM2UjB5OWNXUndwYm5DeHptZXVRdk1Scl9FUjNZOU5MSDhoVTdUY25Xa24xRHlLWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=BUjyu8gz1Z4 - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXhwd1hwMzhwb2lqaWsxb0ttX3l1U2g4b2V4Z3xBQ3Jtc0ttQndOVjJxOXdkUVRJeW5XWXRaQmFPSWtteThGa1FLVHo3cFZSSl9fU1BrdTlRVkxYMTd5b2k4M1FKUHBlTDJHdDZXZ0lQb2F2bnVUOXhlMm1ieDJBamJZTzQtUld5b2Fub1NYNjlQZ2JkRnRXaUFCVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=BUjyu8gz1Z4 - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHdEb2lwNGZJdE5zTHFONm1rbE1IYVA0SDMyd3xBQ3Jtc0tuVHNDNmo2eTBXUUw4YnZQNXFpc0M0bHlNLWdPYU1abGoweXlmRDlyUVQyM1ZiNXZEYmQ0dmc5SHI5UnpCLWhhTndOQUNwRUlwWGtuNXNBM3dxZnpLVXZ3U0RQcTR0clhPT0dvS3hMbzZmZVFfYWxSNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=BUjyu8gz1Z4 - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblhUQzM5RjBjNlNkdk9tdk5MeU50b1JfYXFPZ3xBQ3Jtc0ttdGc4SDhiT1g4eFVSWTA0TDNrVVJGaWNONHdISW5iRnFhWjJhMmxYd2pkMGJqdV9VMEtDbWNWRzNXdkVFTXJkYVVEdVE4bVBKUTJSaDV5N19DVVVnVDJGeTYzNFdqdEozVWxVeGtHNmx6X1BTQ3RBaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=BUjyu8gz1Z4 - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbERtYWxzU0dOVzR5YVpJckdZZzRNRGxrbnNqd3xBQ3Jtc0trUDR5S3FTVEozZE9ld3oxcGotcEQ4X2xLX0xJSDlPV3gzWURHNWR6UWMtMEZQOTdpckVvTFBOeW9vdHk1dUdvaThlWTJlMUVNMzVtbnJfejk5eVhQZl9kVEo3T2Q2eWx5V2Q0dXZQX29HWE44MkxBbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=BUjyu8gz1Z4 __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3U4b3ZPem0zWTNTOXBia1hKMTlGd19qMjdnUXxBQ3Jtc0treEtxOWYtSkFPeWlNMmtUb3ZYdnp5NzVPZ2hYMUFaQVpsb29Ua3N6YVVBT2tuR043dVdRTExLQVlGbXZaR0ZZaFNxdTh2d3UzUGhNY1dhTVVxdDJpeGFxTU5tQ1I1b0hubEltLTVOMW9RSUh6TFJTcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=BUjyu8gz1Z4 Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmJic1RIZXRoZ1U3U2czRTI1OElfSElLMVdCUXxBQ3Jtc0tscWZJajVkbENpaVo2UWlMR1hic3ctZHBMb2M2V2dPRDZpaE4zdnlJc3ZmS1ZLZkJQajA2ZEdkWTVwdXpUS2pvd3djdWZwV3JFUUM4WkVZN2hheGRLSFU3WGhZdmk1SG90UWxIbnRxZll0S3dZaXA2OA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=BUjyu8gz1Z4 ______________ Bài viết: Series - Tại sao Bộ giáo dục để đào tạo đại học tràn lan? Được viết bởi: OldBuffalo Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Seri-Ta... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVc0bnFTSm1PRExGYmpFMzUtNlFORnBzLTRzUXxBQ3Jtc0tuNlNvSkR5dkp5SVNKa1FHQkREc0dSNGlLZUlyTjVwdWF3S0p3RUM4SmtZWHdoRTJfbVMxb3A1MW50NHJheEYwWkN2WExUSGFqcUhkZjlKbXhuRWU1eVNkaW01UjUwbGdtNXUzYUVaTnk5WERZYUNZdw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FSeri-Tai-sao-Bo-giao-duc-de-dao-tao-dai-hoc-tran-lan-hcd&v=BUjyu8gz1Z4https://spiderum.com/bai-dang/Phan-2-... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTU4cllkVjRNUTVqdU8yS1h4eXVVWkxSWlh6Z3xBQ3Jtc0ttLXRxVEVyQnJSeUJLY29qWXdDZmRzejdROGpGSXBQWi1ocDdYdWlSZ29WNGNNQkxRMmhENGtrN0U0a3BuamttWnNURjdCa0Z6SE0tckYyVktibTRDQi16NzhnM1FfQkkxZkpwSWVnaFpacV9kQ0c4OA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FPhan-2-Khong-cong-bang-Va-ban-chat-cai-cach-thi-dai-hoc-Seri-Tai-sao-Bo-giao-duc-de-dao-tao-dai-hoc-tran-lan-hhs&v=BUjyu8gz1Z4 ______________ Giọng đọc: Khánh Linh Editor: Đạt Nguỹn ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

13m
Mar 11
Tình hình ở DẢI GAZA đang căng thẳng đến mức nào? | bích-tảo | Thế giới

Các bạn ơi, hiện tại Spiderum vẫn đang CHIÊU MỘ tài năng QUAY DỰNG FULL-TIME ở HÀ NỘI, nếu anh em nào quan tâm thì tìm hiểu thêm tại đây nha:    • Bài đăng   https://www.youtube.com/post/UgkxJu-QilMFYpUoFTM9ZdlqFdO5S39vHlqn Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGI5NzBPXzQ2Yk5sMTZjaGw2X29xZmtuUDhUUXxBQ3Jtc0ttbDEtd3FKTDQtaFhxaFluUWEtdnJ0UExEZERlOFlHSGh5RTJubzFGS0owYjc4NV91TDljVllueDlxWE5OZy1udjJGelgtUVJ6Rl9OOFVYU1pQTVJCZkhTYTlwbjJsTTNteGtGbE51ZE1sZ1BoaFlJUQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=GNMAKhNbUEc __ Thời gian vừa qua, xung đột giữa Palestine và Israel tại Gaza đã gây nên tranh cãi trên toàn cầu. Nhìn rộng hơn, vấn đề bạo lực leo thang tại đây chỉ là một trong chuỗi những xung đột diễn ra từ năm 1948, không chỉ giữa Palestine và Israel, mà còn giữa các nước Ả Rập lân cận ủng hộ Palestine với các nước phương tây như Mỹ và Anh ủng hộ Israel. Có thể hiểu mâu thuẫn giữa hai quốc gia này như thế nào? Cùng tìm hiểu trong bài viết “Chúng ta đang chứng kiến một cuộc diệt chủng ở Gaza” của tác giả bích-tảo nhé. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnNzN1lWZGQyaWNGWW9STVhYUURnUTRBanE0QXxBQ3Jtc0tuMlNQaERyd0xiWXR4NnJsWnpRVFFiTzhNa0IwTkdFRUdUNmY0dlplTmpQZEUxMnAtQmlaY1BsUXRtNFQzSFNGdl9QU2tZbEJpSTdjc2xSZTlsQndRRzhoU1g0VkNvcTd6VTFmYTNLZ0JlNmdlRUdERQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=GNMAKhNbUEc Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUhPYWNGVFJhWDVBay1qX2ZnN1VUU3phamxCQXxBQ3Jtc0tsMHZTejB5bVhKYWg2UjJudTNRY1RnQkc5elphanM5VlZOdkF3U1duejVjMDRSbzR4Vm9jcXFCNFpmRU5wR1QtbU9QRFFmRzhWRjJmckZiUjUzSnptYjlneHpoa0hGMjg5Mlh0Mlk1WU5Tdl9jang3VQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=GNMAKhNbUEc - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmpaTVI3Tk95amFYUWY3dDMwanpYeEdlcEUwd3xBQ3Jtc0trN2NTWFlUQmJTSnBiRHJhQ05EcFZybHFLWkQ2bzZua3Z5dkNIem1acW9xOURZYk9vanp3WVZEeW9rMGVoM0I2TGVwNW5kRXBfRm8yNUdKajJfSjNIUk42OVNiOUlQQmozQTd6Qk9zQk1IdGo4cmROTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=GNMAKhNbUEc - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2NoMUdaWS1wUzUzajNLcnpDbUhZdWZjcFJtZ3xBQ3Jtc0trTGxmODZzYjZ1SndnZjQ2OHI1RVhWajhxMGpnc1VqMzZCVUhrWFFsSXRWd1ljaGI2NDdiV2FCb3M4dl81elZWdTFVYVFfMXhnb1dLbWt1WER5VWJOVW9lVFYzeWhjT3BJbi1rYk4tTDBIQ0Vlb0U4Zw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=GNMAKhNbUEc - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2dmZVV6cUQzdTFBRml4MS0zcVhNTnZnMThKQXxBQ3Jtc0tsSlRfTF9FWEJGVlN6bmtLVTVPWlhjT0dEMXRrMHdSUllIbnNGTHdTU1hzNHhmYW1mckp5UC1hRndLMzFmR2liWGk1MDF1b00xUVlvU0FUSTJ4eUhQa2tvV3NJTUFoTXVfVmIwQXpwbllTeGpwMURVUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=GNMAKhNbUEc - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHRXRUtfV3lfMzVnMDZPS2pMZjI4ZWdVUjdTd3xBQ3Jtc0tuOGRRY0l2X3dINWk4cThBcFYtamU2WFpqMERfTmpveklIT2o2SWpTVVFDVEs1SEpTSENDajRUbVVmeEMteFpRSUNjemlmcjYzeXJCbmFRYlpLRmlGNHk5SXh3Y1RXMmdJaFJpNGpwUGVTYi1TSkMxMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=GNMAKhNbUEc - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHBYdlpjNV95b0dDV3d2dGNQdFZHNVo3WUdTZ3xBQ3Jtc0ttN19aVmpTUWhPUmNhemFVR0t0eGtBcGZvTWtFaXMwc1d6aHlDaUFBVjV2Z2FrWEthUW1mLUhja3diYU0takFYY2c1Zk50Vkdka0R0UkZXTjdGb09za255T091RGV6SGppZF9JRHpLMjBnUVJxX1BpYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=GNMAKhNbUEc - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGVCUWRnN1poemNLMkR3WFpPV29RSEpESjJNZ3xBQ3Jtc0tueFVPR0xKcnpFQ1AwSmtkQjltOEtjbnJ2X3JIVldwejFORW1EMnVPeVNwWmU0SUF1eUhUcDVwU3NoLXdNeTNxQ3hITUJYV3ZVbW5oSndJdnBRSU5LMmFWb1BSN3FTeVZNWTFIODhVSFV2Wm1ZaDB1QQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=GNMAKhNbUEc - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazlCRmJOYjhRcUhYWVRGSGtjdFE4ejlrSS1YQXxBQ3Jtc0tsa3VLVDlzTkZHMmdmSm9IeWVsNWVrdjBUZ2xCZ19EQklST0RrQ0RyRHU0dGwyX2J5STRDMGhkQzhaVTFDbVNDT2N6emNmbDFlWTB2Q0pydXJKcFZBMkdlMl8yWXA5UkZMcS1WTGFZVmlDVTIyM3hVcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=GNMAKhNbUEc - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblNyaVcyUllORzFOdkR5ZEw1aFJLcVlteTdQQXxBQ3Jtc0tscUU4QXVfT1BId1U3R0hrNnVwaE92b0tRb20wT3pVS2JGLU93S1E4WFYzUXJCSDF2SU9BVkMtdzN5M0FuMFJQTS1DV2Z2UzlYRTJ5cWUtOHpfOFNSN3RCSVlIVlA0VDRJY0dlSVlBWElaS2ItQmxtTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=GNMAKhNbUEc - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkhyUTFXOFZBdE1aYTFxNi1XaERaRUliY1o0Z3xBQ3Jtc0trZjFfRFIwaHdBTVJ6SGMwQUlTSnJIemRMQ0o3QU9teTZHWWFUZzE4dmxtNl9xb1RyMndibE84eHB5ZWdZVUw0TmE3WGo5aTMzTmpVWjg0bThPN3FnaERWMFU2YTI5OFd4UTJnYlk4SkszVW8tSDZ6TQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=GNMAKhNbUEc - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEdVUlZJMjh5eDlCZnlFWVZ5Q2R5OURMZXRaQXxBQ3Jtc0ttYWRrMTMyLUxtbjVwaks3RmdwMm0tWXpsbEhxUklqV21XUnFBYk5icE10U05iSDg5N1NOUmprZmZCN3p6RWRrOG9MV1d6UVlXRHVmWUJWSEtkY0hFQzhPSGhJeTA3U0NIaVBYcXhzRERsakZ6UHFMSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=GNMAKhNbUEc - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm1rNjJxalRKaDNTUkMtOVYtbWdMempvMkg2QXxBQ3Jtc0ttUGxwS3lnVTVfOU1pZlN2WS1ZaHRKaHVERWZfMFdPbWc4T2ZLR0lOMF9CQWF1VUlLcHBjNnlEbFNwbG41WEFFZWRHS1p5VkM0QTZ6STFOTlJiLXhLT1E0YmtYcENPc2xubW0xaGxHYXQtUE5BTWxQVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=GNMAKhNbUEc - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbi1PMUZzZjhoT0lEaU1OLUk4OXhuZWI1a3ZqUXxBQ3Jtc0trdTR5UXBSTWFtTmpFSUN4SnpmOEp3ZDRUd3NUenpwcDFEWW1aMHFwVjRaT19RT1h4ellXOVJaYVZkZUVxeHRfSFhURmJrS0xrSDQ5NllqSVdVSjBSWWg1a3lCcjBrRDZmZTBTU2RLaVpiNG1NUmJFQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=GNMAKhNbUEc - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDF1NzdDalR1S1Y3Ni12TWV0eUNWdmZPOGM5QXxBQ3Jtc0tuYkFVM0x0ZmQ2UWk2eDFhU3hfQ1VyNTZqUnRMOFF4ZkRiUGFwMHMxWS0yaFRyT2hqdFl6R01BUTBreTNUaGduUVIxR2FOLTVtZmJxWDJDRXFZOFhJYU5fZHFoLVhLSC0xVUdiQXlIcWlHWnU0X0RMSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=GNMAKhNbUEc - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWM1WF8ycndmSnMyQVRoWERKUzZ2c3RXRHJGQXxBQ3Jtc0tuY1pjX1NwYi0ya0s4YmtURlM4MUlDMURQRVZsUHV2VWI2WXNfRDZ1bnFheEhQWklOekxBbmhnbk9HVzdDUjF2V1JaYXNXSko0RExqXzNCNC1FSWs4SVhXc211NGxoTmlLWlpmSXF6dFpEcDhHcTgzSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=GNMAKhNbUEc __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFpXSXh2RXZJYzluaU0zMlkzbW4weHZWVmlvZ3xBQ3Jtc0tsRXI2VW16QzQ0S0d1U3pMb0x5RjBueVdJSUdxSFdsU3NCZUxKbnJ4dE9CbXpqSXRBQWktMXUyX1B1SFJGWXc2cDJiNmY0UUYxSVBsMmZ3ZVJWOFQ5TXJuU0lDRFdSaXY2blhYTTZkNHBiaEhuaVItUQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=GNMAKhNbUEc Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2QwcW13TllycVJlWTR3YmxYRjg5a3ZPTFJwZ3xBQ3Jtc0trdGZzQ29Ob3NMR0ZlN3FhMk41TVBOVnlDaEZwWjEzQXA2MFZxY19mZmZxRzVRb1kyNVZ5NjJQR2JVdTNxYXBwQUZjeHh5MFN3VlVoeXV5Mm9WZ1VrZG40UTB6aTlMTERIeWtXSkxWdV9OZjJlWV81Yw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=GNMAKhNbUEc ______________ Bài viết: Chúng ta đang chứng kiến một cuộc diệt chủng ở Gaza Được viết bởi: bích-tảo Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Chung-t... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVRCQzdHaU5JNE00bmhLakhFZzBTVUloODZCd3xBQ3Jtc0ttam5DVEVaM2FROEpEY2V3cC1DOGlCLWh3eVhxM01LRWFZNGRXVmxweG9jempLb2ZxMUg3U2tnUlVrQkVUOGtwaDBwUjVnZldqd3JDNUNjYU5RTEhYRU1mQjhpZXc1Rk9zcERRRTYzTlNETDZUeTU1TQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FChung-ta-dang-chung-kien-mot-cuoc-tham-sat-o-Gaza-t9bYbBtLqT5R&v=GNMAKhNbUEc ______________ Giọng đọc: Nguyễn Lê Minh Thi Editor: Hikari ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

