Spiderum Official

Spiderum

About

Kênh Podcast chính thức của Spiderum - cộng đồng viết với tên gọi thân thương "Động Nhện" - địa bàn hoạt động của 50.000 thành viên, những người đã và đang tiếp tục đóng góp hơn 40.000 bài viết tại website spiderum.com Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

Available on

Community

813 episodes

MIYAMOTO MUSASHI & Triết lý “Tự kỷ luật bản thân” | Văn Xương | Lối sống

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3NfSkJEeHRjdF95WmJObDFHekNpZXp5Q21UZ3xBQ3Jtc0ttSW9oNU9tY0N1VWlRUkJHVzNoUlEzU3p1aTdSRXpDMUhHMWdvQUJIX3FqWTR4ZFVYWXJJZGt2SmdOUE9yeWk2cmp5SUdidUJzOUNJenJLTHdvcXoybTh4eF9jMGNpRGFUMVZLbUphM1BKbnpvQl85cw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=UN3e_drOrxY Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblB0VW9DekQyMFBqWlZGYWNuVVcwSnJNYkNrd3xBQ3Jtc0tuSTR2YjVPNjZueXpYSGs5aUxyTWlyT2hBOGh4QUUyOS1lZVlrckgzLWR0TFJ1ZzgwXzhUcTN1OXVXMnMxc0RRSk84R0U4WVdBSUFxS0xYMTJOQkNXamVFeERtWEpPQ3ZVdTBmalpmalI4Y1lmUDhQTQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=UN3e_drOrxY __ Miyamoto Musashi được coi là kiếm sĩ vĩ đại nhất lịch sử Nhật Bản do tính kỷ luật đến hà khắc của ông. Thật vậy, sử sách ghi chép lại ông đã chiến 60 trận mà chưa thua trận nào. Trận đấu đầu tiên xảy ra khi ông 13 tuổi với một Samurai lão làng dày dặn dặn kinh nghiệm kết quả cuối cùng thuộc về Musashi. Ông tiếp tục hạ hàng chục những kiếm sĩ thuộc hàng đỉnh cao thời bấy giờ, sử cũ có ghi ông bất bại trong mọi trận chiến. Tuy vậy, Miyamoto Musashi không chỉ là một kiếm sĩ tài ba, ông còn là một nghệ sĩ, một triết gia, một phật tử. Ông ấy tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, viết sách về binh pháp, triết học và các tác phẩm của ông đã trở thành những cuốn sách gối đầu giường cho những ai muốn sống cuộc đời kỷ luật. Một tuần trước khi qua đời năm 1645, Miyamoto Musashi đã viết 21 nguyên tắc tên là “Dokkodo”, ông thể hiện quan điểm sống nghiêm ngặt, trung thực và khổ hạnh, có tính kỷ luật cao. Sự kỷ luật là một phẩm chất đã được con người trân trọng và tôn kính từ thủa hồng hoang. Nếu mọi người đều có tính kỷ luật và cư xử một cách tử tế thì đất nước hay nền văn minh sẽ thật sự thịnh vượng. Điều gì đã khiến Musashi trở nên kỷ luật như vậy? Chúng ta có thể học hỏi và áp dụng trí tuệ của ông để xây dựng tính kỷ luật cho chính mình như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết “Miyamoto Musashi - Tự kỷ luật bản thân” của tác giả Văn Xương được đăng trên website Spiderum nhé. __ Tủ sách của Spiderum hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa205U2xBM2RyOVhRb19lc3pNdXluRXhjeDNXZ3xBQ3Jtc0tuZlRrczVxSktMVWxKYkNpbmE3Tkd0dEZNT3hmWWhXOFp4UDBZZXh6Mjd0LXMwME5Yak1aM2hTNU5QVk9feWl2a3hGVEU5SHMwZlp3ZmcwRGZHQ2hhUDVkcWZaQlYwbFV4NmdvQ3RyXzhzTHVSNWwxTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=UN3e_drOrxY Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk1wN0RyYkY0RV95aHpvQmd4VWZ1QWEzY0tXZ3xBQ3Jtc0tsYmpHTFY1bzVZbUI0bzM5dGdTekczWHFXb21PQV9wOGR5dWFWT0RoQjU1WXA4dm40UXRfWnFQWnhUMlRWa2tJbEZ0Y1FVbFNGSWkwV1RxSHZxckFUbTczUzhrWDBYal9yV0NheUJwT3BwN2hQejdlVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=UN3e_drOrxY - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3hzaGNodVdYa3F3NVdPT0hsZmkxWWk0TEJnd3xBQ3Jtc0tuLTI0Qzl0Zi1YQ3VWT2hKZ2RVdEU4XzRUbF8zbF9reFJvZGpjRFdoakltTTc0WnlwYmpoMG9pV3hBOVNCRFkyM1djSGJFbUZsUmNTVmQyUUlPYVkzUDNuV1JGN0FMQUtxMFJkNHY2Yk50eW9jRzBSUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=UN3e_drOrxY - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDhuY0RaZXJFLUpVY21QbXRGcTUxUGhsV0pDd3xBQ3Jtc0trUldSbWxvbEt0Q3hnSDFXcVpXTWRlSFJvWkozVk5LTnQ1XzYzcnRMd0VxeHdiQ1pmLVRQTUdEVU5RQmhUbVBhODRoUGotaUR6UHk3N0t0VEpIbkZOeWtBWE1KRlZTR1VjV1BJNmxvWTlHdzRKVlJ4QQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=UN3e_drOrxY - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUYyUm54TDFvR0MxMlhEUVZ3Ukc2SDJlMi12d3xBQ3Jtc0ttdDJRMC1OR19TQ1ZycXlrQVF3enhGb2t4a0VNMTRyR3M5WEdOYVFEbDhTWVBUM1diZHRmYVIyR21TRWx1VXlyM25nVGYwbzhVQkVhZzhPN003UUV0cWtyRnRocVRWNVpfRGU2d3ZQcGJSblVqR2l6cw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=UN3e_drOrxY - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVJpNEtBd1FWZlJHcUt0MnRNcTJTc2JjeER3QXxBQ3Jtc0tuX3hSYm93SHVxOC0yR3pYdWhqRl82eC1BWThNWm1VakNqN1VSX0dSdjNFX1FYQXdtc3I1SXZ0eWV2R1hfVy1DQ3VEUWpfdlRXbVROclo0NEU3TU9Qb2NCQmZIaEZVLTE3S0J5YVhzdk85UllmLWkxNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=UN3e_drOrxY - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnBjZDNLSm1xZi1Ka05vVU9mdEIzNVBQelJ1d3xBQ3Jtc0tsODNxeWFlVG9CTmNKUmcydlNzQUpBcXVkZWlyU29KVUljN0tRbjM0emtIaHhCVlp4TUdwQXpCQ3QxazZoRG1RUE1LcVFIVHRudE80NnlZT0c4LXhYREhWOHZ4enRia2drZ3VlT0N5ekVVaUJtZmVCRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=UN3e_drOrxY - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2NBSzVwMk5QVzF6d1FnZUJiX01FX1IxN1kwZ3xBQ3Jtc0trYmw5dUVLSUJ0ekh5bGZWWUp4bHRfVlUyTlNtYlM1ck1SOWJkZGV1cXRhblBjdTFqcDJsVW5xZnpYRnFxLVpZaXlBckMxTmluMEFoMzdseHpQakktc0EycTJmUmJnTl9qeV93eGJfOW9rRmxYcmdqVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=UN3e_drOrxY - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFNQYW9FRDE2dVoxWU1OZ3JqVEIzbzhRcWFjd3xBQ3Jtc0tuaVVpZ2VGQnJ4cDZaZk5ISTh2ZUc5eFhDRUxELUE5TXhpelRzZGhDbWthdXpEc0JpT05CQzdOY1Q5djIzQlVMeDhjTW15OVhZdEpiTHRfejJUaEIzcEtUclFkckotTFBOSDU3VC1RMU1FUXpKa0JIWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=UN3e_drOrxY - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3l2Smk1RlFaMVB0MTlXNFFEUHE5TDJiQVl1Z3xBQ3Jtc0trT1RjenZrZmdoTWxuekx1aXZfYVRxQ3Q1TWVIVjV1LWxxMnNoYjFpeUxxaE1PUkV6enptbDFtY241Y2NpbVhkWllUWWItVXhlQ19aVTFVMHFDeUZabHBMcVBSMmdESTh5am4zc3hZN2ZMeDVyZWJ4UQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=UN3e_drOrxY - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDBIV2R2UXdXc3ZCMy1iSHdMNHBvZ2JuWWFQUXxBQ3Jtc0trN1BWTS0tV1UzQUs3RlVGRUE3c3dzLXNEQWdEeExzSWdkemZKNnQ1YS04X2p0VjZ4NERHT3dweHBsTDg2cGZfN2hFaGtXX2tySExLN21idEl5SnZ1QnBlbXlxYVZIajlEc1k3TVhiRnhiY3dvbDIzOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=UN3e_drOrxY - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVFJcGRGYnVGQ0FTWVI1bXZwalFuQ1Z0WFpWQXxBQ3Jtc0ttcl92NWlVQTZhaXhrSTl1c3hVRXUteF91OVBSakZiY055OEhzUTE1SWtiZE5Jamk4WXpiZHFMVWJvOGJjQ2JhU1p5b0kxX3dWQ2VxNkdYd1lmajhjdlBKaG8zZXh0WHZXTHgwVkxaQy0zMlRHa19kSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=UN3e_drOrxY - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTVreXo0WlFQeGpEWEtZcF9oS2NSOFRHaE5qQXxBQ3Jtc0tueEw1amp3OVcwdVpYWEs3ZEljdTFjWGwzR0VJUW50TVFEVU1GZ0Y2V0gxV0VpVEg4bWI3ZXRMVnRIVnBnckJlcnZja0YzVW1udU04WjRMbV9YVEMtaF9kdU5WUGM5M0pCLVp4Rmt6ZzRCMUx0aDNPVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=UN3e_drOrxY - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3pVZEMzd2hXbDF6Vmo4YnU2Z2dtTDdEX1RaUXxBQ3Jtc0tsN2NsMVFJT2RxeTRSZ2Z1Z0NlOTZEdHl4ak5LQkZhMFJQQzVKUnkzN3BJUVByMjZuek5SMDFYNGhsZ3hpV3loUW1XY1JwOFJod3RrWGN4Sm1GNDlvSF9xNWVucl9DT0lyQ3JOOFFxOVJ1b2ZBVDZJaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=UN3e_drOrxY - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFhnSjZGMlVmS0pxLVZ4bENKUlZMWWZCU1Vsd3xBQ3Jtc0trdWQ1bkwyQlN0SUhKeU9sb0ZMTEoyQXRzUHZFOG54Q1hsSXJPX0tBZ01WY2NfalNjcEhMLUhYY2pCbVpoQ01Vcm5yYnRXS2hTaWlwTDE0dHJRWUM2dlJxQ2RuYVFfUjNSb3UzZ29hUVJSZUpoUlVPSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=UN3e_drOrxY - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHY1NTJrVkdRNWdRYlRMTHJCUkFjSzZhb3lZQXxBQ3Jtc0tsbFpSLTAxa0lNSHRCV3hyZVZIeVR4TGktVk56bGpQcW5hc1Z0cnpzVkNtRGJVOWJZcFRUQWp1QXE2R1AxOHNfS21WTmVfcFo3RGE5MjhLbHR1cS1GdU5NMGMxNWFpYWt2OWlkRDRXbU5JYnZqRldzSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=UN3e_drOrxY __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTBVX2R4bVRDb3JvMzVOTTZHLW9CWkJGbzBGUXxBQ3Jtc0tsTGRVbUtDTGJUYUdrcHNmUFphR1g3cnpNeGlROTlweDZWZU1COGhGbThFVjVWbjRod09KTm04Q3BqS0VuLUxWc18yd0d6Y2trRkxyNlhfY1BJdXpSVVZlTGVBY1lfOUJJd21sdk0xbVFYbW9YWEpxSQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=UN3e_drOrxY Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUJKYWtzQnU1NFM4MVhlcGVFVURLdEhOUU1NQXxBQ3Jtc0trQnFzUW1UbndyOUlsakY3LVdKXzZhQ1dfY21LdUF4c21NWlFFbUlUckFDdXNkNGZIZkZkcFZYT0tvMmFQcGdYTlliLVlCcmR3M1ZRTklKV1ZXVEhZMWQ0Um0yYnJZUlN5RVVpMTNCYVc3M1pRZXN6aw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=UN3e_drOrxY ______________ Bài viết: Miyamoto Musashi - Tự kỷ luật bản thân Được viết bởi: Văn Xương Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Miyamot... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUVLMjhWZHpKX0NDUUlDVWJ4V3NrMUZxMkVVd3xBQ3Jtc0tuT0ZsYk9nMmJMNHlLa0xoTTMyMWtWeWV1aG1YTmU4aEVpWUhqalpZZFNfVUVNQ0duRGdmdnZFNnJDc0U3STBMajBNOGxaajlHZjFaaEw1N2g0TmwyRFREd2NEV1ZHU1NueWhibUI5dEJYQVpobUtlTQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FMiyamoto-Musashi-Tu-ky-luat-ban-than-UFdImYhrI2gT&v=UN3e_drOrxY ______________ Giọng đọc: Samurice Editor: Tê ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

12m
Sep 20
Người đàn ông này đã PHÁ ĐẢO thị trường chứng khoán nhờ TOÁN HỌC | Trang Lê | Tiền tài

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEpLMXZuWXJkbkVMRldxUjk2UWR5MDhnYXpEd3xBQ3Jtc0trb2tOeXdLN29rOEE0ZVBTaFd3b1Y2cktxZ2dKRmdXcHFsQWVOVXZLZGY2VENzQkxzdXhHTHN5cVFZZGJfeU9oYkpGbTFESEZPZXN2QkoxWWNSZTR4OUZFcHN3cVoxRVdiVnRlWkQ5bHhMTGZRVHMxbw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=Vv1G-TL86wA Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0pXN2ZPNTVVcHV6Tm01UkZCU25FOXF1Y1lkUXxBQ3Jtc0trOHFPNVczY0VibTN3MVQwTGFyV1BfWmNrOFVGdGR5cUhfOXlzY1BWNmx4eXZFYnF2MWFqVE0tQVNnVUY2THg2UnJyMUg0TVVzV3FOMnZTSUt0NUctZTMwcXJob2VJa1BUaWdyWU1Wa3prZko0c1FYYw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=Vv1G-TL86wA __ Trong thế giới đầy biến đổi của tài chính và đầu tư, có một tên tuổi được coi là huyền thoại của ngành tài chính định lượng - Jim Simons. Từ năm 1988, Medallion - quỹ phòng hộ hàng đầu của Renaissance Technologies - đã tạo ra mức lợi nhuận trung bình 66% mỗi năm, làm tăng các lợi nhuận giao dịch lên hơn 100 tỷ đô la. Không một ai trong giới đầu tư tiệm cận được mức đó cả, kể cả các tên tuổi nổi tiếng như Warren Buffett, George Soros, Peter Lynch, Steve Cohen và Ray Dalio… đều ở xa tít phía sau. Jim Simons là một nhà toán học và nhà đầu tư nổi tiếng. Được biết đến với cái tên "Quant King”, ông đã tích hợp việc sử dụng phân tích định lượng vào chiến lược đầu tư của mình. Simons là người sáng lập của Renaissance Technologies và quỹ Medallion của công ty này được coi như một Cỗ máy kiếm tiền vĩ địa nhất trong lịch sử tài chính. Cuộc đời và sự nghiệp của ông không chỉ là sự đột phá vượt qua những giới hạn, mà còn là cả niềm tin không ngừng vào sức mạnh của con số và thuật toán. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng tác giả Trang Lê - một thành viên của quỹ đầu tư QM Capital - tìm hiểu về Jim Simmons nhé các bạn! __ Tủ sách của Spiderum hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmItSHJrNXFYQkFwVGM4QXRYSGs5YUs5R2lZd3xBQ3Jtc0tsQnpzM0YxZExVdEpVT0tyNkE2U09qLWl4ZUh0elg3cDJFZkdEeFVtS2ZpbUdhUjBlM0tYNW4yd2lwNVNPa01TcTBOakMwTTIwYmREUWlsVjZnRm5IYUFPaUhNM192LUFldURTVVVydVFYSXJTYXRUNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=Vv1G-TL86wA Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3VmWW9MNVRQSWtBR3VQekNuX2FOOFlzWGZiUXxBQ3Jtc0trak8wT2dER2JFazFUcWNaN1FTM1Z2TGJMMzZROVZzVTd3YndUUk5LZG9BRzZWLVVBYV83Y18tSGs4bjdqeUVEeTZLMTVZbGJhcko0UGJyMks1dVgwclFPV2tLNmRyRUlzNnFEZnVyTTZwdXljTEJqQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=Vv1G-TL86wA - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazBBUXBZSVJDNk5RMWZXQmhvbHVQTlA0cEVtQXxBQ3Jtc0ttTWFiMi1UYUJ6Y1hUek9HUUY4X2RpSi1TRUNVOXpvNDZLNTRsN19lVGt5eDBIaGd1bFJncURmQWJDM0s3ZlA4S3BOOC1pUjdyQ3JIZ2NXekNaMHFOcjFCb3BPOTQ1SWNXSENfTktsS1lCVmVwM0ZxTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=Vv1G-TL86wA - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmFfcVVNNjRndmRsSWt3ZEdoSE11NnNzSjZZUXxBQ3Jtc0ttV1VXNzJLYkN2SzhXcDZvXzlxd2xrNi1uTkRKbE9JdzEtckdfSkpvTVM1VHcxeXNnTEIwSnJSZ3k4V0VrY0c3QlFWa2xmaTRySUhkdWhVdGRqcnM1ZVQ2MWxYV0VBWFBTUjlVWHJhOVpZY0thd1J0RQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=Vv1G-TL86wA - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGNqOThldlBMNEZqcXJIdFhlcjFBbGxOMFVid3xBQ3Jtc0trcHM1WXVRREFsSjZtZXNhblZpZk1yOTFuLXlJTjFlTXI0Q0FEbkowejgwb1JUeFZVOTJiMUdMRS1QbVJST2VBc1ZodjhyZUhuamNzMS1ualA1ZDhDMVYyS3hHZWVYSGNCdFd0YXpfaEYtVERoX0VIZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=Vv1G-TL86wA - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUc0clRHaTIyWU4zTVlRcDhXUmJmY3pLYVBTUXxBQ3Jtc0ttbWgtd3Z0NERXSl9VaTgySTZOTTB0YUJVQTdpazNJcFpsaC1IcE82T1ZJYUlERjNhQXRHb2VxbHIzSk5yTHdKNHlUZk8zTFNYTkgtbDE2cjR1Z3lGNTktNlRoV0hBOUJsUllJWTZjS1RMQVhwa3pTUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=Vv1G-TL86wA - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFdSR1FaaWR4LXRINFFFR3ZNUXZVZTl2Tk01QXxBQ3Jtc0tuYU1laXRENDBzTjQ4NGRNMkZlNHVCeVNLMW5aY3lBRHlZMG9sQkdVSTBPaC12d0xRS2o0QUxqRldXczNtTkV5ankwY19OMXN4cENaVFhzUVFGX0d5WTBwT2QtLW1JdVE4ZWg1WklPNjNuMGp4QnhIbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=Vv1G-TL86wA - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWVTRnM0VlRDNW1jOVFGVnIyOVRMNnlJd1RpQXxBQ3Jtc0trMHVWZWVONmJNbVdhalp6Mnh4ZGlva25sLUhoT1I1ek5vWng0OVFCZUlHbDFrbzA5R3dsUExtNlgxMHU2NVQ1SVQ3UjRzWDRBVXZKTjFmRkI3ZjVXemlDdTg5Q0hDZDRmVy0tU0x6SkNDMlhpTF83WQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=Vv1G-TL86wA - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTd1UUlqTXNMSnZkSWVWdWZKTjhva0xQeEx5d3xBQ3Jtc0tsNnZZeFlzVW1MUHRjN201Nmo0eGxvQmJwakJrb1k0bi03S0JINWNDS25ueFFsc0xrcFNZSzlIZmttZFZCSENrMXBCOTd6V2RXY3NKZDRFcHc2SjRCV2hqNW0yU3NKWUVCZ19XMllyNV95QXloYUdENA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=Vv1G-TL86wA - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXdlNXFiNlQ0VnVpZXZ2ZmJOeEdISWZ0dHRWd3xBQ3Jtc0treEhndjVZQXNsRm1ULUVneHVyMEcxbHJyaC05SDNIenN6UUVMMWQ3MUt3cEpzS3NmRzZOaWZ5VW1kSkljcGJTTHRfazlIdHVlR2NzZmxiblpENnBsUTBZbE5NX2pFb0htOFFqakRwdkFXXzlqX1ZnMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=Vv1G-TL86wA - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkswQUJhNmU5ZjM1aG9pbzdvdGk4STFQc0JZQXxBQ3Jtc0trbWx6OEh5bndkM3BweV9yZmx3R2VHd0lhOFoyUFhoeDlQNHlaejk3U2pZM0hjT1ZMajdCQ3JNMEk3RC1zNUZPN2hWTUZvZDRCN1RjT042SFFYc0M5TnBTLTk1b2h0dTFjOHlZaGdRMWFPQ1lqa1I4NA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=Vv1G-TL86wA - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFhaRTNKa0p2bW5sdU91SC03cnc4a1F4U1hLQXxBQ3Jtc0trR3BkN2tlS2NFSnZHdVd5RTNjVHVKLWN2c1E3UWg5TFppMmV3czk0RnJpcWlqX1dmb2tkbFNXUlZVZC1qQTdfTzNicEF1SGFUa0VzNi05OHI2YnBIZ0lXRWcweG93WWxMUFh3ZjFYb3NKel9aMkNSaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=Vv1G-TL86wA - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXZodHE4RGJ2M19QQ3Q0TUJ5Qmp6VGtsTklFd3xBQ3Jtc0tsNHBBTkppQUlkVE41RHVLeTlxb0d1RWJndVBvR3dackVER19YLW5HdGlPUlVxSi02anByZmlMNmQ2UHJ3bG1vdm96Z1JZSVE1VlVMclI2Z3pZQXZmMERvclJEX2NXaUJQajJFeGM1T2h0U205cTZKdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=Vv1G-TL86wA - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjRlck54ekVGLVNPUzl5S1RoMlFhVGJrRlNTZ3xBQ3Jtc0ttdXhERGJGMldOM0FqalBjZFFpRE9HVTZRZ2MzRExDbDAyV2dOR0VLVkdLam9oNzViTGFjOWE4bFFhR01BR0NHZzAyZUdtUnJqUXd0UjVxa0RGSHVJUFdjYXVuU0dNZTBnN0plc0Ftc1hKV01DaU8tVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=Vv1G-TL86wA - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFdmbVNSOFZSTXFKcXdBLVJCU2hwNWNOVXZad3xBQ3Jtc0tsQTJQbDVrZUw0b0xpcW0tMUFSXzlYTHJLMnhOUU5zU05mMlpleWlJMThwTGc1Uy0zdGlFbHlDWjJHRDVsdjdNX1ZSbE95c0VObjZieFlGMHl5T3ZicHFlaDhVMGJseFhyVFNSSjlVSFNGYV9MMVBiNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=Vv1G-TL86wA - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnY0a3Z5VHZIOTJILVRVaFAwV3I5ZVpCaFRNUXxBQ3Jtc0tsNlJSdDZrdWJNdzUtVXYtTENKTUt6dHMwZjJvZ0NyMXVEWF9QRFpOckpCU1UxbzZCQi1WUEw2eXgwM3N6cjdOeVdlTll5eUpIWUEzc09obkNGaXdiTk9RaFl1YlBPX3VsdHgwbHpHeS1FeUR1QkhpVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=Vv1G-TL86wA __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTd1WWVJRnVBaVlDN2RSRzQtNk9acE5tVUJrUXxBQ3Jtc0tuYkF3RDFZS2pjZDRzYnBpZ2hOZlI3aHZwNlBlNzdNdDZRX0JlZEpEYzFyS1BybThpV1FJZl9nNDZndFNwdVN1NVdnYnJqcXdEM2ZNTWZ2aENsYldMN010NTZJRzJpT3ItbnpSVUNpQS1CdTBkZzhmcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=Vv1G-TL86wA Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWFfbkpxajMwd2lZTXZfWFBrMUtYb1hNXzZwZ3xBQ3Jtc0tuWW81Y0ZHc1VWSzI0YWRIeE5OMk1lcHEyeTNEeFpqVGxKYzY3WXNlck1JZkRhYTBmUnR4bDdtbmxpY1lMUmZVaWVkMGZTT2FudjhYVi1oWHNkXzF2d09hRTFHQlF4c2VIX01mMnRZVENLNVZNRW02Yw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=Vv1G-TL86wA ______________ Bài viết: Jim Simons - Ông vua ngành tài chính định lượng là ai và cỗ máy kiếm tiền vĩ đại nhất trong lịch sử tài chính mang tên Quỹ Medallion Được viết bởi: Trang Lê Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Jim-Sim... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVp4UV9sSzVXSGZvQlNCUWh5dHBJbkpIbDlZUXxBQ3Jtc0tuRHRiWExpdUF3Z0pLbk9EMGFZRlRwa2d3bzE2dENuOUp5U1MwUGpIWlNmMWU5RVdlUWNkU3BYOEg3WU13SHMwWnQyVzZPWGUyNGcya2tsWldqeFJQVHRBc1dqNkJ5cWZvakEwN3NZcnZMTlV3WXpyUQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FJim-Simons-Ong-vua-nganh-tai-chinh-dinh-luong-la-ai-va-co-may-kiem-tien-vi-dai-nhat-trong-lich-su-tai-chinh-mang-ten-Quy-Medallion-5x01myhbQ5OU&v=Vv1G-TL86wA ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Pinkdot ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

13m
Sep 20
5 TRIẾT GIA KHẮC KỶ QUAN TRỌNG NHẤT | Minh HD | Giáo dục

Đã đến lúc đọc trộm nhật ký của một vị hoàng đế La Mã rồi. Cuốn sách "Suy Tưởng: Bản dịch từ Andy Lương" | Marcus Aurelius - Một trong những cuốn sách nền tảng của Chủ nghĩa Khắc Kỷ đã chính thức được mở pre-order. Đặt sách tại đây các bạn nhé: https://budurl.me/top-5-nhan-vat https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjhod3JVajRLaWpHR2xvSGFIWXo3dXctenA5d3xBQ3Jtc0trX0F0Q0FZemVUVnMwQzR3UnZNa2JVWGxqOHVlaHFGcUJYNGZ3dktBanlicHhydV9KWjJ0RUVmV3pkNmFsMHpxaFBXZ3RGY2gzSk5HczVSSEc3eGVwMUM5QUlvby1tcWkzTUYweXJYeUw3UGh5Sk9kcw&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Ftop-5-nhan-vat&v=jJ6XC2Hgb-A __ Hoàng đế La Mã cổ đại thường có thói quen rất kỳ lạ. Ông hay ngồi một mình, lấy ra một cuốn sổ nhỏ và bắt đầu viết. Những dòng ông viết không phải là quân lệnh cho các tướng lĩnh, cũng chẳng phải là các pháp lệnh hoàng gia. Nó là những suy tư về cuộc sống, về đạo đức và tự do tinh thần. Ông không biết rằng, hơn hai nghìn năm sau, những dòng viết chỉ dành cho chính mình lại trở thành một trong những tác phẩm nổi bật nhất về chủ nghĩa khắc kỷ. Marcus Aurelius chẳng phải người nổi bật duy nhất về trường phái triết học này. Từ Zeno thành Citium, người đã thành lập trường phái tại Athena cổ xưa, đến những nhà triết học La Mã như Seneca và Epictetus, chủ nghĩa khắc kỷ không chỉ là học thuyết về cách kiểm soát cảm xúc của bạn. Đó là một phương pháp toàn diện để hiểu rõ bản thân, thế giới xung quanh và cách chúng ta có thể tìm thấy hạnh phúc trong sự không chắc chắn và khó khăn. Thông qua bài viết của tác giả Minh HD, hãy cùng Spiderum khám phá câu chuyện đằng sau những nhân vật nổi bật nhất của chủ nghĩa khắc kỷ, những người đã đặt nền móng cho một trong những học thuyết có ảnh hưởng nhất trong lịch sử triết học. __ Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkcxN1hpRWMxZHpKemNsVTRUMHZnYUcxRU9oZ3xBQ3Jtc0ttbUxWalNEYmlTUmRxRXdXRnJiSnNzRjgyZXlaRnVReElLUGRIX2gtaW85MzVra3NDMm5tU2J1ZGdUOHoydVNZYmZxbXk1alBzeUJyMFRrOC1lZXJUaGhoS2Y4SEtGcXNUNWthOTZSQkJUR1J2WDJ3OA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=jJ6XC2Hgb-A Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjZycmZSTXRhOXlIcDVocWdmRmt4Sk9VZ1dFd3xBQ3Jtc0trZFhCSnhyWFVSREFOWVYtWjdaMEtWT0hrbHdNN2tWMjJYRDM2WVRaMzdQY2FkLVB5bndWOGs5WkEtMUlrRmw5RmVtUnBIQTZwWjBxbEdNdTl1S3Y0SnRZVllZMDFiRkJiUDlqa1pUNHJlUEdVb2twZw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=jJ6XC2Hgb-A __ Tủ sách của Spiderum hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDNqWVIzWnVuV3d2dFFKenQwMmpFN3dkS2M0UXxBQ3Jtc0tuZWdjc2VScm9la1pndGhoUElQLTUtVUZlaThsTTJRNkFUaFR4ci0temxvNUgtODZUU0Q1T3FGcnRodlN4NUxhVlFjXy1NaTc4RFg4VGhMd1pRZl9tZ2tfZEpFS3h0bDlBTGwwYlV2djlBY1JKUF9pTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=jJ6XC2Hgb-A Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3piMEl1M0tsbG5FZThxdFI4dnBPUmFVUUx3Z3xBQ3Jtc0tuWVlRY1lHck95WnB2TFU4Sm5OamdlWVBqR0lOX2NaM1dWUGZTTUpXc21IN3hEVDUtaFNfYmFTeHV1a3pJYWhpQnBXdDZXTHpITG04ckhfcjVQcUsxX05LY3hiVkItcHUxTFNmd1JsTFhVRGc4YjFkMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=jJ6XC2Hgb-A - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUJCWjZVWEIzb09PU25CdUhOb0tabHNyaGdDQXxBQ3Jtc0tual9kSV8tbzJoa28xVk16N2lhX1dGMFFzRGljMXBINlVockc5c1V3bUJta3BlQWhlRzdVMHNoWTM2bEFuVjlPemtXcHN5dTdUa3pvRkN0bEg0TDNYTlRlZUlfVV8zVEppQ0tLQWxZVDE5M0g0TkpxWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=jJ6XC2Hgb-A - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0k2N0dxMldmRUJ0LTRUa1JEX2oyb3RacFYtd3xBQ3Jtc0tsSDBFVVdLSFEwQWRBREFuMUI3bDFPUmZaQ254MEVMVW9Vay1xTENDWHYxV0hIRVVpU2Z2ZFE2UDRrRnhvdE15WkRWU3JpTWtUeFNPS0tRVnVHSnVYSXd6dWhkMFB6YzJMb3lGaW5GcC1jNTN3X1FLWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=jJ6XC2Hgb-A - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1B3Nl91bjE0MDUwZXlPaGswcGlZV3NjLWx3d3xBQ3Jtc0ttblZVcDFBUWJPaFg2dFloX2lLUmVuNmYyaDFpZHFxQnhCazZIcnkxX0lMckFFVXFOLUxfdHhiOS1DXy0xWWs5YW1HR1JTUW04c1FfTzMzZGFocXdkMkRyUnFHTTZaZFI3T2EzWkJabVdna2hCazgtcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=jJ6XC2Hgb-A - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjZvRWotVWhCUHNBc2hTNEp4OUxmckRTVmFad3xBQ3Jtc0trU3A2Q2k0WDRXYmgyZmtnenluNXQ4b0cxYjFPX2pTOTVGRzVLUkc5d0pkajR3bm9senlqZUpxd1VDUm1MWmh1M2ZDMTBXNW4zbGwyajZja2lLdHdPWGVOWDZYb1R1MktaTGM2dEdGRFlfLVVVZmV1RQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=jJ6XC2Hgb-A - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjhmWkp0MUFtMlEzNGN4Z3BWa2xicEIyQ25uQXxBQ3Jtc0tudU1NV0hPSDF5cFI0bjNfTklEWWE4cnBGLVVnSzh3U3FjVVlidmNtaDNoYkR3Z1IwUTR4TERoSXZNSTBvdXJvOTdhVlZ3cmdxZ0hNLXBnVzlMVE93YlZUQ2JZTFlheHBCX1F0MEw1cG43REY3SHNvVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=jJ6XC2Hgb-A - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDZRa2xjZTBXWmZDbV9nZ05hbGRiblctRGZtUXxBQ3Jtc0tsN1Z0MjZMZlhGSTZnLUIxR1lDWmc4Q2R2c2phWXZsQ0FjYmc3dnQtVHRxOEVyT0oxWTFwRmg4WE93Y3BuUXZGNmFqcFZvOTE2Ukg5dmdjVmMzdGxoRXI5RWYzUDBwNTRQQ2RsdFlWTnkzb0lhU3hiOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=jJ6XC2Hgb-A - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3RiSXhMTXU1cXRNOXB6Y3Q0cnVweXpXSVk1Z3xBQ3Jtc0tuQ0JET1VCeWFsNGNRb1V4eEQ0amFYVzlILVN4NWJoRENtSkJ4VlpqaGdhNXk1RWNOZld6RjlXcHlGTnpmVkhWTFVPal94SzY1ZnRXbDBDVmdhT1NXM2RiMnNiTzFFMzVnNGxqMExUbVRHU0YtM3RuVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=jJ6XC2Hgb-A - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkpiOWhuMEZreDB5WkJiMGt5RFhmdC1nXzhpd3xBQ3Jtc0trSk80Mm5Rb3cwQ1RVb3ZzNzR2X3N6RFJxN1JBTXQyLVhyUFR1QVM3UG41VUYzSHlhQ1hKX2RPbjdzVG9TVTNZSnhnSy10X3NncEFubWtOakJmZ1AwZ2R5Qm9JTm91VDZIbThIbExmeGZYYUJHdi1KNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=jJ6XC2Hgb-A - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3NlNmtFTXgwVXJwNGt2RklndXJnTXBvd2d1d3xBQ3Jtc0tsbTluWU9DUDQxbzFuTkE0cWd3dkJaOGdiZDBBV2M3LUdYbEFOdGFCRng4RVBhZ29sN05Uc0ppWkd5Szd2eW1NNkZkc3hhWHJJcUNpd2YyR2lPRFNNenFFZU03ZDAtVVF5SU1nLVYwZkZrekZyVVB4UQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=jJ6XC2Hgb-A - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm9vZHI1M2RvTGRyVEJYS1FxT0gzODN1WnpBd3xBQ3Jtc0ttX0ZZVHlxbkxmRGtFM0g1eWx6R1VuZklSWU1welp4SHhqRnJ1N1NTeDNQdm9ibERiM01SdjcxV3h4ck1VVURJNmN3djRhRmw0blNLVk1FRUNSVlFsZnNEZGRkQlRJLWVsUWFKRE9uVjZ6eFJvRG4yTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=jJ6XC2Hgb-A - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3dHTlpiMnBBb2E0X1hYemhoUnRsT3loLWgzZ3xBQ3Jtc0ttZU9fS1hkMWVHTXVMM2kyQWx6Y2VETXlkb3VMX05RZ1NZeE1zMjE5SHhMaTBhanQyUWNOLU5PdkYyOVJHdXhpeDM1Nk12RjdETFFoWkctaDBZQUVudHRnSlZCYk1UNGpPcXZXWncwN21tVzZfdWxFbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=jJ6XC2Hgb-A - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGJJdXVvalZGaWdvU2tFQXdEVzhKLUFPT0Vzd3xBQ3Jtc0ttVWF1VlVFRUpESXRwbV8zcjNxSnFfWW1HekpkUXZNeHI2QVVmUWhEd1IxTXZjLWZZNDFVOU9qSXNMUnY1Sk1Bekhub0dIYTV0WEEwSTB1eUQ1ZmFnV1U0N2M2aG5vMVFPTXdTR3NfTU9qVGFnR25OSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=jJ6XC2Hgb-A - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0d0Q0Ezam5hSnlMVDZmbXBwY25lOGd5aHRQUXxBQ3Jtc0ttbEtBZFVRbUF0LUtocWpwQThubW5zLUx6ZmRjN1pmYkNObzlNakRVeS1aWXE4ejlDbjQ5aVk3aEhSRV8xMUVBU3FJYnlCWFdHS3hUTm0wM0p2LTZiT0ZSRUlDOTVNZTZ6bURtMDRJejlCVXptUm5fdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=jJ6XC2Hgb-A - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmpQYVgwNjJRdnpaNUJ6VEtaNFhMdVB4N3Zxd3xBQ3Jtc0ttMl9hTTlOMFUtRldBOWY3ZkM1WWFQX3FjeThDX1ZMck9Ia2dzSlJIXzhvaGJrdV9sd21Nb0J4M25IREhiREpVWGNHdWFrNnZNT2ZXSmplZzExNjBIcHBuendZZHVYVjY3YXJXbGZQLURWa0p2Vk1ZRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=jJ6XC2Hgb-A __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblF5Wmc3WWJnV1RHVkZZNkJscEt3akNFVURTZ3xBQ3Jtc0tsUEhtWDlETzFZUjNIUGxCcEpiNUNRY3UtMEc3NWc0dHlDMHpJWldYM2RpOVNDbUJXeWFQeVFoZnQxbnpITUU5ejBqMVFJQUwyQzFUZEdlOUZsbWp3SVo1YUhTVF9YT1RlbmhSOWJ0Q09NSXNST1lrVQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=jJ6XC2Hgb-A Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEpHTWVfcXVOZHVYLTR3M0xtdnY1Y1N3LVVNUXxBQ3Jtc0tuUHl4NDVIQWtYelBqa0Z0bkpzTUxLdDBTXy02MF8yUkM1OEhLbXJkd01uQmlIT09peHZHMjVfT3RfckNvNWVfSVJrNGZ0Tk9mSGpHNkVpV2dBcVZMNng2MjlPVEZWQ1BXSFFwMEktYmhHOWNfZU9KVQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=jJ6XC2Hgb-A ______________ Bài viết: 5 TRIẾT GIA KHẮC KỶ QUAN TRỌNG NHẤT Được viết bởi: Minh HD Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/5-TRIET... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWt0cXZHbk1OUk5YWkZKbkY5QUlVZXBuUWVld3xBQ3Jtc0ttdmZvMnJvUHZqek1CY3dpZHE3aDZvaFFuYmlSTWpha3BOdHNFdms5WjZ4dHhzNDRoTzBMb2xCNFF5R29LbHQwdk9kNUNSVjBWdFVhV3Vxdy15U2NyZ2tnNExETmt2Z0V1dEM5QnhJRTdjbjFOZzQ5MA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2F5-TRIET-GIA-KHAC-KY-QUAN-TRONG-NHAT-RMTkxZPqxfoL&v=jJ6XC2Hgb-A ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Tê ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

