Spiderum Official

Spiderum

About

Kênh Podcast chính thức của Spiderum - cộng đồng viết với tên gọi thân thương "Động Nhện" - địa bàn hoạt động của 50.000 thành viên, những người đã và đang tiếp tục đóng góp hơn 40.000 bài viết tại website spiderum.com Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

Available on

Community

964 episodes

TẤT TẦN TẬT về ĐẦU TƯ CƠ BẢN trong hơn 200 phút | Gerard Do | Tiền tài

TẤT TẦN TẬT về ĐẦU TƯ CƠ BẢN trong hơn 200 phút | Gerard Do | Tiền tài Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Đầu tư cơ bản 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/series/Gerard/da... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnM4OUxSNkh4NS01SEJOTzZoM1JrcjY1cDFfd3xBQ3Jtc0tualhjYVBBMXhBclhWZHdJU0NmcW1OYmhoaFZHXy1aN2paS2ppQi1yVElyX0xtTmR6YmU2TEptQjg2OVVLMnRsUjVMcUNpOWZiaXJLQjBhQ1h3dlVGODRfbGd5aFNXZVc0NXVOYkFOWHJpdDktV1dCZw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fseries%2FGerard%2Fdau-tu-co-ban-eqMZfqKbO76y&v=SL3t_Fxerds ✍️ Tác giả: Gerard Do 🎤 Dẫn video: Pinkdot 🧑🏻‍💻 Video editor: Pinkdot 🕵🏻 Hiệu đính: Linh Vetter ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE5ERzFWQzY2NFhjQXA3ZGlBcy05RUkwRlhnQXxBQ3Jtc0tuR1o2VWtxNFRmT3Ftd1VJUU9ZYnNUZG0tVXNlQWVIMThySnVwS2JIYlNpTU1QMVlvY29zeTZLOF9DeHZ4TURXWGxEbnZrV3dqTU83YlFVQzJ2bi1WdTZHSzd2NUxzSHE4dFhnd1ZDZlA3VG91Z0lONA&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=SL3t_Fxerds 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE1IU1lPSTZycF9qMmVrdHczb2E4YThZa1RpQXxBQ3Jtc0tsMUVDbjA3cVZGb1hIcWpDY1A3T2dDaWwwQmwyOXB2ZFFwMkNCMXYyR3ZIQjJqWDJMdy1oM0c2U01rZGlVSzR2V1FJUURySTdtM2hTcllrWXhDZVJ1akRVQVphY2xvcFBQNmMtM3JsdVFTRG9KV0Q3RQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=SL3t_Fxerds - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazRBYng5QjFYb3MybkYxMy1RSkcySE1oQzA1QXxBQ3Jtc0tubHZmeTdCY09aYnB3ZUVkbDF2OXdQcVRpa1piZVluazVTOHVBTmJYbzJEeEp6a29ib19MVGIxbmZEZHRmVmh4QWlsNjRTV1pqWlhlMEpoLVd5TDhaazh5c0xZbzRocktLRHdmWXAzX29sZFRuNXloUQ&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=SL3t_Fxerds - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazBaazkwbVIxMzRGNGt2UFgtSE9FUngxeVRnd3xBQ3Jtc0ttb0Vuam5LNjdtZF9WTl93Y0xVTG1mVXlxQmVJRGdfVnRzSDlhOTFjSGFVQWVucXMyd3BmTEpBaS1UYzdYZHJoenZ2TERHSUl3R185XzIyQm1VdVh3QW1JWS1TZTZaMzNCVlE3ek9LOW1OYW9uUlhBVQ&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=SL3t_Fxerds 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjBvOG1DVmw4bnJjVFowZlhSZTJtOWxLVDVYZ3xBQ3Jtc0tsQ2tnZnUwa3V1MzlsaGNqemgxR0MzQWRncXhEXzlWQ2hiQWl6WXZMRDJkcWRpaUNFUVowOXZPWXFtb2lxN1JRY0Q4NDlRWm1qS1hjNDlFRUY2aTNHMVVLU0taSVlmWUxFbGZxVmluU05rdVBtejFUZw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=SL3t_Fxerds 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEVEMkpNaWlQSDJyWUNXeUdKLVg3MjBHOEl2Z3xBQ3Jtc0tsdWlScUt6dWh6T05DMENNY0NBRUR1WXJHbEVlc3NjWGdSMnVlWXlSM2RtMHhiVGZXTExueFc3NUZmWkJXMmFnRS01TVlrelFPMnZyQk92MWdidHNadU5HbXZ5aTZPRFlkMWVheHBFQVJwNE93Q2I0Zw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=SL3t_Fxerds ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

3h 19m
May 11
Ai Cập đã sa lầy trong Nội chiến Bắc Yemen như thế nào? | Văn Minh Phương Tây | Thế giới

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Nội chiến Bắc Yemen – ”Chiến tranh Việt Nam” của Ai Cập 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Noi-chi... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFh0YjJqMlVMZGc5RE9uWWpGaVVYbG9zS05KUXxBQ3Jtc0tua2Jsam5lM2o2VVFCcTRqUm5xM1V6VG9IanZFQnpyRjNzMVRlZDlWOEYzRnJfQ0pYSzQyNTJSTE5TZEhBV1g5YlZMZ083eU4tNkYxSWhocFRuRktrTDE5a0V1cHBYSjJZSFA0ZUx6NVNqSFZZVkZBQQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FNoi-chien-Bac-Yemen-Chien-tranh-Viet-Nam-cua-Ai-Cap-mx4&v=QhtxuW6We9Q ✍️ Tác giả: Văn Minh Phương Tây 🎤 Dẫn video: Nam 🧑🏻‍💻 Video editor: Hikari 🕵🏻 Hiệu đính: Hải Stark ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbThieGVhdkxqNnROYURxOXU3YmhqSjV5TkhLd3xBQ3Jtc0tsYUcxdEYtM2d5MmdiV0FzZVJKZll3eXRId0NWQS0tWVBuaV9hd29ELWtvWkpRSElIU2N6MkprN1FmYWlkUlRBRk9ScUhNc051UEIzNm5pX3VFcDJCQlFCQmJhbWlMMjBjbE9uTkZIaVJOYUxrSW9SVQ&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=QhtxuW6We9Q 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3ZpR0NnZ3RaZHdYMlI2VWZTTjBsUl9SaTFVQXxBQ3Jtc0tubFZnbHdVMldiR2ZaWllYMFpLd3otMHhTLXZOVjBZWGRkNnBYa3JTYjRvbExBTUloU0t5bXZidnZVckg4LUxBVUZBbEZNRHdTc0JCRWh6M3cta01jR3RKOHhqT1hKNHRyT1NIMERhaWdwS0hNZVBCdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=QhtxuW6We9Q - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0VLY0lMVFdVTnRwNlhEcmVEWFc4eW1IUXhTZ3xBQ3Jtc0trU1VaT3VDUWE4LTNmZm1kcXZNa3JzN3A1ZmJsRnF5LThLSzVUY1lVZFZGT3gwSnQxUjlyVFhoTlUxMEJaeXJkMnhHRmVJQTA3SjlremcxTTRUZDN5d0gzd1JBSzA1MDI1dk5lVldiVkxRS0hLdlZSMA&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=QhtxuW6We9Q - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTJZS3V3MXdIS2FQUzBYQy1GY2ttSklyTmhOZ3xBQ3Jtc0trYVhCUGlRUXBKQkZFck13VWgwXzlXWW42bUdEU0lFcVV0MHd1Y1dQT0JTR2VpMWhJVk5VUVVneUtjdEhGMnkzSDJrZHFla2V0eXY1RU1aNFJrWUhYNFV0VnlVcTNWNGVRci1VUjBsZ01iYnFuY2ZhUQ&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=QhtxuW6We9Q 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXNaSmN0Mm5QRTh4Y1VScldfUEo4QlpxYnlHUXxBQ3Jtc0ttWnNUZjNlMTF4S0Iwa3JrTTZVaDhRandMTmlULTZjX0M0RTg5ZlNqSWw2SmRlNXRyYm1BNjNYZ1lrSWs1WHFmQnFlLXR3ZXVDVk0tVFQ4cUtEdVM4S1RpNlpkSk5ObHo4VFZydEZRWU5Zb2hLcS1Cdw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=QhtxuW6We9Q 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUtiM2V3bnRvSEE5d0FybFBqMnZMMmF1bXFWZ3xBQ3Jtc0tuazAxbEVraUxJOUpXNjJXYkFjOERlaGxBTG81S0t5ajRRVnJURFM0a2trN3FOd2tSSl9zWmpjUUU1T2dSVUZSN0J0c1JSbk5ZSTJ4UEtxR2QzV3ZZRjE5OGJ3X21HcHFKVVJCVVp4UkdTeVQ0ZUZhUQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=QhtxuW6We9Q ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

20m
May 11
Chủ nghĩa Khắc kỷ nói gì về Tình yêu? | Brenda Conlon| Yêu

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Chủ nghĩa Khắc kỷ nói gì về Tình yêu? 🌐 Link bài viết: https://dailystoic.com/stoicism-love/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDIta1JEMkRRQjVrcVBjVnc5QktxRkhyamx5d3xBQ3Jtc0tuWVk4NHI5NG9hU01EakllNVgxek93RXdKWV9Oa0p6aG9lQURLaHUwMkpPYkZWVU9SZlBSV1Y3S2lPblc1LXVXekxyZk5uWTB5dVdGbHFHNWh5bWtOdWRaNVpMYTdzUlhGb3pmNDBLWWplS0x3UUVVbw&q=https%3A%2F%2Fdailystoic.com%2Fstoicism-love%2F&v=GkrKBPidNFw ✍️ Tác giả: Brenda Conlon 🎤 Dẫn video: Pinkdot 🧑🏻‍💻 Video editor: Pinkdot 🕵🏻 Hiệu đính: ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGhzZWJOUUJSTlVaaTN6NTVkLUJlWUJGRlJDUXxBQ3Jtc0trelloeFNMOUNLdndHeDl2N3FFWHdRd0dqZGxnUVR0SkY5QXA0aUtzQm5QSnFIYjNJc0VzR29WcFo3bWZDNk52YWRXYkFlal81alM2YmZZSU1YMHVNbHNxbFk2Q1RWZXBILTgwa09GTVBCeDJRbHhoYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=GkrKBPidNFw - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0lvMlJQN1Vvd2JQRUlwT1hOc3V5ZDVpWWJMUXxBQ3Jtc0tuSU9maGxrdW5vXzYyQVo5REozbFdCUHhZV3NyQUhyWEo5d0l4c05KZHR4MWNwVE5keVlyTHV3SDFvZ1pNdmthWlNhZjZIc2QxNS1WRmtPczhmNUpyQlJienRyVjluVnBUMm9MdnRFRWhwNDRaN2lYNA&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=GkrKBPidNFw - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazNHblVKU1Q5NXZaajlvVHB6ZzFNR2tTV1ZyQXxBQ3Jtc0treTZCQVk1S1Vzb2U2d21DRlgxdjJXbi1mMDFSV0d1bnhMOEtpN2NjRkoxcEpzRHJqa3BLTWdCMnZyaTl1djR0UGlrcEZMZEc0YU43WDhDZHcwNGJEZFBPWTVhYi1YZ0Exc0wtakNobjhmX2ZITlpHOA&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=GkrKBPidNFw 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDdrTWRRNjREeFNkRTYzZnBmdks2eFJncWZMQXxBQ3Jtc0ttR2tpWDlJczBnZWktN05CT1JRWVJPZmJLMEIzOENmd29vTlJmQnp4RUs0QlNINXlYQkdEekNVU2ZOVU4yVmVxMFIwbGlxLV9Nb3pmRWt3enowOWFKYUM0WDVqdW1IVHRXQlpIWlg0NEstbEVqSkNYTQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=GkrKBPidNFw 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazN6Ymk5SWNubG45YUhsR09SbzR3YnFNcXNhUXxBQ3Jtc0tueU5XUUdpUVlvTTRuVUlVaGtlTUQ2VzYxN2pSMVJrYVB4Z000cnU2UUwtVThZRTdaZTVKcG9TM3NTbUV0TmtoR29ERDhuZy15Sk9WdlEtbTlMS2QwVEN0c29MQnZjSUFwa3RBemRuNEluR1JZZEMzMA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=GkrKBPidNFw ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

9m
May 11
Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ (FED) quản lý nền kinh tế hậu Covid ra sao? | Gerard Do | Tiền Tài

📚 Các bạn có thể tìm hiểu thêm về cuốn Nguyên Tắc Cơ Bản Trong Đầu Tư của tác giả Gerard Do theo đường link này nhé: https://gerard-do-sach-dau-tu.framer.ai/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2VkTW1maXpCdHRuNUt2bXlZWm5rRVVvM1M3Z3xBQ3Jtc0traUpueHFId2ctMEJ1ZndUTUxnWTZGRmpQcHVhT1U1VEhlamx1NXoxUnhDZnE5Sm5aeTJtZkd2eWlvUDQ0OElZWDNlYTlFNGNTRlJmYWNRRkpfeUVHWGNYaE9QV3Rsbml2UjRTTXRrOENtS0RweFh5NA&q=https%3A%2F%2Fgerard-do-sach-dau-tu.framer.ai%2F&v=4P0SeBVLorY Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: P.2 - Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ Federal Reserve hoạt động như thế nào? 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/P2-Ngan... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2xnN2NrekxzbjN1a0RMeXVRNTJGV01nNWdtQXxBQ3Jtc0tuUjQ0d2VvbDZlQllXZmRNN3lSME9FTFlMV0pfVDBDb1dKejJaVW0yZEhSQllxSEE5dm9iY25EQ2JWT3VLRTY4YmtPd3Ayd2ZEMlBQQ3M3SVRyT1Z5YlZWUEpiekRoVTJpY2JHaFE1MTRiXzhZS0QyZw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FP2-Ngan-hang-Trung-uong-Hoa-Ky-Federal-Reserve-hoat-dong-nhu-the-nao-57tvIVObE4kR&v=4P0SeBVLorY ✍️ Tác giả: Gerard Do 🎤 Dẫn video: YOSHY 🧑🏻‍💻 Video editor: YOSHY 🕵🏻 Hiệu đính: Phương Phạm Hoàng ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3pCdXJZVVlSMk91b1QzX1J1NGlTODFMeXJfd3xBQ3Jtc0trNVd4WFpDdGFuZncwWU5QSXhFc185OTFqV2tYa2p3LTNveG9acGtWNU5GN2s1UWVzOE1lRnVRVnd6NkRrbHIxb291LXJVcHdxTGtTemtDQUJGanB0YjdlcmxLbGluQVNMUFB1MDVMRG5zSzBrOHU0MA&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=4P0SeBVLorY 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXRtQWxnWHN1ZXVBNHRJak9FYlBTcnduVXNVUXxBQ3Jtc0ttTnlNYW5nb2xNcDc1Q05MMkRSSW9VNkdGX0J3d04zU0REZFhvX1FMTlhNVVBFUllVRUdZWnRTemxiVmNoT25JTjIzQTl0NWtPS25NUGFoR1QyR1J0S05YT2pmZXZ4V3NTZ09xS2I0eDV6Tkd5SnFBNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=4P0SeBVLorY - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1k5T3VURWFWLXhLUVRoMTVmYmh2RXhEcHBjQXxBQ3Jtc0ttXy1kVGNNSk1yaGd5blFtNXNwajlTYjREbUluYkFQQndSa3phRmpnLUpBXzJxTW9IN0FyZ2diT3RMUlB6NmFPMUNqUGU0NWFsRjF3bWtDZ2RSMFZqZDFwUDYxdWF2a2h3WG1UMmxzXzJpZjdiTGVVMA&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=4P0SeBVLorY - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGpHN05abVN3cm1pS0tWX05pMG1UZXlJcmVfQXxBQ3Jtc0trX05SX3VENVFjOWJwN0J5MzIzWnVuUG1zQjFFMkFDUktFdm9ILXlza3c1TldTVV9QLXFDOENIWktlZ2F2dFVmaXRZVFBYWFJsQUNtS0d0Q3VhT2JUaUtla2JvVHZRdFdQdFlpbW9Xa1dZUnRPaFZBRQ&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=4P0SeBVLorY 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFJBZ2FiN09YclBFazZNWEVwZ3pNbmNHNG41QXxBQ3Jtc0trY2Zxbm1IVFFvUXZlQW93UWFKTWcxbnpDSW96dTRrWFJZUmVHcGpDZDM1TGJUOXA5SGNMT3M2M3k0bkJEZUZwYTJsVHRHcnplaTZXZTd4bERFQUZZTkt4STNSaTVJc0dsR2VaOWdHLWhBSFpFMFYtMA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=4P0SeBVLorY 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGR2LXlJanQxak9hNU8wZFJwdlJLZ09KbmNFUXxBQ3Jtc0tuWS11YWdha2c5SHNaN3liWmZoUDduUkFibHc1X1N1eUxwNHUwdUc0LTQ1d1RhcFNtSkFLVXdlODY2cjJyMkZHWjkycWNxaE82OUNlTExSbWlmUjA3WUQ0OG4xQ3N1Q0FTR0pSSllFV2xaLV9FcGtjbw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=4P0SeBVLorY ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