16m
Mar 11
Trung Quốc sẽ khai chiến với quốc gia nào tiếp theo? | Cinnamon | Thế giới

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDBZQm1jWDR5emNpVDJHUWNoa2FUMmIyeUZWUXxBQ3Jtc0ttTWdPUjJQQ0tMOERiVVMzdzJDRHlZTFAzSm9qczFlTzd5SFU4bVg4YkozU2ltb2J2RnY3NHVOOGtBOEo2Z0k5S1FQY21YUmdabVNsVTJfeEZVTlVhTnJLMHJBR20xM2x5bzRyTFg0RWlKb1ExVEdNaw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=kxsEoK58qWQ __ Chiến tranh không phải là một thứ có thể đoán được xem khi nào sẽ diễn ra, ở đâu, bao lâu... một cách chính xác. Nhưng cũng như dự báo thời tiết vậy, ta nghi ngờ nó nhưng cũng không thể xem nhẹ mà khiến cục đá trên trời rơi trúng đầu được. Đối với các quốc gia ở Châu Á Thái Bình Dương thì rõ ràng thế lực lớn mạnh nhất chính là người đàn anh thiện lành mang tên Trung Quốc. Là một trong những cường quốc đứng đầu trên thế giới, lẽ đương nhiên các quốc gia lân cận có lý do để lo ngại về việc Trung Quốc sẽ hoạnh họe và thậm chí có thể gây chiến - dù đó là viễn cảnh rất khó xảy ra trong thời đại này. Tuy nhiên, hãy cứ thả trôi cho trí tưởng tượng một chút và thử đặt ra câu hỏi rằng nếu xung đột xảy ra thì đâu sẽ là mục tiêu của Trung Quốc? Hãy cùng đi tìm câu trả lời qua bài viết “Nước láng giềng nào sẽ bước vào cuộc chiến tranh tiếp theo với Trung Quốc” của tác giả Cinnamon được đăng trên website Spiderum nhé. Cũng xin lưu ý rằng bài viết này được tác giả thực hiện vào tháng 5/2019 và cũng chỉ là quan điểm cá nhân. Do đó, có thể những số liệu trong bài đã cũ, tuy vậy thì chúng cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới các luận điểm của bài viết. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjZXckFKYXgwRG9tQXdLcW9TWVNwcnZKa2I0Z3xBQ3Jtc0tsZDBXeXJGZlRva0JnMHh4aHU0M0t4Ql9BWUs3bjgzUFNHV0RVU1d4OXZWSXAzRGU0aGNwTXFHMk9Wb1V5V1ltSm5nNHdTNDlrdGlyeXVqcmRqcXpYcUlXbm1Ba3AtNGJCRXV1NVBtMnhUYjRmblR4cw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=kxsEoK58qWQ Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEkzNWdxTmRmaE9LakRJaDhrQ3R0bVJic28tQXxBQ3Jtc0trejhJdkUtYWNyYUowSzZsYXVmWVBpZjQ0UUt1TXFKS2thaGRTczlJU1Rwbk9PbDd6NGlJRC05UXNGckU2UDlwQWotMDdseFMwcmVjaUpDOUYzQXRuNkdwUE1TbEQ3UnVnbnU1bHdoOHM5VzRqNjBjZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=kxsEoK58qWQ - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGUxWFJheW5Gc1Q0alBHTWh1YWhnX2lkOXc5QXxBQ3Jtc0tucG5sT1JGOVpOZlJVMmg1NXlJNFhnSXp2RWZnVE9GZ1loUHkxa01EUW10R29qVldmNEp3T0JSZnZnWVc2TnNuQ2sxbFNuVHU5MHRMQWlHTThJZ2JMRDZodTM3eWZFaHBFRzNmeWVMV2Y5RTAxRE8yMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=kxsEoK58qWQ - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0FRb2pSMUlGN0JOVjYxM3JzZDV3UmJ2Q3BIUXxBQ3Jtc0trWFVpbWk4ekhwc0oxZXIta2pmTnpxYTljdjM0WVZsblJGaEVBVU5XTE52NEV5YnNWWUZ2Q1NRdndwWmtfVVQ2cmd5UURzXzJacDI0bV93YWF2eXBlMDF1enJVNFctUGY3WUJZOV96c0RSZ1FoeENVSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=kxsEoK58qWQ - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTduc29faDgya2dKWlR1ckxGRDVkUkdxVGxjUXxBQ3Jtc0tuaW1wNmZlV180anZydlQzUFFCZ3dMb0kwNUdCZkEzcGNCd3lNd2xhZE9DV1h1RUlhV2ZFRkNSR2t3TVk4QUp3MUNONXh3X3NwNC13alpoa0J5bDgwWHJzQVlyRURWRWRORG5ROHhNMGh6UjBBNVY2RQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=kxsEoK58qWQ - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk5ZQUNaaC1LR1RjTHY5ZnBFWk0zczV1ejhvZ3xBQ3Jtc0tsMXlNcEpMTjJmNEJqcmVOeXBCaTNmbTNYWDdUenAzcV91V1Y2Q05KTGlCQmNDem1pYkh0T0lRaWJJQkZodjFLRmdSLWRXTHkwQzhMcVgxS2o0TC1FMmFRRGJvcFdjc1FRWVFhdndEWXNMYlEydV83cw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=kxsEoK58qWQ - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1diOUY5WEVRSVBhbXVjQ085eVpTN2RPRXdFZ3xBQ3Jtc0trUUJIdWNXdzNoRklUM3JZYW1DbGNaak1YVExydjU2Z0c3bGJyMHdIR0t5eHhqemFLWkctZk1tWnppb0duX0pqRVFCSUtKTGpLMTlVd1F6Q2N2QS0wN3cxcklCOWVHMTROV2djV3daeVhfWDVLd094MA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=kxsEoK58qWQ - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHIxcFItYUYtWF9qeFo4b04zM0ttZXNIUVRWZ3xBQ3Jtc0ttOTdyUUNlRk5tTHo0VW9rVUpCX0tlV2pyYjFNUFRQLUZfdmZVclM4WkNNbWk3RVRoYmxaWmYxWEhFblJ3SFRYbHdqTlRtVDdQUkJVQzhnSkhyXzRnRExFNlJjeWl5TldDb2Y1cnhVZ1lqVGdKaEcwUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=kxsEoK58qWQ - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2F2aVg0MXBPVlNlRnlTaWxpNGVNVTJzazdvZ3xBQ3Jtc0tubGxtRUxaaFFEY0wtSXhyaUZxUlVWSm54OW1DNllHNnZBb1hWYnJZSDRLVEo0M2h3UXVCeVBZaTZpQW5WamMzM2l1SGFyNjZlV0xydXpENXRfUTUwU29QelVZajYyQjh6cXFnUjF4SmpZbl9NZ2l0UQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=kxsEoK58qWQ - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmJYRmM3UFlDWFF2N2RVTkU2eFdwd0FMQV9BQXxBQ3Jtc0tsNlNLNHl4QzhnU25tQ2lBSHRlbDBFMnktaDZBS1BGRWMtbTkzUkYzSDFfYUFKVTVuUzdqR1FfU3JxYzZYdkNObEsydHZ0dmVrSXlBVkYwQy1SS0JnZnN6MHhwV1M4c1NLVVFnbGRacGFkVzNvRFltQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=kxsEoK58qWQ - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHpZY0JRMThRbXdvRGNvLU9FQWN3MW1LQUxyd3xBQ3Jtc0tuYmJiMEoydHY1SGpnSkkydkhhNXVrbUV0Vnl4di0xNHhKSU1BdzI4YmNMZ281N1l1VzNfZHdLX1JMQWxjTEYzcXRaT29HTjMtWENYOEd4UzBlTXE0YTZhcnFySks5dnQxRVFxZlVvMVE0X2trcHdHRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=kxsEoK58qWQ - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjdUYnU3NVJNVE1HaGhMdGd1M0ItTnAxUVdvd3xBQ3Jtc0trdVAzZWpubVcta1lmYVBDb1E4dFJYRUhBLXNORTIyUVNUd1pvN0NnbDJSNE9YdHVwVmJnZ1k5c0JTR2k2RUJkTHM4dE9WM2RubURDNlZERUhEc1lrb1JQQkR1ZmxGYlotRU9ybmRyaHJwTGJCRkJaRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=kxsEoK58qWQ - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWdvOUpvaDNlMWttLW0tdXQ2WW44NDZPVjdod3xBQ3Jtc0ttd2dHc1JnMVYtREdsejl3OEwwU19haE1xMktLWmdZYUFmbHlQdHdFTl9JcnFKMkFPQ0Z4Q3VlQnN1bTZCckN0TjlhVWNCS2pTMDBMOHVkTVB0cE1wSFpHM0xYNnhFT2hCZW0xYlNUNDZPTjhSU1hyWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=kxsEoK58qWQ - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXo1dDc4RjJlbTU4VnUwNGpIcy13VHVaaDJkZ3xBQ3Jtc0ttMDFqRE92N1NFckVlV0o4TC1GUVFQXzR1RnBmZUFCTEZoYXVKaldZUUc4blh1ZGxNY05pb3dtY2NlU0E4UDF3TXFYa1VrSWh2UTcyaXRPd1Jka3J6bjZNSFp1Q00tYzVodE14ZndsQkkyVGxyQTRLTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=kxsEoK58qWQ - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFJGeFQ0dno5ZGg1dTVYUFRDT0dVVUlxVkN4d3xBQ3Jtc0tsVy1iZkcyTmlZZFlwNHBYVWpjSFE4clFlR3hXT2ZBNVhMb1hHdDVzanVBUDItT0JqV2JZaG9JUFdBZ0N0bG9HNzJqVHlGZTBrRFB5VDJhM2NBdHJBblhlU0pPZDROWmZyNFhLd1AzTkJiZDRta0NfQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=kxsEoK58qWQ - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3UwWlVrejFNNjVKVTRhd3BtY2VmSFAxc2w1UXxBQ3Jtc0treWljc1dyY2N2NWxoblhRajFsSTZxUkpLY1lVYlRucnhYTmJ6R0FPQ3dFanhCOW44bkNFRWV6N3JCaDdQcFd4Z2NCeHlVYjFBVWJNZmNBcHZxampyV1NnRzlNS2d4cUFOLURmTXZGbmNNYWJkdm83VQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=kxsEoK58qWQ __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0ZpRzBROHlhVkN3Z3hsem02VjZPTEZQVkZpZ3xBQ3Jtc0ttSENRQnJ2cDBYMUFNT1hvVDJiQ1llSVFZQ3MzRGRac2NyR3Z6aVRvVWdzUElBVVhDNFUtYmxSZHc2UEFGUy1TRFZBajgwWHdJUmp0WWlSclhiQWRlNWt2YmVrOGMwOWRIZmVvRFJKTWhpX2RjZlpXSQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=kxsEoK58qWQ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE5yVk1hZGJqOXR2SFJieTd6M3ZreWNGbUdfZ3xBQ3Jtc0tsd1cxaUNfMGtuRkNIcExycm56aWhERXNtTjh0NHA0dnpvMWdGc01DWUtmNzI3OE1VSDZsZEJwZ3FoUWRWQUgxbkx5MG9hMGZNZzFzSUhWMTY5WFZvWVVUTm01ZlFQN1NYSFE3LUh6VlpRcGpHcEd1NA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=kxsEoK58qWQ ______________ Bài viết: Nước láng giềng nào sẽ bước vào cuộc chiến tranh tiếp theo với Trung Quốc Được viết bởi: Cinnamon Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Nuoc-la... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblk1eDR3V3Z0NHNBdjRXRXphVWtQN0tvQmhXQXxBQ3Jtc0tsN0d2V1N3NmpESzRWUmhrWHFEMHFiYkFqeUl5YW1Vc1JHQi05VDg5YkljT1NDVU1nSWVudnN2RmZPMzkxdHlaM2g4S28yWVpwVklCRVc2UGZxOU1JYTBPdTRiY2hKS25rSjBKQXR5b2lwX2ppR0ROMA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FNuoc-lang-gieng-nao-se-buoc-vao-cuoc-chien-tranh-tiep-theo-voi-Trung-Quoc-gdc&v=kxsEoK58qWQ ______________ Giọng đọc: Nam Editor: Khoa Beo ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

