Spiderum Official

Spiderum

About

Kênh Podcast chính thức của Spiderum - cộng đồng viết với tên gọi thân thương "Động Nhện" - địa bàn hoạt động của 50.000 thành viên, những người đã và đang tiếp tục đóng góp hơn 40.000 bài viết tại website spiderum.com Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

Available on

Community

992 episodes

8 thứ người Việt Nam ĐƯỢC VÀ MẤT khi DU HỌC MỸ | Spiderum | Giáo dục

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: 8 thứ người Việt Nam ĐƯỢC VÀ MẤT khi DU HỌC MỸ ✍️ Tác giả: Spiderum 🎤 Dẫn video: Nguyễn Lê Minh Thy 🧑🏻‍💻 Video editor: Pinkdot 🕵🏻 Hiệu đính: ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjcxcmlERFZPV2tOOUtDekY4dHhReTg0Y1BkUXxBQ3Jtc0trQmQzUWEtei02TlZCcjNNOTF2UExkUndCb0NoUTdQc21tb0ZDeENMUUVqODRfZmZtUFktaUV3SlFkTjhtUzk5SmNmSk1mM0ZrQWFzZTN4SHRhV3R2NXhGZTE0b0VtMkhKYWJ5RWg0TkRGNlNUaUtUNA&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=A2AQVLA8UPQ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkE0d0hkOGhZbXEyMXpEdERaNWY3czZyN1c5d3xBQ3Jtc0trU2hEMVRTRER3WU1sd3JOVXY1WTRCSjc1dmZLRWpFa2o3WDdSN1R4bnJ5R0MyekQ1ajZCTTNLRHpEVmwwSGlNQXlGeC01QldZd2NJZ010cG0zWEhycGV6bDVMcW5lZU1NMWVmNUpobl83MUlDVjdXbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=A2AQVLA8UPQ - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDhSOFVyRDFsY3FmUUlZdzdQazJNQU9FdThvZ3xBQ3Jtc0tsSllCRkR1bXk4Sllsejl2NDc2R0dVR0puc0RIXzRWRldzd1NLQzVEMUZYb0VRNjQ2THhyTncyYVhrZEhzNjlZT1RiSF9NOFY4VmlJVkNLRnlzSmttWmpMUkxqSmJPc2JGSlNDYlZ0VlhfNXZ4WUhNMA&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=A2AQVLA8UPQ - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://budurl.me/youtube-spiderum-description?utm_source=youtube&utm_medium=product_shelf 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXZIV1RJRUpjTm80MndmYmJjR0NxeUZ4NnY3QXxBQ3Jtc0tudThHVU5qZHBPVDdYZ3R5ZzlqWVpBVEhzeGxsTXQyVjVoMjJROGNMQ3hlblFRY1Z6Q1ZzQ2paM0VUSnljSUE4TmJDQzdpdHY1bGVJbVRBZ3M4NUY1dnNJMzNyVDRIdEJnUHNPbHRuQWotM1ZfRWJsWQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=A2AQVLA8UPQ 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFBZUUhCQ1gtNTN3Y1p2ejJXQzJXcUtpM2owZ3xBQ3Jtc0ttWXFOa2VJdHo4UF93bXd5QlBZalB4b3BvdWxMVnRVeHFtQzRnMU9jNm1FRkNUVGZJa1V5UHlzbDQxa2xTTFNtWVlTcVhFTmY5cjQwT2ZDZ05ObnJSaGQwU29Fd1JqSmk3QW1Kb3VCbzNPZXdRdmpnMA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=A2AQVLA8UPQ ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

18m
Jul 13
THÔI MIÊN HỒI QUY TIỀN KIẾP: CHỮA LÀNH hay CHỮA THÀNH QUÈ? | Keira Ngo | Thế giới

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Is past life regression therapy ethical? SỰ THẬT VỀ THÔI MIÊN HỒI QUY TIỀN KIẾP VÀ HIỆN TƯỢNG ĐẦU THAI 🌐 Link bài viết: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEstZmpjZng1WlcyeU5wYkNjVDZ4cG90Nl9xZ3xBQ3Jtc0tucXYzcjZYc3oyRWdKX1BhREx1a21CWGZSYWRXZHozSmE1Y1RVcTVFM3VibTJDWm5ZYTZfMkc3Q2pRTmpDZjVWZ1ZTTU1LZFc1VzJYbkE2cVZ6UDF2SHd5eFExQkJ3aFZ1Smc2Qlh2ay1zVGFUNGRLdw&q=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC5797677%2F%23B6&v=3qqYG820R8Qhttps://spiderum.com/bai-dang/SU-THAT... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWdnaXNSZ0QzZnhFY2hTUVhmQWo3MWxPcWZ0UXxBQ3Jtc0tuWnJfVVNWcjJkYWNfTlZMdFpVQmRDaEYxZVJHOVN6R0V6a2dMclp4ZWFEeWFMVTZndGszSmF6VVRicmROdmNlNUdkODFQcWlkclFLMGRKVXQySlBZYUpjT2g1SS1OYy14RnJKRkhHQUtOT1NJR1FyWQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FSU-THAT-VE-THOI-MIEN-HOI-QUY-TIEN-KIEP-VA-HIEN-TUONG-DAU-THAI-jIZPLXtwONAz&v=3qqYG820R8Q ✍️ Tác giả: Gabriel Andrade Keira Ngo 🎤 Dẫn video: Samurice 🧑🏻‍💻 Video editor: Nguyễn Sơn 🕵🏻 Hiệu đính: Méo ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1BHcTBVUUMtUmotMy1qQ19uZGZQLVZOU0Uzd3xBQ3Jtc0trZmRsOTZEbnFkM3I0dWlsVDNnak0zLTFNdnkwZHMzS3MzWUg2ajZYMTJMay1IOUItZjJKWDdLUHdrV3Z0TUhEcnFPaHAtMlNSb2dERkxfY3lBdEJIa0FaMFM4ODZ2ejlLWVJ5aktCQ215ak15blpRZw&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=3qqYG820R8Q 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGhYQ0NsbHo1MW9pWk01MEhGNnFJWFgweFgwd3xBQ3Jtc0tsSHdmeXZsQ1QyeEhrdVhIbFY0dUFnRVRrdXVwZ0hPaGNsY1VleEN6bGlhTzh6MjhUeEtQM1c1WkdQTkZBXzRaUzVrWVJzQ1BIYjh5SVl5TDZYajE2eDZ2X1lFSGVkOHdBVEk0endfSEF5aEtBR3BKVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=3qqYG820R8Q - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2wwWjFXYVR4S25UX3IxRFVzRkM5eDFiY0Y3QXxBQ3Jtc0ttb0dmUFhkSE1Ud3NfM2lkYi1MSVNaNlpqZkkyZ184NkJKZlAtTk9JSktLNFNqc1Raem5BN2FhekJwVldqcDFpVFJlMWMwU1V1VUtTUjBJaEJvaFdmY2U2RDhUVHNLTlMyV3AxYjFTMWNsVm1qNU9zdw&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=3qqYG820R8Q - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://budurl.me/youtube-spiderum-description?utm_source=youtube&utm_medium=product_shelf 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGNJTWxMRDg3UG1SNDhfXzlIX1FFb09meThxUXxBQ3Jtc0tuSGdUWXVQdUFtZEF0YjZUYl85anNNMUdQckFQajFPSDR6OXpLeVp4c21XWF8xTk5GbzRuNzNJS0d2NEZCN3YxZUFWcmIwT0tvVlJaUmxnWHdlSFN6aWVnX1N6MW5ONkE2c0p3dEpra3BISXBwOUdRNA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=3qqYG820R8Q 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjdxakFkNDM2WkJrcFJpVXZBZnYtM2RwVE5Od3xBQ3Jtc0tuQ2F1dGxXbHZiLU9Ua0lwX3BuTHQ5N01GNFVGVE9qbHZhYnV1aHJIekV6RGpYYlhsQkRWdVVsc0U2TDI1T1prTFh5LWM3eTNiaDFRWHlnUFlXVFMxU2NxeGhCVUpkZExkOGp0VGlPdmhHNzRfXzREYw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=3qqYG820R8Q ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

23m
Jul 13
Chủ toạ Low G: Khi THỜI THẾ chạm đúng ANH TÀI | Cu Bốb Mê Nhạc | Giải trí

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Low G - Thời thế chạm anh tài 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Low-G-T... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE9TTnFHNzE3bTJ3aWdncmF5MktHVW1GUWFBd3xBQ3Jtc0ttMlYtYy1BZld0dVlxU0dzRExRUk40eFJid0JMUFUtYnQzWXBLaWJSeDRZUWNYS3NDWThkRExTRExmRDh1SEtLX3djb3Vuc0dGSDRyc19HNkhKM05DYXFVWXF4VkJsVXFtLU9TLWVYeDczbHRzdzQyMA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FLow-G-Thoi-the-cham-anh-tai-z0lUKENCYHiE&v=eTab_UNJsNk ✍️ Tác giả: Cu Bốb Mê Nhạc 🎤 Dẫn video: Pinkdot 🧑🏻‍💻 Video editor: Pinkdot 🕵🏻 Hiệu đính: Méo ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkc5elVJdzd6eVVYMlFHRXhSU3F6S2wzNGY0d3xBQ3Jtc0trbVJwLW53NE53UGllS0FmSFRMLUptbDB4WDdxNGxVWHNuMTNjejFUaU94LXJpVVBzTlBMMW9VOFJSVXBidWJITEpjb3pxNEh0VGtlTHQ5Y1RhRFpTS2xhNUVSWE84STc4NGxNU2RJSWFaWTlBRlBORQ&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=eTab_UNJsNk 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2o4Vl9Wb0RSQkNFT3c1U2Z1T3dwQ1FUaVZhUXxBQ3Jtc0tsMVA3MTVfMUhtRFRFZ2hhYk5hb3NWbmIzWWoyTDhwSFFVZWRIMVprSzlZWGFtTm1YVWF5VEhucWh1eVdOSEtyRjVGRGZOU1hGRHlqR1hscGxtWUVkMGNyNk9QbUJzVXN2SUhQeDVhUEtIaWJrRDgxcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=eTab_UNJsNk - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHhLX2JaMFhEMndVN25lQjVWNmhvenFacm9nQXxBQ3Jtc0trMFFTQ053LV83bmNEa0ZMZ1I2NExwMV9fZjNwZHZ6VHNzVUtWUVZ1SDNoZDJON2RrNU1HX3JQUmhHSEVsSEwyZFh1cGsxWFZBVFJIZ1dGVnZUSnRVd0NDREVRUFB1Ty1jRk5xeVI1bWRqR3VQckFZSQ&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=eTab_UNJsNk - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://budurl.me/youtube-spiderum-description?utm_source=youtube&utm_medium=product_shelf 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDkxTWVTaFI1RnJpdDdrX19Cemg3Zk52MkxxZ3xBQ3Jtc0trZGh0eG92NG1pTzBPc1FqUGYtenRBWHRtTmFLMXh5bXc1RjNTRUFZMk5PdjFtX2RRV3NYUzZyUGhzTEdoV1Z1dmxCWTNUREpPMml1LXRwLTFhcHlYRHNpSFNxZUtLQ2d3RHNkbVY0Yi1icHBkRmFLRQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=eTab_UNJsNk 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXhBZlFmODczY2lDX3ZpaU9LNUdVVGhOSFFOUXxBQ3Jtc0tsUmYwYlVQZEh2VDgtNDMzejVIUmxoRnhNOXQ4STROek04RlQ5clZLOUsteG02V0ptVzJkN0dDOUswakZGVFBaU3BUY2lZNks5ZVFEckh0bDVFby1mMzd6aTc1aGhndkpBZ2JOUm11YkVhMC1jd0pINA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=eTab_UNJsNk ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

15m
Jul 13
BÀI TOÁN ĐẠO ĐỨC RẤT KHÓ: Phật giáo sẽ làm gì khi buộc phải thí mạng? | Trường Sở | Quan điểm

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Phật Giáo và Trolley Problem: các nhà sư "lụm" 1 người để cứu 5 người. 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Phat-Gi... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbC0zWi10SXI1WDhnSjNlNGxoOUdpWjRDQjVjZ3xBQ3Jtc0tsUHBLZXQwSVVVeGVHaHc4Z0R4cFk2dkhHSFBFdTdwRFRWekY2RGlBUE5maXREOWU4M3Z3Y1diRUp6ODI1OF84dXVGeWNsalNSVW1aSE9hWm5fTE9KcmpmVGwwa2NrTmNScXhfcWJqZGV3cC1aYk1ITQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FPhat-Giao-va-Trolley-Problem-cac-nha-su-eliminated-1-nguoi-de-cuu-5-nguoi-ZWUtCpHN4HkR&v=-eHijS29-k0 ✍️ Tác giả: Trường Sở 🎤 Dẫn video: Thịnh 🧑🏻‍💻 Video editor: Đạt Nguỹn 🕵🏻 Hiệu đính: Méo ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazNwWG1xTW83M3czZzMtckFjckg0NnFGU0hJUXxBQ3Jtc0tsbVk5dHJaUTRZZUE1VXhmbkI5SUdPYkdQUE1nSHZPMlExek1Xa2V0dVUtRDZIRGZpYTJYMms2MmZXWFRpZmZwNGVqalRwRy1lbFpiTWV1SENoNFpoejZoYWRjbGR3ZG03VHFrZ1NlQ2d1ajF6QjlfZw&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=-eHijS29-k0 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbU9hWmVJS1lxWk5RbUJEN3ZCZnM4cWtUQXU1Z3xBQ3Jtc0tsdGVKZTNJVjBiMFhYYjY5cDhvSjNrbFFFWTM2Xy1PY0FpYWQzSXpwR0E0WmNpTEFqcnA4dGJVUTFPcl9Hc0JsQWFiaE9wS0xSZEJ6TExGcHphMG5KSUZaZmhCRDh3OHJfUWtKbXc3amQtMm04Q09uZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=-eHijS29-k0 - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazdMelp3V1ZNNGhtaEMwdVZKT21aVUZXVHhpZ3xBQ3Jtc0trdlhka0oxVXdQUzNTRWRTMHFTaGZETmhHRWVEQUFfYlZVUmxqbWpiMjR6c1d1QnU0RTdGZ2xnektrODRPQzl6RXpocmFzZzhGZEI0YWJyS2IxUUEtbmlPb3dfbS1ld0RhYlJlQkxkM2t3cmg0NGg1SQ&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=-eHijS29-k0 - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://budurl.me/youtube-spiderum-description?utm_source=youtube&utm_medium=product_shelf 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGlLOFdjUVl4OG4yRDFSQVpwZkJkN1RiMEEwUXxBQ3Jtc0tuODlTcThJYXdxbkF5STE3aTNvaDhCazM5RVNacVZmTjFUT1RGckpUTldOSXhINVJNOWNDeDBHNkpwN1c3bHNVZm5PWGlYU0lON0JsT1RBa01PMWlQM2ptcFphS2N2bWh1aFhMNG9UaGxSdGhMcm9tQQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=-eHijS29-k0 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGQyd2NUUEZFR1FoV3pMcmphWFV6V3NUU1ZkQXxBQ3Jtc0tsRWdCWnFiSVlna0hIeThpOTZsNHVJd2dxZlQ0RHZXaE5VRm54cGx5bzV5bHUwemhWOUV2bmJRUmEzWlR6aDdHZlJydUhLMTFqWDBCOVVDREhpUjhuYVd6SEFMN0c4NG9rdkJvS2d5enhFMmxJZm55Yw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=-eHijS29-k0 ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

8m
Jul 13
Tưởng Giới Thạch thâu tóm quyền lực tại Trung Quốc ra sao? | Mr.Backturn | Thế giới