13m
Sep 20
HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM CÔNG DÂN: Tại sao giới trẻ TRUNG QUỐC vẫn THỜ Ơ? | Sweetie Cherish | Thế giới

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa24yWEpXQlBtR042djA0T2ZtMXItX24ybkRHUXxBQ3Jtc0tsNDhPWWs0enZDdE9hUDU1NGRCbDhkQlNTbWFvaVR6RXdlV3ZxSjNYelpwaXFaaEtaYzQ5YUloaUFTVjhMM0hPNjBaVm1qaGFzblF6QVlQVS1Zd0tDVWd3NmExT0stdEllZHBCMWFOUWZ0aFB5cm1sVQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=-fBx4JMaZVk Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbl9yLXQxdHhvX043dDZFZVd0aTQ3UXlDelQ0UXxBQ3Jtc0tseXEwZVdPaS1YVFI4S0sxa2lsUExYOEJIcGZJd3IwMDduTFJNU1lSeEd2ZEEyMGxfTDR2RWw0cTVTMVRPc0d4MExvUEdhMFlxalRJelAwbGF0d0hON2dVQ1NXWWtiZ0lLcGlFVV9QekRjZno2NEhlcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=-fBx4JMaZVk __ Cách đây khoảng 3-4 năm, tức vào năm 2019-2020, chủ đề “Hệ thống chấm điểm công dân Trung Quốc” đã trở thành một chủ đề thu hút sự chú ý trên không chỉ các trang tin tức Việt Nam mà còn gây rúng động trên phạm vi quốc tế. Cũng năm 2019, tác giả Sweetie Cherish sinh sống và làm việc tại Trung Quốc lúc bấy giờ cũng đã chia sẻ một bài viết về chủ đề này trên nền tảng Spiderum có tên “Hệ thống chấm điểm công dân (P1) : Tại sao giới trẻ Trung Quốc vẫn thờ ơ?” Vậy đây là dự án gì mà lại gây sự chú ý lớn đến vậy? Tiêu chí chấm điểm của hệ thống này ra sao? Mặt lợi và hại của nó thế nào? Và tại sao giới trẻ Trung Quốc vẫn khá thờ ơ với chương trình này? Trong video này, chúng ta sẽ cùng đi vào khám phá. Và vì bài viết cũng đã khá cũ, nên ở phần cuối, Spiderum có một phần update về thực trạng của hệ thống chấm điểm công dân này đang được áp dụng ra sao ở thời điểm hiện tại. Cùng xem tới cuối với chúng mình nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi! __ Tủ sách của Spiderum hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3JKWE00OVdsNmlYdm43WEJYeXRvbmU2WE5OUXxBQ3Jtc0ttVVk3UVozcjV4YUtnS2NvNHpDSTB3eG9zTXkyRFk0QjdzeWVDTGZKZ0I1Q3ZxdHJHdWNyelpMT1NBUVBFaTRfMjdPa1FaVXlmdTVWU2Z5UzhsQUIxdE05ano3LUh2NkFMM042TC1jWFJzVjJFOVp4Yw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=-fBx4JMaZVk Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWt5QUt5VTcyWDlMbGR3Zkp5WG16N190a2RUZ3xBQ3Jtc0tsekMwLTFJX1dzX1ZSc3BPdGgxWnJqQ0pLVVlxczJJQ21GZEE4b2JlamdDLVowRGg2QW8yYlZmYTJ4clhlbnBHSGxzRFQ0WE1YOTR2SFFXeFl6NWF2WnJlSHZSall6WFdyc3pCSGFtc1pLNVo3a0hPTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=-fBx4JMaZVk - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVdtM0t6S3JlWG90d0w5bEgwemtvdDh5azJiQXxBQ3Jtc0tsSXJHcGgtakt6eGVXNnVnOUVGWTNWazFMQkRjTk4takp0ejFJNndfS1BOY2NNT1ljX3hKNUJKYWZ5QTZnMDhqbFRDTWRXWU9MN1A3a0FQckgyN2U2c1FnekhrY1pnVVVJcHFNU1Y4bGNqa1VaeGp2MA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=-fBx4JMaZVk - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWxlUlg5RmxUbTgxRHBTbHloZ1VfMk9WOVdZUXxBQ3Jtc0ttUWhWWjVwMGU3ekZ1MjA3ZmFRaTcxOTU0d3hzeE9tUE43WUFIbkRwWkpITW1iT2J4QTR5eEFjQ1dLN3RQbWRxaE1Bb2g3am9OeTkzLU9yUm80WEdpNzNWSWh6dzFBMm9SM2J6LWgtSGZZZGFDX0xkaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=-fBx4JMaZVk - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2RiM1FwSUdTU3F1ZGtMUF9FcDBhR0dQVU5oQXxBQ3Jtc0tsVzVDQjVGQmdEU2RwVVVHTHZIaEg3WFl4US1QSGV2OVNNR2NmRG84TzBJRldsaTA3ZGY1WUg1eFRCODlxSTZzV0pHbEVvWXNXcklzM3c2dV9mLTFCcHVPUGx0TEdYZmpQUDVucFFkbFlaUXFVLWVvWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=-fBx4JMaZVk - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk1LclVZeUJGZHRoWlRXVldkeTFnbUNUSzItUXxBQ3Jtc0ttOG1WaC1hcEZDUjNDLWdCVmdqenR2bTAzaXZEMmZ5RU5oTk0xczBrY05ET2pOTldiZ3lVMkszSWZnYURJLW0xVTB3YkQ0R25ybDBCaExDN1Vua2hyZ0ctak92N0JEb0RkazhFUk5DN0YwR3BEMWxDVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=-fBx4JMaZVk - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXRaX0M2eHA4NjByNWEtREplWHN1NWtPeVM0Z3xBQ3Jtc0tsUDlzYVZKZHZyOHpicHk2N1ExM1I0VU9jdFhBbktMR19BRGlEOXNOQmVuc3JIZDVydXBqWjI4NVJJVnp0cE9nRUtTalptQkVkTm1raWVpeFhRLXFrT1VfdF9HY1BFZ202SHdtNWlWTDFLeHpIVWh5OA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=-fBx4JMaZVk - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnJqcDFXaDN4QUswck5XM2hVQ2JFb2NJaXVDd3xBQ3Jtc0ttajQ4dWI3Q1p3RHo4aVpHYms0aE5MdmplYUJRLV9UOXlCWlRUa1AtVHB0Yjc5VWQyeVhEeDdEWExjOWtxRDBXNHgxZm1wMWFaaHBzWm9vQjM0WmNxOVFjckFwT3NmMlp1LUFVOWd3WkNucmh3QlZwMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=-fBx4JMaZVk - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmxmYXlZY2pQSkVxVzBXWlp0MHR6aldfVEk0UXxBQ3Jtc0tublRxRFhjVGFnT3EtWUl0VjNrenNKQV9XYldWTWNEb0xJTDFaT081cFh2X0pTRFJ5bnhvQXA2ZHNDc3pzUlZTX3hsOHJJTXZNN29tSUN5b0RJYThLaTVRbXZXVTg5M3d2cE9FbVhIRVVfTnVwZ1BvMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=-fBx4JMaZVk - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblFLcWs4WjgzM2FMY205MU5jMXdXNGVleEpqd3xBQ3Jtc0trQ0JHX3JZZ3phSEthV2RuNGt0SHNHeEhMSW9SbHBJUjJaZlQzV050UkVqMlZIUk95d2FEUDNLU2FDeTRrUmJZM3QtUGp2bUs5T3JBY0ZXQ1lXenlJVmVndUtucDhXYXNzSlh3U2hLWGRsMVVtVGdtWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=-fBx4JMaZVk - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXBwUUhnWlItZ011aEszTEdDU0E2S1NZdFhld3xBQ3Jtc0tuSGhrSWtGaDJiUnRpbExzbTlkREk3NG1qOURqWWNxelRxdHZDTXFMWTFiemFNd0FRT2FsaWdIc1VzSW45UkNfcS1Mb3NjOFMtV3lOeGpFLVEzQXdXYWozaVVQY3JEUmlwYWRqVDBUTFp6TFczUnRVNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=-fBx4JMaZVk - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDVOUXBKSFRWN2hkTldpcC1nb3M4bEFtQ0NSUXxBQ3Jtc0ttRkNiUldIVlRjMFk2RmItSkkyUC1YLTNMQkl0TXpyQjNCdEpQN3RHeUtRaDhGcU96Q2l2Sk4ycVRhSi1hTW1hbFVDU2lEblhicFNsWnI1M2hQSS1uUmhmVDdsSVlMbmJVek80Sl9zZjFZUjVJSS16UQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=-fBx4JMaZVk - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa05zZU5jNlE4cnpJYV82Rk5kamdBMWwxN25rQXxBQ3Jtc0tubVpocnlOcW1zMklXZnlRQURlN2s1NnRCRV9vek9KT0tRN0w0QVZObUxjNi1KT3pMdTZiV1J6V3B1cnZUVkJRZXoyaWNIdFh4SUFkNDlwMzV3QzVFc1pkMVpKNUNBaVI0eV9SNWRvcGQxeUx4Njh1OA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=-fBx4JMaZVk - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0hzWW5CV2YtN1VhSFgwSkN1eTVHRFNyd1Ywd3xBQ3Jtc0tsSFlqbE5Dc3daRVJabnZwNVIwY0htNE0xbG1kcHZEM1ZUWHpKVEV5YWttVk1KTjN5VU5wSDZwaTAyaF9kRnkwaHFDN1BKTEdtYTNmd3FtbDRuVEUwVy1YSkdldmNLZ195MTZCRjQ0TE80SHJiN1VQTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=-fBx4JMaZVk - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUFHT1F1VjZ0dVdnekVGV1VwekY5ZzJXZXlLd3xBQ3Jtc0ttY3pwbWlLbVJqaU80RGxYTXZKektXT08zdVpxQ2E2TFYxZzNrTW9vVEpDWm5CRUM4ZGRnaUFCX21vNUt3SWctakFOSmd0b3dUWDU0NDJLOHFtUVo1ajBMeDAxMFBOZEZObjJRRmc5bkVyWXZEWVprcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=-fBx4JMaZVk - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXUxVmNBMldmOFNjZzc3eUdyYk44V3JqckpBQXxBQ3Jtc0tuZF8zc1UxU0JOU2JscU03TVFaMTQwUGhHb21wbnBxWWhaMW93YUtJXzd4WV9MS05LN3prcnU1bnowTXNySlBnZWFnMDk0TmdHaUJqUFk4b3o1LVpJM0lOSTZVVXI0QmltbFhQZFpkM1VyV2pJbDh1UQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=-fBx4JMaZVk __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHV3aDJPSWdObktTRTRJTVdMYlJiVVVqZWJ0UXxBQ3Jtc0tsQkViMWloWmNZa1VmT0NMRFlQOTFQNDNlVEhneGNGUlE4V1hkUGxjZ2lOOEZibkh2TmE3YlFHa2dZRHFHUXNJRjF5a3h4YUU3Vm5aZUUwWnNwNnBxdTJBQVRTWWpHY04yRXk1T0xQQlVBLVk4RU5COA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=-fBx4JMaZVk Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFpZdmptSHpKODJBMHBubFhhYTlGSkNIWVBhZ3xBQ3Jtc0tsQjBwOHBQbktFMkJhcmxjbnVha1BucG1VTEY5aUtSWjRDY3hQQnZHRV9vZE5kdUlVRG5SZGFpUEtsVFFwNExCWkQ2dE9lME9HSG1pSlBoeW9QdjUwQmdZa0hxZHh4MEgwT1ROUVRWYVJIRkdyc2dicw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=-fBx4JMaZVk ______________ Bài viết: HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM CÔNG DÂN (P1) : TẠI SAO GIỚI TRẺ TRUNG QUỐC VẪN THỜ Ơ? Được viết bởi: Sweetie Cherish Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/He-thon... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWNEMmpXYzBYck1iZlc2c0luNXhLOXpKNEk1UXxBQ3Jtc0trd2dZMDBudHY5X0o4U2FrSG9QMFVuMnBEaUk3ZGpFNXB3MVcxeFV3Y3VRWlM5OUxMMGJ0TFk2WUdqS1Zic2tOenR2cjJIVzRuRVRBZzlHQV9fQnhkV2pGakRfNlViVUJqc3hMZVh6d0NTZkRMeVMyMA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FHe-thong-cham-diem-cong-dan-P1-Tai-sao-gioi-tre-Trung-Quoc-van-tho-o-fqp&v=-fBx4JMaZVk ______________ Giọng đọc: Nguyễn Lê Minh Thi Editor: YOSHY ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

12m
Sep 20
Bàn về việc Nhật Bản XẢ NƯỚC PHÓNG XẠ đã qua xử lý ra biển | Lebenslangerschicksalsschatz | Thế giới

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXZyR0FWZXVzVEtJSmN6dVFiN3NiY2VnYnhUQXxBQ3Jtc0tuZ0pKSktka1hwRXNrV25IMGJNT1ptS2hOU0hteVdHc20yRndQVmVPdUlGOUhZY2RlZlpYakxwOU9rY3F4bF8teThOTENHV1dkS3BvbXlmanJGRU43NTk1RGJSMnFQQmhvdTNEMllFSEd1TkFONFVGSQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=e-5Erc_Z7Bw Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnJRVmNmWEJNbXppWWlKTGtKcF9GOENLNTBjd3xBQ3Jtc0ttVGFUX0pKTkJ2TTFGS2VNdGFpRlc4U2Q3YTBVSVpjQnZSeU1lWk9oYWpQUVM2UGhRMDBNUEVrRFdSanVXT0lDTXRWM1phSHVnWGVObXc1dmFKeFVfdWdwaG1scTgzX08yZ25TUHBrSjYzTnRGTVZvSQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=e-5Erc_Z7Bw __ Thời gian gần đây, một trong những sự kiện được nhiều người quan tâm nhất chính là việc Nhật Bản xả nước thải hạt nhân đã qua xử lý ra biển. Về thông tin này, dư luận chia làm hai luồng ý kiến rõ rệt. Một bên cho rằng lượng nước thải hạt nhân này không an toàn và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh thái; bên còn lại thì cho rằng nếu như nước thải đã qua xử lý đúng quy trình thì không sao cả. Để giúp quý khán giả có thể hiểu rõ hơn một cách cơ bản nhất về những thông tin chuyên môn liên quan đến sự việc này, chúng mình xin được gửi tới mọi người bài viết “Nhật Bản xả nước phóng xạ đã qua xử lý ra biển có an toàn? - Dựa theo góc nhìn khoa học” được đăng tải trên website Spiderum nhé. __ Tủ sách của Spiderum hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFlPOXFxeUNDUkJSRktfUXhrNEh2WWs5MWJ6d3xBQ3Jtc0trMC1Kc3BkX01fWXFOckEtQkN6aTFWOXBlSWdYNmNoNm1nNmQ0MGtVZXdSNkk1eERvTm9NaVpydmUwbWtiS3E1blN4LVhmX19CU1FGdXpsNFhZOE5QUm9HMUNuMTBLQXdnelhFWVJtWXdsaFNzTS1PRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=e-5Erc_Z7Bw Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblZSZ0psWWN3bjlXaEw5MDhOVlBZcGtCX2J6d3xBQ3Jtc0ttaXRaOFNzd0VMTzFQV25mbE16dWo0TWsxNnRhOVYyamFEWEw2Wjd0eXNuaEo1REVvNkpoV0xITmxhYVI0MFdCeHE2Xzc5ZUdaRDRrODdXMFo5R19FY1I1U0xxalBTZ3hMcGFpeW0tLWMySG5VZkdhVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=e-5Erc_Z7Bw - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFV1VnlSUWJIWEloa040VVlDbVNheHU1bmVwZ3xBQ3Jtc0ttNmluQ3E5NVBOZHhWSUdHeVpWUVpYN3pjemdpSUZqNk1BM1NIUGk3VVlzNjR0d1VxWE5hNlE2c3pkSFM3WWJkekp4a3RLUmoxWENyQzNQNTlsTUVXcU04TmNHN1RyV1dQYXJuOEUxaHNqekl3b0FuNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=e-5Erc_Z7Bw - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW1fR3UwSk4xWHZTSV91R1liZHhYeC1EdUpBUXxBQ3Jtc0ttY1Jib1FaYW9DaDJfSmNDOUVNc0FLOVRVWmp6cmM3aEE0N0lDc1Z1TkNqWXpXRkR3Zko3N2QyZE1oZ2hKSFAyMk5tMVRQV1RuRnJjNDRSWE1oVU1ldEU3ZVlfNzRVRVVoQk42VEpLNWUxeEdGdnduaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=e-5Erc_Z7Bw - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3ROQlpJSy1tQzBaVHdwWnZYdkhxbEhFVEdyUXxBQ3Jtc0tsM1VIX0dPcUZUMUZNQmhEV09IbmVpTU00S1pkR3J5SVYzVkFzYVdtc1U2NThlZ0pycnZEV1ZNNHZkMXpJRC10eTEzTUdodjlPcm5iMWlPUnJ4OEhHTEJBb2pyMllpRFBGSnlyYmlTdXFDOWRhREhUUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=e-5Erc_Z7Bw - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGNxTVd6UUxzY3NNMFBFckZZLS1iWDV3M250d3xBQ3Jtc0tsbzNuWnVHejV4cGFadFl5TGg3aW5IVEx0QlpHRWVXc1M1bkxHTmFUYmE5U0lLdWRLTjNmdzNvYnUxWkhwMUxUNWF4cWNxTUFGOFBTZkd0R3BpR2RYckJiRGtVWUI1NkpKY0xWVDNaZmlsbTZobUhyUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=e-5Erc_Z7Bw - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVpwOGczWnNYb0FVQmFBRUVtQm5aekJ0WE90UXxBQ3Jtc0tsN0cwd0E2TFctMGhILTJidFhWRWd5azN4QkJfMDdUelpVbUM4SXU1RWlPUUIzekJGY2RlTkNXN2wtLW1KTE0zSGxweHZJb0gyVldMamcxNkVtbktLLU9UZzFQX3NTOGFiX0UzQkJqR2RmZXJycExSSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=e-5Erc_Z7Bw - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbl84MU5GZm5HdEFvOXA4Zlg5eUVhNXNLd2VUZ3xBQ3Jtc0trN3otZ1I3c2IxbnZWdVNZRHdyM3V2SUFEdjlCVDZMZlpBdW9TX3VNUklaUkZKeWRha0RHNHRMZ29vUnhhblVnNWYwS2o4eXNlUjhCSERURFhldkxyUG9iVW45clktYTVPS0pOdnFsSTFDSGVOQ0FZNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=e-5Erc_Z7Bw - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFJSM1Vxa1pnMmlhVjZiTG5ETW1aVHpLZEdaQXxBQ3Jtc0tuZDZiT0ZwVlJ5dUFCeTNtOHYwWUdmdXhZNTFRMGczZ19Eb0VINERXclYxVEhGOVM1V3o4MUp1aWJpbnRDcE1pdG9qc0JRQUc5Vjg4ZXhlRTVJaTZCZnBWRlpjQU5sTkJRdkRyUGxoUGl5MWNJSVRvVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=e-5Erc_Z7Bw - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3RIQl9CNU5reF93ZXlhR185b2pQVUtpYnZId3xBQ3Jtc0trQ094aDBja0pUVUNEbHBnS1oyY2xqWXVkSjl6U3dCc0o3R05sU1hUOV9WMjdHdzI3aEh4RmZNTDRWQ2Npd08zbTl6UmNMenVTZFA4QUw4UzFUMDNtSS1LSkZ4anlXLXFhbExZVkttM1pKR3ZkT1ZtRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=e-5Erc_Z7Bw - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2lUS3JOdks1ZVlyanRZTzZoX0VtYkJ6QUpWQXxBQ3Jtc0tuV1VlcG52dV9vaEtGVjBVUXI1cG9yZldDMkhNaWR2LUtuRHBWcEFFdEY2ZDhITU1SS2t4TTVvNVpvVUU4RmM1eFQwangzQWY5dkNpMVVMMXZNbFQ1N1FrSHNuQnUtYzFFekVFMkJUeGxCdUp5QTVuMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=e-5Erc_Z7Bw - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbU9aSGZmdnQ5Uk5jRUxoa1VJdk1PZ0NQMGNLUXxBQ3Jtc0ttZkZ5aVNtWVdSaEo3MTJiRG42SVJCUmx6RklKdEpkcUVDeG5qaGJScGtNSXZqVFF2Q2preFloTDVIdDlkdmVoakhkME9Ia1psSDhyYnhIMnZ5TDR6VlVfaDFfenpPU0xsWjNRbk9vRzB2SnBFVUNmZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=e-5Erc_Z7Bw - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbU9QYWRxNWtEUi1RLWlTNlRXeVFsSFRwbVppZ3xBQ3Jtc0ttVzgweG1JX2VhbFJDeFN0LTJtT1FHQ2ZVMEdxekJFdzNMVlBSdkM1dkRrbUI4dDFCSE5HS3N3UHV2cjJUMi1OUXNZYl9ac201N2Y5Vkk0UE9ONmJpOFNqV0Y4d2I4S1NSWkN6elVTc2U0OE1mQS1KRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=e-5Erc_Z7Bw - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa08tNUVlSFdqeXE1VmRzbDdYazJnVHhLdzk3QXxBQ3Jtc0trMUVLZ1pPNElEbzlvMGNZeG9SRDE2RUNwMml0NTZob3UzTGFGTlgxd0tpcXRUaldrUXBhWHpmdFBxa2ItcU4yOFdmMHE0b25DVlVjUVhJVi1IbWtNUklicVhXX0RueHEza080WUJNaDlrd0k2dURoQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=e-5Erc_Z7Bw - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGpDU0hiWm9FM0RTNXpsSFVETU1lYmxQSXhjd3xBQ3Jtc0ttczdzbTNxQzRqMThVYjY0UWpfSkFDVjljY0JUMzJhck0wWmlGcmI4M3lrYjNPSkNGMjdBTU1JZDF3a3RJZC1NYzY4RGFIV3pBX2swbkhsbXVVSGNpS3RtcjByS1FKdFZLQ2RJaWhJS0lrTUhpb2Ribw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=e-5Erc_Z7Bw - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbllqMzU4V01FQnNRM1RQd0RPYjJOUDdZSHlFQXxBQ3Jtc0tuclVYYWlKaG1ILURtQWh3VUREYU84TjJ1NVBkbmk2T2c2aC0xR1FRNGFhdXFzbzkySE5xbUt2cTdGUjJRZ0FRYlRVVlF4elFoSWlYNWlSd3o3WjBoZTVsNHJVQS0tTXZNcmQ4aThwbmRocmVHRHpCaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=e-5Erc_Z7Bw __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVpsMGRKVGtkc2ZyOW1IdGltOGVOaWJIWnhGZ3xBQ3Jtc0tuSEVwT3VzY0cwN0VWSEN6RUFKdkdXc2FsWXR2OTQxNmhyS0NmRmEtcUd2V3VwdHM3V05GYXVvN1EzM2RBY24xU3BOYXBibkZRMzZ1Q2Q0UFZMeW5vMFUyalJSY2RMczlrV0VnNEVMTlRURGpuQWQwWQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=e-5Erc_Z7Bw Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHBaQWRfUnVRaXBJaDR5Wk5OUWdoYjcxUDVuQXxBQ3Jtc0tuQjZZYVlaTjIyQXZ5ajc0blNQQW5Xd3BkUVo5Q21qSXpIdFpnTGlIeVl4UVN5bU1wVmpJQkdlc1JuTVNYT0pHTDF2dXNQV1kyM3dWdlhNdlQwTGI4TDFzbVl4UGpqa3hYS3NZaGlyLWhCN2tYS2FiUQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=e-5Erc_Z7Bw ______________ Bài viết: Nhật Bản xả nước phóng xạ đã qua xử lý ra biển có an toàn? (Dựa theo góc nhìn khoa học) Được viết bởi: Lebenslangerschicksalsschatz Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Nhat-Ba... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGFQOVZrYzU0MHlVR19DYXB2OVZHTHljZW84d3xBQ3Jtc0tuSE9XMTB1ZlAtTU1qcjl1dWNSWEphenJtVjZKaTU0NVM3c2RmVjZ0blZrZ1RWWVk0SlpyMGhsWXZ4RVh6Y1hGOGpJNElOTU5CSEp2YjNCNmF6dkZsd0U5ZlYwUjIxRW41bG1aREFvU05RYmNYX3JEQQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FNhat-Ban-xa-nuoc-phong-xa-da-qua-xu-ly-ra-bien-co-an-toan-Dua-theo-goc-nhin-khoa-hoc-Vvwq8zl9Jmha&v=e-5Erc_Z7Bw ______________ Giọng đọc: Samurice Editor: Wibu Nguyển ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

12m
Sep 20
Thời kỳ NHỤC NHÃ NHẤT trong lịch sử Trung Quốc? | quanggkhai | Thế giới