15m
May 11
TẤT TẦN TẬT về ALBERT EINSTEIN trong 30 phút | Minh HD | Thế giới

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: EINSTEIN - LẮM TÀI, NHIỀU TẬT 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/EINSTEI... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjhqQzNlbjFUYkZ4NWF5ek1SbUEwdWZFSFpsd3xBQ3Jtc0ttUktMY29FN3VTSkVVbkswem9WYk1sZ0l4MkpmN0lPTUxnd0MyU3lWX1dEUzVpYWZlZ0p4NnQ4Zl9YS1hlU0xKRkVBQ0tkWG1LekJyblNnam5GT1dFLVoyZ1hzcFJ3NjFCaUEzSmtRMmpqVDhpcl9JTQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FEINSTEIN-LAM-TAI-NHIEU-TAT-SctRO4JkovVu%3Fnid%3D6608031e2704a28838658658&v=TzTlSHwGGNs ✍️ Tác giả: Minh HD 🎤 Dẫn video: Pinkdot 🧑🏻‍💻 Video editor: Hikari 🕵🏻 Hiệu đính: Linh Vetter ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXdjRkNsLUtOWHlDczVPVjVTU05EMEdTWGVZZ3xBQ3Jtc0tsZ1dWcnNqNDhFUGNOVEJqcjR2RVM1VmswUEtHenJPYjhPMEZGbWxEb2U1VS1MVmphOGtFVG01OUYwRDl1NXF0NEdRVlcwUGQ4bVhveXFLNWhJQ2hNVy12cVVvaE42cVFLd3BuMXowQkM1M1JwVmZEQQ&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=TzTlSHwGGNs 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjVwNG9QS1hyVlk3VW0tb0xjN2k1ZGdoSFJYZ3xBQ3Jtc0ttVG1yUi05WVUwYTF4UHFRWVJnWUZ6YTVxQ25EdWdtSHl4UVBxWDV3M2c3OXhGNlprVkRtQWNtZWJXa2JxbDZoOFh3bUdNOVFPS1h0NG81ZjEzVXZBMGdvc2FpUW5hLUUwVmY2OHFvVlh2ZUx0aEZvcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=TzTlSHwGGNs - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUpwTHNPNDV5Q2t5dHhJdUd4MVRZTlRnMzY4QXxBQ3Jtc0ttN01nQlpZWGJLaDhTRHVMU243RGZhdDA3bWVPb211Z2dtaEc3Wi1MWFNLSjh5VFplaTZ0eTZ6NnE2Y3EyYmZWcEVrWWg2VGRfUXhxY0dVQ0NGZ3VURjRHU3ZLZDhXam9RejE5c0xYRUZBUGtMRDFrTQ&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=TzTlSHwGGNs - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblo5NVNkeDhXdEFNWWhmTFVoWGlFczZCQkgxQXxBQ3Jtc0tsOWZsSnNDbkx2dEdLbGY2ZzJIQUNlNFdwaWI1U3psTWltZWdZTFo0dk5LaEFPalo1SWhYVWU2dnVUUk9JUmhrTVJaR1AxSUJIV2R2NTE1N0tUa0tpRVctM3lESUpfaUJzRjc4bTRObzRWT1R4NnN2cw&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=TzTlSHwGGNs 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDJMRi1kYkQ1R3JsUWp1blZBYko1LURpbjN3d3xBQ3Jtc0trcnc1cTBISGFUa0dMTDhWdGM3SzdXSnliQkd4ckh4TkRfNVJxUS1VMzRBcVhZTElxbV8zUmtVTUJYdklXLXB6bk9UUWxWaUNBdEo5b25weG9fYlR5bGctRXhBZnpiRUl0b2h4emRIOUJRMWJpUWlhOA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=TzTlSHwGGNs 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3pjUjBBbHFINVcyN2xrbjc2bk9OSjdrRTVTQXxBQ3Jtc0tsY2hqQzU5RzdDRFppREVoMUg3bTRSbTNVWTU1RFZkcDNpQ21WWFBuZThoQUxVd1h3N2doZUpmSzdOakRnZk5rV0prZXVrbjJJN0hGbEZ5VTR3YjhOaU1aSGtvWEtDa1ViZVRNT0ZCUW9lTGpHcVNDOA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=TzTlSHwGGNs ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

30m
May 11
TẤT TẦN TẬT về NGÂN HÀNG trong 17 phút | Johnny Buoi Trua | Tiền tài

Đây là video mở đầu trong series về ngân hàng và tài chính do Ngân hàng TNHH Một Thành Viên CIMB Việt Nam (CIMB Việt Nam) đồng hành cùng Spiderum hân hạnh đưa tới bạn đọc, nhằm cung cấp những kiến thức liên quan đến Tiền & Tài chính cho giới trẻ - hướng tới một tương lai người trẻ Việt am hiểu tài chính, đầu tư và biết sử dụng tiền thông minh, lành mạnh hơn. Thông tin trong bài viết hoàn toàn dựa trên kiến thức & trải nghiệm của tác giả, CIMB Việt Nam không cung cấp thông tin hay định hướng nội dung bài viết để đảm bảo tính khách quan và trung lập. Tải ứng dụng ngân hàng Octo by CIMB ngay tại: https://octobycimb.onelink.me/HmIr/octo https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHk4ekJLelJOWVVKZlBMa29lOWRGNFhQZEl3Z3xBQ3Jtc0tsekdNVEF1dG4zLWV0ejFLbXN2Q2VfMGZtTHZubVhwNXZuM1BNaHZDbWFjbkRkdXN5bDQzSUYwOWI4d1JqTnNYU2d1eHpxQjVqN0FLNEZKVWQwTDduWGR1aWs2dEtWN1NNN0FlZUp6aUJ4THJPSUFQWQ&q=https%3A%2F%2Foctobycimb.onelink.me%2FHmIr%2Focto&v=P8PPmWMt6sg Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Vũ trụ ngân hàng và các loại hình hoạt động của nó 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Vu-tru-... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjltaV9idVRiTzBGLTBuZHVYdDEzNFJyRE1VZ3xBQ3Jtc0ttQ0xxNXNORVFtWEhTOFpYZS0xbGMzbmEyOUNHM21VRHVKQ1ZTTm9KRVJQN29RZFRHSDU5Sm1EYnEzUTlJV2FvVDN1b1B4WDFBTWRhdERJbGIzMlhhZVRKaWpCdzZrNVpmV1d0czlhSE9ieXFKczg4QQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FVu-tru-ngan-hang-va-cac-loai-hinh-hoat-dong-cua-no-baKQBEzJSJsA&v=P8PPmWMt6sg ✍️ Tác giả: Johnny Buoi Trua 🎤 Dẫn video: Pinkdot 🧑🏻‍💻 Video editor: Đạt Nguỹn 🕵🏻 Hiệu đính: Linh Vetter, Méo ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXZhNzljLUwyUVZBaUZWMDdDZVk0R3d4bFR4UXxBQ3Jtc0tuVzRFMjRSbWNENVNkOU9JSWxmRkQ5bl8xWXlybjNvY040OHpfdHZfTEZRd29wYTV6MjdWLXl6YlNZTndJUHJGdGtKMEpKdUE2Y093T3NyY1hQRk15aGFnMWRCYWtZZzRKa3dwbmFvTndSOXBxXzY0bw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=P8PPmWMt6sg - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0hydlQ0MUdGM3B6RXpMMlBKODZERE9EYUFhUXxBQ3Jtc0trMXlKSWw0cmRkRDZwX1NNUy1YejQ1RUxFSklHdWJ5SHRza1NpZVZwZ2cwemlnYUk1U1pWbDZ5cmt3Y21nRDBiaWIwOEdkWXVXeVNKM0x0czV3UC1tX290eUY5cGZZdDd1SXFGVnFHeWIyNEJidUwyQQ&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=P8PPmWMt6sg - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGladW9yX002Y2gxd21sSEpybkJvUnJxakVjQXxBQ3Jtc0trY2FiaFRMcFc3OF9OcVVacDg2cUU5cXJoZXpxVjd5T2tmSXRuWTFPU2s5Mk9ycHc0VkFzWE9WRy1Ea0hPcFR6NzlkWF9EbDZTRUFCV0dWMGJ6dHhyYlhROFNhUGVqWF9EZEFDLWdUcEVTci15U0JfNA&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=P8PPmWMt6sg 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1o4MVpTWjJheEZQZGxhRmRBMklsckRWZTEtQXxBQ3Jtc0tua1VVRHFtY3pLNG05S1JaOHBLUEdIaW1HM3dXLUpmOVNHQUV4RmNSYzN1TEI3QWpESHZDd19fc0dHT0FrcklKNkpqNmpKeGFxQ2FaM0JoNnRnTE1yUFZKY2YtaE93dGFsRVB6aXdtcnBGb3Y4RUZWMA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=P8PPmWMt6sg 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVBYSGxhdV93T2w4SUw3MXJnc2NMcUVrR1lhQXxBQ3Jtc0trZk9xeEtiYWdxczFaWVZQT2VrTlV4WExIZkpoZW5sTWxIZk14U284cTB3X1dnUWc3X1NEb2NZUVlKRkNtRWdiampsMmtPMjNmTUIyRnZuT244bFpHY2JGYVBySXF1b0pXdlpFS2VDa1ZuMnZ1V2FnWQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=P8PPmWMt6sg ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

17m
May 04
Là phụ nữ, chủ động về tài chính là chủ động về hạnh phúc | Tiền Không Tệ EP1 | Spiderum x CIMB

Tiền Không Tệ là series podcast do Spiderum thực hiện cùng ngân hàng CIMB Việt Nam nhằm đưa đến những cuộc đối thoại cởi mở về tiền và nâng cao tư duy quản lý, sử dụng tài chính cho người trẻ. Mở Tài khoản Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến nhanh chóng chỉ với vài chạm và tận hưởng lãi suất hấp dẫn ngay trên ứng dụng ZaloPay tại: https://www.cimbbank.com.vn/vi/person... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEotZFc0MVIxVkpVVGxWem9QWjNmN0tsaFpHZ3xBQ3Jtc0tsYWJCVXcwd3JJRlBDV000VlJZZnl4ZGEwWG9iWEs2R19BbVFHYmxnZmY0NDc0aE0wNDR2RG5uWVdYbjBjUXFsbHNacmFvUEdQamJFRGZZSVdKNVFLalZhblB1enNJVzFqRy05TndrZFltOWp4RDY3NA&q=https%3A%2F%2Fwww.cimbbank.com.vn%2Fvi%2Fpersonal%2Fdigital-banking%2Fcimb-zalopay-fixed-deposit.html&v=zb2V19Qsssk ______________ Kiếm tiền, ai cũng làm được. Còn bảo vệ tiền, lại khó hơn rất nhiều, đặc biệt là trong thời đại vật giá leo thang, rủi ro núp bóng cơ hội, và cứ bước chân ra đường là mất tiền. Vì vậy, Spiderum đã quyết định bắt đầu Tiền Không Tệ, nhằm đưa đến những cuộc đối thoại cởi mở về tiền, và đem đến những góc nhìn và bài học thực tiễn mà không hề khô khan hay nặng lý thuyết. Khách mời tập đầu của chúng ta là chị Đỗ Thị Hải Đăng - Tổng giám đốc công ty Le Bros, giảng viên khoa Quan hệ công chúng - Quảng cáo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 🔥 Khách mời: chị Đỗ Thị Hải Đăng 🥸 Host: Linh Vetter ______________ ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

42m
May 02
BITCOIN HALVING: Sự kiện định hình TƯƠNG LAI CRYPTO | Trường Sơn | Tiền tài