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: TƯỞNG GIỚI THẠCH – TỔNG THỐNG KHAI QUỐC CỦA ĐÀI LOAN (P.1) 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/TUONG-G... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmVURWl0R3I1ei0tN0M4VkpaOWN1Q0xzY1pNd3xBQ3Jtc0tuVXJOVXRob3BSMXhWemF0TXJvQ0xhcU92SDlWVDFQY04yQVIydHR6VEhUNmVSUmRUSXZIQTNxekhOdUVnMENzdEtfQkJZdk9hTGVHTlRwM2pfQXBjVk5tMDVzT3RKQmxEaGtBUjRFQWs4YkRSSmJQZw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FTUONG-GIOI-THACH-TONG-THONG-KHAI-QUOC-CUA-DAI-LOAN-P1-0g5RWicmHqh9&v=RfxfT5W6F9E ✍️ Tác giả: Mr.Backturn 🎤 Dẫn video: Minh Thi 🧑🏻‍💻 Video editor: nvh 🕵🏻 Hiệu đính: Hải Stark ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkJoNHFnNkNPZkFMcTlNQWxnSmpfUGxyTHY2QXxBQ3Jtc0tuUGpVdm5OTEF2VS1hVkVsaXA2dTRjR2VwZWVVSkxWMWdVcVFnVXROZ2pYaWhCWU1Wbm8yS2xqQkF6aDBIalVHOEllLUI1cVRmcXlYbHFuT3VSVFVnWlU0eVIyNkprbG11M0plUU1XSWtRLXUzaDdwZw&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=RfxfT5W6F9E 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUJKU0pUVmJBVFhEbVBGUmt4SU8xNkxnYklTZ3xBQ3Jtc0ttcUZlNzR4TkVpcWVvc3lDeFpiVHU2b3YzOVNPTzhmMzhfcW1ZX3VON0lPT0pyTXpIaDNlU0NzVDdsN1JIZUQwaFFvUnVPTjNzamFybTk1LUV0em5GRnVPT3JDT19RSXFkUjFNRDFRNVh2TTYtUjNsMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=RfxfT5W6F9E - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1dJNXVuUVVEWEthTHhJcUx1bXFLbV9jdHdkZ3xBQ3Jtc0tsNDY3ZzA0YUVtbGZXZTNzWWxpcFFFZ3JwaVVoSWJZUzl6a2I3RHFRbjU2UnRsQWU5WW16QkZVbWkzbWZ3eW9EQ29IMlk0a1BSYXNFem0yUFk2TFRfV183cmxSUE5FNVBDTFp0ZTZTWFRKLTF3aTNtbw&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=RfxfT5W6F9E - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://budurl.me/youtube-spiderum-description?utm_source=youtube&utm_medium=product_shelf 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmhvSzJrNDBZLWdSRG1rVEI2aUFlMXBOMGh0d3xBQ3Jtc0tuV2RiZTdoUFZUZF8xYzBiNTFpUzQ1NklQZjZCRHR6NXcxNzYwbWprZmxrQkJ5U2p0SlcwcEJvUFBBZjFWWTlKU2YtekJ5anBqODIwX1ktdHJkMTBLZ1BhWFpXaHFBM0V5TExDd3B2S1lXT3BlZ3NuYw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=RfxfT5W6F9E 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbV95V1czajVUZkVoanBPNWtjeHRYRS1LczdnUXxBQ3Jtc0trNkRFYURGMWR0bGY0UDhmWFZOWTVESXh0dVJTaUM4dFM5NVZ6UTNQa0NmblJlYk1FOEFPcWdpMjRkRE9KUHY1TktTczZwYXBZcVFDZjFtbWVvUzhvUF85VXh3YVdCeXk2c0toNmY5a19wdmU3TzY2TQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=RfxfT5W6F9E ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

16m
Jul 13
Tại sao Đài Loan chưa từng tuyên bố độc lập? | Phong Trung | Thế Giới

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Vị thế Chính trị và Pháp lý của Đài Loan 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Vi-the-... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2Mzd19qUE52anlITFd2MFR5djNvckRjUGRyd3xBQ3Jtc0tudHEtUVcxRncwOU1CaExYNG9wNWFUcDRhMnNjWjFCcjBXSmxBSHd0aU95cjNHUGNoTEVkOU1TMDBUNW16eGtmRGVFeXRUQjB4dEdWSFhSN2dGcGxYUHpIVUZ5X2R0bG5CX05ybjVuMWQzTVE1MzdZRQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FVi-the-Chinh-tri-va-Phap-ly-cua-Dai-Loan-TO3lGjaMq088&v=M6cENa6KCz8 ✍️ Tác giả: Phong Trung 🎤 Dẫn video: Pinkdot 🧑🏻‍💻 Video editor: Hikari 🕵🏻 Hiệu đính: Linh Vetter ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmY4ZkFkVml2Q1hlNUFLalVqYzBIRlZ5SWZSd3xBQ3Jtc0tsM3YzZ3BjUFBFME1CSE9YT0l0Mm92Uk1CVGRIcFNiNGRIRnBFWmdBc3pkZTctS09aQ3RzdVRQN3l5Wk9lTGJXQ2MzOXN2X1FXQUVZRk1KSHlBZS04OUlFZk1RNHJ0dmFDazFzY0tudTNVbVJpMHFKYw&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=M6cENa6KCz8 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEF0YVNHZTJUWXlFTjVOR2w2OHl5bkRNZzFSQXxBQ3Jtc0tuMWlYemJWZjUzU2xHNXZ5bzFEZFZLOXdkWkJjNHVIWHhoVFpWM0FvZUtxSVk0U2huSmpRZzl5N0s2UXpiak9xSC0zSldPMm1iODRzY0pLbm5QMjhwc3RTbTNqeEhoQVlNaFFSOUFOUHFmNFB5Z0J3OA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=M6cENa6KCz8 - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkMwN05kdHV0TEkzamhhNUc2ZEtkVDRLNHFVQXxBQ3Jtc0tsMzhXUUN5aHlaVEhZUFREWGJqeVNhYzdzTTVsaDhiQ0d0RGdjREFVUWFIb3FNNmNUV3psSDBxUHJTLWduVTJ5dHZiTVpNNmVSdnN0ZUpXdkU0aVd0NFZmTFQyRXlaU1JvMkdtR2ZjSVJROUxZMGJKcw&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=M6cENa6KCz8 - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://budurl.me/youtube-spiderum-description?utm_source=youtube&utm_medium=product_shelf 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1poc3MzRnVMZXJBbGgwM1h0OHAtNlJvNGJQZ3xBQ3Jtc0tuWlpxZmZ5LUZVVHlZMkIxUERqd3ZUVkN0bFRnN2VMYlNSbUE3RzJ5SHU3M3d4SGtDdDlWS2YySTY1dm15V2JySTVTcERpVXdsVVVZVHA0ZnBkc2NQSWVWUnFDT2RibXNZLXRXZmFtMFpURWgwX1dQZw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=M6cENa6KCz8 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3dPMG9LUWlXTy1JRVFVQ0trQzQxUGdOSjJkQXxBQ3Jtc0tsVF9YbHhEMGtpcGo1MDByTUZDRUk4ZW5RWVdHVFFxUnAtcEl5WEQ3MTRzUmdIeWV1YnRzQ21faWhUYVRuMHY4N0NIcmFKTHNSMU11Z25UYkFQSzRQUFVrakVBcFoxZFkwb0M5MlpNVUNEckQ4RHZaaw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=M6cENa6KCz8 ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

19m
Jul 13
Mọi điều bạn cần biết về món BÁNH CUỐN: Từ CÁCH LÀM đến CÁCH THƯỞNG THỨC 🤤 | DungEZ | Lối sống

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Buổi “trao duyên” đầy ý nhị với bánh cuốn 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Buoi-tr... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnFLbXNXVVdTV3F3d3k0ZFppUlN5WG9oRlQtUXxBQ3Jtc0trWWh5eFdDZlRRTGlMRFVOcjRQSktIWkpBTDVza0Q5ZldSSVpRMERzM0E1NWZKWVJsZGtUWDlKblFxSkdsWmhia2d6OUgyZ21OX3AtTDNoWk56VmNnYnJZa2RmblJnMVloeEg0ZzdwRHpVLWJsc2FUcw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FBuoi-trao-duyen-day-y-nhi-voi-banh-cuon-RMcgLKHA7W7l&v=B8njGLnNQUw ✍️ Tác giả: Dũng Ez 🎤 Dẫn video: Minh Thi 🧑🏻‍💻 Video editor: Yupik 🕵🏻 Hiệu đính: Méo ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1V6UTRYaGEzdE1LZDA0YWxtb0huV01TM25mZ3xBQ3Jtc0ttcWZDbFQtcHRSM0hVdW5TYm1ubVpBTjhwVV9DQ043X1lDS1BmMWlVajZVMEZ2SEwwRWxTSzByNV9xdTVqcG81TmRaU0FyRXhRZnZrTHNmcm82bnpmYjVJMFdIMHd0dkVrY21BOERxUzJhV2ctbTdCUQ&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=B8njGLnNQUw 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXZqVFdOMkM5dlhVYmdraEU0WlpKc1dkSURjQXxBQ3Jtc0tsRVJrYzFMdnpJSUk0NFdMbXloSGtVSHZrdTl2TWw5b1dFNHUwa1ZGRTBQaE81eE5HcHpianF4UkNCTDBodk8tWllWQ2Z1cTFyRi1DUkhYb0xad1RJZTNsQ3Rsbk1MRXltUXhfdE9IUjFZSUJjTHZEbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=B8njGLnNQUw - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1VrQk1IMmF5UHZxU2xaeHJMR0lMVmkyTUotQXxBQ3Jtc0tsdllrREFKMlVlU3NfM0dYekJlN2ROSDdRTFE5anFVUklYanRGRG9oalo3QThLSHZObS1DMlN2UUFjUUtIbndQSWpwNnRNbi1nZzZ6Ql9tcjVVSWRlRWNYRW5NLUVTa2trUHJNNlozajVGTHdGNjdJVQ&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=B8njGLnNQUw - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://budurl.me/youtube-spiderum-description?utm_source=youtube&utm_medium=product_shelf 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblhIcVF2V09QcXJqS1lNeFE4WmFOb0M0Sl9hUXxBQ3Jtc0trd0NhcHQ4UVNaTmNSMjMwem81UENaTkpLeE5veGJ5ZEJveHpvcmUwY0ptNjF5Ul9MOThabUplU0tYQ1RvblctWEYxSExhdTgyd0F1Y3ZPaU9RUHgzSlJOcEZvRkdvbVlYZkpYaFZXN1BmMThldWkwZw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=B8njGLnNQUw 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVlJaHVBaDA3NjFON3h2TUJzcGE4emhUTHkxd3xBQ3Jtc0ttNTRMRHJNTnhBcXRwcERZVlhDZTJfRm5uR1kwZnFNVEpURzRhcm83RTBEUlhGYkVjS3VEbUlzbzJDR1FoYjhGaURzZ0VLUkRGNFdxdXpqamdaeHhEOXYtZUhra25hakZINlpxWkdwdzFJRUNGUTdnOA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=B8njGLnNQUw ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

19m
Jun 26
(18+) TẤT TẦN TẬT VỀ CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN TRONG 80 PHÚT | Absolutely | KHOA HỌC

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Series các chất gây nghẹo 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Duong-p... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjhia3VrUzNFeGoyRF9ndElvcjBUTUxmQkZud3xBQ3Jtc0ttVTFfSVhKTEJOS0IwaXRTRUxkNkF6WHEyYUVMMzVLcERMeTBLbVBaOEtXdFQ0MlpTQjJ0MGt1WEdxOVNBNl96aUFJcHg2UmpINTlWZlpEbDNuem5YbVBYVkdVaWlKWnhVSEx0SEszT0VTN193LU9iNA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FDuong-phu-gia-vi-dai-nhat-cua-nhan-loai-P0LpP7GrLsFB&v=0jtV5bophn8 ✍️ Tác giả: Absolutely 🎤 Dẫn video: Pinkdot, Khánh Linh, Minh Thi 🧑🏻‍💻 Video editor: Pinkdot, Hikari, Nguyễn Sơn 🕵🏻 Hiệu đính: Méo ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2xrdmh0ck16alF6eDBmT0Q3R1dJV0s0cWh5d3xBQ3Jtc0trTTdlam53UlZDdU4zcDhhN3dpWXRfNlhIMFA5WDF0V1hSNVM3WjFCU3VVc0JBYV9xc2s4aXdtMWJMbHNNOGttUC1vRDJzN3VHVFk0QXdJNGRoUlpXTGJiUFhyMWo5bUxKeXVtenFPRXFoeEFRcjlPZw&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=0jtV5bophn8 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHNJU1BVdE4zLUxTUWpleWlrc3BTS0w0ajdVd3xBQ3Jtc0ttazRsNU5tV1NCclZaV1V3eW8wdkNrOHlqNElZQXlCd3E4MFM1NHRoVnBlY2w1aWdiX0FlZDYybGhLOU9FYXFxMFB1dlBXc3IxQ29HTVYyTDYwbHpZTDBSd0x6ZVpZX2sxMVhScXJYbGxOZHluRXBGQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=0jtV5bophn8 - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmVVZVJQNkFibzZwcnhvQU5jdllQc1VwNnBWZ3xBQ3Jtc0tuWmw1TXRESDFBQk9OcHVOakYtVFpVdmplUHRxNWt3bmFWb1R0eEVTbGJJSjlRVmJ4MGlWSjNoUmM3bkNmYUszbG4tcjQ0STR3cEs2b0poRzVfaUpZN2ZkTy1rLVoyMGhvcVRCLVBPV3l3UFpSTW9KZw&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=0jtV5bophn8 - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://budurl.me/youtube-spiderum-description?utm_source=youtube&utm_medium=product_shelf 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkhaZ1pnaVlnNlpIdFZKcW1RdVZKNFhsUmVYUXxBQ3Jtc0trX3Y1a0kzNkRLMDJjaS1HblRSc3ljTy0yWXp3T1FxMFJuNlJJNUt2b1gwYmtWbndLaDRxVkFNQWdFa2M4dlA4MVFmSklmSDVfZlhKQVE3bHlFWlhud1A4Z1kxRXRIaTY0ckxQWjhQem51YXZ0QXEwVQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=0jtV5bophn8 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHQ4M2tpcjRNemplOHEzSXFTblpEaWdzeVVsQXxBQ3Jtc0trRmV3UnBSWXNva2EyTlJoRWtaUThjZHNEZFJ1V01HMzA5ZUhXT0hFNE9rWEJtd3Z4WlludUR5emFTNVhYeWEzN0NYTDlVbDV1cWNoMVpYRjAtMnBVdjF1UENHV1hpVUJhdmJlZHRCLW84emtFSUJLcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=0jtV5bophn8 ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

1h 20m
Jun 26
Hai TRƯỜNG PHÁI CHÍNH TRỊ lớn nhất thế giới | trantuanst22 | Thế giới