13m
Mar 11
Cách TIKTOK lan truyền virus TÌNH YÊU ĐỘC HẠI | An Phạm | Quan điểm

Các bạn ơi, hiện tại Spiderum vẫn đang CHIÊU MỘ tài năng QUAY DỰNG FULL-TIME ở HÀ NỘI, nếu anh em nào quan tâm thì tìm hiểu thêm tại đây nha:    • Bài đăng   https://www.youtube.com/post/UgkxJu-QilMFYpUoFTM9ZdlqFdO5S39vHlqn Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazFlRUFYYkgxSGloS2dkalYzUXo1ZUk4QlJmZ3xBQ3Jtc0tsdkFtUU5ORldGNDBkcVVxTUFtOHRJR0pMQUZ4aDRLVnZwNTNJaWd3ZEU3b0I5YlpkalNQMHozWl9la1M3S0NWbkNWMGhSelpKclBTNDlpU05ObDVoMkF3a1NrcUNYSFZXZkplQ1l1OHo1ZUlnaUxqRQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=2wwIrgPIlwg __ Vào thời hiện đại, tình yêu độc hại đã phát triển tinh vi hơn những cái chúng ta vẫn thường nghĩ so với thế hệ trước. Trước đây, tình yêu độc hại biểu hiện rất rõ ràng như mối quan hệ một chiều, bạo hành thể xác hoặc tinh thần, sự thao túng tâm lý, kiểm soát thái quá,… Hiện nay, tình yêu độc hại mang một vẻ ngoài chanh sả và ngọt ngào hơn. Nó có thể ngược lại hoàn toàn so với định kiến của chúng ta về một tình yêu độc hại, thậm chí nó đang xảy ra trong chính những cặp đôi nổi tiếng mà các bạn thần tượng trên mạng xã hội. Sẽ khá là khó tin nếu tôi nói với bạn rằng, chính những người hay nói về một mối quan hệ độc hại trên mạng mới là những người tạo ra sự độc hại trong tình yêu của thời đại này. Những người trông rất hạnh phúc trên mạng mới chính là người đem lại sự toxic cho tình yêu của bạn. Vậy, tình yêu độc hại đã biến tướng như thế nào? Làm sao để chúng ta nhận biết và thoát khỏi nó? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài viết của tác giả “An Phạm” đã được đăng tải trên Website Spiderum nhé. Xin lưu ý rằng nội dung trong bài viết là quan điểm cá nhân của tác giả. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFg3Sm8yRW4zdndfbF9JZm5ObmNPNnAwYzRwUXxBQ3Jtc0tsRi1RaFVuN1RkdTJjWm8xNVNrUzVsOWdQWTByblRGc2dUcFhyY21ZSUEzeTg3dXFwa19OVjNIMkRCRU5sczUtT1djWmRtMmdrY29oRGdIeF8wYy0tVGNaLVNoUU5MbkxPVXljNTRZejlxMEp6Vm8wWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=2wwIrgPIlwg Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkNwWC1VNFY5SUFFM1lWZ3dRcUJFYWp0UVh2d3xBQ3Jtc0tsQ2w5aGlSSTVaa1ZQLWhlbHBMcHltQ09qdEdGSTBxQUs1UDlFMWhmeWNEaTgyZ0ZXN2EyWU9sSkV2MUVOaV9fLTJzcnh3X1dGcE1fNjlBZkZleUktSVkzdi1EbnJYZTY4d1ZwRzdDaDRyYTFfNVc2bw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=2wwIrgPIlwg - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2h6RnZuM1lyWGJXVl9SWkpTY09NOXFyaV9wd3xBQ3Jtc0tuNVhUdVluRkxzbVhRd3VRYUMyXzFmcVFCSGtELTVfMi1Ub0g4UUZuQzhHMDhZdjhuYkIxdzhPSWMxYVRmMWtVRjdqZEE2WDhZMnJoZEF2dEkxYTNoY3loYm5zd0VnUG43X2x1bjlHeE5zX0RDYjNqcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=2wwIrgPIlwg - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0xFbktsZDRMeXk0RWlOcWE5dWdTQ1NlSEJXd3xBQ3Jtc0trVGFHOTVkYlVtRHpkemk4RGQtaFpnY1hLWUxXaThjbVBNZUo3dE82Qlo3N1Y0WG1sdGxfUU9HVnFLamc3T2hPNXJnM2ZQNXppZHZ1UkRyamdYSzhNcmt3X0hhRVB2blJqM1JMUlYtdVYwVVdndkhaMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=2wwIrgPIlwg - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHpFbHRvUnlJVlM2cUc2dnRjRE9Wckp0cjFQUXxBQ3Jtc0trb2hDY1FzWG5nMlpybmp6Z1BIV3hYMFQ0YU9jUUJRNy1jZ0lZUTVPS3N3VE5IUW5zU21mbm9rdzJsVUNFRHM1ZXY0VE5GaTk2WWtmSVRvNEhtTU1uSUY2NUVzaTNiSEtkNUZKc3BVMUpzSm56VU9wSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=2wwIrgPIlwg - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2Jja0tQRlprN3RGaHhuUm9mSW9ac0NQWUQ2Z3xBQ3Jtc0tsYXFNczRYVUoxTEhWWU45ZnZPR3N1bVJNZDZ4Vi03ZTAxU1k1YjlxWWhWME9aYVh6RE5BaW9KVnlSVUZ1RmZwZXMwbzVJSklYZTd6ZFRXbEowYUdKc1lHdTNlbFJBcHYzZkJJZ2NBdVJhLVhzNkw2RQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=2wwIrgPIlwg - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3Fac3NpeW5CWW5WLWZiVkp1WGRFZy1td2dhUXxBQ3Jtc0tubnB0RzNtMWdpcXNidTIzYnB3MGVBMXVpWlJZcTBxRHg2SVpXdWlORTd1eUZQYm1TSlVQblhIZVVoZm9mekdNamxSRzBEa3p3aTNQUlExcDhERjdETGdIODItd1Zha2lDdHI0N2VGQjhDYWdnNnlLYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=2wwIrgPIlwg - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa180bUtuNlpvMEo0bms0T2IzcHVfdHVYU0hoQXxBQ3Jtc0tudl9KclNtb3duaVp2aldQREdmUGtqOHMwaWdvRk54NFBXRFRqcGVqOFVOdUVoUXFvWGRiQmQ0dlVmV0VuZmZkd2ZqT3pqUDBIaERXclpPVmtiOVBUMHNJQWVVa09WcHhDNmpQVDFzNFRaRGNUNkRzNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=2wwIrgPIlwg - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm9nRTM2QmdJRTR1M3JHODdqdGxzb3haZHl4Z3xBQ3Jtc0trNFhFejJyWUZZMk5KVWRENzVVeFZpc291ckpjd003VjZ5QmVSdlZWOU9KVTN0MVprV0JUN3J3c2djVjJwMGhVVFE3dmF3MFRyaDItRmZUcDJPdlFHQ2pDaUJSR2NUWkNKc1J3djBVbnd0aWlYWXBxTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=2wwIrgPIlwg - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2FuMkl6T2lJX3pMWGd6Uk5sTHFOVG5YRFFIUXxBQ3Jtc0tsVVhXYU42cWNtWWlGNVpudHpoQ0NmdFQtdjZhRlAzc09jMFptdWhwVkVVWW1SSVdVREw5VXBpdzdGT0NGODR2QnZBWldlRXV5N0JQbkZvWHpjZjZkYmZwcEdGcU9nYXB6MG1EUHc2YXBQVDlmSGMtZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=2wwIrgPIlwg - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVQxMDBONjlpUVdQcG9yLVp1cm5MQ3ZfUjdqZ3xBQ3Jtc0tsWi1ydjVscEtPZHRzYl9uQTdXczZVVzFVY09lRmZyX1VkOWUwQ3JtMFJCaTZFTTgzamNGNFp4MGVtcGtxS3RQdzVjM0NWOXhhSG9uZnlXZW5XNENoUTBCX1BmMlV3eTBoV0NrTjZuZWlVSFB2emRxMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=2wwIrgPIlwg - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTdud3B0ZVJvbjBEb1Y3amVmZXo2Z2N3Y3FrQXxBQ3Jtc0trUHZPQ05QOWY5TFk0SzBKRTVOblhOcUV2cXYxQ01LajN2dTZkd29JSXRyTDJDdmVnaEcwdXN5cURqUjM1c19YVXdzTTBGZ29lRURfTTlZNV9rMnNCSEREQkN0cDRMcG1TeFYwWklGX1d3X1JEMXJyZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=2wwIrgPIlwg - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG10Vm1scXlNVm1uQ3Rmd1J3ejBBYzdRcy1ZQXxBQ3Jtc0tuVU5LWWlIdGxELVRrN0tNYndRUjNNQXhhM1QzYzdiRlJKakJUNTJDdW1ibS10cVg4Z1NMV3FlQnRaenNqZnlLVXd0cS1oalkyaE1jS0xxVWQyRUtJRVFfSlZnUUZMZk5PLWpwYWhDRW9iUzVoai04NA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=2wwIrgPIlwg - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblY0VHd2b1lhUEFFd2ZCOVJXNlhhbUlPelBOd3xBQ3Jtc0trQjR6Wk85MTEtMllYUTVhYlcyZ2R4XzZiZC14cHBPVU1FeUlHc2lSbDA3V2ZNTzNBWFdBTlhDTFAxSUtYZTZNdEljREtaQUlmSXhmOUNVakhyRkg5S2FCbkk1OHVjcERPQmlQbllRb0FuLWhwREhibw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=2wwIrgPIlwg - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazFEN3dWVE5rajJDOG5vZGhzWExLMTBndXR5d3xBQ3Jtc0trNkZsZ2RLdWtrUDBGWlo3cVV1dDQ4bDJRUFdPNG5menhiWkszMXd2N256cFpPVEwzazIyWTk1YlpLRExnLTZzd3M0VUc0OVA1a25MT2dRZXQ2U3cxS3l0QWxUbUJfejFoVHRxc09LdEEtVE1ycWp5aw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=2wwIrgPIlwg - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa05NWkU1U3JzSThEWDVSNHk5YmNva1RpRGpCUXxBQ3Jtc0tsVHJmLXVfTG10SEtmLVNqN2dlaG5OakZlM3RSMjlQN3pIcXVHMzI0bC1UZlhnNWRka0RONVc5Q2M3NGNjMTRlQTQ2QV94V1UxcERGcU53QmQxNlNqdTBZU0xUMjNLekc5R1k5Z21EZWZjVmpEeE41OA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=2wwIrgPIlwg __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1dlMjBUZG1hUnUtWEYxWDE4OW52U0ktOVhNZ3xBQ3Jtc0trWTRjbUF3UWY2UGJyTlk0bTk4QTQ0VEhIa09jQzQ0LU5JRl9zNFo2aTgtaTNIZXFFWGdsQS1KM3JBS0h4emRlTlJVaHVmZ0lkbnliaG0tVDBHOW5aN2NKWko4MjFNLUFTc0wzeGJzZHlnY0syOFRENA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=2wwIrgPIlwg Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHFmSWM1Umg3SnpOcXJEclkyZVc3R21ySGVyZ3xBQ3Jtc0ttelJIeGlrU2lzUGVYUUFRUWprSmxMRW90UG4zMklFUlZKTTdUbVdvRV93UGxZZUg2ODRtUVBqdVZ4NU50RUJud0lRNUFxSHRBV05RVDBDM3FfdmM4SmRuX0U3elYybzFBZF9ET1pDUG93WHlydi03WQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=2wwIrgPIlwg ______________ Bài viết: Toxic love - Tình yêu độc hại phiên bản Tiktok 2023. Được viết bởi: An Phạm Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Toxic-l... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEdoSzh2YUVKS0IxYk91YS03eWh2Q0RjYzJkQXxBQ3Jtc0tuaWpua3JtWFYtM3REaFlVamF4Sy1HNVhXTmVhbHJhRW1BZi1PQVdOTDJXeTVmaDVBRzhZZFhhYUpURG9vYUE4M2toc2RrN2RaMnZOVExubWpIRGRxSzYweFNRbHJhNTlZbDVQeGFJZlZCMUprbThYOA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FToxic-love-Tinh-yeu-doc-hai-phien-ban-Tiktok-2023-FrNedCHl4pVh&v=2wwIrgPIlwg ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Andy ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