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 Có thể bạn chưa biết: Binance là một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới hiện nay. Sự an toàn, tính bảo mật cao và dễ dàng trong việc sử dụng là những yếu tố khiến Binance trở thành điểm đến tin cậy, đặc biệt là cho những người mới trong thế giới đầu tư 💡 👩‍🏫 Nếu như bạn mới bắt đầu quan tâm tới đầu tư, thì hãy thử check qua những khóa học miễn phí và cả có phí của Binance Academy tại đây nhé: https://academy.binance.com/vi https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUxCUnd0RnlPMjFob2pLQmhOa01wTDNDYm5MUXxBQ3Jtc0tsa21JMldFeURoOWNFV0ZUWlBGaU9RSkxtek1lLS1vZ2dNc0JIMnFYYnpZOFkwLTFpSjBZOUladk9kdUpPUC1sUk5JTlUyaDBhWTJxVjZnMDRFSk9TcndhbHdmREhZMU1NWFBfYW5iZ3F1WkZOOTFEcw&q=https%3A%2F%2Facademy.binance.com%2Fvi&v=gR7eFAThzVQ 💰 Và theo dõi thị trường cùng Binance một cách dễ dàng nhất qua link sau nha: https://www.binance.com/vi/price/bitcoin https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDA4R09meUFQY2pEYUR2NDhGUVdEcTZLQ2RiUXxBQ3Jtc0tudFc0UE9rZGtmMS04YTlocktiT2RWLWdmYWtXRWpad0JyMWhKMHQ2RHctSmhfcENEUG53VTgxa3ZhY3gzWFhSM09fREpzNnY2ck5BcU1BUTZJQkR0SGJpQ192TVFsWDhESHlmUUYwRzdDQUcxUDNjNA&q=https%3A%2F%2Fwww.binance.com%2Fvi%2Fprice%2Fbitcoin&v=gR7eFAThzVQ ______________ Trong những năm gần đây, Bitcoin cùng với thế giới tiền mã hóa đã trở thành một phần không thể thiếu của thị trường tài chính toàn cầu. Điểm khiến Bitcoin trở nên đặc biệt, thậm chí còn hơn cả vàng hay bất kỳ thị trường tài chính nào khác, chính là tính chu kỳ của nó và - quan trọng nhất - là sự kiện Bitcoin Halving. 📝 Bài viết gốc: Chu Kỳ Bitcoin Halving: Sự Kiện Định Hình Tương Lai Crypto 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Chu-Ky-... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmJ1UWNxRi1XZFZwdkFPMlN0UDE3cXV2ckNMd3xBQ3Jtc0tsNlRTT1VGcEJOU1NjNTZBRlZUbHVkcjctQlU4eG51VE9PTVBDTkpvQ0Y0NkgzTzkwYTBOR2h1ZHliZTY5eTdYNmpZS0JYT2tobDJBSmVNX01aOEEtZUt3V2Z2VHIxckdrZ2VHdXRZVmxadzlvRzdCdw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FChu-Ky-Bitcoin-Halving-Su-Kien-Dinh-Hinh-Tuong-Lai-Crypto-vbbYU09cgfoU&v=gR7eFAThzVQ ✍️ Tác giả: Trường Sơn 🎤 Dẫn video: Samurice 🧑🏻‍💻 Video editor: Nguyễn Sơn 🕵🏻 Hiệu đính: Linh Vetter ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGJBdXpJZGo0bDFJRW8yaVF1ZVowTDZNVnh5UXxBQ3Jtc0ttRjdfWEYyV3JZS2oxS0cyS0JwenBmUWlNUkRMcG4zNjU3enlLdzBPblhTZkc4S1ZwOWN4NGk0a09nS3FMMGJvVjRlci1aMDd1UC1FZDZiSFVwWld5T1YxUjFvWlNZYzZDN0FfczgtY0tMd3RydzYwaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=gR7eFAThzVQ - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbURjVzczampFUGx1bmdVTlBOSFhxUzZPZWRIZ3xBQ3Jtc0tsRmg5Z2oyYms2SXVpcU5XWWEzSGptUzdJS1FoQ0lCVFdVbDVpZU5TYlltTXdPLXdac3I1SnYtRGp1Q1NMZTZSaERiNGZtUFd0b2hxbFRFQjhTNGVDNktXMjJEX19ycFpVUFl1MW1NMDRLdTZGZWc0QQ&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=gR7eFAThzVQ - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE1INWFHbTRucDRpejdudTdGZGFwU3hnZDhiQXxBQ3Jtc0tsTURydl8xUUdqbXZpM3hQZ0haaWo4MERya2VoVmRwOFVsUmxPTHlnN1doTExZM3k1ZkUwQWlFQzl6N1FNY1JYVGVfd0l5VmhYa0tVTTU5ckJheTZpeXY4VUppX0kwZ2ktR1hFU0RhTDU3aXFLNGJMSQ&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=gR7eFAThzVQ 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGF4eGk2cnhsdUxWdmdkcC1OZkRyLVc4UnVaZ3xBQ3Jtc0ttWWdCM1RkYVh6enJkSUVXZG13R2RZSUpISFFudTFIMm5wRGtGdXdQQnJPUWdIWXlxTE9tQXJKVDl5REtZTnpnRWhYdlZIM3Zua0RMNXlOcVdmUk96TlZ1UTZxamIzeUxnODFvWFpjMkhNNkUzS3J2cw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=gR7eFAThzVQ 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEQ3SlNyMmMtVWowbk5TX010VDM5UXlxZFpEUXxBQ3Jtc0tuVlVwYmFvNzVyVnU3bjExVkpNaHdHVVQ2N2NJVUZFWWxiSXdtSTNtWFhCOVhlZFo5ZXZ0SWJxeGxUR2NTYXQ5dVcxaVNtcjlPbmVjLVV1MGt4U05RSlFfV2FtakNLeWx2a202c2I3a3hqNFlOYzM0Zw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=gR7eFAThzVQ ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

15m
Apr 26
MIỆT THỊ LƯƠNG THẤP: Cách để ĐỐI PHÓ những CÂU HỎI VÔ DUYÊN | An Phạm | Quan điểm

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Nghệ thuật phòng, chống Money shaming tại Việt Nam 2024. 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Nghe-th... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkxWZVNIS2dyUkRmT0pNVWl0TjhrMEtSS0Vrd3xBQ3Jtc0tuU1NpTko4MmhfYU1FNlJaN3d3OWhRTXQ1NGZjc0dNWHpSMXlzUWNVUUR4bGwzY2FVTEZ5UTJxendPUUQ3b2NYM0p0aFhmbTBJMjM4ZGtnTXVJVFp6cFZJTWloT1Q1OEVFVE5vZkJzR2MxT3hZSGxaaw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FNghe-thuat-phong-chong-Money-shaming-tai-Viet-Nam-2024-0FMV5H4OHT2Y&v=C6kuOJ5ek_Y ✍️ Tác giả: An Phạm 🎤 Dẫn video: YOSHY 🧑🏻‍💻 Video editor: YOSHY 🕵🏻 Hiệu đính: Phương Phạm Hoàng ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblNWMnRla3k2Qk9qR1d5ZW1WTWtib0s3SzB6UXxBQ3Jtc0tuM05ObS0xWGlCa2FxLVNPWnE2LVZPOHBGTGZaSjlqM01VWjB4ZGdOLXZ1cmNPMVltR0hCb05EdjBFWk9QUWpCeTlMdm9CTDhxZEZVTDcwQWgtWWotSVh0VGtTTEh2Q0pvV1ZDNVhqdS1HTE9KNE1mYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=C6kuOJ5ek_Y - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVhKWUJENUVTSUNQeWRZaE9NR251Q0JHZS1NQXxBQ3Jtc0tsSERXLUVZRTJhc1ZJcEgzLVBPc213LTVCbnpieXlacnBieW1FTzNaRlluZFBSQy1tZlQ0S3lwZnBDeVlMc056dDdVZnF3OFgzZXNuTF9kd2JGQ0g4YkgybHVUU1lFMmEzMHNJVHRweTBzSnJZVWVhUQ&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=C6kuOJ5ek_Y - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2FTTmFhSXZkSXRTajZjOHlHckJaYVdFRXJMQXxBQ3Jtc0tudEp5X1BUTGJ0c1UtZGFPUkJ6bDBwZTVFRXJEOWN5My15d2tfdzJyRGV0dVo5NWQ1SFZQYVp5Wk15WEl6T0pCRlRYM09jRG9xQmQ0RmVWQklYZjlEdWdOMGx6TFlEX3FIbUpxR0ZYdnZMSVdqMDM4bw&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=C6kuOJ5ek_Y 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkVMUUpCN2I3N0RhOG90Y242YzVRSXI0aVJPQXxBQ3Jtc0tremR0NXVQVnZfMFVsWlBjWDFvLXFsSFVkdVpub2ZOVy11X0lLNDIzekNMdF93U1RHREFuUmxxcG9md0JKTHdNT01YelRKLVJKRGhsOUxNR19LMDZMeFVMMEdQRV9rUTFqTDVqcEtVWGhZOE9lbmNZcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=C6kuOJ5ek_Y 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTRCUzhFYkFkdnh4TkhadTNWUTA5UU9OS3otZ3xBQ3Jtc0tsazZWdTlEVDNpcTFNeV9ZZnZFLVluei13VVFNUFc1OGZYMF9xVnBnQTNzV1psYTFrTnVvS3ZwVFJ3UGdaTUtHd3lObW43NF9VQlkzMXI3TmF3bWRubnhIYkpfaWJYbWFRRlVGSjNTeEpfZnRfakx1Zw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=C6kuOJ5ek_Y ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

9m
Apr 26
Kế hoạch TOÀN DIỆN nhằm THÂU TÓM QUYỀN LỰC của Chúa Trịnh Tráng | Lê Tùng Dương | Thế Giới

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Quá trình Thanh Đô Vương Trịnh Tráng củng cố quyền lực của phủ Chúa trong năm đầu tiên nắm quyền (1623) 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Qua-tri... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa014bVZwUXdla2RCSDNzMERDSjdVclRfTldud3xBQ3Jtc0tsLXZ1QkNhaDNyYWVZeW9JS3AwS3pnYUJ1eU5HOU04cXJkRUd2SktkS3lHRURfbng5RC13blRLZlRyaHVIZ0toRnl4U0pJSzhEbWpVci11ZDFDRm0wRVVOcmR2aDY0Q2cyVzhhQWM5VlN2QVpVQkJRVQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FQua-trinh-Thanh-Do-Vuong-Trinh-Trang-cung-co-quyen-luc-cua-phu-Chua-trong-nam-dau-tien-nam-quyen-1623-6gi&v=LGa862WCNFw ✍️ Tác giả: Lê Tùng Dương 🎤 Dẫn video: Nguyễn Lê Minh Thi 🧑🏻‍💻 Video editor: Hikari 🕵🏻 Hiệu đính: Hải Stark ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0JtN20tQ1l5SURoMjVSSGNuZ1RFUUVzRFJqZ3xBQ3Jtc0ttUmdqN2hmUGlOc2ZhSFBzcG9Jd0tjUkI1WXFmSnVQX3NsY3lMc1RIWGQxcjU4ems3R1dzTTdiMENyQ3dQS00xZXhOUmM0aEo3R0JpVDZOaTBzeTB6MzVZYkJZRTdHRkk2YUFZd2pEcEthODd6cC16Zw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=LGa862WCNFw - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUwyS044TDBQU1lHVUN1eEdhM1Z4a0szR2thQXxBQ3Jtc0trSDJadEJRMmtRNElMZXRQb1BNNUJUeHY5bmlhUThUSHB6WldkcF8wX2JTQUd4TEZOQzRjY2p3dEJ6Nk5BZDBoenVaUUg0RjFHOXhOb0ZjR2oyM0FxcklOUFMyeVg0NHh5d0t3T0liTTgyVnEwOFVaVQ&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=LGa862WCNFw - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUUxX215S1FFcFdqdnk4ZjMtNFRXTXBQemV6QXxBQ3Jtc0ttXzlqUEloUUFsazUxekFRcENpRE9NWkE4OVJ2QnU0RlZKUWN0ak5tbEZ6OTFPbmJ5dndQNDBpMllrVFBJbm5JVG1HRkUzMm82UThLMzJhNjlMTmtCajJ6VkJNWTY0d284SlFWRkpnbW80ak9DekdFRQ&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=LGa862WCNFw 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXNlckJWTUtKeEU3ak9TS3pBeklNZVNRZmhOQXxBQ3Jtc0tsZ3lvSlJuOXotSVYzUUxxQ2xDaVVRVERnVWVwaWdNV2ZpRzhZaUtiR2hTQWZZYWR2MlktOEFMWXMzaXhBREFjNkhBYnRKZGMyMjZmcTN2WlBOZVg3cTdIY0JDcTdJQzVEeTY4ejhTV2lxVHJpLXVZUQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=LGa862WCNFw 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUhvWGVqWFZJYVZoeHRESDlaM21UYlRkUDl2UXxBQ3Jtc0trd0RDcS1PcjZuM256cE94V0xTTm5pb0RGSkkyNVdUMWVnZE1hOFRNU01EM0c0eDQtcVNYVmh2S1JTeEE0UVdGWTYzdDBQWmRvN21acV8tcDJxcldURlhhLUtZOXNfdkR1TmdTRHBaVGs0NnE0WGF2VQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=LGa862WCNFw ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

10m
Apr 26
STEVE JOBS: Từ tuổi thơ BẤT HẠNH đến nhà sáng lập THIÊN TÀI của APPLE | Trường Sơn | Thế giới

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Steve Jobs: Một con người "dám" đơn giản 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Steve-J... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGpncFgybWNmeUJ1Q3pCNWNOTXRuZGRRc2N1Z3xBQ3Jtc0ttSkdjMGVHc2JzM1lzSndCQW83ZnpRLXUzMXRXRHhoVUN0bmZ0RndObldUVURvMnZEVUVMZ3pzeVl6eG5zVWplXzhscHZPRXZ1QzZSX1FVdWZIaHJuYjE3TTFveVlESUNkRjIycWVHSFZRM0tzMUNmMA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FSteve-Jobs-Mot-con-nguoi-dam-don-gian-35bt7iV8fDEA&v=jaeRvEZqY3Y ✍️ Tác giả: Trường Sơn 🎤 Dẫn video: Khánh Linh 🧑🏻‍💻 Video editor: Đạt Nguỹn 🕵🏻 Hiệu đính: Linh Vetter ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1NhRHdJY2djdVVsYUtKUkVWWDUyQjB0UHBzd3xBQ3Jtc0trRHN1NGxLZnFHMHRKX2prU05SeURxYUs1Q0QyblEyZUlzOHVfdGxvb2lhbGhZTHNNd2I3UTlvZUVaRHVVWS1WV2VkZFBtTjB2UDdmdW9hQTI2d0o5NjJuV0YyTE5yVnhZNi1CdzR2ZTA0QmxkNGc1aw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=jaeRvEZqY3Y - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm9oWjk0a3QzNGxYckV1U0VSdWYxeThMZklCZ3xBQ3Jtc0tteUdNWUlnNDlocU9LOW9RM2U0TEdrSnRzQ1E1WkRWOVd5QjNKcU1HVXNpTWdySFVzOElmWnNFb2I5M0Q5VXdhNGFEbFA2cGptNmZpS2JYN0Nub1ZQc1hLRjU4VlhtOVQtRXVxTVYyXzVMMUF2Q0liQQ&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=jaeRvEZqY3Y - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmRKS2lqVFFHaGI0RFl2V0hVdTdaRVdwdi1SUXxBQ3Jtc0ttX1kxbUV5Q0Q4Y2hvOGZZOWh6WHJIbUQ0QzhwdUR5eHFYWDdWMF8xUE1wZjFvSnJvMTFGVHl5ZGtmY2tfR0lLV1hRQU1FV0Rkb3JMR0s1MWZReG5ITmNnYm55bE1HX05YR1dqUW1CQzFJbFZEV2ZLRQ&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=jaeRvEZqY3Y 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUtSeVlOODBnUHRoZkU2TVU2SWYtRjJNYjgwd3xBQ3Jtc0tuSnluUmpfbmdUU0pTQUhxdzdDMzFDdzFzdU5ZVUpPZTV3T0lHVzc0eXdsSFE3SjZpOTNWY2N3N2hSMlhpX3pmdnBHdUpZbm1xVFFnaG1LVlMtbzhwRklMOGVSUEJ5bnFYa0tFa1pjTnFiQTJLV2F2Zw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=jaeRvEZqY3Y 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2I2c1dyNHdHRFN2OTdFMldQYjd5MVpyY1R4QXxBQ3Jtc0tuRWg4d00zYnNXMmdSN2VIOG5ZalNYamlpaE5SdmlJTk5UWGs1TnQtZmw5MjZLY0s0OEtacXIzeUJRdElrUkxFNWE5dFJPY3hMRkJvaHgyXzdjR0NtQWpTMWE1TG1ocFQ0ZEhLWEV2Ym9SU052ZS14bw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=jaeRvEZqY3Y ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

34m
Apr 26
TẤT TẦN TẬT về hành trình GIÁC NGỘ của Đức Phật Thích Ca | Mười Hai Hai Mươi | Thế Giới