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Chủ nghĩa hiện thực, quyền lực, và bàn cờ lớn. 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Chu-ngh... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEY3V0dETEs4M0FqMUd5UFc3b0FTSnJvNERKZ3xBQ3Jtc0ttSVh1MHUzLVd3ZjVOVGFIOEQwZTBkLTlYS0lnNmtpeXp4TFNoUWItNXZpeXA4Z3k1RDJaSXd1eTUxdGFOV0ROV0ZSSXY0QlFvRWpLS05KU1JQekN6RDVBTGJXSDJXX3NORjF5aklQeDRMdS1Rc1ZDOA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FChu-nghia-hien-thuc-quyen-luc-va-ban-co-lon-SFRBuPaW1OLX&v=GqPm35-ISik ✍️ Tác giả: trantuanst22 🎤 Dẫn video: Samurice 🧑🏻‍💻 Video editor: Nguyễn Sơn 🕵🏻 Hiệu đính: Méo ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbi1IdW0tU3Q3enc1YnJoRTh6VldtbHk0dWRYd3xBQ3Jtc0trQXNSZFNEZnBTejFzZEVDcUpJXzkwYUNLd3JxaWxYZTNzazdBUkFJMHVNZ29RX1ltRzRmS2JfNDNNMmJ0Z3VseURvenVzU2dqVHdJMzd5UE1LM3FpeVI0Nm5LejdrLTF5YUhVZndjaGh1MnNkNUNldw&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=GqPm35-ISik 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHpOSWx4cjRuMHRUMzdOUHN1NEo3dmJOYm9CQXxBQ3Jtc0ttMU80LXA0M1l4ZzBTR05GRFo4QjNncmh3Y09UNUpOYXRqc29OVGo5NDVEdzNqUndhVG9NSHF2VFlTT0ZocDlTNXhRdndLWjVueHhDTm1YZlFBWGtnQnpxUTRMY0tQNU1iMVhEZmZoN3lXYUtxM3RmTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=GqPm35-ISik - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDh1MzhYeTVXU2FabW5ZamhwR1NSVHJrVGxHUXxBQ3Jtc0tsbzkwNl9FN3pacGloUUdpUjlSNFVldUZLR1pjcW9abWROb190MXdLUFY0MjBsbjJNb3FSbWE5ZTFYUGtHLWxMNURjY3BoQ0RqQ2Y4eVd1ZnFTejdiSzNpbl82dlhBX0MtS1NUT3VqeUtqcW5HRk9zWQ&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=GqPm35-ISik - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://budurl.me/youtube-spiderum-description?utm_source=youtube&utm_medium=product_shelf 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGdEejRGSS1PUGZxWjRNSjdLU1BxamZkRGo4Z3xBQ3Jtc0ttNUw0dENXeUZtODhhX19PUnZWTlQ0YVE0RGt4VHg4bXVLLXJhWlVxb3RvTHZvcjFLQUxzdzBCNWtmYmNmZmJLLXBLMzR1ODEyQ1d0eVoyQ2UyaVM1Q2s1Y1Y2RlBBdU44dVdGT1BKdkpaN3d5RG9Maw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=GqPm35-ISik 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFM3UzBFYWlqd2NQTXE2dTVoRTdQWUZ5UEczQXxBQ3Jtc0trVV9HZmtmeGFHNTRKa0pWZG1wZllpb21KcU5CbjlQTjhWYngzS2tPTE8zNlFxc01Za0hvVWotOWJkVEJHY1NZeGVQWEhlVkt5aVFyVGVWZEs2b2Z1ME1MWnRhS3R3cV9ZOGw1TTA5X25HZ185R0l6SQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=GqPm35-ISik ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

15m
Jun 26
STEM là gì mà có thể KÉO GẦN hơn GIẤC MƠ MỸ? | Giáo dục

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📖 Spiderum đã mở bán cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: Link shopee: https://b.link/DHM-shopee https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm5UMWdpSC0xNzF4ODNqcnZxRXF6RnhtWkp1d3xBQ3Jtc0tta1NLWms1X3dRdlJSa0xTMm5UZlRIN3Z6Z3VhYkgzV2JhMmdyNHNKY1ZWVF9HVlBGdUdBVHZDemRlOVJJREZEX1V5R3dWdDFuVWNNLWRjS2ZBVWtsVG9Pd2lLM3haYlhWWTN6dGpKeWxOUG8tWnZ2WQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FDHM-shopee&v=DwdGEN2ckKs Link web: https://b.link/DHM-web https://b.link/DHM-web?utm_source=youtube&utm_medium=product_shelf 📝 Bài viết gốc: STEM là gì mà có thể KÉO GẦN hơn “GIẤC MƠ MỸ”? ✍️ Tác giả: Spiderum 🎤 Dẫn video: Khánh Linh 🧑🏻‍💻 Video editor: Pinkdot 🕵🏻 Hiệu đính: Méo ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDU2Y3l2WVZDVkhQVHI2emVIUGFDM0tHeWg2d3xBQ3Jtc0tuUzExSENPTV90Z3NZMDJubS1UeUhzeEI1WFdiRWdYN3AzWHdQWXJ3bkFLU2xkNEEtMlhVSVNZMXB2aDRjX0VpalhOZWY1d3NfaXpaOUdjNTZhc3dFbWJjSjB5YnNjQ19OamtlWkUzNjlXZThRNDZwUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=DwdGEN2ckKs - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0NpZWJZdVRtbXE0by1ReUNfWGYxa0twdHdWZ3xBQ3Jtc0trTVBrRk1xb3V3Z0dmV0VGNlJjaEtGZmRUX1d2am53RktwSXJzbEZ2SmppYkZvMmREYWdndHZ6VTVFd2Y4ZjB6WGVTcGRXQ05sT2wxeHhROVBQR01seVlmcy1MREtlWjdMMGRPandTdWtSQ3BfcjVkdw&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=DwdGEN2ckKs - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://budurl.me/youtube-spiderum-description?utm_source=youtube&utm_medium=product_shelf 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3pOdTZRYTkwUDdkOXNJSENUNmtHaTItYmJEd3xBQ3Jtc0tuUVllUDlfeEE4VFhINGRJeHgtaDJJQ0l6cVZiN2NQZlpTS095R0FmZlpQNjlLbTBZN21uajJtWGZGMGc1Z0J2WVlWeFBCUXB0Q0ZQT19QbWFuVVJja3hGT1NGMWk1T0piSTBNSE4tb3laUzdIcks2QQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=DwdGEN2ckKs 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0F0dzRQdjNxcGFOSkhPWkxlVXo4ZFdseURTZ3xBQ3Jtc0tsdWtRQWtNZVBwR3VZNnY5N2pUWWlaOTBjelY0ajFRR0VPenlvbXVTVTZoMWoweVFGdjVndFBzbHpVRzFiQmppSXpOWjhkcG8yam9Wc1ZjVmFBbkFuSDdydGlCRlZvRmpDX2k5WWJaU01CS1RpazdYQQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=DwdGEN2ckKs ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

12m
Jun 26
Cách TẬP NÃO thành THIÊN TÀI | Minh Triết | Khoa học

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: “Tập luyện” như thế nào để trở thành một thiên tài? 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Tap-luy... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3RpYUMwd1o5NHhRMU9Dd3RYUDhoU0JadzY5d3xBQ3Jtc0tuTTc3SVI2S0Q5Q2JyTnNSQlcySXU2anY3cDJXTTA5Nk8zX0EwdUgtUWlVc0JUOEtNYWV2REZ4dTg2Q1FmdG9FQWM0U2VjdlZ4WkQzd1hHSk96R0UyeTA3UUFkRHVRbzhVZmpqaGlBdDdESUh1ZG9UOA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FTap-luyen-nhu-the-nao-de-tro-thanh-mot-thien-tai-WopI54tuuhm5&v=6K7cnRB8Fdg ✍️ Tác giả: Minh Triết (  / bryann510   https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmNGdTBhZkNMeTJaanQtcXJoeEtUNjh1T2VlUXxBQ3Jtc0tsTGpwRi0tNzdKT1plc003NWYzTlpzSzFJRXA4MzF0bWFaTTRrVU9tXzBmbjFoZE1JY2h1LUduMy1vNEhyOUJ5UHB2ZnlYVWgzTk5qQm1FSFZmQmRHclNScjd5WmtudkhUNnQ3eEtUUWdlamFXazFHSQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbryann510&v=6K7cnRB8Fdg) 🎤 Dẫn video: Khánh Linh 🧑🏻‍💻 Video editor: YOSHY 🕵🏻 Hiệu đính: Méo ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1Z5NUdKTzdrejlfRkN4TW5SV3Z1XzNZVDkxd3xBQ3Jtc0trNmZBZV9aUnY2cnphN2pGdkNtTFRfdktUWDk0RHBnZTQtT2diRDFnUWFEaE9WbTVxRDFkd0xfUUNjYkFRcjdpcUt0WUprU2lsYjdGSjFuaEltb2hCbHAwM0NFZUNJNzJpYzNCWkJoMFNUVWVCeXRJdw&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=6K7cnRB8Fdg 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUlCTTF6VW5QUGZZVEVZSDRkX1NJU210UERGd3xBQ3Jtc0tsaV9PVHRZYnA1MWZIVHJLREZzTjJJM0syYlRhOTJyWU91WXpNck5KUWs4YUt0MWRnd1c2QmdxNkxlY29UWUNxamVOYXFoT3V3MktOOXo4RG1SVm9Cby1OOXA0MEgzRlBBck1UUlZJdjdlWkk5N05Raw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=6K7cnRB8Fdg - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVp2Zk9LZldwZl9JeTVlQWNIV1VHUGpCcUlNd3xBQ3Jtc0ttcGVhaG1MUUU5aU83WG1Zb3V0cnBXQTRLWTk1STVQTFE2ZHZpQmgzUjhBcHB5SmxaOXFqek5rYUtlaXRhTzdRT1NabHg0UGtreEkzbTJ6a2hGb3pJQXdrRUg2VE5nVG10LV9MdXNuWnNnYUNNeWhqNA&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=6K7cnRB8Fdg - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://budurl.me/youtube-spiderum-description?utm_source=youtube&utm_medium=product_shelf 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUw4ZWMxTTlvam5Rd1pZNzdmbXRna2E1ZkxIZ3xBQ3Jtc0ttUy1EcXhwOTQtNUVoZk9jc1MxT3BUeldjblpMNllPc0liNGl1NWVhaW9rb0NXd0gtUngyQjFZY1NIZUN0MENLWlN3aFVjNU15ekJxUUNRMnJCR1hmSUhfV1RneFR2cVBtRWF3cFNuZnlMd25XLWNGSQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=6K7cnRB8Fdg 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbllYbG5BeXV0eXJkOTJMV3Z0WjVyTnRhdDNqUXxBQ3Jtc0tsWDJxUk5MVFUtRG0tQjdmR3NOSzBoMy1JMTAtNHpmZGdqemNwVmZSZF9xQ1RST2lDY2I4Qmd4RmNsY3g2UzczMUY3YWNBTXhXWnJ0Q2V6cHVlRUQ4NUNaWmxoVUYzeURFLXZmRUdGeW1jemM4c3B1QQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=6K7cnRB8Fdg ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

24m
Jun 26
THẺ TÍN DỤNG là gì và chúng VẬN HÀNH như thế nào? | Tiền tài

Đây là video trong series về ngân hàng và tài chính do Ngân hàng TNHH Một Thành Viên CIMB Việt Nam (CIMB Việt Nam) đồng hành cùng Spiderum hân hạnh đưa tới bạn đọc, nhằm cung cấp những kiến thức liên quan đến Tiền & Tài chính cho giới trẻ - hướng tới một tương lai người trẻ Việt am hiểu tài chính, đầu tư và biết sử dụng tiền thông minh, lành mạnh hơn. Thông tin trong bài viết hoàn toàn dựa trên kiến thức & trải nghiệm của tác giả, CIMB Việt Nam không cung cấp thông tin hay định hướng nội dung bài viết để đảm bảo tính khách quan và trung lập. Tải ứng dụng ZaloPay và đăng kí sử dụng Tài Khoản Trả Sau ngay tại: https://km.zalopay.vn/TSui/TaiKhoanTr... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVhFeUQzUDRONEZLRmF5S2QxQXhsMFE5VlFLZ3xBQ3Jtc0ttZTZrckMwXzVYeGZaUFpzZnVMTHQ1Zi1wOG9hbmlNZjZ1WmlJRHpIdTJjOW5HZjJ0YzlpZ24yZ25RenM4NDhKekt2Z1l4N1lRX0VLYnpPcmJWeTM3OU85aHFQYnZTX3U1a0VTb3p6UFhMWml1S2xEWQ&q=https%3A%2F%2Fkm.zalopay.vn%2FTSui%2FTaiKhoanTraSau&v=HCNBtGxskOg 📝 Bài viết gốc: Thẻ tín dụng là gì và chúng vận hành như thế nào? 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Tat-tan... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazdVNk5LdnhRVGN4RkJrMFVQdXh5eWZHdng5QXxBQ3Jtc0trZ0hsTkR4UWg2Y3lNV2RzOVhJNEZtb3p4NVItWVp0T0xCQjE4LWpnZVRIckdwRnhjUjNGUjZUTlQxSmtWT2VSZ0gwWWZ1TktkWmJFMmV2RmFEbUtjUG0zcFM0RjF3amJSS3VPM3lIVVlfWW1ld3JIVQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FTat-tan-tat-ve-the-tin-dung-va-cach-de-ban-su-dung-chung-toi-uu-nhat-P1-Le7jmAseNUCQ&v=HCNBtGxskOg ✍️ Tác giả: Anh Tuấn Vũ 🎤 Dẫn video: Pinkdot 🧑🏻‍💻 Video editor: Nguyễn Sơn 🕵🏻 Hiệu đính: Linh Vetter ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWRZcjJac21lUlg0SWNNXzdyM0FMaThxWk1yd3xBQ3Jtc0tuMjVLSlBtNV84MEpmdzh5b09MYlFJNEhUVXRLS0QtUXZZdjhwNk9pME1zcDBTZEZBTXF0aE1LcF9vcmVwRWgtM0tvZjNJREstcXdaSTd3cUZOZ004Qzc2Nk1YMUJZYjdVZkZEOVIya0RtYzdvdFNkYw&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=HCNBtGxskOg 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVJPNG51TDhqNVZ6cXExUVA0SzhVZVNoNjNud3xBQ3Jtc0treUdpTU94SHg1a09NNDMxWVo2X2p6Z1lSVlNPUmJ2d2hHaXQ0Zzk2dXI4TGJQMTE4TDlld0JfTzNjaDB6R24wS3VkVGk2Vk1zSWM1Y0FYaHEwSGFEdHZPbUhMYlA2UWRTcHZzbWFNd0N0Q3NjR0xIUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=HCNBtGxskOg - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW9sbVZHQXJobEt3SFFSY1V3ODM0MmNGZ1JmUXxBQ3Jtc0tsbGNFaWp3MFl1T3otUEw4NUc5a2FJRDZSVDBWVm9LeGNvTG9zTmM1RjdiYnFjaEpMM0xRNURIbTU1ZTVDTzZqY1Y2S0kwaGV6eFpaeVNMakU0V1l5bk9ZM3U2NWpNcW9UOEZISlBrajVaZklOeWpPbw&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=HCNBtGxskOg - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://budurl.me/youtube-spiderum-description?utm_source=youtube&utm_medium=product_shelf 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmFJOGpSeHNNSXlQZU1RLU4zcVhSSGRablEtZ3xBQ3Jtc0trUll4ZkJYQTd2VTREM0psaTRWaDZmc00weUhSNElZWUVlVjgtNHZMbXUwYlVDSHVDUWh0Wk8tbDVmc2tkVFp2c2plbHZ0UEU5XzlRM0pKdWU3NkEzQXZoal9maUxlM1JTRG5kNUpmbGljemF0ejJsWQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=HCNBtGxskOg 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbExGUnliMVhLNi1SRUVOVEFWbDhHbHNmMmNwQXxBQ3Jtc0tscUhGS3BXWjBoZ0hveEdVNTI5NFo5NThoLU5nRS1Ra3JqTi14NkQyZzRXd0xpWU5NS2QtaFNFS1RkY2tJdmdtMW81em1xNS1YZXJBYmVDeWpFeENzV01qX3dtMlI1TEZCQW5PdFg5ZUk3VFBINUNTSQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=HCNBtGxskOg ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