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazl4d3pYdERBbm1HZHJQX0pHeFJDU3JCdFNvd3xBQ3Jtc0tsQlNHbjIyOWhYQTRMS3JTX0lvTnlGbklLaE5oLXRhSmJUdlEwblFGbTZFSTZ4bmRfNWFQSVhDRGZXSm5HMnVKY1JVcWRTb1lIbHJIdDZYSE5RQ1dVWFRqMGM5SzdlQ0JPS25OR0NCV0VTMElMZEE2MA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=PPa4Dc-H6dw Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmZJQnkxb1VvdjlWSmg1UXRCM2tMMmxkTDktd3xBQ3Jtc0ttU0w2WEhyYjBxNjNlODAzVk9od3N5ZXJfajZOanBwQkJ1OF9ERnBKY0tjQldFQk9kX0V1R1ZSZTl5bEdmcG5RSDRQRlRBYXlkYkxwZDYxYzNmT3BXOVNGUmxoa0JVaEt0bmp4UjlCSXhhNmdES2p4SQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=PPa4Dc-H6dw __ Trong lịch sử Trung Quốc, có một giai đoạn khá đặc biệt được các nhà sử học nước này đặt tên là “Bách niên quốc sỉ”, tức “Trăm năm đất nước bị sỉ nhục”. Đây là quãng thời gian mà các cường quốc châu Âu, Mỹ và Đế quốc Nhật Bản can thiệp và xâm chiếm lãnh thổ Trung Quốc, kéo dài từ năm 1839 đến năm 1940. Thế nhưng đây không phải là quãng thời gian duy nhất mà Trung Quốc bị ngoại tộc can thiệp và xâm chiếm trong lịch sử. Thậm chí đến bây giờ, khẩu hiệu “Chớ quên quốc sỉ” vẫn được phổ biến rộng rãi, được đưa vào các sách giáo khoa lịch sử nhằm giáo dục người Trung Quốc không được quên đi nỗi nhục mà tổ tiên phải gánh chịu, và phải nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước thành cường quốc để không quốc gia nào có thể coi thường và sỉ nhục Trung Quốc được nữa. Vậy tại sao Trung Quốc lại căm ghét giai đoạn này đến vậy? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết “‘Bách niên quốc sỉ’ khiến Trung Quốc phải trỗi dậy?” của tác giả quanggkhai được đăng trên website Spiderum nhé. __ Tủ sách của Spiderum hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTBWdGhZekgtenkwYTRiWFNINXE2R3hqMVZrQXxBQ3Jtc0ttRzZQRnY1aEV5N3BRUUFub2lNX2syRXJzSElBQXJiMkRGa1Mzbk1feWpDLW11Si01OXl4T2dPa0RvYTBZY0MwaUZGNG42ZmRIZXlQOWZVT2c5STBfRVZnXzBRbzlqZUNScE5TanJzZU9pc3lER19Law&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=PPa4Dc-H6dw Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2c3QTRjSGJuOEVjNDdzVjdWQnczQ01leUt3QXxBQ3Jtc0ttNWFzNGNXOVBnSmFhbWVzekpQLTZhS3NQRmRpX0VzQnVCd1E1U05YU2RFcGJqVEp2R2xiTWNsdXhNY1I0ZExJVHoxSVdhcXEyR0RuUlBxb1JkbUJVbVMxVk83T1lvbEp1OGRKcFN0aGhnRHVNVUwtZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=PPa4Dc-H6dw - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUJ0bEEyRGlVOTltckJXS0xWcFJfWERxZlkxQXxBQ3Jtc0trSGdHd2pWelMwV01hM1lzUlo1dGdtVThuckFxNC0tc0xUamdLVGRLUDZfSjQxYjRWOGM5S0hRZk1najJZTGpRTGlBd0lTM0hCcTZoQVY2a0VHcWtEc2x6Y1hMOEFkcDI1VHpuNGxrc01VdzRFRUkzVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=PPa4Dc-H6dw - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkZWbU1YdWdlenNoNThQMFhkdG1SQlJ6a3hYUXxBQ3Jtc0tsV3czU2V5ZGt3QVdiSXc3N3RtQVBfdHB4Z0F0VGg2QjZvTjhVX19ic2JkOVRSVmNOcFVVajVIamQ4Yl9NOHVFQWJqZjZRMnFmTTJITFhqTmJzNmxZYVFVU1E4clJqTDkzWWlmaUoxRmhGQ0hxZGYwOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=PPa4Dc-H6dw - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVcxdm5VYVJRVEYyZmdwem1sRFdCdWdKNFV4Z3xBQ3Jtc0ttS2NwNmRadHdxcW1BMzdqeDJKSmo2ZGpheUlUckFsbVpBU3Yya2pWakg0TXdWd2NaZDhsdllHUEd0VWRGR2xYWFdhVkVmcFRNcXRjaHJDYnJpY01IbDNONDZOa3ktMUVhbk9uYlJNT2tsVlp3SnJKbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=PPa4Dc-H6dw - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1RNODFReFNFXzNsbWRsRzkwRlF3dkNWbFF5UXxBQ3Jtc0tuUVJyQUxRVlZ3R2VuaGtRX2hMUHZ3TFE4UWpTdFM4aWxCMDFPazI3Tkw0eHp6MU1NUTB4bEswVXROeVRrYXBzaUVLQ01ZeFdxem9tZl9ZcGVOWHA4Zk15VTRBdGFOS0VHMTUtaThhTmRwZE1OSVl0RQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=PPa4Dc-H6dw - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVc1YXRKNEtwd092R0FXd0g5amFiSGRSQU1Qd3xBQ3Jtc0tuZkdsVWk3WGxXdERGVmtOR0t1MVhObFJtcWFmbzBGeHJpemUtbUd5TmhkaFlwTVhtNlRfX2lYNEZIdXR2TS1sUVpINlAzMmd2RDF5WHRFNmYyMFpnY01TcDFaX0FoVmY1RjFzUUMxa3g3eXJ5NDdkdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=PPa4Dc-H6dw - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW9SUDRNZ0lHOEYxSGhhVFFXbGdBVEYzRUZhUXxBQ3Jtc0trSkFPd1Q0dUI0STVNRjlpT0I1dmVWVWQxSHVkb18yZ1Fwb2JOTC1vUF9LUU1oSWJiNW01N2JyeWxzZlQ4YjFabVVoTmRTUnczcndYUVFyaC1IUktJVXhmQVhyaS0zdnB3TURsUW56WjQzeTcxVzZtbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=PPa4Dc-H6dw - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazduMnlmVUh6dHNWVlM0VWFQUUhwVGRfY0NzUXxBQ3Jtc0ttRllRRGR2QnRjVXRueExpZzdqZk9HNlM1MmlFcHFUeEJNTk51dFEyc25mNElXQzh2R29ueDFrbU9JLVdPOUpJRk4zM0ZraVEyMHhKMURRT0VDX0J6TWhPZHVSSXZKa1gyM1p0MFVWUlZ6Q0NXTXZwOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=PPa4Dc-H6dw - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkdrQVRFVzZ2WWRsT01Yclp4LTdtcE9kNl9nd3xBQ3Jtc0tsYUhnTTMzQV9zZW1FTC00emVmd0N0TUJYNmZyWFlhX0o0T0pKcHhyWjVheGtzbXQ0dDBjUEpIMU5PdFhnbE9od1JqRUd4WExGR25TMVhBcXlhd2xILVFfRnFyTU81ekowbDJqcEg2UlQ1WTU2aWZKTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=PPa4Dc-H6dw - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk5yVnFKeEJqZ2hDZ3EtdjkwQ09QYy1qM3hrUXxBQ3Jtc0ttdjNlekZNVGZqZzNzazhVcU9jcWJNUHBRMTllM29CWW43X2NQTTZ4cHBaMTRGRHZLNU5oMFdpTDVQbHRaSEFWRzBjMmtCVjVQeU43U0pEUjRLZWFjc0x4WUVOSE1PdTlhUFhZS3hqS1RPTUcwOXBvWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=PPa4Dc-H6dw - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEdDZ1Mxd00wdzJ6NnpxQlMtdlVWTmtNcm1OQXxBQ3Jtc0tuUHNHTW9HZmlyaWhjM2R0dHJFUXBDRnBSUUZ3N3dqX25lQjl3TmY0b0Vva1hrSHp1bnlPbm1TZUZVdnBXRzVHQWIteS1BY1lieFVhQVRHLUpCNURKa05XelVibGRON1N3cHZNMVY3UzhYRVV4ZzdnUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=PPa4Dc-H6dw - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGlUT2tQLU1iNmFEazJHS1hENlItMlRWWG9NQXxBQ3Jtc0ttVUVheHFzS2JYTWV0U3lVamhoeFNQVG05R2NzNXA5eThjQVVpdEVvay1GUmhJVnVLU2VFNThqam1UODd2X1MxdlRDQkp0QjRuckU0bFdQM0lVWWN3Ul9vMWI1LVNmZ3haMjRwbDlxVlVxUWVqQ1JUTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=PPa4Dc-H6dw - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFdzWHgySk90amJHUzg4RFRTUzRDNzZoQ0dDQXxBQ3Jtc0trNFg5MGJVQ0FyT2g0amExRHpwaEJ6VFRGcFc0bkFaTEtuZk5jSzBJUHA0eWZzZm55OXd5RjlOeEg1SWdIaWFnXzNXVTloLXVqRGlnTmtIdGplNWZjZFRrWlB0dm5LVFp5bGs1Nnp3X2NzYlREcmtpYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=PPa4Dc-H6dw - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWI1dEctOWZVSjFCdld0N0hNUWlobjEtd0RyUXxBQ3Jtc0tsV01uS3A3bXhfUGpwLVdOOHlDMmZTbTczVzZ2ZXdna0RMRXF1MENXZE1wa2Ywb2RGaWtLLV9nam5LNWItZmMxeHg3eXBORzA5RHAtU3ZYUENJR0w2WXlEQWpJcnBBV2RpOUI2R0U1cGo5Wm9aUnE0VQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=PPa4Dc-H6dw - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblhoY0xxR1lKMk9rdTZENHpwVWJIZzY4SmFjZ3xBQ3Jtc0tuR3dkUVJONF9jczZvS0l2R2ZoeE83QllQTWNCOUFqWkJaTTZXbDFSSDU4RW9hZjRhRmhyZnRRNU9JNDg3aFgtbWVac2FJZmF6M3N3d3FzREN5SklveEx2TUlqRmRMVm9Qa1ZrQk9BVU1EV3F4TFp0NA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=PPa4Dc-H6dw __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEFqeVZ2UWw2M3o0Wll6ZjJPUDBTR3h4dUpiQXxBQ3Jtc0trOFRVeVhjRDQ4c2xTd3FmZUhSRUtCLXJQM2lNLS1XYkpLRFFkeEVKME9LOHc5azVSOG1XTVVhYTFrNDBENTc3aEVHYTJxbHdwaVU3dDgxeE9PV3RZZV9kdGlCejBKUXU3OEtfcTA1VHRVRmRCY3l2aw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=PPa4Dc-H6dw Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUI3OEdNSDZjdjNVb2YyUmlWOW9hSWZ1cjVqd3xBQ3Jtc0ttSlFuTGxaMDdncWNDTzhNcXVUWU9RYUZBNm1IcXdqbDNNTnMyYnk3Ni11UUs5aHVUS0szT1VBMVpDMlZsaS1TX0VReEwyTTlEclAtNXJZV3JBd3VZTmJtODNHVHYtSllLWWQ4bVRBNHNPemU5V05Kaw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=PPa4Dc-H6dw ______________ Bài viết: "Bách niên quốc sỉ" khiến Trung Quốc phải trỗi dậy? Được viết bởi: quanggkhai Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Bach-ni... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVBCX1FIUWZfdUI4RmIxYklVLXFjUW01MWN6Z3xBQ3Jtc0ttaVZPVmtBQWJOWWlINWt0VWY3a0NMa0FrNXVnUk1wbUgtWXhMWmp0TzVEWkx1R1JPZUdESEVzVWRKcm13NE1SMVg4dGp2b3B3dmJZZDVXbVhMUEl2eTVXY2J0RHlONnFPNUFFa0dicDFDM3ZINUlDNA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FBach-nien-quoc-si-khien-Trung-Quoc-phai-troi-day-myMwvb9TaOMK&v=PPa4Dc-H6dw ______________ Giọng đọc: Minh Thi Editor: Tê ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

13m
Sep 20
Nhật Bản trở thành nền kinh tế LỚN THỨ 3 thế giới như thế nào? | Sweet Dreams | Tiền tài

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3hUVnJPVmY1OGJlX0xqYzRYMGFCRDZkYU5CUXxBQ3Jtc0tsaFhyZnNsd1cwWUcwMXQ0VVNQQ3pFZlVuTVBHVHctZEZUaTdvNnRMc2Q5cGRiZFRMZHc3LUxHaWNwdmc0ZVcyRnQ3UzdXQ1diSVVpazRkOHRKamxmZFZDSm5YOThtZ042YkkySkNhQWxISF94NVBycw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=BbM7hfNWDlg Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbi11ZVJIMnhkZDZiWEZSMWtVbGhZM0EzQXVVZ3xBQ3Jtc0ttSS1ER0xVQmZEZkVSUzVWQnowd1ZLV3JjekVqZGN6RWhOMVp2NVE3ZUVYWGY3eEg0RkFQN0duOWpSb2JZSkpwcGNob2E4Z0RMelZvZmUwX2o3dHVHeTFUM2JtM2hsMEpJMFpORHl2VXVLRWtiNThsRQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=BbM7hfNWDlg __ Ngày 15/8/1945, Nhật Bản đã bị đánh bại bởi quân đồng minh. Tại thời điểm đó, không một ai có thể nghĩ rằng đất nước thất trận đó có thể trở thành một trong ba nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chưa bao giờ trong lịch sử có nền kinh tế của một quốc gia hồi phục nhanh như vậy sau chiến tranh và trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Giai đoạn hồi phục của nền kinh tế Nhật Bản được biết đến như là một phép màu của kinh tế bởi vì sự tăng trưởng của nền kinh tế Nhật Bản là phi thường. Nền kinh tế Nhật Bản chịu thiệt hại nặng nề kể từ thế chiến thứ 2. Vào thời điểm cuối thế chiến 2, kinh tế Nhật nhỏ hơn đáng kể so với thời kỳ trước chiến tranh. Thông qua bài viết của tác giả Sweet Dream đã được đăng tải trên Website Spiderum, hãy tìm hiểu những thách thức mà nền kinh tế Nhật Bản phải đối mặt tại thời điểm hậu chiến tranh. Qua đó, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cách họ vượt qua thời điểm khó khăn và trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới. __ Tủ sách của Spiderum hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnZpX2l2TElOaGlsX25kQV94NXA1djE0RElsZ3xBQ3Jtc0ttZ3hsN0x2Nm9SVm11MW1OdGIwNmI5bkVKMWpsZTVWTGIybmNKVngxSkpISFNLQUJ1NGt6SWp6a2ZBSldpUS1fdlF3T1F6WVJoQUFnZnZMTFI0Rm5uX1lzZlJZLU5Tc1AzX05rTS1GOEtCWU5kWV8wWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=BbM7hfNWDlg Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUZNOUdEVnY2NXFYNXBzY2RNQ3J3Rm1YeDEzUXxBQ3Jtc0tuaHFnZmFHYmw3eUFad0NFNmFUamswYWd5RW5pTjJ2SndtTm1iY3NEMTl4d05LYzFrajNMVWRCcDNQbnh6Sjhpd2hrUmY5eW1kVWtMRUFZWFhmdVVrcE16R2dCMnRLUDBuR1Q3UnZnSVJBd0Q4MkNsdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=BbM7hfNWDlg - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFowdURCN0hrcFNkSkhJSHBfSjVCODIzWUJsd3xBQ3Jtc0ttcFR0WjlxYjYxSlh3UVZFdEZDOUl0QmVHVmRmcVM5eFVqSWZpRll6SGNLX1ZZU2MyWDIwX0l3Q3ljNFZyS0lNTm5aLXIwQU9DMm5EazR6cTFwaHpxR01ZbWxtZXo1VDN0Rm8zdnhiMEk0dFRXSHRDbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=BbM7hfNWDlg - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG5JMkhTWG9naG5LNnA4MVg2RDZVdGVERXBjUXxBQ3Jtc0trbU9SeGhXTlRNUVk1cEx2OTlEbFoxV3ZwaW4yN0phWXpEaE1Ka3RKQ0UyWjkzQ0VxQ1FHb3FvOFEtVkJuYmxvSXljZFNaaUhhZjFxcl9BbDRERWlNX2FlQk02b2NZQ1h1bndtNkhZbXlpcWVKUl9GTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=BbM7hfNWDlg - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDRJa0otTnZUWUxBbjlYVDJGVmpBTDNEb1NyQXxBQ3Jtc0ttazE2cWVkLVBjSDFGMlZ2aUV0SllIMnRSNXZycmE0NkJnOV85QVZyZ21BTS1adjVvc1k0bDhNSXFDclNRWG5vRHpwWFRvZ29Edi1QVUJKTTNta3Y3c1BNZWN6MnQ3RUtHZGdyRVZlVFIwSFVJWDFWTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=BbM7hfNWDlg - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFQyTm5hbTR6ZXRFX3FmMzdJNWlsemhQLWxlUXxBQ3Jtc0tucUpjaURIdzI1dFZyT2gwQTFSOHRUby14Q013WVA2S0dCc2xWNEZ2eDgtN09kcGE1OERaTUFRZzN4RUd6Mk5wM0FtaWtwRDgzcGUwcVNZV0FodnU2bHYyblRhX29ubDI0Rk9DMWFnRjFrTnZFNlMydw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=BbM7hfNWDlg - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblFTMk1WVlJ3MGoteEtmdmZjQnFWM3M5Q2ZaUXxBQ3Jtc0ttMUo4UGVOOURNY2xtWGpFZWtHX3dYTHlqek9TVE5CcDRtdXNlaXY0ZjJiWTVURGtJRGpLWlBQbi1MbXFINFNHSHc4YkpRRHloUkNxeUJUMTBpbmwweG1IS0Q1UXJ6VGF5MDVIM1FTdXZjWFh4MDQ1Yw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=BbM7hfNWDlg - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnh2VnNnMlRqa014VFZnS2xxc1pvWF9qMUk4d3xBQ3Jtc0tsVFN1RDFXOGZwOHBPbEplaG16RURBb2JfbXM1WmVoRFVQQUlZcHJkM2FzOGkwUVNuTzluU1ZJdUxzV1lBcVIyT0dRQ3ZNZTJZaG5jN3RGWnhSa0xIMUk4WHIxY191eDJ1MkRxdXV0Uk9pYmpwMlA1NA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=BbM7hfNWDlg - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjBwNjMxczdUaFBCZGVBbEtqb0Y0RnZFOHdsUXxBQ3Jtc0trM3I4MkM2cnNDeEZGQVdwSDZpVnB0aFhUaXYwb1ZzVGdCMG1JZlA2X0ZvOHh2cmprMU9DdXVCRnI2QUs3bHYteHRtSUV5Mzd3WXdyS3p0djhrOFI3Mkp6SFZNNnZBMTRfWFM2QVJ5UHRYM3Mwbzk5cw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=BbM7hfNWDlg - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGdHV3l4aG40X1ZTMHYxVXd5LXJzcU1NR3pId3xBQ3Jtc0trb0xoWnVCRkdQb1JWNEUxYkZfU01PTFJLblpQQlBJc2VvTy1zZjlSTEswTzNISW4yR2thQk03ZzgtNGlzTGE5Zl9EdzNOR204ek0xRnVhWXhacUQwVzk2cGgtTzdjTHMxNTFSVmtnWmdxSThCMThmMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=BbM7hfNWDlg - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUdXcmd6MnlveTJWTFBtTEZVTURYN3kyM2lVd3xBQ3Jtc0tsa29SVVNteUpBdXZneWpEeWVqZHhIbFg2ODF4NWxPaUltWkxSQ1FZaWREWWQyNHVsclV6Um93UjMwd3YwbVFEY3hNY3c1UzkzMDJLd3kzRlY0ZGdGRDc3X3IwckRidVA0Yk8wWmNGdHJHbU5kUFR2UQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=BbM7hfNWDlg - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmFqbnRTN1cwVF80YTFKRlBWZmNHNVJTU0NDUXxBQ3Jtc0trZVVPM3V2bjE5Q2RpZzU3a1p4TzhuSy1VV3c4OUlDMVVVNmhIV0FwZUtybUlQTGdYSFJNcFRZVFNpdHRiM2tYZERfTFlQdklvcDF1N0JGWW1kMldHWVFISWxZMmcwV1RRUkdqNDh3ZngxVHU1cHBFYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=BbM7hfNWDlg - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnpFRzdlT0pSU3V4UHF6NE9SdzB0ZzZjRXh6UXxBQ3Jtc0ttQUc3SGxFSGhBSDM1aXZoZ205aHpsS0RKR3ctWFRDS1YyR2JGSlVrdFR1OFEyQ3VfTmQ3RWZ1am9tMzh4NmNrNFdrT1c1Tl9YSlhWQ1F6QmVvcWoxU1d5aFQ1YWx0Z0I4TXBpNGdkLUhKcjQ0NzlnWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=BbM7hfNWDlg - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnU5eDVfUTVDUldRa0d5dm1ILVh4X1pJUDZxQXxBQ3Jtc0trU0lYRkYwc2JKRDV1UExsd2FScERVNldqX2otdkwzOFhNVGc2TmsxeUdaTk1pdldDdUdaLWU1WEVJMmpyYmV3ZzJVbzZsemZmUDdWeVVKQnIzV2QyQjJuZHgxYW0wd09ib2RnTVdPQ3k3ZldfcnVzRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=BbM7hfNWDlg - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0FsTHVxM0cwNVpGTG9NOE9MbGNnd1p3MG9ud3xBQ3Jtc0trQzdnWkNFX1F1MlRZeUxkM09tX3dCM29obnVsSWtFeXFIcmt1YWtEWUkxX0NSYW02VG9tdjE4aE1OdHJEbE5SRGpVNkZGNEgxa1BfY2J1T3A5dUhtQnlWRFNzQU1odGZjRXJpWG5SS3dKeDljSjY0MA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=BbM7hfNWDlg - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHB4aEFzY3pGYnEwZ014Y0NxSjAxUEZPSjNxUXxBQ3Jtc0trLUMxY0xPZm5tVGRpUGRoc29yc0laQ0NRbDlMbjVFd3A3M1otcExRcmI2ZHUyeEVfU21CY2J6LWFGWUxPX1NYQ2xCNGlpOHAxbVhvN0V0ZjFmc3hWNkNZNGVPaGlQQXhvNUJUdnEyZFFQVlRpRWpqWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=BbM7hfNWDlg __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbU1HZ3FIR0xETnJRdzlreC1fT1RmTENaUTE3Z3xBQ3Jtc0ttTmNwU2I0cUVEYmtET2dPc3ViSnRxUkNXcXZ0cHBSNmtocV9xdzM2dFFhd1FOWnFCeFJ1WGRtekdYTjJHMGpFbXczVW9uT3g5THFfRDVwR1UyeEpIeGFPY1Z5YmgyQllmR0tDbDlOQl83Z2FsSGVObw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=BbM7hfNWDlg Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1lzb3NLQ1dPSXdkUkpFbGU5NVdSeTd0OTREUXxBQ3Jtc0tuWGlZNU1LRjBJcWRBdTFOa0hIcVJ3RmlQUmRCUTIxTTdrc3dfSGNKTW1HcXZQbFI4RGpDLU1Ja2ZmRVBWT1o3cnpEYW5kUUNObW9hOW83cXRqbVRfMjV0cUlhd1JtMjAzMlJNUVNyYXV4UDlkNFpObw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=BbM7hfNWDlg ______________ Bài viết: Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới như thế nào? Được viết bởi: Sweet Dreams Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Nhat-Ba... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDVITGl6b21sV2I4SUxaLVpqVnR3Wk5PNnctd3xBQ3Jtc0tuaTBsUlliYWFOQVg4T1I3OHFLRW45ZDdSMVBzSzlablJBYUtSajVPdGw3T2NOeTFwbjVXNG1IX1R3NnQzM3JIamhHQW54X1ZiQWVrcmJrQlkxVFdWZW9SSmFoNW5DU09WZlV4T1FEcXBESHgyRHJ4cw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FNhat-Ban-tro-thanh-nen-kinh-te-lon-thu-3-the-gioi-nhu-the-nao-RXybpNQTITgo&v=BbM7hfNWDlg ______________ Giọng đọc: Samurice Editor: YOSHY ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

15m
Sep 13
Còn trẻ, làm sao để ĐẠT TỰ DO TÀI CHÍNH? | Cá hồi leo thác | Tiền tài

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnU5d1BXSmpMUjA2eEozVnFSNGlPQlYxVE9GQXxBQ3Jtc0ttZTV2QlJTVVNGYk45ZFVPZEptOERuOTJOTzVRaTgwVVZ2RXZOTldfOVNtRmNXZXpNdFh5MldBTUExeUJuREFNWS1QYndEUkNRQmNhTzUyak04TTJELXZBUmJMaXFqVUVwcndRS1htcmQyTWNMS056Zw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=QhIii3QMQcE Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkI0UFpMOUZCbWRvVklLTko4ZWo4S2x6VzVJZ3xBQ3Jtc0trYmlnTjlYczlSMWx0VjdDS0lxYVd3X1NOSFdKeVgwczZ5eXJQNlZZT3dnUnNIVUluWEtwZGc1ZkRWUEZsbXZCVE5HdEg3dC1Ja092dk1WdzNwSzZHczNmRUh2Uzl1SzR4VE91d191ODRPYjhubmhmcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=QhIii3QMQcE __ Khi còn trẻ, Turney Duff lên một danh sách 10 điều có được trong đời sẽ khiến anh hạnh phúc. Điều đầu tiên là có một công việc tại phố Wall, và điều cuối cùng là có được mức thu nhập hơn 1 triệu USD mỗi năm. “Câu “tiền bạc không mua được hạnh phúc” nghe thật lý thuyết. Khi nghe thấy người ta nói điều này, tôi chỉ muốn đấm cho họ một cú. Tôi đã nghĩ rằng ai nói ra câu này đúng là chưa bao giờ thực sự có tiền”, Duff viết. Duff đã hoàn thành danh sách của mình khi anh mới 34 tuổi. Vào ngày Giáng Sinh, khi Duff đang ngả người trên chiếc ghế Sofa trong căn hộ 250m2 giữa trung tâm New York, anh nhận được 2 triệu đô tiền thưởng vào tài khoản của mình. Mọi thứ dường như đã trở nên hoàn hảo. Duff có một người bạn gái, một ngôi nhà giữa khu phố đắt đỏ nhất nước Mỹ. Anh đang là một trader cao cấp tại phố Wall. Anh có thể sử dụng dịch vụ đi làm bằng trực thăng, ngồi ăn sáng trên máy bay trong khi nhìn dòng xe chen chúc và ồn ào dưới chân mình. Anh đi câu cá tại Costa Rica và câu được một con cá kiếm, biểu tượng cho một người đàn ông quyền lực và thành đạt tại xứ cờ hoa, ít nhất là trên Instagram. Tiền bạc, công việc, mối quan hệ, địa vị xã hội đã nằm trong tay anh. Theo kế hoạch mà anh đã lên cho cuộc đời mình, thời khắc này sẽ trở nên hạnh phúc và ngây ngất đến mức bùng nổ, và là mồi lửa đốt lên không ngừng những khoảnh khắc thành công và ngây ngất khác trong đời anh từ nay trở về sau. Nhưng cảm giác thỏa mãn của Duff chỉ tồn tại trong vài phút... __ Tủ sách của Spiderum hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjdnRU1RZmtPM2ZPM0NhTG1DbmdKVkdMclJxQXxBQ3Jtc0trSGxWWGVQMndCQlpNSEN3N0k4c0FwdFJoQmtRajBkdDBwdVcySlh3TkM4Z2tEN3RVZngzV055VkV2dEV4aU1EVjNpTWl4Xzh2a3c0eFBjbVJYMEFBclZVVGcxal9jb1JIeXBKajZVeDdZZnJNLUVHYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=QhIii3QMQcE Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblZSWkx2Z0dMbGZvSGRPWEdtdGpIRkxuU3hlZ3xBQ3Jtc0trQ2l1V2tYYU8tRGtsTk9KbTE5ZVMxWWcwRVhsMFRuQUpsQlY0bDVTRFY1SWxOWEFQWUk3WkFxeWlFS2k5YTQ3ZlJPY3BVakhBZXl3RnR2Qk8tOTRUY2doV1ZqejBrcGtENDdPSlR4dkRHcDdEeHlrSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=QhIii3QMQcE - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGtZY3pjWjBXYUdJWGRteFdfUGFTbXJlZEE4UXxBQ3Jtc0tuY3hWTXlZdnJLXzRvVnhWWlBLYThESzBFcGdNV2tvWWI2d2I4NmxDODRkSmswdEw3czRhMnVFTl90d1JZUm9aYk5NLXFIZWk4blVacGlkRVlnMG5hRlJWMkx3S2NtV3F1UE1sS1l2OWhlUDFDa01Faw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=QhIii3QMQcE - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmU1Mnc3RnA5XzFOSGluZjY5NjhsVzA1eVlZUXxBQ3Jtc0tuM2N2TjZCdXZxV1Y2MTY5ZDBwTzllNmNhcnB4eFg0RzV0My1femtQNGRtbV9rY2Y1Nm40ZUpuOFM2MzZDNlBiNTVBa3BnQ3dPa2VpVXRDR0VyZFJFTXdVeWM2Uk9kT0Zab18xUXlTRDlWZm9LaFR5dw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=QhIii3QMQcE - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblR6ZHd5S3BVY3U5Nm5FZEhWalh3c285NUZxUXxBQ3Jtc0tueHROb052OHQ2OGJja2ZHSHdSeDFhb29paEl4SVVfUFUwbjd5QTczd2hrWHJhTEdWRUFoOFM1M0h1MDNxUnRIdGY5ZkJSSWdudEhwOTMzbHBCdGpJTDRJR1FXRkFzelhMRW9ObUpCTTFUZU9rRFp1Zw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=QhIii3QMQcE - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1ZPWVdPVTcxcU9Xb2xnQnJhVFNBeHpZbDFZUXxBQ3Jtc0trRWhHMkdIQW40QTQydzVjcDBFNEk0ZzF2T2xrQmtVbjNJalJmXzJjY1pfMnktclNLTlNpWVdleGJhVGtqZ21YZ3UtVHRFZjVIYnAzSVNlZXV0LWlfNnFTN29IQVhvaVk3S3ZJUnRmQUpvYUoxSm5lcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=QhIii3QMQcE - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEV6cXpKUGdiZ1cyU1VnS1BXZy1YakZ6SzRXZ3xBQ3Jtc0trMTgwNVd5OVR2ZlBaazJsRzEtMFlucnpJRVNobURZRU9neWh3bmM0NlBYeDRsMVZDSWx3U1BYMFpXUGpVay1zWTJVVWNERXZoakdyUk5BbHN1X0xPWUlSZXM0S3dhQUJrMTNEN0pkMGxfME5rdnExWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=QhIii3QMQcE - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmNDbU5wRm42TDdRc3RLOFg3cDZzbzV5VlFRUXxBQ3Jtc0tuaDBIT1lFRVl3SkxnOGpYSXJ2QkYwYjEySWl4LTdqRlY1ZnhhbGVIZ3hvaVpfQ3NiMmZmZVJkRW9VbWdDSGJEOW85c2ljQm5rR0VpeE1sRlNaYnVENHVLcV94ZW5CSWhuQTlTUXZ3TlNLVV9Kb2RwWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=QhIii3QMQcE - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbktneUQzMmUzWWs0TndyZU5UU3FRUzljcTJoUXxBQ3Jtc0tsTk9RUWtyR0VvaEFTWEh0TlFSM2lwMFdPOTdHYktsdHdlVjhiYWotRGlqRFl1eGNaaGo1YXVmT21WTkhxU1JTQ1dzaG9GczVuTUNzaTBZNHNFMUQ4R0VZS3JWN3o3VTVSSkg0MEhxY1I4a0NLRDdKcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=QhIii3QMQcE - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVdLcUV0aEowWWR5T2lnc3NSNElWQ0YtN0U4QXxBQ3Jtc0tualNTQ1Rxc05leHZRUGl1VFFTcWtKcFM5SjFoVk16NE9PMlh2ZE1wbXFmaVFwNm5zVk1MczEwRVFUYi14aEdXX0ZKdzZhMF9rNXdUYk1sWGItOUdIdzJXY3hTLXlaSTU0eXM0OElfbmJDN1YyU0VLWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=QhIii3QMQcE - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkFnOENPVkw5TlcteEZWN2xzWEF3SVh3VXoyd3xBQ3Jtc0tsWkZ3VElqbktvcjJqVDBwUFVIVXM4NW5EX3l5cHg1UEZCVDFQLWh2enV4NS1GYzdmSWdaS2NyUXJTSzI4UnNmdGFVbE5OTk10d3FpR1FDTW9EdE5ZbHVUOHhIS2hReVBPNWI4MHFSdmdxTXVGQVA4bw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=QhIii3QMQcE - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmF0Z08yQ2JjMVVwVzE5cXNtclJZb3N0LXhOd3xBQ3Jtc0tscjBsR2FTZlFVZjNhQnNiRkhBMVhmbHFQMXdoenN6WWVWSTVub2FEeHJ4VzJkZXBvd0pRMUROY0tiTVBCcl9IV0VwY1BYUVUxSmVqWUZaWjFENVVRSnoxUWtlSzd1YWUxMTdIX21rUUc5LXpYVmphWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=QhIii3QMQcE - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXRLTkpPeDdIZ3hRb2Z0UV9YbmdzWlhQb19qUXxBQ3Jtc0ttZThDT21BVmxLOWNYVjFkM3ZjODdOdnNRVnduNzBiXzBjYlJFWGdNelF4OXhheFNRMm1ROHFVbVIwOXRzV05ERnV3QjJWa1ozWEVSTkpNeF9KbER3TkxmOUMxNHJwVnV5aHZPdDNCQXY4YmhIbVlRaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=QhIii3QMQcE - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTJ6QVF6UGJpNjhTV2VrdnI4ejhHc2I0UlZtUXxBQ3Jtc0trZVlsX01qd1l0c25VS1N3WU9RWUJuSmcySG9teWFENUhtM3Rlb1h3bTA5SlYyY001Z1lSTEIxWEZsTEdPSjVLMGY1ektuT1NHUk9RZTd4UjNLdjZmOGM4N3RaWmRKRklkZlgwUzUzYkg1bGxLM1A0bw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=QhIii3QMQcE - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVV6UVJoaUYzMVB6S3FUY04zRTZ0TW1DWlExd3xBQ3Jtc0trWlMxX2NfRDFtUGhBa2g4aDJzT2tCSkdsTWVUWC1RTGlBcjVnbnh6bmRtd0RsVnFCVjF2bXY0bUJMeExWakVTQk9ZeVp2MnJ6b1Jrd3pyTGdqSmc1ZjlUSE52eWkwbmhHNlFBN3kzWldUZjItSmUySQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=QhIii3QMQcE - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJxTkR5V1J4Y3hIYnpVVHNxZWtaVXNaU0dVZ3xBQ3Jtc0tsaTEzdVFjbWxETUpaT0FYLTMwT1V0RTc5MHl5aWxPdmpvRG9qVk5TNHdaU0YyelZ6enJlRm1XY21DWnR5ZGpieXlwaG1lLWxCeFZmcHZySVMwTnNyZGhrVXg0NUpQZGtwLUlxRWF4OWNDTTczZmZ0OA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=QhIii3QMQcE __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGdsOWZBVVVXWVV3aDVHMWIybUJKVFVwSUlud3xBQ3Jtc0tuM1JqSWJYVXl1MnFGZWhsaUpYZEtvR1JxSk53LWpXNUxXNmFoV2JaekNILUphSU42R3RvaGxxcVBOTjBQdkdNU2RXUHpBbV9LNHRpQ1FvZ2NWZzdPWTNPRlk1eXIxWjVSUWFxNjFMd3FtbGlsd1NOYw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=QhIii3QMQcE Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG10bUYzYW5iS2RSME1xSmZGb000R0FJenpOd3xBQ3Jtc0trSFVEVzZMYXZ1S0RzdjFSVkVDeTNOaDEtSDV3aTVZOUZ6VUpDRW1FWlN5Znp4VGxCUFROLW5TbW5lMTlEQW1hS3RsQWF4YVpKemI2WWFlLUtwYjNvWklOT2sydzdtT3JlZERsOTNXczlpWGR4N19BRQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=QhIii3QMQcE ______________ Bài viết: LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC TỰ DO TÀI CHÍNH KHI CÒN TRẺ? Được viết bởi: Cá hồi leo thác Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/LAM-THE... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnd0M1ltdnRLeDNSMm14dGZBY3J5NjRlekV3d3xBQ3Jtc0tuZXpjRkR0VDRGX3lDZVpJbXUzSWI1S0xkZFdmRGRaUjJKODNzVmtoMTNDUUREeGlXY2RDYWNvbnhVWkdkWVdaMk43ZFFkcG5Na1AzZnlvQWNURkZYN3BnV1dzMm1Idi15dmVjOVp6a3Z1RlNLQ29Zcw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FLAM-THE-NAO-DE-DAT-DUOC-TU-DO-TAI-CHINH-KHI-CON-TRE-LzdHnSnTD5wX&v=QhIii3QMQcE ______________ Giọng đọc: Samurice Editor: Tê ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

9m
Sep 13
Sự tương đồng giữa PHẬT GIÁO & CHỦ NGHĨA KHẮC KỶ | Jimmy Buổi Tối | Lối sống