📝 Bài viết gốc: Hành trình giác ngộ của Đức Phật 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Hanh-tr... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3c0dkhZOEh3VmhUQWozYjVnNVRSOVZUTnJGUXxBQ3Jtc0tuamJ3OVNyZ2dkekNXX1FqX2NjUUtwOWpBLWZJX3ZXQlQ3Q3pUV185NnRMV3ROaEE3Nk1rb1FzYmhaS0Njc3phVmxadG9hT25TTXI1eFV1TWNkQ09KWlZIeHRBNUFncVpOZVVPbnlGNU0zTDl5eU1ONA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FHanh-trinh-giac-ngo-cua-Duc-Phat-VYDOedXj1dB0&v=bIXrWq0-ZIM ✍️ Tác giả: Mười Hai Hai Mươi 🎤 Dẫn video: Pinkdot 🧑🏻‍💻 Video editor: Nguyễn Sơn 🕵🏻 Hiệu đính: Hoàng Phương ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDlDM0JlOWlhNW55ZEV3UVJ5cmdQcnd4R3JvUXxBQ3Jtc0ttNGVwZE1jcGRscFBKaWNZMmRCQWg3NVRFdVVlT0NHRng0SnpXVGFuUXFpTEFZVXZ3bDc1QUtRV1J3Rk9LN1p6bFhmYTlpQUc4YzZ4SzNlV3ZrSkh0dFdaNERJOU55bURhSm1pajlQeFNHd3E4M1owUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=bIXrWq0-ZIM - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1BneEVidW5pSjFoODhjSGJPYnMyN0pUVnE2Z3xBQ3Jtc0ttUHp4WEZteUhGei1iS1lwdXhPV05tWWlhRXowNGNFWnhfVmo2b3V3QVdvS1VYZHVyb1NMQS1xZFhUajB3LTJuU3lra19hbmJ5dkJ4cHFoSC1BYWpOUU1WRFpEVTV6YmN2VWNJZHoyZUVZMWZrY2lDUQ&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=bIXrWq0-ZIM - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG5Hay1FVVctaUQ0OEpaQXdEeGRaa01IUFJVZ3xBQ3Jtc0tud3c1eHFQelZyT3FRaVRSUkQxWW0tM1BMajdfQlBTb3pZaEdrbVFvZm9Jc0VIbHByTjhCVnFVRE1ueUlNcUVxYmtONjQ5aDlYMTFjNTlZVEo1YmJUUldMY0dOYWNzNmwtTUgxOWNBSmVzTGp3SV9Maw&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=bIXrWq0-ZIM 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGlBZVd4MExHOS1VZHdTQm83NUJxaGh4MW82QXxBQ3Jtc0ttaFhNaE9MeTBQeGFoWUpYdVpxVUtTWXAtNzRZanpCcWkzVExuekJXdlVFREU3Q0hSZ3FlemhBVzM2cWN3TXc2Zk5LQkVtRmNiTU1GWHItLTZSQ1B5N2JRU3VOcVQzeFR2dUNkamtCbmVNTTBDRnE4VQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=bIXrWq0-ZIM 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGFscmxxTDlGWXJndGU4ZXcwelpUaWdFNGprUXxBQ3Jtc0trWXUySE43MTB5NXhFdHVycUhiUWswUDM1ajlUS2dYRVVhZmxiTmkwcXFla3ZwbXdWWTFIYVhTMkFIMVotcktEYzh0VDVjZnBXcWh0RllwdHNBUDljRVFoblMtSU1oZGdaZUdidUZUUllNRGtIcHNpMA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=bIXrWq0-ZIM ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

31m
Apr 26
VIỄN CẢNH ĐẦU TƯ 2024: HÀNG HÓA LEO THANG & CHIẾC GIẺ LAU MỚI CỦA MỸ | Làm bạn với tiền | Tiền tài

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: VIỄN CẢNH ĐẦU TƯ 2024: GIÁ HÀNG HÓA LEO THANG VÀ “CHIẾC GIẺ LAU” MỚI CỦA MỸ 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/VIEN-CA... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGtmZmhPYjNIbHBMcE4wYnNDa0ZKWnhMWk5WUXxBQ3Jtc0tsbnRRMHF2cEJ6UnR2MzQwTTBYQXJYYzVXQVRBVFR0S05TbmVPMllIcWVjRmVTX1lRcVYwaHNSYlcxNi0wX001dnNBclJSWnE0LVNhSUFZZUJQRmJ4U3FWUTNSRV9KMDNyZjdpZ0ZKb3d6ZGpCdWJ5bw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FVIEN-CANH-DAU-TU-2024-GIA-HANG-HOA-LEO-THANG-VA-CHIEC-GIE-LAU-MOI-CUA-MY-jeuv1T6yOzOU&v=enS4pwiMKgM ✍️ Tác giả: Làm bạn với tiền 🎤 Dẫn video: Minh Thi 🧑🏻‍💻 Video editor: Tê 🕵🏻 Hiệu đính: Linh Vetter ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWRvWVkzN3M2S1BrWURiWEY2aVdTMHBlaEg3Z3xBQ3Jtc0tuTlBKXzY5RHVPcDJhQ0N0OHMtRGk5NTZ3MlUxS0hfaWFkbnB3bFRHbDk4MlRic3hOOTJlYmdnTFJlSDZ1a3phVmJ6N083STVBWEdid0xhWE9nWnc5SDliUlE5MHhwWjVkYTNOTVVfSnk2OElYeHR2MA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=enS4pwiMKgM - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjhDUnJtcWFkZlNOa3BVdmN1QXEzcFBlTVFRd3xBQ3Jtc0tsYkJoY0pRQjA4TkFnbnloVzBvM01FYXZCVW1na04zM3hicmVrcDNacUx1MUgteXpxa3kyX0JyRFVFS2ZWWllhc0JmMi1IUmhJMzVXSmdWS214VFJjSGtQQ0Njd1I0dEY4bExkR2tHbkQxU2JEdkpiZw&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=enS4pwiMKgM - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnhtNDNpV2wyblNoU19SN1pOOTBSNGdlbGhqQXxBQ3Jtc0trU19NZl9XWk5qN25mc2kxdWRKbWNnSE9oMXNmTXo2VXRQMUw2ZG5GQlYyWUNpSHplcFF5WEdVUGlvMnVOWlBBeTZZZUFiYzYxX1FHRGtJR3dRRnFOMkRrOEtjWmNwdnFUNnZmMXYwTnRpM1g3bmNKVQ&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=enS4pwiMKgM 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXpGQktqNDhtRFdhZEJnQlJnQUZEdjZyN2thd3xBQ3Jtc0ttUU5BRWl6Sk9MLUJ0TFI0NU1IUTBRX2c2MGVwM1pvSkVUZnlnSWlCUG9mTG1hUVBfRHlVb2d3eGV0TWY3NWJnbU84anJNU1AzTl9ab2liR0Nza3lZOHFmamRnZ0R4TU8xUnpYUG5zYTExRlBwNVhTRQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=enS4pwiMKgM 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkxRM0Z0MmctU3IxeHZaNW4xRVRvczROa2VOd3xBQ3Jtc0trOFRXTVNHaFI2US0xc0U2WVN3anNkeG5GUHp0OE1PcnBiQmIyUDZ4WU9rYkVnbmpFNTBBRE9WTnRJU0M1RkxkeEpHY2tPb1BTdzc0UnJpTFhzUzEzNnNWNnh5c21qMUFITHpmQ1ZIZ0FGcW8wZGFJaw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=enS4pwiMKgM ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

11m
Apr 26
Thảm kịch TITANIC: Lời kể của người ở lại | Bồ Cool | Thế giới

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Titanic đã chìm như thế nào? (Theo góc nhìn của người trong cuộc) 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Titanic... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGYxcktJU21ST3RCR1VrVHcyRzVyMC11XzRhQXxBQ3Jtc0tuVUU4SnhSZnJuQkRrcHZwNW1ZZ2pKVGlMbUNRNGE1b1FuTXhQbWxQb19LbWpNemlla2lYdXNhZ0xoR3NJVVpUZ1FkcDlLQXgxLW43ZTU2MTNWZEcyTEtBb3AwQzYzaGF3VFhhYUt5cjJ4VFBGbUpIZw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FTitanic-da-chim-nhu-the-nao-Theo-goc-nhin-cua-nguoi-trong-cuoc-tA7sTr6tVfLn&v=BfkOSrw81s8 ✍️ Tác giả: Bồ Cool (    / @bocoolofficial   https://www.youtube.com/channel/UCHFe0S6foZGezO8cceT14iw ) 🎤 Dẫn video: Nguyễn Lê Minh Thi 🧑🏻‍💻 Video editor: Hikari 🕵🏻 Hiệu đính: Linh Vetter ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDVBMHpzR0U0S0Nsd0hxZkFuWVp5M3U1QzBfZ3xBQ3Jtc0tsUHZpOFdBV1J1NXdRYzVEU0xteE5kZkNCUFgxeFRzYjJmdEFWWjNJVXFJYXBlcF9IN3ZHS2lJekx6bGxmLTBFaTA4bkllelB1cnZWbUVpdFphNVhjR3ZnSS15TTRQeGtuZmUzaW1YZ0N3aXFJeGNSOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=BfkOSrw81s8 - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazhaenFUY2l6b2E2bnNtTS1pU2VDU3JzWFpjd3xBQ3Jtc0tuaXpNVVN3SDlpYVltdzFTYUVtYzRsRDJ0S3o2dnZkNjNMZGozWUpGbzR3UVlrbV9vT3VqWkNoU2otaDhZRWwyWHZiWGVwTzBtRERtMENsZTlpX1huUkZZdmU0VkxsTzgyWWxvVWNZNi1zc0dmV1dndw&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=BfkOSrw81s8 - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJJV1R1UGdlZUVCT3NiUGRVNDZZZXlhUTUzQXxBQ3Jtc0tsY0t0VUVPRG9tU0dEUGVwSUpHN0VvSkh3RThrSTZJX19yaTZjQlRmLU9PLUctOHBHaEpTbkRMQjRnVnNtVGRUenpaV1VzNXJtOTQxeTBXbkVDUUp6SVRDOEROTEQ3bERGNTdOSS1KZS1tT2FlRkQyWQ&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=BfkOSrw81s8 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblJaV2staFF1cXUyN3g4Tm9nUHNKVjR5WTNXZ3xBQ3Jtc0tuMXlUeUt0MERnb2tObW5WeXhZM0tHLUo0UEtYbzZhV1VsVDdRVTFrNDhHR3FZLVpUbnJVRWF3WHcxQXFVaG1XODlXX1RrRWMwWUlhd3FmUnpzZXd0cWt1bi01MTZiemxzbEU1OWpDd3k1TW9iMEpEVQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=BfkOSrw81s8 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbl81YVhBUTZCTjFtYUQ2ZTlBeTlfMVpya2JlZ3xBQ3Jtc0ttUTNQUlNfU2lDbHY2OXFKem1BNkI0VVZOZFpYMWtXNF80ZEVuWkN4SHNneXN5b3NHNllJbktZWVR6WmNRTTV1cFJhTDUxeGRpTUQ0Nlg1aVl5VUNrWnJSRmREWW10LVA2cVAzcWdMeGZIbXZIRFBBaw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=BfkOSrw81s8 ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

21m
Apr 26
4 NHÂN ĐỨC TRỤ CẦN CÓ CỦA CON NGƯỜI | Bringing them the plague

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Why are there the four cardinal virtues in Stoicism? 🌐 Link bài viết:   / why-are-there-the-four-cardinal-virtues-in...   https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmw1WkV0b0hJX00tdnZ5eXZkNjV1eVl3NThsUXxBQ3Jtc0tuYzlVMERqTGFtZmhiT0VIQUEwZVJTNXZMMHVWWkc5WDUxOGozdDVkQzlycUlqWm13U0p5VWZHS1h2QnRReGV6ejNrWUMzWHdlRjctcVZVQ20zNXhQQnhUU1BuNWVVUThJM2tGTHVILXYtYjJkQ3o0SQ&q=https%3A%2F%2Fbringingthemtheplague.medium.com%2Fwhy-are-there-the-four-cardinal-virtues-in-stoicism-1be69fa2840e&v=MlANLkWYOrs ✍️ Tác giả: Bringing them the plague 🎤 Dẫn video: Pinkdot 🧑🏻‍💻 Video editor: Nguyễn Sơn 🕵🏻 Hiệu đính: Hiếu ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjNjd2RhZVhXbEMzOVdIUjhxV2lWSkRDbnlMd3xBQ3Jtc0tsV1lKWEM5THJodkE1aUQzZF9wYWdpdnFHdnFFQjRrMVpvUWtqNGxOYzRob2F4d1YtRUhNcmNlaGJ1RmdTenNvOXQ5dmZMbF9NV3RnbUZHMjdxSzRTMTBmYXNqLTVSZHlOMHI0QkVzWFJCX1pZWllwUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=MlANLkWYOrs - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVp5T0JsaW9oNDNIdGVGRGJRQjgzRERIX0U5UXxBQ3Jtc0ttckdxeXMwNV9qRG1reG13cldUT2ROZElpWUd4YlJNalBNYk9xQVZXVnVnSGc0cFd3NjdrVG13dldhRTFWOVo4andrU2tlRWx3SkFVUjBDNGdZNmF5X045b01MdTBfM2pva1Z2X2JTdUxFdDA4dXpjSQ&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=MlANLkWYOrs - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnpHSUhfa0dRdVBjNWJMS1FKV2Y2TjU2SmZmQXxBQ3Jtc0trR09tTl9TUG5zdnJWdHRwYlNyVmNfbFNLbDV4all0RU5meHIxSzNHWF8zdzJVUy1FM0VFakhTeTk0REptOUdtcmw3THlwTHFtaTNSczBlUTN4emtjcWV4LTEzWVdQMGFiSlpJdjdpQUI1YkR2c0ZTbw&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=MlANLkWYOrs 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE5wTllaTEFobHUzYjluRTgyVEdCWUw2Q0FXUXxBQ3Jtc0tuM2VWSi13MjFoN01IU1JfWnkzbVZiOUVzNmdtVTI5aVdXblh5ekUtQmxISndDZThtQjQ4c1pacERjc2lLRjNUbEtnMjlKa2ZGRkVLTDdwbENxekM2T2ZVdUZ4a0FvdGNrWjRYbjNNVHJUbjg0dU9QSQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=MlANLkWYOrs 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXZDN2hpNWFxczZoeVNCeEMwbjNBSkg3UXdfd3xBQ3Jtc0trSU1DNjh1c0hFZ2FEY2g1RExTQmxnRWVmVjdnMEtkcVNZUFFtZ0JuVGpLaVNCRDl3c1VWbzhlM1FxZDd0ZWdaNEFlbUtaNXJUM1ZqaEdhMVpXYl9fNXlVTW83bk9ReWN4V0x0U0pDU1hZQkk1SFJ3MA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=MlANLkWYOrs ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

10m
Apr 18
MẠNG XÃ HỘI không phải là vấn đề, CHÚNG TA mới là vấn đề | anhduc | Quan điểm