21m
Jun 26
Trăm năm thăng trầm PHỞ VIỆT | Thảo anh ơi | Thế giới

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Một lịch sử đầy chính trị của Phở 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Mot-lic... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3lSN01lZWh2V2Iya0QyWDE1R1VCczZVVmh3Z3xBQ3Jtc0trYmd4b0trNkxzUEUwNnJwOXJUcWhZTjRkSE9VX0ludzlYQl9zejh4X1JZSXdydGhTMmVfclR1SWx4MWwyNzM1Z3hRd0t2RzZIVmZydmhZRHZsZUVmVWpEZXY3ZjRPbFd0cFIzcVM3N0h3ZFZFbWdDSQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FMot-lich-su-co-bi-va-trang-cua-Pho-SWzFZSknATa9&v=RDwo7UATrOs ✍️ Tác giả: Thảo anh ơi 🎤 Dẫn video: Minh Thi 🧑🏻‍💻 Video editor: Đạt Nguỹn 🕵🏻 Hiệu đính: Méo ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbV9JUmo2ZlFvdExMSTZJOXJiSVdjUm1CcWVyQXxBQ3Jtc0trNWwybkRIS0JLbXZyUXJqVlFSX0ZoejFVb2ItdGxqMG9BaVVtSmR2NHZXMUFjeEYteGg4MVQzeGwwR0QwMDVyakd1N1lsTGh5OGVZUG0yWGY4dHhwRFpzVmljT1VqRmpSdFlUcWVpSzZWLVdvaXlpdw&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=RDwo7UATrOs 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbF9yNHZOaEQwUGlkOXlpckV1VFVGdnRFRG80UXxBQ3Jtc0tsbzgwemo0Skd6QmktbVQ5M1lSS2FiQ2FYQ3lXdUVIX3NTanB0V1pQdkJrRGsyenpBbWtfRWRqRGp4Y3BwdWFNaHEwbjY3YjcyVmtXVXp2MVliY2lmR2I2TllVSTQ0NndaN3NkNmV1aHctS3pNUWl6QQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=RDwo7UATrOs - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmxCQUp1aHdQcTRER3BxbnlIR2U5Y0N3bHVad3xBQ3Jtc0trcnpCaXVaTDdKSkw4T0hfV1ljWjVJcVFxRHdLVUgtRjV0d2t0OHBfcVNrSHp2RVFMaUE3cjZQazJ2dG9QSDlIOFJxMlVHX1RFMTh0aFQxUEctSkc1cmxGNHZLWVRxN043elExRE9tRHdtVkZhUUw3TQ&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=RDwo7UATrOs - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWVNYTFpcHZHZjBRckQ3dW9xV1NMY2lsejhOZ3xBQ3Jtc0ttSnhHaXhRbW00Qi01ZHRPbWVTdmZxTW1VclBIVGlpZFFMM1dTWkY2UHRNNTF4T3hRcThpdU5qelFEZ05xVGE1OEd5RVFwd2dUYjJUeTdWQkZXUUwxdHNjc2ItUU9pYWJWMjNpVG9pUmVEUDh4UkJqMA&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=RDwo7UATrOs 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqay16ZkRHbkl6MTU2eklUSVF3RVVQNjZPVlh2d3xBQ3Jtc0tsQTk0ZlI1SUVVT1M1dFFyZDNrNXNCeGE1d2VlUUQxSHhVbDZDTlEtZmxSQUdlM3l2Q3lwOGozLVRSU0RHRndUYjhGZXVYY010QmFReXZOLW41MWFvcllrLWNrOXhnOHdRZnJQSVJ0anRYOEFVTk5hQQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=RDwo7UATrOs 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDNhVlY4c2hMMG9jcUdVbGZMOFhhYW13QzZjQXxBQ3Jtc0tueWRxR2s5SXdiYURVeW9kb0JIbkc4WEIzYlZrdjBlQjMtVl93SHY2QkprenV1UVFIUHI1b2tfNEIyMTFzaUNuTC1HQXliWDNZZ3ZRUXpDX3VhN3JUWjZLY3lfWVktQlhJTWpOVVAwWXpDV0l5cmU5OA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=RDwo7UATrOs ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

19m
Jun 14
VÕ VĂN KIỆT - VĨ NHÂN nối liền đường điện Bắc-Nam | Mr.Backturn | Thế giới

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: VÕ VĂN KIỆT - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/VO-VAN-... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUY4TG01R2RwQlBPQ3dnTW5IUTZTSTJMTDZhZ3xBQ3Jtc0tuVElWU2praVpJcDJqRmhneEZobEhHOUdMM2xoRFh2V3hGZlpRYjFuOFJQY29KUnljZGZucmpaUVFSdlR2TnNocFpQWWlDb2xLSGZEZTRjTUszalZUdnh2ejNRYVI4TkVlaEt3cm5FYzJGdHd4X1pzdw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FVO-VAN-KIET-CUOC-DOI-VA-SU-NGHIEP-Xj2PxvAtOU6U&v=M3mt0E2F7jE ✍️ Tác giả: Mr.Backturn 🎤 Dẫn video: Nguyễn Lê Minh Thi 🧑🏻‍💻 Video editor: Hikari 🕵🏻 Hiệu đính: Hải Stark ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3g4eXBKM3JFS2pYMnFJYzdIRkJKNjA3N3ZNd3xBQ3Jtc0tsYUFRSEptcTA2amZPRzNqSzRWbi1ZWmluOFpnbVRMX2pqMTNiME44aWF0MExBaF9BdFBobGJ0ZmRNdTB5bTZROER2R3Fvakh3VTZ1aktPaTlXczBGcVFJQXEySHJVLW9lQXhJaUlTUERRbktoUmZGUQ&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=M3mt0E2F7jE 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkJRMGRnR3dZTzlWallmNnNKQS16VWRSdFlpd3xBQ3Jtc0treS0xY3hOYkpOWWlRX1phaFBMaGIyNVNGMFVmWU8zUDRnYVdybGdVeGttZ3lUVnpPbE5sZXRJV0RNTU9UX3RGZG9POXJ0Q3BhSFE2dUFkTF9vMWJsOWoyUzZVSTVmamN3blBMTmh5ZFJIZTNWN1ZiQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=M3mt0E2F7jE - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGROSXhoa2FkeF9ZVmo2TDFHRGlDb3lHZUprd3xBQ3Jtc0tuX0I1TnQxZmZMQnlwejhsY3VfWjdhOTZFbktXMC1TUDVZN2MzT0swUENPZUIyTld4M2xpSWVGemFidUNqdVl2Y3VhVUI5djdha0tKMmJhRldDZWJROWk2cE1UeThLUWowd2dqT1ZCX0VVMjJIaVBfNA&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=M3mt0E2F7jE - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk9rUHNPeXM1ZTJQVkRlazBtZkhNNzVpYVc2QXxBQ3Jtc0tsU2g3T2lxWThpcnRQTXYzcWc5T0hKcldiV0x4cnNFOWZGZzgySm9ybVBHaWxSUHpuVTAyajhDVXFpOXBBWmNEZnU4cDhXY2JOSHdRV3MxVjdSY1piUC1Nak9CN1l5ZHMyd3NCWXA3cjlDTThfVFRLcw&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=M3mt0E2F7jE 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2ZrTnczYzlUQmpqYm52ZGdzdm5ybDdCWWlPQXxBQ3Jtc0ttWWMwZW51QjE0bGRYQkR0VmNoenp2Rk96VFBGTVdJTkZPcGd0ajRmdWlDVmRoM2d5a2sxTi1iakhkck5QblRqVFdZN2d3enh3azdleW9wVXpKaGpfRGg2NlJwREs0RVRnQnF5S1VERy13NmJpUnVVdw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=M3mt0E2F7jE 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1BXT09ZZ3lxRlRTZ3VPVlNxZEpFbzU5b2xVUXxBQ3Jtc0tuNVNmaXQtaFdCMEx3VGhnNENoVFgzb0N2bnB6ZFJ4MHhCODE3WVBoOFNhWWFULU02a0pLZDBacFVZNFRsc2ZWLWlMYkI1Q2h5UDhEekJpNHNRYkRoZ21oRzBLcU95QUZ5SzJ2WGV3YVBVeVRoSTgyRQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=M3mt0E2F7jE ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

28m
Jun 14
Thời đại của GIỚI TRẺ dần SỢ HÔN NHÂN | Mưa và nắng | Quan Điểm

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Thời đại của GIỚI TRẺ dần SỢ HÔN NHÂN 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Thoi-da... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVJzVzdzUGxOMFU2MHB1Nm5MTUR4S3h5SDZvZ3xBQ3Jtc0treGNIVmJyS1U5NEJkMG01Y1lmaHZkQy1qVzhoUWNJRGI3QnNncmxQSEhfVlpJQkhwVWpianAzZG9KQ1VpV2RkT2FLV05pc0RrNXZRQlpkanhMWWRkS18zbDRXSnBBRV8xOWVadFFuMGxTd3J4NklSMA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FThoi-dai-cua-viec-gioi-tre-dan-so-hon-nhan-PWBM6N5KtPcL&v=QP5RjDNwLac ✍️ Tác giả: Mưa và nắng 🎤 Dẫn video: Samurice 🧑🏻‍💻 Video editor: Tê 🕵🏻 Hiệu đính: Méo ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTlqdWRuYmZ1SXFjakFCdEEwUG56Zy1pU0lEUXxBQ3Jtc0ttUy1YYmdBLW54ak1xUFlDMkpFZDJaaFQ0b0dfWkpGa2p4TFJXQVpRMGNMQ2pYQ2NjbjdvNXhvUDZ0cDJ5NnV1ck8wWWNMXzRMa3lnei14LWZyRTlGb3JwUFdEbGI2UFFGeVlfQ1ZPRUNTSndvZTk0SQ&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=QP5RjDNwLac 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVhlenN0My1Ba19uX0lUcVl1bWdaaV94Y19mQXxBQ3Jtc0ttaUdXSndoQTNxdkhwWmk1Q3ExY0poZEUyMl9hT1VQY3ZCbzUwU2JFa09mTXlNenkzZFpMcGlhVDl4T3BaWmRMRkxtejd4em9ZOUJ2bk9wSnNRaWZ3TVpETlMzRldjZWJKMWN3aXhKejRhLUFGdmpYVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=QP5RjDNwLac - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0hEbXJDQnJSN3dxYnBfLWMyOG1jcEdldWRJd3xBQ3Jtc0trV2ppcEZiUTl6Vk5uNVJRZTlpeWw0Nkl5aWYzbG9RS1ZYYVd6MWdRSGhIakg3M3AyS1c1RWpOZGh4bWoyYUZlUEhKRTRZLV8yRUhub09WYk1TQzhSQWU5THkzVXZlZFhENkpFVVRGVnVsOExUMElwbw&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=QP5RjDNwLac - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3RMQUxFS09yZ3RJcVBFelRhR3ZicFVpbVN1d3xBQ3Jtc0tsbTliTkVWMzBjSHNyc0NUUHh1bVhJTUc5dHc0Y2t6OXlpUHM4NVZsOE9MV0xLSi1WVUV5cGtyMlN3OFZ1S3RYanJISDEzTC12MmlwaWpkeVRlY2VGX2R3bkl6VEF3eHdNdnFQTTVYMU5ScjQwSDBEaw&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=QP5RjDNwLac 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3F0VjdxM0sxNktHZXpFS1NBRE9IaVduQlJ2UXxBQ3Jtc0tsc2gtelUxM3hoY19GS3dXaTN4MEIwSUFlNFRQN1FHdUxjYUNuU1hKWnc1aHBMOXAxMGNOVnBlSWI5T1ppbEg2SlVhU0FTdTlkOGJ6ak9rdzYzNUR5eXBjM2NZWXRYMGtJSS05b21GQ1ZYQ1ktcWhRcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=QP5RjDNwLac 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVNPR051V1lMYUYwOFpYZDJUOUVRQzZIeEc4Z3xBQ3Jtc0tuS0xFSlFmM0ZMSTNqR1VaSmxGY1pwTW9NVEJfVEtsN19XRzNQTW4wZm9SWnpfY2NsNWFuZnc0OEtFT2xVZTB3WmszSkVUSTZKVzQ4Z0VJSU52U0E5dFRCdGl2V3M1aFVDWDAtTEl2WURBU2JScWUxNA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=QP5RjDNwLac ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

10m
Jun 14
TẬP CẬN BÌNH - Mao Trạch Đông thứ hai? | Huỳnh Quang Khánh Trân | Thế giới

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: TẬP CẬN BÌNH: Lãnh đạo được ví von như Mao Trạch Đông thứ hai? 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/TAP-CAN... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa21Ob001LWo4T0lHenFvR3NYb2p4ZzdjY0l4d3xBQ3Jtc0ttejNkUElVMG9ZT2k3UHlBUV8yOE5jRGprcGJUQVhWNkhxM3hHNEdfdnpyaVdMekNBWElDa2NMZWFKSHZjM3dMbXBtSzFiYnZCekN5M0E1Q2x1THFzaXk4WDJjejNjNWpCSlJlemluUkhRd210M0tKTQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FTAP-CAN-BINH-Lanh-dao-duoc-vi-von-nhu-Mao-Trach-Dong-thu-hai-LVEjg2Qzz6It&v=t35cFSEgi38 ✍️ Tác giả: Huỳnh Quang Khánh Trân 🎤 Dẫn video: Minh Thi 🧑🏻‍💻 Video editor: Tê 🕵🏻 Hiệu đính: Hải Stark ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVRGM3dleDlHbmV6SHpCLVd3cXlLRGxYQ2trQXxBQ3Jtc0ttVEU0Zndyb0xmTHJzREtjWFdpaGx0M25xMzlMVTA0SlY0cDdiLVpzWHdCT0k0WXVERTNfdzVTa0t6ZEVzUTlwcV9yZFhyVTZyYlhSb2ZfU0lmOFRubE9nMHhWZkk4Mk1rOWlZOW5FY3V6cHpMRTRvdw&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=t35cFSEgi38 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblVvdXJ0Y0s2ZGpIcGYyRTlpelhtNFdZR2JWd3xBQ3Jtc0tuYy11UkV4UVppLUJxUmVxZEF1ZXZxOXdHYmVvVFBOY0NyOGRDazNSbWtKV2tNUnBCVmQxNzNvUG50WXRQN3hTT1JySHd1Sml3OXpSanU1dmJsQ1RvQlAxQTJDNE0xRHhUVk9OUHdFR3JJTlZ6a01VRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=t35cFSEgi38 - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1BSZGlDbGFaQ04xQ3RfTmowaFhVX2pIdVg5d3xBQ3Jtc0tuWVFmeEVSTXNmWUExQTBHV0J3cVJsYnZLa3JfeE14UjJjOXR6OHBCZmo1T0txOVFtVlNibkNSb2JwdUVNVTdjdGNPbkJnam9ZOEVOcXhKMU9qOHBidnh0czl4bFNYX1NNM3pkYzdyd2hFYnFhdmo4WQ&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=t35cFSEgi38 - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHhsWXdYMDlONGt3dTQwUFlpeG9jalYwR1hIZ3xBQ3Jtc0trZXF4V3ZHcGdoTVlKc1AxcXd1SXlIOFY5dWFRYjJGTDBtallmNzJSdmNOLXhkWkVyclNSRjRNaHh3d2w5NjJWSko5WU5VbmxpUkRWN21QeGF6bmJSRDdqS0lpeUJGQXVHUHZUazlub25aZ09oVmlnbw&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=t35cFSEgi38 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbl80Wl9PbUFPZklFa3NBZ240T2RrM1QyNG1hd3xBQ3Jtc0tsQmtMbXVXQ2pLbk5MM0JNRzAxMEVkMTJXMGRKdXBmM0RNQ19XTk1NR2xBeC1GTU1vWk94UnVYVVRpMVA3SzFTdXFlVTYwWXJwVVlfbldpMGMyNjJnT2FoLVAxLWlVMlFlT1l5M2xxQ0dfdUlvV1MzMA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=t35cFSEgi38 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDA5OVgwenpiUVVYT2hWUXZDNWJCeVBWLWR4QXxBQ3Jtc0trNWxoTzVWTjREdVRQNEV1RFNlN0hVQ2pOSEt5U3VFOG1sZ21QUTdZQVp3aGF0Nkl6VFNPMzFrWXhPWG9GMUtPRVBBdUl2dmU2aXpHLVpHcFZaY0tpUWVUc19UdGxmc0VXZU1vSy1CaHpETFA0UnJfdw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=t35cFSEgi38 ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

