Spiderum Official

Spiderum

About

Kênh Podcast chính thức của Spiderum - cộng đồng viết với tên gọi thân thương "Động Nhện" - địa bàn hoạt động của 50.000 thành viên, những người đã và đang tiếp tục đóng góp hơn 40.000 bài viết tại website spiderum.com Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

Available on

Community

871 episodes

Thiền sư THÍCH NHẤT HẠNH: Biểu tượng PHẬT GIÁO của VIỆT NAM | Mười Hai Hai Mươi | THẾ GIỚI

Thích Nhất Hạnh được gọi là “người thầy của chánh niệm”, người tiên phong khởi xướng phong trào Phật giáo dấn thân (Engaged Buddhism) với gần 1.250 đệ tử xuất gia, hàng triệu đệ tử tại gia và hàng trăm triệu độc giả trên khắp năm châu. Với tầm ảnh hưởng của mình, thầy được xem là nhà sư Phật giáo nổi tiếng nhất thế giới chỉ sau Đức Đạt Lai Lạt Ma. Thầy cũng được Mục sư Martin Luther King đề cử cho giải Nobel Hòa bình vào năm 1967 như "một Thánh tông đồ của hòa bình và bất bạo động". Sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Thích Nhất Hạnh đặt ra cho chúng ta những câu hỏi về vai trò của Phật giáo trong xã hội đương đại, bằng cách soi chiếu từ sự ra đời của Phật giáo dấn thân trong bối cảnh chiến tranh Việt Nam, cho đến khi phong trào này vượt ra bên ngoài những khuôn khổ các bài kinh hay giáo lý để trở thành một “phong cách sống” thật sự. Vậy Phật giáo dấn thân là gì? Đưa đạo Phật vào cuộc đời nên được hiểu ra sao? Và vì sao những triết lý của Thích Nhất Hạnh lại có sức mạnh chuyển hóa rộng rãi đến thế? Cùng Spiderum tìm hiểu trong video này nhé. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbktZaXdYc2huWHBqeHREWXZEN0xOOVFtejRjd3xBQ3Jtc0trN05QWGpDUTRwOHI2Zkp3dk1xR2JpQzZsXzVfUl80U2JIV3g1Y0RPb2h1YVBDbVBwM3dGLXlWT19sYnh5dDF5WUxXcWttSWx3WHZlWGtJekZwbGVkTHNDNFY4WEpPdjBNLTFIWWFNeV9oVWFrd0t4TQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=iRZutJjOwpM Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVlEeWxNTVJSQS1fWmlNUEt1TWRCVENaRng4d3xBQ3Jtc0ttdzhfUkU1MlhGMmVZQ09CYVZDcGpGaWVXVS1hcmJtQjNTSzQ4WXR2dUhNdmI0TWtNTWJxcjNNdlAxSWtlMGpsRS1Kek9kdjFWSWVSN1FOa2p5cVNrNzcxV2FLNnJBQldkNmE2WG9lRnVGdXhJbjhmOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=iRZutJjOwpM - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUp5eUQtVGM3ajdEZ1Z3eDFMTDJweTB3WVpYQXxBQ3Jtc0tuTjhtdEF0elFVOEdzSHd3SUdQeXd2WFEtaDB3RldjZTZtVmtOS3NuWk9GbURobWRSbnlZMk5vbUhQNGxlVDVLb29UbDBGcFRYUWMwRndpRXNhbnlkMnBJdHU5SGN6cnBHd0hyT0dEeUFJQ3NWZEp0aw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=iRZutJjOwpM - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFVjT1F5aXdUdnZkTzJIWjFoSjl0V3owOXk1QXxBQ3Jtc0tsMDhIM3QydHlzbjQ0UUdQSnhGU2tNb0V5X25BV3NlX3podXVoNnc4UmZSenJGbjJiZ1JkM2dOZnRpUXhuRDdZTHU2TG41d1VTWXdidkRaR1B0OXR3WWlSWjJidjIyeVQzTkp0MUFBRjUxTkNHeFltOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=iRZutJjOwpM - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa25UTDFlaEJwQ3BKRjZqU2RPeUUwOG5SS09aUXxBQ3Jtc0tucUxVZC12YVRTb0Z2VjRoZXBhNjZPdThGdS1sRTJ2UG8weFBlekNWLVJtWk02dG9sTVdVc1hFTVhBUS0wVndxSVpZMlpDSC1VZjZSc1ZwcklpWW4zS1R6UC1yd19wX1dqd2NPWGFka29IckJzMk5Vbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=iRZutJjOwpM - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmhaNjJTbVNoMmYzaEhqRl9BZDBSQWJGWmczd3xBQ3Jtc0tsVEowc3dmRnFKVnFKZzA0REROVTd1SlpEUXcyOXU2bGptaEgxOTJUOXVKY0g3NkhDcVRfb0FSZ2JoLTFEd3BHaVZmQkowNTh2UTVlNUpUUkdNRUtWTkJOWUFjd25KcFRGQi1WLW43VUhESXd0WGZ6TQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=iRZutJjOwpM - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0xBcVBVbkFYbmwwM3YyNzRfMFhYb2Zoa19FQXxBQ3Jtc0ttTlhQUWJ5X3RXeENhdC1rTUplcUxGbS02NEVocEpmcVMzSlEyTTJ0cm0xLVJ2MWptbWpBWWlldV9mQkZpeFViNlVVc1FNNFRYeWZpWWtUODY1WWgzOEpRWGpqNjdrWFkxel9naEcycFV5S0NLM2tNcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=iRZutJjOwpM - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1R3ZzVSOW1NalJ5aDktbTNoOFc2ZzRDRVNsd3xBQ3Jtc0tsdlROdEFld1FfSkNqTlRMQVd6TGQ2S1EtdTZkU1hWNU1NX01KaTducFgwLUxhNTBlYUI4d1pVdUFMWnRLeGxPQzR2LU1NTXhsQ3hvQ2NBZUg0NDd5R0Zhb2lSNjZpZU8zLVh6azJkS1RkYktNWXhZWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=iRZutJjOwpM - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTB1RVVwMXVlcUlrUmw5eUh1M2NkUndsc0lkd3xBQ3Jtc0ttb20wb19rMUtzSW5sblg1d045aGZLUVpPMktRdWNTaDVJNlgtMlNIQ0Y4cFZOT0Z5Y19PYWN5djVrWDBqSy1QT2dQbW5wSHl5RjlJSnVDQTB6ZzVXQ056TXI0b242c0FmbWREQzg3QWlxM0lGcFlZYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=iRZutJjOwpM - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbENrZE1SOWJPa1VHS2RQRzEzcnJMV2kzRWl0d3xBQ3Jtc0trSl9leW5wSlF6NWVyd2RQZkxPcDhmbVhpVXJUTkVwNTVyV01IRTZIYnBYNzJ1TVN2ai13Z2dMWmppc1huMTZVaDZ5azJ5V3hvSkxRaDRzeGNHTjhIaWFRLWxpUENhOEVrMjZvVUYyNlgxZ3dIeGk5SQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=iRZutJjOwpM - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXNOVGRsbjAyT1RVVDc0WndCNTFkSnNyaGNBZ3xBQ3Jtc0tseDduTUdWbGNFaUtoUmNwR3ZlRGpsSGVUM0Uxa0tSenYtU0h6N0laVnBabzlQaVdUREQ4OV9WMVJOSUthejM2UFQ3TTZRa3gzc3Z4dzJ1d19zc2ZKemZiWldrTS1fYVRodVVsVkctYUJ5NWVpWjh2cw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=iRZutJjOwpM - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1NpSlQ5NmJmWjVzdlFYdHczM1FQb0l3eUQ3d3xBQ3Jtc0trZGo1VHdwVWtXRXV0cVBYUUVrTWU5b09rMW9BeTBpaWljMjFGLTRXY0VZSzVsc09lWXItRVBrSHVYcHkzZ2Z5NFRHdTZFaEIzeGtwdkkzaDlPYjhFYm5hMmZldjNUMHdaWk1heENaMF9BZm9QTFREOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=iRZutJjOwpM - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3lVcXZkcnRNR053aU92WnM0NDdfX21wYlpsUXxBQ3Jtc0tseFhXMl9GYVdpQkl6WWlvUkRhMzh4eTUyV2p6bHJNRi1pUzJub3lOSDAwS3U3MnZ3UDFFOFppUlVMMHI1dndTQWVyS1hfX0xPYVpIU014Xy1mSXRtVjVTemctUXpmY2ZPMzZhX21RZnJuOFRfcGhWQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=iRZutJjOwpM - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG50Tl9rUFVTTk44ZHFtWTVQZ0VyWFl0ZXRLZ3xBQ3Jtc0tuelc4UkxWTEFaaUd3VVcwTnAyWlc5YVdOZ1JZNGJLczA5UmZxajdRVmRXVHpkZElSaXdYdzhSSmFDMjdpMDJjMmk5eHF3V1hKZThBNVNtbS02M29kclRmSGpyUEJnbWtZSG13Z2NIYjJBd2R6MHRpbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=iRZutJjOwpM - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2lGWUZoX2hLaThPd0UzeXlnaDVWN1l6aFBEZ3xBQ3Jtc0trMklXRDhNaU1MUEJMeU96OHZBVW51bmViS2hFMnE4ZGg4dTJuMmdnRkx5NWNCZWhPenRITUpjbm1maE90ZlhXRm9vcldaT3c5WmkzNmRQaHNocnZNNTJnS0RndERBd0FhN2ZzdzBSUVVXc3A4VnpLTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=iRZutJjOwpM - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGxyLXBydVloX0xVblRWUm5ibmp3VFgzcTNwd3xBQ3Jtc0ttZHVFME04RWlsdU1rNEh0TVR0Zy1jdWR2NVFFY3Z5bGJtMURsTndEMDZETXp1NTF2WGpnSDN5aW83UEdoZFM0ZTJRVmVoVVNDOHRFYU45RmlpdU12al9qd3NRXzNQMHZ1aUVqVVhLd2tqMU1ZdlZpaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=iRZutJjOwpM __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFk3V0VveHVvb3JzOWtFQ1lfNEllOFBZRDY4Z3xBQ3Jtc0ttVmhuVkF6ZWJmS2FNWVNNM3haaU9FREd1bEJNb2xLRGtsdjlsdkhFZmd6Z3NBTE41RnFFOGtPMnlEMS1DN0lOb18zMU44ekVUTUxucnNNVFR4bFdKSlczQlBlS0JfNEVCeXNvbjVSc0l0SjZKdzVWTQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=iRZutJjOwpM Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXZZX0RyejczWVlNLWM0cE9kam1DRW51QzFnUXxBQ3Jtc0trRi1qQjdhVjRvUThVQzBCOW5UWjQxZUF3YTNmdGdBMWZQU0RhNVcydnN0MnVINXBaSkNjeFBEYkc3U1E1ZFNLMXAwU1FNRi11NVVkaGlucUtHOTFodFQzSkVqOUtQUGJxN1IxZ0JMUi0zbF9kU2VScw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=iRZutJjOwpM ______________ Bài viết: Thích Nhất Hạnh đưa Đạo Phật vào cuộc đời: “Thấy và hiểu để làm gì nếu ta không hành động?” Được viết bởi: Mười Hai Hai Mươi Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Thich-N... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa01ZYnk2d3J3M0VaUjBzVXN6R0RsRmlPYjdId3xBQ3Jtc0ttRVN3R1doWDlhU1kyX2I1ZF8zbXBpVjdjTk9EUkRCQmk2U05oM1NibnN6MlA5QXNyWm5HWWFhbHdhbUpQN2hxa08wUmkyRWpCQzRrNlM5bEF4YUw5c1ZLRktEWnpUZy1ISVljMFRfUG52eHlkdkpEQQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FThich-Nhat-Hanh-dua-Dao-Phat-vao-cuoc-doi-Thay-va-hieu-de-lam-gi-neu-ta-khong-hanh-dong-zdGoVkbwdiZN&v=iRZutJjOwpM ______________ Giọng đọc: Linh Vetter Editor: Khang ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

25m
Dec 09
Làm sao để THẤT NGHIỆP... VUI VẺ? KINH NGHIỆM XƯƠNG MÁU để làm cái gì? | Vectoluc | Quan điểm

Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau-2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2lYWGdGelZ5SWNyb3ZTbDBqQUNMWnZmWS0yd3xBQ3Jtc0ttQWNCQ0hDSjNOb3REUkZUbGpGeVhOMUNVRUwzVkxvcEZUaks1RHYtbnFKNE1GUEFCVkRBNTIwdENiWk1vUkxjOFAxMC1CWG5Fdmk2c3laTTdneXNYZEpBRXFYMUhZRlVVNHIta1EwLVlCTVVmMG8wMA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau-2&v=DQjgtrBQdzY __ Trước khi quay lại với thị trường lao động, thì mình đã có hành trình trải dài 198 ngày có tên Thất nghiệp. Thất nghiệp, đối với người đi làm thì có khi nó là một lựa chọn, khi bạn nhận ra môi trường làm việc không phù hợp, công việc chỉ khiến bạn bế tắc mỗi ngày và bạn cần phải dừng lại; nhưng cũng có khi, thất nghiệp không phải là quyết định nghỉ của bản thân mà đến từ áp lực của suy thoái kinh tế, làn sóng lay-off mạnh mẽ ngoài kia. Dù sao đi nữa, là một người vừa chính thức đóng lại quãng thời gian 198 ngày thất nghiệp, mình vẫn muốn có thể dùng trải nghiệm của mình để giúp được cho ai đó đang và có thể sẽ thất nghiệp một hành trình xa rời thị trường lao động tốt hơn. Đó là mục đích ra đời của bài viết “Kinh nghiệm xương máu ai cũng cần... để thất nghiệp vui vẻ !?” của tác giả Vectoluc. Một chút lưu ý của tác giả, rằng bài viết của mình thuần góc nhìn của một người còn rất trẻ và chưa trải nghiệm nhiều trong thị trường lao động, bởi vậy tác giả rất sẵn lòng đón nhận quan điểm của bậc tiền bối đi trước. Vậy chúng ta có thể chiêm nghiệm được gì qua trải nghiệm thất nghiệp của tác giả Vectoluc? Cùng Spiderum tìm hiểu thôi __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2szb1AtWFVKNDdORENfY0dxMk9naVBpQWpfd3xBQ3Jtc0ttQVZLR2ZLVEJDblFvdkoteThPXy15UnA4blJsU1hvTVF0MHVIemZ1VUY0UGFBV3d2b3BxVmc2UzNZdHZFRGNRLTRyb0xVcVQ3TXdkdDNhejBBdXo5RHNHd3VtekJPbURudU9nTjJWcjlFeU5YWWZFUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=DQjgtrBQdzY Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm9iZ2pwT1F0UUM4TVhFc0NNRGg4NnROQmNEUXxBQ3Jtc0tsUEFXcTQ0ekJTUVJIRG9MQWFWbHN2bzdHN2hjZjZSSjNDbFBoSTBIM2hlTV9RUmVSTnB6ajRTejUwSlZXNXkwbFJFbVhObDlPNzVDSFlJZXNmQ2JnZV91amZjM29NTjM5b1Y3aFJqU091TFVTT0xUMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=DQjgtrBQdzY - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXNPN3d0c3JOeGZ5dU9WTFktdkNmeHExQ244UXxBQ3Jtc0trSkltT25PZlI0SWhyWjZ0SWV2ZGFkSzYyYk9XbWsxVzA5ckZadU1JTG9HZl82R2lpMmRpenlLVVNKMDY3VHQ5bEVvMTJNVlNOUlRWeFJ4YnE5LVE0RkJkcEdSZC1lWTlNeVNNeUc4RUl2S2JiWUZSRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=DQjgtrBQdzY - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVBoVU5nN0NNRWVBc0xNbjQtOGxiMlhJeFB3UXxBQ3Jtc0tuUFRUODBGRm1OTFdhSU9qOFpxcDNaNUVpZGhWU1FXNVFHVDA4OHRDRnk4cTd4MmZYdEFCdTFZVlFLYWYwLTY5eUFNbmU0V01TalpXUDd3VGhWd1FndVI1eWRmb2FuN2t3ZExfcjN5YVRFNm1HUC1sTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=DQjgtrBQdzY - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3pTSV81dGp0VWRxQ2lGUlplbGFPTGtNYXA5Z3xBQ3Jtc0trOGVpX21wMHB3RU15SGlFdTFQbU40dkwzWFROWl9tRkJidEc1SjJUb0taWHg1Sk5RQjdCWVVCd1ZrTmZjcW1PMEM4c1Q1dEM5cWdKRjMxdVBFeXNiemdOVzlZZV9xYVBwUlNGRkZaQ2oyUTdDd2hDVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=DQjgtrBQdzY - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmM0QWxqSTdGTGkwVDF4ZVhQVjFIbkZnTU4tZ3xBQ3Jtc0trR3RUcGFvUXVLYkZvSE5lMDFtMUlFek5nMWhYeHVUMVBsTDBVS3JMbFpRa3hPdUE4WFlGRk5UcUxqTHhCMFQ1cFl3cVlHWk5ndWZrUjdvMGNyQ2dUcVd1aEQzM1EzbnFuN1NSVjJIOGZFcHlGaEtpaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=DQjgtrBQdzY - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTVlWVAxQmlQa01MenJ3dVJ6LXFidG5UZlk3Z3xBQ3Jtc0trUVF4b3RZS1VpdVotbW1OblhjQWJtVkJyU0hod24xOVhEYjhPb1JLUU81ZzBITEJZZ1ptU2FDckxBdlpoSFI4dEVKSWw5TUx4WGZqUWZXTHNMS2FCd2xEd3NtbjZQb3hVa284Ti1uQmQtMWc0YkUtZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=DQjgtrBQdzY - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2d1eWk0YnEtOXVqb3g1ZEp3QTJlR1hLbGFEd3xBQ3Jtc0tuOHJPV3FaamhhaDktWU9kVTFGRzRjZ2dCVGg2bTFHY29RNzdWZkZLU1Y5UTVHUUVJMkhEZTdQZXNIUjdjaEhzV0QxazhtRFJNZ21NbFBsZzB2bGhhUm1EcFNBZE52Y2J4azU4N0owbFYzZ3J0TFVZdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=DQjgtrBQdzY - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE53WnBtZlI0cDczZ1VNdjZPOWx6VDJ2dlBPZ3xBQ3Jtc0trZVFJNG9VcTVkN1ZNcGwtR1lzelg0WmhEZGpGSlZQRVAyVlAtYjNqckprNEV1LXMyZ2J6OFBNMkFKVVlOQTVjdThFT2I1NkdGUFZuRm84S1hxVXUzOG9xR2Zmb0FrR3J4RTRjQ1o5dC10YkpqSmM4cw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=DQjgtrBQdzY - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWpvQ2xHUEFQekRnYUt4STdOdHo4dFVJNWE1Z3xBQ3Jtc0tsMkVqS0lCcDVzV2xaSzloS3M2X2NUQ25WclZnVDhuZ2tJcmtLYm41Sy0wX2VlZ3Z6cDRFaGZpeTM5U2M3X1piS3k4bWRfRzZzZ0VBSVFfQm1Qc2l5NUU2Z0RKWE5jMWxVRWI3U204SkdZT2c5M3Zhdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=DQjgtrBQdzY - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVNLbk1adEVxS1pPUFg4OVduMHN6SlpBc0FaZ3xBQ3Jtc0tuaE9pVThfQWJQUHBVanRVaW5KWGQ2cnFFZG96Zm5HLS1PT0FHYm5hWDU2LTE2OTRRUzN0c1huVFFndFFOQnZ3dVVFcEFxemM4Nk5pSnBrVHZNUFZWamtsWFRfX0Y2QVZmd2hHQmJTOUhxS0dqUzY3dw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=DQjgtrBQdzY - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFF5UEZnb1kzdFZiZk1XczBCdEZVa2gzRUx2Z3xBQ3Jtc0trQ2pNZnFfS0NaOHNJdGZyc2tVV1hObldrbWlwVm5FOGMtR0pYTVBSTTZCSVozbzA4cHZkY3l0V2NwX0U1QVV4bkp6RVpPNG44Yl9zUVRyeERFVVl6U3ZtTjU2LXdFZkl0NGEzUWpOTmFEZVNHVkZOQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=DQjgtrBQdzY - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGxaQ1ozQmdxU1RFTTFCbnZRbklpQU5neDZZZ3xBQ3Jtc0trYklpc1c5WDdxdTNGTWwxa1JXa184S29ROEpPSnduMzQ1S0gzYkJqMTlkemlYd0QyZVVyMzBGRVMzRnlIRnJpeHV6WFRVRUhWczRvOWxUVjZiZkNGV2JjU3k5MlJ4bjUxWkRsNXdDbHI1cUQzVER6NA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=DQjgtrBQdzY - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjREaEh2MWZlSVh3Yll3UnFXMElxcEJTcWUtUXxBQ3Jtc0tuSVI3SVdQdnEtZnlfalM3WEJoN2pqbVlDRkhJOHR6SUQtd1htSnVmT3M5N0dFT0F3X25xUUJYY1FGVGhZaWdSV1dpa3lXcUxTY1ZxUFFncDJyOVVGQjRiMmpYM2FSQS0tU1J6Vy1CRHZ1c1hGMlI2NA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=DQjgtrBQdzY - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3E4VzRIcFQ5c3lIMTRGOXJCWWZ1Slo4TDgyUXxBQ3Jtc0trNzJMeFp3cVBURG1sSWVRMElpT2JBVEJKOXFFb1YtYWM0bE9MV1p0NWdCWndqOXhXZVdpMnY0N1NrVGo0dGZsalFxaHBpUTR5cklOdWtpU2p4TXRJREY0dXVaakVMOEc3VWIzQzljcEFSX3VLaGQ4cw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=DQjgtrBQdzY - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUdfV3RBWHdSTnNENWUxYVpFcGNlSUJ6NGRYUXxBQ3Jtc0tseTQ4LUhaTzVpYV9yZzhyZlB1dl9DMy1UZkJJQlMwVE1zTUZaS2RrYXpqTTRfUFVjUTVsV2s4UzBMMTRTLVdpekVBbHVPOFdoNE5qbElQMHNHSW11YXhISFFxQnQxNWQ4SHNkSmxxZnB1dXA1aThCdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=DQjgtrBQdzY __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWlJRzJ6bnJDRnpZcXhJc3ZPakh2TlVlT2NzQXxBQ3Jtc0trZ0Y3c045NE5kMXd3anBZazhtUDdpTy05VEs4dTg0WEFjWWo4eG9tejNkRktrLUVSZkFCTEtVTFN2aUZCYjZNN00zbGY5OEtjNF9XT1o2V1lqUDVpWG1jOUFBR2puV29LN1RnbW9talpXbEJXODY4SQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=DQjgtrBQdzY Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbS15VlJjekFXSUtDcUs3eTRKdy1ZTzl2dGVmUXxBQ3Jtc0traUN3VnAzaXBvX3RMZGdtcDA3TzBta3dFcGt0bjE3VklBVEJUblJnR09zMldZaF9KREJuYWoySFcxTld6dTFaS2o1dnhxU21HeE12V3Y2eUV5VXRjMjNvMF9lQm9BRUcyX0otaGZxSEdndVRPZkpBcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=DQjgtrBQdzY ______________ Bài viết: Kinh nghiệm xương máu ai cũng cần... để thất nghiệp vui vẻ !? Được viết bởi: Vectoluc Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Kinh-ng... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0Z1M2h1Sk5qa1FwSXp4UXNEajhBNDNSNHpMd3xBQ3Jtc0ttUVBiZklIWjEyS1c2ZEFwM3A4VmxJUkFPTEtHclhMQzVtbkd5TzcwMm1PTG0tUm1TRTN3bi1SLTlfSEdjSVpJQ3dvbHF5Z2ZERWh0R0VfUTZtRHNfOXlDVFIwQWY3RklxdHR0M0NVSUZjd2JnaU1udw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FKinh-nghiem-xuong-mau-de-that-nghiep-vui-ve-P2-jK4749k9wK20&v=DQjgtrBQdzY ______________ Giọng đọc: Minh Thi Editor: Khoa Beo ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

11m
Dec 09
Giải mã ÁC CẢM MẤT MÁT: Nguyên nhân khiến ta KHIẾP SỢ THUA LỖ | Anh Tuấn Vũ - QM Capital | Tiền tài

Giải mã ÁC CẢM MẤT MÁT: Nguyên nhân khiến ta KHIẾP SỢ THUA LỖ | Anh Tuấn Vũ - QM Capital | Tiền tài Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau-2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG5mNDV1R3RhVlI0TG05NWs1bUllTGZhOEVhUXxBQ3Jtc0tscnRxR0JuQXB1X3FFVjlnMWk3ZXE3eVBoWm8yVk9aLW5IMTM3ajVqeXp1X2wwWDdNaXNTeHdDV2swdkd6d1VQMENISnluRVdnMmRGbzUtdlFWbnRTSU1FTE9mUXFwS3RhZm8xX2VjV1R0NDhxYUd4RQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau-2&v=9BC-S6jY1-c __ Đã bao giờ bạn đi siêu thị và thấy 1 gói bim bim ghi “80% nguyên liệu ko sử dụng chất bảo quản”, não bộ bạn sẽ nghĩ “thứ này có vẻ tốt cho sức khỏe” và ngay lập tức bỏ nó vào rỏ hàng. Tuy nhiên hãy thử tưởng tượng nếu nó ghi là “20% nguyên liệu có sử dụng chất bảo quản” thì sao? Bản chất thì ko thay đổi nhưng liệu bạn có bỏ nó vào rỏ hàng nữa không? Đó là sự kỳ diệu của marketing phải không? Hay nói cách khác đó là sự kỳ diệu về tâm lý của chính bạn mà các chuyên gia marketing đã tận dụng được, và nó có tên gọi là Ác cảm mất mát (Loss Aversion). Trong đầu tư, hiệu ứng này cũng tác động nhiều lên các quyết định của bạn, điển hình là gây ra hiệu ứng “cổ phiếu bạn vừa bán xong thì tăng giá, còn cổ phiếu bạn vừa mua thì luôn giảm”. Hãy cùng mình tìm hiểu nhé. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFNQNnNteGZyNjBuZ1FFR09CWnpZUnR0cHpPUXxBQ3Jtc0tsTHJIRzNNQUc0THpQOWVjbnVIcnhoMmRCbkNyTDgzVV9OUjZvX05jcjN0WEUtRkloT0Jzc2k4NTVtRnhOTzNHMlE0UXVwdnFLNzRscUdJZXlzNkdNMGI2T2lDaVNyT3VVVlBWa29KRzc2UWlNYUlMOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=9BC-S6jY1-c Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGpVSllPVTYwNlpraUlMTzU1OWpiNU55NzV6UXxBQ3Jtc0trRF90NnB0b2M3c2xaeENuaTJvZ3dRRTVsRklFemFVR0prbTBtbXRvcXNiUTVPRVZpLS1hZUFISm00Q3M4bWZydW03bXRDdlVJVDMxZk04QkozSVFkNG1CRzQ1dnlWeHZMX1BCajhkbzVPbTYteUVnVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=9BC-S6jY1-c - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEYtRGlyMzJscTcxc1RyMkN1OGNyTHZrUzRrd3xBQ3Jtc0ttYzVzMTdNQjJPRWpLeTdCMHBIYlBEZExfRXVNXzhuX2NjODBvUGRITHVfeDRYUHRGVy1vaEVnVWZ3QnBnODBKdzJHN25RRFFyWHFEM3J5NGJpWklkWjBERGJDQU16YS1NdEtna19uT2otdDQ5Ui1pNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=9BC-S6jY1-c - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblhkTGRGMnpnWTFLSHRQSXk4WVgzSWQzYXlIZ3xBQ3Jtc0trU2d1VGFfVllEOUVjVXNiSlMxR3pETGwtSThELV9BbDlNRjN1dUVLb2tjMlhIb1liYU81REdiVFRJNmRLV1otMVdVVGRTQlJ1NURHR1N1cDhOSnhiRGdURjdxMDBaMmhZVnA4RWZDWjN0U3RmMkZzUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=9BC-S6jY1-c - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm5rOUFnejFRcUM2TlhjT3RoRVZFNWFic3RKQXxBQ3Jtc0trSjR5aVJsQWpWbkVuVkNOQWEzeWVpYTdfWW1qYm9TTW9GbHROVHNlVzFJUkJCbno2UVZxN0ZIUjNWYXUyckxWcnJZczBpWlljdXdBSW1KSDZieWZ6cHlsbmM5RVZRWDFDM01mbjhWSDBFSVRhdjBkRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=9BC-S6jY1-c - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE1yd3ViQ0h3V3ZXcTYzS1VINjJHOThkS21aZ3xBQ3Jtc0tuaGhyUXZTdEpUVnBwU3o4TWJ4dFFQYXVXQW9qZWJxS2hNWTRMMTBDUVh5NXlFMDBGX25JSGlPU1J5M2VCcTJzdzNOdTVtNWN1T1RnTHJhcmlfaHE2M3F4R1p1STBEc0plMUZMRS1BSmtPMV9uT3h2Yw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=9BC-S6jY1-c - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkpZRGVZeUlzTXRuSHJTUXFsWW9sR2d6bDBQd3xBQ3Jtc0ttS2hhM1hfUHM4VDlmOGZWZkFlbUdoM2tNRHd2X1pHV2FrLTA1dXNSX3A2MHB1aWVGcHhNUFZET1ZPVFp5OGZJakFHVVhlR1h2V2IxZW9Dczk3X1ZRajVzd2dEcEk3aVNLOWxpb0ZfN1hKUDhna25SNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=9BC-S6jY1-c - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbC1IS0ZzWTNJU2RMTkd6RUhsaXRTMTBpWWNfd3xBQ3Jtc0tsc3FSd0diNEdZN1o3dHpoNkJqUGxxVnhkT2lpcUFDNk9jNTZVY1VkSkxKWUdlLUFRSmd3TDVRWERYRlNYNk5YUXI2S05kWEprczlMMmlfNWJzcXVXQk1WOUU2TWFyTFR4cnlpZDR0X0plbEktVUJTYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=9BC-S6jY1-c - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0l2QmlWZEFCSjhnWHVZNi0wazlBcE9pa2oyUXxBQ3Jtc0ttZFBjbHNodzUwYkF4NVFkVDJ2OHJ2c3daVFBheF85bmFPVnBQUW05ajBLQ1JidVRtX1hNbjNlbTJlblRBT21vckhjWTg5OGw3ZWxfMHBFZnlscDl0M1ZrckhQOEZlREplMXRWVWZzNW9SS2k1RzdCYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=9BC-S6jY1-c - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmZEeGRtRUxfQXdUYTVJQ3plblFFc21ULWViQXxBQ3Jtc0tsSWd5eEFZOUE2b2V2R1l6c0Q5U3A3emZQYi1UUDc3M3R0TFJrT3BrZ1JhTWJxdVA1WGxUeXJsWUxhejNBVXVmd2dodWk4RmRIc1F6ako3Rk4wZ2FRcjFhX0NDRjZZeDJZZUIxQnZDRVlTYU04RDhMbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=9BC-S6jY1-c - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmRwSFRzYnY3aDJlNDlKdEltWDUzUWp1cnRlZ3xBQ3Jtc0ttSDhEVWRzc3BVMTBPd3RUVWUwWWFRU1doUDBiUjVoRFlBZ2F0LU9EWVU5UjQzci1ZQlY4VzBJYjczMnVDdVhzeFNvR19uVHlDTzFCUlgxeUIzRjV4Vk5VcWtYalBzT3RPeGREVzg0OWd5aFJWOGxZdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=9BC-S6jY1-c - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblo1aV9PMTNLdjFwN1lhSGQ2MVZ2R0VNOVZnQXxBQ3Jtc0trY1pRdmhDeWZQUnRvNTlfMjFXTjk0dzNNRUI2Z09YWG93Z3VTWENRSUtjRHpmcWZNeWNreV93dHZBZ2xmQWx3VUlVS0ZnX3dSZ2ZpUEVPWGtFRlIzRzItSGVDZ0lCUTBUNkZFYVE5a1ljV0Ywb05sUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=9BC-S6jY1-c - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa191emxnSzRQcDJaT0YyS0c3VDkwYndkT29vZ3xBQ3Jtc0tubXFsd3NNZE1vek81VnVINXp1aG03RjhVU3l0WlUzMHB1R3BDMUFOcFg0cl9RQTBpcnZXNW1TbjVRSElneTc2T1VHZ1BZYUlhWDNObW5BQUhDTUpwTFRaUTNidG9HSC1SQ2FFa05EaDNuemxoTDE0TQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=9BC-S6jY1-c - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUJ4ZS1VX0tJdHRyQkZ5bGtsaE9VQ3puVHVSUXxBQ3Jtc0tsRk56ZFpvY25CR1FBaC1NMjZBbThKanRvY3NZQmRsUjB0MC0xYzBvZjRIbWJTSngxREtkWkg4VWd0VUN0UEZSdGdLaVlkRXhycFBiY0huc1JYOXpXV2dLQmFkTk5qQnY3TUVRZ0RJLS02Uy1HYkhqVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=9BC-S6jY1-c - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3VicVdLc3lac3hqdXZYSjJQVWZqVHBsbUJ2Z3xBQ3Jtc0trN2hxdjRpUVJTajVaQTBzdzYxS0tKb3VKdUtPT3FlNzlYa25DZUd2NDdpTVNNY3NPY2xtWW54S18zYkJFbnRyQl9tWHZueDdKd2Z3bG41VVU1MGZqMXl2OUlFQTk0WkNlZlNXTGZlWmlPY21tUXVYNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=9BC-S6jY1-c - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWNSNHFZZ1FhT2FjRFlsMjNsbnN2U2hrdHRVUXxBQ3Jtc0tuWU5UQXpjSUxIY0s5QlhUUE9EZGQzRklzVFV5ZmV2YVpzS2ZDdXJ0REFmdk1aVkdQYy1MakxtYnRPWDVveHB3NXhQQ0lNTlRMRWRpN1Y4RjN2TThlUGY5Q0QtUnJEWWdQRzIweURzaTZXTGdpQlFUbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=9BC-S6jY1-c __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkJBSTl2MkVHQURxQ0YzVWxoS01rZ19UUWlXZ3xBQ3Jtc0trYkQtTms3S084b19TZ2dfRmZpbGpKemllbkc5VkZaZG1RR2Jpa2pxaW9GZ3RDclI0Tk1vVFFyMWhvcl9lQnFXODg2bXJSV1ZnaTNBRFdwVFF0eEhISnNCZjVfZzFiMUIzX0dNZVExWjRVREtvTzFCaw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=9BC-S6jY1-c Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWtfanQtN1U5TXpqcjRiMTdUdDJrenUyUmduQXxBQ3Jtc0trMnFLY1NNZFJkSG44S1lfUmxia2JVQk5Rc1VLSkxHNHJWN2dwTXFUMVE5U1gyMi00bVNGMGZJS3FXUlZCQmZybDZiYld4bGZIal9TWnJSMnJzTk1fWHhCUWdnaXlUdlBKZl9yaWlBYTVBZnN0TXFQYw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=9BC-S6jY1-c ______________ Bài viết: Loss Aversion (ACMM) - điều gì khiến bạn sợ thua lỗ đến vậy? Được viết bởi: Anh Tuấn Vũ Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Loss-Av... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEtMRjh3aE5uT2x5NmFvOFBhU1hvdlBDM0dJd3xBQ3Jtc0ttclVMdkczaWVIRnFOdTdMTEh6T2VSNjBiejdNQTlYSWtOcHEwSFJZRjJ3bTNBMW1ERmp6NXotcm1ENXppOElCWlN6Y18wZUJpcnNFcFRWQ1RJMXRuMWgtZEJhREhyT19GenlqRUg0ZnN6TXBOSmwyYw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FLoss-Aversion-ACMM-dieu-gi-khien-ban-so-thua-lo-den-vay-aI2TteGspUhN&v=9BC-S6jY1-c ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Pinkdot ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