Đã đến lúc đọc trộm nhật ký của một vị hoàng đế La Mã rồi. Cuốn sách "Suy Tưởng: Bản dịch từ Andy Lương" | Marcus Aurelius - Một trong những cuốn sách nền tảng của Chủ nghĩa Khắc Kỷ đã chính thức được mở pre-order. Đặt sách tại đây các bạn nhé: https://suytuong.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazBDTFUxVHBqQllXbnh2WWltRkFJRHBmQ3M1d3xBQ3Jtc0trZnBKcmZGVXhEN0N5bHI4SkN3aHBtYmlKckpSZlFWNnJtcTRuNW1Tb0I2U3hFcG02UHZmLW1xUEx2cEVaeGZCaWlwT1JWWFlLZVJja0wwSTJBMEdGSVZ4THhFRWZMVUNTY3A1OWMzYS1zOUttSWduVQ&q=https%3A%2F%2Fsuytuong.spiderum.com%2F&v=_pXSPIgbVqQ __ Vào khoảng 500 năm trước Công Nguyên ở Phương Đông thuộc Nepal, một hoàng tử từ nhỏ đến lớn sống trong giàu sang nhung lụa rời vương quốc, để lại vợ con, cắt bỏ mái tóc, đổi phục sức sang trọng của ngài lấy một bộ quần áo giản dị của một người hành khất và bắt đầu con đường đi tìm thứ ánh sáng chân lý của riêng mình. Khoảng 300 năm trước Công Nguyên từ Hy Lạp, một thương nhân đánh mất tất cả gia sản của mình sau một cơn bão lớn ngoài biển. Hai bàn tay trắng, vị thương gia đó ngồi lại, tự mình ngẫm nghĩ về những chuyện được – mất trong đời và cũng từ đó đi tìm cho riêng mình một con đường để truy tầm hạnh phúc đích thực. Đó là xuất phát điểm của Phật Giáo tại phương Đông, và chủ nghĩa Khắc Kỷ tại phương Tây – hai trong số những triết thuyết nổi tiếng nhất thế giới với đông đảo học trò mãi đến tận hơn 2000 năm sau này trong thế giới hiện đại. Nếu để bàn sâu về cách vận hành của cả hai bên, chúng ta đều dễ dàng nhìn thấy những điểm khác biệt lớn. Nhưng xét trên bình diện để cải tạo cuộc sống, giúp bạn trở thành một con người điềm tĩnh và thông thái hơn giữa những bão giông của cuộc đời, những lời dạy của Đức Phật và nhà Khắc Kỷ đều là những viên ngọc quý. Và Nếu có thời gian tìm hiểu và đọc những sách vở về cả hai trường phái, bạn sẽ thấy rất nhiều điểm chung trong hai câu chuyện. Những điểm giao thoa giữa hai dòng tôn giáo và triết thuyết này khiến khoảng cách hàng ngàn dặm và thời gian vài trăm năm bỗng xích lại gần nhau. Liệu rằng câu nói: “nhà khắc kỷ chính là một Phật Tử của Phương Tây” có đủ để nói lên hết những điểm tương đồng ấy? __ Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2ZhNlU3WTNGeVRTSzJRdnY5THJBLWtZb19uZ3xBQ3Jtc0trYUp6Ujl4RW5qd3dhT3BjNXBGajdfaEw0QXpHWU9HZVQteGZhNGVwVmc2RkhXQkUxRlNOMG5xaUVLYzBGV3N2YWxjTUVkZXlWYkozU0lLLWpCZy1wYUdITmpRcDktS0FiVVdkYnA0R0lXNE53NDY1VQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=_pXSPIgbVqQ Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnpiV1VqcTdWWWxBbG1LSE16dUFUdnN4b3ltZ3xBQ3Jtc0ttdGd5V1Axd1UzbmVSWWUwTC1MMXJBVzhoX2c4WXlxbVVZZzJ4RDdVUTI0Sm1oT0pXbkhDQ0dyNU5WcWMtRmhJWnRGZnd0LU1vTzZDTFhUX0hQWWoySnp2NEg2N2xmRFVjbU1kbzVIMkxHUVN2cUJHaw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=_pXSPIgbVqQ __ Tủ sách của Spiderum hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbElJX3hpM0UwZUF0b1J0QlJPR2E5VHgyZzhSd3xBQ3Jtc0trcGNlUWw0WDFJVVZwaFN6elZXZnpHMzA3V3Jvd3BfVzBZZVFEc0VxblJrNWtfbkdFVllKQmcwTG5mbnMyRTFqOS1qSHVlVFVpYzVWSjBnMWx3VGp0RWtCZUR3Q0NGUHVvc01RR1A1YWZqaVJlVDZ5OA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=_pXSPIgbVqQ Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnlYbjFpWGRsb0ljSDcwcUw4bFVLX2ZLSFVoUXxBQ3Jtc0tteWtJb0tJM0R4WmM1X1VSdWx0aFlCUjNIMHQxUFpVQnN4NllmWjhxSEhHQVVPT1VxbkZMWXpwOHlJNnp1NjBqeVlBRjFjNFJOYUZtZE9CbVR0Nm5ySHdoWFo5dkhTWjNQTDdleVVlanFqTnJhMUpDNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=_pXSPIgbVqQ - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHRWdVhzaTlteW1mVWFjX3dEaVVrOGs1WGxyUXxBQ3Jtc0tuWUtIZ3FaWlBvSXNObHlRM0JKWjRWaW5UMkNMVmtoamMxbFZDaUhXUjdyM0hrUzVfUVdMb0lHV09FWjN4UVhrUkFuQzVLaDY5eFJkWXBRdXFydFJXYUJQMmlXbFJXMGY2QWJFTXIzWWNQVldjUDM3VQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=_pXSPIgbVqQ - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnVXM245Zm5vVU9wQlpQd0lDcXRxV3dvRWJGZ3xBQ3Jtc0tuZXlfZl9FSkp0Z3lXNHBtUDVOcU9ya0lVODh1eXk2Q3p3blQ4NXBVaHdNalE0WENzdzdXdzRGOTgtTm5GUXRTM3pSamtybjNVdFpybExVXzBma1NxcnI3WEwxS0RudG1zUXJyT1luclExaG9URVhjZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=_pXSPIgbVqQ - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEVrM1J2ekVhTmlZdy0ybWp5WjRiZlFPSndVZ3xBQ3Jtc0treHhCOXkxaVlpZVZ5aUlBWmJPRHZ5R2FIOW9PTF9QSHJoUlF2WjRSRmpXS1YtdnJ1WWF1d1BISmd6VU13ZDlVWkVxWHB1THhGcGNhdEhxdWZlYklxX2J5eElUNmNxcVB0NVAwTzRIRGdzMnQyUEl4dw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=_pXSPIgbVqQ - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0JKYnJqY003SmlkX2pEaU5feHcweGNUbllhd3xBQ3Jtc0tsMzFSOGNxY3hrZDNQYlQtX0lSdmRGZFJmME9UZk9mdEFPVTNYNzhkcERIRk13SDlNbVBJUlpaYVdoZkdPVjVOaWQtLTBwSEprWENmS183em82d2YyT0FIMkZfZU9CZ0wzYzNNZGM5Sm8yQmpFSWpoWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=_pXSPIgbVqQ - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHZzVnE0SG81amdxY2FfenRrZVlWbGFXeFNGZ3xBQ3Jtc0treXA2ckdKN2poOERKbFpLYW5hZmtrcEptck5xYm5yRTFpUlRyNlJyQnh0dU5KUnRyVTVGcFJlQTFZTklRaEpPU0JMaXJTZXRGWW1Vd0pCeHNPa1F5RmFCMW1lbm8zVGNhR2NlZlluUklvOFVncmwyUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=_pXSPIgbVqQ - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2Q5alRoVlFEdGRxRmZKYmNGQVZ6ZnlYSjR0QXxBQ3Jtc0ttcjl5NVFVOTBmZE1RWEhEdHVMOGgwUkxock5SSmM0OWliNnpOdlJYeTVfeDJqcUVEdU5jV1pNVnI3SkxiNmhybXlBUXpiSnY4QnlkTHlBNnA5WGViR1FfbzJIblV2cEdaYXF0WWdsUmJKWl9uMGZLaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=_pXSPIgbVqQ - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDQzTU5td2JSOHdpdlNlSUVIWTZsT1ZrNzA0QXxBQ3Jtc0trWXVQY2h6X05ENU5wb2xSSlQ3OG9Ka1JfZlNicGkwV2FzeG5JMndGUGdBUDFQck5NVmgtbDRYY29rZkZfZTBjblpQZXh6MFc1SWx6RnViSU9xR2JrRnhTRmkxbW1hMWp2LWVDamtZTVU2YURWQzV4OA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=_pXSPIgbVqQ - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1ZwVDhiM2I2Y2lyQjJUZjFfV0hwWVRES2VBd3xBQ3Jtc0trME95M3FhaWFNY1JOTnNhM1BTVlI2T0VseVN0cUgyRzZ4Z3N4S3pzbHd3ZVVtdGF2a0luQnFLeVdYempMbm5qckpkYUZwYmNkSklFMHNkODRrbGYwbW1sOU9tLWpfZTRYVWM5N1NON2hLR3JZNFRDZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=_pXSPIgbVqQ - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0hKbU9qNjFwTHNFUGlYOWZNMjBJZTc2N3AxZ3xBQ3Jtc0trSnVmUFAzT3JYVUo2SUFqQzBYSWptUFM4RnZTUlNYaDRXbTQtMWxFclYtcXpqcjRrMENZSnNEQVhaOGZJTzNITUZVUl9ONlJtMjZPYmRoZ1lUcHBGQlVpcnhWdXptYzlNODlmdmRSUHhQM0daQkF0NA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=_pXSPIgbVqQ - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHhEWXdzbXByRzdEcWpvY2cweHRWZzY5cXpoZ3xBQ3Jtc0ttNHdBMzRtanlpc21UMTFTbzV0YjBUT1VjdkVaQW5mTDN1YW9LdzRubkV2SnZBRlpQNmZEWEJ3MUNnU3dtemFkME5QTGFVSThlY0MxeUJVYnBic1dFemRnNjZYWjdfX1FkT0RTZEN6b3B1cEdOcFNNYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=_pXSPIgbVqQ - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVh1djFTVDU2Z3dLMzlvSHVJZm5XWTN1MGlNZ3xBQ3Jtc0trN2Z4eUMzNURaTHlSQUJoS2pDQS1VSlF3aHRKR3dhZUxpdU5KYWo3MXdQVmNGQ25iSmN1aTM0Z1VpSVhzRUgyUmU1N1RLUVh3ZUNZTGZSS3hNVmFSY21NNkxFR3pVYlkyZlAyemJTNjByeG5uUXhhdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=_pXSPIgbVqQ - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm1zbU1aU0VPbVcwRG84czdTcUZZVHBZLWw5UXxBQ3Jtc0ttY0tuTXJ4S3J2RVZINmdqMzdQSlVFSm51bFZhSTV3aWxOYnJRZTNJLTFoOXFtejI4cGFURGtJVmVZVzFfcWdFOHdFaHM5V3A0Nm5hRVE4UW1WbXRDNE5aTVZwR1JDTWZUbHlISXpUTkM3RUI2eXJqUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=_pXSPIgbVqQ - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTVuNTFaOTg3N2ZJckZ4TFFnNHRuNTljV2s2UXxBQ3Jtc0tsUHpLX2RFaHV5NEdOd3JKOUJXUkVKWDFuekMxZDJudVZod3JWYkZCaXBSX2NXTEpaaHRRR09qdnpVeURIYXZoWC1yaHB0WVdCWl8wQWxRTFRqaHhsalFCY1JORmlaOHJXZXdralMxbHg1RjBWc0RGMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=_pXSPIgbVqQ - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2g2cm1IaFJxUHFZTm1fUHlWWUtMWmJjNTZaQXxBQ3Jtc0trNm1Wbk9mQTdpRUxFOXZ4SGdvRHRQQkh1eWlGOXFvNUJCYlpuLUZ0dk8tbVBCVUpQTzBJQ3k3SHpxQjdtWVdiUGFiSHlneGVmQTBqajFwMGNDWW5QejBZd01seV9xVWszeGtTVl8tOUJpOUExOEZoQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=_pXSPIgbVqQ __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWVrWW1zVmlfZ0xSdGFCSmc0c1hqSUxCMDdld3xBQ3Jtc0ttVURjQWphX185dTJiQ2IyU1dMbmd5TnJVaEZXSGF6ZWllVTJNLXVTTUx5dGk1UnNnc0ZBV2lMeUdBc1dZUWM1N0tXTVJkREdLVGRvczVwQVJsR0czQ2VDdUVDUGdrWWRXaDV6a1J3T3BINE0zOHZPTQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=_pXSPIgbVqQ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3l0cWljUmxPd1F3UWFIcWlSQ3JTNjdPQ2REd3xBQ3Jtc0ttVlBfU1ZnT1djQzdZcFU1end1N1ZQQW9tMXJ6czg2ZEVnSXhQcmZYaVRVLVQ4Qld6akM1eWw4ZmpiczRmS18xNkJ1MHdsSWpSX1NZMHpjNWE0VEZGOUgxVkJhdUx4NjkyRDNDaW11dDRQQUowLWZLTQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=_pXSPIgbVqQ ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Khang ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

13m
Sep 13
Tại sao thương hiệu Việt CHÌM NGHỈM trên trường QUỐC TẾ? | Fei-Fei | Quan điểm

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3IyTUlZSXJON3d6QW1CTFZrZGJqMHYyTUJ5QXxBQ3Jtc0ttbFREQnBEZkhndHZlNjdpWjgxdGRhRzlDNkd5Y28wWUtqSlNxUVpTQ19kOHV5ZlZjdXcxWFg5dFJmMzNZQkc5N0c2a1VxOEllOXV4MDlkZ0lBSHdWeHJQbG4wZzl4c1VfT1p4VW9hZTF1dDBWYlE3WQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=hxBa3SgOp_A Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFlMY0VFcXZ0aWthSVdheFBENFNSUnFwbm4yQXxBQ3Jtc0tubkM0UmhZOE5uQjJXb1BESHZCT0F3Z0Rzd0dJTm1MS1R3SktSRW03R1JuZFZsN09YNk9MdVk3SEV1R0N0Z1poRlBKVXB4TDIyMEdZTzRmS0ZrVldWVlNCU1RuZWVLZk05bDZLQjZpMzVBUEc0emEzRQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=hxBa3SgOp_A __ Nhắc tới Hàn Quốc, người ta nhớ đến Samsung, LG... Nhắc tới Nhật Bản, người ta nhớ về Sony, Toyota... Nhắc tới Mỹ, thì đó là Google, Microsoft, Apple... Nhắc tới Trung Quốc, thì không thể không kể tới Huawei, Alibaba... tới Hệ thống định vị Bắc Đẩu... Vậy còn nhắc đến Việt Nam, quốc tế biết gì về đất nước chúng ta? Tại sao các thương hiệu sản phẩm “hàng Việt Nam chất lượng cao” của chúng ta lại chưa được quốc tế biết đến? __ Tủ sách của Spiderum hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE9tNkxsZVY2VnpnclNKLVlka2c1MlBQTUhvd3xBQ3Jtc0tsLWtxcVFGUHJxblJ0MUlpakp4Q284ajEwVEtIZFpxRDl0djVvanB2dF8wUDZobUtUUEs0eXJzcVVndzF5ZWY3TWpyZW1yZGdwbEd0c3R1WWVWQlVaOEN2Nk5wY3lVNXdBTU9icV9JcVRaTUNqVXZLMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=hxBa3SgOp_A Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnlVTjB3dnFNamw0aVdpZld2Q2R2N0d0VUtGUXxBQ3Jtc0tsYVk5ZVcxR2xvZXR1TmQ2bEVsZ1d1NlRUU2FEdkxTR3dTNXFySXBlRkdnWC1VYjhycmxsSlVOc2RrTVg5aEp1VDJzcENvUUlWX1VjQm1McXVJaFpBaUt5WktzV2pxZzAxWHAwclRPMDFwandNemxzdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=hxBa3SgOp_A - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXY2RVFSMEhORlppVDd4LVkweVRYejVYc281QXxBQ3Jtc0tuQ1YtVmo1X2dBdnV6b1JNY1Q5TVdoT3EwR0oxaVBFSGk2aG1McFdxeDdNWmdFdXo4MU53Zkoxck5jNGF2U0dKRWo4ZE5LbkZOSnhueGMyZnZLWHdIaUJ5MlFvRkhZbFFhWVhraFNSbm5jdXhFNFY2RQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=hxBa3SgOp_A - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm54RElPMFR2TmwxbzNDaDg3Vy12cjVaQ3hoQXxBQ3Jtc0trY2YwVmlmWVdFY2t6TENqSENuNFhZOHQyZmhadVZBM0JrMFFFbEJ2eWkzQ01qTmZvREFrbjA0dEJDMzlMOVlvWkJQTHJXaHF3SXpQbnVhMG1Pb0IzTzNEeFlDc0FCdGg3bFhsa1A3LVlBUmh0OUJVZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=hxBa3SgOp_A - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3piUlJpd004WjZDcjhXbFAzY1Vzcl9ZX1NfQXxBQ3Jtc0tsMG9LV2dTVnktMmZFcTJvRFExOWVNVUREYktJR3BNSmJmZ1pwb2E2TU9mY3lHdWtYOG10WlVZTTVzb055QVBxeWtvNUx2d24xUkFzZXd3MDVGMURxTWZFSTRUSFYwZnQ2WW0xeEJPSFhhSmlBcGN0MA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=hxBa3SgOp_A - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXVNQmx6UjZYdDNaQ1hENi1YbHBoTk1iRFZQZ3xBQ3Jtc0trZGN2MXhsM1lONUh1VjNPZEZVQW5mR3ptWGp1eGRUd0FXSjdkX2E3NGNPRzNIYnpyTEl0T2FBM08xd09PZkZPNHMwMlBMYy1vbkJScFRJX21fWUhqeG8ybU5ERjBneTFEazU0N2xOYjZvUkctZVROTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=hxBa3SgOp_A - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkJSZUZJSEdDc0R3Ul9WWHM0RG5SV05YVmRxQXxBQ3Jtc0tsS282WkRNam9kckIwY2FNM0JZakI2UUZfdnc5ZUUySlhLd2NHSURtSS04ZTdqeklpaEllcXlKcTk4dEJFSWtGYWxkY2FXa0lrQldOVUU3T0R1bl9OeWV1VWN0UUt3cERkZnBRczRjdmFOYzJyWk56aw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=hxBa3SgOp_A - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFFrZGRPbnpKQjlwTU91a1FiMHpGRVNDLXlYUXxBQ3Jtc0tubXRIRzJPc2RKUVBMYWhTV1RlRmVaSkdTRVhPS21IT2k1SDdxVUtQT1ktTDZPNGlwTTlsOGRXQ0E5RTU0VWxoc0VYeDlfelpLeEJ5c29KTkpTdGYwNVA2bW9TbmFrbHNDWEpWZlRZZ000Si1zTzRaOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=hxBa3SgOp_A - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa19OemVsdGZ0SGl5VGQ5N3hROGhIRjhyaEIzUXxBQ3Jtc0tsQTZ2UzlHSnhXMVBWNlg0cTJkZ2lNMXBVZDhpWFU5OFVFUERjdHFNV3gzWlpJUjFPR25KSGw3ZjFfcUc5NktqdU9KbHFoOFRhWEIxbVE0Rnc3a3Y4eEVFNlNRNTN0LXY4N21IN05lV3N0QTI2eUhsYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=hxBa3SgOp_A - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUpTdVVTTUh6ZTN2d0lkLUtyb3F3eEpPazBsQXxBQ3Jtc0tuc0lWM0doUzhuci02WGZiMEdYLWFaUmNRYzNYQmNmdGY4ME5NNXcxcFZ6cXlyS2RDb0Jqa1ZvWWl1OC1mMHlsVHNYeU03MW1yWS1KeWYzblp1blh5bHprNlV5RzIwbTdaWkw4OE81YWg3bGFwZzYydw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=hxBa3SgOp_A - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblBKbWh1ck8wMHFmS2V5ZGo3SU1qZFllWC02Z3xBQ3Jtc0tuZ2pkMnBTa05xUTl4X2lDQ1Vab295dFd2WXRKeDNyaTRTUFdXcnRlaVpab1pXa1RFMXpodUdSUlAwamlxc05TYkhHQzNXMzd2WS12dkJ5TW1IZU4yRU93MFlWTkJ1S2JNMDZETFJYZ1JzeDY0NG5YZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=hxBa3SgOp_A - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1FPVGxhNWFseHBTT2NaaUdvX24waVJ4NnBWQXxBQ3Jtc0trTDFFTE9nc01XVVpsbXJuX2RhSkZVWTNmN19RVmlhdE1SN3M3bWJjYklGazg4NEFOVkthekZKeUo4RlEzcWJLZGp1cjdHZzlGSnRpbXBnM0ZVaGtQZzI0cGRpOVdRa0dwVTdYMFFjRGlzZzhjNl8waw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=hxBa3SgOp_A - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1p1c1lUWGctbDRUQ2l3Q3FHVTRKdnN5VzNhd3xBQ3Jtc0trX25hUHgyQW52Yk5ZWU96a2ljd1otMy1kYWZjdjBkeXh5OEpYd29RbExYRkFweW1EVl9ESnEtQ0haTnlGcWhwMm9Ob1lXNnhGbl9TOThhUkozUVRoV1VQRVdnRVVhWk9lSzZTTFlrRWZiZTVJeDJkUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=hxBa3SgOp_A - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmpXLUpHU2ZSYkZqcmN2Z3ozRkh1aHdybXFqd3xBQ3Jtc0tuR2hiZWZoRzVGRy12eWp4YURXa2o5cDRySjhZXzFwNmVJa01VMG50S202Mk1wUHphNFY1aFk2NU5fd0FCcHlJMnRxYnNnbkhoTHU1R2oxUXBBTDJuNE1KU0QtU0lheW1KbGxxVXpTcHZmNnE5QXVKUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=hxBa3SgOp_A - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2hUSENtRjJkUlpFR0NwS2prTnFFVS1UdjRRd3xBQ3Jtc0tsSDJPRzBYWVZrb0JzVm1mYUFmWXFPXzE2T2d2ZG8ta0hfTXVRVWVBN1F2MWxYN0R3ZzFOWGFUMWwwZzZMWEpoNl9WYXBuOHB1YWI3SlhmNURHVXlLdGF5cGFWek9xc00xM3JZeGdyQ1Q5MGFnQXZjaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=hxBa3SgOp_A - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWdTMXBPOTltT3o2YzJGX0ZobXBBSjFmSVBtUXxBQ3Jtc0trdjNDRDdVMV9PTWExbnBqWjNnTEx1aE9COG9jcHlNOElBa3FqdUtybzFsang1TUxHeE1TUXh5OEV6TXZQLTROYWRaRFVwQkJuaExaQlh4NHBXVThzWk52b2huY3RWaFhqYkRKQVZobUEwaWJEMVBCSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=hxBa3SgOp_A __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblVqZWtiV3pweEFVcUVoTzB4QXhReXdBM2tYQXxBQ3Jtc0tsUWxYWTJVcEkxeFM3YXdwOEpfLXNZWVVkZHY5VGtCSWVxV1pnS3gxSGlJOU1KR2k5WjhpVnFjUmE0Q2JncUNTWTZkUHAxeEZETmtYZXhQVzlOVE9nTEd2V291aF83VnVFNUlVbTZoWGNkelR5YjlMNA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=hxBa3SgOp_A Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbU1lRWZsekFkOTdyWjBnajh5SzNONzJHYTRTQXxBQ3Jtc0tuanRPNUs0eU1NYlUwbHZkY3I2T3FlXzFxOU1rQ2xaaVBmQWI0MTZOREVJeWVKcHpXMEcyRzVoMkZpa0taZHowRGJpUEZzQzE5a1pYbUNqODJITmZTM3l1ZG81alBIVzFVT0Q5dnJ3NjVzOTBoLXNrQQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=hxBa3SgOp_A ______________ Bài viết: Nas hỏi: 'Vì sao chúng ta không biết gì về Việt Nam?' - Giới trẻ Việt Nam sẽ phải là người trả lời Được viết bởi: Fei-Fei Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Nas-hoi... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2RJT251VEFaVUstS0tzTzF2aUVMUnIwOUl6QXxBQ3Jtc0tsUm91Z29xelJHWkNXOEV0R01YLVptQ0JVc3hjRkVWODJOSmQ2RHVhcTdRcnV0TlNSbVdwOE1VYnY0YWhIM3hMdXotXzU0NWlKcnd1WHZQdVFVRW1pMGpseTEweDJJVFFqMFFjWjRadzBOdXRrV0hqMA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FNas-hoi-Vi-sao-chung-ta-khong-biet-gi-ve-Viet-Nam-Gioi-tre-Viet-Nam-se-phai-la-nguoi-tra-loi-kfm&v=hxBa3SgOp_A ______________ Giọng đọc: SAMURICE Editor: Hikari ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

8m
Sep 13
Tại sao bạn LUÔN THẤT BẠI khi HỌC KỸ NĂNG MỚI? | CongQuach | Giáo dục

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjBlM1p0YS01MnZFdTZzRXdzekR3QTJNRkphUXxBQ3Jtc0ttZU1uV2pLNE9pRC1HdzBpZlFMT0JJeXlITVJVUGdpU3FVczlxampTOWNoRlJfRFJSSWRmemUxeHI1U0wwcnR6OEFCblZQU3JlOG00WU5SbGtEQUVaOEZHNWJQU2dFSGl1RjZ5bGFBdWFscThUWkxFWQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=_qaldgCTTaA Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDB6R0dESEFRSzVQNFJyNVpTWnRHUG9BT25JUXxBQ3Jtc0tseklrbG5kZFVpY09IQVItdVNMTVRQeURPQzBZczFDLU5yT0JhVHN6NUdkYjVWRkxUcTZnbU1JeTB3TklxSVdBc1FHTFJXVUtpcXpnbEN2OUlld0JJU3ZtOURpZ2E2X0ZEWF82M3I1bXZFRGQ2WTY0TQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=_qaldgCTTaA __ Có khi nào các bạn lên các mạng xã hội như Youtube, Tiktok, Spiderum,... hay một trang Blog nào đó để tìm cho mình một phương pháp, kĩ năng để phát triển bản thân chưa? Có lẽ đa phần mọi người đều đã từng làm điều đó một vài lần. Có phải tâm trạng lúc đầu của chúng ta chính là hừng hực khí thế bắt chước những phương pháp đó, để rồi sau một thời gian thì hầu như là quên hết. Tiếp đó là một chuỗi thất vọng kéo dài, mất đi niềm tin vào bản thân khi không làm được. Thậm chí tồi tệ hơn là còn chê trách, chửi rủa, ghét thầm người đã dốc hết sức và tâm huyết để chia sẻ kiến thức cho chúng ta. Câu trả lời cho sự thất bại được nêu ở trên sẽ được phân tích trong video được chuyển thể từ bài viết của tác giả CongQuach tại Spiderum. Theo tác giả, việc học mà không đi đôi với thực hành sẽ là một thiếu sót vô cùng lớn. Nhưng thực chiến ra sao? Đối phó như thế nào khi các vấn đề bất ngờ xảy ra trong quá trình thực chiến? Cùng nhìn vào cách thức mà tác giả CongQuach đã thực hiện và rút ra cho bản thân bạn câu trả lời phù hợp nhất nhé! __ Tủ sách của Spiderum hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1c1allndFVyNXVINDAxdnRNeXA2QzlNRVFMZ3xBQ3Jtc0tseFB2V2dyN19YaG9abEJub3dsSHhCc1lDQnBoNV9FaUY4UjFIZUVpRUZIc3RkVl83M1pVVjh4NjVHM3c5UjNWb3FSYzNGX0RxTjd2TVZwNXY5eHVSZVJvaEFkb283R2xDdy1IeWlRWnRVLTQzbXJvbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=_qaldgCTTaA Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjF6UFVBYVY0UnBiMmRScm41TjRoX2VDU1ltZ3xBQ3Jtc0ttRDlMdW5uSGs4T0hDSDdLMm9fYXUxZUY2RnhnTUtFcU9ReW5UcGNPUnBGczMzTEJrV1VFMkoweXZXc2NnYXJOSWhqb0pmeWs1Y0F1YlhwbXB3eTJGNjFYLUtqbW9fVzRjWVZYS3k3dTg1TEZ0Rk1qRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=_qaldgCTTaA - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblFpU0M3S01rOE9qNWliQllsSVAtME56LTRWZ3xBQ3Jtc0tuNDVyZGFiXzRmOGQxRGhwOTIwcGVKaE5ZcjYtdVpIYVlVWmNIUS1VY0VqamFKS3duYklYaG43YU9lQ29jSzFiU1czRGlpOE1VZXZtSE9EMXBySE44TE1Gdkp4S21NQTRDeGVIenZHNGxFTEdaZUZrdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=_qaldgCTTaA - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazJzV2RZX3dRMlBpT0RHU1Jxd1hvTGFNNHhQUXxBQ3Jtc0tuSHBCWUNHSnFlQWVkWnFqbkFIUDdoUDNnWktnd3FQbUVLMkJDYzN6NTBOTTdVZlNpZ0xteHdxcDBPUm5TT2JhMlE4M1dpNjFXSkZqX1R4Q0h1VllsYXU1Ti12OWRkdHY5NXlKbUNnWXRzT2lFNUNjaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=_qaldgCTTaA - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGlsMWlmS3plblJPUkVvWkdyc3ZZWjZGb0tmQXxBQ3Jtc0trVXZSeW91TVh2U3VGWnA0V1dYMU52cGxreVBzdDRocjZ2aUpjYmtVZDNXNTBNa1hNSUNoeDhUU2wtSTNQTk5ENVRyZ09NZ19WX0Y4bjBTVUh2Z1FJWFYyNGdjTjdGWU13WWFtUlZpU0xNWFRTaW9OSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=_qaldgCTTaA - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHZPb29rNTRBbFhncy0yVVQ0TzhTQi00OW5WZ3xBQ3Jtc0ttTm5HeXpNYkY5QmY0UmdlSGx0TXQzcmVLcXg0VVhyQmdNazNIdWtKaDJNQ3k3Q3Jrdk1hT1ZvclZ1NjNBT1Bhc1RJMGRFODFYWUhNZFdVMUxibkx2RmRuT1ZpOVA1Q3p5aF9jWFU4djZ3S3A5VkNoTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=_qaldgCTTaA - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTdGbFAtUi1Xal9BTzRMbmgzWTFSRXJRX04tQXxBQ3Jtc0ttWjlma1pqQzI4eWUzQ0lQbmE1dnZmOVVkNno0NS1QeHdhWTBJSDI0MjFST3N5QTd2WTZOcm1ZOUxRektraXVWUW1XQ1dnMlB4Y2NOcTZtUU1YNDNtV1hpVl82dG1fekdndmRIZmM0TWdaaGx1V3BTVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=_qaldgCTTaA - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3ZCYUZGWU1qWkQ1UlMybjJLYTVNMllMRmdHZ3xBQ3Jtc0tucXk1cDU2NGNXSmhTd1BlemFkREpTellUd1ZWUU50bTlnUGZDMlRSS3RyNUY0U3c5Nm9KaUQxcE9HRG93LUtHbTQ1SG5PUWF2aXJOLUs3bno0RW5hVjlpTUh6MWd4UW1kQ2FLZ2VmekNTMV9QVm1EZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=_qaldgCTTaA - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblU4ZVN2emU3TWU0TkJweWFYakE3WkNXd2Q4QXxBQ3Jtc0tuNEZIdE9PQzlIRkxIeXdCdlFDVVVJN2xYZDRiV2hVdERtUnpkRkhCOVhUQW1yaU1rUFJ2UHI5OHFlX2x3VnRVeWJiUmdZMjlMd0wyX2o1MlVhVGg5My01THVEUW50NkFwZDIyWnE4SDViMnl2SlJ1QQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=_qaldgCTTaA - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWgwOThOcVJUSkgtUGpSUmdPc2VZTGd5alFHZ3xBQ3Jtc0tsRlQ2cHNHcVI2S2JTeTdobDRjV3pfeTN6NzNUb1ExS1UyYkpuT3V2TG9jdERDZUxtcUliSFRoN1A3N3VWUzd1aE85YWc5c2NlM01JUkpCY3lBbnJzUTdfVEM4Sjk2T19GTU1XTGVFY2FqZmtBUmZKYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=_qaldgCTTaA - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEREWTdxQWJRVjY4d0t4MFh3blVLZG5aVmJ4UXxBQ3Jtc0trREdYMzk4WmxiOVNtZmdNSHlEM3d5dndicElSUVotYWZFdEt2SERpd3k2Vm03cThwQm1PbVR1QXByZEJlanpGTHctcUhRTVNyaEhOMHA5R0RYaWtJUFZuaC1MWnZaa1BMT3RNdUo2alBFR2REZ2xKVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=_qaldgCTTaA - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnJDTjVWelJzRDhNRXFXWWdZOF9Kc3V1X2ZWZ3xBQ3Jtc0trR1lRaHlhVDlpNVE3VE5pcG14M2J4QnBnekI1YVF1d0ZVWnRHdjRaNDBzejZqZE44UW80UlZGMXJaejhWNWNfbzZudzFOal9zb1d4UVJRYXV2SWJNLUxpTEVFWm5MMkV0c0MxV3ZwdVhSQ1BwUlZzaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=_qaldgCTTaA - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblFZaWUwR3VmUlBJVlVmclRfMUlpeWcxMTFUd3xBQ3Jtc0tuR0xBTThHWFo0SFZLZnA1b0swTlFqS25kUFdhZnQxN2cwWk9JM3pTZkF3V1BJNG9qa21KTllhSnY0TG9ycHFHbGJqSFg4b0RXNXVqRHgyckVhM1B0bUlHVGpCN3pldHFxbm51NU1lVnM4MVF6QjNNSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=_qaldgCTTaA - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDhvVkxtNzI2Um04OUdwU3BNbndXNFFEdi1od3xBQ3Jtc0trXzFVd2MzNWppcWRhTDUwMlpQS2F4VEROME1BdjBGYXBaNG5aSThzcDc5VkQ0WG4xamRodDQyRUtzZWsxUzg1V0k1MjFpa29KMDh3RTlseHBpaXFDV2E3bWNjZjRUQVZFSmI4cFhlQWJMYkpTN0R2cw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=_qaldgCTTaA - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHZZTlYzZVlqOGJ6b2g2UTdQQy1COXVQT2lId3xBQ3Jtc0trX0ctS1k5WmNzSklTT3N0QVVRM0ttMmQzNDYtNmNIU1J1Z2l3UC1YVGZaeGtHd2FtME5BRDNjS21aRmwxOUFlUlRkc1NRdkFOdjUzcEdCbFZvVUZZQWF6TFE2R3JNZ1RJRXJuenkwcktLUFVhZnlacw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=_qaldgCTTaA - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1k5Rnc1RXhjRmR6aGlMM2laS0ZBMDNWWl9od3xBQ3Jtc0tsLS1WOUxpMWY3NlJrc1NNSTRvLUJqSHp4TEJIOEU2d0FLempiZFNaeFU1V05iQWF2NlUyMUQ4clFXTzFqUlhzZjdENDdLSXNVbTNpOVlELWp5NlJNMHVXVkhtSWRIN1E2d1RKRUVoNml2dUI0a041VQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=_qaldgCTTaA __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1JldktoMG8wWXFkdzBnd1ZMbGJaQlBIcWViQXxBQ3Jtc0trcXFYdm12bDZlQkhRTFkxUFExa2lpTlJadEItQzFKbzlaWk41aGlZYzUtRXYwb0NNTGFyQmVydHdtTDNkNGp3czBMYUdKRDkxbmRMWlJjeVRDVzZHdmVCU29rYjd6cXMzSjB1MF9iQl9xTG5xZGliUQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=_qaldgCTTaA Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHNFRUhyaVd1a1VKN0Z0eFNHMTZHaDdPMXZZd3xBQ3Jtc0ttNkE3UTFYZnQ0cXd2TmVWOFZqVlNRaEJZMGtVVjQyeGV2LXpqd2k3XzdYWlVuLUdwS3IyUE1SeHNuMVJxRFBESVZwQUcyYzVGWHY5VnU1U3RXYktUblpCMDRhbjE4VHJZMHVqNExWZnhYZVY4d2MwVQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=_qaldgCTTaA ______________ Bài viết: Chỉ có HỌC và HÀNH mà thôi - ngừng nghiện các bài viết Truyền Cảm Hứng, Dạy Kĩ Năng đi. Được viết bởi: CongQuach Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/HOC-va-... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2dpak5QWUx5bFMtbEVpbmRMVU10SDF6clRIUXxBQ3Jtc0ttMzdtS0F5S1FXc3ZVemxPbDFyaVRQaWZDVENIRnhwaV9peHdmOVBPMWIwcW84a0NMSEZWcWtnWUt2eF8tMENGdklJNHlidGc5eThINGhTVmp3UmhYNlhydjY2Q1pSYzJSZEpHcTVxMW8xZzhZSUhxZw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FHOC-va-HANH-giai-quyet-viec-hoc-ky-nang-trong-muc-TRUYEN-CAM-HUNG-va-KY-NANG-mot-cach-nhanh-chong-JI8N9xruLmOM&v=_qaldgCTTaA ______________ Giọng đọc: Samurice Editor: YOSHY ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