9m
Jun 14
FLORENTINO PÉREZ: “BỐ GIÀ” VĨ ĐẠI của REAL MADRID | Thịnh Joey | Thể thao

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: FLORENTINO PÉREZ: “BỐ GIÀ” VĨ ĐẠI của REAL MADRID 🌐 Link bài viết: ✍️ Tác giả: Thịnh Joey 🎤 Dẫn video: Pinkdot 🧑🏻‍💻 Video editor: Pinkdot x Khang Hy 🕵🏻 Hiệu đính: ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2FjN2RKOUVPMllJT1FLQ0pMdXhnNm55TExXZ3xBQ3Jtc0ttYjN6TG0zTEtrMU1HSGljdUxWRGNYellKX0plQjNNNWREcnR4RmJSdHRxa3NQQWtKOUZ0cldOQkhmUnVyRmxrcXpJWFdhX1NvYV8xRlAxOTQzV1VMLXBmdmRJNU9tc2ttM2s2SWNocEhzYkJVMEE1VQ&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=H4Hpw9UvDlA 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3hBLThwZGZEUHZ2ck9RbTdqMjVodTdHWERGUXxBQ3Jtc0ttdUx4OXVWX09mZ1JDMkliLXRzenVpWFdLVnFkVVpsV3VFQ2pBMldNb0NKZy1MY1p1RFRVTmlDZ1I5VVNRcldEZVVHVlR3c3NOeXhVeEl1VzRXTEt4bEV2dmtmWmdVOXRQOEZWUGxZeFFQcGdSaEpkMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=H4Hpw9UvDlA - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqay0xNzl3UGhsckRsZFZrdEsxUU1yb29vUU4yUXxBQ3Jtc0tsZ09IbE92RUw0VEZid1VEX3FZdlp6VnRmUTVWeDJ0VjUwUXJZMWp2bUZIQ19veUk4ZndBYWhuc3k5MkFEOEpxdkRVRldUckNFYjV0bVpuVmhra29zTmdPRFEyQ0dyek5LaXVzdXNualZQb3phVDhQaw&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=H4Hpw9UvDlA - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGd4RHFJSGxvbzRuc1U0MTJZZkl4Y3hXUjV4Z3xBQ3Jtc0tucVlTRVVNUC05emdvU3V0TDFlOGhvU3Q0STVPajNCTVN3YUVzWUFfbzdSNGxvMXRlQTNEVkhoaEp6VEpOanVCMm9pQkVZckx2alQyYjhzTlNoSFdCSnJtRklXTmJUZHhmenpEdk5ndjNORld3VjczUQ&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=H4Hpw9UvDlA 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDItLUpKTlBOaTliMmo1SzlRVGloVHVldm5UUXxBQ3Jtc0ttVWhyOWg4Y3llZF90RU9VSE1qanhUbGVKX1dkSkM3d3FYMDVIZmdzOXoxNUVWWGJNWVlNbzBueWNfMWFzNTVFcHVLUnk1M2puVXhnZFZzUEpsTmREMXd6TTh2Y0o1WnprUHpmZ3UtZmZxZTAzR3JRVQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=H4Hpw9UvDlA 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDNqTUNBXzFrWTgySjNEeTEydVJsU1JraWI4Z3xBQ3Jtc0ttOGZVSlBUNEg5enA0WTZzMkk2RXVJdEd3VTRtTjgxeUdkdVdBdlJmOXNEVkh6aXVIcElaYnJKNU1aLUZ2VFZFY0VWQjh0UENINWZwb1ZQQUVWY1dOTkdoSTRsVFFNQ3pESWVQbkpBOWc1REVyVlFDQQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=H4Hpw9UvDlA ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

26m
Jun 14
Những SỰ THẬT LỊCH SỬ đằng sau 'SHOGUN' | Hải Stark | Thế giới

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Những sự kiện lịch sử nào đã truyền cảm hứng cho "Shogun", và điều gì sẽ xảy ra sau kết phim? 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Nhung-s... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWRNcTZockZOYnhIV3J4ejlCM1YzaVk5N2d5d3xBQ3Jtc0trWFYwRDdLWnlzY09GYkZWZjhHVjFIajIxOHQ4UG1KdWJST2pOaTRVekNIb2lrdkZ0SDNMdzh6OTY1THFPNnphUFVON1B6WnQtMTJuVXFYSG52ZlJETjZYN0hVMGViQTRKOXYycjIxcEVfektBTGUtRQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FNhung-su-kien-lich-su-nao-da-truyen-cam-hung-cho-Shogun-va-dieu-gi-se-xay-ra-tiep-theo-t02mF4qmKYb0&v=T7ggSGaGMHg ✍️ Tác giả: Hải Stark 🎤 Dẫn video: Samurice 🧑🏻‍💻 Video editor: Nguyễn Sơn 🕵🏻 Hiệu đính: Hải Stark ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHRTZ25WU3BLYnlnd3ZRNV94TmxEWVdweGgzUXxBQ3Jtc0tsTnhvR2tldEFyVzJhZE43SXRUZWx0NkZkT21VM1NodVFrWENJa3c3WHJHYmpGUUdTOVVIOTNLdkpSczZUU3ZleHdRa2VNdDNMUGRkZEVIU1I4VldkblJ1SmprTVJBVjNOSkd6Sm1ZTUoyQl9WVi1QOA&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=T7ggSGaGMHg 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbERkWUVucmM3cVcteDhXdm1mWXd3N1hZMGQ0Z3xBQ3Jtc0tsSzdlTmIzQ2VDVUktaG5lc3hldml2U280MjVUb0NDUGpxM3dqU2dTMGo3c0NzRC0wbFZJOTE1d0l1Y2czeWRrOW9sTlNaeVFLUzJvY1hKaHNuM0xiNnViS01teGV0Y2MxUDkzSEVvZDFLT1dReFdNVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=T7ggSGaGMHg - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazFSYTNBTGU4YjMwQk5OTUl2Q0Eta0JLX2plQXxBQ3Jtc0tuaUs0anNrTG1HX3B0RFlDc0o5Rl9sQTBxV05TWVA0ZGdjSXZudF9uS2pWUlZQS2dDZ1k3S2FaMmpsZkJVUTlyMTNKU1R6aEVLYmg4Q1k3WjNFa09Lc0pHc3hYRzAtMHEwaldmSnhTa2JTVWQ1Ukkxcw&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=T7ggSGaGMHg - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDgxd3hZMkQ5T1BRdm1sU18wbGdoXy1wcUtRUXxBQ3Jtc0ttWkN2SWZvQ3hvSGNLNHNaZExONHBucmtVUk9UeXMxOU5nU2Q2VHAwN2xja05lbjJGUTBDZ3JwN2x2T3VSaUFhdUFUOHVDUzR3amFlOC1tRE4wMGI5UXQ5UnpWTlQ2eWpxWElRbnc0V3VRc1VmcmltMA&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=T7ggSGaGMHg 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjFZOHhpc0c3SGxuOTBIeExXVGRWYkN3TmxxUXxBQ3Jtc0tuUDc3X1IzVWo5aWlUOFU0N3VScFhQanF5UmVjRFdzMnlRcGpDYlJXdnZIbGZEeHJYdnM5TXZPWWdXSHYtZ3J2S3NiVHdvN1dhcC02TzNmcUxQQWdZY1V3UGRhbjZzZU04d3RSZThtVnBfcFZ4bHF1RQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=T7ggSGaGMHg 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkNPVkpQYWwwbWM4MTAtUTRaWFF6UlU0MEcxd3xBQ3Jtc0tudHE0QU1fQmtsbWpFYnB3czFyRTlQalg1ZkxXR2lEa1VUbUVlREdybVdhV3haS2l2dTNHTUQ2a0RjOVM3NWQtbTBCeUpGYlRRUEp4VVp4dDlpNnVfZG10amhBdG9oRG5ycy1Ed2diTG9HTHJEcTVfaw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=T7ggSGaGMHg ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

36m
May 31
Giải mã HIỆN TƯỢNG LẠ Thích Minh Tuệ | Phạm Hoàng | Quan Điểm

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Thích Minh Tuệ - Không phải nhà sư, không phải Phật sống, chỉ là một người tu học 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Thich-M... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXpxTHEtU1A3blNQYjhsYVdoWFNNY1haNGlud3xBQ3Jtc0tuY1pWOFlacVo5Rk1MS01nUmsyM2hDWWxjZFdyeHNvQWhvX1VfeE9JMXo0aWtCWV9tMGxEbjdsVTV0TU5IWHlBSTZvTHJEMmhqLXhMNWYtSGVoQ01Ucy1hM2E5SGtNZlFxNG9CV0ItelZ4ck9ndXFSVQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FThich-Minh-Tue-Khong-phai-nha-su-khong-phai-Phat-song-chi-la-mot-nguoi-tu-hoc-qqDj0EZ1mtRS&v=o_t0DQtvUhE ✍️ Tác giả: Phạm Hoàng 🎤 Dẫn video: Minh Thi 🧑🏻‍💻 Video editor: Hikari 🕵🏻 Hiệu đính: Méo ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXNWWmZqRU10N0tGS0VPWmFmRjd0REFjT1BZZ3xBQ3Jtc0tsQ2RmZGoyZ0pxbVp1b1pCWXZybVZHYUgteU1xaEo2Yl9oYWlxeTFicUtoMmNYMmhfWExTVF9CMGpLM3R4RDJoVk1kQ1ZDSzFFZi1zb21xTVZJZ0R5VWc0Z1AweW1YdWw0eW1BeHBOV2JyQ21Rb3dpOA&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=o_t0DQtvUhE 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEFJS0VxSDVlT0NKWDFfUU40ZS1lUHBIdUQwd3xBQ3Jtc0tuUVZVWFUyRS1nUnU5SHdHNHYwYTA4ellKUXhBMjU2RWlxWWluVkdvVHJ5anJjTjdDQ3ZacGpfRjZmQS1mZklJb3lSOE5VeWRSTXRFcnRDOC1faXNIeEpJT1BVQWJWa0ExTmdHNG14YjNiVXBvSjh1UQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=o_t0DQtvUhE - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGNSemxhMF9GOTVnUmc5N1g1b3FXSHdvdjlGZ3xBQ3Jtc0trVmNPOU1CcGVCTklkUmJfOFpsazZ2eWtJMzFTbVVaMWE3Qy1ycE1HMUF2MmptTndRa05sSTY3MVhKdjJqY29XMFBKb1VSZ3RTdTNNZU9kRnQwN1Y5Z180eG5QaDN3djQ4NmxvcmJMSFhWMnRHcTNaMA&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=o_t0DQtvUhE - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUtlRWQ0UGVFTVBBUFVDSjBIQmRKU1VJQ2tBUXxBQ3Jtc0ttdV9hRmJaZHJkY1N0S2VxY2llNTVoNTVwZkROSTd3cG1XNVJVdklhUS1HV0xzVDBjU0FENkFVQjdYV0l1YTNqQko0Uk5EaVZTZENmb05rSlRfTHMtZkthdjVfVW1VektBUlZYdG84THlkTmlyMFIydw&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=o_t0DQtvUhE 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGxudmxsdm5HTjg5bW9HN0RpNUZkZHItZTVKUXxBQ3Jtc0tsSDFTWGV1LWJmbEZhLU1zWmFUbFloZUFkbUQ0UHlDNlhLU2xOd1p1Z2xhbEhFT3VhR0RkY2lUdXhMQVB5djhqMzZkVGRsZmlEMm10UzFXaDF4UThOZFY3VFJ1Vlc2NFJtZWJZZ3kyRV81RUZ6SEtNUQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=o_t0DQtvUhE 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjZnMFRUYllESGNTLXBkN3JvRUx6X1pENVMyZ3xBQ3Jtc0tuZUdLclhuUHdzRE1vMElHWDJwZHlDTlNSTTJkeHV4ZnNCU21vRmxDTG9IXzZLdGhiY3UyTkpIYXR0TGdoNi1ISlN6XzdvaXpxLTFUYlB0TFFTaEktQWEtUWJEZE90RjZoYW1wUFByM1hGNFhNYklCMA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=o_t0DQtvUhE ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

17m
May 31
7 điều KHÔNG VUI phía sau cuộc sống DU HỌC HÀO NHOÁNG | Phương Anh Violet | Giáo dục

Nếu bạn cũng đang ấp ủ ý định "cất cánh" thì hãy join group này để Spiderum giúp bạn "bay cao bay xa" nhé: https://b.link/anhemcancuduhoc-yt https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbndZMnJHV1oxXy1DYVB1d1B5TTNPSnM5MEF2Z3xBQ3Jtc0ttNXNQWms3V2xpWllONi13am9WX1k2QWFQOTBsbkl0WWJoWjRTNF9HRmFVVzg3TTBlYnRYS2lqOFZuaFVvMk5UZDM2NUptTGhScUtDbGU4djRKZjNuck1qYk83MVh2YXBWd0oxTWNsY1p2R0pKaHgxSQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fanhemcancuduhoc-yt&v=mR88y7ydBd8 7 điều KHÔNG VUI phía sau cuộc sống DU HỌC HÀO NHOÁNG | Phương Anh Violet | Giáo dục 📝 Bài viết gốc: Những điều không vui lắm khi đi du học 🌐 Link bài viết: https://callmeviolet.com/du-hoc-2/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUZuQ0pwRm92a2NyTWtWZlZLRlN0aDZQNDQwd3xBQ3Jtc0tuTV9QdDkzeWtzZExpU0ZxUGFDZmpjVzRUb0dmeUZVS3UyNzZHVmVIaVkzQmduS3NROTZBMzFSMWkzc0wxdjREcFJ6NnBVUXR0aHhiRVlFb2U1ZTZ4S1RPMUx6cUNuempoYWxSbFo5cEZ2UUYtUGtVcw&q=https%3A%2F%2Fcallmeviolet.com%2Fdu-hoc-2%2F&v=mR88y7ydBd8 ✍️ Tác giả: Phương Anh Violet 🎤 Dẫn video: Pinkdot 🧑🏻‍💻 Video editor: Nguyễn Sơn 🕵🏻 Hiệu đính: Méo ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0dOUXJDTzgyV01ReExrc1c3NlB2QUt3Rk1FZ3xBQ3Jtc0trZkdMYk1YNkxwQ055MF8yYWtCSjRfSE1sMkQtaFhvUG5wS3g5bjd0eE9NTzc1VHYtS1VmS05KNlA2MGExenJEZ29GZTZUUHhpdXQyNVZydmFIN3RfQUJlRmRRMUphVVdMb3ozbUVrYktySC05b1RWaw&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=mR88y7ydBd8 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkpTTW5taUk3WjV1WEYzcEg0YnZwTjgyS3EyUXxBQ3Jtc0ttTVV6dV9LYzdXV1RXcm5aN3hPRHJRV2N4Z3JiOVdjcnBvOXp2eVBsd0NXdmNTdmJJaWt2UzNsLVVBZGZmSEs1SGFwelZ3NDI4SFdkRVFvZnBKazhJRFl4Z2E3QjdPeVliV1JnRVBPRVAxRGZtYkp5dw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=mR88y7ydBd8 - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3ZFQU1JNG1jNDVkdHQ5YkVYUzFaZGJVSExDQXxBQ3Jtc0tuNVFLZzMwY0tmRUhNVVJOaWNHcVNVSnY3VXB3U2dyTGpYV1JsYWJQUnlNM2RxUW9TYktzRVVCQXFqT0ljaE5PR0UzdUYydGxoN3FoXzNrSlVmLWZzV2F4bFBEek11NkItV3dncUhpNDFJMzh3a3djRQ&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=mR88y7ydBd8 - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGQ0aDRGVlpTSlpVd3hnYnAwWFh1RDg0eVBZQXxBQ3Jtc0trLXZQUDFRdjRSLW5tSURtYUtWQ0tpZmRRRUw2RHJfRjZGa2cyYUJzR1l2QXdNbkVvMDVORlkwdlZvaS1zQWxxV2dlNXhtZTVFM2R1c0NnRkVGUUxqV0VKS1pib3VQbmxGOUFVLVF1MTFYU0ZwVWxrbw&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=mR88y7ydBd8 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2hvenRLS056azlSSDF2cVpQNWNfbWNfN2dOZ3xBQ3Jtc0trMnE2aWp0Rk9CMFZ1OFpfWm5pdGlWY084c3RDeGdZVjh4TEY0VXlPazhYMlEyQ1N0OVNjLUtQM2JTbG51eW5Ld3hOQUJzRnN5WGJKc2g4S2JGczZDXy1lZVgzMVpOeDdvc2lzOS1XeVlsbnJ5b1ZNYw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=mR88y7ydBd8 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUJicndGa1VFZmpSdW1aQlJNVVdrU1haTnNid3xBQ3Jtc0tuaW5hamt3STdURThQV0MyZnRDZ1B1V2JLS1FYR0lvTzBxX2cteHd4TzNHWnlwNWZ2dFhkQXoxMDVYWXRxaFVUcW9vXy1KUWYtcHllN09nMHhIaFpTMDFSMDNrRmtLSmxnSHItaG1FdWZEWEtfUHNBRQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=mR88y7ydBd8 ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