15m
Dec 09
Nền kinh tế Việt Nam có thực sự tăng trưởng tốt như chúng ta nghĩ? | Cuong Bui | Quan điểm

Nền kinh tế Việt Nam có thực sự tăng trưởng tốt như chúng ta nghĩ? | Cuong Bui | Quan điểm Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau-2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW9rRGtGM19jWmVqNldrdW9mWU9ZdWdNZFFLQXxBQ3Jtc0tteUpHbFlRRVl3OUhrYWJtQUpVTnVUQnprQWFGYUJxQXZmZWFBWDhwUDZQT3A4MEpPUFp4M3JNOWFLLURMODRNUF9YRWlQS29BeWxOVk9ac0E1VENHU1pMV1VxT3QtdVBSYm53MGlDTUdYTnREWGt5RQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau-2&v=4HrQwOxtLyU __ Việt Nam có một nền kinh tế tăng trưởng thuộc loại nhanh trên thế giới - đó là một sự thật mà nhiều chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước đã rút ra kết luận. Mà cũng không cần là chuyên gia, bởi chỉ cần sống và làm việc ở Việt Nam thôi thì hẳn ai cũng đều có cảm nhận chung rằng cuộc sống, kinh tế của đất nước đang có những bước chuyển mình cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng liệu sự thật có hoàn toàn mang màu hồng như vậy? Liệu chúng ta có cần lo lắng về điều gì nằm sau những chi tiết và số liệu đáng mừng kia hay không? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết “Ở một thế giới lo xa” của tác giả Cuong Bui được đăng trên website Spiderum nhé. Cũng xin lưu ý với quý khán giả rằng bài viết gốc vốn đã được đăng tải vào đầu năm 2020; cho nên những số liệu được đưa ra trong bài hẳn là đã cũ. Tuy nhiên, những phân tích và kiến giải của tác giả thì vẫn còn giữ hầu hết giá trị. Team Spiderum vẫn sẽ gửi tới quý khán giả nguyên văn, còn về mảng số liệu, rất hy vọng được các bạn đóng góp thêm để kịp với thời điểm. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHppRGpmVWZGYVFKTVh1VGNEaElYUllaSmtyZ3xBQ3Jtc0tuVXI1YUgwVkRQNzF6Y01XZ3RuWkQ5UElweWZSdVZFeGwwR290UURncWxFUXk4RHVwRnBsWG1BNWN6enBuREkzQUhUU3B0ZmlVazFDU1liSC1iQ3RzemlqUU1pcXZ2Sk9NYkpTYjFyRTRzMHR0dm9jYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=4HrQwOxtLyU Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2t4SEJyTmxXVjltUjBOQk1kTExhMWliaG05Z3xBQ3Jtc0tsUjluRlNZTDNVd0VKcU5mSEh3ajhfSG5uMU1qYmw3OE1ldlV1RXRFbGhrZTM2UW5lSGt0SFVpOXhLel9KSXZURFc3QkZ4MFNsdkowWFpNUGV3R3NMcF92eExpbENvSHlYN1ZWbVB4QjdRX0pBLWtKZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=4HrQwOxtLyU - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbElNWXVDd1lvY21rNDFnelRxbUZkMzVKX0xjQXxBQ3Jtc0tsaEtNT0pEWURDMnJGd3JmS2k2VUF0OHhCVjdJTlMyQWF0dEpDcWJUSTNJTlNSNC1hc3BnWGkwa1pQaUViRlAzUXN2UlhBWnFmY1dndVFqUHBCbm9OVHNnWThRWlgxam1sTURna0MyX0VMVzRTVktkbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=4HrQwOxtLyU - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbC1JY1p4bFJOemxzMVJUckVoT1pwSFI4dVc1UXxBQ3Jtc0ttVnhaZ19DV3JLTWZrQ0tkME95WTNORnBRdElBRldEZ1NrSkNic29QMUlXNjdaOUN2LXNQTjNDVEREQmdJNkJ0eUZveW9RSHZwenBuYThId0NNMllaZVZBV2NkM1VfQkRsT05taWZBVl96cktFUGtzUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=4HrQwOxtLyU - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazR1cXd4d0ZpMEI1TTRqZnVuZ1U3MWhuS1M3d3xBQ3Jtc0ttbktoeFdlY3pfbjhXY3V2b2ZTYzRYOGcwUzNiZlpnSEo2clVKRFljTUxMMnVkSDJxVFpwckt1bkVIY19fdi1DUHhvLXBGOTU1cGdEOE1RQndlV1pCLW1yMTlfN0NhaTBhclB3anEyRWNCQS1NMkU1WQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=4HrQwOxtLyU - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVlwal9wVDhXdE84VlJ2WHJpSkttTTNManExd3xBQ3Jtc0tscEFSRlFRbDkzekJRanh3T2hnNjM3WHVHdHdhcjkzTHJwWFM2ZVlSTGh1ZFlSZ1RyZjZ5VkRBOTJBcWZGUkM3OFhwajlxSDNaSWNUb2RxVl9wZ2RuSFAtTTdoUGcwY1ZYVlhJRC02cjgydFZRRXYtbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=4HrQwOxtLyU - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTdpenFxc1FSLXFPZHVqZUFhNkJ0RVExanpiUXxBQ3Jtc0trTHgwS2d1X0VQMTZiczNTZDU3TW40NEgwZVVzODdLRmhzVFM3NmE1ZEc0UlJ3TV93c1B6di1HNWp4NTJ4RTk2RmNjQkZwR2ZrdHhWVmdBWEp2bFZkcGdUcWNmNDhRR2RNcVFkZzIxVEZMS2lKdXVUVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=4HrQwOxtLyU - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHNFZzh6Rk94TFdTYnZldnNJZUlSZjhTcm1PUXxBQ3Jtc0trR1FMSGl4VGowaFEySWoxZG5mN203dVFXQUFxc3pOTFFkVTFwWWdRdHNWTXpaTDVodXdJcDh6andLVzFqLVNET3VNNVhBUmN3ZjZiNWdlbkNjSm5ZRkN1LU5vTFBtejZhQVF6cHJzdEZ2d01DYTNHYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=4HrQwOxtLyU - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0VNQlJObTZWU3pwM1prN25CM2swb3J1blpRUXxBQ3Jtc0trWjdCb202WFlDbmpVc1dqRzEzYXRHOTJSb29hZEgzVkM4UWphcmE3czVYRzBiUHJ1M0NxLUZ1WEdrSzBkaF9ZSnQ4TWFkc2RvM3VWTWNWdURyZzRZUEgyWEZCOWZQajlYY1FnUElWUVU5UXZ5MkpDdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=4HrQwOxtLyU - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnhCSG5OQTR0YmpQQk5COFM3VTNra1Q5Mm9jUXxBQ3Jtc0ttQXJ0U0Y3aDI0bW1LQ2NxVVVRTk95TUtGdFFZVGhJN09yZmlIcXZNS3JCU21rbUFKNXp6WnJSZ0pCNzhPbTYxOEdIWVl1ZmJ2OFBZS0FMRS1xb2s3eHBucng0aW1adlVWX0xjOW9xVGVrS0lxekNKOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=4HrQwOxtLyU - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3FPQThTdXhzbzBlNzJKTVFPNWV4dFo3VVhUZ3xBQ3Jtc0ttRE5OU2FPWmlfNDNyZXJlWGMtSDBMdlBzdmtFTXhxUUNLNktLVWhMQkFwVGpLN2tVdWlyb0FhR0lwTHVGWURJelVMemlxRlJNOWIzcm5sYWludXF1UVR0YUprT00zbnlqWVZSVnZBVExlZDlrODhwVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=4HrQwOxtLyU - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblBxaHZBN1dmX3JDbE5Jb2FPQ05jajdDcDJfd3xBQ3Jtc0trbXpwc2IwQVRqWFRmVnVxX0s3eFpLVlBwNjkxMUh2UHRiVU1BOERmSHZuVXh4RG5tQ2ZMVm95TEFlYTVqUW5pNVVlMWFDRlRWc1Bnb2xOVUY3RWNRRmNtVV83ZlB3MEY1UjZlQXl6UTMySU80bVcwSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=4HrQwOxtLyU - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbU9XWC1mUjFfc3RETUJvcldmVEF6NkJGVnhaZ3xBQ3Jtc0trODNCeTl4T1dad0lDMGo5OEI1dzBiNHA4Z2I5eTE1VW5kRXZiOU5HRzJzdXpqVUQ3blY1bzVkdVhlNmU3dFFDcWt0T09UOE1ybElPQlRDbW5jN0c0NF96cVFYZlotVTIzNURvWHJXZmxTNFNIRlpLTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=4HrQwOxtLyU - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUkzaklvOWRmdzJhenRqVGo1TmtWTHZod09Hd3xBQ3Jtc0tsaW1FeC1YdlUyZ1VHeHIwTzNwdlNtaHZEQURhWFNZbXhkYTYxRVJWNGxDZE9xVW42eEZ0RVVUMm9xbjJudzlfZU1yNlZzdU9RalVZZlNidDRkS0hFVS1OX0VQZS0xUHFkWndjYkgtdUo1dFBFenVQaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=4HrQwOxtLyU - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTdrdTc3SVN3MjdHbmRDejZyaFlfalUxdGRLUXxBQ3Jtc0trZ2t6cmd5NExIVU9nUG5lS2FBcjJXLVVFMll3LXZHeFloVjVvNm1fQnVkU3ZmSEFHOTREbWxTNlFnemVhMmN4TVB3cjNOazd0WkdDb3hCb01kWkFrNjkwU3dlYUlFa010SkcyN25HdTlJb3hVd25QZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=4HrQwOxtLyU - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFhUTkxhRUJJVWZYVFAxbE9JcnhsUkx6NkowZ3xBQ3Jtc0trZlVEREFELXRnSTFRN3FQSE9TcGJXYWd2ZUx0YXlrcWh2dmxZNVQyUUwxeE9rUVBSUTlUUTV5YTh1MHVYWEJXaUhkUVc1Zk5IdGVCRTJHQmNUcjVLTHBNbVhvTEVmSUdyLXZWenNlLXpDYnBFOENIWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=4HrQwOxtLyU __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUd1dFJnRFFGcnJyUFJHbnJwcXd5MUhlNTRod3xBQ3Jtc0ttT1JKYWNRbG12OVZpSmM3RFIwUlQ4ZkM1U1lGMUdDSFlxTWh0U1U4NUxlY0VjMzdrWFM0RldHQW9BZ3FyZjllZl95RmtNVHNfVE1BZC14THY0ZDFrMm1aNlh1X1JHZGtsdWR3bjRtbE9KeTdhR21Gcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=4HrQwOxtLyU Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa19vOFRjZndQYmR0UU5DY1FJd0pyLXhzS19Ed3xBQ3Jtc0trNUV1UnVGOXhQMWw1WWhrNU5NTklBd1JIdW1MX0NQVTRwdEM0dTNGWjZWLVBkV2V4TW4yY2R3ZWNTY3c5N0J6cTRWN2dlOTdvUmJqRllDNWtfNzRfMTJpUnRqYnBMWGRsS0dSblVobFVwbUJMc0dKbw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=4HrQwOxtLyU ______________ Bài viết: Ở một thế giới lo xa Được viết bởi: Cuong Bui Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/O-mot-t... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblpleTVjS1FMVGpWVDFRNmtwZS1sM1ZZVXRoUXxBQ3Jtc0tuQTFCRGRaOFZuS2sxNXZZdjI3eHZhMkxNN1NxRVhhaVFPeUVJakNLUkNfV3dvMzN4cFF1dGZTMzlYY1RKV0tNU29oakhGQk9aM2tfVGhNdUtROXRwbjlacFFOejMtSGI4cF91ZFowNDdiRUEyb0lEcw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FO-mot-the-gioi-lo-xa-m7t&v=4HrQwOxtLyU ______________ Giọng đọc: Samurice Editor: YOSHY ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

16m
Dec 09
Bà Trương Mỹ Lan đã "RÚT RUỘT" 11% GDP Việt Nam như thế nào? | Anh Tuấn Vũ - QM Capital | Tiền Tài

Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkVuNlNValJoMTgtRVZXQVkwRDQxaHVubHgxd3xBQ3Jtc0treEJsbldyRjByN1hSd183c3l1VlRKbDNfNHphYTN0NlVGVHZJcFAyaUpScUtSQnFkaG44Mm9MQnpGZDZLRlNvQ3JKWWtkTld3TDFFU0FHYXZfdDBaNWZjcGFwcTJrUTdJVkJfbkF6NWp1eElwZU9ZTQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=8ZCe_7D9d-k __ Chưa bao giờ có 1 vụ án với những con số khổng lồ như vậy trong lịch sử ngành tài chính Việt nam. 1,066,000 tỷ đồng là số tiền bà Trương Mỹ Lan (TML) đã âm thầm rút ra từ ngân hàng SCB. Nếu bạn vẫn chưa mường tượng ra thì nó tương đương gần 11% GDP toàn Việt Nam năm 2022. Tức là bằng 1/10 giá trị hàng hóa của toàn bộ Việt Nam sản xuất ra trong năm 2022. Khủng khiếp. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjFEbFFRY0h1RVJsclc4d0RFY012V1dpdGJNZ3xBQ3Jtc0trRDhEamhQMTRBbm05OFpxSUwtc0Y5X2xMRXlWSnhPVkZCeFp5QzJBQi1xWXZHaE5wNE55X05Jb19CMHhyTlFGMGxMbHJCS2k3R1dIbFRxUnVmWkMwM0hKSC0xekhYUHZISUFRVTl2X0p4YkJwYmdENA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=8ZCe_7D9d-k Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3VYVEJ4RkZRVU9QbnZaRmdEbFpWMC00N0dkZ3xBQ3Jtc0trdUh1cUVPd3NRVnV2bHk0OFlaSGFpSFFWeV8zOUhrRENGcG1DaGMyVTk3c2NyQ091Ui1wTllUZ0tZSGdpanBSLURqNloxVkdUMUphck5oZHBPZXh3ckZKUjVwckpZNHEzMVloUzVSblBhTm52SVUxNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=8ZCe_7D9d-k - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbExxQmdnNXE1Y1NVbW5qZ0VEN0VFZmxaaF9ZZ3xBQ3Jtc0trWUlRdG5JMjd5UXlvb1FKa1VUQmg1THNqYWxqVGpvb05ZSnZpQjg0aHVzZEdJVng5QUYtTFVyUXkwRTAtNldrWU9qenRWbnREN0hRbzZ2NlJ2QmlqNnVPQlU1Y2FJV1RRdzFBTkZ4N1N6Q0JFdFd0NA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=8ZCe_7D9d-k - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjhfYXdrdlhpSHRfWUdyUHFOUG1mTThIQnItd3xBQ3Jtc0trcm92QzR3dFNGRmxBS3I3NDV1SndWZDQyM3RxbTQ5S3RwUm5IVnJsLWdFcjhncjJUMXBxYi1vb0otZG95ZFRvQUh5bDBKdG42UFdqZUVSdHJkM3oybUVlUTU2R2JSLVZjcklyZ0hnRmJlVTUzdzNQSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=8ZCe_7D9d-k - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWMzZ3dUcnJzX0xSTnJIQjJScXdiWGdrU2xSd3xBQ3Jtc0tuOGVnblQ1RVlzNV81SUoyaHlsV2o1dVYycDA3TElnbTVFNGFMSGowMS1tRFdVMmtrT1YtUjF3anF0RkJySld6YzV2RzVzRmZRTVNzbV9QaEd4dDNKSnBocjVCclRzZ29jalpNajlSd29GTmRxeGRYNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=8ZCe_7D9d-k - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHQ2M1JnRlhoVG9wMWh2ZW16OGpWWmdGd1dIUXxBQ3Jtc0tuU18tN1VMc09kSy0wZEFnQzYtdmktbjVHZ1RKQk56UnBFVEJBcUJKeElja0lRS2hzU0plNTE0TXp0OFhabHlJRl9vblloR0lMbTJNNEoyQ2NyR3BmTmRsdVVvS0NlMjJzRWxYbmRJdkhwaUY3X0hCUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=8ZCe_7D9d-k - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3hhSnlRYllRbnBLYWFfY242NzA4NWlFWXpJQXxBQ3Jtc0tsQ1BxbHVEa1YyWmY4S0hqZWM0VHhKUXVvb1dQYVlhQmpRYWNFTndSZi1iRmVfMEhTeUhzWmoxRF9BSjR1WVpJSDhqQ25taVMxcW4yLTB6QTFNQjVBRm9NR0pmT2JlUEdhTWVoOXlzVEtXQ0JIR0lZMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=8ZCe_7D9d-k - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnlGWjlzanMxelJZeDJSZ1lDVFJBckFPV1hEQXxBQ3Jtc0tsU29VNXpGb01HNFhTcXdsSkdZb0R1WWtQS3AwQVE4R0RlY0p3ZHdKM0xuMHdtYXhEMTI4eU90N2NTbzEtQ25VOTJaRUh5Q2dydVdfN2RvUFVOMEVZZ2xBNWpqQkE5V3JxNFF3dFpZWTVTSzlxU0g1Zw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=8ZCe_7D9d-k - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbS0zVWZTOWMxVzk0enI0QlVod1QwT01MSDB5QXxBQ3Jtc0trT0xIRXBXaHo3NE9TWDN6bkFCMlp6eHUxN1doNnpJSHdXeHNlWktDNHp3d19aM0lhdGN3X1FCUmhjMXVXUE1faEJ2X00teXlKMVFrTWp1NFJHeFFyTFFucmNVYXlCS0lmMS1ldEJVWVJOZTVjc012aw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=8ZCe_7D9d-k - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVZjVE1YckZlZ3VPbk5FTTVfeHQ3TVJCSVNJZ3xBQ3Jtc0ttYzVSNTI1a3V1LVZwMnVBemhPNWpkRkYyby1pZGxtRVh0MkVLYzNOZjFlUi04T01yM2tOaXQ3ZTV6eTFianZCU05fNG1iNHBPMXNKT0REbmZzV3o4UkZRRWdzMjFYa21LckVqRm5FZjVRb0tSRE1mMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=8ZCe_7D9d-k - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm13MGVqVkJJTGxCa0pxT0xVVGhKbEptTDJKQXxBQ3Jtc0ttS3FYZkROUWw3b2VORWoxZ1U2YVpvWXpJWlNLTzNDY0gyTjllY3dHVHU3MjJyNjFQcXB6aElwem9mU3M2eklUaVU0aXZEVjdKQmZoeEpfaU93SEhZQ1A1MWY4OGM5TzVCWWw5a20zRFpyTkdKRTlUdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=8ZCe_7D9d-k - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTNDR19QaHBjZ1RQa0x1eGtHMThDcGE1bWtWUXxBQ3Jtc0trcWhJdlkxREdmX2ZWSExDT2xVWmZvZklZSVNoaFNwVTJaaFdLSDhJcEVEMTVFYV9RSl9fZG5HS2xVM2Uwa3g2b2U5cW1KSWM5RkFjWlNPekdnRzF5YlNiOWpVOFZ4WVRsajBjZzQ3MG1zc1Ywem1WNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=8ZCe_7D9d-k - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWFURnNCWDBMM0dZTW5tWFJmaVplVE9LUG5md3xBQ3Jtc0trMW4yeXBqejRYM1V5SlZiV2FzdElPYUdZc3IySWZybExyV19LczNaYXF2MjRVSEVhWjNCTERsamV1NTRkMEUzNUp6VWxtMXZ3Rmxod3FNUFpzXzljX19nQTNfSE1YbmNZWktDSkJDTmN4dTFxNlJZZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=8ZCe_7D9d-k - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3NTSVZkVlVKTDdDQV92X2d2VnIxU2w5LU9KQXxBQ3Jtc0trWkRYS3drSUJmSlNOV3IzeU52a2VrdFoxbDdneFpHTHhFdm01MVlMa0JlSWxULXFnZkk4bG1Bczh1Ump2TkZLM3dGZ0hvR09ULTVWYnExUmZSTC1xWEZ2enZhb0lWbUdtQmFjeS12T2tYMEdvN1JVMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=8ZCe_7D9d-k - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkNWd1h3VkJFTzZkakNPN0liTDBNV2JSVWVoZ3xBQ3Jtc0trTHhuMDFxNTJmTWs1SUlEOTZTZzZrdnlyWFhhN0FnSmIwZnp1LWh1M0I1WUx1RHpyekdCZmVZcnJKWHdIZ2VuWW00OVlMT1hHNUl2SU1PUDVLbG1MT1VnQ3dWcWhjLTZUS2x5LWRxU2ZQcnZ1aDdWcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=8ZCe_7D9d-k - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblhyNUhUM015dkVuZ3pHVVNzdHlFZGd5b1ViZ3xBQ3Jtc0ttS2V1NjFUZGVLZnQ2ODdpdEdNcmRrQjNZam43MmJwbHFURWc3UjhqY2M1M1RNRk1EWGJPY1hNbnJSQ3A4OFRjcVp3UEFGUVVoYkxuaWNLR2JJWEFDQndkNVpaSXNGWGxZN2pnOHFhaFdiU1lJYUdJSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=8ZCe_7D9d-k __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJTVkE4cEM2UWFRNmVCZlhPalltSklfRHBIZ3xBQ3Jtc0ttSmlmM2hySE83QllneFplTDhKelg3NTl3amdPN2RIWWpIUm00MHdldzFWblQ3V29tNmdvUURJSDJyV1NBeDV4R3o5SkRUX1BvWEtFN29sNHJGamt2YmdWdUNIOWJQaHRwc3FxejFYZ0dnalpfbGxDMA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=8ZCe_7D9d-k Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWtlaWQ3WWtIVl9pWXd5c3BWV1FaN0tuNlBHZ3xBQ3Jtc0ttRWdFdGJGVVJ0dE1IQ25BS3pUdExOOUVZRkFHcWpOR2RSZWJuc0ZYckp4dUc0T0E5dTUzMlJuRUhncmFsNnNoLW5LMGUzZDRKT2xhaTg1NU5rUkVyc3luRTlDbkV0VFFDNTJMMFdybVN0ZmJSWFdBMA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=8ZCe_7D9d-k ______________ Bài viết: Bà Trương Mỹ Lan đã "RÚT RUỘT" 11% GDP Việt Nam như thế nào? Được viết bởi: Anh Tuấn Vũ Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Ba-Truo... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTdERURkNjdHOUh1OU1LWEM0eXhZR080eU9FQXxBQ3Jtc0tuYmdOVEhUTXp1T20xU09uNmJpV2NPdll3VV83NXpsQkhrZkNBd19lWjZXc180UGFPSTlvNWJ4R1lyOFU5Um5nWDk2Wm56ME9FQjVZUjhlWG10U1hZc244YnNTUUk1TmVQOFlIeWE5N2tkVGsyTXU5cw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FBa-Truong-My-Lan-da-RUT-RUOT-11-GDP-Viet-Nam-nhu-the-nao-3x2UQP19j12T&v=8ZCe_7D9d-k ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Nguyễn Sơn ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