8m
Sep 13
Nicotine tác động đến cơ thể như thế nào? | Oranggee | Khoa học

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbU9MZWFsNzRQbW1uZlNqYTRvZDJ5SmhtSVpkUXxBQ3Jtc0ttbVZId09yNWZpZ1FiNmNDN2UyUmh4MG45SHVsaFFaMjVSUnVnd0dBeVVlOHlpdmtHcFNnRmQzXzdoaFZKTXZjR3UwZUMybWhGNC14d3RGM3c4MW15U1ljb1NxeGg2ZGlVVFdmODRqWFRRa3FXRjJ4SQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=tWKvfINC1vM Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWpSMW9zWHdzZXhtUWQ3VURjd25qUUloVGNqd3xBQ3Jtc0ttT2RNOUczTkZwd29TU3Z2YVVTUDY3cF9oY0Zyd0piMDVoTXl2anY2ZVpsVkZ0cWZfUEE2djQ4aTBsM1hXZzhhVVV1Z0dJNHVpLUo5SjF0UVYxUHF6SlFwczBJd05jTjVPZUN3b1hoemxiQ2tjU3hQMA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=tWKvfINC1vM __ Tủ sách của Spiderum hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmxEbFNUaEZOclJ2UzR3d3RfYkxTV0l1dXNOUXxBQ3Jtc0tsMlozajdDUmd4QXItZjRJVE1LbU53UEVFNm1FcTV6S2NPU3RteHFocmVSclR1Yl95aFBqMjZtbUc1Z2ZPYkxMMHRlS2hlUU5XQ2dNcG52c21wUS1DNmUyeXlnVVBwbjNvdDA2a2FUVDU4U2xJREpoVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=tWKvfINC1vM Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTVramlhelI3ek5tZXF4UkNzS2FlMlNkam1id3xBQ3Jtc0ttdEpuTk1mT1FfR1lxSlRMa2E5OWRaMW5ORl9qNEp2dUd5U21QNFUyMGdrcTlyRUFnTWw2QWNCMkdheW91aG5DN21CTVlqWjZXY3B3V0N6UHQ0V2RUZVRfamRSQ2tjc2RkcWFPWE1feFdRWUVrUHhNTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=tWKvfINC1vM - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnJSXy0zaG1pM1BnSlRoYld3OG14bWNhSXZ0UXxBQ3Jtc0trcE9uU2E4T25PaUxjbmxnNktSNWh0eXVtOHhWNTQwaENsbFVoU0ZoWnBUTFNPOXMzZElVdTYzbHNrT19SN0JhdF9aMFdTUmpHT0phVTdaZ2lnLUxYaUdadmFEb0FPVnB1bmZoUEw1SEsxMVE2NnNGNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=tWKvfINC1vM - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE9CMS1TSVM0UWlsZUhTeVBQNDg5cklPU0Jxd3xBQ3Jtc0tsRHJJQkp2enI4NDdIZXcxcWRzQ0JzTUEyelVaYXdYVWpIUGZCT2dyNXA4TTRGY3Q4N2xmM0Fyalc5a0hJbS1yRFBtUXVqdFRwME84eG5ZS1ZibDc5cFNUcS1GZi14X3RwXzhZSHEtMXdjVUI3cklSdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=tWKvfINC1vM - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazZRdFhBZk0ycTlPRXktX0ppZm1FU25EZXotUXxBQ3Jtc0ttRzUtcU1WZjNoVTBXZWo0d1FsYW9PdkN5anY0bklySFdGS3FvMFoxQnJCNXp1QmpVUUgzSXlZa2hEc0tPVll5V1NVRzNhMUVNeDZwUTFSdDR3am0wWVNHaEdkbVl3c2RRc1ZkOFY3WGU1WHdES0tnMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=tWKvfINC1vM - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWdickhFSXdXRXBaam9LVEt4SUE5RXRYR0hkUXxBQ3Jtc0trakFybDctZ2gwU0RnUjRRQ2ZtM2ZQUzRPTDlaa2hQVjBEUnhQUGkyTk9wMDAtOThuUWl0aDdUbWYxWXBqOHpzRUFXNHRDUl9UTnVHczZ2WW42bVg1eFNFeEgzQTBhLTdja2FVWGxwT2pfTkJyU01wUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=tWKvfINC1vM - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazJCbTNtcWNReXAyWXA5TGNvN0NJYTVZS21xd3xBQ3Jtc0trdTBmc25qZGc0VFZaMlI0NDZCZUw4bkZhbVEwX3YwMEVveTVwMV95dFNuejZ5U1NhVTlveW14aWhpaDJVdGltZkxuUnk1eklVVDlYazVjdnFMNTNBR0k1aDVpQXlIWDZtSVU1a1hDVnh2Q0FGcnRyZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=tWKvfINC1vM - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmNQdWtETXJQRU9UTnJjMVBwQTNNT3liSW9GZ3xBQ3Jtc0tteFRBZW9kQllxY01TMmF5Umo2a1dkRVVlR2tqd3dlaFhfaGFhTnJFQl9xTldIa0dQeEg0d0FCWC05b0NuRm9wZWt6Rk9vLVBFSzR2UldTWjVCNEtxUzlBRFpnTWlEeGVSTHl5RDc1NFBFLWU4VGl0WQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=tWKvfINC1vM - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmhqMWwyZ25ad1RmWTd3a3FyNlBfUGRaVlA5UXxBQ3Jtc0tuMFVZak90dE9OMEs4enNxYmU5ZDN1d052ZTVjR2gwVWVaT1lMenNQaTlZNWk3QW1JV1J1NDRkRWNyWjZHeHB0T2d2QVVjbE9BLVF4QS1WSENITXl3NVNEV3YyYnB2ZGNlSGFXRUFkSW8yOEI4aWptUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=tWKvfINC1vM - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkIyV2I4ZXY4ZDlDdXF1VDV4a2s0UU5naE8zd3xBQ3Jtc0tsU2FaTU95Y0oyTWJoMG1WSG5mYmQ4TVVteERGQk54TEQ2NF83NlljVE9udmFHWm9hQnYtN1RMVnpva3Rhb0NmMVdNaVlSN09tY1ZRRk8tQUZ6M2lMLVZma3FLVGthSU9GalUxX2doWGR4WDVCRVBIVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=tWKvfINC1vM - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkx5MURuWUZkWTZad2MxVDVDclBIbmgzdVVMQXxBQ3Jtc0ttcDJ5QjlucGhaWlFETFFnYmpSYTl3Rmd1TkU3Mm0zRlVzNVpWR01vaG5BYVlidkszWU1URjVnZzM3dXEtdHFaRzdQUzRRWFVrOGJKTFhZV254YmxPaGxYYlhTem45QmtjYmdDUFE2UklsS2lrM0RMaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=tWKvfINC1vM - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmNYV0VkMHVXc19mcUFrSEFzaEtEZjRvbGthd3xBQ3Jtc0tuMy1RbFNrWXg4Z25ZZ2g0YlR2cDZwVjNoUzBzenJVbWVnWk43WXYzakF0dDJVOXdzcENMRVNHQ2pfVHNxbklTN3JpeWVxYTJhRm9oQzhldVdiYl9hUmVHNGk2bkU3b0V2cFg0bm5mQTRaeGJGc3hhNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=tWKvfINC1vM - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTVBTllLM3NJaXZIUmE0aFlQZzcxdzRvTFh4d3xBQ3Jtc0trZ29qeWJDUXhGOWR5MG1KSHM2LUNlQnBZOVY0dGlueUVIdEhBZVlyTVJDdS1VSm4xZFB3bklpSjgwR2IxRllTcTNueXd2ZTB1RHJhWmlQMGwydHRidjJwdDF5XzZ1eHVKM2Y1R2NwYlk1aU9JMi1FQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=tWKvfINC1vM - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWt6RGF5UW03ZDdxUDJCMEtjZXdGRkZReXhrZ3xBQ3Jtc0trTm9ZNE8zaU4temRHSy1QOWZmVlpSem1FaV9uQldITGpzckNlNjZkbko2RENHeTdkOWVBN0hPRThra3h4VDZVeEFydnNTWWdFaV81TG1oYi03ZmtsakxMNGRGTi1STFZxalpBd1FWYkl2SEp6WVhGTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=tWKvfINC1vM - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWxoLVRodnI4TnRGQ29NcTd5dEY4REE1aWpUQXxBQ3Jtc0tuRXBEQXNrZVNoOXJxbkp0YlJYZ1pYcFJTTS14cDhuaVA2TWxmYXptV1lxb0IxNS1GV3FlSG9vSHVOX1F0T0IwakhoVF85Z1U3ZXd1ZlRfLU1RMW9ueUtVejBUbTRnMG1WMEc1aUVVUWUwdmc3ZGJRRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=tWKvfINC1vM - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHpmQ2dMSG9NeEdPREZER3g2Zl9JR2hseThPQXxBQ3Jtc0ttZFJzeFVnYjNVNmdCSl9tX0ZYcElkN0NKUnh1aVg3S1A2VU9MeTFzejZEaXo5SXdjRGNtWE9oQ3cxX2VkeU1NQ3hXZVhZYVQwa1h0aGlrejRfSkR4U2FwSnljeG5IV0pldlJNbkwxWnRWbW1DVzZqMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=tWKvfINC1vM __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFBhYlVnZmRMaHVZR3g5amNXYjNkRURnUnI4UXxBQ3Jtc0tucUQwQ2V0N0dadmhqZzBKMWNUNEpOZ281TXpzLXhzN21QVTJOZUtzeVRxYWktNUp6Y0RZdFN0cHdaRXNjVjE0Y2dvUjg2a0UyWURnSEJUWWJFc0tNWTVUcWZHcVBQcnFYdXFnbW1PSG92VFRpdHpIUQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=tWKvfINC1vM Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkR0X1RMZFVQLWR0T1dyVWtBdGtjZDBwNzZDQXxBQ3Jtc0tra082c0xVV1BrZVpWWU0za01leXJNbE1IUlVqd19DVzFpQ2h6UXpKXzMtSTJvenZFN0hSMWF6R3lxbEk2SjNmNldDakc5Qm5HdHk4TUc0QXZhYXlwT1BtRWloR0JDYXNHTDAzdjYwX3Jwb1ladkt0TQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=tWKvfINC1vM ______________ Bài viết: Nicotine tác động đến cơ thể như thế nào? Được viết bởi: Oranggee Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/NICOTIN... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFQ3ajlCT0VkX3VVWDJRWUhNbW9JaklkZVJhd3xBQ3Jtc0tsVXFsaVhGM2JudDRTYWl3UGRsMjFDYnl0UWlDMWRhY09Yd1poM1FDRWdqcVpHQ0VIZS1vUW93MkRveDZ0aTBGcnJibE1lUmxKYnBoOWVEMFRBdVJqNVFzd1piOU4xZ2NWUzRmUXp1TGR3QWxXVlNnWQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FNICOTINE-TAC-DONG-DEN-CO-THE-NGUOI-NHU-THE-NAO-jgyF8irHsSGR&v=tWKvfINC1vM ______________ Giọng đọc: Samurice Editor: Tê ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

8m
Sep 13
Cái tôi bị Mạng Xã Hội ảnh hưởng ra sao? | Andy Luong | Quan điểm

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG9YNDg3WDJITVMwQ2RNVzlTTzdwYmQ1ZmZqUXxBQ3Jtc0tucDBqZ3ZQWWpjQVpSdkt2NFRfdnVneE5kajh1S2UxOHFBTUlwVVN5Z0FSQWE0SzNwVkVtTHFrdFkzZWN1Qmg0aU82cEY0Y2xHZ1BSQjhRX3R5SmdOLU9fRE9hdi1yZ2VIRFpWempRUnFEMWpTUHA2TQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=WAkeh2-Yxq4 Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG5hcXFSVUdGX3JxNGw4aEdnTDhJZk5tejBad3xBQ3Jtc0ttRmZ2X3ZweE9kRmZKVTlDNlZFV2pIakx0NEw5NGFJY2h5MVRkSEJxa1paVnFiNmtKVUZ1UUh4R2xoZFVBOUs1LVZiV1R1cThyUGtrU0twRElmNmdvVk9aRVEzWEdwcm1RUDNmN0xiaV8xaGd0UktYWQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=WAkeh2-Yxq4 __ Hiện đã có khá nhiều các bài viết về các biện pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của MXH lên đời sống cá nhân. Tuy nhiên mình tin rằng những bài viết ấy đang ở phần ngọn, và chúng ta chưa bao giờ thực sự chạm đến gốc rễ của vấn đề, và vì vậy mà các biện pháp giải quyết thường chỉ mang tính tạm thời, không có hiệu quả thực sự. Ý tưởng cho bài viết này đến từ chương 16 cuốn sách “The age of surveillance capitalism” của bà giáo sư kinh tế học Shoshana Zuboff của Harvard. Thông qua bài viết của tác giả Andy đã được đăng trên website Spiderum, cùng tìm hiểu kết quả của quá trình nghiên cứu này nhé. __ Tủ sách của Spiderum hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazl1b3hGMF9yU2MzSG8tTWJoYXB2ZnVnM3JRQXxBQ3Jtc0tueXdieHVSaS1ROF9hVkdxRXUydmFOcWo4bUJoMjJUSHpSb3J2QlNDN0NnZ0hFVzlXUE9TSDI2TDdCTjJKTXdfLXlERlVuaVhPWWpRNHl2MXhyeWNGUUU0VTlWX3dIbGNmMUtubnpteEIwV2dKeF9SMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=WAkeh2-Yxq4 Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0pGcWtNWTRnQmxjV0ZGeEg4dEZkakZxR2ZfUXxBQ3Jtc0trV3pjOV9tUGpPcWc3aTJyMGJqVVplb3gyd1V6M2hNQVhZd0xrdlBVdERVOXJsbGxRTGJYeTFWZ1RDLUFtQ0NTMDlZTHVSZmdodXJ2U1dBM0dlVXpPUy1ualR5NU1CZmU3WUN2c3dNcnd6UnZHdGd0bw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=WAkeh2-Yxq4 - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXJxZXZ2S2JWeFRtRmNDcks5cm9yaFRTNkIwQXxBQ3Jtc0traFA2SGgwYi1EZGtLaTlvRU5Gd29HM0dUdDlsWXBwSzJta1QzZE9pWmR4amR6MjJiU2hhaUdhekhqWlVaNENqREJ5MkNZSzBTcl9sd2xsOTRIZU11dnVZVGJRbzlxQjNIR2hkOVBXZE9vR21fME9kRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=WAkeh2-Yxq4 - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3EtSExLbUZvc0IzWnQxVmU5d3E3TWN1VHZWUXxBQ3Jtc0trUy1ySUVZSUJsSXZqYnotaGJ3MXNWUWx3TW5idWl0QmxJallzLTFnRi05UzhPc2xxRzZENEVOT2dpWXpXOFZCS0F6bDhNTHVSUVFCLXFuaFl6aW9jNE53MnZaVTZRdVFlajZUaUNHQUl4eGFrV2EzZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=WAkeh2-Yxq4 - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWxlOUpqdl9HUjZhb2FEMVNyMzdrdld4Nmxxd3xBQ3Jtc0tsb2JiUUd1bDVrbEM3LXBON3dyWmZzUjVBX3IyM2wzeG90UDRWRTUyRjdWaE11RzhTdGptY1diX2xLOGIyRHd0a3VvZkltR25DRlV3bnFZcHA5ekF0UXliTU9DdVpocVkzcEZmUzRaSnoyZHExbUhXWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=WAkeh2-Yxq4 - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3dWR1NZNU15c1psdVFJS3ZZYWIwV0RjVlY5UXxBQ3Jtc0tuYlJzelVuZGZzeEt2eF9Qd0tHaXJkS1daMTlFcGhRclRLMVhPaVJOeU1vYmNHdW1XWkpWV05JY1lsUlNyUG53YzczYUltNmZSNXBZM3lmMW8xdmxLRUtmRUxXeldWUFhwaGlEWjhEQjNUTDFaNDE4cw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=WAkeh2-Yxq4 - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk5uVmVuaUlxOHl1OTQ0UEZvUG9UaGJmSEtoZ3xBQ3Jtc0trR1JKOXpTLWFHSkFEd1VjVHZoaUlCcE54VllrM0x3aWx4NDY0UTcybGpTc04yUS1wVWZybHZHaVlMdThBV2plWVBMRVpxTTRSYjY5MUE3WkEtUkxaZW9aQldRU1VYLWpCTVZ1eDdYd3B6cWpjQjlpOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=WAkeh2-Yxq4 - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjYtYlB2ZnMzbVFjVUtLbGxmRDNhRDNIQWtEZ3xBQ3Jtc0tsdTlueDNEZ0tMM0ZtUmlFRmx6SEF1YjFweE5jX1I3em4xOWFDYUhESTFNNHdBX2NxU0hYNzNVbjR2NVdiaUpUWF9qYUREWEpybHhyOXY2VlpvQmNuNnpVMVlJVmVkQWgydDBNa2JQOE9CaFA2N1BUUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=WAkeh2-Yxq4 - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnlNWFF2alpDbHd6UDRNRThWckRfQ1d0MHdyUXxBQ3Jtc0tucVlVZjBfM2FaR1dDdS1zaWhnZGotbF9HMlZYSl9FNnJLWnV6M0xuNmh1dXdmM3hPOTNGVUNNbHVXajNJYy1XWjBsTHZhMDhiRE16LW9pVHpiZ3VYRThCWEEwTVRxN0ptNnNzS255QWdkTUlTOFJCMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=WAkeh2-Yxq4 - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUxVOUR1aEZXMWpzVVE4dFdRdUxFOGhtdEZrQXxBQ3Jtc0ttLVAwZkYxUXVZczdBM2JGVDFIZHJubXhkaHp5cWZXRThud0MxLXJsM1lXSUxYeXBhTUt2dC1Sb054ZDBNZU9aaGZjQkNHQzBhZnhvSmp3dlpBaUUxcWxrU25tMF9fbFkzeWN4cDFmQ1pjVmRPMGk0SQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=WAkeh2-Yxq4 - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmtQck8tVjQ5d2MwTWJyVEFMSEREd2xyTWhWUXxBQ3Jtc0tuYVNsbGlnTU15ZGNaNTZUUzZIVVpOOU1lTDM0SDZTbW95VXNDZG1GZEZRYU02VFNfdHRzZnJYNnF1bXdMdE1uMzU3ZnNjUlZiNk1GanJOTlBqQnc1eWtVbmxldVhWVG83SzlCV09ZNnJuWjJYRW44bw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=WAkeh2-Yxq4 - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa042N09NXzF4anlVMTRRMWU4YlA3QnBxcy1kQXxBQ3Jtc0trMEZVVmtnRHpib0ZwLU5NUW5Nam1GUUVic3hVa2w5THRZTFQzRWpPUDloSzB6SUoyYTRaNVNxTWNMMHhkaUozNGwzdko2VTNfODJmUXEwUUV5UW9MNmZTTjM5OTdNSk8zVWhzYXdUOEVKdHJFZGlybw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=WAkeh2-Yxq4 - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFBBUTVUcERYamJiamx4c2RBd0dDYkJfM0M0QXxBQ3Jtc0tsdzZZZUFpZnV6TVpDR2Jsb0pWT3k2cUxlbi1yVHJNMjRqYlhZOHU3cTRUaTgwa0ZCWGUydkN4cF9hbkJtMUJHSHhwRl8wbDlQWnlXMWpFVHlhN1BQeTZvcXBJTGJIaGNPYldEQTZrSUplWUtsb2FkTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=WAkeh2-Yxq4 - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXoxMXU5UTQwcWRiSVNKTU1ydkQyX1VaLWd0Z3xBQ3Jtc0tuSEszMnZWbDFMM0x2VEdJZTRWbE0wMU4zYUFWNU5oSDI1QzRXVTJLUm5OQ0pmSVZ4anNIbjBXbDZSMkRWRzJoOWJaNnd1MW9FaFNpSFdfb0ljS2Zaa1ZlUE1HdWRQTENoUnQycEJIYWJKNG54TEM0Zw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=WAkeh2-Yxq4 - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmZDMWVTVVBfb0MtcGQ5VkcxWi0tOHRHSm9yZ3xBQ3Jtc0tsbURvSEx4TEx1WGcyZVhKY2ppLU95SXVNaHU3a0tkc2FjaXlJWEY5UjlKNjM5NkYyTmttZ0NkTTV6ZTRoX1NxV3k5UEtLVXhYa1U4OThRUk9BRF84TmlxbW1uUWNQRnJjVF9EZkpzd0pCSVlUQ2J1SQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=WAkeh2-Yxq4 - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWlVQ1Roek8wTjlzTTM5ejVfdGU5aG9rWnhEd3xBQ3Jtc0tsZ2ZHX1c2cVJCQkNraklkc2xFYWlqTzUxX0VqMjdaUDRNQmtvLW5sczlnMFdCN3dVZzVueWRyeVJmaFZuRWhXQnZHV0MyUXRVeGlUX2dtTDg0VlNkNl8tQmt1QjMxeXFiV3o0THRhUjZEbnJtd0EwTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=WAkeh2-Yxq4 __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1ptMmdIaEpsOFpPQUtQbG5Vb3FNWkJoNHFJUXxBQ3Jtc0tuQTU3MkZ5bDVGUTVmVTdiQzRUOTFfTzAyZnpEQ0tZcFB1N3pwUmRyamt0LVkwUWVpVU5PZkhnR1hfcGlxbnhGZjJjWU1uTTlMalhfYmZyTWpvUTFrd0I1SGduZzU3QmZhZm1yZGVaRERsLUxkV2ZlYw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=WAkeh2-Yxq4 Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGhvMm1SdGlsNU5vMnZHMFdRcWhocl9PZjh1Z3xBQ3Jtc0tuZHk2a1h5aWNmS2VmdmxzS0UxTWx5eExCTVJrX1JfdE85eUlXR1dtUjhjS3hHQXBNT2o1RHRoTmlXQ0Z0Q3R3RkJpcWRPRUh4dTE1aVBFbUxlNE5MZ25sYlJLUHFLZEt1N0tHRTNmUnZpME9QT1Zaaw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=WAkeh2-Yxq4 ______________ Bài viết: Được viết bởi: Andy Luong Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Mang-xa... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWZ4RGhVSHd2SDVib1o1VnFuQkhoX3NiYTJ3UXxBQ3Jtc0tsSERrVU5rTjVGdkV4TGM2VkhsUjF4Wl91WkVlMzJpMzZSQUVsRDQ5V1NDeDN1RThCU3RGTkpvS1JaOGNzR3BVZFk2T3I4eEVDc1RWc2JZaWRKUkliSlVxNWc2RFFWejVrYjV3NXJlRW9fQS1SR3F2cw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FMang-xa-hoi-anh-huong-the-nao-den-su-hinh-thanh-va-phat-trien-cai-toi-ca-nhan-UB0urYbzuqqJ&v=WAkeh2-Yxq4 ______________ Giọng đọc: Nguyễn Lê Minh Thi Editor: YOSHY ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

8m
Sep 13
Chủ nghĩa Khắc Kỷ nói gì về việc CÓ TIỀN? | Lối sống

Ngày 7/9 tới đây, cuốn sách “Suy tưởng” do Spiderum phát hành sẽ chính thức mở pre-order. Cùng đón chờ với chúng mình nhé :3 Trong lúc đó, các bạn có thể tìm đọc lại bộ 2 cuốn sách về Chủ nghĩa Khắc kỷ của chúng mình là “Seneca - Những bức thư đạo đức” tại đây: https://shope.ee/2VP6dK5lT8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGVSRVJWZDNpcmI0WFZ3cnR4WjBqUmZSZ3FRUXxBQ3Jtc0tsSE51OWp3QTZHTTJ0ZW1WSHVCeEhVaTVFRmpadlNrUGdzQ0VWVTRxNTc4UWV5UTZ1c3dWNV9qUldRQlktQkZPUEItS3dQMUpXRk5hWnZNcENDUU51Z2tteVAzNDFVNHp5eWRqNzJ4QTREWi1yQV9vcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2VP6dK5lT8&v=SCM4hU9aWVI __ Lucius Annaeus Seneca (thường được gọi là Seneca) là một triết gia người La Mã thuộc trường phái triết học Khắc Kỷ và là chính khách, nhà biên kịch, nghệ sĩ hài đương thời, ông là một tên tuổi lớn của văn học La Mã. Seneca từng là thầy giáo và cố vấn cho hoàng đế Nero. Đồng thời, ông cũng là một trong những người giàu nhất ở thời đại của mình. __ Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUR4ODB6eTRBV19leEl6Z0VNMzRYRDRNbi1mUXxBQ3Jtc0ttenV4VVBlbFpBUUtpVktLSXU1TUs5VmZ3dEk1SmJOMHFXZUZ0Zm1nOXl3R0pfRWdkU3RFalNPeGJXaXZlTEwwMU5EVkxSVGMwR2JyUWRjMktCNkwzYnVCREE3cVQxUjZUeE9nbGpDODJwYkw2X0trSQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=SCM4hU9aWVI Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2pnaVBhWEZ0MnRtcXNQRkxwWUNKQnljeEpPQXxBQ3Jtc0trRlYtc2RINnhQYXl6VllKb2lRM2ZOM3gtZHJ3UVN2aGJHeTlvSkNKMW9PeTVDaXYxaFo0VV9sd2tJZURDdmJibW12WTVWTW9wUFIxaV94bEw0d2pGd3E4Y3F4Qmk1T3h2dzl3Uk44U1B3UjZCcTktYw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=SCM4hU9aWVI __ Tủ sách của Spiderum hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbU9GbFNjd29vamNRaVYxeU1OZzdEWURoS2VQQXxBQ3Jtc0tuWDlXSHNobTQ3S0h5X1dfVnBoSXE3Q1ltLVRESjEtNl83QzlxM3Y2LUZnSzlWLWRUZ1hLaXMwZ0x1UkpNNGpuVWt5ZEpWMS1vdmIxa3F6dWxqMXJXaDBzSkdEQnVsMG9RQVp3Q1JzeXhIYnZib093bw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=SCM4hU9aWVI Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmo2Q3lmQ2FJSTRwU0czSmlIcDQ3bENfWmhjUXxBQ3Jtc0trMjBGa29SWW5IZlpETXN2dm4wdWY1Qk94MjdoX3FnazZlYjcxV3lrR3VfMG1WODVvMGxUUW1jbWsweS12Rkp1QkpXN3lYSDhlNXozT2tBaXgtVUNYTUJNYWFDQl9VZEFZb2E4TXFRNzJXT0xROG1JVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=SCM4hU9aWVI - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2xyR05BSTdnYmtKMVAwMzZkRmJJQTlBdEJkd3xBQ3Jtc0ttX3pWb0RpMmNHN3RzbE55Y2d1U1ZQdlUzdldPeGRqT0Z4SEo2RGl3Qkt5eTdoTFF1dzZ1cDhSdlNEWUZOcUloTS1wOHBlOUhXSjNKRFB2clB5ekFyMUhtSWpwQWxrWElvYU1UYVZTMzg3eWhnZ2U2bw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=SCM4hU9aWVI - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazdYejRmdmFGS2pJSnA5NjNsV1Fuc0FJYUFPUXxBQ3Jtc0tsMnMyZTVMVnZpTG10Z0ljSkJnRWlvckk1d3NvX2JfRTA1X0IxOXJibG1mNGQwY2hhVmFUWG14U1EycVJzOXBET2otd0VMRW4yYzVESVM4ekN6aTNhdzRfemtuSXNzdzNONjhMVllHU2tEc2JESDBxQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=SCM4hU9aWVI - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2JzcGJfWGhQY1F4NHBoU0liUDkxWTdzVkJMd3xBQ3Jtc0ttd0ZKOG1VXzY2aDZFbU1keXN0Xy0xSFJWMUs1NzBvLTRBSlMtUlBKTWhGX2NITGFrZkRkQV8wUkVkR3FQWnV0eW9mM2ZLOVZCeTNZb3RiR3pJR0tUM3pnRHNIR1J0V253NGhBN3k5M3d0ckVWN0c4QQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=SCM4hU9aWVI - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUJuUTBhQ2NvcVBXUXliTnlaSmNHbFZXZGJ1UXxBQ3Jtc0trbFJMekgzNEZsbFBJQWxqYm94RE0xRGhIbGVRQVd3YUJqVklZMy1ZVkpDTXpVVHNlMEZraUFQX3NNdXNlNUtTaXUzbGZIYXlEQUtwNFJ3UXVyYjdDUndlcHc5Yi0xelRHTEJNU1RMZnhJaDBFb0xWYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=SCM4hU9aWVI - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkE0UjFwQ0xwM09jcURtWGRKaEZHQWs4RHUyZ3xBQ3Jtc0ttNU9mTU5ZYnhWQjZUc3hlSUlqLTFBX3RjUjZEbk5qcmtCR0c0RHJEMElELXU1Z2RzcUltZEdmUjBSQzZzZ2xtcTRvaWtoWTkwTDZMSmMyem5aN0Y2VVdxaDBJTVVKMnMxRktJTlVLTFZ6RzRBam1aMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=SCM4hU9aWVI - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjM5V1NrRzYybTBWS3lGYS15eXRETXRWM1JMZ3xBQ3Jtc0tuZFdLdDQzRGsydTNHZ3pPdDFqZzQ4T2lCNUQwSzJaWE96dFgtc2FxaGZTWXFqVGJUdEhlNmlIWC1Ec2xTUnpCcTZjZTB3T01Mb0FtU2NLclhNM2owOUQ0TjZRQ1hacm40S0VxdUtMQ2hZTG40N2I5Zw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=SCM4hU9aWVI - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHNyVzBhQTRwSFoxdTYyZTk5WERnUVZ1eVYwQXxBQ3Jtc0trWjU5Y3JjUEFBUlljUmtTdWVjeDIyUGd6QUlxSnJTbUVEek9jbWRhd25KNmJfQUVIWjJtNTZsS25PYkJvTk9DSWZTVThGN25EN2VCZmZWMHc4QzVXRENUS3diRS1qZVdmZmRvYU0wb1VOaUJNTnhCdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=SCM4hU9aWVI - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1BqdTNRWE1oTUtBa3o5bjJtY0xnbHc3Y1JKQXxBQ3Jtc0tuRXVjeDdGZ0QyWVVLNGFYWTIxSUs1b2QyWEFWT2VMdmQweVBmenNWZ0ZqX0V4TEVodW56c1kzVTllWDAtNjFmTWstTU1jZ2liR3RXdFB2Sm5hZUMxOTBLYi1GaGd3cHNtSDhZUzBxZGZ4SmdzaFdYZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=SCM4hU9aWVI - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3pOQnpoUDIwQ3dsS3luZDBjN0lSdDc3M0hZUXxBQ3Jtc0tsRW9COVMzY0xSQ0ZQNFNOX3p0Wm9RTk5EWTZkeV9oS0ZSWWNyWXR2bUM3ZkhVZldmMFlvTnpJcjJsM1ROZ05EMUJ2eXJuVnl4UUZwQ0VRWVZBRy1aR2o1d2trOTM4anNCTC1vUTZfYWlvMExZalBfMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=SCM4hU9aWVI - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbllqQ1NPWHZQeUtDVjJ0TGVZbm9OVzB4QlJpd3xBQ3Jtc0tsWHBra0FKTFYzOW5IVTRsajhPR2t4ZGNlOFZkOFY0aWEtVmpiOTJjaVJNTGNSVUhxbXIydWh5bkZkcUYySW5OdVpkeER5ck55VWlUeS1XS2J1RVIwend4ck9zVTdXbW13STFUVHZ6M1ZTV0ZNV05VQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=SCM4hU9aWVI - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWlRNG1vQmNzWFN2V2tLUVZUdnhzWndKQW5Sd3xBQ3Jtc0tsY01jMDNEeG85RERnNU5SV0hNay0zS2hLTzRweG9FY1ItVXQyNDUwWlFtZmJDZFJKZXo5aGJKTzBoRF9ib0JyYWh3MWJpYzBYY1Q3VmdVTndzcE1QamZnQTVnZFpzZFJkUmRsaHhBZ1hYcVRHY3N6UQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=SCM4hU9aWVI - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVhwcDZydEhwa3BKZW9pMGFUa3czY3VGanFtUXxBQ3Jtc0tueWNORHM3V2NyeDMtMFJGd0NCTHBhSW5KNHBNVHQ1VVpRdlZkakdmUnJ5amFwSHR2cjZxSjRtbUltRWo0b3lmTmVsVmw0NTRRY1lKT2JVMlduWEFxNVhZQzVQUmVUWU1paHpFdzNhWXN1STU2RUNHTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=SCM4hU9aWVI - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDdlOEYwX1RYTmdlQVVkRlNpdUNrcnBDRW5vQXxBQ3Jtc0tteS1Hdm03bGRrS3RkS1NWVk5XT3M4cG1nelZjZDd5TGgtRzR5UTRmZDFQUUVkWmZZaDdTajc5LTlsYmVualozYXo4aGtnczh6dU8yd2pIYktGNWNzaWcxVVFoZXZnNDlGZ1JPZzk2YlRhY3hpNGxPSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=SCM4hU9aWVI - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUJwUnZiMTNqbmNDYmg0STJ3dk9XblR5VTRyd3xBQ3Jtc0tsN3Z1WjAtMzNscGV0dmhFQ0diVi1PYjY1N3hMWFdvemVYak1feEE1bFVUSXRldWFxZHF2WjEtQktSVFdUOVJGek0ybkF5SC1yMkdSbUhpckhSbkRqVmg2MGVlTE1VX3dBS1d3WVlUSVl4bDV4b1JFSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=SCM4hU9aWVI __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmdHM2xrODRoVXhPRFJxdHhNZ3NhTUZaOHN3UXxBQ3Jtc0ttOVdJM2k3NHJBRWtrYUFjWmtWNk5BclBRek1WUXNoQXJLX1pNZ1Z4X3NWVmtSNEVSbDBOVFhfZWlBSmhTTHpsdjkzNlhRWS1lZXhmeUZjZV9BMFUtU1Z6QTlVeUV0M1lzRkNpbW9uQlBDUWNKbnVjWQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=SCM4hU9aWVI Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblNQS0ZmZ0dSYzNZNFk0TExfSXpvbkpvbTNod3xBQ3Jtc0tsbm9YUHJoX1Z4a1MtLVJIWmNxd1RJRmlycUlHTXEzVlRRUG5pOFJXd1RfMHhWRFpXRVFxbVlDT3dpZjF6dElzVVR6UkY1b3ZGRDBEc1JNLUV1aFpNWjI5UDVHSHotVDZPR2RMRlZUSTIxcUlBVnNERQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=SCM4hU9aWVI ______________ Bài viết: Chủ nghĩa Khắc Kỷ nói gì về việc CÓ TIỀN? Được viết bởi: Link bài viết: ______________ Giọng đọc: Minh Thi Editor: Nguyenx Sown ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