9m
Mar 11
Bí ẩn UFO: Sự Thực, Thuyết Âm Mưu và Câu Hỏi Đặt Ra | Kraven | Khoa học

Vào ngày 25/12/2012, một đêm Noel tuyệt vời đã đến. Gia đình và mình đã sẵn sàng cho chuyến thăm nhà thờ địa phương vào khoảng 6 giờ tối. Khi đó, mình còn rất nhỏ và không biết phải chuẩn bị gì nên mình chỉ đơn giản mặc một bộ áo ấm và bước ra ngoài sân, chờ đợi với niềm hân hoan trong lòng. Trong đêm đó, mình nhìn thấy mặt trăng và có điều gì đó lạ lắm. Mặt trăng ban đầu tròn trịa, nhưng đột ngột nó bị che khuất một phần. Điều đặc biệt là nó không chỉ bị che mà còn có một hiện tượng lạ lùng, giống như có cái gì đó di chuyển nhanh qua trước mặt trăng. Mình cố gắng suy đoán, nhưng không thể hiểu rõ điều gì đang xảy ra. Ban đầu, mình nghĩ rằng có thể đó là mây, nhưng không có mây nào di chuyển nhanh đến như vậy. Có thể đó là con xe tuần lộc của ông già Noel? Đối với một đứa trẻ lớp 2, đó là một câu hỏi không có lời giải. Nhưng điều đó đã khơi gợi sự tò mò của tôi về sự tồn tại của các vật thể bay không xác định, hay còn gọi là 'UFO' - vật thể bay không xác định. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa184OUpLZGNFNW9lbFN4MC1ka3pzSzktUm1TQXxBQ3Jtc0tsMVp1NVFiaU9rWV8tNjlmRWszOHBvVXdGR0V2cDk2LUk1ZTR4ZVRZcUpUbEdsTXBFRlEzNDJtVW4xVmxSMHlfVE5mNnlQSTRGUS02OXVtczBXek8tdHlzT3EtQUxzWE5TWFhRSUhFNGZjckpBVEQ2Yw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=KhVn4Qg2WtY Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjg5TU5EVXFfY0tsVkJtN1pKM0Z0QUgzaEFkZ3xBQ3Jtc0trSFFVakgycU1UUFRyeHJaWS1lYVd4b2NvYmhYaUdQbUJNbjZaZmljU0ZZUWxsRTMxSWNSbGdXMnh3NGhOdl9PbG9zbkZJTElEdllMY2NMRjk3UHgxX2luQlpjR0FDNUhuOXY3N2RhaFpPTzUwcDJ2bw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=KhVn4Qg2WtY - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbldMNDhLcjBReldwbEprNEU4a1VTYU9RTlFBd3xBQ3Jtc0ttUTc3aXdyR3E5dk96b2dJT1MzeGxfY2ZwS2M3OUprbW00QVBCMElJN2J5cDdGMFh5VjNjR1BHM0ZJMmxydDZlMXJTUlpVbDJGRU9vMnQ4emdnSUd6R3BlWWJ0bGZHNmpjMmoxNHlodFdYLW5WeUFUbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=KhVn4Qg2WtY - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEVkQkd4dEpPX0hqOUN5Tk1USGNtQzZ5MUdWQXxBQ3Jtc0tuR1hmT2RseEQ0NmxLMmx0TWdQblVTUFdRdGx3U1N3dGpEek0yMWVXTzlRYXp3Z05hWWRKWjFsTEZ0bFBVci1XT1JERFFERW1jS3BKVGNVVXRTVnRaRDRlZk84TFAwQ25HeGxMQ1hsZHNDSjVSRmdBMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=KhVn4Qg2WtY - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHV1a09udklhZlM5c0tBYmxFaklJWDBkZlhHQXxBQ3Jtc0tsN0RmWl9IUlNZcl9oVk5SU2FfN0ZIemRuOHVJZnhJSWtRM2FweFF3N2h5RlU1Q2p6VlBOd0JKWnltSlJFa2JsVlNiQ1cxTzdWN1h2clA1NzJfak1tam1ZS1Rkd3Zzb2FvcXZtekF6bTNSczdPLTBHRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=KhVn4Qg2WtY - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1V3Wkd5aUF0cklVZS1raE9XeC1XWXVoa21Rd3xBQ3Jtc0tudFJ4bkhBTzJ4WFQxNmZqNF9Pb0dGdnV3dU1BVkxFT0paRG9fSFF0M2l6SlVfQkJrX3U0R0x2eDJFNjhQMTFFZklUZmxFQ0t4Q3lDUnVZYTVBWXFQZmt0NEpLNkFZYVRVYnJkYm9SUHUtbUQwVGtCMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=KhVn4Qg2WtY - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVQ5Z3dweFgzNTVTMlB0QmpicFg4ZFVOQllpQXxBQ3Jtc0trdGVwOUJ6YWRNWTBUcENLZl9aMFVBenFIMG9wRXpoUTJHMFBpbjJtWkdHVlNubGxSWUxDRjByUmRKUnF3V1dzN0JXR2d3N0FLQ28weENEZFpSLTk1ejYwNjkyX2kzSFFfUVl0aXZ0ZUJQOUFCWVQtdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=KhVn4Qg2WtY - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDhtNlRpVEJkdG1QRWwyTlZDRUlFd3B4Y2RYUXxBQ3Jtc0tsT0ZybW1kc2hhQmVGRjk5WXhrQlRxU19feFAzNXNPdEI5NHFQZDBYanZ4SVdwcFQyM2RGVHdJZmFhRWVyR2I4RW52OGUyU0NfUWRXeTZfel80TVhhcGJiem4xUzZDYnZxdTJRTkliOU5GV2lzRlBrQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=KhVn4Qg2WtY - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmNISVcxc3ZYRFU5Rk5UUXRYRFg0dVpHM294Z3xBQ3Jtc0tsMVNyWEhmY3JDVDVqNG5wSVZRR2czV01faWhFTERrUmlZTC00WndIaXJLWV8xUGtkQlBBa0x3dFo2ZFpUSmhkeHRYMFJsUjdpU2dFa2ZsRVVjT09KVERobG55U2FXVUNtM2o2MEtpa2U4ZEhyTXkwTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=KhVn4Qg2WtY - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDV2T29sVFdMM2xSUTJKRE81Vk8xSlpmMmZrd3xBQ3Jtc0trUHM4Nm5VQ1RtSUd1NGFIQl9RQ1hHN2p6R19fNzJjWmI5NkRFV3ZnbzhGUkpjNHRZZ3hTUHVlazdkSE5TVkV4WjRHTm9DTDd1UDdDNGZmcng3ZTN4YWh2ZzlRTVlsOXdPMVdkY011UVFPc1hOZ0tNYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=KhVn4Qg2WtY - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFJBLUJnTlY5SjAwQW96YmhqMldEYmpJY3Z6Z3xBQ3Jtc0ttVUpiSHY5eExfOXRfSUFUenpva2RTVzMzaWhHM1B1alNQYS1wZk40SDVtMWowc3pKRjZZWkYtLUlZaDBlMzVBVHhiWVVib1Zsbjl3VUlXWWNHeWdZa1BXck5BTS0xdjFtcWtMWnJKX1c1OEFVdXZraw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=KhVn4Qg2WtY - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVhJYmFXejZmOFJsSXFJcGVWS3dJcDNJTkZsUXxBQ3Jtc0ttTUx5MDB5Nm1iT0RuMnpkYXZSUklFcGJTM2NxQzUzbTFLXzU2NDFCRHkxX0hXblhKdVBPX181NENTLWxySV93MGVfejdVU2lXRjNBblNEckNnSDF2OWZMeEZQVlhXN3NhdWw4OUJkTjNNTS1UT1ZKOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=KhVn4Qg2WtY - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFc1bEZpT29FRWVxZkgxVE9vb2RITEE3WlZrZ3xBQ3Jtc0tsa0NVTk52a1V6X2xwSlNiZWtoVjhfQWhILU1pZGpTYmE2ak9NRzZka0lIc2d5VmwwUTlha1JBVVFVS2NpbGxqcXNRSWhyXzFYX0FRSFUtOExQOXAxUkFzWDRtSmUtZDJMdW5PRTh4bmJ4MW04Y1l1bw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=KhVn4Qg2WtY - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEtNcjVSeTRVY2U4RTBiVjF3U05QZEFRTWRUZ3xBQ3Jtc0ttbDhBYjJ4VjQzYzFDeU5uTHRGaWdqekljeVZfMmV2dXpOS3Jnejk4MmtydHI0NFdVRk02b1hHaTExUnMtaXMwTTVjZy1jQXg3R1VNd1ZEMGF0cFNnTTFZQVhobnFLOTVBdU04ek10QjM1Qk1WNVdJcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=KhVn4Qg2WtY - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJ2NU92S2s3X3R0NF9iYVBUTkpjdzZrRTVHd3xBQ3Jtc0trazFneEFDcU9hSXpfMWFwTVIxbnFEYTVDQ3NBNGUyT2xhX0htV1dua0RFcnNDVXE1d3dDVzZlOWp4NnlWcGswanZPZklxTEdBNlJZZXQyWnV1aXdKQTN3STR3VklpT3dpS0Z0a2g4Q1hzZWRraGN3Yw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=KhVn4Qg2WtY - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk5EN0FKaTJ6UXBkS1BHb1pBcTY4LXdEUkJId3xBQ3Jtc0tucjczUVQ2WmFBSUlBdlY5ajR3dnZZUkRGaHNRcWFBSTViaGl0QVhqa29ONG9sWUc0NEpxMjFfOXplT1Jic3JFSXdjZ3h2ZWdSTmdjd19FekVmbzAxaWxnTVJkYzhnTDFvalFHSXRQcGp2VUwzQ1V5MA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=KhVn4Qg2WtY __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3hZQzhkaC1QSkpWblNNNXpCN1JQclBILUpEUXxBQ3Jtc0ttSEZTX1dZZ0dDZDRnSm9DUG5ZSnRoVnI1MG12YlcxNGJ5QjdkeGlvTGdTSDZsRFJSb25oU1lhSDRST1E0azg5VGoyMGlkbldmNjhyX0V0Z2lmSS14Tld1ZElfUU55YTlOem9ieUVad25ybGdxTGdFRQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=KhVn4Qg2WtY Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2F2VFF4T0tJTDd3YV9MSmRBaEY5M1ZqeVJWd3xBQ3Jtc0trRS1vWWNlMHQyRm44OEMycXVIMnR6M0VMWEdqb2d1MGVXbmNqeGdYR1ZoaWFSNkx3LVNYRjVqOG41Z3dKWEFvQ2FuZHgtd0NaVUF1ME1TUmVyMmxhQ25QX0p4aUxka1JsNWlUNXpOeDVFZ0FsWU9rOA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=KhVn4Qg2WtY ______________ Bài viết: Bí ẩn UFO: Sự Thực, Thuyết Âm Mưu và Câu Hỏi Đặt Ra Được viết bởi: Kraven Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Bi-an-U... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUxCVWkwNkp4cDdZcHdaMzVEVFZQZUJXX1M3Z3xBQ3Jtc0tsd1dNUk1FRnZCaXpTRTlDOFcyQzlPQ1BKN0RXMjVuSVdhbmRxQkh5RkowMERzWm90RGNHSGFxYkcyQmo5b3Axc1JJcHA3Q0ZNWkpUY2JGd2hSdUZxOF82RjBqNFY3RnVmYXNyTUE4aXlkVi1FRmFkbw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FBi-an-UFO-Su-Thuc-Thuyet-Am-Muu-va-Cau-Hoi-Dat-Ra-eoXMDvrb1wdk&v=KhVn4Qg2WtY ______________ Giọng đọc: SAMURICE Editor: Hikari ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