13m
May 31
TẤT TẦN TẬT về PARK CHUNG HEE: “BÀN TAY SẮT” thúc đẩy HÀN QUỐC | Trần Quang Khải | THẾ GIỚI

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: PARK CHUNG HEE (P1) – KẺ ĐỘC TÀI HAY LÃNH TỤ ĐẠI TÀI CỦA HÀN QUỐC ??? PARK CHUNG HEE (P2) – TƯ DUY KINH TẾ SẮC SẢO CỦA NHÀ ĐỘC TÀI QUÂN SỰ PARK CHUNG HEE (END) – DI SẢN VÀ CÁI KẾT ĐẮNG CHO MỘT NHÀ ĐỘC TÀI 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/PARK-CH... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGFUWE9LOV9kd1lOSjVJaXBzU250S2lBajN3d3xBQ3Jtc0tuSTFKU05QRm4tZHBoQUdXeng2S211b0g1MUgxcXJVbzROYUdwQU84aVprbW1XS1hoZTM5MUswcWpNNUFvNzIwbXJyb2dtRWp4aFJTRkhhM09uVmp0WV96MGQ5ZFpJNmpZcVdfbUNNYUpCcks3VDlsYw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FPARK-CHUNG-HEE-1-KE-DOC-TAI-HAY-LANH-TU-DAI-TAI-CUA-HAN-QUOC-eWECor5ciHX9&v=JeHx0K_6z68https://spiderum.com/bai-dang/PARK-CH... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjFrT2ZBNk4xUGkzcTdxU2RkQTRxRTdOZW9Yd3xBQ3Jtc0trd2todjRxcXFKM09XSGpUSHpoUUZNWU1tZmxRc0xfeWRCVDJBQ0haelhvTllmWkdyYlBoUVFfTHR0LW84U0tZZURyMnMzZmtqdlJwbkJ5ZkNPUGZZUHFrMVhOY3JuNTJ4NHgwVlN4ZG5wb0xwLUxnTQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FPARK-CHUNG-HEE-P2-TU-DUY-KINH-TE-SAC-SAO-CUA-NHA-DOC-TAI-QUAN-SU-pe1CxjHsamkE&v=JeHx0K_6z68https://spiderum.com/bai-dang/PARK-CH... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXBvdDNkakhyaTg0VGprVXpNbC1qX05MMGxyZ3xBQ3Jtc0tsb2RYS0pKeE1LcTJnNUJwOXFrb00wV0l6eDlxNzBSRHgzcVVSNDBSVl9Yb2NDcEs2QXJJSnRIRXYyVHMxVC1OVW9uNW9odU83bWxXdEJmV2lLajZmM3h4Q25QYy1NLWo2YVR4cHdCaHk5Nmxibkhqbw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FPARK-CHUNG-HEE-END-DI-SAN-VA-CAI-KET-DANG-CHO-MOT-NHA-DOC-TAI-pvuhCIX4oNVT&v=JeHx0K_6z68 ✍️ Tác giả: Trần Quang Khải 🎤 Dẫn video: Pinkdot 🧑🏻‍💻 Video editor: Dat Nguyen, Hikari 🕵🏻 Hiệu đính: Hải Stark ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkF2Y1Z0TzZiaGxPTUhwMnhncnNsWEVoVkxFd3xBQ3Jtc0trN0tQVURxX2xaRHZfbHZUSUhvOVQtSHRKUGQtSGxvYnNqRTlKS25QbDJ6V1NlbUlyaktoSjgxR3BrcTZFTUd1OERkTUhKeHNOM2x4cFVhZjlZaGZSaTRGUlY2aU1zdVZiV3pJX0ZTWS0zTUJRM1U1RQ&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=JeHx0K_6z68 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEdwSXFwbTE2ZnRjbDZQXzJXU01hcTFKdjgxQXxBQ3Jtc0tuMFRNa3RqLW9LaHhpZk5HRVFJV3I5QnVBb2F1bGlrWGhfcm5yaHNUZEloSjVMLWE2VnNWbGdUaHltMENOUHNXZDN0dU9XTWFmbk4yT3pyWDQzcE9obU5EQV85WV9QSmlyQWZKdG14bFkwWDZGNUdkSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=JeHx0K_6z68 - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDYzakFsczBlWExjajdMOHJUOTF3S2FKLW1EUXxBQ3Jtc0trSTVNdlhSa1JoRUtyRVRQT1BtR1cwb1A2SDctSnQtMDV5Y1ZaOVdjSVZyWGEteWtsRldLei12azk3ZmJrWkVqMFhDcXZHcTFOZzJtV2RJZnI3S040Mnlua0U2QzJFVUJLWmdlYm8yOGlLMmljUGF0OA&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=JeHx0K_6z68 - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2JPU0tuWkpvNlVYVUFlamp2SWdReTVteWdnUXxBQ3Jtc0tuS1V0NjhVTlJYZ2FjZ0tDQTZYR2ZwWHFfZ3M5NlVPQzRjX0dVV0xaQTNOOW5EbzVPRWVKbVlFaEVVbkUtNDdVcGIxS2RCOFNsQzJ5c1FOT3B6eUdza2tXUUhKcjdJa2NuTFNXYmJscTJCOTZsNVdyMA&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=JeHx0K_6z68 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazZaNFp2MDFGYlZxRS1WMTZxSEtNWk1hcWUtQXxBQ3Jtc0tuZndNS2RpYk5JNjJBS0xMYm5vRkYxTU1aTTVQdDJJYjMzT3VHN0tSMmttVFNnM2Q1QXZkX1NoZnpqQ3hXR0VIZEFURlBpVHFxWF9XR1ZQMnlzWGlwajVwMGdad3ozaDB5Qmc3eEtFLUc3NE9kdEx3UQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=JeHx0K_6z68 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFdmZHMzbDR2Tk5QeGpqU1VpWmYtUGhPV0hpQXxBQ3Jtc0ttT1RSWEZseGNXVk9TT1FGc0xrOC1meTJ0dTFqOE9ud1RXVHB5Q001QVV2R0VnMnhZWF9GT05QbkZVVG5TLVkzaU92d2hOZzZwRTFYc1RVdEtycnNxalVIVTMyamlNWk00azRtbWpQZTdwSndLb1hkTQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=JeHx0K_6z68 ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

29m
May 31
Chủ nghĩa khắc kỷ: ‘Liều thuốc’ cho Dopamine | spidermanduc | Lối sống

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Khắc Kỷ và Dopamine 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Khac-Ky... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnAzTXl1MEpMbGJJdVdMVW1mbDVlRi1wM1g5QXxBQ3Jtc0trRk9naGVGWjNDNUgyNWgwcTJiTUlTRTN1Q28xUVVUYjhFQkItNGRJZEM2UU1KSGR0d0RtbWExc051VGphOWZucm1JOWtfZ3NWM3RtV3lXRHFpbTRLby1EYWJnWmVaYnJuX29WTTQ3bEJEazBZRm9uaw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FKhac-Ky-va-Dopamine-xEUWTa71wUYf&v=RJSu-anlNcw ✍️ Tác giả: spidermanduc 🎤 Dẫn video: Samurice 🧑🏻‍💻 Video editor: Tê 🕵🏻 Hiệu đính: Phương Phạm Hoàng ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVA3STVZUFEtaTJFMFJoU2F5Q0JCU0IyLTFnUXxBQ3Jtc0tuRXFOSmFPTmFMZTY0OG9qcEFCMG5wQTVGc2hqd3pBX1AzMGxVM2ZDWlhDWHdzcnNCSGlHX2NDYUtFTzVTSnBWS05wdURfektiOGFXTHhXVm1wbF9oVF9rZ25kSXBRbkJDTEkwbVVWWjJNcTFYdF9YQQ&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=RJSu-anlNcw 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTQ0aV9zalJEQy1QSFUxa2syRVp5MnYtSGxaQXxBQ3Jtc0tsMG1wZk1GbzMxRkgwMFBhUXJWVEFzZEFhb1BXU0wxSHd1alB3RXZVN291NFcyWmJuc21FWGxvRmlTOWpkZWRKTkpreHhxeWFqRUR3eTlONFdwNmtJdk1UN0I2aHFSLUo2cndQN3V4QjNyY1lWLXE4QQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=RJSu-anlNcw - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa21TRkVLV3VtbVg4YzlKcmdNT1BpelcxcmFpUXxBQ3Jtc0tuZVh5VFhhbzJTOWtmcG1XazI1Nkd0SzlZamR6RXU3UGhreUV5QmktYzFLSk9UNk12V0ZoUWg2RDVsaDBrdXRsRDJzb3lYU3ZOYmdZTUxqaE4yblZzeGdGbnNCNzhRSUNESDFoWXh6NkROZ0g0YlQySQ&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=RJSu-anlNcw - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3dFRVpFcnZHWWgxdWUwZE1zTlA3WTBMa2xhQXxBQ3Jtc0tsVklFVU1RaGxILXZ6TWl5M1VqZnhyQ0RxT3NTVFljOFcxZ3YxZmZiOTk4NFZQbUU0eWktcDFjREI3WFJxQ0U4dGd0WGU4ME5EQ2NJdURfNjlyNXdfRmhYV2dsWkpyYXgtWGZ6X0hBSzg0MG5scUxXMA&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=RJSu-anlNcw 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDdkbFlHUGxKaHlrWUJ1X0o1OHZEYUNGTVlGUXxBQ3Jtc0trNnJXYUstSjd5c2xqa1Z6ek5fdHhuZW1PanZIS0VpaXZTM0gxeHlpRDY1UkVIcGx4Sjl3YW9ubUhvUkw1QXlyX01FUmhfNDAwbmJvbGNCa1FPcWtTLVg1Q1o1Skhlb2JsaFhnZFpSOGh3U2ZxTThjYw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=RJSu-anlNcw 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkdqdlBIaC1fNi1qVXdORlFuUFFfakFta2o3UXxBQ3Jtc0trR3cyLTBxdjNEdUVGVlV0UFFPRm9QaGJQWDNaMkJObTBET3RGT0s0emJyVUVqWmxoRG1ESmhXNjFfZ1YwXzJJakFvazdTRDBGMnBidlVmOFZuU1MydUdTTzB5c3RKN0czZEtNUFFhOWg5LTZZUzRqZw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=RJSu-anlNcw ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

8m
May 31
TẤT TẦN TẬT về MAO TRẠCH ĐÔNG - THIÊN TÀI CHÍNH TRỊ của TRUNG QUỐC | Mr.Backturn | Thế giới

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: MAO TRẠCH ĐÔNG - MẶT TRỜI ĐỎ CỦA NHÂN DÂN TRUNG QUỐC 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/MAO-TRA... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1lQZExoT3ppOHhldl93LU5hQUZjMlNLSW5FQXxBQ3Jtc0ttZGtFVnZ0cHhzemFSYmlFX3lKdDgyaUpBNFBLWW5VcnJuREMzQ1ExdW91ZGZReGVZWHJSdXlpcjJRaS1WeV8xcDEtRmV4clhDN3Q3SmNfbGhwRkp4M2hyMEN3cHhJY1Bhc2ZkaU14eno0eDVpWFFnYw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FMAO-TRACH-DONG-MAT-TROI-DO-CUA-NHAN-DAN-TRUNG-QUOC-P1-ioopQufp6E49&v=vqaNek7U31s ✍️ Tác giả: Mr.Backturn 🎤 Dẫn video: Pinkdot 🧑🏻‍💻 Video editor: Hikari 🕵🏻 Hiệu đính: Hải Stark ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFZJNk1LTHNrWFdaTTBERDRfLWF4b0wwaWhUd3xBQ3Jtc0tsU05GQzB0VXJqeGM5VXJDbndfV1RrV3hFNGhPeVhadUExQXcwRGw1Rk5ZWHUtX0RINGZNakZudDc0ajB4MjBrcEdwSWtSNjdQTUNwbDNhWnUxVUgydi1KY3owb2tOQlE1cnM4cDRrMG5iYTZ3bXkzTQ&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=vqaNek7U31s 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHE5RU5ab3FtV1JuODE1eHBQRVREc2Uya0pVZ3xBQ3Jtc0tsMTd2MVRYSXNvaVJDdDVjOUJQRXR0VmlNZjdxNVBxUzFSM05pazNFYm9lNm9abmdxUzRrX0JwaGd5bjFyOHhDNzVsYjY5ZEE2NlplRENMWGZrSzVnNVdFYXNMT1pMQk9idmVzd1B2LWJjajZoWWRDOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=vqaNek7U31s - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnpZYkdRY0swWTdZb3BHRldpUjdIckpEQ3Vvd3xBQ3Jtc0tta1h5WlpScDhyZ0Mwa2o4T0I3bmJlS2ZXOTltSEs0cTYyRTd2U0NOLUtTMWtDZUEyY2tHamdudXdWLTNDZW5aUUhTU0kwRUhkX3dXR1pDemlnT2ZFeWk5WDN2SUdRelRuUHJ0Q3IzQkE1aWJPMmpfMA&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=vqaNek7U31s - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0R1dDNjeFc2MVYyZUl3X0VwRktzS1UwZk5GUXxBQ3Jtc0tubXkzZ1VtQjZUdGFKMnNYMkdZcm1ET1ZDQi1fUzh0Z0x0REpESDQ5V0ppMl9Tb0I4dnpNSVBaazI2SWdRWUI2M1hhdHhZYkQzOFFrZEJvd3hiYi00TEp3RWFnZ2ZaaFRMRzhaaWJqU3hXS3RRWTZibw&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=vqaNek7U31s 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW9sUEdybmxZVzZfMG8xR0d6d2NVZHVKQ3dWZ3xBQ3Jtc0tsYkl2WDRWdWYwYXFNR1EzcFA1Tk5HamoyTVNIZmZlX2NvQjFDR292U0k0UTgwVlk1Z2RibEJJb08teGRWcTRrb2lhS3JBNm84UmhYTWRnWVJscVdHYlo2UWlQX3FOY09PamNQNGpQSUhtVXoxYmx2QQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=vqaNek7U31s 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2ZJcTN3YnhLQTZfeGhBTGRlb1JSdGg1SUdnUXxBQ3Jtc0ttSzNCc24yT0ZITEFqTEdYN0J1cVVtT3dkVzZOSUktZ3BFVVJabHNfU0ZBaThJbXdRNDdKS3ZxMDlyYmdLMW9YZi1DX3pPZURpMFdiNkFHVjQ2SFZYWmVxVVRVdE1kVEpELVVTNWdPNGdWeUtmOTdFQQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=vqaNek7U31s ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