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: MẠNG XÃ HỘI không phải là vấn đề, chính CHÚNG TA. 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/MANG-XA... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHV5VzAzdEM3V3Jwa2luM2VJdUpES3hyUDVHUXxBQ3Jtc0ttcUJoU3dwQTBialh1OERjR1Y5aEtEZl9UYnU0VHBqUU11V2lWd3Vld0pyWjM4R1BzeWNybFBhcTMyZm9Fbzl0cHAzYXA5cU1zU1h6UklYUC1NdjZBRmR2X3doSVNBejFhREhpOG5IbEx5U1dQSkEwaw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FMANG-XA-HOI-khong-phai-la-van-de-chinh-CHUNG-TA-ez6PcJsRh888&v=0OUqOpF8I7A ✍️ Tác giả: anhduc 🎤 Dẫn video: Samurice 🧑🏻‍💻 Video editor: Tê 🕵🏻 Hiệu đính: Linh Vetter ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbldCcGxvZkpNTm9BVGIwb1BiMkRWU2dBTHJQZ3xBQ3Jtc0tuYnVZWV93MXJYLVRMR3U4UGRNVGZPdmRLTDBjcEZ6ci1nVThmazhTN2FSWHBuNnlmVklQSWlwMFVJMGgyNnJnUTAwU0lRSXZCVEUxT0ZTcDJndXltNmhndDlYMEtkT3ZXTlJjeFBVQjhvQnBjMUJJRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=0OUqOpF8I7A - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbl81VnRnMlEteF9YRFBNS19wV3dKNEI4bDFvd3xBQ3Jtc0trT21Ueko0TzVVSkFlbWpEd1hMVDQzZzJDeDM5SHp3OURLTUVFY2Z2Wlhwc1dfa1NuR3pUeWI3bkZ3Q28tRDBjWkNzaHNWWnNKaTFzUEd4bmJURWlPbU01T2NldEo5RUVfNE5NSVYxNHVaaXdzUzkyYw&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=0OUqOpF8I7A - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblRTUHBfVTI2LWRHV1dFbUhxTTBRaXlLOTdzd3xBQ3Jtc0ttU2RLUzVjZ2s4cXBRN1BZT0hodUt4TkxzQURkdGpEQ0w3OW9IekFQaVBPcm9YVDRpZzNTc1pQb2lqZGdORnVvUEZnMVl2am5LeUlxRHdtUnMxeGI4SVJHUXFpNUxYdzZwRzRLWFRSV0YxLXh3Mk1aWQ&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=0OUqOpF8I7A 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWxxYTdRaWlvSWdud0tZWUZTRUdrYkpWVmFWQXxBQ3Jtc0ttWFpHZFZkQUdJQ1RVeDlUeDNmUGRPeTd4MVN2anZVVk5QRFYyanhGRFpLM2Ywb0J6OHNFZnhyd1ROcTVwaXB6c3pFUEg0NnRtd0NYN0E0MWpWT180MGY5VWlUUUNSWkRmdkJIS0xPa1gwdzVKOFlmcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=0OUqOpF8I7A 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3p1M292a01BQlJreWE2NW5uOFZBSkxjMVZQd3xBQ3Jtc0tsUkdZU010UXVxRlNKZkNQM0F1Q3lOWTFldWVYckx0ZjUyTlpBMFdmUzE1NG1lNFRPTlBaWk9qS3Y1TEdpQU1jSU9fZ3o1WVBOeGZhYlVETTlKUmNGYWp6cThOMWVnOENId250c01ETnVxZThmaExxdw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=0OUqOpF8I7A ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

28m
Apr 18
Cơ thể chúng ta là một cỗ máy TINH VI và QUÁI DỊ? | Thương | Khoa học

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Mở đầu: chúng ta là một cỗ máy siêu tinh vi và vô cùng quái dị 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Mo-dau-... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEVMeXdMYnNTM3hMZVdSQUluUXNiemVlNFNnZ3xBQ3Jtc0tuaDgwV0ppa1BOSGRIU1J2cjlFbUhoUExpR1h3aUc5VXQ0TlNhM3hrNGNiNHZXckNTV2RPTlBIeW1rNGJrWV9aUnoxYldUa2tKWFJibzFUZ0c2WTN6T0tkcXFUMFBrY0JCRVBZOElHT0RLN19TRGxqdw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FMo-dau-chung-ta-la-mot-co-may-sieu-tinh-vi-va-vo-cung-quai-di-hOFm2FkO1kWs&v=92ngPXJUc1Y ✍️ Tác giả: Thương 🎤 Dẫn video: Minh Thi 🧑🏻‍💻 Video editor: Đạt Nguỹn 🕵🏻 Hiệu đính: Hải Stark ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblV4dm0xdmRYQWJYaGFObzRzMzJSSEZQQVByQXxBQ3Jtc0tuSG05NXZ3NFhYYnNvNnVfcEhhOFUzLUZUbFFjX1V1MkNBdjRaQnNtcGtNVDRFRWhVMktfLXBUcmx0ZDBzTXZEUjg4OHFvN2RPMWRIcE4wdFp6WGVNamNtc1RzeF9zTlpady1YSGZPNnNRMWZyaVR3VQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=92ngPXJUc1Y - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbF8tcjBUaTRrbEJwcS1sZ1pvcHZad3J5dTBQQXxBQ3Jtc0trVl9WeDRsQld0M2pHUkltelNLdFNLTFNEQVhzckFjVFlIWmR5X0RQQ25ZOVl0NVZ4ZWx4elRZZm9OQXk3YmxBTVFyMnhXTVZjVEwtQl9zMWVlRjduTEJMMEtPSnVHTGo4NExXdmsxd2gtUjNlaWlTdw&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=92ngPXJUc1Y - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1FfVkg4OEJ1YnYteUk5NEJNdnhTYWlia0tDd3xBQ3Jtc0tsNTFZNkdDUXE4a3FhVW9ja0FSY2E3aU15MWJqWnYzRUNaVnJ5dGFTcDQyNWtlNTRNdXZ5bE1qU2p6QXU0RUxyM0I1emFkQ1RtaDlrMDNFTlZOaEZXZS1DLWw3MGhjMzNpX0pkd2U2TERZb1hNemFzRQ&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=92ngPXJUc1Y 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTN0YVlQOXc1MHFPOERld1RtSXEzQkRlYVp3d3xBQ3Jtc0ttM0pvMUhiUXVrc2hRVU4zdjZXcXU1TGptZkV5dU1rOHlNOEZIdThEQVJKOUJmTTh1b1N5Y1hLWjFrc2JGeDdUSnlNZGdOMkxmTkFWTXMwcjdQRlZHdmk4blBnTnFlQnVITGpfN3ZxdDhteS0yT2RVSQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=92ngPXJUc1Y 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbF8xZE91LXMzaXRicWk1NVQwZzZXTUNXLWNiUXxBQ3Jtc0trdk0zNS03cDMtVTlJN1h2LUdtVndlRkRJd3RGa2lTZzRtLUQ5SEJzVThhU1ZJYnh2UHBhLURBeS1Zby1lNWhlOHdnNXExVTZXQ0xVX1pXZ2xIeGdZa3g2Y3dja0F2Z2ZqOXhxWm1HNmJQaUZpMlk4Zw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=92ngPXJUc1Y ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

14m
Apr 18
Vì sao Châu Phi TỤT HẬU với thế giới? | Nguyễn Huy | Thế giới

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Phản bác quan niệm sai lầm về lịch sử Châu Phi 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Phan-ba... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTlTVkZNdFdPTEU5SThvTjVab1JNVGdYQjR0Z3xBQ3Jtc0ttTjVWRnltV2FZcjJiQndjYm04OGFpSUVqcGNZR1ZRWkZ0bXlhSnFMbkpLWS1wSFZ3LTJRaHdxN2RKaVIzeUpqSFUtdEVmdkRUZ3p1VUlKd3Q2S1kzMGhXUmU1SFdLNnp4Z2QxWkxSQ0xZMm5hZmpKNA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FPhan-bac-mot-so-quan-niem-sai-lam-ve-Lich-su-Chau-Phi-rr2dC85vkX1X&v=fcpunNPkVSc ✍️ Tác giả: Nguyễn Huy 🎤 Dẫn video: Nguyễn Lê Minh Thi 🧑🏻‍💻 Video editor: Hikari 🕵🏻 Hiệu đính: Phương Phạm ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbURVeVdVWjJQelBkb29yUHhzd0JpTG56ekZCUXxBQ3Jtc0trM0p2cExZX2NRQ1RUXzJzN1JCaFVFQUx0dHgyTFFsc3RZVVRQdlM5aUxIVDVaTE82M0FTM1JUNVYyWW5mTzBVcEs0Qk40NFpIbldCOGgzQ1MtRUZtMEhTQUFFYzhjYkJJbU1mdmlsV1VQT21QZlM0Zw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=fcpunNPkVSc - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2YtZFZ2T29mOUtMUTFjbElkWV9CUDRqcGdid3xBQ3Jtc0ttelMzU1UwX2kyWVpUQTNGSTk3LUVEYVdheFVEMmNhdjVCbUZwZWhscnhRZ0MtcGtoMUVBWGJoRlcyNTc2LXpHM2pZdk5oT3hGMFgtdnRwam9LSkcxNGpSRWVMcWJYTXdvOF9ONjN1bVV1VVI2OTF2WQ&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=fcpunNPkVSc - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbERmNmxYWm05VTFaajA0bnZnRVVZYU45Z2xkZ3xBQ3Jtc0tsU3pXT3pTZHBDOU1HbTRCN19DekY3SzF5VWFvVEEwMlRBRzFTLXhacTM3dDZOUGF6d01jNkpYek1ubWdIYTFwMlA1ODhva0JDY3BBVzdCRGh5Q1l4Znk5OUROMDVwUGNvQXNvYWhrOGVDZFVielVtSQ&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=fcpunNPkVSc 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFNjNXR0OTBEay00VS1rdG1yNTZmUk9xN2xUQXxBQ3Jtc0trZ3JhNzU0Z0JxNTVTY2pJUGtlN2RTQ2txSWh5OHlqM1R5aTRVaGVZcjJoM29wNWJnclNtcFItaEgzTk42U3QtS3lvc00yUFpsQXhFR2pJR3Zyd19rUEYtdlR1Ymswc3NPUWMzZV9VWlk4WjkwX3JvTQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=fcpunNPkVSc 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGczR1dpQjdDSGNYUHB0alY5VkZwNzZVRHJOQXxBQ3Jtc0tsaEhueGJYQUZfUHlBRUw0a0JzTjdJSGZUdHBHLS1ja3JYUE1sT1VXMW5kTDN0SUdId3ZYLVh2aWczUlNsQl9penBrUDBfa2taWTJ6ckJ5c2pheTRhU3A2eTZTWEdoWVlWMWhuVjlpdkpxMTllUE5TTQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=fcpunNPkVSc ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

25m
Apr 18
Chiến tranh biên giới 1979: Thảm bại CÓ TÍNH TOÁN của Đặng Tiểu Bình | Viet Anh Tran | Thế giới

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Chiến tranh biên giới 1979 và canh bạc của Đặng Tiểu Bình 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Chien-t... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDVpSFlKVXIxajRCRHFTdGs3WTNVWGFpamxHZ3xBQ3Jtc0trZnJfcW5IU2dyRXNwQklSU2g3R2ZGZVdXbndYZWlPZnctbWtOT2xuQWhIaFBnbHlFQXNDLUdEWUk3dFpLRk9mR29HdEwtNFhBTlNiVFhrcHFkREluYTlYLUYwU0NHdDJMNmc4LWYwU0dTWm54UGRkQQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FChien-tranh-bien-gioi-1979-va-canh-bac-cua-Dang-Tieu-Binh-p1-Nguyen-nhan-va-chuan-bi-59d&v=K_vUXV65NXohttps://spiderum.com/bai-dang/Chien-t... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVg0dnVLb2VMSnM3QUJVTi14em9tQ0d6WjlnUXxBQ3Jtc0tuamxkR0dzZ2dFc3NPalJaVFlGQnZpM091T0dMQjRLUHRsVDZzTThxd1d5V19RYXEyWDlnblZWbmN6b2dvYmZ4QUJyRUd6eXd0dnAtZDlpOUtualdaQjVHSGg2M0I0djFXR2tfSlZtRTU2Tl9lclVTdw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FChien-tranh-bien-gioi-1979-va-canh-bac-cua-Dang-Tieu-Binh-p2-Chien-tranh-no-ra-5a1&v=K_vUXV65NXohttps://spiderum.com/bai-dang/Chien-t... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXJiQ0VMWWxPVHItMmNpdWlFZU1BdWhvaUxxZ3xBQ3Jtc0trcl9lY1dhQmYteUxVbF8wSVkwM25lQi1ZZDlESVZIMXdqMUtxM3d1UXFjSTRXT0ZZSzhKQkJBR0hiVlBNaWkzLXRDVzlVNlotLV83VWN0cEEySkJyd0lhQlUtVlY5U2xqMTRNS291dlg0RE5rRm1FWQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FChien-tranh-bien-gioi-1979-va-canh-bac-cua-Dang-Tieu-Binh-p3-Nhung-dieu-duoc-mat-5b3&v=K_vUXV65NXo ✍️ Tác giả: Viet Anh Tran 🎤 Dẫn video: Viet Anh Tran 🧑🏻‍💻 Video editor: Yupik 🕵🏻 Hiệu đính: Linh Vetter ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkM0OFVsTmc3bUxjUEhlcWxqSkdXRVd4ajB2UXxBQ3Jtc0tsRXp4MjBoYkhOaVhleTZxVGZTcGg0SEpxREtzZlNKZGViajlQcHhwOHZvc3NXalNIck9XNHM0V0k1c1JQckdMRnVpSzVyRVZ4RXJFMGV0QXhBMzI1VDJYMVBlcThzUHM3MURKTnFBX0phZThUZjc4OA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=K_vUXV65NXo - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnF1NTQxOXFnY0g4MU5qUlNSUi1UWWZtYjAxQXxBQ3Jtc0tuQkVlV01tTUtXT3lWSENOeVlJM2RwdlJ1SjhVTGRUT21fMkNoWUJpSlgtZnlGZmdCTFIxREtNRVMzQlliVjRrZG5oNTBLUlpZTXVIUk4xbmlDbm5vY3pLZEtmSFU4VW9OOV9oMzNnc1oxdThjQl9ERQ&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=K_vUXV65NXo - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmZweHI2Zmx0ZUx3Z21sWG9IVDFkWmtWU3JGQXxBQ3Jtc0tsY1p3aTJ2QlBRYVIzQTFZRGR1cnc5TWliZWR5SGdsRVRnc0Rac1V1MFEtQUhjX1lPTmFNeWh2c1N6Yy1lVm9zaGRKTjRaUlNueVloN3VzWXZoa1pKYkFvVkdzNldUbHFkOHJRc2pRaWRJNHZ6Nlp6NA&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=K_vUXV65NXo 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2REdUI4aWdxTmZmNmo1Rm90MmlXc0s0MXlpd3xBQ3Jtc0trcUdjd1plT2pKbFdJOGllQUJGSmJTZ2x4d2t0bDlWbVFTbFR4M2hkUXpfbFJLWDVHWDhBN2ZlZy1SMHFqODZCbFRGMWdqR1Vqc2ZxTk9LWkxCaWNmMnNmUUZ5SGxYcjBQQmNPdUZWM2hXR0FfQ0FzUQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=K_vUXV65NXo 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEoyaGJGbVZoQlFFeWJuQlRmdVVFejBESENNZ3xBQ3Jtc0ttbjNmUWYtNnZ0Umw4UGQwaHIzdU5VM0RuaFJ3MzM3cFpvaWlNSEVRVjlTZlFWNEg0c3hHb0t2cTRMa1oxdWlUQWlTRzZuck55M0lOM01Td0hCd21FMU5rdFA3WFZiMmJMZEVyYUxwdDJFdkkza1NTWQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=K_vUXV65NXo ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

19m
Apr 18
'Hiệu ứng bầy đàn': Liệu bạn có phải MỘT CON CỪU? | Mạnh Chung | Quan Điểm