13m
Mar 11
Vì sao bạn CHẲNG THỂ DẬY SỚM? | Carota | Lối sống

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa01wY0FEdnhKR2ZYdmJCRnpXQXQwYllHNHB4d3xBQ3Jtc0trazAzZUU0VkRsX0EyR2w3OVBPbVRWQTZndmNZQmlfMEhFaGpPT0NFTC1BSklQOTFfSmdQTlZsTGg4alNHSTBtczd4ckR3dHdIalN6c014WjRiaC1nV19QNjMwRUxtLTdYNFlHN0t5WTMxYzlxbnZROA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=Ln-bOmTLY9k __ Nếu bạn cũng như tôi, hẳn bạn đã không ít lần trải qua cảm giác quyết tâm “dậy sớm để thành công”, quyết tâm thay đổi thói quen để trở thành những chú chim buổi sớm, tận hưởng bình minh sảng khoái và có thể lên dây cót cho một ngày của mình cẩn thận hơn, làm được nhiều việc hơn. Và hẳn là cũng không ít lần, những quyết tâm ấy bị kết thúc trong giấc ngủ quá giờ, thậm chí là ngủ nướng ê chề. Bạn thất bại dậy sớm 1 lần, 2 lần, và rồi đâu lại vào đấy, thói quen dậy sớm đi tong. Đã bao giờ bạn tự hỏi điều gì đã ngáng chân mình trên con đường trở thành người dậy sớm chưa? Điều gì đã thôi miên bạn nhấn nút tắt báo thức hết lần này tới lần khác? Lý do mà bạn không thể dậy sớm làm gì? Với mục đích có thể giúp bạn hiểu tâm lý của bản thân cũng như hiểu bản thân mình, từ đó cải thiện bản thân, trong video này, hãy cùng tìm hiểu các lý do khiến bạn thất bại dậy sớm qua bài viết “Vì sao mình không thể dậy sớm?” của tác giả Carota nhé. Cùng bắt đầu thôi! __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVNXeTUyZVAxd3oxRUZjam1qaUdnQjVaeVdvZ3xBQ3Jtc0tuSTRDLXh5Rl9hWXlXVHlqOEl5WUw5YWRUbmt1NWVBMnZ1RWtzejFHYUtLSmRvQmxaSm1FZHJndnhQNHVUX1pHeUpHU0N5MnFpQUNkYl9rMjZKUmNxRUtGVnYzYk0zZ2haYXVLZ3lyRlFpbTVvSGFjWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=Ln-bOmTLY9k Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTY0b2ItbWZaYUNFOV9tT3VrSndCeVlrZDV4UXxBQ3Jtc0ttNndtOUJEeUozbV8yR0JKS3FhVzZQcGFyblRPRE44UDFoNndJYlpkell6LUhTUWFSdy1aT2FJelRpazREWU9nclpaTnZvRW1sZU1POUtseWNxQU1STW9vRXZXMFdaanVEUlN3WlBSb1BpTmthbFJIUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=Ln-bOmTLY9k - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1VhOU9pWVhtSk9iSTF1NXRlS0pJcDZuZG5ud3xBQ3Jtc0tuaS1oR0lCTGZuX0RPRFllXzlUY2x0RWJwTVlIY0ZwbWpvdzA1d290T2RmNjhVVTdlVzBkRi00bVp1alpFa29BdTg4WFRnc3RlUzNObDgtUmR4SFhpVUYxcXgwWkRHZnZBUmZ4U18ybThMWXlMVndJcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=Ln-bOmTLY9k - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3RGRjJvX0JDX1RCMTRHeGxyT2VfSzFfeW5md3xBQ3Jtc0tsWUhhQnRpZVQzZk5TSWpKSDY5YTAwUEoyQVpVOVNrSldpNURTZE5feXZndVVOb3Z3clJOMk9zTE9RdDdwQlRDeTljMHBGeVJnUS1UdTFNaWRjcWxDNDRtUkE3N1N6MlFIQjg1SmlucmhGblRwRUprTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=Ln-bOmTLY9k - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1pXOWdGUGhlcFB3WUJJS2lJNUZoa2x0dkYyUXxBQ3Jtc0ttVjgwd2puT3NCVnBGZkppZUxCMDJ4QlA2QnRZUEJIc3pkelp4RHhCUEdQblloSi1hRGxYWnJSTll4WlZiSUFlelNuRHpHM0tyTzM3a094VE01WURmUkxyNTB0R1l5OEtWZ1RubWNHamdGQ3N3cXpiOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=Ln-bOmTLY9k - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHI3VUttdDQ5X0diZ24wWWZiZy1oNnYtTTJud3xBQ3Jtc0ttU1lqRHVlRTRHSjJNWkNNanEzSmhwQ3ZObXVfZHFBalIzdU11T3oyeGxRUUU2RWp1a3czZXFnSERaS1JmMXJqQlVGMkV0bHZuREgtb0VZRDFZMzJVeWdMV2FEZ3U5R0lBa1hGX3ZmcDdBOXoxYlBaYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=Ln-bOmTLY9k - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnVoQm1QZGU1X2FsZUlzOXJnYXE0ZVkwUzhuQXxBQ3Jtc0tsd2w3R0lodDJPMzBJVl9CTGJEc3BWVXU2S2NubEpmQVJnN1JsRlF0dzEtcUV5Z2JaMnBVVVY5VElrTzFOZ09wWmp6TGdocHJVeFNjWHFxaDlmUnlLRjNvbVI1VWNsLUIyeUh2cF9JLUt2em13STNnbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=Ln-bOmTLY9k - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkwzOE9ncmlFakU0R0tIeUJqbHVSa0VjLVNKd3xBQ3Jtc0tuVGFaZXFmMENrTGxtdUZWaFYyanR6ejBVWGxCZ0hHem5rUnhjRWYwVjJNaVZYaHNSS1V0dEt5RnJKWUJIN3ZxbEVvNnA1cUZaN0tybV9qYk5QWVNqdzl6azNjcXJqeDM4d2sxWEFvd1JEemJsaDl4UQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=Ln-bOmTLY9k - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbU5DNi1uVzZBYjNYLTdYLUlMejFpd29tblhlUXxBQ3Jtc0trYm0yV0s4T0lSWUI5dmNjUDJjSUVSSmNTOVdMeXp4ZDljYzBVWDlKN1h2R3B3eTBRa05Cb3pRU1dvNU0xNVliN2NCaEVoc093RFNUNGQ3LTNqWkNxLUVkRUFxdXhOYW12N2lyZVIxcWtzM0FHc3ZwSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=Ln-bOmTLY9k - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE40YnF1eWswV3Nab1ZZbDVYWi11WUg0SzBJQXxBQ3Jtc0trOTc1OFUycjhhdDdxbXE0eEJhS3IxUTE3RzBFR0pNbllrU0J2Y3M3TEhHQ3RTSzREelNRR0Z5QlUta2tqNDdfd3E3cWpwZi1IbUNERU9qWWp1NlNCN093c2hNNHhLUlF0MFV4UnViN25CWHN2WG5sNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=Ln-bOmTLY9k - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbU9SUkdmYURkcm40TndGd3FVQXU0bGF3N2J1UXxBQ3Jtc0trZ1V6U0hYdXc2M3FJS2xmbVhwWnZUaENldmFzYUFvX3VVRk42Zk9KY1NUMHVoQ2JuNXFLNGxIX1dLcVhOanRCbFFTRVBub3NIakJ6cWRzZFhjZDc3N2dZbksxTFhrQ181MjVOMWR4bklXeGNxeXVuVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=Ln-bOmTLY9k - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDZmaTNUcDRjTVVvaEFIZDhMNzdlX2EwT2hSZ3xBQ3Jtc0tseHF3bVVUckt3TkRJbzdtbHFIV1VLU2R2TGw1cjVTblltclphWjNqdEVsWjBtVUpZN2hzOFk4Q0VlOFVsOHhtZmJQR0lrU1dCbVl4RGZuekVxYU1OdWtGZnNSX2E0X0pOSDlYNnV3TGo0MWJyUmw4VQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=Ln-bOmTLY9k - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3MzbWZzVjNFY3FvSFVxd01JajYxQVFPbi1uUXxBQ3Jtc0ttcXBDVGxPT0ZtSTAxMFBCcF8tWXhMamwtZXJTeWtGV3Bkc245bjBGOTQ4UmZpTHkwU1ZWWEplVFFLeUZYVDZZQlJxTWs0N0dlaVVyN0liYS1haTlGVC0wUVlrSDNNMk1mZmxmU1ZpSEJnNnlURHhGRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=Ln-bOmTLY9k - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3J1TF9BaTRZWFFfVzhqTXA4cDlTS2FjaWN1Z3xBQ3Jtc0ttdHpqSXZMTHJJbm8tdmxYb1lfdlNCLVdOaGI4SWE2X1NwSlpiMHVRVzZMWW1RMUxzSUFhd2dGNDlta0JkZGEtb19nQXdNaEZ2bUFiQ1YxWG1yUGVpZlBJeklYRnFiYlFqRHhvTGFTNC1kaVRqZDQ1aw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=Ln-bOmTLY9k - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3ptWE5yOEdYZWlEbURBLWU0YU5VVW5hRG1WZ3xBQ3Jtc0tsODU5QVdSY2VWVVRoQWhTYUttMUdxQ05vWnZaSGVIVjhqanJ1dlZzNFU3LUc5MHlzaXhTekNzUVZuTW9ZSWZ0ZVFvbzJacUwyeFdjN1ozUHE0RVI0OWNSLTdscDFDMTlXdVNpMzQ3T2pxWlZ1MXZvTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=Ln-bOmTLY9k - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTJnMUJTcFNBaXR0Sk43RXpPMG9VamU0cUEyZ3xBQ3Jtc0tubmRQUkY4WWlGdmgwdnJLdEVRcy1yempzTGVwLUpaMlM0NkRVSFlNbXdfcVFSSjBiOVUtek9xTUFBQUVyeU1CQUJUcW10MWhxNHJfdHVCcXFCdDZkT0xSMEdHUk8zTVFXcEZBQTdhSFJENlJMR1ZxUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=Ln-bOmTLY9k __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjdoR3YxdXREMGlHOFdyRE54dDRCOVVhV1EzZ3xBQ3Jtc0ttaUZjWXlJN2ExM1VDQU1Ob2t2QjR6bzA5cU45MUQzSTUyNGROaWpSOW9RMHBZRHJPZFljYmNoRXhyU0hKMjJGMkFKOXVUSk9NRXg2bXVBQzg2WURaLWs2NlA4b0NYMlc2VDU2X2hQdHJGZWVGd0hOOA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=Ln-bOmTLY9k Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnFJRzhwVl9pLXd2Y2dWSHVVeXVONmxiVFhjUXxBQ3Jtc0tsamJqbFZUcE16aWFmeWNVRElZbUR4cUhaMk1ZUTZheVBwelpBaThtMnNlenJudU1sNWx1bFpWNG8xZVhncGZ2WHFIYjR2MTZhUmVGdFMxaGpWbmpDZW9ET01HTUhBcjVKQk1XeWt0UEtZTGJ0b2hETQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=Ln-bOmTLY9k ______________ Bài viết: Vì sao mình không thể dậy sớm? Được viết bởi: Carota Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Vi-sao-... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUVCTkMyWHRnMW1KUUFTQXAtWmVBVGNMOVYzQXxBQ3Jtc0trQ1hwdFdzMHk0bnpxOGR5UmZGdVRMdXZEdGtuTWNsYTN2VUJqQll2QWF3SWRtSWZISkRzd000X0xCWGlZWG9adGhkNFkyd0tQb3BWRlAwX2pQUDdIUS00LUdaNWdVTTV1OGt2U2NGWGVsdlNZSnJSaw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FVi-sao-minh-khong-the-day-som-pFVnRfP2Njlp&v=Ln-bOmTLY9k ______________ Giọng đọc: Nguyễn Khánh Linh Editor: Đạt Nguỹn ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