1h 14m
May 31
Bác Hồ đã giải phóng Việt Nam như thế nào? | Johnny Buoi Trua | Thế Giới

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Nhìn lại hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Nhin-la... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2t3eTdoUEhQV29tUHJaSkI1Sl9VODRJdXFGd3xBQ3Jtc0tueUVjcVd5bFpOdUZXZ1BiY3V1LXd4dXhXT1dnczJqUWhzcTZjMG1hV29xNHp0MnNDblJOcGltSnZ0U0oxNmJjbnF5X0NZNG1jOGR4OHU5MlA3YnQ4ZGpiU1FOZ1VxcTdYbllnRFE0bUZ6ZTdPOXhxWQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FNhin-lai-hanh-trinh-cach-mang-cua-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-ae8exkkEGnAQ&v=2gtZpukMrn0 ✍️ Tác giả: Johnny Buoi Trua 🎤 Dẫn video: Pinkdot 🧑🏻‍💻 Video editor: Khang Hy x Hikari 🕵🏻 Hiệu đính: Hải Stark ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1lCVUlxQjdLZTR0Nk1rZVFVb2VObThjdXdLUXxBQ3Jtc0tuV2J4X2J0a2dmMXlZVzU4eFE2RUx5WTUxY2txMUM2aWluOUxvUngzNlBQVlRvbGtMbUluZWc2c1pmcHR3ZWtFbHZxS3B3T1M4ejB4Wm1nWEc2bjVhdHBxNWVpMGhQZ2ZGSDY4eldINEp6RS1FSml4QQ&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=2gtZpukMrn0 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0x3VmdiRVEyeXp4a1JIamV0aU5wanJ4cUpMd3xBQ3Jtc0tuRTR6WTF2R2pwYmVNX3locW1zS2s2RlpRdmZoem1HSVdsem5RTlp4c3hZYlFCYVB4dUZQUEFfXzFLbms4R0lVWk40WHNBaUVMN080dWpDREpCUUlHWG5zSllhRjRVSzB1bTNSVWJ2ZnkxNnFodUxDaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=2gtZpukMrn0 - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWVzREtwcjctY2hhWjZnSVFtblk4cmVGVEtvZ3xBQ3Jtc0trSXZZR2JBQXlWamVnQkMzZTJESmVaZlVSXzJQcWJTTjctVG5VaGFKUDIybUpHWWVDU3MyaDRRMkRYNkhFOTdNeU5LVGdtUmY0aE16VXBWQ2wtY0NVeUl5OGdQZGctbDVCZmxDc2VjS0JwQ3p0bkc4RQ&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=2gtZpukMrn0 - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUVuZ3pRbHJheDF1SkUxODdsRDlZRlpLSzR0d3xBQ3Jtc0ttSnRuQV9Ga195ckdfd1hlWUJ1d2NlaTZGLXJ6SDEteWZTbG9sMEFWekZ1Nk5XVGlTR2J2aFpXaWhFaXlPTm04OHFZdmZNSWJGU3h4Wk9MYmFNcnV2WnJwN1dHTTJZcU5McGFuRlM5dWl4OVhiQ29mNA&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=2gtZpukMrn0 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW1Yd1hrZlVodmFEN1oxVUlyX09MZ3hZOUJyQXxBQ3Jtc0tsRVNPQUlMWGlPeksyWURNb25RaEh6OWsyVFNCd29KRzlIYWhPazVLbkJuSUF1ODZORzJDOEdNWXMwOHdBNFVuQjh2eFAwaVRmQUozbjRITVFUUnBtMlZTajVqcE5naENnMURadE1KQ1QzNWRSai1HOA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=2gtZpukMrn0 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0NQZEZWSVpPN0poTjg5M19qY0x0TXAwWlAyZ3xBQ3Jtc0ttSDRmdFdqUjV2TXpCWEVfV1VCVXAwQ1FFSnZ5SmtERWJLWWxPU3NnaWhsRXJ3OXlFZzB4VUJ1ZGFmdGhqZE5weVNvSzhUQlluSmg0WmZGRzZSUnJEZkcxZmxEQjlyeHJ0aTUtc3hrM28zWnoxekFLQQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=2gtZpukMrn0 ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

40m
May 23
GIẢI MÃ BÍ ẨN thảm kịch Hindenburg - "Titanic" ngành hàng không | Bồ Cool | Thế giới

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Thảm hoạ hàng không HINDENBURG đã DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO? 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Tham-ho... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWpSNDEtcjVRbXpYNTFuQlhuN01HUm96RFhWQXxBQ3Jtc0ttNGFMN0FOUjYtNWdQTFNqMm5hYlo2OVpsNnp3c0VtWnU1bHhMT2l2SzVDZlZNUl9kLXdMYUJldU55ZjJvUHBhMXVpTnFKSG1KQWFWaXozTjAwbDVSYUlONlFNXzdEN2NFNUU0RUtLc0dEVEVvYWZSOA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FTham-hoa-hang-khong-HINDENBURG-da-DIEN-RA-NHU-THE-NAO-yjFvL1AZ8zre&v=I-v6cau77H0 ✍️ Tác giả: Bồ Cool 🎤 Dẫn video: Nguyễn Lê Minh Thi 🧑🏻‍💻 Video editor: Hikari 🕵🏻 Hiệu đính: Linh Vetter ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDBEZEJFSlVPSy1HYWJaSlVKTmtBMVFVYUtHZ3xBQ3Jtc0trOTg0Zm5BclRpVC0zM2syOHBNdXpFaXJqblZMWFBCOWhhbEFqSG1Ra0JXenA3bC1KZmM5V1ZmUEpaZko3bklLUmlkZlNCaTIxbGphVVEtbGpIQ2FxZmJfcWVndEtXRHdYMTdTYTc2elJCWjl0TWNSZw&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=I-v6cau77H0 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjR2ZnJmWURnVW5oelFzdU5wY1N6TERvVmg4d3xBQ3Jtc0trS28wRDZNay1sZE5RWDFlUk9Wd0FwRkJZMVpwcGdWUjZzcDVGS2pFTWVUT25RV3NzWndQbll3ZmZ5al9HZ0NCRnIxRk9qQTJqY0ZuYlJ0QjZCdkFBN2dhZ3hzNW11VFVTYmRaeW1XVXBsUGMteS1ENA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=I-v6cau77H0 - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3VBbW1ocHNTeWZnMUhMZ2dPRGZ3WE1CTTIxd3xBQ3Jtc0trNkkzWEd1d042U3dCaFVPLV9LS0pLUUI1cmpZbGdYdUpGWHE5TG5ZRDE5aDFiZ2x5S0xYWlppTWdBQ1ZDYUltenFKQXIycGNHSDdfX1RBRVlHN18yb01EenpKa3lvUzFSd3VKcWthZU5pbGpWUW1BZw&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=I-v6cau77H0 - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHVRLVdoWmN1T21SWE05RmE1SUNsR1JNVm1TZ3xBQ3Jtc0ttekZNa0FheExJNDFXZUE1aFM1Q1d6RVJhN0hkVnRmYkRmOWtlVHNZRTlHOTZnTmFTUXNSOV9HLVV3bGRRSzFYelZZM0FWZGYxelQ5eUN6RE4ySzBhTFpGaTkteG9fTWVWWmpBYXgybUJSVnUtajluMA&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=I-v6cau77H0 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWd5MEJKVmVLNmZkOWNOZ3RLZnJKZ09yV1dmQXxBQ3Jtc0ttbnhqdTlTcjFQdWxHMUNsdlp0ZnVyUTJ6S1JkUkFZbXFpTUo2U3BkN0dZY2tjYUVJbVlDVm1XN2UwX1ZFTXFhampJVDZ0R2xNcG56THhqTm1EYXFpbzFSVVlkTnlaaUptZWxKaU5iZlJwX3lVNW04TQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=I-v6cau77H0 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWJZUWlvNXZ2YkZQOGotV1J4TnZQVWJuUE5Od3xBQ3Jtc0trSV9Rdzhqczh4TE5EZ2p0Nkt4Q09naS1GLWcySGJtQXlZTDB6a3NDRktwZ3M1dGdUWTdkYS1qelN2U2VveDZsT0R0QXlZZlN4cGJDVGVVOHd4QXY4NjFoREVQUGF0MXYxQ1ZEeXhHeDRYTFh0MHdpcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=I-v6cau77H0 ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

16m
May 23
Cựu tổng thống Mỹ BILL CLINTON nói gì về NGA và PUTIN? | Tengaria | Thế giới

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Bill Clinton: Tôi đã cố hướng Nga tới con đường khác 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Bill-Cl... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXlrRFl5VDdxM3NtNjNQYnVtUXpwRjU5TU9PZ3xBQ3Jtc0tuWFlLTmg3YlF0dEFheS1EMlJMR2FXZUlUZmVGd2dROHVLM3JLSXFabXlVeWpKLV9QTXVGSmJkd3dMdXlvNUpJYkw0THVHOGR6WDhtUGdkbkxybzA5clBvem9wWXRkZW9YQW1SYTQzZzRxcHpFTG5zWQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FBill-Clinton-Toi-da-co-huong-Nga-toi-con-duong-khac-uJvk9hw8lIKX&v=kNv43W7mxmI ✍️ Tác giả: Tengaria 🎤 Dẫn video: Samurice 🧑🏻‍💻 Video editor: YOSHY 🕵🏻 Hiệu đính: Phương Phạm Hoàng ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTRlejJjQ043NHoxb1V2OEgzN292RjFnblVOd3xBQ3Jtc0trbnBEc283SDdpY1pVVF82dGpzYTJxdU0tZVV4aWdrZGNkaG5nMXpoNHZ3MkhEeTlfbXdRd2RLYlZBX1lDeGg4SDZnVUpqajRtY2pLX3luTTd1Uy1DRFhjSlMyRmlZMWhJTmQtSjdFV0xObFlEaVJvMA&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=kNv43W7mxmI 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblJDQk9UaDFhcm1VZl9kTkROOGp6R1NjRUxoQXxBQ3Jtc0tueWZEeE54bmZNcXJFeW5mY0ZjazRabHF2VWkwNXhFWUFpREppdG1LOHpLN3VrUFMzUEZPU2dZd2VKWUh5RmsxX1J4YzFlOGR2ak5UbjJQYzVCajhGMk1vOTJ3QVBWRDI3bWFBYjR1UEZBUzR4QW55QQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=kNv43W7mxmI - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDN3eE9FRWlCOWRpRm1GSmltaFMwd1BKU2liUXxBQ3Jtc0tsY2syblVMYk5vT211cmVTSDhRQ25sLXVlT21pZmwyTnBXS2MyeWNNbHNOYVFMRGgzVFpXM1lNOFgxUGZsclZlZm5tYmxjcDdjRXhndjRlSlo3bWlJRkpoYnVvdXFpTUdPblk1bzVBODFTN0ZrVzFGQQ&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=kNv43W7mxmI - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1ZOd2ZTUHh1c0R0TkYtcnRaUGEteG40MlF2Z3xBQ3Jtc0trMk5GbC1zQlRmaGx1eHZlbDZMalNNSG1PVDNqWGFBZlNPMDdTaUE0clR6ZkVlRzQtLU82alluUnZXSDNfUmF1Y2VadU45N1NlTmRCSWFnTUFMMVFFUVpKZEIwZzdwaVdMbWdNQnpRV1dQU0p4VjFVQQ&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=kNv43W7mxmI 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1FSdDNtdnhEWHdtWHpFN0pMY0tIQml2UVpVUXxBQ3Jtc0tseEJjNThOVUFuOWxuZ1FQMlJ4cUJndjdZdXJFWVUtb2g3M3lCYlVIZTcxUC04Q0xQLWZqNFZuSGVzbzdKTm5SR2dmUEdjVS1wb09fZzB5d2lLUHNITHdtMDFfYjlhY3F1ZThsY2xMMnZOd0x4aUlhYw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=kNv43W7mxmI 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmVQaV91RldJZmhIRzlza1RZTEsxZ1E1Vk5VUXxBQ3Jtc0tsSnRpWmRKbmNmeGljdnctNTNmZzNQaUM0Nm9sXzZDMlFkODc5SUVvZUFrQzRfX243bHN2YzVFeW5sbndOd20tQVo2a2V1dXRNZGVnejdobUNnZHUxdDI2dWF4QjJwSnpvWml6OHhSNUpFVDM1Z2I3UQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=kNv43W7mxmI ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

10m
May 23
MARILYN MONROE: Mặt tối đằng sau BIỂU TƯỢNG TÌNH DỤC MỸ | Bồ Cool | Giải trí

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: MARILYN MONROE: Người phụ nữ BẤT HẠNH trong TÌNH YÊU 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/MARILYN... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTJrV1ZSSnphSkpSYjFUM3NZa1BzVWRFMFVFZ3xBQ3Jtc0tsRHFFTE5ySnFaMm00ZjRNbHJ0TFlJLU5mZUVWRlNLWGs5ZnlMSXN0cVVZMms5MzlfT3NRRUhZdkR5RWxHZ3B2dHdXbzVNQ1JOUUFmNC1tT1VFQWpOQlppLXpsUDd2T0M2aGVxelQ2SkFPbnhmM0E0Zw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FMARILYN-MONROE-Nguoi-phu-nu-BAT-HANH-trong-TINH-YEU-PEwFWgnW3DXq&v=GKl_HumkMQw ✍️ Tác giả: Bồ Cool 🎤 Dẫn video: Khánh Linh 🧑🏻‍💻 Video editor: Yupik 🕵🏻 Hiệu đính: Linh Vetter ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWk5OFd5SVNNX1BrdmVsODBmREowS01wREJvZ3xBQ3Jtc0tsa1BxRkZkNHRmVXEwSUZLU3NSSnNDOHl4M21zdTNaeGtLOXlMWlU4UDdfUG1fMl8xY2hVejkzY2RmUlA4Q1RFTlo2MVlOLXZTWExIcGRsNGdqcXhEZEIzbWdIV0VLVWtFUjJBZFVTQmtFSl9ZNkVZMA&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=GKl_HumkMQw 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazNIZVc5RVBfamJaNlMtaWhMS0Y0Tkdyd3MtQXxBQ3Jtc0trM2Zfa2o1YWVzSE1sTDc1aVNMYVVIeWo1WjRDNVJZWGxaMDhRdjJuazI4bWZuZ09KU3NzalFRYUw4M1BNTzRPenRHemYtdFducjZtWFBBaUNaTUlDSF8zcnBXOEc2VGlhMkhhVm83U29HdkFfMXJEdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=GKl_HumkMQw - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkJOVTFFT0tIbUR2OGR3TlFwQkRrbjRwbkNpQXxBQ3Jtc0tuM043UUduaWRUQnQzTVZtUHI5Z1JCRWxPbWtTMWJDMmQxb3lreG5XZTNKN3NrNWstZ2pCSk9CWkpIOWFRZk4xaGJkaFlhdEo3Qng3UFFOUjFyQXZHWWhUTENRTnRpVUJsWlItaEJOenVURXJUSjVoRQ&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=GKl_HumkMQw - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG9SU25UUV9KVkxWaWxVVzF2RkpTY3BqLXpEQXxBQ3Jtc0trS2c0LWNhSzg3TTBZOHJNQnpZS0FCdWVDRDFsR3FmOTF5NGhvX3E4eWh3ajlKdUNWQWRhZ0dtOTFkVS1rOHJoWlhSbUF2WTV4SHA0dHl5bXYwTkJkUzZqOXlReW9CZlpKZDJUWU9sSjVxNDk3NGNzTQ&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=GKl_HumkMQw 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTE3S2NIazNscXF2T09SZDQ0dUQ5X1hKaXU5UXxBQ3Jtc0tuLWVLYUJHU1VicGwwVEt2MEg4QXJXdEZsRFNhWG05ZFl6ZFVLM1htVHc3dmVFbXhxUGg4a1RRZEJaWXQ0bkVtX1FDQ0V4TGwxZm5RZHVOLWJrT0tjZ2NMZ2Z5NmVyNnZkTzdPblN5TzlqOTNCQk0yaw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=GKl_HumkMQw 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1JIYWdXNnlJR1dZWjdrbjBSM25zOXBNNXFld3xBQ3Jtc0tsVUpwV19HeUxhSXhELWNSSDVGdFd2VXJjVllSdVFyckREamUtQWRMbmNqVWUyOVlzazE4YmdEcDQzZHBSY1hlY0VGWU5CdFc5S2ZQR1Y1TVBFZVdzX2IwMWxXRXlFSXZFX0RsRnI2ZGRSMVB6V195QQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=GKl_HumkMQw ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