12m
Sep 05
Bạn đang đầu tư (investing) hay là đánh bạc (gambling)? | Chuong Nguyen | Tiền tài

Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbllyX200eGVMRTgxN3lvU1phOGV3NzhmeDZ5Z3xBQ3Jtc0ttSXNTLUdETFoyeGxjYWR6aDRsbi02bGdvbGg2am9xT3lMeEdScC12ZUNTSkI3N1Q5dGRQX1hIYTItMkZxNDBuWGFqT1BxTWRpZXM3YmNwbF9SOGt1X0t3eDlKZGh3SW9jZDl0X1A3VlZsemJDQUxyWQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=q5oR6e0YY9U __ Đầu tư hay đánh bạc trên thị trường tài chính là hai khái niệm có nhiều điểm tương đồng, trong đó cả hai đều liên quan đến lợi nhuận và rủi ro. Rất nhiều người tham gia vào thị trường tài chính với mục đích là đầu tư tuy nhiên họ không thực sự hiểu rằng những hành động “đầu tư” của họ thực chất cũng chỉ tương đương với một hình thức “đánh bạc/đánh cược”- gambling. Sự khác biệt lớn nhất giữa “đầu tư” và “đánh bạc” là khả năng đạt được lợi nhuận trong dài hạn. Bài viết này mục đích cung cấp cho các bạn đã và đang đầu tư trên thị trường tài chính một góc nhìn để cùng đánh giá lại quá trình đầu tư của bạn thực sự là gì? __ Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUx4YktTMFdwY202OXRkaW5LUzFLXzRCaEZIUXxBQ3Jtc0tuU0F1NTNKOGVKNVpRblFHeFJtMGZyalNPUGRCeFVRNl9SSFBJQmctOGhtNFA0LW5LdW94TGxUUUEyS1BFLTRfNWZXWnFUUXVWV0g1cTZwVEVoOFRYR0stc0RyUzRRRnJXR0twLUllR3Y1UFVzMWxGcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=q5oR6e0YY9U __ Tủ sách của Spiderum hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHE3SnZZOWlqN1hWNEcxOHRjSkpQdjJkRUltQXxBQ3Jtc0tsa2F6YzlUV2g0X3pUeVdibmRqYnNKQThPaDlFcTlpSzNNbDhJNkNPTkY5bEpodE15WWZFVUJnakM2d2dpTFBSbGUza1g5XzVKdHJkQ3NJSjNDRk1lMjlBSUgwWXdQaVItV014X1JyM3J1ckw3Rk1GZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=q5oR6e0YY9U Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa251TnNKY1huRHNNcGV5SW5TMXZyN0dCci15Z3xBQ3Jtc0tubmtaZXN3UDlvOTBYN2FVOE11UGF4OGdNcmh5RndFV3JxMFY1bnpYNjRydmdIb09DLW5NUlBvS1hnVzVEMFVGQ1FMbGxzcFhMN3VDQ2FJWDAtV3hBaHFfWUNfUTVkM1JOTE9NVk5lQnBIMzdMRDdxMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=q5oR6e0YY9U - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmNUd3hpTlJOaVRvdk1VZGl3SlA3WktGTXllUXxBQ3Jtc0tsS0t0OUVRU2NicUp4eEw5Rm5VXzA5TURxYUQ5YUZMOGJud2VRajByZHRUeGNfNHZ0ZHBMOWNDa3Nya0hhWHExamxUdjFXeFpTdV9DN2pSd05JY1hVVXlURk96SFZQRlJTclFkUUxMZVVGT08xczVscw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=q5oR6e0YY9U - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDRBNV9qd2hnTExDaC1KWDlUSkc1dzYtRmRJQXxBQ3Jtc0trMTY1MXlvMHFXMC1FbzgwdC1xcXFWVVNYczQyTU9HSk8xZEU1bFlUR2FzRGtZLVFjVEJoV3FER3F3MTZXRDluOG81NExldDV5ZXd4bm1RY2VPN2QtcjJEcEJNb1hHOEZDTE9YQnBwVUdXbFpNTmE1NA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=q5oR6e0YY9U - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDQtb3JCa0NELU01WEdYa01RaS1zY2p2b1BYd3xBQ3Jtc0tra0UweXBEYktNNWtzZ3YtOG12LWpwWmRFUll3YmhkazZoS3lBbTY2djREelhqbjVtTFhCQ2tqcHl3bDhjY0l4RUoyOTRfS2FMQmE0UzBESDFFNjVuTkI4MVlzY0cySjBWOGdfb3JVUjFyWGFyTTFUbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=q5oR6e0YY9U - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnRvVnJkQlFmeE8zUDF1T08yWC1FZExEVGt2Z3xBQ3Jtc0tuLWswSXlmYUtQSm5KcEs5dllHdG9nWDdxZzlXVWx4UVhwU2RYUjJybHVOeHBIV2Z4LVltcU1QVy1GZlpkUXV4a2pQWUVOWUc4aEQ3RkI2SVJlc2tfcGxwZFZvM0FMaDkyYjNCVWRSV2NVeXFyMzJXWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=q5oR6e0YY9U - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUFIaFhnSGIwUHNacDRLNlpKYi1DdGtQZ05RZ3xBQ3Jtc0ttOHcwSzF3ZTUtUm55b2xyYk1yUVBMNjlmeWx2UDQ1LUtvWEZUVU1HUmNCREdQV0JLVzVsS2VSQXpBSml2a1cyR1FnMFY4UUJDdEZkUTlOSGNCc1RRVmJmUG1UazI5LV93TFhFOXdVVnhSWFNZV0RWZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=q5oR6e0YY9U - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3ppSFphT2tWVHlXc19ERmVVekVxYmR4Ulh5d3xBQ3Jtc0ttZm9SVlVhWk1UWHd0UTVzcm9XbEpjVTU2M2hhOV9fS2FjQU5iQml5eG1FbHRicVY2SFM2azh1NlRxYU9GZDZ1YVpsQVJiQUtqc0wxU29pb19YcXZQQ05ZallSZnZtM1VyUDNqcnFCd1dWT0xjS3dVaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=q5oR6e0YY9U - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnpjN0stZE9BSksyRjJYaVZxXy1jN09XM1RDZ3xBQ3Jtc0trbGxNbWFSV0hJV292R2Rnd3dRckY3Ymg1Y1J5SlZpUmNJRjhZam9YTjZ0MDVhVUR5bVAyc1lfS3B1dkFfc0hQanhsZk9oTUxVcGZZME9lQjVZZ09rSVJiLWVQbmQxVWNSYkhaT0Z4bzJ3U2FaMGdKSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=q5oR6e0YY9U - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVA1bGhPWF9yNHFRTUZXUHdHWVZzQ1NMbXBrUXxBQ3Jtc0ttR3pJTElXZmxtSkcyVThyeXpnU09HczFQU2MyNXFJMU92OWJyMTBmaFZyR3RRMFJfcWQzc0JPX1JuVEltUkV1SHo5cks4bEp2TGZBQVF5LUhzelN6Q05jTUNXcmhMTEJzdElkaWlITmh4SC12V2g3VQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=q5oR6e0YY9U - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDVlQzBuOXdTMnM2SkhBX0s4MGlibTB6Tmx0UXxBQ3Jtc0tsdHYwaTFzOC1leXl2ZGJ2NGhEUC1WR3VJVGFhWkJHd19CWUJKQ0lGcU9hVzNsYWd5eWx5b25wQlFNS1dEeUZJMEI2Q0oxQ3NfR1BvdlZVWF9hR09OVGZWMFdidjNESjBsSlJGUG1Md3FNWDNCS3M2bw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=q5oR6e0YY9U - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjZHd2JmeVNBemQwT2pMT1lsRWNOR3dhdXF0QXxBQ3Jtc0tsVXFaTkc4Ml9RQ3gyN1g2Sk11aTB4aFVfcHdCZzFQQnJxUEVrbGFQWTN4bTVySXpkV0RfNUliaTNscWFLZjYxTVJnNDR6cENqU2lYYUk5SUJIZ0tZUFFhc2R6NmgyV1EzZll3SUhLZ2lXYzhjWXZydw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=q5oR6e0YY9U - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa29ueHZ4cXRma2dQaGxhcE9NZmdCVlhKYnNEUXxBQ3Jtc0tsLWo2VHJ5b0tmMEdZN2hHbWIzVTB2dHpUaUNyV3F1VEd2d3o5bjhlSnFaOWljVkdPTDRWdU1WdWRFbXB0bDFLcXVHdmNodUpjb05WSlNnR2tCZERCZjh3WlhIdlRkZUNEdGtJckJIZzNPaGM1MTlnMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=q5oR6e0YY9U - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbU5zdUNZS2hjUkZzMmRUTERfUGFDVnZEVXg5QXxBQ3Jtc0tsX3BMZjJxN1RiS3BYaVVZTzFLbEFwdVdlYUZWU0xJU21GMWVRSUw2T2RSa21jWVYyWXRtSEFOUzVLejRGaUJlMGo4cUdCZ2pOR1JLcXhXcTdEbzRrbjc2akptZTJLWkhiUzQxODZUYmljRWlONVNUdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=q5oR6e0YY9U - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbS1LZDVYT1V2SktjZkdUUU82eVYxUUdJTy1td3xBQ3Jtc0ttM1hCdlg2bm80S0wzbUhGc1BYbExuVlpRVzVvb0N2N005TFF3dnY5d2VQV2ZneGtJek4tVzdKdExfZzlPTExYd2lMX29sdnFmdnJaU09nZkF1aklLVkJreC1MbEhab2NnS2ZPQ08tRWRhVDI2QUNXMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=q5oR6e0YY9U - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXZWd3BVaTRNZl9obm5kNzdxcFFWamI4b0dDUXxBQ3Jtc0trQVJoVXRPYWt4ZmRpejRISkZiTm1wZGRlZFRIay1UcU5ad0RSUENhdkFRSzA2UVg1WUlRWjVXdmE1QXlGVEVMZ3F6TXM4RTNmMll0a0ZfQnhkUEdOdktXOUhTclM3MGd6a29kV01rc0RYR1JYbEo3WQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=q5oR6e0YY9U __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVpydUI1YnhsQTNiWmxLMWhsdk5oakI1aWxCUXxBQ3Jtc0ttakdZeWhOS3BBYkZVYXl3azM5WndCcmxrbHhwMWk3ck9QcWZFMEZoX2NfSlo0aUFhVmxIQUFod050RUV1bnZfSVZLWHBOSTIxdDdwNEo3WWEyejFKYi1nZGFaeUYxMEhVeHVWZWNjZTh6WnozdXd6Yw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=q5oR6e0YY9U Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTRxN3Y1RTYzMWVqVFFObWpndFdPdUNLUzFhUXxBQ3Jtc0trQUdwS0c0N0JkRW01TFItcEllOWJfSVVjVXpRQ2JnS2p3Uk9HbnFnSkpSTUFzRmNpbElwUG9QZGNFMlMyNjZncEZhUDFGOTZWVHBaY1NtSU5YXzFKOGVYUFNleVFIMFF1MXF2ZTgyamNMMkxsSFkwQQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=q5oR6e0YY9U ______________ Bài viết: Bạn đang đầu tư (investing) hay là đánh bạc (gambling)? Được viết bởi: Chuong Nguyen Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Ban-dan... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblNOSEpFQzI4V3h4SzhwUFVoV1VxNWk1WHd1Z3xBQ3Jtc0tsOFd2d2tkNkNmakZHeUprZFoxTEFyNXoyaVlnWkNmclY3ckVPWkVydHBFaDQycVhKMFdWZ3lfWFZuN0V6UFZWQjFxaFQzTFJuaUJxQVpZRWhoT1JEc3Z6UEs5ZWRMZjRna0sya2I5c3RibUllcUZuRQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FBan-dang-dau-tu-investing-hay-la-danh-bac-gambling-n2bEibvrBoEi&v=q5oR6e0YY9U ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Pinkdot ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

9m
Sep 05
Việt Nam làm gì trước cuộc chiến công nghệ Hoa Kỳ - Trung Quốc? | quanggkhai12 | Thế giới

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUtUS0VHNlVseE1JOFR2UkQ2TnBuMVlqRGRzQXxBQ3Jtc0trTU1BVGh5Nld0T0gtY21XZ0J2MkRhLTRXdUQ2OE9xellPM3YyZ1pCclVhUjZ0T20waFk4NUE4eDNvQzVROU5kckpkTlQtbFBfVy1xLUlNNHg3dHZfVDc5NEZpOHNuYVJaS3VwTE9iQnhWVVJuR1lWbw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=CweZIN1zEQY Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGhCVlNrcGg0N21ZcXNqaWdrOGVqYTIteGh1Z3xBQ3Jtc0tuVk1pU3piSVVqYll1SWlFMjljckJmWlFfMlJWanR5VlUzMHlwRU5jaXVSYlFXVFU4QmdvLTJBZVljZ0lFUjBjVERXZy1pRG12cFNOOTZsQjhnZmg4Z1cwcDFZNlc5V1VkV3MwMWNYRWZSV3ZXcFE2dw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=CweZIN1zEQY __ Cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung đã và đang đẩy thế giới vào tình trạng phân hóa trong cách sử dụng, tiếp cận công nghệ. Hai nước đều muốn nhân rộng phạm vi đồng minh sử dụng vốn công nghệ của mình rộng khắp toàn cầu. Việc tạo dựng ảnh hưởng công nghệ cấp độ toàn cầu là ưu tiên chính sách mang tầm dài hạn trong công cuộc củng cố quyền lực trên bình diện quốc tế. Những hành động đó tác động đến chính sách hội nhập công nghệ quốc tế của Việt Nam như thế nào? Sự lựa chọn nào cho Việt Nam về việc áp dụng công nghệ của Mỹ hoặc Trung Quốc? Việc lựa chọn có thể dẫn đến các phản ứng và thay đổi trong chính sách đối ngoại của Việt Nam về tiếp cận công nghệ trong tương lai hay không?... Đó còn là điều đang ở phía trước. Thông qua bài viết đã được đăng tải trên Website Spiderum, tác giả quanggkhai có mong muốn khái quát sự thay đổi gần nhất về những điều chỉnh tiếp cận công nghệ của ba nước Mỹ, Trung và Việt Nam trong mối lương duyên đầy biến động và phức tạp này. __ Tủ sách của Spiderum hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3k1YldIM3BWVXN3dkZsSUZCZ3U5cjlud3JGZ3xBQ3Jtc0ttdThjTWVlZmZrWmVMUExGNjRkRW4xTmpFRGlCZk5BSXpOaGNHdl9kYTVZeVdFeDhUOUJ1a25iV0FlRzRWaFN0bVk5SFBuR042NkprbTZiZ29WOXhQVy15YkRrTmNrSjcySkk2LVZlMC14VDBnMjJPUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=CweZIN1zEQY Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWdQcEQ5RV93cHZwRDB2Q0lvQVJfZVFuMWFfd3xBQ3Jtc0tuV05JVlExQVEycXhHdUxKMmxMeXBhd2hfZDZ2M3BNMTdyalF0MTQyaTl6aVhmd1VVb3NSUzBJbERZczBicmpHZnJMcHJfZEFXQW52cDFLVnZvb0d2Tkp3R1lEeFBnMEc5NTFsRnB4c3dpa2hmTGd2VQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=CweZIN1zEQY - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmZ4WTlyN1ZTSkxQek9HZ01hQUtWM1RsMUdQZ3xBQ3Jtc0ttckhpaklwQlhpTHlaQjJldnVnMG5wWXlrNmdaRGp2SG5pcWJHdHlkakd3cW9McUFHY3NyZUM4Nm03V1VrSzlTck9DUUJhZHU0ZjE4TkdlZ0JLMUJPdm5pUl9LN1h0OWZ4YmRyUE5XdXFNV2doTU1saw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=CweZIN1zEQY - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjI1Y0JKOTZvZl8tb25SZElRTzl5cTV3a2did3xBQ3Jtc0trLXo4bi1ueHFSNExnbjdmdS1RbXNtRXZGQWFQQm9kenJrOWhubXRnckRoeW4tM2l3T3pMR0hfMUs4WndtTl9zZ1U2X1ptWmlJamRQUU50TmlNYnJRQlRkdEVtOW4xTkVROWw4VnNnQlYwUFBKYUlkUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=CweZIN1zEQY - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1RNa2t4cVRLR09TOEhmbUNBOTNqb08xSWx4Z3xBQ3Jtc0tuNVVOemZxM29PaE9VazRkQzNrck9vZkI4RkZDem5FcXpGYjNsX2ttUThpX205d3loNUkxVDR4eE05UlBMZHhzTnFCblJqbVl6VDl3RFlDbHV1R0RGeGhESXhiVUlHdTdMT19Sc3NBd3FBN0EzVnY5SQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=CweZIN1zEQY - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFlUUUNHYVFZbUFzTWNCRW9BVHhOMkstRm5SZ3xBQ3Jtc0tuQjM1aG13MEJZTkFlOWhfbU9LeXl3NWQ0WlZXc2FQV0NuOFdGNC01N1gyZXVVS1RPa29pRXVoMTZQM0dldDhid0VtOWFhQkdzOWZCc0xCUVJwc2ZQX1Rwc0ZtcllsX2FYMVplVjZRS2JQQ0lLYTBzdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=CweZIN1zEQY - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0tCRGg2aDd4c1BjV01SQ29MdUw4UUJvWnBMQXxBQ3Jtc0ttOEV3Q3h2TkRuQzR0aEJLOTAwVWdNNjZJUkFfMmp5eTdMQTNlYTYwQWQwUDZQcnBVdVBWOVFfSjdraXVGN0w3NWRVSlRrN1dOT2JCdjlibTBpbk9HZG9uSTBYc1d5dktHcmp6dUF4MEh5U1d5Sm5mQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=CweZIN1zEQY - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1dLam1MMUpKN0M1Q2pUTUg0UkowbWMtM20xZ3xBQ3Jtc0ttQ1pRRlZuNnRDM1dJUHgyWWpzLTJ4YmxXN1FZZ0NuYkRwbF9GWUhVODNnU1AzNFBHNGZhNlBrcld5RWNYbFJUMDg5WnEwV3BOTlhHZzkxN09UWTJxbVNabDZvZ3BzX0FfOE13NGROTnY3R3ZLRUJRdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=CweZIN1zEQY - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0l5SmVnMjRjQWtjd1VEMTJjY3dlVWJVSFZaZ3xBQ3Jtc0trR2stZ0VNWTVBc1BjcFZnOXdkb21YaHROM2w5VW56UWwxdk1iMFI5c2Z1Znh5MFZOZV9NZ29PNGE5dllFUGw0UldDaDJMX3lNQ1JZc3RZZXdhX2J1SWNTRGdRQUQ2LVNpZkFMWVduak1YaUlBZXpsaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=CweZIN1zEQY - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0dvcEdNM2NPTWhsMlVSWHNDb0hYVDJKZjM0d3xBQ3Jtc0tucjBIQmprN3VaZHpVUFViRVVFYXlrWldhOW1JcGRfc1c4a3FVaFAwck5TNWppUEZUN2MtS2JldnUydmczRXBBeUlfVVh0dWtrN19nWFp4dElsVXl0bTM1dW1Bcjhpd21yMVBTdFJqbHhpaEdDTEJnOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=CweZIN1zEQY - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjMtc1BiYkdDdE5OaGoyLTd6U2VXNFRGWEN1Z3xBQ3Jtc0tsTnlRNUlhUTItRXVLVnFCSWRhWHp1aTB4cmJERlJ0RG5XY2VIRlI1VzduRTM1VVBBN0FfVkg3OERfc1gzY2gySFROUXEyTm9Ldm9Zazg0VGxlOHdkSFBjcC1OcXE3eGw0b1FDdWNrRnNWMUthMG5ERQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=CweZIN1zEQY - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk1WTFNrdHBvMXdsZlJQb2JyM3ZzOUZPN3Myd3xBQ3Jtc0tuZ0RXaDJCNjhjU0lIS0NuSDBCa0JiWnptZWpjSXBoTzdqak9hd2JjSHlUSkhYRU9wMGNUSHl0aEhrdDA0OFA0enFacC1YOUhldEs5SUJNb200ckxfTS1HSUZwNWQtQzV4blFFMjU0MEp4c2hvZkFJZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=CweZIN1zEQY - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2Njd1ZPT3hLdDhpOVhfSHJWcktUOERka1JHZ3xBQ3Jtc0ttU1djUzlmYnp4d3RENEV1NEs5NFJqWEZDQWVTbi1VOGJsZHFkTk1kTE5IazJOQXVjVWpMTnVNXzBsV0M2ZlEyeG5vaXQ5aXM0N0RoZ19uYzJVMTRpMmpZekhiNEg5T1Mtb3AzZmRabk1qOVJBQkFsTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=CweZIN1zEQY - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1hNaFVuckdBWWR1YzlTVTF1dGtVdTdGWDlJd3xBQ3Jtc0trMXZBR1BSdWZjQlc3MkNlbDZkaXZHZ2VqSXRxZkQwSzA1ZVVaVEltREY3WkdNbHczbGtMdjNEbG1xZVFlTWwzc1J5SHJwMG9pRGhnNnJqaVpzVjVyZ0hkQ3gwNlM2ZTk5aUVmLWNTNHB0NXhBbHEydw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=CweZIN1zEQY - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjc2Q0lzMVM0RnlfVXp5MVB3SkpIbktibU44QXxBQ3Jtc0tua29POV9FYmVqZFVJc2hQZHNVSjBVX2hyVmdWd1NtMFhnUVB3eVhCTzR2SnBuZ1Z0NUxMS1BLRVJqUk54ZHdvb20zSlJpT1VVZmRoaWNaWTlsUnF3V0FDRElGV0I0Zmd2dHJ6a19IRXpBa3BiSXY2Zw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=CweZIN1zEQY - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEFLeWRyeEwxLVY4Yjl3UVVlV0FlRm9rdU13d3xBQ3Jtc0ttUkNRb1lUcnZ1WUpaZVdhRE9sRlN1MElBQlNVMHBPakEwbkZHT2ZXT1gxNHB5VGJNNDhBNnVJVTFLTGpfYnM4N21EX1ZqN2RKTGZXWC1YZUVtMVlYVnpFV0tzNEt2YWY2bU01azdmZWNSLXFzRzUwVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=CweZIN1zEQY __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHFhU1hNem1NQUpTWlZaZlpuVmlPS0duTzRnQXxBQ3Jtc0tsQ185MUZHQ3lRNE9XZTA5MjQ0cWxkaUQzNnZieVlrQkY1R2NTMFpmSXI3WUZNSUdESFlJaFdzMUZuTTRydDk3UDBXMzRQeDdKWVlXbmhIbHpFbUo0dHVMZTNtaTZlRktaZXk5MDdaV19HQ3FvYjZpZw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=CweZIN1zEQY Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblU4dWhZOUpGa1ZGb3dBSUdmNG1KY1pXMzlpUXxBQ3Jtc0ttdF82a3ViQmwyamQzZkhQZFpXWFRRUjJnZHFPaG83YjgwS2pnTmdyd2U4SUxHUV8wRlZVa3pqRkoyd1Ywd19DVlFRdjVnamVoclFuUlp4bkVWZ3VzenkydW1sbzlhRzZ1TWtwbGJ5RUN3c08xOEQ2bw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=CweZIN1zEQY ______________ Bài viết: Việt Nam làm gì trước cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung Được viết bởi: quanggkhai Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Viet-Na... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3BQLURLSDEwOXJ0QUxCQjNWYkJQMG0wQXA5UXxBQ3Jtc0tsbVFTOHVlck1UM0swN3RPNzlibl9jbDRtOTNMWVNWTjFpc2lhZ2NwRERob2prVkpObGdMTE5FQW1EWWxiSjVjRTU1cllna0M2ZjlEMmFyMUhCbWtWQjVEenpYZEVqS3lodFEwSzVPb2RyRkthbXhxZw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FViet-Nam-lam-gi-truoc-canh-tranh-cong-nghe-My-Trung-PCNhW5QJzH4P&v=CweZIN1zEQY ______________ Giọng đọc: Minh Thi Editor: Khoabeo ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

11m
Sep 05
Con người có thực sự THƯỢNG ĐẲNG? | Hex | Quan điểm

Tìm hiểu thêm về cuốn sách Chuyện người chuyện ngỗng của tác giả trẻ Vũ Hoàng Long tại đây: https://shope.ee/9pB56J0F6Y https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmVtajRRcWlvNUJ1c3hpZ2J4Qm16ZmUtV2dDd3xBQ3Jtc0ttRUhvR0ZJV1RLTmRfTTJqQzlmSDlOckNaMUJDSzV6b0FILWxYLU1NOEMyMmdrRGpQMFRzUkdDS2g3QmpMUThfU0t6RG5KbnpJTzc4dmx0QmRvMzFQTjdlVi1ndGJDdnJRUkJ5eGFsaEd1VVBwQWl4QQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pB56J0F6Y&v=GzfWQCSTVEg __ Con người có thực sự THƯỢNG ĐẲNG? | Hex | Quan điểm Trước thế kỷ XIX, động vật được đối xử như đồ vật thuộc sở hữu của con người. Tất nhiên bạn không thể giết hại động vật một cách vô tội vạ và không thể ném đá thoải mái vào con chó của hàng xóm; nhưng điều đó chỉ tương đồng với việc ngày nay bạn không thể ném đá vào xe ô tô đậu trước cửa nhà mình. Động vật vẫn được bảo vệ nhưng dưới tư cách vật thuộc sở hữu của con người, và việc bảo vệ động vật trên thực tế chỉ liên quan tới sự tôn trọng dành cho quyền tư hữu. __ Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbU8xLVJmaWZkM3FCSkZKMGNEWnJXX2ptTm83UXxBQ3Jtc0trZU1VRzhTS21RSEdqMG4wUkQ5Vk1jaWVwWWdidUJwdzhoU3dxamd1c29RWGZjYXc1Tm9MYXVzRkJQYUhJUjVXVEI0YkZsSWt5OE5KaE15b3dmWFZoS0FkZG9lX3JPclUzdnVkeXhLN2lfVTd2QVJkWQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=GzfWQCSTVEg Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đấy để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjBqX1VQOUJLMWNXUnBzUURuNGhZWGkxSzV3Z3xBQ3Jtc0tscVdiWElqUF9qMVU2UU5pNTBVcWFqeVZLamxVMUZaaGRmM250bVdBSWZpWW14UG1NSGU5WEs2N0NrUEhBbDBjOFM0dEtfa3lGQkNBX2lXTkZ5cThQSEVrTmxaQjFhV01DR1VOSUN4ZE9jbk5KSEpMOA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=GzfWQCSTVEg Ghé Nhà sách Spiderum trên SHOPEE ngay thôi các bạn ơi: https://shope.ee/503HSwXlEB https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0FWM3V2LWhPNXpKTW41c2JqSUN2MFktWTRoZ3xBQ3Jtc0tta05CRVh1ZllVY203akdkLWJKMlRRRzA0akQ3bzRUeFBSTDNlVUVBeXI3X0d4Q1FCUlR2eFRMdXRWMjhHU3FScnl6eGFTMmpVYUZ2OGRhM0ljTjB2N0M3YWIzYVNiaFBidWExMzg5Rlhta1NubERIdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F503HSwXlEB&v=GzfWQCSTVEg __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbC1UaHcxd0dFN0lwMGpIQVdfbnhROU54dWNNd3xBQ3Jtc0tuWm1NMzlXTXFHVGZKZC1wcFdLaFlyX0pORDhIRTRuM0dSUnNzNERXRGdkNHFJcFVNclZGQ0NoN3VnYVRlSXhPRHZpeXFRV2dZbTFpeHI5SU9Vbk1xVjdqdDdHRTNUdDQ5ZHQ5N1pCSTdxVTZRU1lWVQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=GzfWQCSTVEg Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1V4NzRpUy1tc0JIMEdwQVFhcVFmYkxabm4zd3xBQ3Jtc0ttOERPU1Q2YWRuNTloLTh6cl9scVBqSDcyWDFjdnV1Z090VGFRUm5YVXZFR25mTlJ6WjNwa2JHaTBpWDhoc3Q1WGdXUWQzQ1Nid0NXTFRNQnN6WTRpYnY1QUlDV2RNelRZS2steTJVNWFySjhuTWxkVQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=GzfWQCSTVEg ______________ Bài viết: Liệu con người có thượng đẳng hơn muôn loài Được viết bởi: Hex Link bai viet: https://spiderum.com/bai-dang/Lieu-co... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazFjRlBZcVcyTGZPLWFCdUpTbmdvRVcyYXJuUXxBQ3Jtc0ttMk9wMl91bjQtX0FqejlVZWJIRUVDRnRTUlQ5MzFjcVpudTF5Y0xqX2JCNE81LWJSV2dsU1RQWTdqM3ZIbVlXSnN6dFFRWDBLT2ZIQUp4dk55TTBZVkpOZFBlcnk1UFVoemhEUzI2dDkzM01KVGhYbw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FLieu-con-nguoi-co-thuong-dang-hon-muon-loai-BolzJSf2oDUa&v=GzfWQCSTVEg ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Nguyễn Sơn ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound, Deep Forest Wall --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

17m
Sep 05
3 lý do bạn KHÔNG THỂ DỰ ĐOÁN được THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN | Anh Tuấn Vũ | Tiền tài

Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0ZiQUlwbFZ1eEtGa01jdndKSm1JRG9NRzdkZ3xBQ3Jtc0tta2haTzhCa1pYcmhPektWVnQ2QkZzemwzeHZjZWJEa01nc3NKamlyeHZQYTVtX19LNWFZb29qTlpxbkJMNVZtQWkwN01NbnFIZ1BSeW85aVcwcGxpMlR5WGV1Y3c4NTdZOHNpNVIxN0lhaGxuc1NNNA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=_xdZyMzXEOk 3 LÝ DO BẠN KHÔNG THỂ DỰ ĐOÁN ĐƯỢC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN | Anh Tuấn Vũ | Tiền tài Những nhà đầu tư tin vào việc dự đoán thị trường có thể lấy niềm tin từ những case thành công, kiếm lời hàng tỷ USD từ việc dự đoán đúng như: George Soros đã kiếm lời hơn 1 tỷ USD chỉ trong 1 ngày nhờ đặt cược vào đà giảm của đồng bảng Anh; John Paulson dự đoán đúng cuộc khủng hoảng nhà đất năm 2006; hay thiên tài đầu cơ Jesse Livermore đã nhiều lần kiếm lời từ dự đoán đúng biến động thị trường và là 1 trong số ít người kiếm được 1.4 tỷ USD (theo giá trị ngày nay) trong giai đoạn khủng hoảng 1929-1933. Tuy nhiên, theo nhiều thống kê trên các mẫu số lớn thì đúng là sẽ có những nhà đầu tư có thể dự đoán thị trường đúng một vài lần nhưng xác suất đúng trung bình về dài hạn cũng không cao hơn mấy so với xác suất ngẫu nhiên của việc tung đồng xu (50%), thậm chí phần đông sai nhiều hơn là đúng. Một thống kê trong khoảng thời gian từ 2005 đến 2012, thu thập 6.582 dự báo về thị trường chứng khoán Mỹ do 68 chuyên gia đầu cơ thực hiện, đã chỉ ra rằng tỷ lệ dự đoán chính xác trung bình của họ chỉ là 47%, thấp hơn mức bạn có thể mong đợi từ cơ hội ngẫu nhiên. __ Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbENUbG9td1hldWwyWHlnd01GNG1FclhFREd2Z3xBQ3Jtc0tuN3RQelFEX0Y1SXZ2WF84ckZ2dzBRVjlzRXhYaF9DQk9VZUk3dGVIaUE4dDFBQUtmc3gtVWVvWU8tTWFkekxCSmJWNGZROTg4YnU2c05tUkJ2N2pzbzFkdHI3WUtOSXFuNmhPUVZiNktYbkhfdWxKNA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=_xdZyMzXEOk Tìm hiểu thêm về cuốn sách Chuyện người chuyện ngỗng của tác giả trẻ Vũ Hoàng Long tại đây: https://shope.ee/9pB56J0F6Y https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGlQZFliZDZaX3A2UGxuY3ZkOGlKdXdaRWt1Z3xBQ3Jtc0trVGFxSkFGY09FbndfSnd3dTRxU1pQN29HTm4xdnRlMjEzZnVPa2QwdmJaZk9yZVdOcnBXZkszdEZ0SVk0VXA4Wk5HME5nS052UGlxMGRtSWI1eUsyQmtYNHhTcVlEd2tkeWlib2cwTHYyRjRwV3RMVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pB56J0F6Y&v=_xdZyMzXEOk Ghé Nhà sách Spiderum trên SHOPEE ngay thôi các bạn ơi: https://shope.ee/503HSwXlEB https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDFfYmdRZEdLSEJTd2VsRDhNdUlGNDNMcWdHUXxBQ3Jtc0tub0lGWGpCWV96LVVHSi1VY2ZhTWNUQVNSVXBTUFlRQk9rLU9waDI4UVlnQUZIQ25ncjREN2Y0NXMydWxGZGNSSjlLWlJJam81Qmo2VGUyUm9EdUtiTGZHNFdYaGxwYmIwMWVibFpnNWFxSW1NMDc3SQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F503HSwXlEB&v=_xdZyMzXEOk __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUFVRU0wZk5GXzViZE9FeWpxT1dPMktjSk5MQXxBQ3Jtc0tuRE5WcXA3MjdzY2Zkam5oQkhYXzdEazVHeVhnNGpKT0htRnUtNk9YMTZoUGx2WVB2SWQ0MC1tNWVqMWdfM0Jwc0JwTENvY3pkanlURWlNU1dnWm1PT01JQTBPRFBmdmxWOXZld1BTZEZYRS1GeVdkdw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=_xdZyMzXEOk Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3M0RC1XSDNzUk8tZWRMWWNjQ20wemRDQ3lqUXxBQ3Jtc0tuMFRqUHlibUpHMDFLY2VvLTV3ZE9ROG52b09DbVBDVXhiUDhYaDhsQ05XdDhjUlNDNTA1NEhWdF9LZzlvRHhxSUU2X0p5QXNSN2FLX1BnM0taNVNTZnpDQnhQVm5WeVFUQU1BZkZnVmpnaFd5VEdIWQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=_xdZyMzXEOk ______________ Bài viết: Lý do không ai có thể đoán được thị trường Được viết bởi: Anh Tuấn Vũ Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Ly-do-k... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2VuanA1WkF0SXhmczJHTXdIdFl1Um40TVNsd3xBQ3Jtc0tsUVdjcTFnRE5abWpMNUNpdVlrNndDMTljNy05d19FUFZXMGpTby14LVdpbnVrNDQ2ZThKa3VDTndkUS1QSFQ3VWxNQ043NHpZbzIyNnhHaG9ZSXd4NHlhUDBHTnM2QjFuV2FVS1NzcEVWdFY5VHJGOA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FLy-do-khong-ai-co-the-doan-duoc-thi-truong-3WrQGsDG5Gv4&v=_xdZyMzXEOk ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Pinkdot ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