10m
Mar 02
Làm thế nào để NGỦ? | Mnhslw | Lối sống

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkgxODVBalNOcnhTbFNtb2V3Njc4THVsRm5Gd3xBQ3Jtc0ttYXlaaXhRelVTNURlLUlucndtdmpPME9Lb0J3SHJBei1KVUFmamFHMmY4bzMyOEdaRTZTbmVYSjM0RWpGUUozdGoyS1dyZlZVazdIUjRCY181QnVjQjdHUTFJeG1mTkRSZk1sdC14RzlvMWtLWWRObw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=AR3hStR4s7g __ Bạn là một cú đêm chính hiệu, nhưng do "nghề chọn người, người chọn tiền" nên buộc phải dậy sớm. Bạn thường xuyên cảm thấy bản thân lờ đờ, uể oải để bắt đầu một ngày mới, năng lượng của bạn chạm đáy ngay khi ngày chỉ mới tới có buổi trưa. Bạn muốn được như bố mẹ, dậy sớm ăn uống như một người công chức chính hiệu và chỉ cần nằm năm phút là có thể ngủ vào lúc 22:00 https://www.youtube.com/watch?v=AR3hStR4s7g&t=1320s. Bạn ao ước có được một nếp sinh hoạt khoa học và hiệu quả? Hoặc đơn giản là bạn có một sự kiện quan trọng vào sớm ngày hôm sau và cần đi ngủ thật sớm. Thế nhưng, cơ thể đã quen với nếp sinh hoạt "người Việt-giờ Mỹ" của bạn không cho phép bạn làm điều đó. Bạn muốn tìm cách 22:00 https://www.youtube.com/watch?v=AR3hStR4s7g&t=1320s giờ lên giường và ngủ luôn mà không trằn trọc? Và rất nhiều trường hợp khác nữa... Nếu bạn thấy đâu đó hình bóng của bản thân mình ở trong những trường hợp trên, thì đây chính là bài viết dành cho bạn. Dưới đây là những công cụ đã được chứng minh hiệu quả bởi KHOA HỌC. Mình không đưa ra mẹo dân gian hay bất kỳ thứ gì tà đạo như "đúng nhận, sai cãi". Bài viết này được chia làm bốn phần, tương ứng với ba giai đoạn trong ngày (buổi sáng, chiều, tối) cùng một phần phụ. Nên nhớ rằng tất cả giai đoạn đều quan trọng như nhau. Bạn không nên tập trung quá nhiều vào một, hai giai đoạn mà bỏ quên cái còn lại. Bên cạnh đó, bạn cần biết rằng mỗi cơ thể sẽ có những phản ứng khác nhau với cùng một bộ công cụ này. Mình khuyên bạn nên sử dụng hết tất cả, quan sát bản thân và sau đó chọn ra những công cụ hiệu quả nhất đối với riêng bạn. Hãy thử áp dụng những gì mình đề cập bên dưới trong vài tuần rồi quan sát sự khác biệt. Mình tự tin khẳng định giấc ngủ và cả một ngày làm việc của bạn sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Tôi là …. và đây là bài viết “Bạn muốn tỉnh táo cả ngày & cải thiện giấc ngủ? Xem ngay bộ công cụ MIỄN PHÍ này” của tác giả Mnhslw. Cùng bắt đầu thôi! __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXgxQTlRVFE1RkhJdDdwX2dLbzJITmlNdFh5Z3xBQ3Jtc0trRXNHSmgwOHZ2SXpzRHcyeWMwV2FpOGoxYmxWQ21vdVVZZ1RreGZtUy1ZQTJSTHRIbzYyS1I0dW9vaEFfdlNfMzBmSUo2LXhoaXU5UmJGczdNalhmZzh0aU5GSHlBVjNxN2NoNE92dTloODd0MTJSaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=AR3hStR4s7g Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFU4OFdGQ0daTWtxRVVYSnY4Q01FV3ZXdmZiZ3xBQ3Jtc0tsY3paVXpmTHBHMlhrZ1JKSzJ0WXZwZlNQNTdhUEE3TGlUOTNtUFRNaTNHUGpFcDUwaC1qTEZSeGRYc2FzS3ktckZjZWhCdGhrcGYtSHZqMEpoVTQ2bVB3XzRQT0U2Y2hjYjVfUXBXYVpEbF8xSGVpQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=AR3hStR4s7g - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0p1T2thQzBLeUhrM3VjME85WDN5eXpuWFdsQXxBQ3Jtc0trZi1PbjZwNUZxU2ZKaHNtamNRRi11TXhlVTBzR3lDdHRYLTF6S0F6V2RKSGp0U29OV1hrSUtxQjlLZ2VKNVgwRXk3djhzZFpWTF95a1dVQk5HQndwM0VCY2NqQXVkTV8wSkt4NXREVnBsQ29lMWNFaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=AR3hStR4s7g - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUpFd3QwOUxOUFlrTkNXZmlqQ1V0X0puaEZ3UXxBQ3Jtc0ttb3J1V2U0RUZFbmN4clNUZXdYcFlBMzVSMnA1TmdjQ0UzNDdKQ0I5RzdpTG1KZUpIT2I0amdJdC1Cd1hLZFBQQjIwNjF2U1NGVkcta2x5bVF0RmN3endnMFJWemtDUHRLNDZoXzNTWFFKNllJME9NRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=AR3hStR4s7g - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTUyUG0tQ2M0WlpSalRKVTRYVWEtVTBTVDNXQXxBQ3Jtc0tuemg5bmFtTHRFSTlKTVE5RzRTbTdJTkNRaWNteEdBbU95THowd2tFMkRHcnVDWWowWmJ3RnIxTTctNFF4aUlJMzdMajlqNl9JME5PZ0FTc1ptQzE5VVNfQnM0YV9CbzViQ3N2YkVtczZ0UU1aWU1scw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=AR3hStR4s7g - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1JPRlFKUm9tR0EzSC1sV09MSmFfbVdPVkRkQXxBQ3Jtc0tsdG9ncFNNQ2Q3czZncWRXay1kWFY0WXZ6WWlkUXNUNWZnc3ZURkNqRUJnSDBDd2dSeGhxcURSX1dWRGxhMU9Ed284STBnenhBQUtmWDJVQkNuOW9uUUdjcmRRaENfaHRnZGIwY0YyNG5PdkROUVVKbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=AR3hStR4s7g - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazdpZVVwNjgtVTBBOTR6alBpa2c2Vkc1YkhmZ3xBQ3Jtc0trQVBzR1ZTcjJIQWkzck9NTjdHdkdoWGRQVzVnWGd1R1BJM1hmTm5uRzZpbTVuR1NRakU5amJjdHJ3OXNoLXJqN3RsQ0JsV29mU3BGM1RSbnVpVUJhTHpZVFBDVDYyUUJDS1NzR21CVWtseXJPN0k0RQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=AR3hStR4s7g - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDMtSUNQM09NSmIwSHBxczNSRVNVRkRFV1FJd3xBQ3Jtc0tuZ0ZmX1EzaXZFN0p2RUJUQnZxOEo1ajY2d2tscjYwWG45X0l6cjdHVk1oeDhaM3h5bTI3WE95ZEE0OWJpaDRuT0JibzVySzBVNXVTNlhnSTdyU2E0c19DaWtEanFSamFSOVFYYjRmaElSa0dNVEFXQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=AR3hStR4s7g - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3FNLUJMU3RYaG9GOXV6S09kSUdPdjFjQzVPQXxBQ3Jtc0tsNEl4QUlyekRSaU9STTNwa1pENHFibElNRkRIZ2RWamNqVGE4OFZjbWRNUHYtYmhyNW9rVTROdG02Y3cwRS03anVrQlFpaExKZm1POFhjRXNJbFQ0ckxPOXJiWDVNLUtiYmpkWUotSTloNl8yRDJwVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=AR3hStR4s7g - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbi1uTHJJS0Z3QVgyWnY3Q20yb2V5MENTcERxZ3xBQ3Jtc0ttX1NIMm5jczNyLVFFc1ZKOGNnRXUtSlVQQUN6U2lLYWFOWTJDWlJHMEJ3RVYtU3B3c3ktZ3lfTTZsTFM3VXU4dmpTRlkycjlraDd5NjQyNlJqd2U2dHZISERRWTRYbHVJcGtFMXVXQWxQdHdYWEpocw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=AR3hStR4s7g - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3dKeVQ0RzdBQ3g5SWZjcXhqb2FhVU1uYTFZZ3xBQ3Jtc0tsenRFN1QtUVE4Y1BpaGoyRUJ6QXhocnl0ejB0ZHFsSEZEZTBaeV9RZ1FGSGxrVUcxSXNQcEVpN2Jyckd5aG9GUGVyN2RzVFBlOXdBZUR1UUZxOHloUl9TY0tySTRQSXhvRERoT1o5cXdPSVdvS3prNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=AR3hStR4s7g - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmNMX3hsWV9rSG5aSFdnY21lUFN2WUc2Xy1KQXxBQ3Jtc0trTGVZSzJmN3dYcGs5Q0RaOGs1TFFTZEdBSFpIMWpxWU4zSlduTlB4SlF5Wnp4blAwZmpNSzM3TU9ub29oRHR5X1N1T1NsM2FSVmxySUotT3BzT055cWRhYm5FUVhKMUFpSkRMVmkzNHBJVV9lVjR6SQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=AR3hStR4s7g - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbF9VUWdZcGNSVXB2WExsVlBrcGR4ek5KYmV6Z3xBQ3Jtc0tsVkplbXNDZmFSdHpWNlpkaXBkSjVSWmVvU1BfYnBOQVNWdEtjOTdFME81LTNPMEtEelpfSGJubkxSV1h5MnVYN1dsMVdGQnB4MHFnOExfQmNlblpVOHAxWWxZRTBIcnZWX1UzLUlGcGZHR2RVTjFLNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=AR3hStR4s7g - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWl5TUNQYlVTaHo4QjBqbDhYN19tMFdJUkhWZ3xBQ3Jtc0trdFVHUlJOb2IxR1BaclNrU0huWkZJZ2tmQzVHbFozcHU0S2Nwd2Y4eFNheUNlMUFfaFdtWUgyVTU0UEc1TlFDQUJQMTNYQngzYkJCaVpjY2tHTkNsZkZQd3NobFFvTlhKRkc0NW5jV2JjclFFTE5DVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=AR3hStR4s7g - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1YzN2hWOGNvdC14S0hzTjRVdjNIOUlSXzJ1UXxBQ3Jtc0trbHFZLUNfRmoyaHpFNVVHT1IyeVIyNklpNXZNakVRYklIZENpb1d6YTM2ZlE4ZUhoRDdERU9oZThkZlpaeXBkUXFlMnItelZGR0xYdFF2cDN4WXNRdGNGNGVoTnBRV3dmbld0TFoyOWZNcXhraHNhUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=AR3hStR4s7g - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVN5cGRkcDRvNXN6LU5xSkdhMUVkaE9TdVBPZ3xBQ3Jtc0tuV0RxWTF3Nng2LWpkMVpBYzBlYW9vUkRucDVLWlRQeXB6d2Y3X0NJUC1QakRsMElaQ2laOHNsZ21GaFZhOHFEeXBCQXRCc2h3VUFIUzZPY3JrNGZKLWx0WVdIalg3c0liVWdRWENKWXRwSzd6M3pqdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=AR3hStR4s7g __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUxvWGpFSWdiNkhiLWtMaWp3cTJQX253NjR0UXxBQ3Jtc0ttNFlXLXdWQWM0OVNsaVdUbFhOc0g0VFNCV3ZXT2htZ0pRTWU4c1BJOUdPcnR1azNZY01RVWNuRmNJSmRqZ2x1TnJCUktwTkpwd3cyQ0dPUnRONWZUbFZKU05oUHduQW9UVXpPbDJ5U2FsOUFtQVM3dw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=AR3hStR4s7g Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFhLZzBiVGhOSEU5d3ByaVIwYWhUQXRiSFl5Z3xBQ3Jtc0tsQkN2eWRSWmhlSTlieHdvTHlhRlJ2NUM4UXRVODBHVWNfWGUyN1k3Y183SEJPNnA1TWZQSHZicGxiV1ZPRXVvZkt3VTY0TGZnb2h2bmxhdnEwanpxYk5fWGdhd2ItQjhhOExDS1VHWjVwbk9VU0dmcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=AR3hStR4s7g ______________ Bài viết: Bạn muốn tỉnh táo cả ngày & cải thiện giấc ngủ? Xem ngay bộ công cụ MIỄN PHÍ này. Được viết bởi: Mnhslw Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Ban-muo... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0NOd283bDlaX1RMczVkSEQxYmtVVXIta0xMQXxBQ3Jtc0tsMDVpb2lHVWlLMHdwb1ZkYlpRTXZWdldGQmRlbExpTHdiVnZVMHJyMDhGTDRHc3RKd3JHdWNyaWFzakJibkQ4NDE3QkxoaTFkRWVOZHdqS0VqRzRHR0JKaDVjTUlpRXV1MFRvbzZTeGJEOUxweTZhSQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FBan-muon-tinh-tao-ca-ngay-and-cai-thien-giac-ngu-Xem-ngay-bo-cong-cu-MIEN-PHI-nay-24imCyzLtZcQ&v=AR3hStR4s7g ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Pinkdot ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