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: HERD BEHAVIOR - BẠN CÓ PHẢI LÀ CỪU NON ? 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/HERD-BE... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmYtdERVUWRBWHQ2cUw5aEJDaHlNdzFSUjhhZ3xBQ3Jtc0trOFcwMDBwWmZPQzMwZW1SNGtzVDU3Y09WSVVQc0NKczMza3lUWTE1UlVnT1hLTXhiRnliQjR1RUlIcDdnMjllSlVJcll3d2o0ZlRRR05MMGRZN0pvM1RQWUI1Ull0OUNoSnBra3R4amVBdXVBZlNnUQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FHERD-BEHAVIOR-BAN-CO-PHAI-LA-CUU-NON-odq&v=kgtwTvxmAyE ✍️ Tác giả: Mạnh Chung 🎤 Dẫn video: Minh Thi 🧑🏻‍💻 Video editor: Nguyễn Sơn 🕵🏻 Hiệu đính: Hải Stark ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2lfQlE0alhFam1GMjdkRDN3OVowbTFJU0lJd3xBQ3Jtc0tucVJQdnNlaWd2REdkckVydFR0RVVBY1hZeTRIZkxadEFfOGZzbVB3S0REcXh1UFEtd2ZDUU0tN1d1aFNrdFlJU1RQUXNvRjBwTE5XX1lKWmloZFM0Vzl2bjh4cDNDYkNMWkM0eGY2S2k3c0VQSEsyVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=kgtwTvxmAyE - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG1pZVAyUjFRVkdTbWtxNndJQ0NQdzRRTTNBQXxBQ3Jtc0tuZWtkWWZKUEZzSHhZb0I3eFU0c000YjZvbGQwTDU5cjl3OG9YX0pBd2VlOUpkZEtWTEk5cGcwa1hYSmFSNlBvU3Vrc25wbXE3MEowcTRKdmZaeGFoN3JnRXJhcWF6T3Bsb21zRlJHUGlmMWp6dHZ3QQ&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=kgtwTvxmAyE - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjF5OHpGOTFVNGxPUWZVZ0NheG1zZzBlaTFnQXxBQ3Jtc0tsZ01zSzh3NF9md043VGNoaGVCRGJISjV0YWwtT0JGZE9xSVFDOEpnQlc1MWp1S0M1d2Z0dHc3Z0RXVnBlNmtIRmVuX1lhWS1mX25UODJWNmRTNXB2WGxVNXB5ZnFmYm1RS2pGYWlvOU9KTFdQUm5FRQ&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=kgtwTvxmAyE 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm04S3hjMnJSMnYzYnlCWjlGU2gyTHFGY3NMQXxBQ3Jtc0ttYVBxR3Q1NVhJRlB6R1IyUEpKX2VfMXpfYjBiLXpGYjg0NEVraHFpd0pkclNFUGhHeVV1MzBSWDlObGRpbTlGUTBzT0Z1UERoVmVhSkRqSUZBbzhCQnkwMlo1LVBhUHJVVDJuMHotOXdRa2ZmSDgycw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=kgtwTvxmAyE 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazJzRDh3NThfMVQ3eURtbHdlWmdiS2RPckdtUXxBQ3Jtc0tuYzN3Mkk5OVNFd2ZDbzdKaE0tX2Z3aFVpMU1NdzRZbERSMUFIUUpiMGllcGc0MGpEY0JEd0pDUkxObzV1VFZreGI3cmF0WDRFTmVNNHVvSzBHSFRLNmNrNUpORXNzNkE4a1VYWlA5VGdNZkNLZFFwTQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=kgtwTvxmAyE ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

14m
Apr 18
Chuyện gì ẨN SAU 5 vụ GIAN LẬN cờ vua TAI TIẾNG nhất thế giới? | Quốc Thịnh | Thế Giới

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Bí mật đằng sau 5 vụ việc gian lận cờ vua tai tiếng thế giới ✍️ Tác giả: Quốc Thịnh 🎤 Dẫn video: Pinkdot 🧑🏻‍💻 Video editor: Pinkdot 🕵🏻 Hiệu đính: ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTEtdTBEZDFjNWkxYkFDanZ4elRiaEt1cUFBd3xBQ3Jtc0tuME9lLUY1RXVQbUdxM3N4cE9mR1FXM1BMN1g4d3dMbHVvNXFMU012UTBfUlZfOEFwOUhXeldSWHJwYUs5cXkycjUybWliV2IyMG1ZbGdCSzZpZDRlRGNOZFZIUGFvMVhBSm12SnltcEktajlRTXpKOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=sbelM_wdXw4 - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmNud290eG5KeEtlMDVkcmN4WGlfMW5XLW1Xd3xBQ3Jtc0tsWi1PN09uNFVoS3lFQzlXSVZabV9vTk9iVnYwNmtmN0l4OGp6MjZTRFBpNG5LWlMxRXhDdVdRNEFkbE9nWXVfTjMzbFRSYXY1VUt0bWRjLVRlLXZWQ1JkWUhGUzA4Z2p0T2JGaVZPWm5hbjk2Z0dvNA&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=sbelM_wdXw4 - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWNWRlpUU1VTaE13enNsWDNJM2hLdVFhcF9iUXxBQ3Jtc0tuSzNLRHhWTU1adVJvTk1HLUhsWE1LVVRtVWFPZlhma3ZxZ3BIX2JxbU5fUVVOaEJSMXA5SUVWOXF5TzM4TWdVa2h1U0xBanRlWUQxSno2cGRMTmtCdUdVQ3dHNGlHUncxZjlEUERFQlJCOXlxRHlpZw&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=sbelM_wdXw4 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDZaUmZHTEhJeE1PNFhnbzRCSG9FeVNhUi01QXxBQ3Jtc0ttLWY2S3BQb0VIZlVZWnRuTURXeVEtQ2x0LVhiNVBvbjlNX0trM0lHNWRrT1dZM3ZqWmVscVlXUjZFWUlhZnhlcFp1bTdyYU5ybUlvT0t6WFZtdEl1Mk5ZeDhJREg5VGNwZTZTamVSOVk4d1BQcEZsVQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=sbelM_wdXw4 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUJ2cDVOYk1rOG41V1diM0IyVGNGNVJ5RDJoUXxBQ3Jtc0ttRVd5aVRnWFY1OHJrN3dCMHBmdXRTcXpwbE5mNWY4YjdIZ25HNUZJRHRjWDhkdFBvUUZTMzJVNFlhZjN0UXZSZ0tGUzF5aXp1VEVUMEVFb1hTUV82aDlaNnNiQ2RvVGk2dW9WY0c2UWNMLUpiSkhaNA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=sbelM_wdXw4 ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

10m
Apr 18
Công thức CHIẾM ĐOẠT 8600 tỷ VNĐ của TÂN HOÀNG MINH | Anh Tuấn Vũ | Tiền tài

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Toàn bộ vụ án Tân Hoàng Minh và cách thức lừa đảo hàng chục nghìn nhà đầu tư 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Toan-bo... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTVoUW9MVEc1YXBCbjJnWGROWnpDdFRLdjJGd3xBQ3Jtc0ttanFKeGdQUnhNOHNnVnhqNGt1amxMaFZNWU1XaWRnSWV2eTE1eDEtZDFJdEI0TWZOUmRVTVFncXVJNDgzLWtRTk5uVnVYUlRyMmtCd1AwQXg3OUhDemhzWExhVW5oc0tETng5UTlENnF1eXhFVGM3QQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FToan-bo-vu-an-Tan-Hoang-Minh-va-cach-thuc-lua-dao-hang-chuc-nghin-nha-dau-tu-BDNBGUdnI2z2%3Ffbclid%3DIwAR3naNNvcMoopzIOsv0rAFsuGV-SstkjExxS75CHmsgiLs1axRTyiBOk4N0&v=mxZO2588TIU ✍️ Tác giả: Anh Tuấn Vũ ( https://www.facebook.com/profile.php?... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVNkTUlZdWxVTThRUWRxOGpQdTFuZThGU2o3QXxBQ3Jtc0tsM2VBQ2J4amJKMnpENGEwV0lJd0J3SWtVWWhDSTZtUE90enlmdEl2YnF4SDZMWDd4aTNrZk94MGFNSXhVYTVQVy11UzRMa1lHZnB0czJnWnFpNkFvZXBuWkU5Q25jWXpqREJnc1A4aEVjZ3FRMmZLNA&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fprofile.php%3Fid%3D100028101427320&v=mxZO2588TIU ) 🎤 Dẫn video: Pinkdot (   / anhoangtran0406   https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbklDcVFORVBHVk94cklPdVBXREdKN3VkT1dMUXxBQ3Jtc0ttWUJ6b0ZYNHpuNnc5MmNIVnp0MnhnTTlDVG5rOGVrUzJtOTdVYTFFMXM2aWlwRGl2bTJtV2lVS095OUdnSWRvdTRPdDBjcHp4bFZJWXpCU1p4VW1hRGl3dDJQaldoMU9VTFVpX24zOEotXzdSWVhDcw&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fanhoangtran0406&v=mxZO2588TIU ) 🧑🏻‍💻 Video editor: Đạt Nguỹn 🕵🏻 Hiệu đính: Linh Vetter (   / linhvetter   https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmdrVFV0a01USi1nLWhEa3o1TEFyMDh2VjJQUXxBQ3Jtc0tsWVhOSkl0ckhTRFRvSnRnWS03RDF6VGxuTzQwVjFRQTlMcVNXeFNGeVJMMFJOVmtpc3F4djJpeVh2VkdVcVUtWTcyUEwwVk5WenpzYzRoSHJ1N3ZOWk1OVVgzb1FkV1ZZSXl2cTFEY09scjlxZ3NaVQ&q=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Flinhvetter%2F&v=mxZO2588TIU ) ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXVaQ1YzWkt2cjJLbEVlZE0zbjNMSGFCVXpGZ3xBQ3Jtc0trR1c0blZHb0VxS0Rvem1sbGtYLTZfYzdUNzVMM2FjY3NJd0JDXzFXM2ZxUExTWWkxU1VKRVprLVlZb3JyZ0YxOGF1VWJfdml5Sm9pUTRVbXI3Y3VvRW43M2s4aEhZS3JDRkNUT09NLVowU2l6Rkdacw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=mxZO2588TIU - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWlOVndiVFk2U19jX2E2dVdadDhwVUZlNkpzUXxBQ3Jtc0trVmtYbjBPQUR6R2dyanlaV29Ea19sWkxvTVk2WEUyQlVzQl90aU5vWC1FVlNuRnlwZFRzXzA0Q0JERHI4bTdlZGtodG5GeFpqZE5iTVByYnNsaFpFSU5EaTBwdDNlY2JfYTJpN0lxdkFZY09aQjRlMA&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=mxZO2588TIU - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1NIX2djT3J6allXMmlHcVN2Unh1bGptZmdNd3xBQ3Jtc0ttVXAtZFJScFh3RV9sVGlkSFU0WWJ2NmFxOFdRRlNObS1CczNteTNJdXRQaEpyZTZuOVQ2b1p1Z2ZITWxoTl9wRmtiYk5LMjBZa09tRmh5VHFHRmR0NE1udnN2N2tsTWlBemF0dnVPczZpSGtKaS1sTQ&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=mxZO2588TIU 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa29YendRTjZGaXZoVnJhZjdTWXBnbng3dmY2UXxBQ3Jtc0tuQjltbnliUW1hdkp4STl2QV9Gd3dEcEkxR21aNmdZeFZLbk9ZcnI1V3pQRUVjaGpQMG9FVGROdUV0X2VSY25JZzJldnl3bmFSUnRjSVRJam1UQzlFVU5TNDZHZ0NzY3VjREZubmFFTTZ6ZzJuZXlpTQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=mxZO2588TIU 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa19IVWV4eU1KTGlpOVBCVWxoMUhKRHZVbllSZ3xBQ3Jtc0trT2NMdlJmWmViRlpMS2hPWlFZMDNRT0pTaElJS0liV1A5SVd2LWRTTmRrWHpxdWFKSm5iMVNKb1owbmpmMGJGb3V2dUdRY1RKZXN2OE90SnRvUlRtTy1pVXQwMVhtV194T0w5UjhwQ1RQN1VrSWZfMA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=mxZO2588TIU ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

10m
Apr 18
Không phải mọi CÁI CHẾT đều BÌNH ĐẲNG | Hex | Quan điểm

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Không Phải Mọi Cái Chết Đều Bình Đẳng 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Not-All... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUtyamp0Vy02eDk0NEVnLW1xNXBQWDNqRDVoQXxBQ3Jtc0tuUms1Z3dOQmowWXJJeFQyN3ZlZW16TXduOVhrdTFITzlHOXFzZ3MxM1d2MFJ0LWYxd0d3ckU1Q0FMMENrOW5tU2pGRzV0RmZaU2o3eUJJOU1idE9lclNKTzVJRWxzSjc3TDJmbTFRbjdFR08tcVJSQQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FNot-All-Deaths-Are-Equal-But-Why-b7x%3Ffbclid%3DIwAR2lNKkf9LM-i1UsecSLRa48sOtfh_e0L_nd9a1PUCcELcnQwjDJpqcjTEI&v=vu5qFlHSrME ✍️ Tác giả: Hex 🎤 Dẫn video: Samurice 🧑🏻‍💻 Video editor: YOSHY 🕵🏻 Hiệu đính: Linh Vetter ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblhWWW1LaldUWFR4Y0FrOHJyWnRzd183czdyUXxBQ3Jtc0trYl9UOVd5MXItZDg2ZVJ3SGJkYlpTajJ5UG1yNm5BOXRROXJnalhRRmF2LVFpWDVxM0FvYlJhcEVwakM2Q2pLTVdmbE4ybXpiOENrQk52eE1VSGRDY0FaeDRsc1h0YWg0blhwdjlvUnJwSzBpcGJpdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=vu5qFlHSrME - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1FwNFpxUC00bkxqZnRGcktzbHhGdjRqa2p4UXxBQ3Jtc0trU1hYZjFOSlRmWUVnWmZqNWZKbE1GZTJnYnMwTnZ0NDIzZWxjcW1zY3ZlVDZOM2l1TGp4ZzJTT3pPdmhHOHRJU0RyWmJiMGN0OG5qYnhxemE4RW9CNUtxa29idDQzNGs5bjdvUjVQejR4Ylc2UVB4Zw&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=vu5qFlHSrME - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2YxNjI3MlJwaUNkY0JjOVFSWng1d3JoQWJGUXxBQ3Jtc0tsTGY1dUtZVXBIT20xVHdZb2JzT0UxTnJMQk1EbnhySGpudGtuajI3bk9mWmtpMUY4TEptaVZtZmliWGdyWEYyNl82S2todlpRMU93MjNBSGlxOGNFVTVYcUhDdlNhS0tpRWRHWW0yb01hTnU5UXQxcw&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=vu5qFlHSrME 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVBsaFd5NUhRclFxWTNMQnpZQnBkX2hDUHJ6d3xBQ3Jtc0ttcGxMZGRPZkltTVNlVHRUZlpNc0pCWDZsNzRkMGtnaVNmcEZITlJHdmJvT3o1RUdxSklsWmRZd2hfTDhkQkQ1b3RRX09ibVhPeHBDY2o3NXVzVzc0UFpFREh0a1ZFZjZzZDFhYm5UT2dJNkxFRnRJUQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=vu5qFlHSrME 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbER0WkpPTDBjamtLUjZsRnFwaEF3ejlUOTFBQXxBQ3Jtc0tsV2dSM1RDcGFuX3o4V0lLSFBpOW81Nm1OQkwtcHVLdGNYOGgyY2h5UUl2OEtJNDJZcVZ0a3p0ckdEbW9hQS03QTBMRFBjZDFSdVE0QUpCQmRodE8tMXlvcVZ0Y3NvN0VYUFpwcnZmbVFGajNybGZkOA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=vu5qFlHSrME ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