27m
May 23
GIỎI CỜ VUA có đồng nghĩa với THÔNG MINH không? | Tornad | Quan điểm

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: [Homo Scachorum] Giỏi cờ vua hơn không đồng nghĩa với thông minh hơn 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/sua-bai... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEFDTTJDdENlWUlNemtILVlHMXk1aTVrRXZwd3xBQ3Jtc0ttcjNLcWZ2Ym5HTFV5VlpxVldReWVEOXJnX1RYNGJTbi1fX3pNbm9yLTRrcjd0Qkx2V2V0cHREcktOUW1rUW1iOEx5UHJPMW1pd0oycFZLQndXam5WSjdPZS1TZXN3N2FmNU0taGgweHZHMVlLaUtLYw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2Fsua-bai%2FHomo-Scachorum-Gioi-co-vua-hon-khong-dong-nghia-voi-thong-minh-hon-yacINDb6zfgl&v=kXu7EGJAQPc ✍️ Tác giả:Tornad 🎤 Dẫn video: Samurice 🧑🏻‍💻 Video editor: Tê 🕵🏻 Hiệu đính: Linh Vetter ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa015SWdrUlg2YXhKN01pMWZuR3JySU1kU2xxUXxBQ3Jtc0tuTmk1SXIxRW5yUFV0R01zREczZHZ1U3ZhQXZHSmx0WC1NWW5YTnlBLTRRbHFCLVZmQW5jdWxjcFIwYmVIRmdTaEhzSEVncGY4a0VwNzR0NXE4enBtemYyZGRxZmhGc1lYbXROTFdMNmdnZDE1N2tmSQ&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=kXu7EGJAQPc 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGw2S3hlVXZvMGtLSWItWFpsNmFoRlZUVUtFZ3xBQ3Jtc0trWHlRVjRXc0VpSEM5WHN5RlY2WllhRmJHMjRCV1pRY2FSeDBvTU15TV9wOHJYTjhoMVJqbTN1Z3AxeUdPdlpWRzJENThGTHk5WWtvX0F6NTdtOHJkOXMxQ051UmVCblFTM3lFUmJRME01SmJzSEtMbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=kXu7EGJAQPc - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmpxaVBtQTg4alNaeHRDT2I5ejFBXzVEMVBPQXxBQ3Jtc0trbTFSd1M2TGx0SFZOTDlSOUFpQ3p5MVVXMWVKWjVKcXNYVW9mcGYyVTFhd1ZSaDJXeFRQSFlieTh5RWZncnlPMk9hR1V6ZUFyUU1zNmFrbEx5TjVvblJTQ1JjZzdTX1dyYUVCSVdldld3UngxS29ldw&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=kXu7EGJAQPc - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDVmS082LVVjRHZsZVgydGVuTF9WZ0NKaldJZ3xBQ3Jtc0tsbXd1MWp3aVQ4X2RPMHJxTG9WUEdqN2N0ME1UVTlkYnFaUGk0am9UZjRuZGlpYkYxNFZSbnkyeXpIYlppVWNRMkNaVUF4OWl1ajRrVmF1RW9RRjBNaG01dGhxWVN1R1Axd1A4Sk1yaVlDbTZpT1ZTUQ&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=kXu7EGJAQPc 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa28yUEdYay1TTFl0WERTZ3Z5SHpTeGdVMkVrZ3xBQ3Jtc0trUkc3WTlMUHV3UHM1ZllxX2dwTjU5b1BkSDVqcGZrV3FpLUM4VzJvZG1HcW5JdDFudjVKSHBnWHptYlQwOUlvYXloM3JxOVRaXzRlRlotUnk1WHVueW5kRWhsazM1b2p6Yl9IMjlhNDZ0ZUczWHk1Yw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=kXu7EGJAQPc 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm1OdjkyZmQ2WmViRGdjZHF0V3FFWDZfV3R2Z3xBQ3Jtc0tsWVN0LXNNMm9yR21ROF8xbjl6SzBMMEdMdGtwcEVZNGtPWU92Nm0ybjh5QTdEYUhxdTVwczdBYi1DV2xTa2xBSGQ5eVpaTllMX1d1QlgxcWRWemliUkx4eThTNWtYcWxCdm45alVBVFVFRXN6c0RzMA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=kXu7EGJAQPc ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

8m
May 23
TẤT TẦN TẬT về ĐẦU TƯ CƠ BẢN trong hơn 200 phút | Gerard Do | Tiền tài

TẤT TẦN TẬT về ĐẦU TƯ CƠ BẢN trong hơn 200 phút | Gerard Do | Tiền tài Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Đầu tư cơ bản 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/series/Gerard/da... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnM4OUxSNkh4NS01SEJOTzZoM1JrcjY1cDFfd3xBQ3Jtc0tualhjYVBBMXhBclhWZHdJU0NmcW1OYmhoaFZHXy1aN2paS2ppQi1yVElyX0xtTmR6YmU2TEptQjg2OVVLMnRsUjVMcUNpOWZiaXJLQjBhQ1h3dlVGODRfbGd5aFNXZVc0NXVOYkFOWHJpdDktV1dCZw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fseries%2FGerard%2Fdau-tu-co-ban-eqMZfqKbO76y&v=SL3t_Fxerds ✍️ Tác giả: Gerard Do 🎤 Dẫn video: Pinkdot 🧑🏻‍💻 Video editor: Pinkdot 🕵🏻 Hiệu đính: Linh Vetter ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE5ERzFWQzY2NFhjQXA3ZGlBcy05RUkwRlhnQXxBQ3Jtc0tuR1o2VWtxNFRmT3Ftd1VJUU9ZYnNUZG0tVXNlQWVIMThySnVwS2JIYlNpTU1QMVlvY29zeTZLOF9DeHZ4TURXWGxEbnZrV3dqTU83YlFVQzJ2bi1WdTZHSzd2NUxzSHE4dFhnd1ZDZlA3VG91Z0lONA&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=SL3t_Fxerds 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE1IU1lPSTZycF9qMmVrdHczb2E4YThZa1RpQXxBQ3Jtc0tsMUVDbjA3cVZGb1hIcWpDY1A3T2dDaWwwQmwyOXB2ZFFwMkNCMXYyR3ZIQjJqWDJMdy1oM0c2U01rZGlVSzR2V1FJUURySTdtM2hTcllrWXhDZVJ1akRVQVphY2xvcFBQNmMtM3JsdVFTRG9KV0Q3RQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=SL3t_Fxerds - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazRBYng5QjFYb3MybkYxMy1RSkcySE1oQzA1QXxBQ3Jtc0tubHZmeTdCY09aYnB3ZUVkbDF2OXdQcVRpa1piZVluazVTOHVBTmJYbzJEeEp6a29ib19MVGIxbmZEZHRmVmh4QWlsNjRTV1pqWlhlMEpoLVd5TDhaazh5c0xZbzRocktLRHdmWXAzX29sZFRuNXloUQ&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=SL3t_Fxerds - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazBaazkwbVIxMzRGNGt2UFgtSE9FUngxeVRnd3xBQ3Jtc0ttb0Vuam5LNjdtZF9WTl93Y0xVTG1mVXlxQmVJRGdfVnRzSDlhOTFjSGFVQWVucXMyd3BmTEpBaS1UYzdYZHJoenZ2TERHSUl3R185XzIyQm1VdVh3QW1JWS1TZTZaMzNCVlE3ek9LOW1OYW9uUlhBVQ&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=SL3t_Fxerds 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjBvOG1DVmw4bnJjVFowZlhSZTJtOWxLVDVYZ3xBQ3Jtc0tsQ2tnZnUwa3V1MzlsaGNqemgxR0MzQWRncXhEXzlWQ2hiQWl6WXZMRDJkcWRpaUNFUVowOXZPWXFtb2lxN1JRY0Q4NDlRWm1qS1hjNDlFRUY2aTNHMVVLU0taSVlmWUxFbGZxVmluU05rdVBtejFUZw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=SL3t_Fxerds 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEVEMkpNaWlQSDJyWUNXeUdKLVg3MjBHOEl2Z3xBQ3Jtc0tsdWlScUt6dWh6T05DMENNY0NBRUR1WXJHbEVlc3NjWGdSMnVlWXlSM2RtMHhiVGZXTExueFc3NUZmWkJXMmFnRS01TVlrelFPMnZyQk92MWdidHNadU5HbXZ5aTZPRFlkMWVheHBFQVJwNE93Q2I0Zw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=SL3t_Fxerds ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

3h 19m
May 11
Ai Cập đã sa lầy trong Nội chiến Bắc Yemen như thế nào? | Văn Minh Phương Tây | Thế giới

Video này được chuyển thể từ bài viết gốc trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ tri thức Spiderum 🤓 📝 Bài viết gốc: Nội chiến Bắc Yemen – ”Chiến tranh Việt Nam” của Ai Cập 🌐 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Noi-chi... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFh0YjJqMlVMZGc5RE9uWWpGaVVYbG9zS05KUXxBQ3Jtc0tua2Jsam5lM2o2VVFCcTRqUm5xM1V6VG9IanZFQnpyRjNzMVRlZDlWOEYzRnJfQ0pYSzQyNTJSTE5TZEhBV1g5YlZMZ083eU4tNkYxSWhocFRuRktrTDE5a0V1cHBYSjJZSFA0ZUx6NVNqSFZZVkZBQQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FNoi-chien-Bac-Yemen-Chien-tranh-Viet-Nam-cua-Ai-Cap-mx4&v=QhtxuW6We9Q ✍️ Tác giả: Văn Minh Phương Tây 🎤 Dẫn video: Nam 🧑🏻‍💻 Video editor: Hikari 🕵🏻 Hiệu đính: Hải Stark ⚡️ Sản xuất: Khang x Isa Quan x Linh Vetter ______________ 📖 Spiderum đã mở pre-order cuốn sách “Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ” tại đây, các bạn có thể tham khảo nhé: https://duhocmy.spiderum.com/ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbThieGVhdkxqNnROYURxOXU3YmhqSjV5TkhLd3xBQ3Jtc0tsYUcxdEYtM2d5MmdiV0FzZVJKZll3eXRId0NWQS0tWVBuaV9hd29ELWtvWkpRSElIU2N6MkprN1FmYWlkUlRBRk9ScUhNc051UEIzNm5pX3VFcDJCQlFCQmJhbWlMMjBjbE9uTkZIaVJOYUxrSW9SVQ&q=https%3A%2F%2Fduhocmy.spiderum.com%2F&v=QhtxuW6We9Q 📖 Ghé thăm nhà sách Spiderum với các đầu sách độc quyền: - Shopee: https://shope.ee/4KvyaTBnr2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3ZpR0NnZ3RaZHdYMlI2VWZTTjBsUl9SaTFVQXxBQ3Jtc0tubFZnbHdVMldiR2ZaWllYMFpLd3otMHhTLXZOVjBZWGRkNnBYa3JTYjRvbExBTUloU0t5bXZidnZVckg4LUxBVUZBbEZNRHdTc0JCRWh6M3cta01jR3RKOHhqT1hKNHRyT1NIMERhaWdwS0hNZVBCdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4KvyaTBnr2&v=QhtxuW6We9Q - Tiki: https://ti.ki/oxldb2wC/DTFVEV0S https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0VLY0lMVFdVTnRwNlhEcmVEWFc4eW1IUXhTZ3xBQ3Jtc0trU1VaT3VDUWE4LTNmZm1kcXZNa3JzN3A1ZmJsRnF5LThLSzVUY1lVZFZGT3gwSnQxUjlyVFhoTlUxMEJaeXJkMnhHRmVJQTA3SjlremcxTTRUZDN5d0gzd1JBSzA1MDI1dk5lVldiVkxRS0hLdlZSMA&q=https%3A%2F%2Fti.ki%2Foxldb2wC%2FDTFVEV0S&v=QhtxuW6We9Q - Website: https://budurl.me/youtube-spiderum-de... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTJZS3V3MXdIS2FQUzBYQy1GY2ttSklyTmhOZ3xBQ3Jtc0trYVhCUGlRUXBKQkZFck13VWgwXzlXWW42bUdEU0lFcVV0MHd1Y1dQT0JTR2VpMWhJVk5VUVVneUtjdEhGMnkzSDJrZHFla2V0eXY1RU1aNFJrWUhYNFV0VnlVcTNWNGVRci1VUjBsZ01iYnFuY2ZhUQ&q=https%3A%2F%2Fbudurl.me%2Fyoutube-spiderum-description&v=QhtxuW6We9Q 🎙️ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích tại Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXNaSmN0Mm5QRTh4Y1VScldfUEo4QlpxYnlHUXxBQ3Jtc0ttWnNUZjNlMTF4S0Iwa3JrTTZVaDhRandMTmlULTZjX0M0RTg5ZlNqSWw2SmRlNXRyYm1BNjNYZ1lrSWs1WHFmQnFlLXR3ZXVDVk0tVFQ4cUtEdVM4S1RpNlpkSk5ObHo4VFZydEZRWU5Zb2hLcS1Cdw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=QhtxuW6We9Q 🎙️ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUtiM2V3bnRvSEE5d0FybFBqMnZMMmF1bXFWZ3xBQ3Jtc0tuazAxbEVraUxJOUpXNjJXYkFjOERlaGxBTG81S0t5ajRRVnJURFM0a2trN3FOd2tSSl9zWmpjUUU1T2dSVUZSN0J0c1JSbk5ZSTJ4UEtxR2QzV3ZZRjE5OGJ3X21HcHFKVVJCVVp4UkdTeVQ0ZUZhUQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=QhtxuW6We9Q ______________ © Bản quyền video: Spiderum © Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ Thông tin liên hệ ✉️ Email: contact@spiderum.com ☎️ Hotline: 0384 678 045 ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

20m
May 11