25m
Mar 02
Hầu đồng: Uy tín hay Mê tín dị đoan? | Minh HD | Khoa học

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1lvNlpGU0pORG9uUFZXSXFMR2Y4NEFvSURId3xBQ3Jtc0trOWtveDNmZXV1YXNHRG5SZEkzc0RaNlhqWHhVejJ2YmtvZUlRc1lqZnRic1B2Tzg0S0ZjTUNTWVRuai03c2IzdXd0cjNyaVBUWDJDeDlRM3VVamh3WHFrQ09LVUp2YlUyZU9tMWlYamphSVoyaF9MWQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=SXadW_upbcw __ Tháng 9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Liễu (35 tuổi, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) về 2 tội danh "Hành nghề mê tín dị đoan" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bên báo Công An Nhân Dân còn đưa tin là số tiền chiếm đoạt đã lên tới hàng trăm triệu đồng. Đây chỉ là một trong số rất nhiều các vụ lừa đảo vẫn tồn tại trong khoảng thời gian vài năm trở lại đây. Số lượng những vụ như thế này dần khiến tôi có cái nhìn không mấy thiện cảm với “hầu đồng”, và tôi chắc rằng kha khá các bạn trẻ cũng đang có ác cảm tương tự. Ấy vậy mà “hầu đồng” lại là một nghi thức tín ngưỡng đã được UNESCO công nhận hồi năm 2016. Vậy thì “hầu đồng” là gì mà lại có thể trở thành món ăn tinh thần cho đông đảo người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến Xuân về như thế? Và làm thế nào để nét đẹp văn hóa này không bị biến tướng? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài viết của tác giả Minh HD đã được đăng tải trên Website Spiderum nhé. Xin lưu ý rằng bài viết có được tổng hợp và tham khảo từ các trang báo chính thống trong nước. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazQyMmRvQURDYzNFVzhQMjg3LUVVY1ZZVExyZ3xBQ3Jtc0tsSWRpcW4waEV0Q05MSkNCc2VrV1NYOHVFSkduQ24xVi01ME1GRkdqSW1ha1M4NnJiclpOTjJYUmFBd1ptUk9XWjI0Q1pORF9nYm1tVEFCeTN1RUJ5SUdPZHNHOUwzWUgySHZkY3J2WGxmRG1IS1pjQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=SXadW_upbcw Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFdqOTI0TjVSUkhjenRyWFJ5clhuMG9lUWEwZ3xBQ3Jtc0ttSzhYekVXLWptS3EwVUM3dXU4TUhramNjV1JZb2FnZG5fUUhKZXZicFdCY2Myb2R4N0VkbndvXzNVWkZJWGN4TU9kVUE0V0pCcUZTU0xQVG9MMjEwWVBsUTJSNl93VnNzdW9rZlNXNTU1UVI3S0hkaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=SXadW_upbcw - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJaMl9keHkxSC00RVp5Ynl6LUs4R2swVkRoUXxBQ3Jtc0ttNFRKT01QLWlyYTFZRTBoNHpJNTJ1Y3NnbzVVSnZlYjZQVUxWbkFSaXNxMTJISUhIY29fVzQ0bHBDa3g0SXpqcVB1OGRpQ3hOc2xUX25fYVdzSUoyWERXSVdjeVp3RXo1TEtvOC05d3F2cmpSMGg3bw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=SXadW_upbcw - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjU2VHpMZF9jVzNuRXBTRnRrdW90TWZWaG5FQXxBQ3Jtc0ttQVZJYUVPa3lhTWNOWTl1Znh3QURfdkNEemNNeUp3RzN4NnVkNjdBQzlJRXZuelNDYkJKOFNMdDZ1YkVnT2s5SnhldUVZRVBXaGIyYUhOSjRoVnpTZnBlRW9fSzZuVmQtOUlrQTV2cTl6RlFNcVc1TQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=SXadW_upbcw - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3I3M0YxY3FBZndTMXUxM3Rnd1IwXzlTMWNnQXxBQ3Jtc0trTFhhZ3F4aFZEWlo4Z3V2aFo4TW91V1VPbFlOOTJPUGdpOWIydmhNTTIyOUpKX2lwcnpPNEpXMHpDTFBEdnQ4eW0wTjI3TFFPcUUwdHhWTlVjbm8tTkVNVTJUbVkxSHo1Tmk4aFlJRVB5LVVSU3JzVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=SXadW_upbcw - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTI0amVpRjBJbXlrZGc2blBROXBkQWhGanl4Z3xBQ3Jtc0trZURIT1ZaeFFxSzhZS2Z4MV9zV2podWllT2l3OF9CYW10djE5YXdtNEFibW5idUZRUHpJcHZRaGsyZmtlY0ZiRUI3NVZiV3hFYVpiYWZtTEE1MGhYMG5JaEplNnpyV20zZ0dfbTBxRnlGQzBsUGZoNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=SXadW_upbcw - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFVtWFV5alk1azVSNVF6emtxS3FpcnF6LXVrUXxBQ3Jtc0trN3Bjdy1aYXQ5UFJZX0lBYzBaekh5MDBSLS04UlhBSW1zX3EzOTFGcmlOa0tScVRibk94TVQ4YklQbXhNbFNIa2FrT21GUERscnJpeFhqMHNxQkF4dUVRZkxFYlo4OU1FTGxlNEF2emtPczY4VnUzcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=SXadW_upbcw - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkVxcU9WQkZCZUhKRnlxdUwwQ1R0OXRUWi02QXxBQ3Jtc0tuVVl1U3FaekhxM1p1U0gyT0JRQjZSaXNxM0FjVjd4RkFMODdycnFuMnlsS3F3NEg0azJ2MmpvU3VoUEl5OXEwRjlodjliVThpcmVIa1VLekRxMG9YQl93ckNCdkNTdWd6bm4wd25fNkZ0YUtNX0tsdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=SXadW_upbcw - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFNjdnlGM2FsU0dRbWxZS0dIQVRKOE9hRno3UXxBQ3Jtc0tubEprZFdDMkdMN3JWS1BYM0E3MHBZZ0pJakYyMmJvNkpzeHVJOVc4dVBxOGpjWjBNN051U1ZOUmZJR0RLYXpuVzVUVWRRU2o5ZnVOTXZUVl9EVXpta2Q2ME0teUFmZmJ5bWtaR0JjdlQtR00ydld2TQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=SXadW_upbcw - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEFYQWFDUmJDS0N5enBFRVItb0ljcWdLQ0FUZ3xBQ3Jtc0trSGh3M25hWUQxZ3ZBVlVoWnVWbG9jVmZHY2JoQTRXQUVXOS1ObzFvQUZ5SDRiRGdKbGRwYl9aUHZUNGNxUW9iRGNXemRjbWRBWVFMaU5GSTJYU3hsNmJvX0VKMkJ2eTd1SXNxeUVacDJneVRvTVhNcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=SXadW_upbcw - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGhXSnNGNmFVcFF3YUVTMWZUMWlqcDVkZXNTd3xBQ3Jtc0tsaUF2cFhQNVUwcHc3UlBPUlBFVE5RWWl2ZUV6bGQzdVItNVNKUUFVamNzc1FSQkk3cS1qTTRaZDNMaEhqdXNtak5xbGd6eGtxS2phdlVnRkFJU2J1VnJQc0dGaldSYXpzYjRoY2RTZDgtNjBuYXFEZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=SXadW_upbcw - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWZFUVUxblhOLVJYdE1LMG9tMUlhd3o4VHo5d3xBQ3Jtc0trWnU0WHQzMlZjU285dHRkc1FST05OMXdmb0cyY2Q4enh4U29qUlZ6RlJmWUFiTE9PNU9ZQzZKam9SQjN1bGYzQ0xWek8ybEY3ZnEyVmFXWGFGdlNQQWQzU1ZveldyZVE0dFk2MXVHS1BvWWhjMWlKNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=SXadW_upbcw - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbi03bVFzYlhYazRkZUdtejE5YlZzUzlnelpoQXxBQ3Jtc0ttSVltWUVkdHlwWFlCcUpJV1Z1d0lLLVRPeHdkT0FYU1ByRmVVN2hKLVcwWmNWYzJPazdjWm1fWjJ5bmN0a3A0UG5pY1NRbDZMd2Yyekx5a25BalkwNDBOR2JrX1R1RzIyODRvV0k5UnZBSVF0NXdCMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=SXadW_upbcw - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3JEOVVFY1dHek5abkJzWENVMjZTanF4LWd5d3xBQ3Jtc0ttNFQxNzYwRXdkTnJpTDNubVVUMWx2ajdNdUp3T25CT2V2eVotemR0Wmt1N1psdm04cmpHTktxdm9OSm1XVFZKRl9CR1JmU0d3RzlBeGNwNnVjLXdOX1BjRWJPT2kwZnp2VjFGY3RvazZad3FOeVlRdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=SXadW_upbcw - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa201Q21JczBkdWFVT1R4V0l1MERaSW1TYk9Nd3xBQ3Jtc0tueHEyN1l4bm03bi1VS19kdm9LQndIV08xUVRlT21vMHNJeWtKVzV5QlZabjJpaml5WnZId3ZVbHJEU3JYVm55ODU1YW1YbDhVUm91bWpVWG1reWxnZXRFQ215NDVsbzl4WjNiZzZ0YlFlMFNwVS1fNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=SXadW_upbcw - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmY3TDB6WnlnMVE4ZTU1dTd3RC1QYVQ4Q09rZ3xBQ3Jtc0ttb2xjaHZ6MG1pWDg5R3dMcHU1Y0hfSUhLYUhYWlNSZ0FGOFhpN0x1Mi1qMC1jTTJ2M0pDTURaVmVFWVBvekJ3V2dPRkRhdTU3VEZTbEVheFRxc1pMQTBWRWVaNWRQazFWMjlIVlhBbko4NW5zMTJ0OA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=SXadW_upbcw __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEZrR3RHR05HSng2czQ0V0FWTjNacE84ZFFad3xBQ3Jtc0tseEdra3gzLTV4YzQwa1NvRmdobDQxMk5wcm9DUUk1VmZzYk1BQ3R3N1Q5c0pVVVNkZjZ3QV9RaHE2dGJqLW1vb1cxQnJZaHBWUDJCY1lSY1hLMzByTElqLTRVX1kxYlRqUW5YMldTYmwzSW9xeXc1OA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=SXadW_upbcw Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2dCbjlxYXhYQ3pFWFZBZzZUZS00eVl2S1ZyQXxBQ3Jtc0trV2R4RVBSTkI4UWRYUWRXcFlYZUVvbnlfcFJNTmVqQUotdGNGdEdrSllCdVpIODRwOERMNXhEQjYxWDFTM2pxb0w4SC1pNndSV1AxeldwRGZGSmQ1RmlPQnJ0MXgxc3MtWkhidHcxUy1MdER3ZF9Kbw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=SXadW_upbcw ______________ Bài viết: Hầu đồng: Uy tín hay Mê tín dị đoan? Được viết bởi: Minh HD Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Hau-don... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjUxX2RzcUMtMWZFOW9vZmFseFU3VkJFVXpNZ3xBQ3Jtc0tueG5QUjhoMHA3YkY5RlN0Q3E3UldGZkh0OXM5ellNTkItMGRLLXQ5MHJSYVI3TFNaQ1hvWnZUZGNvMzJpdTB0Zm1TNG5oeDRHQzNvNHRwZ3lVc2VIVENxMl8yTUQ4aUpVR1kyellmekVFaS1rZlJzZw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FHau-dong-Uy-TIN-hay-la-me-TIN-h3cmIVbaDkeb&v=SXadW_upbcw ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Pinkdot ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