12m
Dec 02
Toàn cảnh vụ việc Sam Altman rời ChatGPT | Trường Sơn | Thế giới

Toàn cảnh vụ việc Sam Altman rời ChatGPT | Trường Sơn | Thế giới Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVJEcU5LbVV2R3JicjRxUXZUNVNidkxoMTFyUXxBQ3Jtc0tud01GcWtQdlNLQ19mTkRqQU9VR3hKN0JoZnFZNXhVbzNqWGJ5Z1BfMmh3cmlONlZFSHFFeEx6QTJfdzRvanpnOVlHdTljUFA4R2M4OEJHbzBVM1ZFUXRjRHQ3TzN2SzRYV09qRC1PcjNVNXZ4Sk1wcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=CIHacSxKR0U __ Ngày 30/11/2022, công ty OpenAI ra mắt Chat GPT trước công chúng. Đây là lần đầu thế giới được tiếp cận, sờ mó, hay trải nghiệm cái thứ mà người ta gọi là Trí tuệ nhân tạo (viết tắt là AI) thực sự là như thế nào. 100 triệu người dùng sau 2 tháng, xô đổ kỷ lục 2 năm của Tik Tok. Nói không quá, sự kiện này đã mở ra một kỉ nguyên mới cho toàn lĩnh vực AI. Nhưng,... Tháng 1 năm 2023, Google đã thông báo cho 12.000 nhân viên thôi việc. Cuối tháng 3, Microsoft thông báo sa thải 10.000 nhân viên. Trước đó, Meta cho biết 13% người lao động của công ty sẽ mất việc, tương đương hơn 11.000 nhân viên. Nguyên nhân được đưa ra cho làn sóng sa thải trên, là các công ty cần tái cơ cấu tổ chức để cắt giảm chi phí. Nhưng bên cạnh đó, ai cũng có thể thấy, AI đã đủ thông minh để thay thế các công việc đơn giản, nói cách khác, AI đã gián tiếp lấy đi rất nhiều việc làm. Trớ trêu thay, Sam Altman - CEO của Open AI, người được xem là linh hồn của tổ chức, lại bị sa thải chỉ vài ngày trước đây, tất nhiên không phải là vì AI, mà do quyết định của ban quản trị. Cũng từ đây, một làn sóng tranh cãi lớn được gây ra. Người dùng muốn Sam trở lại. Nhân viên dọa nghỉ làm nếu Sam thực sự ra đi. Đối thủ còn muốn thuê anh về làm. Vậy, Sam Altman là ai, và sức ảnh hưởng của anh ta đến OpenAI, Chat GPT lớn như thế nào? __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2NHVVBjazhIemZkbjhCWUxuN29GOG5uZ0hBUXxBQ3Jtc0tsc3lGcERWUkxGS3dRZlRmS0UyRHYwRTROMTNXdmdEcUVGeS1TNDlxT1pVZ0F6TmZCdE1PVXVrNEFRcHo0REhVVXZZUXdTR1N4RE84OUlsWUF2dVd3N0tyZUIySjdLV0VkU3VqT1BadUxId1hBOXhRcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=CIHacSxKR0U Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazcxVzNHMEF6d19PNjZ5Zzc3UTBFWlJkeUEyd3xBQ3Jtc0ttdE5aSkxCVkJJVkFKNGhJNkJEbF9zeXliMDRXYWhXbFE1VmRYUklJdXRMdGdMd3YzaFJESnpPTXhLQXdJeTl2TWYyZnVFOE1PVkhHeGpwbzYzc29YZE1oWS13X0VRemJxT3BHN0c2bm1jSTRfc0I4WQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=CIHacSxKR0U - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa09IVzVkLVRCRmhGTTd5dnFWdm1jbm1OaUc2d3xBQ3Jtc0ttWjNuR3hpOUFjbzkxNjdkQU1BSXlKS0NLdTJYX0x1SmF3Vkp1aE15ZE9zV2FlTFJHaXgwZHZ0VlRWMDdCWG9mM2NjMFduUGlieHNEaVB1M1R2VGx0SkxrXzR1dk12UkhidGdkc2dUVFRtNlJHYTB5UQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=CIHacSxKR0U - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0hTQ3NQVU1ONFJrTE1KV1RUR0lLTWZORUtrd3xBQ3Jtc0tsWGRCazJXaGFLZzRwZU91Y0poaFpQbk9GMW5fckV0cVdKOE9KYkFvbnR4MEFkdU9hMkpmWjFVOHhKU1VmRVFaNXZ0dFJEckNEOTA4cU5YMVJISmJ1S2wzLUM0QUNKelhBck4tZlRLb0VhZUlmMnVQVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=CIHacSxKR0U - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnlJak5JeU5GZXdTcDhLUlV3S1lOVVdPUUZyUXxBQ3Jtc0ttS2FVcHlQV0dRVGlic3pNX1VKUm43bmdwTjRpbzdIUXlUc25pUWVYMmY1akdJMG1xcllpNHcxZXd3V3hnWkFBcUIyektqT0xIM1kyTnRRYUs2cVBqSDJpaDFiUGtyd2ZaY1NHWXhobjAxVjBYZU8tQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=CIHacSxKR0U - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3hyWklPaXgxUUo3cm14Q3BndnBsSHFvbjd5QXxBQ3Jtc0ttYU5KVzJHSFVrdjhycFBvUl9LVW1NNVhENnZHMmdBN0Y4UVA3dGlxUTBTaTBBUktPNUdaeE9WNkJVNGtSLXlQOXUxc25PUkxTZ0NOdHZjd0hiUlpsUmowUmdRQmtwd3JQVHVaMVNiZnBsLVBnTXhVcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=CIHacSxKR0U - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazZKaHNscGVQb0JIbDVWMzhSNVJYa2pDU2d0QXxBQ3Jtc0trZldpSzFCcm1xdnB2dS1fN1V3RkhMSFJXYTc5UVRyUjdaRW5fNnMzc25Sc1E3czNpMFdITUVKcFo1Y3dXM2RmTXRyeTZtWXk2b2dIQ05BcUJqM1dtaDNnOUFybXFka0dvZVYyZjY4SjkzMmhtdG9hUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=CIHacSxKR0U - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2hqRE5OOWR2c0xhOUhMOXNId01lRWxPUmQxd3xBQ3Jtc0trTlpoWkxObVNPWHc4YmVPNWFXdFdrQnQ2SjBTYzhRSUhPUmxMbGtoMk9HZmtnU3A1dnM1VWgzS1NvZ0JzMllCRTdOUkpNeUhBZVZTV25TdkdxQUNLZVZLc3JDZHN4ZTQ4RHFWOWtYZEZjN1ZDejFfOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=CIHacSxKR0U - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazdYWlVILWY5c2RSaXN3aHM4MU1qTFVNQ0dyd3xBQ3Jtc0tsYmlZelEyX2xzc0JvUWdhNGU0ZFVGckpwLUVETnp3TmIyNkFrTFhkU05PRDRpOUJWWjVKZkhCTTluZEhCZkJVWXB4Q0o2NFU5RUlHRFE2bzBhYzRhTkdiTldJWVEyZDFUZkxvTzdqV3FmbGRCWTRhYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=CIHacSxKR0U - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTFiMTBoQXRGdEN6UlFrUjJTTjhtRzBFTUdvZ3xBQ3Jtc0tsVjljdTF4Tnh3aWFWR0pZdk9YcVlIM3RwdGVoTnZlTFl0UkFTaEl3bGxlczhlcmNoclBYLWdoazBEWHlaUXh1RTdibTUxV3pSNlU5M1ZMcTY2YjZsUkxjNW1LWXI5R1FFdm5aY191ZGlvNzZtVncwaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=CIHacSxKR0U - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2d1bWZ5VG15emRwc3FwWTRqX2s1U3BXbi1sQXxBQ3Jtc0ttTnpKWFNmTi1XNWV1aWhPRjNKc2tSLWozVlQySENNb1hOZGh5amV5NmRRQ1Ewa2thV3lzV0ZDNkRUNmZsYzV2U045a2xJc1F3MUVKa0ZLVXhrQU8tVGhJRzdFZ0pEbFhscDhvcHZHTVNuaEp6YUlfZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=CIHacSxKR0U - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE0wYmUtV2ZqS1BLQi03YjZzVGhOTTV0Q0txZ3xBQ3Jtc0tscHBCeTBCekcyMWVQMERUNTEyNmRJMjh0S2JoN0ZuLU1vTHJ1NUNuNG1wd2s3bXR1REdXYS1BV1lMRk1NT1R6dUUzbWdnVTR2bGVsdkVzbjkzLTdmSElBYjdlWmdkbHpjaUFNbkVKR3FwY3hfOVEtbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=CIHacSxKR0U - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbklnR2tSSHNpNm41eVc2Q2o1NGFiNVAzTC1sd3xBQ3Jtc0tuSnMtLVdCRm5zd3dBbHlVNWJDR3RFbzItVnYtOUFZRTVyVmVILWJieTFHNEp0Um04Mk8tZGZjQkxraUszZjRxY242WVhYTG5kdUNydkVnclNtM3RUekZKYjdjdFlHN2NoUnZKNW9VMTAzSUYwTGdhTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=CIHacSxKR0U - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmlybU5xVWNjeG1Ob3ljSTRLUkFoelA5eXVaQXxBQ3Jtc0tsQXcwaUd0Q2g4VGU5a1pOeEc4eHBLVWNtTzR6QjJnMmltdjJMekhudmZCbzR1ZkJCZ3hmajVfS2dSRUN4UmlYSkI3Vkttb1BhLWtldmJnNDFmN3k4bV9ZWnpqMUZCNjNNQmpQeU4zUVE5cHdheVoyTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=CIHacSxKR0U - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0hBS3NxZEF6NlBsQXRMR3QxMTZ6UEdxX2NvQXxBQ3Jtc0ttQ0dQeWFXNHFsUUdmOHkzeDdEbjBHdUw4amxlbXRHUTlDdjR2SzhaN1Z6d1lfbjRfTi1ZMGpXUXZyTm0taGZWTDJpOXBoeXBCWVJONERIaDM4TEFjNkFwZ3AwanFraW5aeXpHbm5URDVPX1d6QmRNOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=CIHacSxKR0U - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG9NMEhsT2VTejE3bFVoZkROU3Y4aTF1RFVQQXxBQ3Jtc0tsdWt1MkFEN1ctaDdUSFhTb0N6QVo3Qy1SQnhXU3FJS3JTTGlta04yMU95OXp6azhGazJ0TkE1RkptamNvSU5FSUNXT2p6YkNWZmhMUUladlVab2t2Tmt4ajMzVkQ2aGdUOUlOUHVja1VxNkMxTGg0NA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=CIHacSxKR0U __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDlfaHlDZXBCdGRrcjdYZ3RwR01fem9kcmpOZ3xBQ3Jtc0tsYkZYNWI0dnduYW9GNzNJTkstV2lwVEhNVy1FRHdKT1VlQ3AzbUdoWE14ZWZoTE9vS2s2MGNFQk1MVFZSNk90ajlhaTJjY0RKcmZVWVRhRmN2cllWbFQxWmtITG1VWVlqdFNsYUthOFdYRHdOSHQ4NA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=CIHacSxKR0U Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbURFUUFyUzNMSGFza0JQeUVFejhCNDZhM09JUXxBQ3Jtc0traEVFcVZDRHVteDZpWndJQlVScDM4OGIzWjg4a3BIWHhqc2trREpUZW5rdEtZQ3ZXYW9YYWJ5VEJ5aHJWUzFLT3duOVBVOWp2bk05UXZyelhOdzItdk9kRTdGdXlqR2lfNXh4ZmJVTlZIZDV2MlZfZw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=CIHacSxKR0U ______________ Bài viết: Toàn cảnh vụ việc Sam Altman rời ChatGPT Được viết bởi: Trường Sơn Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Sam-Alt... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0lJbmZ4cWhEblVaUWJ2OGFwYV9ldTVNb19UZ3xBQ3Jtc0trRThOdmlJOUd4VUw4OXBHOE1CUGxrTUlpUWJtOGFWWWM2LW1yakZwX25aZ3g1dnNVYnBVQk04Zmt0R2xZTDkxTGpaZGRhVVk3RW9uTE5xSERvbFEwcEExMmFmMVp2MDlRQUNIQ1hxaWhuSVlhX3dNOA&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FSam-Altman-Di-de-tro-ve-ldPO8VoryoYo&v=CIHacSxKR0U ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Hikari ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