9m
Sep 05
Chiến dịch Berlin: Hồi kết của Đệ tam Đế chế | Hải Stark | Thế giới

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTJHajBLTGs2ZXBpMTFxZl9feFgteUFmY1d2UXxBQ3Jtc0ttSVBUSVk1c3g1YzA3OGJIclFQZ3BkV3IwcUFxUkVRdVRhUUVMeE8wOEU5QmFBWGhlcElPX2RwQU1PcW5rdjg2VEdNS3IyaENSMTgzWDNYbzY1VGJ1RnZ1LWxrV3QyRnQ4eUxaYWF2cm52a2tQUWt1cw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=7qnpjMSdeF0 Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đấy để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk9IeWxWN2hsZHI4WDdsaV8tMnRhekk3SzU3QXxBQ3Jtc0tud1l5UlJleHJQaEp5NW42ZVJQamw2UEtWaTZhS1lYOU5CbEJMdjFPekZnUGJnNnB0SDlBV0F6Y1BiejF1NGlJZ2pKcjRMajVxMzhqQmFEblh3UnpCVHlURklYMXVrZlIzb0txYWNkMGU3U2lldkJUOA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=7qnpjMSdeF0 __ Chiến tranh thế giới thứ hai có lẽ là một trong những cuộc chiến tàn khốc và có ảnh hưởng lớn nhất đến lịch sử của toàn nhân loại. Hàng chục triệu người thiệt mạng, và số người bị ảnh hưởng theo cách này hay cách khác bởi cuộc chiến này có thể lên tới hàng trăm triệu người. Ít có cuộc chiến nào lại để lại những hậu quả và ảnh hưởng sâu sắc tới nhiều thế hệ trên toàn thế giới như nó. Chúng ta hãy cùng nhìn lại chiến dịch quan trọng cuối cùng để dẫn đến sự đầu hàng của Đệ Tam Đế Chế Đức Quốc xã thông qua bài viết “Chiến dịch Berlin - Hồi kết của Đệ Tam Đế Chế Đức” của tác giả Hải Stark được đăng trên website Spiderum nhé. __ Tìm hiểu thêm về cuốn sách Chuyện người chuyện ngỗng của tác giả trẻ Vũ Hoàng Long tại đây: https://shope.ee/9pB56J0F6Y https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2JRUS15cnBFeHVPR0tVNXpjVmNjeTIxTVBNZ3xBQ3Jtc0ttUldLYnoxaHNNMFRxVmpINnI3NE1jTGN4TllFLWRxRTRMbElMdmJKRjZxUVFCWHBsRXpNdGltdXBvdXFKU3BUbmpmZTh1Qy16LTJEeUVFT1pQTTJFNDFudzNMU014YU1ZaWlKcWRsWDUzMUN4SENXRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pB56J0F6Y&v=7qnpjMSdeF0 Ghé Nhà sách Spiderum trên SHOPEE ngay thôi các bạn ơi: https://shope.ee/503HSwXlEB https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk5CMWVJQnFmSTNfZnBYeTBxd3FsVW4yazlzQXxBQ3Jtc0trYTVmWEM2dFN5YnVhVXVHU3QyNDQ2RDg2b1Q4QnJvQjhaVjdfRTJpczdOWGUtRmx1MFJFallkVkZ2YlVIbk0zMlZkRjJGcFJ2cE5IZDN6cGFIU1g0TW5ieENHQnZ2c01VQ0w1RXM4RjB5dWR1dTFhcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F503HSwXlEB&v=7qnpjMSdeF0 __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa014X1Fyc3p6MzRiR0FTTHBZczFlQjBZdW1NUXxBQ3Jtc0tuTmJ0N3QwY3BmSnlfanYtUTRVOHRxY3JjMlltTHU5LVFUZEtzT29CV1BlQlhPT05hUWJKOXNzTVlaeW9FalJSRlJTZWF3OVEwb1ZUaFB4enRHUDZoOVpvWVpIbV9aZTR3RUlEeWtmaTQ3ZnJBWUcycw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=7qnpjMSdeF0 Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3JSQUI2UjJWWmVqdjA2YWJRRkxaM3hkYmlld3xBQ3Jtc0ttOFVLaTU1TmVVZjNhcERtS20zOHI3Y0duZDlJeDlrTVFqX19hUWYyTHNxMUxNWTVXNHdaVllXelQ3V1ZEX2YtUTNEa0lBdHlDMTdfT3JiU2UzbEtFYXd1cnhHQTd4U0JxWUpGamstX1FjcXpISnNhYw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=7qnpjMSdeF0 ______________ Bài viết: Chiến dịch Berlin - Hồi kết của Đệ tam Đế chế Được viết bởi: Hải Stark Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Chien-d... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnBaS2toYnRGbm1wZGg2a3pOV3lsYUxtZl92UXxBQ3Jtc0ttdms2TTdoRzYzbEVBTll6aTJEQTl6UUVHZDNtWXVVaDEwZURnYVYxOXdJMVJJUm9yREVtMmdRQ08xaUM2dzE2OVRKTElpeDFVOVdrQURPUkhUek1lcVFzVS1vVHdtNVFDeGRKNW84RHFudk5kYU0tWQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FChien-dich-Berlin-Hoi-ket-cua-De-Tam-De-Che-aNayBMg4CQdJ&v=7qnpjMSdeF0 ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Hikari ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

33m
Sep 05
GIÁO DỤC mà BẮT BUỘC… thì mục đích là gì? | Tornad | Quan điểm

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWJIaDBwY1J4dkJ1TFhxNXFCNjd6RFpHOU1VQXxBQ3Jtc0tseERmSndDNG1zeUZrZmZSZXFoUkUtRHQ3OW05Sm00Zjk2VEgtc09fcEo4QUM5VXQ4a0JQQUk3NWRQTmZSSllwUTFQUnVyclJ6dzJfVGZLVHNYWDNrZXN4bWRhTmN6OHRQcVBSWWNYU1dKa0N3TXBXOA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=QaBUPOjEOtM Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đấy ngay hôm nay: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWZIZWRaei1zYUdlcmpRTjVBM0NjcHoxRW9WZ3xBQ3Jtc0tsT2ktLUM1bzhRWWp3MWF5T1pXT210S19QbEJkcDRXVGtkaFlHS0k3cEI1OGJ3ZXM4U3g2TDhhVDYwdzI5Y0tDUl9Ea3ozU3Y0M3lwYU9SR3V1aTZWZDM4T1NudDQyS245RF9Fa0FHeHNvcFBLdGZSUQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=QaBUPOjEOtM __ Trong tiền sảnh Đền thờ Apollo ở Delphi có khắc câu châm ngôn nổi tiếng: “Tự biết mình”. “Tự biết mình” được cho là tri thức đáng biết đầu tiên của mọi tri thức, nó không chỉ là bước đầu của sự hiểu biết mà còn là thứ dẫn chúng ta xa khỏi những mục đích không phù hợp trong đời; có lẽ chính vì vậy mà câu này thường được gán cho Socrates, một hình mẫu triết gia về cách làm triết học và cách sống triết học. Hẳn chúng ta đều thống nhất rằng con người cần phải được giáo dục. Cũng như thống nhất rằng giáo dục nên phát triển mỗi người đi theo đúng tiềm năng của họ, để họ vừa được theo đuổi những mục tiêu phù hợp với bản thân, để không rơi vào tình trạng con cá học cách trèo cây như câu nói thường gặp, vừa có thể đóng góp giá trị tốt đẹp cho xã hội, và cuộc sống hạnh phúc là kết quả của những cân bằng này. __ Tìm hiểu thêm về cuốn sách Chuyện người chuyện ngỗng của tác giả trẻ Vũ Hoàng Long tại đây: https://shope.ee/9pB56J0F6Y https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFJTTEdRZ1MtX0M0YUVrdWQwWDk0S2lycWNUUXxBQ3Jtc0ttSVdvbkJNQWZDNFlGZlgyZEFJNTkzcE0wSlZjdHExc3VuQ2FHZUktSDdvZTBKYmppNGg1dEd5eE1uYjVFUHluRkZMWHBUbTdFQk1vSUc1QVUxaF9iQXhIa0hTVDNHVUZWeE85eTVKbENscW9kemhTTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pB56J0F6Y&v=QaBUPOjEOtM Ghé Nhà sách Spiderum trên SHOPEE ngay thôi các bạn ơi: https://shope.ee/503HSwXlEB https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTNwZ2hBYUVxdldjOTBPYkMxWTduZU5NcGo1Z3xBQ3Jtc0ttS1ItT2JnZVpMbER4azBXZGkxUzlKOG5nMEoxZW5KYkh4SEJCV0dSQjQyeUxJTEdsTURVc1JrTW5aR0p1Tm5ldnRTaWRUdzExeHphTnZlTVJERFpJU3FuT0h0aFhHY0ZSRGJSck1xZF9qWlA3NWp1Yw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F503HSwXlEB&v=QaBUPOjEOtM __ Cùng Spiderum hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu tại đây nhé: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbS1sODF2UkdRdzlWV1Rnb0U3eDZWdXZaSVhUUXxBQ3Jtc0trU2hxSXk0clZlUDFUWVZsTE1sRXpWQUhzbFVRdEs5MzZoa1Q3VnU3OC0yZkIzUFFGVHJ4dHBwT1V4T1VEeDRCOER4LUQtQldVcHBTNTk5XzJoM3FvMWU3aFBkWnlPc3dUbU45ZXRBTkYwWEhhbkxrSQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=QaBUPOjEOtM Cùng lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề tại đây: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbV9LcmViQzNvRlUxSlZZQkZjMnN3TXNPVDR5UXxBQ3Jtc0tsRGh2Y0xuV2JjQzFwbjU0NHlobDR2eEJqWkthVVhZQmhQaDlWVHBwSzdOQTl1XzU3NWxmdGxjNmpudF8zdHV2V19vWFJlalBsYXhOVGh6M0hKeDd4azlRbDdhR1NCWVhHQUg1NC1uamZFaUptaDZQSQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=QaBUPOjEOtM ______________ Bài viết: "Tự biết mình" chưa bao giờ là mục đích cho nền giáo dục của chúng ta Được viết bởi: Tornad Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Tu-biet... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2VhbnJuZVBkenVDeDV2aWtkNld3MXFpMG5nZ3xBQ3Jtc0ttWk1LTHJmZXhDSUw4WHR2b3p2VFBDTnVVVlBXcXQ1c1JiNEo5SGN2U2trZGFUWTR6Q0tHNHZYdFV3Q3pNakV1Mmd2SllyZHdKeWFOc003dVVGek9UNERxLWExbmlZRnRQZnhwaWpUUWNPX1lHN3NLaw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FTu-biet-minh-chua-bao-gio-la-muc-dich-cho-nen-giao-duc-cua-chung-ta-r84&v=QaBUPOjEOtM ______________ Giọng đọc: Minh Thi Editor: Khoa Beo ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

16m
Sep 05
Quốc kỳ nước ĐỨC đã ra đời như thế nào? | Hoang Anh | THẾ GIỚI

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1hodFo4NEZrTVZORGgxVHlRZmtENlRxUGRTUXxBQ3Jtc0ttUHJjeVlnUWFGaU9XLVlCY2dBQjREaVV3T0puQWFtYlZVU1ZZb3hoQ09Ebm9tR2h2bWxjS2tpZWVKVGJJOVBhajdVRDNKQ3ZZaFE2N2dKQzBrQ1EteDRZM2pZNlB3NmxDX1duaEpUNnd1ZTR3SmZXQQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=lpZqkzWk3-U Join group Tiền ở đâu - Đầu ở đấy để học hỏi, chia sẻ kiến thức về tài chính * kinh tế: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTRZbWo1NDZTSENsSW5TendCNUZ2MW9feU5CQXxBQ3Jtc0tuMUN4cVRWb20wTEJjWkxDZXJ4UHk1ZDBhSEEyTGNBVUk0dmF6Y2Y3LTJHNXFTaGZldmtjNWNmcEJ5SDRwQXpSVl8zSVZuXzZUd3duUG13U3RSbllFa3JLZ2cwcDFtbEJkQThKZzN4ajcxRllpVWhGaw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=lpZqkzWk3-U __ Quốc kỳ nước ĐỨC đã ra đời như thế nào? | Hoang Anh | Thế giới Đức là một nước cộng hòa nghị viện liên bang nằm tại Trung-Tây Âu, đồng thời là cường quốc lớn nhất trong Liên minh châu Âu, có dân số đứng thứ hai châu Âu (sau Nga) và có số lượng người nhập cư cao thứ hai thế giới (sau Mĩ). Nhắc đến nước Đức, các bạn thường nghĩ đến gì? Một quá khứ đầy thương đau và lỗi lầm? Một người anh cả của châu u? Lễ hội oktoberfest với các loại bia và xúc xích hảo hạng, hay cỗ xe tăng với 4 chức vô địch World Cup? __ Tìm hiểu thêm về cuốn sách Chuyện người chuyện ngỗng của tác giả trẻ Vũ Hoàng Long tại đây: https://shope.ee/9pB56J0F6Y https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0s3ODdLUXNsQ0tsel9nLXQ5RnpmUFRJNGVYd3xBQ3Jtc0ttQm5GYXViUlRmUXEtU0htTUZBU3JFQ0ctQm9uTDc1NndJRnpnY2JEdE1xdmt1NUdtamFnTl95cXVjSElya2ZVeUFrWUF4eTBwUHB3RDJpV3J1d1dkU1hDamFnc3hxMUNCWHRQZXdQWHhESzhZa1R1TQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pB56J0F6Y&v=lpZqkzWk3-U Ghé Nhà sách Spiderum trên SHOPEE: https://shope.ee/503HSwXlEB https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGpHZFk2R1BsN0pKSThvSmNLUGNHQWV6QmZRQXxBQ3Jtc0trMm9iVlJpQ0pWUTJ5Y3lrakxhU2E2bWM2YllGaVVvZ09wQ0NaOGc4d3MtQ3lCSmdkd2Nremc3bXFtdzdxM2NweXlsZGQ0d2RJWElocmxabTlkVEF6UnkxcHdYZnhUVmFJQUV5Y0ljcE52VDB4ZnFFbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F503HSwXlEB&v=lpZqkzWk3-U __ Cùng Spiderum hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu tại đây nhé: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGRhWmxCRl9XX0djdC1CbklWTWtBSThNMk5yQXxBQ3Jtc0tuY3B2Vjg4NGlnY3N5bklLUURyUVd4aGhzVVRHUTdEYnFOc2theEttWnFONDQzT2N5bVpOVnpZaWh6aDdmM0tqWXZxcjI5THdRRGlEVjgyN2FCcmJVMkk4QnVXNFZKWkNKeVpjY1ZmeG5DVEctelFZUQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=lpZqkzWk3-U Cùng lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề tại đây: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm9qcHF4cTgtTW0wSk9oUkxqQ1dhbTJjeGJpQXxBQ3Jtc0tsN1dCWWdKUURtcmFNNFF5YlF3c1VPbUpUM2x1QmtJdFVHNmQzc0FpdzFLeUlMdHJUWmZFWjZLSnp5Z085UGJuUHlpX19qNW5Tcmp4ZXJwMFFZanBTUHloNWQwQmlkVVFYbzJncGRKNTdwQkd2TmpYMA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=lpZqkzWk3-U ______________ Bài viết: Đức (Deutschland): Bóng tối, máu và tự do Được viết bởi: Hoang Anh Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Duc-Deu... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHJyUUhFcjZXYUJZSmMtX2NURXBTZ1lhWEhCZ3xBQ3Jtc0tsNEc1c3Z6NEhxQTB0Yk5Ha0ktdzhZLVdSUnJzcGI2Wk83eVJKX3NDdTJETFNZei1NVnRVRndVaGlORVF6QjdDbllKd1RUdmtMX2ZwQTJRbzd3N0JNZ3A2cmVSLXlNMzNJVlNyMGhQdElBQnhsX0doNA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FDuc-Deutschland-Bong-toi-mau-va-tu-do-bf4&v=lpZqkzWk3-U ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Khoa Beo ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

7m
Sep 05
TẤT TẦN TẬT VỀ SỰ TRỖI DẬY & SỤP ĐỔ HOÀN TOÀN CỦA TERRA LUNA | Trường Sơn | Tiền tài

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkJxQ1dOb0RETXQ0UjJvcmtXbEFRTWx6Q1ZVQXxBQ3Jtc0trMmw4QndTOHNmUkhILUllbTBsSlM1dmMwNk84a0JIb0xFUUNTa3VOazN6Z3hqWTRsbkVleGlQNTEyNTh0cVRCVFBzc0FTZ0puME5IcERCd1AtTS13U3lBZ1Vlc0duVnp2NjNnUkxuWHIwSzdrcmp2dw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=4pGUdyHmxlc Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đấy ngay hôm nay: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1BpeGMwTGNMcmMxUG01VmlZVVMtQldGcU9ld3xBQ3Jtc0tseGFBYjE2MHNwbWtXY01xc0xhZVQ4RnFsZ0NLaTBvLTlHNndmSld2Z2gwMFNfRFVHV3JZOHNwcEFpVHRUdmJOanhSNHNVRmZYOHRRZGxfNUoyWjN3ODk3R1M5QnpOSERfel8wZHItaVJoLVRpdjVHUQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=4pGUdyHmxlc __ Một công nghệ mới xuất hiện có thể giúp cuộc sống của loài người dần trở nên dễ dàng hơn, nhưng đôi khi, nó cũng mang theo những thử thách, những đợt khủng hoảng mà chúng ta phải đương đầu. Bitcoin, crypto cũng mang sắc thái tương tự. Trải qua hơn 10 năm phát triển, có lẽ đây là thời điểm mà thị trường số này sẽ bước vào giai đoạn thử thách, giai đoạn để định hình rõ ràng hơn tương lai: là tất cả, hoặc không là gì cả. __ Tìm hiểu thêm về cuốn sách Chuyện người chuyện ngỗng của tác giả trẻ Vũ Hoàng Long tại đây: https://shope.ee/9pB56J0F6Y https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEt3RkZzcVo3d3RTVDdrNzlBSmpiUkRyYjdhUXxBQ3Jtc0tsY0JFZ1g2SWRjUkZtdFNpblF6bFVrSkt2YWtOYW1jNFB3aUFRTXIzeVR3LTNZSktjZG1Qa1VKRHVXcW1QcUVneGFRSXF6UHJocXhrM05oeVhoaGEyQm1ZSThFX2lkUkpKYW00RUtsc1VSMFVBMGJNVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pB56J0F6Y&v=4pGUdyHmxlc Ghé Nhà sách Spiderum trên SHOPEE ngay thôi các bạn ơi: https://shope.ee/503HSwXlEB https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2dnM1R1Snp5eTVLMFRUYXdNckg0b2EwNGpuUXxBQ3Jtc0tscmdDMDdfRXhPd193ak9EdV8yUEFsT3RCeDR6TFE5dUNVTVNSdzUweEdaSmhidGlTbnZlYUtyM0hVUEFNelJ6b2NPTTFTUk1xRjFrUHcyYUlOSWViM2pVSng0SWp2UG5SbXo1RjVSM3c5MEhZbndRRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F503HSwXlEB&v=4pGUdyHmxlc __ Cùng Spiderum hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu tại đây nhé: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXJSN0xVN182bGhSMXlMQ1YtUVMyclNBcDQ1Z3xBQ3Jtc0tsNnZmcUtGR0t3NWtpSHNRZTVMYW81eUtSclg3VUFUZDdfVlFHd0NudEQ4b3hKYTFOcTFLQVE1aE9kOE1pZ1FoeGVjQnAyNXZsem9WcXlybEpnbzRMV2VuTFdXQ3lkcnpxRkFfRS1vbUd2RnFXbWRPUQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=4pGUdyHmxlc Cùng lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề tại đây: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjB4QlFYMXdBeGF3eG9EeUhULXE1ZEh5Y0dEQXxBQ3Jtc0tub19TNlFuT2hSVFRtVGVoN19NckY4ZHhwd1loc05CTXdlaXB3RkhOakRzbjNra2hlUFJhanJTUTQyMVpuWjQ3QjFYVHlIQVNSRmlhcE1TbFp6ZHBjcndJa0VRQXlseHczLWVpZHlzZF9tNkMzeWp1NA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=4pGUdyHmxlc ______________ Bài viết: 60 tỷ đô đã bị 'đá ra chuồng gà' như thế nào? - Tất tần tật về cuộc sụp đổ của Terra Luna Được viết bởi: Trường Sơn Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/60-ty-d... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG44OHdZMTJIa29RMFZCdmRxNVJ2aTJFUVpVd3xBQ3Jtc0tsMW1WQkJ3VzBuX3RjMWdUa05xQnpBamNySFhCa2MxSERCVHBqM0E3V05oWG5EdDQxX1d3bmZmeHV1bTkzNnlBX0Q2RGVBTEk5cUNLNU8yV0Z6anV5QU9tdWlpMFNzMVFpS2VrOTlaV3FIVkRWTWdsYw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2F60-ty-do-da-bi-da-ra-chuong-ga-nhu-the-nao-Tat-tan-tat-ve-cuoc-sup-do-cua-Terra-Luna-ZxJAYJLHiYGj&v=4pGUdyHmxlc ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Nguyễn Sơn ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

28m
Aug 26
MẶT TỐI trong “truyền thống” ĂN THỊT CÁ VOI của NHẬT BẢN | Fei-Fei | Thế giới

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa29fQ2o0dUR5cU5fRGFLQjN2dUh6S2VFeTMtQXxBQ3Jtc0trb3M0aGRpMm1jWVVSZzByaDd0QTNHRm91N1ZPZi1xNUVoR0FHN0k2VzJzT09TTDlQaXZEMkpjZFVKT1hsRkRRbVNLRjlwMlRsRWoyOEtUSWl4ZU5CeGh5NWg0TXluTVRwOUVXZU92Y0pvTXctcGwwaw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=gWK5A7yAM3M Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đấy ngay hôm nay: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnNjX0tMM2JJeU9kc2poYkluNGhLSWxBUTdkZ3xBQ3Jtc0tuZkJwZ0JENjVPcDhTdWpLZ1FvV1ViNV9pQnRidDh5X0s5YUhnaGYyWUdhU09OWjFCR0g4a1ltSDhIS2dEQlNfSnY4YjFZek5JTkFxTThBTGJ0MWZmSDUzN3N0TUJhVTctT29fdEZzZUMyenBIaEhzYw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=gWK5A7yAM3M __ Lệnh cấm đánh bắt cá voi chính thức bị bãi bỏ vào ngày 1 tháng 7 năm 2019, tiếp theo đó là việc Nhật Bản công bố sẽ chính thức rút khỏi Ủy ban Cá voi Quốc tế (International Whaling Commission - IWC) vào tháng 12. Lý do chính được chính phủ Nhật đưa ra khi có quyết định gây tranh cãi này là họ muốn "giữ gìn truyền thống" đang bị mai một của cha ông. Điều này đúng hay không và thực sự thì truyền thống săn bắt cá voi của người Nhật là như thế nào? Theo những bằng chứng lịch sử và những gì ghi nhận được trong thời gian gần đây, giới cầm quyền Nhật Bản chỉ đang mang truyền thống dân tộc ra để biện minh cho một mục đích khác. __ Tìm hiểu thêm về cuốn sách Chuyện người chuyện ngỗng của tác giả trẻ Vũ Hoàng Long tại đây: https://shope.ee/9pB56J0F6Y https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUZFT3BpbjNpeDI2Y1R5alltS2tIcGJSOGF6UXxBQ3Jtc0trZ2JuaklSa2tTaFloaFNRT2xUcWthTFgtMV9CNXlrWFBGaTZZaEs5Z0U4V3BMLUNndlZyS3hWdmhuNGk5c1lCMDlMWk9oWFJ6QnpRVGt3dDVTeDZOcU1mUHBzOWdmUllSSUpjNGEyUjYwOE54V1Mwaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pB56J0F6Y&v=gWK5A7yAM3M Ghé Nhà sách Spiderum trên SHOPEE ngay thôi các bạn ơi: https://shope.ee/503HSwXlEB https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUNSNVllX0h5a1VlcDNjLUsxS29jRlBlNlB6QXxBQ3Jtc0ttQkQ0eHVUMlVYZTktN3VqUm1GcURkdHIyNDczanZtWVNLRjVXczlpQXdaS0oxdU5zcGNoSVdhV0VPUVNKYVVyYXRiVjQydjA5bC1FSjQwdmwyS1JjMTRrUW1vXzVoeTdWRGdhZ19aUEpkcXItSmVMTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F503HSwXlEB&v=gWK5A7yAM3M __ Cùng Spiderum hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu tại đây nhé: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWtFZWlLVnhxN2tUREVfSURpTDVpcGRZTlZyZ3xBQ3Jtc0trVkxDbUt5RXV3eHZlVlBPbXNIY0dUcU83V1M1dUpWMTc2NEVkeHRjazlLNmNkYkVVRlNBanpVbFpXRzNYb0laZEREaW92aWU0QkJRcnUtYWtuNGJORkxVQmsxRDl1Ny1aY3VFOWNBcDRveElCVEd5MA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=gWK5A7yAM3M Cùng lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề tại đây: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVp3WlpPV0RacDVhMWI2SER4LWV2VWVIRVhVUXxBQ3Jtc0ttdXFTbXVQZ2loM3pyeDNMTERabVpDeldYYXdJQ1ZpcXdlbjJUcFp6aGtGY05qWnFXZ21YeWxJX3RDQnIwTVZkbmZoWk5RdzJSb01aOUdteE1wWGZ5WFhMUlBiSHJKeVRoLUVPd1YwZ0t3bG4zblVzWQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=gWK5A7yAM3M ______________ Bài viết: Bản chất của sự dối trá trong 'truyền thống' ăn thịt cá voi của người Nhật? Được viết bởi: Fei-Fei Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Ban-cha... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEtKODBnOWpiSnhNMU9VN0Z6V281c0ZaeUVHUXxBQ3Jtc0ttdTVBenlkcE1QSl93TElSc29lNkt5QXJQYnhVVEVSQW4wdzRzcXZ0d3dTNG1BR204Vzd0U2xuaTQ3cE12U2tFdmJZV1lONmpMQV9XRS1aR292VTE0ZC1MT2xqVzh6RmhUSXc3OGRPVFc5djg4Wjd3TQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FBan-chat-cua-su-doi-tra-trong-truyen-thong-an-thit-ca-voi-cua-nguoi-Nhat-jcr&v=gWK5A7yAM3M ______________ Giọng đọc: SAMURICE Editor: Hikari ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

15m
Aug 26
VIỆT NAM cần “ĐẠO NHÁI” để ĐI LÊN? | Mặt Nạ Mật | Quan điểm

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGNKNWtxVzJscE5TRjlDZGs4T3hxZ1VmODR5Z3xBQ3Jtc0trdUN4dzkzQVF6U1BVT2JlbzVndjh1bktaamtVT0Nhb3hvaUFSQXdpLTFoMUFFSjZzRWpnVlpGeUlHcnpldGdKSlZoTjExTEJhQ2IzTG5oRDdsMHczdkxIeVF3dk5HNk1iUzdaLXlTTHpjdkV1VkM0aw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=OJ_H3bFaISk Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đấy ngay hôm nay: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW5aZk85YUFFUFNoVmxudWJFMWRfX1FTeGZNd3xBQ3Jtc0ttS2dpTkhlZEZpWXdPcWFRZ1FoQlYzcWUyOE52LXd2dTF0YktyN2Izd1RuY0RQYkJOM3NVVVlvMTBIRVRCTHBlN2E5WmVwRnBvWHhGRko1NmRiMFBDX295ZDZSMFFDNHF6bEFiRUVzTXZxOW8tcFFDOA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=OJ_H3bFaISk __ Đầu thế kỷ 19, Samuel Slater sao chép công nghệ dệt vải từ Anh mang về Mỹ. Sau Thế chiến II, người Mỹ thấy buồn cười khi thường xuyên thấy cảnh thương nhân Nhật đi tour trong nhà máy ở Mỹ mà cứ cầm cái máy ảnh cồng kềnh theo. Một thời gian bằng bẵng trôi đi. Ở Anh, Slater bị gọi là kẻ phản bội. hưng ở Mỹ ông được coi là ông tổ của cách mạng công nghiệp. Còn người Nhật thì đã học tập được công nghệ Mỹ áp dụng vào sản xuất trở thành siêu cường kinh tế thứ hai trong hàng thập kỷ. Ngày nay người Mỹ không còn cười nữa và hiếm ai dám cho một thanh niên Nhật ất ơ nào vào thăm tour nhà máy. Chính phủ Mỹ cũng đã ban hành một loạt sắc lệnh cấm chuyên gia nước ngoài tiếp xúc với công nghệ mật, nhưng giờ không nhằm vào người Nhật mà vào người gốc Trung - một dẫn chứng tiêu biểu của sự ham học hỏi công nghệ và đã phát triển một cách thần tốc. Khoan nói về khía cạnh đạo đức, vậy đạo ý tưởng hay nói rộng hơn là sao chép có phải là điều nên làm? Hãy cùng tác giả Mặt Nạ Mật của Spiderum giải đáp câu hỏi trên ngay sau đây! __ Tìm hiểu thêm về cuốn sách Chuyện người chuyện ngỗng của tác giả trẻ Vũ Hoàng Long tại đây: https://shope.ee/9pB56J0F6Y https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWNyM2JaX3ZwcENZZU53T0FpWTI0NTlxSlo3d3xBQ3Jtc0tuVnBRanpYOGdjWTVpb19HeFBfdlVMSEQ3NWhaV09GeUM3ZDdhWGhSTnlBZXh0Q1ppSnBFejB0a2NJZUFjWkRQbUs4a20yZkZjN2pDaS1xOUg5ZmhNblBXS1JGUUFiQWRYYnlLZDVhU1JSRU5zM1dRbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pB56J0F6Y&v=OJ_H3bFaISk Ghé Nhà sách Spiderum trên SHOPEE ngay thôi các bạn ơi: https://shope.ee/503HSwXlEB https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFlpQXJGdTVZcXBsbGpRZVJ3MjlrVVA5MlM3QXxBQ3Jtc0tuTWtoV0p5U2xmVzFzTW1ndzV1SUdtVFlaS29ENEdEelpmanpzOUFuSHFLbFVyRDZzeHFLM2lNRUhJTDl5aW1SbkVSa01ienlnYXhXdDhEOHlJd2U0dXdQVjhsb0U4Y1NiZ2thQk9CSktVQU1tM0RxUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F503HSwXlEB&v=OJ_H3bFaISk __ Cùng Spiderum hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu tại đây nhé: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFgyTndCSkxoMEstOUt1MDI1UnVfenJfZEZ2d3xBQ3Jtc0ttNzFUb25HTV9fZS1oV0xXbS1mZVE2aDhvNG43VmRyaEFpcWFOX2ZHY0FJSThsa3JyQzAxcTQyQTZVcWt6NWZQaEt4czBjdEFOcUZmM0IwcERIQ1hsM2NhaGJRcWxXbXdoY3N2M0pxRC1rcDdiU2dOTQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=OJ_H3bFaISk Cùng lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề tại đây: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUhFU2xfajJpZUJybC13Q25fOExEUjBkRU4yd3xBQ3Jtc0ttNEVfdGZvY3QySWJjdVVOSmJXMzlnWWJzdGRENnhxc29IOXNtMGhYeTFsNXBCcFdNdzhNY2lRSTc1ai1MY1dzRS1Takp6RGtWOTFtRlk3VnRTcGozWWVKdkVLbkc5cHRfZV9rc1lCWFVpVzRfUU5oNA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=OJ_H3bFaISk ______________ Bài viết: Đạo nhái cho đất nước đi lên. Được viết bởi: Mặt Nạ Mật Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Dao-nha... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHZwYmp2RnBjcnFaQVBxVjFkeEVwdEdKOHViZ3xBQ3Jtc0ttNTBJaDNpbGNIS3Bud0pKMjZTSldUWi1SRHdHdTZZMnNFZjI2aFlZXzg0Njl4S1ZaWnJPX2dDbGZONmE1cDRobVpRMXAzcUdEMGJCUWprQjlNTFM1aGFla3ZfSk5SVU5jU3laOExkM2pFTlhUc3J6MA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FDao-nhai-cho-dat-nuoc-di-len-xv1&v=OJ_H3bFaISk ______________ Giọng đọc: Minh Thi Editor: Khoa Beo ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

9m
Aug 26
Giới hạn sức chịu đựng thể xác và tinh thần của con người | Gekki_ | Khoa Học