9m
Apr 04
Một vài suy nghĩ về Cốt lõi của đạo Phật | Page này dành cho 1 thằng nerd | Quan điểm

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Suy nghĩ về “Cốt lõi của đạo Phật” 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Suy-ngh... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3R1UW5RaHU5ZU9jNmpveE96QnlmNkNhUjR0d3xBQ3Jtc0trbDhhMm5MbG1IaXlnTTBTQ1pHQnlNTkV5WldZaFlqOGJlbWlILVVzQXFQYTRMYVIzUU9OTXhBcEpQTklfNF9aeFY5Z2cwb1F0MHB1ekpCNTNuREJ4RDRSTW5XcXhTX2JzdS1yVXZEbHVXd1RVMjNPWQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FSuy-nghi-ve-Cot-loi-cua-dao-Phat-115k&v=DhL3-m5-jS8 ✍️ Tác giả: Page này dành cho 1 thằng nerd 🎤 Dẫn video: Minh Thi 🧑🏻‍💻 Video editor: Yupik 🕵🏻 Hiệu đính: Phương Phạm ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2ZDWjhzR3pRYmhzbVI0VGVyMHF4SEwyTUQyZ3xBQ3Jtc0trMEQ3MEg0dW9nVUVwQ0ZJN1VVaTdOS1R2VmRuTjZoRHFGWGJrVHBLZ01Dc2s0WkU1RkdUZnRGZHpreDBBbktmU1RnQUxDclo0TTJCYk12N3Zhb2xqSk9sSURBeDh6OEpwLS1fVVl1a3VfTjZaWkRNZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=DhL3-m5-jS8 - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFJqMkVPV1VwT1BhN2hzaGRPMko4VWczZWtnd3xBQ3Jtc0tsRkVIeFpmeUVheHNkYWhwSFdqRUJfZlEydDFFQU9lSENIb2JwWE9Id2lQTlp1V0M0WjZiNXVSSWMwUllMcHlMQVctZThqdVZ2THE4cGV6OXZpUVJCV3I2bVdqZDRVYnpHNmp2RWZ1bmhNNDRMU1U4MA&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=DhL3-m5-jS8 - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE1CZU5uMXdMUHB2cGg1QVZ4Qko2ekllN2VNUXxBQ3Jtc0tsY2lqM1ZMeU5NdEh2SlUyUnNTcXV0QzJuVzNEbmtNbDJsSllxM0EtUGc2LWJESTlCUFJUYzdZc0w0VktVazRocEJEZVA3ZXN0LUR5SWswVjVJS3RFdjJQT0lIaDg5cXhNUTJweDRSN2d1dEM1WjVrZw&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=DhL3-m5-jS8 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnRuRkJvMGh5LUhTQWRGakJYWFFheHFMWjM2QXxBQ3Jtc0tsMHhoNTB1Nlg3ZUV3VjlsT1IwQXVGdzN3Q0h1aUpGcnlrZlI3bXluRVFGUmk5MXdNT1ZRLW4zdjRVUVFPYThYc0wwcXlsQUNmazBEdU1ycDVSSndicFNCTnpESTRGS1h0VjFLeS1rdW1qZVp6WFA4cw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=DhL3-m5-jS8 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa041QkFPUmNVQldiR3NHWWptYU9uUXlDZGxQd3xBQ3Jtc0tuNEpFSnhicUlEU3pfa0UwbWR3TE5XRTY2OFBNR0NMM0VFTnJ0dExzNFR2OW1hSHpQZjIwanpZNVZCUm9ZMzFFeEZRM1R2ME5GOElyV3NDX3FlbC0waWowUWhTQjFOY3U3d003Z2plcFQ2aWZyTmFSRQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=DhL3-m5-jS8 ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

9m
Apr 04
Vì sao "ông lớn" Apple CẠCH MẶT NVIDIA? | Cris Dev | Công nghệ

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Nhìn Lại Cú Bắt Tay Vĩ Đại Trong Làng Công Nghệ: Cuộc Hôn Nhân Đáng Nhớ Giữa Apple và NVIDIA 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Nhin-La... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGJIZFpsM0NDcjlwTHEyRFR6LUo2aXJVd3NKd3xBQ3Jtc0trbE9Hd3BaZF9Vd2pOd3JTMDU4YzUtNHVvdlJrNjJEOFplSnB2b3FIaUdvWEx0ZHRIbjJ2c0dpOVhCZlB1RWc5N3VPR0xHRGhlZHZRdUFURHZSYWplS190RFozbjRlOWJkaUNILUhtZF93YlB0ZTk3Zw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FNhin-Lai-Cu-Bat-Tay-Vi-Dai-Trong-Lang-Cong-Nghe-Cuoc-Hon-Nhan-Dang-Nho-Giua-Apple-va-NVIDIA-3oEBQbnMbbm5&v=U-zwC3FQ3SY ✍️ Tác giả: Cris Dev 🎤 Dẫn video: Minh Thi 🧑🏻‍💻 Video editor: Đạt Nguỹn 🕵🏻 Hiệu đính: Linh Vetter ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHR0UXlGVmYyTHpHbnFwQ1Y1UzF5MFBUMzN3d3xBQ3Jtc0tsYm9Ma0IxaFNLS2lnWGRZbFo1WW54Rm1KVU1heVJJYTE0ay1wWEZWUWlmQnJoald4bnVHVjRyZ3ZaVkl4TkdNdXFOV2NSdFQwWVNUdjZ3c2lmdXY3V2lBQWUyMmg0M0FLdmdEcTVyWE9acnhUX3oybw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=U-zwC3FQ3SY - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUxrdFEteUZZdWhySHpwc3JZaGNxZjZLVnk2UXxBQ3Jtc0tta2NFblo3NkYzQ29uX1JZaGtFUVJtdWVsS0NnWWZ3OEc2RGw2bTdzbXk5dWhSSkdUS0hOa2QtclpObEYtMlctbWt6anhudnpXYXNacXlvVkxWZWVnbW15b0ZvVnhrMG9uNmQ5eGVsWW5GbXhxYmlwWQ&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=U-zwC3FQ3SY - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2dRSnphTDh6cm9GUG9CWWdqY2RGUGtJLXNtZ3xBQ3Jtc0tucW9TSWNIT2ZWOXhhbTl3NHBNWDVZWDd3MUFBeUw2N0VUV1NsLUQtNUppN1pkTVdyVWdMWXJoM1c1OXQta1dKSnpCaGNOWUZucFZPUHBzNjRiM1dVOVJyOVpyaDRfZzV3RWVjVjM0X0hjb2lJQ2lvcw&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=U-zwC3FQ3SY 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazFEQlJJTmZ6aE5nVGh0bXIwM2kzRnN0R2lxUXxBQ3Jtc0tucFBzZXpYUGR0RHZ2ZnRaRXlhUG9mRmpDNkJFQllmNjRJdnV4a3RZVTNiR0JmaTltTGZoSDdTMlc3TmZhUW52Q1RlOVJtVUp6YUY1OVVDaV9QcXJuOU15SE0zUkllQzBpRVlqdWxsYjRoZnFJa3h2Yw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=U-zwC3FQ3SY 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFdlaFJJekJaTjlmQW9XT0dTRnc1Y2Z1SG4tQXxBQ3Jtc0tuWENJU0JCSXFFYmdTLVFMdUFna3hUOGx1cTlnNUVZb0xCMFNFemJWSVNSUDZLd0xHM3JiNXFTRDRybDJ3REM5TkF0SUtnV3h1bHF6bGxValFuNUtOWElwakFDX0FoVzJhbHpYVks5MkJYN3BkdlVfTQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=U-zwC3FQ3SY ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

12m
Apr 04
Gạc Ma - Trường Sa năm 1988: Cột mốc ĐAU THƯƠNG của Việt Nam | THẾ GIỚI THẦN THOẠI 3.0 | Thế giới

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA TẠI GẠC MA THÁNG 3 NĂM 1988? 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/CHUYEN-... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVFGYlB4S3U2eS1fNkZXQXNWaXRocXFOeFQtd3xBQ3Jtc0tteTRTNlRoa2VvRWpwWTBLOVVuRTduOU9VSjJMdnBzcVVTYXczdEZlcy1CMm1VS21wWlRWM3VKX2Q4SndabFBNX25PSVdrSUVVRmJmZldmd25scy1FU2RwTkFLVDhKVmdNZElMQ0Zza1YzdzJxaUQ5SQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FCHUYEN-GI-DA-XAY-RA-TAI-GAC-MA-THANG-3-NAM-1988-wobIxEA0z0DB%3Ffbclid%3D&v=pmIhfwgDMb4 ✍️ Tác giả: THẾ GIỚI THẦN THOẠI 3.0 🎤 Dẫn video: Nguyễn Lê Minh Thi 🧑🏻‍💻 Video editor: Hikari 🕵🏻 Hiệu đính: Hải Stark ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTdJcG50T3pRSC10RktvSGdDd0t1NlMzbDJTUXxBQ3Jtc0ttR0F4akFQMHVITjBWRm5vbmNNaHNRRUsza3pkcXRGRC1id0h4WC1VRTFHbEJVbkpvbUFqc0Uta1hPRllNcGFUQ3lRNUxnMGp3WHJ3QlVuMG13dXBXUTVyQURreHFJZzN1SWk0QWtGdE5ZQnBKVHgtMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=pmIhfwgDMb4 - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW5YRkZWYUNrczFfLVFLU3oycVIwQnJud2VTd3xBQ3Jtc0tsd0RBd21kVW04MjRENDh5QXBYWlhQcE1XTVRwLW5sWDEtNk1XbzVWVzFIc0FLSUdiNXBlU0tNSWRELWdpQkhid3ZnWC1kNTVqaFZucUdBRkZJcUhRaTd6dERDOEhiNGZyMVVEem1Rdk10dGtZak1sdw&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=pmIhfwgDMb4 - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbC04QmktTnlyRHg2THgxbHhTbGVncE9XMFNhQXxBQ3Jtc0ttNkY1RWpaMTQ4a3RSWHFsUXpLY2tBMG5naGdzVjZqOGY3S05XdGRUZURmRmE0QThDc1hNcWRLSm43SGxpSjdmaXcycEc5RDZXbHpjRkU2MVBtNUFoOGZSZWo5QzRVT1prS01jcmhHMzlYZi1PMjQxQQ&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=pmIhfwgDMb4 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUd6YjB0TGRMYkozREs5cHdORWRycHUyMXpQZ3xBQ3Jtc0tsaVdKY0pJREhJcW1DeXVINjBJU2tnczRoRElqZDB4bFBicDRXZHRLaWUxRjhWcHI3ck1HT3kyVG1STU1BQ0d2VnRPcHRQb2M4TWtQQ21MaUlCRjZoc3FsV3lzMzNZbS1UVTh4ZHZ0VzN4ZUttbGxyYw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=pmIhfwgDMb4 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjFJamF4dnJtb0lhZU5rd1hRVlFaaGpwbVRWd3xBQ3Jtc0trb1dESlBWUDFfcGZvUkNYX1JLNTlSNExMNU1rcEhsY0NUNzBNcndwU0lHbDZETDdCUlJDVlVwbU1HUXI4ZU1UYk41aVlYMHV0cnU0NnFPZ3RELUFxbER1RjJYSDE1T2lTVVpHdVZ3VmFOOEVjbThQaw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=pmIhfwgDMb4 ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

32m
Apr 04
GIÁO DỤC GIỚI TÍNH cho những người DƯỚI 18 TUỔI | Narcy Nguyen | Giáo dục

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 “Đây là lần đầu của anh.” Anh nói khi hôn mình. Mình, 16 tuổi, tin sái cổ, ngây ngất trong tình yêu, được thoả mãn lòng ham muốn được là người đầu tiên hôn hotboy tuổi 18. Chẳng lâu sau anh ấy vô tình bô bô cái mồm flex là chị người yêu cũ đã thổi lửa cho anh ở nhà vệ sinh nam tầng 5 của trường. Và đương nhiên thổi lửa mà không hôn thì chỉ có trong phim thôi chứ làm quái gì có trong đời thật, mình nổi điên lên. Anh nhắn cho bạn: “Bồ tao phát hiện ra vụ nói dối rồi.” Điều đó làm mình nhớ đến 1 câu mà Youtuber Moe Adams, cựu fuckboy đã nói rất hay: “Đám fuckboy chơi thành đàn, bay cùng nhau như chim ấy.” Bởi ta là trung bình của 5 người bạn tiếp xúc gần nhất mà. Mindset giống nhau thì đi cùng nhau, bao che cho nhau cả thôi. Nhưng cái mà mình muốn nhấn mạnh ở đây không phải về đám boy tệ, mà là về thực trạng tình dục học đường cũng như giáo dục giới tính tại Việt Nam. Và bài viết này là những trăn trở từ quan sát, trải nghiệm thực tế cũng như các con số biết nói đến đau lòng trên báo chí những năm gần đây. 📝 Bài viết gốc: Giáo dục giới tính Việt Nam: không biết phải cảnh tỉnh đến bao giờ? 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Giao-du... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmhQZDdGd0QzdkJid2dFclhyNFJ5YmlPdXhEZ3xBQ3Jtc0trc0RFVjk4a1R3djFPMWYwUmh1a0JyUGxsbmlyTURPTGt3ZXpSalRIdmlRb3ZPVUtjMkNwMVFKdlJRMHg0bEFnSjJlanhRTEJpMm5pakQycnlya0ZZT1BUTVZLQTRTVUphVE5qUjVGS3Y2cXI0bnJHOA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FGiao-duc-gioi-tinh-Viet-Nam-khong-biet-phai-canh-tinh-den-bao-gio-1UhUOdfSgnMQ&v=ItOAM-4mJcw ✍️ Tác giả: Narcy Nguyen 🎤 Dẫn video: Minh Thi 🧑🏻‍💻 Video editor: Pinkdot 🕵🏻 Hiệu đính: Méo ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUp3Z3hGT0Y1bDNJVWhqZDVfRm54Umh5WGdvUXxBQ3Jtc0trVnlxUmNydGtpMFQ1bUtGWWRTc290YTFnTjVrb3U4NzBKQnhNcUcySUNOSWZFTjFLV3JkNTVxdGtfSkRkSndZMjloV3k2eVo0S1o5Qmo1ZE5ZZXdySGtiQkdHX2JtSGZudzlwZW1EdWRxMVUzMXJPSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=ItOAM-4mJcw - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblFKeWR6NURmM3RRR0FicV8tQ3lrWXpZNVFjQXxBQ3Jtc0trRUNnb0I2SnN6ZjB0WHBhbmRXN0xqMG56M1BjWkFuejVEYm0yQVI0eDQ3N1M4MEJkdmd1cjlsS2NLcjVGM1hGZXY1Mnh3c1VEcWQ3MTZoSDc1Y1JUdUZnb1dMVlk5dkpBTHhCa08zSVBxd1NzUlZHcw&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=ItOAM-4mJcw - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXVKMkVmQnBPSEJsbUxNR0U2NDJOa2g3MTlUQXxBQ3Jtc0trb3dlLTF0Sld0eE54U2ZDQWpGd0Z3QTZDUHJlUUhZbUxoMWtBWml0cVJPeHJTdGE3MG8yejZJX2t6UG5vV0RCZEwzRmRkeVJqVm9GVzlpNC0wcWRpRG95WXEtUDcwVURlMktQQlJxdVZobVBuOWhpcw&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=ItOAM-4mJcw 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnhkTm1WMUVzb3J0NERGd3Bzem1oaDVjRl83d3xBQ3Jtc0tub3ZBbXppbTRPVDg5MWk5cG9ueEQ0NUk2MzdZQW1VSG5iVWVHcC1aTFNzb1VYVko1ajY3cWZJMVA4M0RnRjVVb05tdkU0V0FuZHVUN1B3QnV0WlhRWFk5dk5lV0R3RGp6VFN1MTQ4QmdjSjF1YzdJQQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=ItOAM-4mJcw 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTdtaGd4TmpaQzQyakxWUTI4NDRXeDZLZ0thUXxBQ3Jtc0tsOGdYS3BlSDBMcWwwdHMweXdDT19wWjB2cUtRdU80SVlHMlk5elE5b211RHVuQk1sYWRTSGpaRkw2NmZBMnNtdXpTQlYtLWo2bk9Ib0JfUWFPbGVPNjVGZ1FwWFRVdTRvSnlMLTBKZmZoY1RLNWpkZw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=ItOAM-4mJcw ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