13m
Dec 02
Vì SAO CẢ THẾ GIỚI DÙNG ĐÔ LA MỸ? | Thanh Huyền | Tiền tài

Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm42OFNwQ0RBdWNxZ2VWVmxReFZBc180Q1dhd3xBQ3Jtc0ttSjJxd1pLa1JaT0NoTFVyOW0zU1VXQkd1ZVNpQy1nM1h0Qk1HbmZoMXRUY1F6ajRjQUxKWkxzcHlxSWdsVG9hOU5veDJhSUtFc0UtYlk1b0FDRm9DdmlPT0pkdnExbWxnWDVvTmcyWml3dU5XSUN2NA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=a1cmC1IMQjo __ Mỗi quốc gia đều sử dụng một đơn vị tiền tệ nhất định. Như là ở Việt Nam thì dùng VNĐ, bên Trung thì xài Nhân Dân Tệ, bên Nga xài Đồng Rúp. Nhưng khi giao dịch quốc tế, tất cả đều quy về đồng USD chứ không phải các đơn vị tiền tệ khác. Tại sao lại như vậy? Thông qua bài viết của tác giả Thanh Huyền đã được đăng tải trên Website Spiderum, chúng ta cùng tìm câu trả lời nhé. Trước khi bắt đầu, kiến thức để viết bài này được tác giả lôi từ 2 cuốn siêu kinh điển, siêu hấp dẫn bao gồm “Chiến tranh tiền tệ” và “Lời thú tội của một sát thủ kinh tế”. Các bạn nào học kinh tế, khuyên chân thành là đọc 2 quyển trên. Không giúp điểm cao hơn đâu, nhưng mà có động lực hơn để thấy: "Ồ học kinh tế thú vị phết". Giờ thì bắt đầu thôi __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHl1bVpPS3VXUllIa29BRjRRcTlfV3o2a0xEd3xBQ3Jtc0tuY2V2ZHFsaG52MFpFRHVvMW1WTmY5X0lnSkVtVFNMdU9oNnhDOTlINUE0bnJsZzVQMWktQ0NBVURWWTJIV2FlUDZiZ3F0SXUtRldWbXRaN29SNERZM09pckF5ZDdxNGxCZ20tQ0hVTnZDaTdFd0NsUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=a1cmC1IMQjo Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEZXTlhpdWYwM1c4TG5tOGRKLUdtdXRHRXJCd3xBQ3Jtc0tsbEdVMGFHQnYyVTlPSnFjOW51d0ZXNWdoM28zZHM2amJubkZVLVRuTWh5b05GUERyZ0FXbnJ6X1p2LXdPSFZxME1YRWZSclFNbFZrUGp5TDJxQkZyVGM1NF9yWXVscFBUOXM4OEE3eVh3UEZqYWNjSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=a1cmC1IMQjo - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0NlQnNpNWlTNXlBcV8zUFlFTnc1S1J6dUtrZ3xBQ3Jtc0tsSU1TOHBKZ18zcE9kZnhJd1V4ejhtbzVnY1FSM3NuOEhxaDFjbW5tZ1ZqRUJrRXE4R1l4NElCWkJCaDQ3cURVTU5iOGpPbFAyckNxV21STVN4d29adWpUR3BqYnJKWThnci1ta2syczJyLWdyM0dBYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=a1cmC1IMQjo - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjBEc1QyeUd1T2hMOXB4bGFfaVBScWVxVllxd3xBQ3Jtc0trUlIyNzVuSV81c25zeEVlTTFxc3NQdGMwX191cGh4T1RCLWRadVBHUVZrMmRpNWc5RXVEV05zbS1IeVctRWNlTU1Nc3Y4UXNjb0o0Q2x6cmN1Y1pIX19fQmdzaFJjQ1lRbS0zWGVXRGpFNzF2NXFqRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=a1cmC1IMQjo - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVBwWWk3R0hXcjNjR1BhSTdnbG9aYjFhWkUzZ3xBQ3Jtc0trX0tJWTJlZGxMcFduaWRKVzF0TEFCRG5VSHRjWG16TGoyYkhUUWdYN3h4akk5bE8wNF9FTTZ0T0FFNGMtdlNPMmdqWXFHSXh4WEI5Z1AwNzV6VjRfSEVUNGlyX25QRlJwSWNLWTBaSm11ckEyS3FTNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=a1cmC1IMQjo - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjZCTWNwZGVKY09yTTVUNG1NVjl0a1d3WWZiZ3xBQ3Jtc0tteTZKVlY4N3Vud1cyUnZDU2F1a01DUHoxZDlyOURTRS10MDlQMDNwTWJqLTdpM2M5Tlc5aDFlSFQ1RmRJOWpyUEIzcW5UYkV4YUtIalctX2VMU3U0WnhnX0hWbzB4SjJmVFBaNDhRSkxTdHk0OEtmZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=a1cmC1IMQjo - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblc2RlVTV3NBRExiZzYxZTZBelc3djZlLVRrUXxBQ3Jtc0ttOTdadkwzZkRjdnhkUDVRQUJVcU1ocTgxRTB2X1FzRTRQbEQ2YXJfRUlaOHVLSzQxX1VtWm9GUzBxLWo3X1RJcFQxanEwNk05N0htbWxnZExXRUhiMkRDWEJzZDZZT1BFOC15SWRVR0FUZDN5TjIwcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=a1cmC1IMQjo - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVpoWVI5TUhPdVhvSFZYTUxoTXI4dGVEQ1c4QXxBQ3Jtc0tsU1ROY3RiN1otVUJiMmpRZkpXZk1YeHBnSXI3MnlzX2w4LVpzem5SajNkOXN2VmxhdTZUYzh0ZjVrY2pjcmJfWXVKeDh1aGNaUHB4b04xRHljQk55ZHlFeEJiNE16M2RoQjFDR2VqeDdaRVlRUzBUUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=a1cmC1IMQjo - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblZ0aUx5VjA2RTlDM201d29mZEQ4bUVJWFdNd3xBQ3Jtc0tsOEhfSGhRNTF6OFNMN1FySS1vRE04d0lsQlRIWU9ZZkdLd0t6NERvYkdJVjkwWWN0SFpKYjdWUDVDSVBVeGhiakZERl9MNnpvdENoY1phU2tRenFIV2Y3WTFuRy1aUGR6ODYxclJXM2xhODJnS2d5UQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=a1cmC1IMQjo - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0tNQUMzXzJfWUg3ellrZ3dwTllWVnlKOGtsUXxBQ3Jtc0tuWm41Yy1GU1U0VW1ETFNGNE41SndIVjcwRmdXS3hGWkM3bUZBSnFvOGlYYnhGdTV6S1VKcEZ1OTVnZHFlVkM5cDgxaVl4VFpsaUk0M3p2X1IxTURvdUZuQmcwSGpEb1ZBTjBMb3NEUVJ6cHMzQUh6OA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=a1cmC1IMQjo - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbklwd1JxckVLREtsX3lndGtXelNWMElmVkZmd3xBQ3Jtc0ttOEI5MzhOQkxFTDFrakZJQnNDYTJrUkIwWUk3NXpFeXpLWkJ5cGRETGU2N25jT0tUMy10SXo3WFEzVEpNRjB3SFRIc1pBY3p6S3RjYmVOR0hLSjIwNy14TFdPYmZndkN1bUtxNWJQMTJkckl5ZlJUVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=a1cmC1IMQjo - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGxxX3R3c1ZmWGFraG5lZkU4cVlZY1RkVHcyUXxBQ3Jtc0trTGRjN2Q4eDJaWk9jNktQMnFvNEx4YmdBb2lnSHJoa2hvd0JtVjMxUU5CUTJ5ZlpEY1BLYmNud0VLLUNrWnhGbjRfQVNQaU5pTjV0WUE5aWJoNEFLcmt6cEZvdG01Vk4zbExvMFdWS2xibW54R2Mydw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=a1cmC1IMQjo - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbV80QS02V2JBXzZqanNBNnRFbE1nTnpPUlpld3xBQ3Jtc0tuSHZ6U282MXhUSHFEaV9DemRIWmJob3YxVWk2Z0FNeTZ2ZU1WR3RpQXZFdHl2MU05V2Z3TDJxYWNGeGY0ZE5fLVNRZjA1dGwtdHRxYmJXMS1FTmpFU3Y1SFhzcWRtVHYyZEE4aXhSWmRoRUVVMkh6cw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=a1cmC1IMQjo - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbllIZkl1Q0gxcVRXZVIzVkRkZnR4NTdrR0ZKZ3xBQ3Jtc0trR2Z0WWJYX3NMbkdzOWprZHBNY3ZoRGJEV2FVTVJIY2RCTTlCcE1iQjQ4emZtTjVxUkZCbDl4ai0zZGItX29jdktPN3pZOC1KeDdZR2Y3ak1BS2ZGTmsyS3lvVXhIMXFfMDJhRi1kNEw3TGtIRlZUNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=a1cmC1IMQjo - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3VqQjU2VTFJdjg4Tm54TDROVmhaeGltYjN5Z3xBQ3Jtc0ttdXJ1UUJsWVJ4UXBNYk1wYWl6OGNkNDhpUDlabVFHc3N0MkZWNWw2YUU2ekNjektjN0dyQ09kLUM0S0dzamx6VFlyUjZhTHg2MXZ5bUFlb0lvUmxZM1BPbThKSVJQWGZ2ckxndVdGMWRlNTJWZnphSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=a1cmC1IMQjo - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTJXb3M1ZGFwb0RxNzBmbWdaeG9uMFVkWElkUXxBQ3Jtc0ttZWZWcmg4ZTU4bUtVT1BDd2U3a2w5RjZGQjRyOHh4bFUwR3VHTUh5RUFZUl9fN3hWbDhHNnJMVnVOdUctbWlKR1M4aWdLLTU3cGdzSjkwRjRXNzEyaGRyWjlfLTQ2NkpOR3RVQ1VveXBaX09fb3h3RQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=a1cmC1IMQjo __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXFWSUhqSGg4VWZ5MTM4UkV5akpSTkVkRGNOd3xBQ3Jtc0trMElKSjA3X280QkwxbnhCSy0wb2wtZ0xfY09xLVIxRVJKTjdZTjlPWTVLUENCdkZERFhYaWY4ZFlTc0ZLSnp2NktTZjk4ck9aWEVOcktpb2R6MldldlBMTENVa2NpZnp5eFRWdElIdmVUcmMtMlFwVQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=a1cmC1IMQjo Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0d2Q2hHblZWNnotVE45Z0NvUlRKRVpFelhIZ3xBQ3Jtc0tsTXFPTzRzN2VDaHN1YVJmMFdpbmg0dUNoN0dBNnN5bnJtcktrUmhjV2ItcWo1TDlOdXBscUx5TFYzaktjUTJPeTNGTjk0S1VpVWswWE5BM2hZd21QWlpwaVBFVDk0S0JuVWROejZpNDdFM05lSWZLMA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=a1cmC1IMQjo ______________ Bài viết: Những khác biệt chủ yếu giữa văn hóa Trung Quốc và văn hóa phương Tây là gì? Được viết bởi: Kat Nguyen Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Nhung-k... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2MyTVVoaEFzb1NGMEJ3RFhCR1lHS05NUU5MUXxBQ3Jtc0tsOU5XUC15UmVQby1WWHFKQ1dRX1RYSmlzYmU1RlpfT1ViaFFvYk9BVkVvY2htY3EyS3Zka0YwZFdNY2tZX2xPRlFBZTAwT1VpMEFQRjNKN3FlX1IxTXpfZlh3dUVWQ1VmZHNZRWx0NjRIN0dKazh0aw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FNhung-khac-biet-chu-yeu-giua-van-hoa-Trung-Quoc-va-van-hoa-phuong-Tay-la-gi-9auOMTfzLMkg&v=Gmo88n2URb0 Link bài viết gốc: https://www.quora.com/What-are-the-ma... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbV9hSEFSdDkyczVPUFJUOEZQVG5KWDBGWjdQZ3xBQ3Jtc0ttSTIxWC1haG5yeHYxbkczSGFBZGRIVjdxMW0yalhzNnVHak1iRU5UUXlrTVpxb0V2bDU3QlRsaWR4bmVKb0ZzQjloLXlLZk9ic0lCdjhGMXdPQTRKdkNhenlVX1c0cEg2WG5ua1lQNmhLUVRMbXdZNA&q=https%3A%2F%2Fwww.quora.com%2FWhat-are-the-major-differences-between-Chinese-and-Western-cultures&v=Gmo88n2URb0 ______________ Giọng đọc: Nam Editor: Hikari ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

6m
Dec 02
Điều gì khiến TRUNG QUỐC ĐỘC LẠ so với văn hóa PHƯƠNG TÂY? | Kat Nguyen (Dịch) | Quan điểm

Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG9pWWxoYUxoTVBkUVhlVUtISzJCcXNhR0hjUXxBQ3Jtc0tsOG5zaEJrZ1Y4bC1jd0xMLXh0LXlORU9YMHp4cmJsaV9zS0otQ0pWVUF6ZXBEX0t6S2hMMzVkbGVRNDhUclJrUzU4TDdHWW9HU2pFNGxhZ3RhbmhERlpLVFh5UzN6Z1hjTzd5THhTbmcteG51WlMtUQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=Gmo88n2URb0 __ Nhắc đến phương Đông, hẳn những người đến từ phương Tây sẽ nghĩ ngay tới Trung Quốc - Quốc gia Á đông với bề dày lịch sử và văn hóa. Trung Quốc đại lục không chỉ gây hứng thú với người phương Tây bởi muôn hình vạn trạng điều kỳ thú, từ các địa danh gắn liền với kỷ lục như Vạn Lý Trường Thành dài hơn 5.000 dặm, tới các hủ tục man rợ như đám cưới ma - minh hôn; mà Trung Quốc còn gây tò mò khi chọn phát triển hàng loạt mạng xã hội nội địa, từ chối hòa mạng cuộc chơi quốc tế với các ông lớn như Facebook, Google, Youtube… Và đối với phương Tây, Trung Quốc, hơn cả, còn vừa đáng nể, vừa đáng dè chừng, khi chỉ trong vòng khoảng 45 năm, đã từ một quốc gia nghèo đói, lạc hậu trở thành siêu cường kinh tế số 2 thế giới. Chính những điều vừa độc đáo, vừa dễ nể của Trung Quốc đã khiến cho bất cứ người phương Tây nào cũng phải thắc mắc, họ là ai, và điều gì đã xảy ra để người Trung Quốc có thể tạo ra, hay đạt được những thành tựu đặc biệt như vậy? Con người của Trung Quốc, họ có thể khác biệt như thế nào so với con người phương Tây? Hay cụ thể hơn, văn hóa Trung Quốc và văn hóa phương Tây đã có những khác biệt chủ yếu như thế nào? Trong bài dịch “Những khác biệt chủ yếu giữa văn hóa Trung Quốc và văn hóa phương Tây là gì?” đăng tải trên website Spiderum, tác giả Kat Nguyen đã chuyển ngữ câu trả lời được hơn 22 nghìn 500 lượt upvotes của người dùng Dahuyn Kim ở trên mạng xã hội hỏi đáp Quora cho câu hỏi trên. Và trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu góc nhìn của một người từng sinh sống ở cả Trung Quốc và phương Tây về vấn đề này nhé. Ngoài ra, ở cuối video, chúng mình sẽ đính thêm 1 vài comment của người dùng Spiderum bàn luận xoay quanh câu hỏi này. Giờ thì cùng bắt đầu thôi! __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUh2MW96U0Z6aHU4Uk8zazBQaUlyREZMZFFCd3xBQ3Jtc0ttZzAtdGdEN2VMbDJORmNwV1poX0xrYzk2ajgwa3l5NHFuU3RPT2tiWEhYM0hRN3RabHFDMDhjM2NVcEMtVGowa3JxZGJOQlM5bGZqNlRKMHFuLUFhVkVmeVByUndvYUVSSVRHS0FRb2U0S255SW01aw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=Gmo88n2URb0 Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbV9MaVppSV9pcV9fZThfbFVVUjVkY0ZOUzVlQXxBQ3Jtc0trUTBtdzlwc0M3aHVrRXpsdkNWa0lQN216aXQzdGpBSUFQU1lLaTg4QnRxZ0lCTmw4aG14YnBkdWtHV0JqcUU1OGF3azdmTVFLeS1OeUd5d0dHdGJJald4X3NDUm1oQUFnbmlGeTRoLWsyM3lWcDZoQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=Gmo88n2URb0 - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFNWaDg0ZmRfeU9RQ3FMaDVKTFZ4TmRsVzZfd3xBQ3Jtc0ttM0x0Ml9kWmNNcUlURldYSjN3dWZvV054R09nRHFWZDUzV1RDcjUyZk5RRU43UXZpSWtnM1RiRGlDRGxBWmRMU21FM0FYZzc5S2c2SDVQZjNuOFhXRDJpb0xSMmpQaHZBdEpCWHRQblg5SGVsXzh3SQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=Gmo88n2URb0 - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazByTlgzX1BMZndjLUMtM0loZmRDTm5vZjZTUXxBQ3Jtc0tuRGhneTB5aHA0NzJEaXlkUFdyOTdIWDY0Nmd6d0JSYmRfcFR4RnJrbHFMNFd0dWFGX3lONEs3RUF5ZUdGODVZUC1WcHJROVRoWm9UTmxUOTBDV3l1d3U3X29pOVhwUjhTRUlReXhWWUlYVjZXemMzZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=Gmo88n2URb0 - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjFoMzliVzhoa3lSMDZvRlJVUjMwYWlsdTNqZ3xBQ3Jtc0tubEZHdjJQU1FrNWlQbUtNT3pyMzFMZGZ2WDE3UVJpZGo4R09PZ2ZQQ3F6a1daOTJiY2ZVa3hjVnJCNlBZQkJDbjl1YTVMLUt3YU53Si1ScFRTbWNld2dlOW1yV3ZaVWM4LUZ5M0l1c2hqYVB2OG1lMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=Gmo88n2URb0 - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmtkUGpGS0E0cTQ0b2s3S3R1ZjRXTzFENV80Z3xBQ3Jtc0ttelA5NDFVNnAzVFN1WFg1UnUxWVc0dnJURXZGVmRLT3RveFk4TmtlMTNXQVZGZlB3dlpNZGxrczM4Z0RKdExuaGJRZVlwOFdiSzU4LVJWS2RabEJsZkZubWQtZF9Xdl9WaURrWWlOcWlPZk9YR3h3TQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=Gmo88n2URb0 - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGFPOEZnRzFPdE0zQUVRTFdhVWR0WWVJT3VzUXxBQ3Jtc0trNjV4Zkw5ekhJeFRHRTFQX2psNFB4Ylo4Uk03RHVURWtHWVFSUXdsWXhMaVNxWlZwUnExS0tvMzVvRUItb1hjdDBHcmtYTXJadzU0d2NMQm8tMlZTV01jMDhNT0E4TERXYzRjNHY3NmgtVUYzQlZjNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=Gmo88n2URb0 - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVRGNzYwakU2bjl4SG91VEdmOWt0aTRiME9wUXxBQ3Jtc0tsTTZsMEpXZll4UlE0MVBIM2V6dVdTR0YyNlVzbHpmMEI3ZlNQMGsyX3RPZGYwd2JrRTlRRFlWMG9mZXNITGhjS0FLbFZ4N2ZHNTdCWkpjYlZfZEJpUmNfLVJCRHNpNjlOalQ0ZmthY0VsZHRmQ2VfVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=Gmo88n2URb0 - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0VFT1h2Qm5YR1hQejJSTERqV2xLUV9lRlotd3xBQ3Jtc0trSlpSOGVwZjhhZDNqSGhwTm1MdmlyVWdRbmFRdEtURGs0Y0ZjdlFyVzNJTmdzcXpaMk9Ha05tNXJ6X2tueVNISzN1elRDd3pQaEJjTmpQcHUtN0t2WjJWdDYtWURKbXk4Q1FJejZRUURxaEFybGdoZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=Gmo88n2URb0 - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkwzTzB4VkI3WTNoOThnOW1nLXFST3JoN3pEd3xBQ3Jtc0trMkV4MF9icTFxYlhpZXp4X3VTS2ljTk5OdmpDN3g4WUVtSzZLejJtY1ZzWXRDU01Ga2FxOEJkU21kOG15VENnY1E4MHhES25qc0JHUzV3YVEyTzB0cEIyNXA2NGNYZjR6T0EwVUlKT2VTTHNBOERzTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=Gmo88n2URb0 - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbENaYUxRWFpLR093S1FHblZUd0NHRUxpeXdNQXxBQ3Jtc0trOE1QV284RVU2UTZEcTRXY0xBM2d0NXFJSFp0bnV0TVV3SHktd2g4Ml9QVzR1cUJHc0RYRjF5MU1sQXpteEo2eTU3alBleE5IbGM5cXVTaVI2WENDWXFweGFyWFFWUU13YzZqRzQzakhxWlczRG9IZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=Gmo88n2URb0 - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1pBMnVrYjJBV2VzNWo0MzZVU1BJS2VVME5XQXxBQ3Jtc0tuS3hyUE9KRkpxOVZkbGFEcXRyV0NhdEdvNmdjN1hHTE5QSS00NjZJVk5HTjJXc2JELVZtRlUxeHo2QTBTTWhrMDZGLVYyV05sVFhwemR5WEoydlBvVkJ3YkZZa19wNTZreno4eDBvNHVvd0duZUtrdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=Gmo88n2URb0 - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHd5RVItQ3hxQ0MzV3M1Zkd0Q19XaHVRTGlDZ3xBQ3Jtc0tucTI1bWZPUEJVSDZsamRNR3dBUEF3dkx0bS1sWkIzeTYxc19FR1BidzNvZlRMZ002TEc5OG1lZzc4d3RtRS11R2s0aWp6bzNwT19hUk5RMlZOVXlHdmtvemVWRVVIMVdEczJlMGV5YzRhZXM1NUlQQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=Gmo88n2URb0 - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWJUNUZWSVVaRklKS2FYOWJaekpiRHVaRlYzQXxBQ3Jtc0trYjJhaDZUb2FUUHVxUGRFaFFxdENnMWxEUkIzRDRYaUY0YnZoaEt6UDdRV2hyTU50SmhvTXRHYWp3MUZDd2lWZThMY0dWcHNBem5fX2VrMC0zOElzLUY4RkYwWU9yV19SdDBBOHdIUVkxT2gydTBMMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=Gmo88n2URb0 - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa01rYzdyVng5SjhRZDJYbDc0UC1BNVYtQkZIZ3xBQ3Jtc0ttaVZGdGN5YkRKRkpSZ2FyN2lEYVFRQ1hhVDJ2Z3N2elZMRHhYREZNVXNSelF3bkU4RndNYnY5azA0NXMyeGJSUThiMUV2enRhQU5TNlhfQ3g0UzJHMGw0dDBLa3hraTd2QWRkX3V6QktKSVZqSDVNTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=Gmo88n2URb0 - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUNkaVBETXIwMXNuV0g1eHdnYkRGWWp4RXd4UXxBQ3Jtc0tsTnllbkJmSFJ3TkI1LThSQVZKTm1JckZmbmpxQlVFRjZ4cDQ5SzdBSkZZcGNxUGpBUFBLZnVXNlVXSThINzg5YmdQeUotcmZIMkd2bVFpUXFneTF3UURudl82cVRMNnQ0MXllTzVacjZCZE9JZEM2RQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=Gmo88n2URb0 __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1hCLWQ1SmdQMG9QTnRyMGVGZ2psaDBldV91d3xBQ3Jtc0tuME05Rkd1SzhFWTZwdHNERmRHalJzbTJ6WnpKWHFVcFlCa1AySXVKQUtVd2xjNVllLXVsRjJLR2JjUUdFYVlaZUJKb0J4eG1aTlBVbEQwOXZjdmNNWWk3enFiRnRtaUpRQWRIcDJRQWRPWXM4RjlMNA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=Gmo88n2URb0 Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazVFb0VvanlZQzZ2Z0tRUmRGQnJNQ0RxVDUtUXxBQ3Jtc0trcWtWdU1RVW9kWW56UU9OWHN5UmtqcHhNbXZrQ3JRWXJ4czNRTTZ6NWlOalgxcmJwVjRUS1dwZWhUUl90WWxsY3N5QldhWm5OUTRNVnB0SFNqXzFfV1E4eDNxeS05T0R2ekwzX2psbWFOa2xsN04waw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=Gmo88n2URb0 ______________ Bài viết: Những khác biệt chủ yếu giữa văn hóa Trung Quốc và văn hóa phương Tây là gì? Được viết bởi: Kat Nguyen Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Nhung-k... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa05PRjExeWRYWXdDV2ViZWRNOUo5ejNqWFdKUXxBQ3Jtc0tuQkQ3VWx5UjJrMTlETmdmSFBvMEJwM1R1U2tOYmRWZ2NReXNYLUFVa253cjRiclQ2WHZORjNiejV2cy03TS11MHJqb29CZnpKTy1KX2trOFd0M255MzR6WjFnZUpzVFZuZGZQUndjU3AxSEpCTnBGdw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FNhung-khac-biet-chu-yeu-giua-van-hoa-Trung-Quoc-va-van-hoa-phuong-Tay-la-gi-9auOMTfzLMkg&v=Gmo88n2URb0 Link bài viết gốc: https://www.quora.com/What-are-the-ma... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjBMS0F2ZzFQc1ZyTkZqOENTYXZ4STJEbkEyd3xBQ3Jtc0ttM21fcjlxRjRRblVySVUza0t6NGZjdHVwWmdjX2NPOC1wUkdfRUtNV3Y5SXVqVmtyWlh2SEw4ZlVQVFpCU3hWVHpHbWJFS1piMTVGMVVuSnpXNEZ6U3YtclRXU2g5LVJuS25BMU05d1Nla3FoTWFGYw&q=https%3A%2F%2Fwww.quora.com%2FWhat-are-the-major-differences-between-Chinese-and-Western-cultures&v=Gmo88n2URb0 ______________ Giọng đọc: Nam Editor: Hikari ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

10m
Dec 02
Tại sao ai cũng sợ CẮT LỖ? Và làm thế nào để chiến thắng nỗi sợ này? | Anh Tuấn Vũ | Tiền tài

Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWhxai1sQVdZTUt5b21VUEhRRHF6RThTM0NaZ3xBQ3Jtc0tuU2hYZEluWE8xNFdMVmp2TXdJWVlvQ28ycmZKQkY0MWFGUlFYWkFYd0x3ckUtby1SZXZ1OVpsWC1GLUhaSjBOdGpyYWZxZExHTUFxdnA2bFExTEFDYXpIaTdkNjJjV3ZiOTZPazVMMTVPN2pxZ3Bucw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=p4RBS7Z1Aoc __ rong võ thuật hay các môn đối kháng, bạn luôn phải học ngã, học phòng thủ trước khi học cách tấn công, mục đích là để bạn phải không thua trước khi cố gắng dành chiến thắng. Trong đầu tư cũng vậy, trước khi muốn kiếm tiền bạn phải học cách giữ được tiền đã. Và cắt lỗ chính là 1 điều kiện giúp bạn giữ được tiền trong thị trường đầu tư khắc nghiệt này. Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffet cũng từng nói 2 nguyên tắc quan trọng nhất của ông khi đầu tư: “Nguyên tắc 1 là không để mất tiền. Nguyên tắc 2 là đừng bao giờ quên nguyên tắc 1” Tuy nhiên thực tế trên thị trường đầu tư lại có rất ít người làm được điều đó, đó cũng là 1 trong những lý do chỉ có 5% Nhà đầu tư chiến thắng về dài hạn. Vậy thì lý do là gì, hãy cùng mình tìm hiểu. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkwwbWhDNTBhLTVSbTdUaHdjcmFvT2hRN1ExZ3xBQ3Jtc0tsSE9la1YwdmhFRTgxdk5Ea1NXMm9RSVNNSWt6ZC1KUGticGp0eWttRTNkc3U1ZU16TTV3aEc5NWdJM3F1RUVlMHRMOGNwUnhZcVJxY3ZVM3VmTlVFWVAzYmdKOTVCem9kRnlnSWc0NEFHTWV5RGM0QQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=p4RBS7Z1Aoc Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjBjcWQteFFLT2V2Q1lrbTRFNjFhcHVEU3dUZ3xBQ3Jtc0trUkZpZUFsd3l3ei0yUjYtSnY5eFRmOUtNUEZYcDhFYVBQandnZzkwaWd0eDJtaWRmUHZIRHBHRW9MTU9HaGRRREhIUlZZOFRiYXMyQzFMZ0x2ZHVvTGhoSlF2Q1NabmJYUnlPTXZOdFRBQkNMUThKbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=p4RBS7Z1Aoc - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWhyTXhNVHdtbFlNUkp6R1dOcTNuRmdnNGFMd3xBQ3Jtc0trZjVqUXQ4QURRMmJNSDZybXMwTDBrbXBsaTQ5djVhalFvdERha0tEcXVVdkVvcEM5LUxMNFpkc3plVjBqMVhqRnQ2VFJtWEtpX3BuTkJZVzQtRTNQd0hpVVJhUjFZYVlUN3RzeGNVYmNHcF90SkpnSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=p4RBS7Z1Aoc - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEZ4NW9adUk5VXo1RjhlSWVDUlF1anhUbkNKUXxBQ3Jtc0trb3NxelNGcThzbVBKalVqOEVZS2FNaUJET0ZnV2pLMjRfYjA2dDdZSVN1V3BDT3RYdTdoTjRSbWtRZnRmWnljazh2NjR4eWhQTGdUaG1meS00ejAtVWhja0UzSG9LWXBSc3lDZDloWThFanV5TlhjTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=p4RBS7Z1Aoc - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWFCYkpkM1VhUzY5TTg5ZFZLakk0WGV3UU5xd3xBQ3Jtc0tscEF0NkNlR2tNYmlzU09QRTdmdmJMamFmMGM5Nk1zRjBhOWliWW5JQ2ZHdERqcU94cmRQQmo1QTQ5Y3p4dC1PbUZMSW9tNXRIRklwVGk4YkxSczllbW9fZ0RuQ1BqZlRyRU1rSF9fVlVtMWdZY24yZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=p4RBS7Z1Aoc - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTU3RzlkMU03WV9VNm5vRHY2Y0gxMVpPeFR5QXxBQ3Jtc0trb0QwdlZpQ0ozRnU4U3NzMHpyWWlZTTlFM2EyeGhtQ19qS3hkeFZjengwU28yc0UtajdvU1VVazBpUkVvUm51d19ySWtXT21pR1p1T1BSRktIX2FRYlo2SHVOZXltUl9xM2tKRnJjenJPSnc3UXdBNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=p4RBS7Z1Aoc - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGhfZ3VqbjdHTDJ0em8xT3haMXh2NEU0NmpBZ3xBQ3Jtc0tuRlJqR25yWTdqWXNQbjBTNG5qUVFZd0swdUJSSHh4YTNlN2RmUDlLSUhLTW40SFVxUlZBY1JnNmY4UkJrd25COW5PcUw2OUdndlJweEdBd2JtblFhTGVRNHEydGhEdmFRWkRWdGVJXzFIY1o4VTFEcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=p4RBS7Z1Aoc - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUNDZzlmUmsyeTNnbVRpdWJmYXlHRVdSS0VEZ3xBQ3Jtc0tsSFhidTlvUDdhQnJrMFJfbXFjd1lVWFhuQ3pxR2FPZll1cUlsV0FmWlN6THRSNFlmUldTYms2S3FZdDR4M2VOOU54SUlOUkg3SmZrN1NDWGZXODlqMDFLcXFKOE1BTlhBdXgxQVhWU0haU2VYNm9NUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=p4RBS7Z1Aoc - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblZLb3dieVdtRi1GMS02ZW1DSVRkTGs1UVBTUXxBQ3Jtc0ttM3hvd0pTaXVYdER6ZHNTUnNKeUtKM2ZlUXg2SllOSzVCT2N2eGZGVVJoZlRjUmFaR3BJZFYzX3pKOUZVS1BMS0NzbXdiRk1Pc296SDY4cURIcmN5Sy1zc3VOSmVPUXN0eVcxeXJYQjBLVkZqUk91RQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=p4RBS7Z1Aoc - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHZuWGtJdGQ5S0FIZFRjVDBHcktMN1AtMmFwZ3xBQ3Jtc0tuVFM5ZWtNVTd5YW8xN1Z2ZUpESmg2N2htX3d1eWZ3MXRZUkpoVUVZak5MTHhZN3NLaU1yODlpUWE1Q2pRcGR4LUp2UW1DLTBsNkU3amliNHJheldWUG1Gbl82dlpkZHZNcFJjMXRPbzNSTmFTaFN5QQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=p4RBS7Z1Aoc - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXQ4VW9FOXQ5ZF9rekZFUkRCM1NDQVBTMWcxd3xBQ3Jtc0tsMUZVT0lJNmNUaFlsLWV6Zy14M3cwdTI3MURxN0lfczNMVlBORVpnenBoM1AzX2ZlV2pUMkxPX2pDckRHMlBiSl9qLXZ4VHpmR1JxRVQzQlNhTEJhU2pGd0F3RnR6TGdQVjM3R2IzV3llVXhrbDVhOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=p4RBS7Z1Aoc - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1BSNFpYTjVqOVNqbEt2WlZxb3JGeDJ6Sk41Z3xBQ3Jtc0trZ1RWZ21iZU1Fc3UydUlyOVFjWnlCVjJrdTBmRklnNWJwOEpZQ1U0YVo2WE5DR1pkMjdNSHZKamN4RVp1Vi14YV9mR0Y0YnBjTzVlRzBBOXhBTWkyNXMyRkMyZnBBSTlFckkxa20xMmRIWkpwR0Q5UQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=p4RBS7Z1Aoc - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkx5UEtld29Eb3kxbzhVeXRVZXp1Qy1ZMGtoZ3xBQ3Jtc0trUFczUTduLUg1RlVsdkpSODlCQlRfZGd0dnZwaERMRXNoVnphTnBjN0YxTHVtOTlwOUpYak9JN2M4LWk4dWRXWnFBM3M3T3Vnbk5VXy1NSTE5YmtXbTV1ZldSM1g3Z3JrNTRidlFmZGd1UGZsVkhiNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=p4RBS7Z1Aoc - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXFPYkY5amEtUmxSZGhfQlhud3B1OGU3VmtuZ3xBQ3Jtc0trWk5vcjR2YlBsbnFEOGtpQU9BZ25uX01QVHZaQVFMU1JLQVFkNkFpc3RKSHdsOVU3SzNQNzlxaDA5QTNVbGFCdnh0cGhaZVdQcVZuYW1sUlgwdUNWODd3MmthOFdvM0lLZjd2dEk1OUlDMUV5VFh2WQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=p4RBS7Z1Aoc - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazkxMExPejdienJZT19oWFJTRXFUbWtqZWJoZ3xBQ3Jtc0tsd2l4NFMyeTBaNXNXMjRBQVVwOTViWWVRQkMtTjlJN0FXM2Y5TDlwN0pOWmtXMm9kWUpNdFgtTUkxTUxPc0hLZ2NhUl91aGd6ZkltYkY5dmNjMTJhOTFkQVpUcFdfMEw4ZG1ka3JvVmFURnJSOTA0QQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=p4RBS7Z1Aoc - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFg2SDA2OXR6VUFaYm5VR2FRb1NRZzhXTG5uZ3xBQ3Jtc0tsamRkSWlFVW55dWlWajJ3TVo1clZpTTVrT3BhSU9SWExCTEJxbEVRRHBzV1VfNTJaaUJtaWIxWG5MTU5qU24zS2FwRzllRGxRSFlZRUVOcnR0dVVKdjh6UnZvWVpXTzVQYW93eXpPYnJSWVVSdkN4MA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=p4RBS7Z1Aoc __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjU1QXY2Szl5WWF2bjFodHJzcnJpaUFqMUhvZ3xBQ3Jtc0ttVzdYbFFiemZxQWJqT1ZWdkRkSGxOQS1LbUNiS2Z4cXNaLUd2eTMwNDJ4ckUtVWhPaG80WGJPV0c1QWlxdlFRMlExbzMwdXg1dDRXSkpWYlFjaDRlNkdhcGNqX3hJMWp6WmlabmtrRVlnRFdsRWNMUQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=p4RBS7Z1Aoc Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG5NWWxzU25OVjdJdDZPbXhvS09PUGVVN1EwZ3xBQ3Jtc0trNEFYQ2pWNExIY182aV9nY040S0V2M1NPb3lhWG5QRFBJMmJTUVM4bUpuMEt3alJnUjRVSG5VYUxRUDhiU3lFQmt5d1BaUDNuVnJrNTZIemowcW5vemZrMU9qMFRmelRDRUdVTmtVeGlVSEx6QXVkQQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=p4RBS7Z1Aoc ______________ Bài viết: Tại sao bạn không cắt lỗ (theo tâm lý học) Được viết bởi: Anh Tuấn Vũ Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Tai-sao... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkhFQWxmSWhsSmlkVU95OUpuYktqSHN6X09pUXxBQ3Jtc0trNjAtUkpvU1VqZDgwMkFVWExMUV9yNkJlTVV1RzNGWjZieEg1bl9Jd0hHVTk1RmVUbUcwMklJQ1h5b3RfeXFoVkVQazB4MGNvU2xDY2lwQ2Uxdzk5U0lLdTBKYnB2a2RzZ0dFUU1HNE15Q2JTY0Ixbw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FTai-sao-ban-khong-cat-lo-theo-tam-ly-hoc-9bIJMZ0LPr1P&v=p4RBS7Z1Aoc ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Pinkdot ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