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa09KMjlEU0dxeDRKMUs1eEpQVWlkTzBFeVJjd3xBQ3Jtc0traS0yeThJNk5nT2ttNEVsNUhhdlRDTlhwd19tVUNtRU1XZGdvWEJCd2pRSkFJUTdYcmpEZy1WanRiTUZ3Sk9ER2RBZnRlTDhGVENFRUJrSmNMU1NnWkdmMm9acjVDaVZ3QjNXZVZHSEYxMUZSN0UxQQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=W0CpPZocPa4 Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ngay hôm nay: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblZBbXBSbnppQnd0bm5GaW9XUHdJeV9DMjBCQXxBQ3Jtc0tuWWtmSmxWQ1VMejlLbTRnNVdiVUs2MGtJTWQtTGZGWEk0LXpsZXlaSkc5TmVBYjNOQjdud2k2Q25WaUhvcXpFRUVvdGtCcEZ5N0xOaVhPU29ranN6b3dkZHU1am5KUzFyMThWY2VoSy1UMFROVUMxYw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=W0CpPZocPa4 ______________ Cơ thể con người là một trong những phát minh vĩ đại nhất của sự sống. Kể từ khi xuất hiện, chúng ta đã hưởng lợi từ cấu tạo mà tạo hoá đã ban tặng để tồn tại, tiến hoá và phát triển đến ngày hôm nay. Từ cấu trúc khung xương, khả năng chịu đựng và hồi phục, cho đến khả năng siêu việt của bộ não, chúng là những yếu tố cốt lõi đứng đằng sau những nền văn minh, kim tự tháp, tàu thuyền, triết học, vô tuyến, hài kịch và mạng internet, cùng tất cả những thứ còn lại trên đời. Trong suốt quá trình đi lên đỉnh của bậc thang tiến hoá, con người đã phải vượt qua những giới hạn của chính cơ thể mình. Chúng ta phải khoẻ mạnh hơn, cao lớn hơn, chịu áp lực giỏi hơn để có thể mang lại những bước tiến lớn cho giống loài. Tuy nhiên, cũng có những giới hạn mà cơ thể chúng ta không bao giờ được vượt qua. Những giới hạn đó vẫn còn là những ngọn núi vô cùng cao lớn. Và nếu chẳng may ta trèo lên đỉnh, thì đằng sau sẽ là vực thẳm. Nói cách khác, cơ thể con người vẫn và luôn luôn tồn tại những giới hạn mà chúng ta không bao giờ nên vượt qua. Vậy thì những giới hạn đó là gì? Video này sẽ trả lời cho bạn, thông qua bài viết mang tên “Giới hạn sức chịu đựng thể xác và tinh thần của con người” của tác giả Gekki_ đăng trên Spiderum nhé. ______________ Tìm hiểu thêm về cuốn sách "Động Lực Nội Tại: Làm Sao Để Yêu Công Việc Của Bạn Và Đạt Đến Thành Công" - Tác giả Stefan Falk tại đây: https://shope.ee/5pdQGy9iC3 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWJGVThVMVJNcnJjeVY0Z3ZNSzEwUnpEWE91d3xBQ3Jtc0trcmk0Z0lpMTFnVlBmc1JhNWp6S1dFcEZjOE9jMjRnYTU2Q2pob1JxNzhuQ19GVUF6Sk9qYnNZZkNQSmYzRjQtTTJaY0pUYm5UWktLSmhNNlUybjRDN2NFZkdLaFowSmMzRlRKNTVwQ29uR3oxTENSUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pdQGy9iC3&v=W0CpPZocPa4 Ghé Nhà sách Spiderum trên SHOPEE ngay thôi các bạn ơi: https://shope.ee/503HSwXlEB https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkRfNllvcWZaemhkUS15NTBrZHd3X1dXWEwwd3xBQ3Jtc0tsaHUyR0VmTGtaa1NaZ1ZUdU1EbkFJWk03UTRiYmJKZm5VMmQ4dXdNN0tRQVdicGlyeTlmQk5TX0JxQ2dGU2NoVGZ3dUNwdE1PdnVTMjZsX1p0TGU1WGtFNV9BXzdOMU5ET0ltMGV1dWp5b18taGhmNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F503HSwXlEB&v=W0CpPZocPa4 ______________ Cùng Spiderum hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu tại đây nhé: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVVESDV5QnZobGpNekIyZ19neGtid2hIMTZmQXxBQ3Jtc0tuUW9zMHdHZmh2OGVVQVY0WHhMZEVKMUZKZXc3M0VCclJRaE5pcXpEaGN0eGtHQ1lScjZEX0dPVXJLT1NQQm1DRlRnbGg2LUZPTmlvTXJXY0tyTFQwZ0pTZDdZcm0wM01hUFJodDZMOWRRbEhLOWVaOA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=W0CpPZocPa4 Cùng lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề tại đây: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVR4WVAxNXZYd1RUQ2c5a1hHeDZBN0xOTlBPd3xBQ3Jtc0ttOUh1ZXRDaHJQSEo0LU51bWhWRTNreFdaRzgxb2QtZGdEeEdDX2ktQW9sWV9UQUQ0S215bFl3MlEyR2pmMUo4UXlCX09PNUx3S3VLdkI3QWxGVHlFSmNud3RQTVpMYmhhWWRhRFh0Z25MOHotX3UxSQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=W0CpPZocPa4 ______________ Bài viết: Giới hạn sức chịu đựng thể xác và tinh thần của con người Được viết bởi: Gekki_ Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Gioi-ha... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHo3ZkpXQXNDSFBINTh6Z25CVVZ6aENZS1hvd3xBQ3Jtc0trUFhnaUZhMVZBYko2T0NaN01lQlRfR2N6RDIxVnI2VzRhN0JPMS1QRnJkdGJrdzZyZkxOZVVmdzhOQUlRcFg0RHF0NEFRQ053SXFWUlRYZXJQS0tkQXI0SDhjb0NDLVhnSWt5Z2JITmI1TldQT2MtOA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FGioi-han-suc-chiu-dung-the-xac-va-tinh-than-con-nguoi-CK3KDHrJAGok&v=W0CpPZocPa4 ______________ Giọng đọc: Khánh Linh Editor: Khoa Beo ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

14m
Aug 26
“BỘ LẠC CÔ ĐƠN” & những ánh nến LẬT ĐỔ Tổng thống HÀN QUỐC | Lê Khánh 123 | Thế giới

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGk2dE9ERnFLODZVSzBLSnZzZzJDUmQ4SmFwd3xBQ3Jtc0tubmNNRm9oLVQ5TFlNaV9RZjl0QXZmSmlJOFFjbTNmaG9RLWs0NTRIWmpHVFMtdnRRTE9PMjdPS1prUXFyU1ZSa2tDaW92M3UyRUtfSUpDVV9iRmV3RGEzSmJHai0ybWlURU9EVTlPYWpGWVZFc18xcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=27T0MvOt2Q8 Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đấy ngay hôm nay: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnNvWWVuRC1Xb2J3ZGdMWmhDTzluS05pNGFad3xBQ3Jtc0ttT3RDOXkyVUdvajY3VmdIaUFMeFdfaHl0VDBRbHNYdTRHQTNuMXc1eHNzMDNhTTNiVzNUd1VTb3JBZThVNU10M0ZCNVFiMFZTaUlVRE5fUzV6QWFHSFFBSFpQcUNSbFFTbkZYZmtvcW5hN1JVUEh1Zw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=27T0MvOt2Q8 __ Honjok, trong tiếng Hàn Quốc, có nghĩa là một bộ lạc cô đơn. Từ này được dùng để gọi tên giới trẻ Hàn Quốc khi kinh tế nước này vừa hồi phục sau Khủng hoảng tài chính năm 2008. Honjok mô tả một thế hệ thanh niên thích việc ăn một mình, uống một mình, hay đi du lịch hoặc xem phim một mình. Trên tạp chí Vogue, Monica Kim viết, họ thích dành nhiều thời gian cho bản thân hơn và buông bỏ mọi thứ xung quanh. Áp lực về việc lập gia đình và kiếm tiền đã làm cho họ cảm thấy căng thẳng và không còn muốn quan tâm cái nhìn của người khác về bản thân. Thế hệ honjok này tôn vinh lối sống cá nhân như một cách phản kháng trước các chuẩn mực truyền thống. __ Tìm hiểu thêm về cuốn sách Chuyện người chuyện ngỗng của tác giả trẻ Vũ Hoàng Long tại đây: https://shope.ee/9pB56J0F6Y https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDdwbmE4RVR1UHN5cjEtT0pvUGx5LTBFSno3UXxBQ3Jtc0trajliZ1Z4ZjJKMWJaeHFFZTVocVNQTHJfcDlHdVhFRWZScjVQUTlxdGRoNnNLczNXM3B0eXV2ZUE0UXZFQmw2RDY3MzZLaUhoNXp6dXpyTG5QbldvbzRxODk1b2Nwb2xGb3hqM1psTW9hVlpwWXM2VQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pB56J0F6Y&v=27T0MvOt2Q8 Ghé Nhà sách Spiderum trên SHOPEE ngay thôi các bạn ơi: https://shope.ee/503HSwXlEB https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJ3a1U1Q1YyYWtlSDFuS3lpc2NFS1BtcFlUZ3xBQ3Jtc0tsbjRld1lTX3lNcF9rdVYyaGlCY3RSQnNyei1XY2JGUmJralBIbGlsaU5haWpkQm9XSUdJUXhad0hSVWljSmJhemhwSl9BYy10UFJ1dmJ0MFdmbGNhQWszNFlqWHptWXZYeWVIREZLblBFNDNHMUNtcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F503HSwXlEB&v=27T0MvOt2Q8 __ Cùng Spiderum hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu tại đây nhé: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm0ybUxsaVBuVmxicmJ2dlo4ZmdEamJnRUJRQXxBQ3Jtc0ttSXJXZGVDWGdoRHlscVk3eFVuRzB2c2NwUXdGTHVCVXU5SlhkbmJiZG5jZ2xnT2pwMXJkS013NFN6TDFiMkcxRFM5RXVJMXhlZHBUYzVEWWdBb1plRnFvLWZaUlAycHUzSHdMajNrZHNJbHNZMzgzTQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=27T0MvOt2Q8 Cùng lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề tại đây: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazdySlBnUVNYaFJnb1pOWmgzMlJiaUFtaHFnUXxBQ3Jtc0trRHNwVWNKZ2dwQUdrX2pJaGhOSU9kenRUYkMxZkVmSFFZYkdla1J4SExySmYxams0bW15TnZBZk52NkVNY2p6cjlLYXBaTDAxa0pZNm50ck14djA3ZEdQb3NxRExwXzFKSWdaelNsNjRMTU9NNjlvaw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=27T0MvOt2Q8 ______________ Bài viết: “Bộ lạc cô đơn” và những ánh nến lật đổ Tổng thống Hàn Quốc Được viết bởi: Lê Khánh 123 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Bo-lac-... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW9pQmJuSmYwU05TZ05SajZPMHdfX1NBaGJ4d3xBQ3Jtc0tsU0d2NTBRdGhuUklGQU1SNFBUWFBVVmhLWFFZSkRfUGMxams5TU5qTnZkT1AtNUFMaXNSY3VCMWhRTWNmV2VfNVdxTzBMZk5xWmMtbXpoSGNWcWpfRFFzUUMyRWNxS1Nic3VsZnd4YWlzcFI5UDVNWQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FBo-lac-co-don-va-nhung-anh-nen-lat-do-Tong-thong-Han-Quoc-LwMCzJ1HFbGY&v=27T0MvOt2Q8 ______________ Giọng đọc: Samurice Editor: Pinkdot ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

8m
Aug 26
Toàn bộ cuộc đời OAI PHONG LẪM LIỆT của ĐỨC THÁNH TRẦN | THẾ GIỚI THẦN THOẠI | THẾ GIỚI

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVJkUjYzVVFuY1FfcFZLNlJ4c2d1WWV5bV9vZ3xBQ3Jtc0tteUtZV3FlVXl1SjZPVVNtbTBPV2o2ZDdGcVpxbVRUVmE4a1JqLTA0T3JUQlhQQTk0ZzFKWEFxbllPal9xcmtzTS1jWXFodDFBQkkzb2pYck5LVTQ1U0dGQ09ISC03dklzSDBvbW9FRUJLZE9lWG1aNA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=zhLI13y_OXc Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đấy ngay hôm nay: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGdwTWlWMkRaSjNlc2FOeHUzbUFWWFc0bkd5QXxBQ3Jtc0tuWkdMNEJEM3RjaEpsVHlsQTZnTHByZ2dBQ2o3T3VRUXp0NHVXY3BFeFdoV3JtcG9OeDRHZzBtMEJTZkVfS0pDNjkzZ0xoOUZpMDhmRUMtdURKd0tmZUV1eUtxZ2Z0UWFDb2hnUnZRUVRVUURkd0lFNA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=zhLI13y_OXc __ Toàn bộ cuộc đời OAI PHONG LẪM LIỆT của ĐỨC THÁNH TRẦN | THẾ GIỚI THẦN THOẠI | THẾ GIỚI Ông là một nhà chính trị lỗi lạc, nhà quân sự tài ba và cũng là tôn thất hoàng gia Đại Việt thời Trần. Phần lớn tài liệu nghiên cứu lịch sử và cả dân gian thời sau thường dùng tên gọi vắn tắt là "Trần Hưng Đạo" thay cho cách gọi đầy đủ là "Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn", vốn bao gồm tên và tước hiệu được sắc phong cho ông. Ông được biết đến trong lịch sử Việt Nam với việc tham gia chỉ huy quân đội đánh tan hai cuộc xâm lược của quân Nguyên – Mông lần 2 và lần 3 năm 1285 và năm 1288, cũng như góp phần hòa giải những mâu thuẫn giữa các chi nhánh trong hoàng tộc, góp phần tạo nên sự phát triển vững mạnh của nhà Trần – một trong những triều đại rực rỡ nhất của lịch sử Việt Nam. Với những công lao to lớn ấy, dân gian tôn thờ ông là Đức Thánh Trần hay còn gọi là Cửu Thiên Vũ Đế. Cùng Spiderum chúng mình tìm hiểu về cuộc đời của con người vĩ đại này thông qua bài viết “HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN – CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP” của tác giả THẾ GIỚI THẦN THOẠI ngay thôi nào. __ Tìm hiểu thêm về cuốn sách Chuyện người chuyện ngỗng của tác giả trẻ Vũ Hoàng Long tại đây: https://shope.ee/9pB56J0F6Y https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0hIc25WRGR2Wkc4ZnJodkRoTThJN0dqTXZOQXxBQ3Jtc0trZW5fdGpyTWFhZlU3VGhYblRhVDFOcnZKMkEwZDRGWFA5UHZ5blpRWjFFTm9EbnNTM0EtSTg3ZUhxeTR2TVJwZzNuQ2Zwa09ud05vZi1lczBKYWp1YmpiZXR0Nzc5aGlVXzltbHh2OEI0R1J2dUU5dw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pB56J0F6Y&v=zhLI13y_OXc Ghé Nhà sách Spiderum trên SHOPEE ngay thôi các bạn ơi: https://shope.ee/503HSwXlEB https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUF6M0ctM1FYOW0tZl9Qd1FzVi1sdWg4N3JEUXxBQ3Jtc0tranc5RkRkdDZObjY2elVTdHBVcmJ4VEYwTENUeXp4MlgzUVFfSGxfZk5zUGNjVnRaQTd1cjZrZUJyaURjcDFaa2Z1YVM1UXFZMlp3anlBb3J5VVlYZ2tPNFFpa01LNmlkdWlXSEdfOXJhUGJlM1NzTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F503HSwXlEB&v=zhLI13y_OXc __ Cùng Spiderum hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu tại đây nhé: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFlIODYyZ3phUy1DRkhSLWNDM1F6bHJfc3V4Z3xBQ3Jtc0tuZmZpdnpPUEFZOUNpRWdub3RyVUpob3ZUZ096SkVkYk5VOEhEck0xeXJwU3JjSy1NTHVDQU1vN2drWG9yZjRGVG16LUlxbkE1RjJSa2gyWXRINHRUZjVFelhaYWVmTERnenowNG1XdkdpNm92TXFpVQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=zhLI13y_OXc Cùng lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề tại đây: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGR4cTdFSEo3TDduM045eWhqTXF0bTk5bEwyUXxBQ3Jtc0traUpKZFR0Wi1NQkJyRl93Y1FKdGVQOHFCTTcxVnp0c09xYjBaOHI2NGZHblpGZ2tpUlBSMV9jdXpfZ19iajJqaDVUUUx5SGlLQ0tFaTVULS12SDZzbjNJR1k5TG9YUGZ6Z09RM2xVakFYNkRZelhZSQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=zhLI13y_OXc ______________ Bài viết: #LS002 https://www.youtube.com/hashtag/ls002: VÀI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI CỦA TRẦN HƯNG ĐẠO - ĐỨC THÁNH TRẦN CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM Được viết bởi: THẾ GIỚI THẦN THOẠI Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/VAI-NET... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUVmdVEzUVR5aTdZWGZLM3ZOZTBRZ0JhZExiUXxBQ3Jtc0trbHRQUEMyTlZoZW9nWnd0bTFITVRVRzI5YUhyRk9aQ3FCclVxY2Y0RlByWVhGWkkxOXd2aDdvakhCVXlMd0VmLTFnaGFJWlZ3OWtaX0tHRmZFLWlVT3NCQktLVVFxWE5mNU85Rm80MVlKdTNwWHN2TQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FVAI-NET-VE-CUOC-DOI-CUA-TRAN-HUNG-DAO-DUC-THANH-TRAN-CUA-NGUOI-DAN-VIET-NAM-LC00rSWgRV6H&v=zhLI13y_OXc ______________ Giọng đọc: Nam Editor: Hikari ______________ Bản quyền video: Artwork credit: Đuốc Mồi -    • TBVN #05: Hưng Đạo Đại Vương – Trần Q...   https://www.youtube.com/watch?v=SW9Evqcvlek&t=0s Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

43m
Aug 19
Có phải các trường ĐẠI HỌC ÚC đang VẮT HỌC SINH QUỐC TẾ như vắt sữa bò? | Huskywannafly | Quan điểm

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbko0SkV6ejliamVXT2RKVm5zTTFNbjZzVkdrd3xBQ3Jtc0trRGhhdnRCWGtWSWtmeWV2SW04RThEa19JMEExRENaZjhOYTdWZmZQLUNWTW80elJWSzRsbkRJcmRWbkJZTlZNRWp1clFnTjc0T3pocnBzZXRTLWdyWnFtY2tLdlNNU3pNUlZReUpHUGx4aHBqaHZxNA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=uXeNIVQ1NPY Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đấy ngay hôm nay: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUh6OE9YdnVERzhtT1pBQ2hINm9kNUFwNkM2Z3xBQ3Jtc0trZE1VTXRWaXRMLUxtS2dTX3ExQkI1WWk3eEhjdHd3Z2xERFVoZTNzV1g0TWVTTnRKZlYtbDdybFNHNzNSS0lfOFRSQnh3ZEN0WGFrN2tuWG9NNXhCaVRHYlBpNGhHU0xYbzZ5d01lQW14ZldsUmliTQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=uXeNIVQ1NPY __ Vào năm 2018, tại một trường đại học danh tiếng bên Úc, một nữ giảng viên đứng tuổi ngành nhân văn đã hẹn gặp một sinh viên quốc tế của mình. Cô sinh viên này đi cùng với một người phụ nữ khác và tỏ vẻ lo lắng. Trước đó cô đã gửi thư điện tử và thông báo về việc chuyển ngành học - nhưng có vẻ như, chuyện diễn ra không suôn sẻ như vậy. “Cô ấy không nói được một từ tiếng Anh nào và không thể hiểu những gì tôi nói,” giảng viên kể cho đài ABC. Ban đầu bà tưởng rằng người phụ nữ đi cùng là một người bạn, nhưng hóa ra đó là một thông dịch viên được thuê để hỗ trợ buổi gặp mặt. Cô sinh viên ấy đã hoàn thành năm đầu của chương trình học mà không có khả năng nói được tiếng Anh. “Điều đó khiến tôi sửng sốt,” bà giảng viên nói. Tại sao một sinh viên không nói được một từ tiếng Anh nào lại lọt được vào hệ thống giáo dục của Úc - nơi đã và vẫn đang là miền đất hứa của hàng nghìn học sinh Việt Nam? Đây là lỗi cá biệt hay lỗi có hệ thống, được tạo nên bởi sự cẩu thả trong quy trình xét tuyển, và bởi lòng tham tiền của hệ thống giáo dục đại học ở Úc? Cuối cùng, nếu giả định trên đúng, thì ai là người cần phải chịu trách nhiệm? Giải pháp ở đây là gì? __ Tìm hiểu thêm về cuốn sách Chuyện người chuyện ngỗng của tác giả trẻ Vũ Hoàng Long tại đây: https://shope.ee/9pB56J0F6Y https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkt3VGcxUkpmb2JuRHFDeE12WGZueWlya2ZId3xBQ3Jtc0tsV01sd0k2ZjNXOFJtaGRBcFRrNTZsX0s1akkyLWlWRHM4T0VSMDZpYnRnWUlEZERrRWZ2ZzZ4TG56N1NoT0ZYN1NuZW84WUZ2RVNqMUs1bDQ0aGFrWDRlTF9zeE1pelgwYTVLY0VPalBHQ2NJa2duUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pB56J0F6Y&v=uXeNIVQ1NPY Ghé Nhà sách Spiderum trên SHOPEE ngay thôi các bạn ơi: https://shope.ee/503HSwXlEB https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa21CSU1yZHhXWnBnYzh2U2IxX3Zfb2xjMTh5QXxBQ3Jtc0tsVWU4b0JHeXF0R29aVmlDNE9RNkhua3p5OGVXTlFpRm1kVzNEWGRsQWdzSXp3a3BqdC1fLTQxRDhYbjdxWUxIdDZleDhXTUpyQ1BObkRFS0UwR2dVQlpkVGtBaVRJb1JCZGpPSjJza0t4UXhldWh6OA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F503HSwXlEB&v=uXeNIVQ1NPY __ Cùng Spiderum hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu tại đây nhé: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUd5OFhuQXBSM1FWai1zTlUtMGFKUURFLUs1UXxBQ3Jtc0tuYXNTVE5FLTJfT2NYMnVyVDhSV3dwOGNoLXpOY2VoMVBOdng3NF9QcVg4SWtJOEFBdm5JeU9Mek9BWXJ2d2MzaWhUeThtOFdSNHVvNlhQUzZJYTNFQk9OTlFacVZuRF8tU2thQXZxYjJmUF8tT2xPOA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=uXeNIVQ1NPY Cùng lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề tại đây: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHBuaEFyellvdjVTNVdnSWh0QnBUZzBMcWVMUXxBQ3Jtc0tsNnAta1BHajdNUHdQX1ZYM2RpakpqVlV4VzlvQkVhbktaVUl5dmFmNDFSQzl5Y0ZmZG1RTDRIZHgtYTIzdVhfRGN1aGREQkIxV1o4Rl94SEVmLThOWUk2UEQ2bVI5QjF3VWt6NVdmT25LYnpDMU1lSQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=uXeNIVQ1NPY ______________ Bài viết: Có Phải Các Trường Đại Học Úc Đang Vắt Học Sinh Quốc Tế Như Vắt Sữa Bò? Được viết bởi: Huskywannafly Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Co-Phai... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWVEeXA1X0VLWC1KNDJrN0xyVTVBdkc4Yk5NUXxBQ3Jtc0ttWkdnaHIweXY0d1VxbDdSb3hlYjZ1YnZIOEc5b3cxOG1NUmJoNUdjNWhTS2ZCWDJWWGdnVlRiMmlheFVOY3Q0QWFwdjFDSW1ac0xSMWxvalZRbEUzY1prM1JaRGxEbG9mcTNfSGxabERJWW81aURhUQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FCo-Phai-Cac-Truong-Dai-Hoc-Uc-Dang-Vat-Hoc-Sinh-Quoc-Te-Nhu-Vat-Sua-Bo-ozg&v=uXeNIVQ1NPY ______________ Giọng đọc: Samurice Editor: Khoa Beo ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

17m
Aug 19
3 câu chuyện nhỏ và bình minh mới của Spiderum | Việt Anh

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEtRdjBtWndyZVFFbncwX1BEbUZuWGdZMVA2UXxBQ3Jtc0ttdnpvekJfWGYwSmhOWnh4aEI0UHQyUy1nUDVCTzNNbmtZVlo1VDUxMTNfQUFkS1hhVE84Q1pEZ0FhN3lWd3RIaXFyYVBtOEd0RFJFZVJ1dkl3Slg3N0RQeHFhdExyd3NPekNmWkVtNGJqTmxpSl9XYw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=zjBlMhHPy5w Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đấy ngay hôm nay: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXY3UWN6ZUtaYVpIdVdGQkRiOWc0SVc0ZFRxQXxBQ3Jtc0ttekRodHJ5a19WWEZMcWUzUE1vcmZaQWVWeEk0NXVBSHNlVktzMzJkLWVlUlZUd3RmVEt1YzdRV0ZRelQtN0JuMXQ4WDBkQWpCWnVLLWVYTE9iRVcxMWZpbjkwWUZHalVXSldxOXlsSmY1MjVrNmxmdw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=zjBlMhHPy5w __ Xin chào các bạn, mình là Việt Anh, founder và CEO của Spiderum. Ngày hôm nay, mình có một thông báo vô cùng quan trọng muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng trước tiên, mình muốn kể cho các bạn 3 câu chuyện. Chỉ 3 câu chuyện nhỏ con thôi. Không có gì to tát cả. __ Tìm hiểu thêm về cuốn sách Chuyện người chuyện ngỗng của tác giả trẻ Vũ Hoàng Long tại đây: https://shope.ee/9pB56J0F6Y https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEE5STBmQWp1TjE0em1oV1JpNGREdm51QWF6QXxBQ3Jtc0ttS282SHVqX2t1a2pOd3E3TVl2TjlBNXNuV2YwRk5uR0NlSjhZNFNsbDNQR3Z0ZzJlT1Vzdm92VEZzUUN4QmJ5ejNQNHg4bWVUSXJGcXk0S0RwZGtfMk5vbUdaQXNQY29ISTBmR253cnpVV05McU43QQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pB56J0F6Y&v=zjBlMhHPy5w Ghé Nhà sách Spiderum trên SHOPEE ngay thôi các bạn ơi: https://shope.ee/503HSwXlEB https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGY1WVJCU1czVENnMF9GeDJuMnpPVUdPeUE4Z3xBQ3Jtc0ttRlhza1JaT0NwZVpFYzR5ZUNNRXNfbWZpdk9kSXUxUlZXQmpsbU5abXZkV1Y4MHVVMDBNV205eGFJblRKclV4dWhGOEludHJmT09ZaGNKblFDVERhNkJyWHNvbklnZy12MlVVVVdsWTl6elVTU2RKRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F503HSwXlEB&v=zjBlMhHPy5w __ Cùng Spiderum hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu tại đây nhé: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDA1LUJVSU0zMnBNU1JIQlAwbjA5dWxmdHRqQXxBQ3Jtc0ttbzFySXNKWXhCUWctOGFuYm4ya2ZMalRwMWJuUXNaM2lhSnBVeU5zdnVDRVRBck1rTi1qTnpJcjhHV1VnM21JM3l2cjE4UksybzF0bkVGUjEtYXhLLXdjOE1ERE9OR0VDMTlRTDBDN0xZOV9VcjBfcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=zjBlMhHPy5w Cùng lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề tại đây: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2dlUXhFNUlveTNha3N2alJRYjBJa3U1LWRTZ3xBQ3Jtc0tsSVE2Z1JLX0VvTnNDNUk3Q3BtV2VQRGhRNENVYllsZmNZdThKUGJNNXhBYk4zT0tEWHBScFhPX2hxdkg4RDNVMlJoVm1PdFE0MEcxamR0OWk3OHhPWWFvZTNsUjY5M1F4SmI2aWRJWm5rMmJMUDRCbw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=zjBlMhHPy5w ______________ Giọng đọc: Việt Anh Editor: Khang ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

10m
Aug 19
TẤT TẦN TẬT về 2 vụ NÉM BOM NGUYÊN TỬ THẢM KHỐC Hiroshima và Nagasaki | Hải Stark | Thế giới

Ngoài mảng Thế giới kịch tính ra, thì chúng mình cũng có mảng Khoa học thú vị không kém đâu nhé :D Ủng hộ mảng út ít nhà Nhện chúng mình tại đây:    • GIẢM CÂN NHANH: Khoa học khẳng định K...   https://www.youtube.com/watch?v=ZZO0LaRB24c&t=0s Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXFhbkh2UnB4MHJLd2dnNWRVd2VHdWw5S0xiUXxBQ3Jtc0tuRktlV05Ma2tUd2h0bUVfUnlqcGdXZ0VXWEtfV3NHbXBpaHZxUjNZQ0w2ajNCTFlUU0E0MlNGQUN3dlZxbWJISHExTjFOWnVjUGxoTXJCeFVsbzlNSnQ0VGVacHlpZ3ZLS3BVZzBMSkFPWUpLLXVLYw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=-xc9WnrAhBE Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đấy ngay hôm nay: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2U3WHRzbGl4QlZUaWlhVW43dHNkbUNScW9rZ3xBQ3Jtc0ttQ0pNM2JWR29XWG1TRjJPMTVRbTNqN0pxdk0xU05XNU1lNGo1V2RYeG9ZQ3V1TWFEbWNQRUFQRVI5djgybEFRazlLVW5zWXNQeW1vT0FPTFFVbGxLTVNQWFNOdGs5X1lJaTdYUHd0WUZ6QkFJc0hPQQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=-xc9WnrAhBE __ Vào năm 1945, Thế chiến thứ 2 đang dần bước vào hồi tàn cuộc. Quân đội các nước phe Đồng Minh mở hàng loạt chiến dịch ở cả hai mặt trận Tây - Đông ở châu Âu, đẩy lùi quân đội phe Trục. Đến ngày 8/5/1945, sau khi thủ đô Berlin thất thủ và Đức Quốc Xã ký hiệp ước đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh chấm dứt ở châu Âu. Còn ở mặt trận Thái Bình Dương, chiến tranh vẫn tiếp tục xảy ra ác liệt giữa quân Đồng Minh và quân đội Đế quốc Nhật Bản. Tuy nhiên Đế quốc Nhật ngày càng lâm vào thế bất lợi, nhất là sau những thất bại trong các trận Iwo Jima và Okinawa; cộng thêm hàng loạt chiến dịch đánh bom các thành phố của Nhật Bản, viễn cảnh kết thúc hoàn toàn chiến tranh trong năm 1945 hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy vậy, Đế quốc Nhật Bản vẫn không có ý định đầu hàng, dù thiệt hại và thương vong của dân thường do các vụ đánh bom ngày càng lớn. 66 thành phố của Nhật Bản đã bị không kích, khoảng 1,7 triệu người đã mất nhà cửa, hàng trăm ngàn người thiệt mạng và bị thương - đặc biệt là trận không kích bằng bom napalm ở Tokyo ngày 9/3/1945 đã khiến ít nhất 100 ngàn người thiệt mạng. __ Tìm hiểu thêm về cuốn sách Chuyện người chuyện ngỗng của tác giả trẻ Vũ Hoàng Long tại đây: https://shope.ee/9pB56J0F6Y https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm41SnRpY05NOHpCT2tLOGJYSDQyazNLQl9LQXxBQ3Jtc0ttWGVHN2JjckVBT2FMRVFiUGx1WGdCTEE2eTdseV9RckY0T3F1OUpmNk1hVzU2THB5LXYxWi0wOW1DdmREeG8yUlM2YmE1TmNnckF3RWhMOWNXTVJkR09LSXRVY2ZqaU5TQnctWktXWHhTSTNvN3hhTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pB56J0F6Y&v=-xc9WnrAhBE Ghé Nhà sách Spiderum trên SHOPEE ngay thôi các bạn ơi: https://shope.ee/503HSwXlEB https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1drUmVnVkhqbUNwNGRtSE9iblZFYTVSa281Z3xBQ3Jtc0tuVnBZN013U1JDSHU2eGk2eDhyS1JqTE1QSGdzWE5JNFNBQzFsSWpaVmtZNzR4TnRZcExYU29hdWZIX0FWdDBfSVhqRHp4czZ6M0FMQkJ3V3B0ZnBxTW56M0dwcmRvY19memJuUXpwX1VuLUdGNUZQaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F503HSwXlEB&v=-xc9WnrAhBE __ Cùng Spiderum hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu tại đây nhé: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa08yRF82cG8zQUlHR0Q3dXhydXVfLWFQd3NrZ3xBQ3Jtc0trU0doSlhqMWJNdl9fQlFLUmNWU1NDUnNUbGZhdmhQLVB5QTlhaGh1R2V3RFcxWV9yS1VyVjFSWEFoRDRSLTlNQ01tWUtiZDBQTk1kM3ktdjh2aFhyRnd0QkVhOXRMLVhGMGkzNjUwWXpHMWhMaWt6bw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=-xc9WnrAhBE Cùng lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề tại đây: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVJ1QktZc3JZZHBOQWNCakVVRHhmR3NZN1hFd3xBQ3Jtc0ttdjFqNmpIMzRwcVRFOWxXMk9jdEsxQ0ZMb3dKcEl5WFFTcDc0UFJCb255c24wbXJqWXZGTy1xRnIzajlBQWFvcWdvemxlOTRnZmdNREZiRW0yekVBM0lYRmpBYjcyTmRtWWoxazdEbGhMaVJQS3lPbw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=-xc9WnrAhBE ______________ Bài viết: Sự kiện ném bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki: Sức mạnh khủng khiếp đến từ vũ khí của Tử thần Được viết bởi: Hải Stark Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Su-kien... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTVuSkwzTkhBTTFacUxZZ1NEbnE0SV9HQ3VNQXxBQ3Jtc0tsWXZZUElpb1Rwci1zc3VxN3pJWHpRWXA4QXY2OTN3RktUMk8xb0lGMVlETy1mTnFfVTljTEtsbV8tQTJUX1F1TjFVaVpOX1BQMzBmUWJha2xPU0R6VTlmekdWN0V5WjB5Sk52QjJISnhkMGdsYXFoNA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FSu-kien-nem-bom-nguyen-tu-Hiroshima-va-Nagasaki-Suc-manh-khung-khiep-den-tu-vu-khi-cua-Tu-than-qLGuTXK5sMh4&v=-xc9WnrAhBE ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Pinkdot ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

22m
Aug 19