9m
Mar 02
Tại sao bạn CẦN QUEN với cuộc sống CÔ ĐỘC MỘT MÌNH? | St Morning Except Sunda | Quan điểm

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDYtX3hTT0dnNkVjdDBFaWczcE56TGRuLTJwd3xBQ3Jtc0ttR0Z0M1VJT1JyaTUwdUcwVllzV0RSeVhia2Q2YkdWMGZ6alhFUmUxZUNxbm1sbUFPVTdnSGdqQzVzOFpXQ2FTaEZpcVZNajRFNlJ0YkpGOGNtQzNyTHdiZktTNUJ2Q250cVUwYnJMQV9qekptNTA4bw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=Kqhh4DRTzYE __ Có một sự thật dương như không ai có thể chối cãi, đấy là con người cần nương tựa vào nhau để sống, và rằng con người sẽ rất cô đơn và đặc biệt tinh thần sẽ trở nên yếu đuối khi cô lập, tách biệt ra một mình. Các mối quan hệ nói chung, đối với con người mà nói, chính là thứ có quyền lực cao nhất, cao hơn cả đồng tiền, khiến họ ưu tiên và sẵn sàng cam chịu, thay đổi bản thân để có được, để giữ gìn mối quan hệ đó. Thế nhưng cô độc 1 mình có tồi tệ như chúng ta vẫn tưởng? Cuộc sống một mình, không phụ thuộc vào ai là như thế nào? Chúng ta được lợi gì từ cuộc sống tưởng như rất nhàm chán này? Tại sao chúng ta cần làm quen với cuộc sống cô đơn thế? Hãy cùng Spiderum tìm hiểu qua bài dịch “BẠN CẦN QUEN VỚI CÔ ĐỘC MỘT MÌNH” của Nhuỵ Hy Radio, được đăng tải thông qua tài khoản St Morning Except Sunday trên nền tảng Spiderum nhé. Cùng bắt đầu thôi! __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbS1ZVXUxdFJ4NjBTUG94LXBsc3VYOW1BeU5md3xBQ3Jtc0trU2p1eF9GRkFWMlFLakliMmZxYTZnaGV4Ry0yMG5jN1kyTzVEM1Y1VDY1TlRpQVMyM2pJa0ppUDdfMVBtVVdEMGdxNjBLVVo2OS1EUTRENlc1MWRVT1pzWVl2dGVlT3FicTdnT0pBcXZXalJYU01xcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=Kqhh4DRTzYE Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0JiQXpNZ0hfNFZXTm5PMzk3UHZ5dmM4bjNxZ3xBQ3Jtc0tucGc0RlU0ZkFXeXNOOTBBeDhZSlEwbUNQb0syTXZkWThjQndodjAyMGZwZUJ0elRzSml6ZkRrbjYyUE90V3RwRnVVUTVtZ1ZyWURsLWpnbkx1UERzZVpfd3RZS1FvNy1sbldibEFKU3QwNnU1Z0piUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=Kqhh4DRTzYE - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazBKdFNZbFZ2OXVhVUxUSlozOEd5aTFJanVuUXxBQ3Jtc0ttZGlQQUR1VnRFZ3I4bURyYmxjd1ZzYXVlMlVtZnUtVmFGWFZWcGxvQmk5Zmt3aWdDbm5zSFRJSGdwMjNqZ1ZCNFVaR25wUXk3cC1MMVBmVDF6eE41UkJTcUxfUl9LZjc1OFRUd0QyUmlUQzhsNVFsUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=Kqhh4DRTzYE - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2N6WlJnNl9ROEVYZDhCdS1Wem0xVWFjclhsQXxBQ3Jtc0trNTlsTGtjT01kTXp6RWdtbHFiQ2t5MExMc0ZTclc2MndRQW15MXZvbF9VdHBaR0NIYUJWMVVJNk95TG0yckw1RDNIa08yNHdYUGZ4SUx6RjBsTUR2U2g0aUloV3YtSWV3VU54ZXc2VVlxN3NhMl9SUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=Kqhh4DRTzYE - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVBiX0lhYkhVUmw0S1RMSFFNWVNNNWp6RkxiZ3xBQ3Jtc0tscEYyTmhvTTlIZ3VIUFpVTTQ3RTRpamUwN2YzUmREWm1ZeTQ2Y2I0b295SllraDlVcUgtWHprUlduNzR0Rm0yaHhudE9MNll1dlN4U0Jxd05kMWp0elVwRUdrU29scUVzLW9QYXFIbndiRFFWRDlNVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=Kqhh4DRTzYE - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1FGR2dZcnRjQ3lJSWVULVBQd1daYXA1TTNKQXxBQ3Jtc0trVTRZQk5CVl9qTEkxQ0NzRktOTUo4bHBpZ19KeEdmNk5rX1lQUlFNZ3VzY1BueDFGOVZ3WUllcWtYd3NqMldYeGdZMmpDNGo1NWNHcW9qN2VjTUxfTUNzVmhzak9pMklpNFN3OGF0WWF5QlhRZERDQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=Kqhh4DRTzYE - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1JXS0Q4RXRGX2hsU2xuLWRhOWk0NERqVlVkUXxBQ3Jtc0ttaFpmZHZqc2RpSXlzYk5tX0FDMG9RY3ZLVDlnTlZfY2VkcW1WeGpWT3h3UFlmakozc0ZGSmlPejF6YnUxaFBHY0VOTElPVmpZcHE4WnNVaXdpUUhZX2pFbFQyX2owRWVmQ2ZxdkY4RkFDUmw5aWFTaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=Kqhh4DRTzYE - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWVlR2Z6Mlp6VkJBR05WOTZWa0tKcXpCSjA1d3xBQ3Jtc0tuMVlNc2xKdGVkZ2pyRk1jM21VUWwxdENJWWpxYXZOZkxNWWJOYmFZWWVBTk9qZDNSeG5CNUx6a0tLNF9VVjlVdE0yX2ZteEw3bXRYZTM0UXFYWkw4aG5LU3JCbk5hWm1FNTRDbk5Sb3NJZUx0UWRKYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=Kqhh4DRTzYE - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWtvOWRXNkN3NHNVSWh0R0pIV2ktZEhYRWxsQXxBQ3Jtc0trYzVLMHE1RkhKY2E2dHpLVWhjM25ST1h2eWxnaFUzNExhT2JJX3J3Y05wWUEyQ1RUbmQ2dHhEVVVTSFp1MERVbzZFWnYyaE9JY3NwdnlMSUNEcERGa0hONVljRFZFTVk0d21FeEdoYUxoZ3NMcVYtTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=Kqhh4DRTzYE - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHJyb1Etd1JUakxHSjZhcVhrRWU4UDN0LUd6QXxBQ3Jtc0tuVGVxbkNNSHdFaUY5eVUwUWo2LVU4dmNSVnFYQThzb1VSYThxaFBkaHJVTTYwamJ6OGJzRHN0V216NVZBMDB5UUJBaXFCNmVGRE5QSkdyWktzOThIQzJsWW1CaVFtVDZuTER4dFlTTVVlTXFWTGZmaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=Kqhh4DRTzYE - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa01Jem1Nem5Kb01sV2lYTS04X1Z1bHVId2ExQXxBQ3Jtc0trcXZKLU40ajNCM0llNmZpeHNWblNBSFhfd29EWW9DakpraUZQZ0VMdkNBRkdaZENoZUtoQW1TenUxOXBvS3U4LTVLSTg1Wm5zZDhXc3BpVlVLczRfUXR6TDU0LVR4NHRyZkh6dEh1Zk9xcnUzMUQ4VQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=Kqhh4DRTzYE - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXhUSm1wUlg1NlBxakluOFRQaGxySHpEV1NBQXxBQ3Jtc0tuRGpoN3loWjAwTF9QTk9jVkJJcV9mX3FlMjBVWDdlUVEtdzNXTlRHVUNKb2Z5bW9QczNPSnlXbTNlOVQzNlRvRUp5cE4wZ1o1WkdkVkNiZWYxM1NuMi1qX2k2QmJnX2JidjIwMDVRNVV1SS1EYm1WTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=Kqhh4DRTzYE - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnUyYnN1Rml4YXFBYTk1c3FVaUlJMVdwVzFRZ3xBQ3Jtc0ttU1JVYnFIRWpHMnY5X3prTGE1aHYzemZ4TEd3ekNmR0h5X1AySGZ6ajFmbVBDMVgtY1N4UmRwMFlkSWY3SDNISllzRks0c1RYLWF4Um9vSmxILTRJNFNzajlXZmNZVEZNbTB2NHBHSy1UNGpkMXVHNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=Kqhh4DRTzYE - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa25JSTNoRzEycmNHdEZka2JrRDdUQmctVGs0QXxBQ3Jtc0tuSmJlOHRaVEhhOXdDT3hPcHlqR0JXaTJURmU5cDhQZG9rTVRWNG1HZ3NObUpVajRRV3VMQlo3X3JtUklLb1c0WTBXVVVSZHpqMnhtMmFMTnJ0RGY1TWJ6NGVXNVZVUzczT0dVNnBvNlQtaVF3SW5RQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=Kqhh4DRTzYE - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbU16Ti1DUU1fb0c0MmJ4TlhJWHEwdmJXUDhtUXxBQ3Jtc0tsVGQxR0hQcDVxYjRiWjN6U3pSQzRPUENPLTI0R0RCMWNyNEY3czZiZHFnMk5wcUdyY1l5OFBCLUFWMlBfT25CbExxRFZxdnV0TldNdjNZRFBDcUVlNWZ0TnVST19pU1B0WHQ0aHpmRWkwTVg4RUM4NA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=Kqhh4DRTzYE - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2x5ckJtcGxpck5KTUpaa2JDajA3YThDeWI2d3xBQ3Jtc0tsUnJ2bXBHenY1U05qQWtERHRZV09td2tsS2MzczYyeDVvVTNVRFA0LXFrVkJQWi1yU0dudlNMOUFtTVVaS3FDaTFiRHVmYkhsWUVUZGRoSUNad1lFYTFOVkpHSjhqakxpY1M4RWZlbGJUTkdFRXdPSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=Kqhh4DRTzYE __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTdzN1NtQV9vR1BUQWNlOHVURTdzVllhaDVGQXxBQ3Jtc0ttUTBFT2dxbHpEMEtxWVRtMVVPM3hGSVhSaUlra1BiaHZNOUlRTFFDZ01ZUFRWVmVrREw5MW91MWNOdGppem9RLVlFX01adTY2bkh3ZHVPRXRlTTQwX1o4QVk3YXlzdTIycElSWXpyOVpwZGtUdDdTcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=Kqhh4DRTzYE Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblFIX3NYN0xfNTlTbDUzbENvaTRkUl91VWgwQXxBQ3Jtc0tuX1N4SlJJRjVqNUx6THN5di1ZZTRUbmc5MllIVmhtTE1qUFp0c1lGNnpGNGdUakRuSnY2alI5TFdYZHRKak5UdHRXOFNjOWl0SWxQQWJkSm0wT011VEZiVEFic3VzSHh1blREOXJ2ODNlU2tGdDNOYw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=Kqhh4DRTzYE ______________ Bài viết: BẠN CẦN QUEN VỚI CÔ ĐỘC MỘT MÌNH. Được viết bởi: St Morning Except Sunda Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/BAN-CAN... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblZfZGNqZFE5VkpTM0UtQ2ZlR3htdmhvQ3FtQXxBQ3Jtc0ttUVJkd0N5MjhSOVo0SmNWSkMtUDhJNlhjT0N1eDk3ZVh1X2s4OExhUUVXanRhdElLV21aNWxac2xqSHVSZDRVdEZTSEIzVGEwUUdQWVc2X3kxQWViZU5mVERoTlMwNFB2aC1ESjBXSkhidEVxWC1JNA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FBAN-CAN-QUEN-VOI-CO-DOC-MOT-MINH-3ezInz41TOnj&v=Kqhh4DRTzYE ______________ Giọng đọc: Khánh Linh Editor: Khoa Beo ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

8m
Mar 02