12m
Apr 04
Vincent van Gogh: TÀI NĂNG & TINH TẾ hay VỊ KỶ & VÔ TÂM? | Thủy Mẫn | Giải trí

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Van Gogh: Nỗi Buồn Kéo Dài Mãi Mãi 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Van-Gog... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHB0dERCcEN1XzlyUVE0NHlNZ1pSeU5HWHp1d3xBQ3Jtc0tuVzl6VVAxdlQtcEZ5MlNTSG1FVnNBNGdtOHFnU0VZWk5PeHowVld6MUVLZUQ0TUZPMjMwOFF6azJ0N0FKQ3FzbDA4eWVIZlRSUkdid0pEX3Nfd1lUWldYWGtCdVlnVC15SDk0X25Sdk9ORUdKUEFxWQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FVan-Gogh-Noi-Buon-Keo-Dai-Mai-Mai-our&v=1stqLd7hOlQ ✍️ Tác giả: Thủy Mẫn (https://spiderum.com/nguoi-dung/thuym... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVpXWHQ3SGUyaWU5YmNsNE5NV2dkUC1TcUctUXxBQ3Jtc0tud0FLUVJFRDMzQzA3eHdVd2lXbTJWd2lsT2JnQTNsNUF4WWdXUmlTVFEzalpiZ050bWZyV1g2c0VBT1lCYWc4NERYbFgyTUItejFibUFqeTlWZVg0aXg4UHljWnJSLWlvU2xhbExCUmxnVzlxNUhhZw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fnguoi-dung%2Fthuyman95&v=1stqLd7hOlQ) 🎤 Dẫn video: Khánh Linh 🧑🏻‍💻 Video editor: Tê 🕵🏻 Hiệu đính: Méo ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTNCR29CNFpWM2o1UUdjMzNMWWlNUUV6Z0haQXxBQ3Jtc0tsZUFEc25VZlZtbzMxRk5lNllzb1JsWFNJNjIzZnFkLVpGQ0pJSGJySUNVN25BcDFRcE8xM29BMzlOVHlTeUUyS0RjSlNXcE9tNU9wZUNQWkppZ0dJZWFiWlJsNEpNLWJnSElMMk5sYS1mMEwyUmZFUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=1stqLd7hOlQ - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3dUZWMwREY4OFFONkdmYk0yVUVaTWlveXpLQXxBQ3Jtc0ttdUx0bGtBakZLZmtfcllkX1REMkhUMXdZMW5QRlc3WUhMd041eXJCSS1VTlNFdkxPSW1yZHRLTWt1OW0wSk45d1U0a3NKQlZWTnhjVDJjY0pJczRpRm9mWVFvTVZkZ1hxZWt1eWt3Z3E0THkyam14RQ&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=1stqLd7hOlQ - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUlMOWR2bUZyY2s4U2h5NFpCenpTT3RGWU92Z3xBQ3Jtc0trdUhUa25zZjZoQWZUMk4tMFhscXlCcEJIRVJYWHFYeExEaS1CTGNSN0lJQnlDZzljN2JwbGllcWVia01vYVdKRnFzNlFxQndWQ3VUclhSMlY2bVFXaUdHRzZLcHlwTERmU0pwd3RVRHpaaW1pZVprRQ&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=1stqLd7hOlQ 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazRaWjF4SDhFNS0weVVsOTdXeDVPZUhNZ1J0UXxBQ3Jtc0trYlBqMGRTMVlqdEtUYU9DekpLdjQ0b3NxUXptSGc4Mlp2UVlmNnM5QU54SHVNNTdTQTZTYmJYenJ3MWpIRWNvcnp0MlNqRDRlckpiXzVTc0NtX0IxQkZNd3MwWTYtVjcyTG9yVHNBbU9MTVhFMnpGWQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=1stqLd7hOlQ 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXZYVE9SOFJKZFctQ3R4OEduMG1tNzA1U2hUUXxBQ3Jtc0tuNm9QNXdBZGdmcGRUYTd0RkJseUR3a2NqM21LaVFmenZqeUc4cjFBTFpUQUhJcUU2dkItcnN0TU1ad3B0Y0dfQlVWT1VVbzJvZkZLQWtXVENUNkdzMWRRbEZiTlEzRUFZUmtOaENlM3ByeFVjNEpwbw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=1stqLd7hOlQ ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

10m
Apr 04
Vì sao HƠN 50% Vua Cờ lại đến từ Nga & Đông Âu? | Quốc Thịnh | Thế giới

Tham gia ngay CỘNG ĐỒNG CỜ VUA VIỆT NAM tại đây: https://b.link/Co-Thau-Youtube https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW51QWxCTm8tcmcwMnlLV19JemVXaU1odGU3QXxBQ3Jtc0tuZ202MGZWREVVZEREQmVqeXQ5OGJqUk0xMGFIeUNXWHpRWFJBU3ZqOHRzYmtReGhsTnI4Y3M5ek5oYkhJMkYtMUtCSWFBQXloZ0JENzFMVWhVN2pxc0JmQVIwODBkLTZvdTdkVmRER0dnWk1WMFYyZw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FCo-Thau-Youtube&v=cIlC6aMIp2I Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Nga đã trở thành cường quốc cờ vua như thế nào? 🌐 Link bài viết: ✍️ Tác giả: Quốc Thịnh 🎤 Dẫn video: Nam 🧑🏻‍💻 Video editor: Hikari 🕵🏻 Hiệu đính: Linh Vetter ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblJOU1p5a0ZvZlRvdjNndjNrc2tCZkxvV3NPZ3xBQ3Jtc0tsX2U3UEM4VFd0VFNzV3QtaTI1Zl9vQUlxSUlmQlhFV2ZMMkNudVV4X0RGNU5hX3hYX0gxcUdTZ0Q0TTBpallhRmdOMm9QdjVveGwydGI4ZWp0UFUxUFo2TXNidVF3WTdtaHlyTlhlc1Q2RDBua3Jqbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=cIlC6aMIp2I - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkpUV1Y2dmEwRjIzSmxDU0dWZTNHeXBFQUpyZ3xBQ3Jtc0tsbXNDSjNmWFk0WWlXeGRSMDRWcmhKckpsQ04wc1ZLZjYwd2lzV1VWZ1hZUXo5OE9tdjh6Sm9vdzNUei00ODdPOG91Vzg4cUpaYlcyQkY2NEJweVRyOW0wc0RaYzY4OTZLX1J4SzhXcDF4WDg0OXQzOA&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=cIlC6aMIp2I - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazE3OXNoUnhwYzlmeTJ6UHRKREpYT3lYdUVFUXxBQ3Jtc0tuSE5QUmxtM0ZPMUVaem1BYzNESWoxQTlyWWFTbTV1ZHZFR211Z3ljcHFnaUo3WW5xU0Zfc2dnUGtWWFI5NndFQTNEMXlnQmx1WFF1UFViUlZOODMteDJYWC1CT3UwWW11cEpINnhmSElodHBsZjBZaw&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=cIlC6aMIp2I 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVNyR2RKdldoS1piMFFRUmFXUXREOXZ1dHEwUXxBQ3Jtc0trMFhtcHlXLWNCV1Ata2N4WE1Rc2pjbE1JZUdmWUxpTm9xVGxWTmt5V20tWDZLMTllNDZEZDN6cVRoT2JmbVNQa0E2VXhmYkIyVW9NZjA2YU5RcFpwMkwwdFhjaVVSUzNrSmtkOEJkY0s5WEhWeWNVTQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=cIlC6aMIp2I 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa21VM0lFVm1takpPVFBBYUg2RlBBQ1pVajhNZ3xBQ3Jtc0ttcnpCVlUtM3d2NDNCNzNrZmEza1VnYVBHcmtUODRkQVktYlVnREltRVNCNW1yWDR1VU9fY00yZmVpcUdjTkMycVpRMWhxSl9MelF0dnpGVndGdzhKa29pZHBNRTFwbVBYVVNSQmlERm53RU1HYzg4TQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=cIlC6aMIp2I ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

10m
Apr 04
Adelaide: Hành trình 150 năm truyền lửa cho sự tiên phong | Johnny Buoi Trua | Giáo dục

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 ______________ Tin vui cho các bạn ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh! Vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 tới, trường Đại học Adelaide sẽ tổ chức sự kiện Open Day tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Buổi Open Day sẽ có những hoạt động ý nghĩa và đặc sắc như: - Trò chuyện hướng nghiệp cùng sinh viên và giảng viên của trường - Chia sẻ cơ hội thực tập tại các công ty, tập đoàn đối tác của Adelaide - Nhận tư vấn 1:1 MIỄN PHÍ về quá trình chuẩn bị hồ sơ, tuyển sinh, hỗ trợ tài chính và học bổng Xem thông tin chi tiết và đăng ký tham gia ngay tại: https://b.link/Adelaide-Open-Day-2024-V https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblhRc2wzd0N0b2tzVHdpMGsycW00cHl1eGtzd3xBQ3Jtc0tsQzN5OFJoRW1pOVNwZGdOY0RORDQ5NlVHVkktZlM5STBrc0JFUDZPWE9XRVRkZnpxbWRTeE5jWlZzNVFiT2NsekdwS1RQLWRud1JGWkFmRWVYVHpCSEZhWGVPUHlxank2a2JWTzdUU0RnOHIzbVlYMA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FAdelaide-Open-Day-2024-V&v=O8n7ovZl0hU ______________ 📝 Bài viết gốc: Đại học Adelaide (Úc): Hành trình 150 năm truyền lửa cho sự tiên phong 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Dai-hoc... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHpTUnFhbUtqX3g3NldOa1BnaE1LUWxYaHlhUXxBQ3Jtc0tuRlFmZWV2NVdGNkZWOXVyaXdQWVFwSzFWVlJnekxsaHlBSDQycjFobU8tZlhBaVN4SS13M0pSaDBMT0x4dnpFUjZ1WTl3SmJkUWh4S3YxczMyNDNKLVI0NWs0MVdsMnU3cVhla2R0RGtCUDFxNEM3WQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FDai-hoc-Adelaide-Uc-Hanh-trinh-150-nam-truyen-lua-cho-su-tien-phong-SlkhkfWXVBeA&v=O8n7ovZl0hU ✍️ Tác giả: Johnny Buoi Trua 🎤 Dẫn video: Pinkdot 🧑🏻‍💻 Video Editor: Đạt Nguỹn 🕵🏻 Hiệu đính: Linh Vetter ⚡️ Sản xuất: Genghis Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ Tin vui cho các bạn ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh!!! Vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 tới, trường Đại học Adelaide sẽ tổ chức sự kiện Open Day tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Buổi Open Day sẽ có những hoạt động ý nghĩa và đặc sắc như: - Trò chuyện hướng nghiệp cùng sinh viên và giảng viên của trường - Chia sẻ cơ hội thực tập tại các công ty, tập đoàn đối tác của Adelaide - Nhận tư vấn 1:1 MIỄN PHÍ về quá trình chuẩn bị hồ sơ, tuyển sinh, hỗ trợ tài chính và học bổng Xem thông tin chi tiết và đăng ký tham gia ngay tại: https://b.link/Adelaide-Open-Day-2024-V https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVpxUTBZNVFJV0ZDQ3lJZFZQc1BMVkg0YlhxZ3xBQ3Jtc0ttV2FFS1BPbFZETDJ0Y3lQekFmY0dDYThKVlEtb0tVRTZ5VFp1d2FHdGpxWEYtN2JjMm8zdHp0UGlHU1RORVhNeG5yMTlsR2dtX0hQRk9weHJDMDdSNW0tTnFYclpEVXRrc1ZJZVg1ZTk2UEpTU2JRcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FAdelaide-Open-Day-2024-V&v=O8n7ovZl0hU ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2hGTXJqSmYtNlFvODN2QU85RTd6Mk5ka3ltQXxBQ3Jtc0trM2hycWx6NE1XenplYkxCazkxczRXVFd6ZDUtZkNiNFJpaTE3aUNIekV6Y1BMcGVYSmZIbmg5MDhJX3czVTJzWjk3R3VGR1E5Ymo0UnA4ak9nSkw3QnhqUXZ2YUZaUjFOSDBaeEhUMGF4LXpTYVBuWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=O8n7ovZl0hU - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazJfOFB2OGpETFFsLTVUNjNOWFU0b3JEbjVsUXxBQ3Jtc0tsMVdyQk5yTkRfSVA2OV9Mc3BTclBJSzB2LXlrdExZdi01UDRHR3IzUktjVFF6WDF5SjN5alpOQzJ5YldXQVVkQnFSejNaQUppWDF2dVlNMFJKbkpRVVg5dHlLNHpSZlNycUI5TGtUTlctZUVfX0I0OA&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=O8n7ovZl0hU - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHZMWVp0SzY5V0RMblhOZGlLbGF1ZFJlem1XUXxBQ3Jtc0tsZmxmVzhpQUpaSExteTFSSEVQZkdVWkhxbmg2SVZ3Y0tPbk9LaGMta19ESXBJakEzVk5TbGhycWd1bllVODVJUGtRZWlTb09yUTVWMzduSTd6dTBIVGlPRmFCTHhHMnlWV3VXZi1mNEJodXN3dklxYw&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=O8n7ovZl0hU 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEdSV1ZXcEZ4eGU5RFZDdVBXN01LUGlod3VmQXxBQ3Jtc0tsV2dDTlR2NzN4V3VpUnpobnhYRTRHekg4SnNnWWw4eEIwbUZYZi1SWUd1TDA5RUYyNl9sZkJ1X3VMY0h6QnZaVWkyaFNxTVFBSUVaVWNnRXBWdEJJLTFqbmMtRHoydFFYQTh6eUxVQlJJQU0wcGk1cw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=O8n7ovZl0hU 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3NoUWIxWjNhSnlUemM5a1VKTXNtZlpibUw1UXxBQ3Jtc0tsVUxWZkVsSVlSczVzT3hmdnAzSzdmWEItcTJuUFBjTHJPSFRJN1NvWTZGbGNPYS1mX2w2b0N0UFRpWFFldGhzU091MFA2QlpiRlBJOWpaY3ExNlpEVk5jMjVnblRuWUkwRmw4VWFQQjQ5UHZ2MWVCNA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=O8n7ovZl0hU ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

11m
Apr 03