7m
Dec 02
Thế nào mới là có LƯƠNG TÂM & ĐẠO ĐỨC? | The Merc | Quan điểm

Tham gia GÓI MEMBERSHIP phá đảo Động Nhện ngay hôm nay: https://b.link/spiderum-membership https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazdCMXhxUGIyNWt3ODNTakliZXpPcFYyTnZiQXxBQ3Jtc0trWnFlWndscGh6cjhMV2l2TEU0eFdldVc3SDFBOHhJdFl6YmpxV09iZnNQVFQ1SjNzMU40ODFhRHNLREY2YlRXS3FQZnc0WWl4Tk9hUUpqdnoxWnV2enpBeWpUM2NGT1JYV1pXTGVEYm1NYmFCbUhkUQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fspiderum-membership&v=tpCq3l6L2DE Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXRBM1NrUnBHc0lzR3Fhb2xyckJZZnN3elFLUXxBQ3Jtc0trVEJQRl9Vem1OTFk0SHFXc3Z6LVlvX1htVHlTcEh1OGJVRTZZWVpUaS1EdmowZlE5VWlDdjhWOTNvX29NajBsSzdtQWQtMG5oVUpvemdjVXZaYXVrYXkxYXR1ZnZIZjF0OEEtaENScnVWVHdVQ3ljcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=tpCq3l6L2DE __ Xin lưu ý rằng Spiderum đã chỉnh sửa một vài từ ngữ của tác giả để giảm thiểu độ nặng nề cho bài viết, cũng như lược bỏ toàn bộ các bài viết mà tác giả đích danh công kích. Các bạn có thể ghé qua bài viết gốc của tác giả trên website Spiderum để có được cái nhìn toàn cảnh hơn. Đã rất nhiều lần, tôi đọc được những bài viết gây tranh cãi. Và cũng là lần thứ n tôi cảm thấy việc không nên cãi nhau trên mạng. Cho đến tận bây giờ, rất nhiều người vẫn không hiểu được việc họ cãi nhau về những vấn đề này rất vô ích, vậy nên tôi nghĩ tôi cần phải "đả thông tư tưởng" cho một số không nhỏ những người đã, đang, và sẽ tham gia vào những cuộc tranh luận vô bổ này, bằng cách cung cấp cho họ một góc nhìn, mặc dù hoàn toàn không mới, nhưng có thể sẽ rất khác so với cách họ suy nghĩ. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXM1SWFTTWNfbExKc0lFd0tHRnhyQUltYjk0d3xBQ3Jtc0ttcEJwVVRLbk1SZkhPWktscnRzbU55VGlXc3hRQ3dJaExjSzB1REs5b0lmQ01wTzQ5ZzAtZ2ZfNXFaQzZJd0VNeDdCUy14ZW5RU1AtZkhpX05JRG9XSGpqNTIxREVEQmFFRHhQTnkwZmEybW1FTUZaRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=tpCq3l6L2DE Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXREdjh0a0lQLWU3eGJNQW96SzRCR0NtRW5sQXxBQ3Jtc0tucThSOHVkaFlENWxEVjZZVnpLcG02dlVkUmRFdl9yLWtPLWc5aVd5dnB0Rl9vRWhCU2hsSUlPa2did3RLUU80RVBJdXhzWmJmc0NyY1FvQVZIXy1LM3VPM0ZDanlYeUQyRno4cEM3dGFnejlqVmg4aw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=tpCq3l6L2DE - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGQ5ajRKSTA3WkYwNDYwakJzb09iek00Ym14QXxBQ3Jtc0tublctbFZNZnZRbVRRZDRjOF9KTUliNnByMHhfVld5RElwYWZ2QVNXOEVmWkRGeEJqZmdQc3NkRVR3b2doLTE0SWN6SW9jeFg1bzhMckxHSU1uNEdWM0ZGUk1WUHFKXzFBRm9nUHF6TnBPZ2NKQUV4QQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=tpCq3l6L2DE - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUdTNEJxWUpZNGZkTVNkcHpwZGZMUHpFU2FJZ3xBQ3Jtc0ttLWhNbDYwLTdoR2NoWjA1U3I1WHY5VnIxdEVqNzEzbWJkbFE4RGpBMmxTeVFCVFNncF9YdkR2Nk5oRm96cmU4WklpTkRTSFdsMmNfbmtJM29Ba2RRQjRmS1JqY0JUbVM3R0lCcjRPT205N093dG1hMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=tpCq3l6L2DE - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1prZVMzdW9JdEU1SWNQNzNoajRoVzlJaEhnZ3xBQ3Jtc0tsYXRpcXlvM2xWdE9DcjYwRXZsT0hrZGZkbC0wRWpsQmQzbXNfOGNvc1NDMWpCTlhNQXl4ZDdmYXFlT0tWbkFJYURqa1ZjZFE2VmlvSzBOamtlUDUyMEV6bk42X3VxNklUNXZYZTZ1VHpGbWJRZ2cxNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=tpCq3l6L2DE - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1BTN1FfRFJRWE1CNVUzdGU3aWl0SlBkMmx4d3xBQ3Jtc0tsNUhTUjVfc1FiN2g4YXNNXzdEVFBFX3Y0aVpMUkJucndJeFVIMnBjZjV4VjF1LTVLdG8zMnUxdVJxZGZCY3dWS29wY3hVSXZNYlZ4WUVRY3duM0V0WlVUT09YWVhkOTBfS3E3c3ZPX0pBdUV4UkxWbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=tpCq3l6L2DE - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHBELWFFUnZGNUVyNldRQjB6VVRGcUpSejFzQXxBQ3Jtc0tuamxlaWVHVjdvT2R0UDU2Q1ZLVFQ2MVhRQk5CdFE5WE1JQjlfVDVYQlU4VTViSmUwVFFGdnZvMGlqZ010ZVlsY3B0SER4T2dFYkJaaTNPWEZvOGhrYmhjLTItNEpOMUVLMEJodUFvZjJSNUw5MHBmNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=tpCq3l6L2DE - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0lwN2JoWHlMNHFqOGN1S0JOZU5OUVBkRkRRUXxBQ3Jtc0tsaGxIaW53bHJYTS1sd0ZvQXJPVmpBQ2lvZ29ZZ2NSUDJsMjRLbXlqTVJjWV8xZGhFTkZSVHpWSUs1SzNNbGZ1ZkNvQWlWTW9kbWVZSGFaVEh0NmV4YzN0eFFZajFCeTRfQ3kybTB2NFQwcWRmNVFJZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=tpCq3l6L2DE - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmtWcTYzWUNNZmJVYWxSandYUlJSZzByNGNqZ3xBQ3Jtc0tsTC1zQ1FJT3ZfUkM3WGFDNnYwdE5ZY1NKRTEtalhqU2RNTGhlanlaaHg3MWhYWWV3SldMZy1KSEE5ckFWUEJNOHhKeThDa0pZM2FMR09pOWlkRE94VXJkVHNCNlFRSEJVaFMwcUMzMjhYMU95ODJEcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=tpCq3l6L2DE - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW14MGNBMVZDTlhFS2lYbVhxNWg3SmI3YUhDd3xBQ3Jtc0tuMTloeXA4M2JkRVExNkoyUVUzd2Q3Q09HUWtGc3hvQVJrb0hCNWdiVGs0ZnlWNEcxcWVGXzB4NF9LSTJwbHdCUEpPakdNSTNRREN5LXhpNjZtV1NBeF96U3hac0hIbEFReDB2cEtOcXdNRFhuaWpHQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=tpCq3l6L2DE - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2pPTzl0eU1GSDIwb285WC16dmlOTHk3WXM0UXxBQ3Jtc0trQWFWbUhkQVBpQS00VnV5NGZzLWlNR2dCeG84a2RtRUQ4TjdHZHRJRllXWlFITURqSEctRFgxMFhCMkdNYUVkNE9KNWEycF93cnBpZVZxYmZlS2ZyUUc1S09jWlVwV0Y0eW1KOGhBT0ZVbnkwYl9aMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=tpCq3l6L2DE - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXlwNjY2blhrei1Cdi1Za1pUYmJIRDVyU183d3xBQ3Jtc0tuajFaRnM0b1pWLUkwUU5VVFVXdWdpU1RPb2pzSkNhLTlKTTRsM2p6WlZiZXhXWFdiWHU5T1pYWHR5X3RnX2NUM1BsaEhMMWFwY3dFSnVBMFBRMFF6WG1pRkdGZm9tT2hTVjU1NVBabnBYdnZWMG13UQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=tpCq3l6L2DE - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblBuYnNSc0dtODFYdjdKOW53ZHpOTEhKUllqZ3xBQ3Jtc0tuOXJMNjMtZEJIeVBrR1pvZjdjX3Y0cFM2RjlMaFB2NmdmXzhSQkxQdzl1cGp4UVNtS2dqWWxQdllrNVgtdjRldGl2Y2xDM1U3QmYxT2lPcUtRNjg5X2VNMUNmVWR0bFgwSFNiejRieFRHTy1obkFuYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=tpCq3l6L2DE - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnBjUlVZcnE3WVlQdmxycDRyMzhsVTB2azZEd3xBQ3Jtc0ttU2tkX3pzR2lwWmZiM3R2SjB2ekIxeFBBT0loSVA3eEY4NmRHWGNwcW1JUXZpbGVjTXp2UUw4TUotc01EZmhfd1oxZ3pHc1FxdU13MV9MaVVxVGFtODJZU0hHNkpIZnVqQlZGR1Y0YUU1U2Rvc041RQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=tpCq3l6L2DE - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazZVZkIxaTZOM04zMXNlSG90U1JqVkxvbXlod3xBQ3Jtc0tuS2pVbkg1cEdCTGtSV0xycU42NnVuNVNBTVp6N2Q2UWF2SldlazFLVzFJTDBfc0o1bEVVWWNvdm5pSWRJZWxCYmdXZjNsald5RUNhNnc4Z1NrVzBqY2k5WS1CSGxUR3VWb29ROTZ2UjVqYzU4UkNaRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=tpCq3l6L2DE - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblZLNC0zdEFyWVhhR3BsUlFlVTBHWXp5NkVZUXxBQ3Jtc0treFlyVmxYNlJKejRCZnRtdmlSSkFodUhfZUtwMVFOUGZiX2N6NS02X3ZsNU1iM1JTdklVSi1hTFdRRVM0eTdiRk9NN1p0cWhjaDNWMjZJZjExNGpsOHk2Y0NMaGF3dVZxTTFQc0JaMEZtbi1BRTBJQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=tpCq3l6L2DE __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjZTTXpTQ0xNVm9MVVlMS2xvblJ5YUNqZnpGQXxBQ3Jtc0tuV2ExLWN0TDhSdUVIcV9YeFhtaS02cGZZVk1JRGFENXlaSmdieVJKcmd3TVB0NkZFSlFWOUhibjR6dVpTTkUwbHFDOS1LSEQ0QmhaVDBfV2w5dEZJbG1aT1JldDBMWTI5QzdYZW1hbTlNY1o5WTN2WQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=tpCq3l6L2DE Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUdURHM1cjRLXzgxS1ZkVkMzajZRLUVvSzRqd3xBQ3Jtc0tsTVoxQTFsaGZIbHA0aTRwRmJfWkJXYXAtWGtMWjAyR0t3aU1fV1FEMjNQdUdhYnFhZ0RMTEhaODdDQS1fak05bTV4bmFJQUIwRktXc21PTVVOaW5zLWc3WlNMUmxQVm92eUU4Q3VhcnBsd19qMmQtWQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=tpCq3l6L2DE ______________ Bài viết: Lương tâm, đạo đức, và những điều cơ bản trong việc chọn góc nhìn Được viết bởi: The Merc Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Luong-t... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0ljdnoyNEFlc01yR3B4UjZxSW1sN3d6OXVzUXxBQ3Jtc0trdUI0bWxqUW1RSGMxaEhpSHlMVHdzWkd2WUhBUHgyUHR0X2dzOVVHb2pqUU5XcEJhWndEY0c4MVdKQ0lEU1VfejdQMjJyMkVZTERLQnB5Z3RQUmcwU1p1eWp3a2J0OTRqTkRnbnZ3Q3pvSEZ4aEtISQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FLuong-tam-dao-duc-va-nhung-dieu-co-ban-trong-viec-chon-goc-nhin-g61&v=tpCq3l6L2DE ______________ Giọng đọc: Khánh Linh Editor: YOSHY ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

9m
Dec 02
XIAOMI: Từ HẠT GẠO NHỎ BÉ tới GÃ KHỔNG LỒ CÔNG NGHỆ của TRUNG QUỐC | Sweetie Cherish | Thế giới

Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHRka0VwV0FodjJFRnpxNWdtR2ItaXItVm54d3xBQ3Jtc0trUnhCMVhFWVpyLTdEMjQzRDFxdHp4VG9RelR6WmJxMm54eHJ3SDZYcXBqNGhZbkp5UTJYbFlENEVXN3l6X0lvVE03ZVRfQ01VZ2RQdzQ1Y2ZTUFNUYzNuQ0V6UGhCMjlHS0ZpNm9mRUVUWnpfUzlNRQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=YeSQo5QjLOs __ Xiaomi có thể nói là cái tên vàng trong làng Start up của Trung Quốc. Vậy Xiaomi là ai? Tập đoàn này có gì hay ho để trở thành Apple trứ danh của Châu Á? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết “Tất tần tật về Xiaomi - Apple của Châu Á, phượng hoàng của Trung Hoa” của tác giả Sweetie Cherish được đăng trên website Spiderum nhé. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGJSWGZHblA4c3J3eTlTX0dLTmRfTk81aEhLQXxBQ3Jtc0ttOGlUVDg4TThvbGxyeU5yX0FvM0ZMWGRjM0Q3eFdpa1hNLXhzZ0JaLWx2WmZOdXpIR01QRDJCRDAwV05aUzRuOUtwOXowNW9hdHlCUGItcThQeDlfM0RjX1ZfMUlZV19FbHVNenhwdGZ3M014UU5ESQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=YeSQo5QjLOs Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblYyRFNCQ3NBMTVGa1JzX0wzNjVXR3hKUGRkQXxBQ3Jtc0tta2dvNVViLTEwTWI0U0RKNEIwb0tRd3Z1MDFmSU83clhZRVJUU3pvVWh2WHpHR3hMRXI4VHBDeFR6MTNFVm5lSEFWWkxxYU1STUVPN0laTEh3YmgxamFENC1XajdRX1BwTFlpSGNTLVpLZ2x0QmdRYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=YeSQo5QjLOs - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2RnYjdiMnVYSzdWdnA4bzVOdnlGbGtDUDBsUXxBQ3Jtc0tsUTliSWJfc1VremxQMDNaYVdtZ2xfRk1rVnJSc2RVc09RMWU3T2R5Y083b3o0ZXktWnBLLVpON1QyZ0JuTWszdU1yYnUyT3FFSGtwdHpvYmNobW93clRsUDBnY2FINEtfX09vSEtTY0NqQXBqRlFRYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=YeSQo5QjLOs - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFlacHZWYXgzV2JxZTVqYXdhLXVMWVAyMEZPUXxBQ3Jtc0ttT0pjOFpBNFNoNU9sT3piRWxkMlF5cU5aVkNwX1lzSGJyV19Qd3pjSjJZZENHZVlIcEJNU3J0T2x2TVA3bjBGSmlNUlp0ODVHVFdXb1ZsaGVESW1WZG1ReGRydDhtS0VxbXoyMktRMTNoRkxRbnJzTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=YeSQo5QjLOs - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG5NQnlfaDFxQTYtRmFIVnJrRkpLTFlTNE9rZ3xBQ3Jtc0trWXBNS25Dc2U1UHgwalpMYzNKeXNZRmppMUVVZ2ZkaU9xQUVBaFhsbTN3ZG9qQU1sSzdYWmVFQTdTd3ZvMGVlTU9MZVpEVzRFOEhjbmlySkVvYnE3TVJGcUlSaldCNGFYSk0xQ3BfbG44N1pmT0JMcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=YeSQo5QjLOs - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHRkYjE5WlpxUWNEenl3bFA2QS14eHpsWDRwd3xBQ3Jtc0tuakRfU05rWnlOdEY3UUpVR2NxLVZOV096c2FpMF9SLVY5cnRRWlJfeHkwYjdDR184dEJBODJHU0ItMDJSOVRhQzFORUxyZXF5bFJmNnlRUjN6dThUY25MRGlPVFRLYzVpSGh5M0UwM3BScVotT1J4cw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=YeSQo5QjLOs - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDhvWG5wZFlwTnBWOUxiVkZWcm53VUE5RUlqZ3xBQ3Jtc0trdHdQV1dtVE85cG5MS1RUOXZ1RHhUZk92eTR2UkRwTDRGQ0I4LVh3Z3Q5cmQ3WmZSRHZ2eGRWMHhQMVlSOVZ1aWZuR1VMZ0FDSHdZWW81TWptUUZIWnVuaW96X1EzNlRVVWpaLXJHUnU3dzdFYmw1WQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=YeSQo5QjLOs - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazZXRmVlNGwtV3JzdDJveTBPQmE2SEFzUHJ6Z3xBQ3Jtc0trbVY3WTQ4eW9TQ2hsMU9qcmhSNU4zZWtzeFY1UFBFRHJ6cGwyc2RFeG1lQ1JGQ1ZzOWFiVTI3RURrTXhJMUJwX2hEZlhFbVJzMTQ2SE5ydkhhdTdDMFlOQ3hCUVlKVm5obE94V0VXMEhJcUVLRTZDVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=YeSQo5QjLOs - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFlrSTBTampkeUlmUmdFZnRQM1VtZU5yWnNhUXxBQ3Jtc0tud1h5V0c0YU5KZXFucF9iaHp0LWFzYzUweUdmVnRNRFBfSXNPS2dicXRudFotTWhRQl9PUlFvS0x0eEZ1SnNvRXMzX2hkWTNRaUxWdHpCRktXN2dYeFZUSVdtNk9qZXR4RFNHMzIxVUZsTkNQdEw5NA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=YeSQo5QjLOs - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazF1MUR3THFlOXhZb2tBcFA5cFdBUEpwU2JtUXxBQ3Jtc0tsdy1rT2VWTkNrbnN1OXdUaW5WUFNjd3lsd054VkFxUjV1bFRCTUR4Q0V2dnl6RjlUZ3dDS0tFQVVNTXdFU184NXpVeHJuNUNFRFVsSW9IU21ZSWF2VkRPaVdfb0FSc011YU5VX0sxQldNVS1NUURFZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=YeSQo5QjLOs - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGlyWkxPOWVzYzdCRkFxQjc1Q1VXYlV0bVdXZ3xBQ3Jtc0tuNDZ4R3hfTEVDcVlwQm00UXZGVnNsWnlkUGdMRnctdUZTZjA5Y193b2UwSEhEMHd5akgxRE5iYlVtbkhUSEpsc1RZUmVCQUlLRVhLdm13Z3JwWFVLZmtuX1prWTdybVV2MVZrVTc1U09tMmFwb2M4aw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=YeSQo5QjLOs - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHpSLUtNZG10T05VOXlCWGFHeGQ1eGJlVGhQd3xBQ3Jtc0trR1F5c1ltMVF0QnFfTWdGS2FxREtrM2ZVQk5BSkNrbXBERmJfdXBKQnZQbFRGdDBxSU10bS1tSVdXVHA5VnpwdGNTcDZsOFRwM0x2UlhXVDJRYzJUb09aclhsS2xDc3Q1RTJycVlPNXZiME1vU3AxUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=YeSQo5QjLOs - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkp2aXRLaGtzNnFnTkE4MWVyMmdLUTVUY1FsUXxBQ3Jtc0trYXhnUXVtS2s5Mmhmd3czMTBQWU9oc3RJUDFMU1FGMG1scHZ1M2hKSnRidWZzY2twaV8zVnpwb2xNQldkWG9uVFlPNUZpQlN4NUxucjR6QVNqeHVSMlh5NFBMUHNpN1BJSXo2UnBpN0E4ai1TeWhaWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=YeSQo5QjLOs - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXlqT2FldGpYOTJMVm9POW5iQTZBUDQ5WS1tUXxBQ3Jtc0tsU1NzbV95aFE2djZ6OXVhUnJFMUtFdnZBWjRNWnJQdGRmVTZ2aTUtSFhQbDhYdlRWa0VueGVQajdmWVlKWVZTZGtSNi1UX3FvUklJbHF3SnhjaGNHSWY1azBjN3Z1UDFOWFhqMHZ0SmxVa0FEMmhRNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=YeSQo5QjLOs - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW5MVXF5cFo0QlBOX1JZZGhUNW9tRXFjT0hkUXxBQ3Jtc0traURrXzhDMG9VYmgxVWhxLW9EbmExdFZRMmh4ZERmb1k3anI1RF9ZcVNSdkdBb3hUSy11bWdDN2ZtTjl3Q05Hek1EeXVwaFZQb3RJellubGxSVTBkaFgyWUdhQW1GTHo4b19PdU04dHBxQVpuWjMzRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=YeSQo5QjLOs - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW05dHpWMUY5TjBMeVpqaWdvazZ4dWtRaHY3Z3xBQ3Jtc0trTmZVV05rZEdlUF85ZmN3bk00TFc1bm9QemRyVVctSEdQbkNmc3pBQ1R6Smt6eG1hSkNiZFZKcXJRRkd3MENmclIzMUpUYUNCLXNYa2s0NGhIdlRSanU3TjFzcktTODZDVkVrdnVpVEEyWnJwZFV5WQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=YeSQo5QjLOs __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2tBNi1mQ1Y3NGhReUZMX01vcktJaUp2SjQ4d3xBQ3Jtc0trUFdzRnMxNEt4OTlmMWZHRC1JSTdWSTRzYTh0TDJ2VUtIOWZPV0RSZXRPT3VjR2p5enhzdi12cERSRUsyZnM2MzBBeGVSamN2eVlvVDNCRXFkdzRoakpzZU1HbDdWLWtQR0o1aDlLejJrWnROeDRyRQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=YeSQo5QjLOs Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnBqbEdCdm1rQ3M3TERqWFVZaUUwSS1WRFpvd3xBQ3Jtc0tsMzVlQW5ER090MEJRSHlHNTBxLUQ1UE9tenJlaWV2d01BSnZJbG9ReTZURGZOMnYyWE1UaUJzTjQ4LVpsUVJfc1hPem0xTU1QZVdvNTdxZGJ5OEVTREVCZVk3dDVKc1lKb0VIT1dySmxVWUxBa3FFcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=YeSQo5QjLOs ______________ Bài viết: Sự trở lại của điệp viên Trung Quốc (P12): Tất tần tật về Xiaomi - Apple của Châu Á, phượng hoàng của Trung Hoa Được viết bởi: Sweetie Cherish Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Su-tro-... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFFwS21oSDBUQ2VfVlpEM19VVWMzSm1LZmdZZ3xBQ3Jtc0tuRHRQZWNGZ0dNRkFmWl9rX3hrWWdCY2ZMQkdzOW41V2s5YkMxZXZjVHZ1dlF4S1BGRm5qRlFvbmNrcFhzenJEbTdmelRZaWZkNExKckY2NkQwQjZtQ2Q3N0ZqVXNiMk1yZUZSLWNMaDhvTWNVdnBxSQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FSu-tro-lai-cua-diep-vien-Trung-Quoc-P12-Tat-tan-tat-ve-de-che-Xiaomi-Apple-cua-Chau-A-qng&v=YeSQo5QjLOs ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: YOSHY ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

20m
Dec 02
5 người thầy nổi tiếng nhất lịch sử Việt Nam | Hải Stark | Giáo dục

Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWtXUW5kQUZVOHF5WVFKZXQtRndHNmVzeEdXZ3xBQ3Jtc0ttNW1IbUNDdTZfQTJzNlllN29PRHFBZmtlODlhVnphUEpCZ0tEZnMwWlROdmlCdTJqZU1uanlVaUZ4MEMtZGhaUUJxRHdfelM3QVRYN1hmbTdWSGMyUFlualMtZXotNk1xZ19kSHFrc3k1di1nQkVSNA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=iN2DsFdytm4 __ Theo dòng lịch sử, khắp thế giới này tồn tại rất nhiều người thầy vĩ đại và lỗi lạc, như Bác Hồ đã từng nói: “Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý”. Chức nghiệp cao cả này nên giá trị lớn nhất cho xã hội khi góp phần đào tạo nhân lực, bồi dưỡng ra các nhân tài với nhân cách, phẩm chất tốt đẹp để phục vụ dân tộc, đất nước và cả nhân loại. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc đến những người thầy vĩ đại của lịch sử Việt Nam, những người đã đặt những viên gạch nền móng cho một xã hội độc lập, tự cường và dân chủ, văn minh. Từ xa xưa đến nay, trong hàng trăm nghìn thế hệ giáo viên đáng kính, theo bạn, những người thầy có cống hiến lớn nhất trong lịch sử Việt Nam là ai? Trong video hôm nay, Spiderum xin phép được chia sẻ câu chuyện về 5 người thầy nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, qua bài viết của tác giả Quốc Hoàn, được hiểu chỉnh bởi Hải Stark. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGxuMHFOMjNWbzVBSXRxaGNlUVZ3YzUtenI5UXxBQ3Jtc0trcnJVRGFBMFF5U3l2akhtRmZISks0bF9aekR6c0xPVDlEcVNiNGJnTUgwSGg0dU9FRkYxT2FvOFlyLUY5RTd4LTBYMkx6anFza19HVm43dUFiNDJxSkpwektIY2lHZkJiaFNOU0RKd1p4bEJjYWV1RQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=iN2DsFdytm4 Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1lKUHUyX0xVNENDNl8zQTRGN0V5aDRyZ1MwUXxBQ3Jtc0trd3ltd2xYN3dlX2RteHZKX3pPUWpWU1JaeGE2aXpkbXJDU1VvTjNQRWFLTDhIczl1YWNsaGZuV2U4RElzRzFJRC1RNkpjaXJVN3U1V1c4ZlZiSFhsb3MtLW13YWlERFl1Wm4zbEo5UEpYMGVFZjViWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=iN2DsFdytm4 - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEdaNXlUakZjTHRZVzlaUjFhbXVGZWZUTEtpUXxBQ3Jtc0tteVczOTZvd1pWRFY0MHI5dTY1M2NUYjZYSFdCcm9QMFE1OEE0MUVYMmQ2VnR2Y2pDMnpReGQwUS1GLUVHVXBCSlVKNnhaVDBYTDltQ2prci0wM0F6dkZGejg3SnFGck5wckZmdENqTHZ0T0t0elRGQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=iN2DsFdytm4 - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXl3SmlrSldydXQwS3FDY2E2WWZ4bXlEY2lzd3xBQ3Jtc0tuUzZCa2EtdlY0NVBWRnF5OU9XTVo0b1JqdzU4ckFQdURxV2pYQWNHUlR4Zm82aDFQb3FEYTc3Z2ZlYVJJejZNYUxkQ1E2UC1SanhlOHhVdFl0ZS04M1JGSHdaVFBPdjZOeUNjYzUzcS1wdHhjd1BJVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=iN2DsFdytm4 - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDItemJfSVJGTnVUUjE2ODg3OW0yY1dxRmFUQXxBQ3Jtc0tsai1VU1pHM1lxbTVwV21HLW1hU19yaURjX3d1d1A5X1l3bHB5djdTZTdQeG5Wc3BXNlBpT1RlQk9ZQ2RrTlk2NmZRTVVwa2Zza2VzaVlQTFBtVnVaejdjdHMyMzlNOE01V29aN09seWJMc0NaTmt3NA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=iN2DsFdytm4 - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVRicDU2Ym5hOWtOaGhnY1RhLVNTRkhkeUJ3d3xBQ3Jtc0ttU0hWZERRZloyek1NdXN3VXlxTVNSWVZwaDQyUTJNUGdxYWVYYi1sejlIN1hUb3JySXpibjd2eUVTaTlaTnRHTDNmbEp4RzZRWUJhQ3dmY05nTlFoYlNMbDIyWE1xdUtuNGVmS1BIQU5oSlhrVk5fUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=iN2DsFdytm4 - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1U4TnNfYUd2dTRhbzBPQkdFTUh2bVQwOVFXZ3xBQ3Jtc0ttenNqSHJ1NmpCQXZqdmloQ1huOW4xNGRIUUg4QTFTV2ZTS25xZ3djNm1RXzJPSlgwOGVnUVkyc1lxcEE3YzNNMGNyeU1fdi16YXBGQ3YtUzh5NXhDTEVjeDE5THZXTk50dE9KY0tmdWFnS2FhdWxKZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=iN2DsFdytm4 - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm1KTU1DbkswMVRfdXMtRVpLYVdtSnFybXhsUXxBQ3Jtc0tsc0QtUDFvaHZocmptMXQweUhLdTZ2MEpwbFd0ZkNrMnUtUWltTWp6TkNLYlAzQTM2aWNSY2NEbEM0NVRKUHpGNXVKN3FaNlFZX3EwWWxyYjFTMFk5MXltamVKTnU2ZmdvOVFIUURwUElGdFRYc29QQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=iN2DsFdytm4 - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbU90ZVVZTVN5TVotNVBIQmdIWmF2TmktMXRIZ3xBQ3Jtc0trZ2dlbHNXeGtSRDVYYmd0X2EzVHMtLTRzTS1za2JBVnRaTExza19CZWl3WDB3R3ZLcnJHd3djTG5zN2RWUThNVTFYR29mQ0p4V1hxZGhtenZlV0ExaU5LVlRzemlLWVhnZk82NGxVNGNaNWlacWhmRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=iN2DsFdytm4 - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblJLa0VjOThqWDBkNnBsZHl6ZlR0cWdxa01vd3xBQ3Jtc0ttWDJyZDZ6ZHQ2LTl6NUtJY1lKZWV1Y1JpVGkxWC1meWxybVVRMnVIY05QRlVweHcwcHZUZFhFZWtUY0FRLUx5ZDZMTHZlRUFKUndKMU5Zd3ZYbEUtS0pXQnZiamR4SFhJWDBtYkltUjhpWHJIOGlhOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=iN2DsFdytm4 - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkNvWU1BSHU2TmV5T1pTMVZLczQzTGVia2NZd3xBQ3Jtc0tsczVDUndOa2h5eDJWZUtfZWtLTmxqYVRiZ0gxMk5pbWxJV09ROXZnaGZDQUFDZzFnTk1PWG9ZSnU0UWI5Zm9oaThtSDlwLWdTaU9Hc2pXOUZpUTNTejRpM21xWUNmR2hTTkotaHN3N3VyZ2RlME5sUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=iN2DsFdytm4 - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazdzRl9kbjlhWWxQNFJKWDFXaF93bVFTYjdQQXxBQ3Jtc0tuLXVTd0U2Um04eDQxZzlMaGhLQVQwbG1qbWdGS2NMaTZQMmh5eVdDN2FBSGhidDBVMm5aVnlGeTdOT0Nfa3ZZOEIzbTlnUXlDaVg3U0JPNHRiR3BGeWpPMXB5YkZJYk1TcGw4R1FKWnpodkFyRjFmZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=iN2DsFdytm4 - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmduc2JIeXd5NG9tdjhPMGlnMGhOblluTmhPUXxBQ3Jtc0tuNEV4MVY1ZEZnSFpHY3VJcUZ3N3NpajRiMlIzRFdRTWItZnIyYllsRGlUdjBfaU5nT0wxbHZ4YVNXQm9oNm9xS0RFbF9qZVNHYmdpTXNnREpMZW4tdGgtTEt6N2ozbmVoSGdEUFN1ckNpeUdiVDhCOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=iN2DsFdytm4 - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTFObVkxMTdJcTY4dU9tQ2s0UzJjclhLdEZxUXxBQ3Jtc0ttTk9RSG0wVlRhNnZjc0MxWk1xaEpVRVVhVUpGNU5ReFVDcDRHcDNYVlkydzNuQ1dIdFNJOVRWRkVIUlZjc1ZNaTNxSDI5VE41VHhZVDRVZEFLTEt4LUx2QVpzcE1IQjBXdmMyczVwbHI3RkpYcUVSSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=iN2DsFdytm4 - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0Mzd3lwSUxURE8wTVl5NHdqSG12Y2x5aHRkZ3xBQ3Jtc0ttd3pBX1ZpY2Q4ZWV6dVNQeEt4bFNzdFlfanZjSVMxS0tPWmxtTjZjLW5TQW81RnkyUTRUR0k5TEdDeUJodGYyQkF1dmd0aF93T1Y4UnVkVUQ4bmFQbDJITDZ5T3FOaUNuMW1tY3pNcTZVUnROZGl0aw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=iN2DsFdytm4 - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1pVb2NjVlhIM1BfM2I0LXhieXhaUG42eHBBQXxBQ3Jtc0trdjR3Y25VYWtCVmswemlndUdYcl9VM0N1TVdFRDdRZEtXWmRETE5wZG10all6MzZMYUppc3N0c096a3BIOWlCQ3NVMWwzOWF5dllSV3dyc21JRmVDNzVZM0g3eDUtVEJEOEJVUXFyR185dmNvX3BGNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=iN2DsFdytm4 __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbktmeXpGdkJUV3FwYkdjSFMwa1RwMEM5R3R0Z3xBQ3Jtc0tuT1ZmNlNXR3VJeHBvRzA4U21Ea0lUbFVTN3pPR2VGYmh2YS1KMEoyY19ZRV9kMnFJYi04QlM0TGJENlNzQXp0cnNiSXd1Q2Y2eTE2cmJ5Zkx4Y1FoR3FDc3pkdFJfTWtfT2FUeG96ajRCMWM2LVpsQQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=iN2DsFdytm4 Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbURsVTdQQmlQbUFxSnRWVUhQTnZtVEg0bzJpUXxBQ3Jtc0ttMkJtVE5CNk1PcWJVeTE5R2ExNjFkY3JmYlRWcXNpbU1DaFFieGp0MUlVN2xuLUtCZUF1eDMtZk16N01tbHhERUIzV3A4SHRFMlJaZW5BRGd2ZF9ZVDNJRG4tOWFNdFlxMFdORGp3bmo4eVJZNEF4SQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=iN2DsFdytm4 ______________ Bài viết: Một số người thầy nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam Được viết bởi: Hải Stark Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Mot-so-... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2lhZ3UwRzh1dk9yV0NXLWJUMjJlREQwMF9UUXxBQ3Jtc0tsUjJJUUxla3lqUW5PVjZPSDRSd2djNVc1ampVOXJxeEd3ekpLMkRQOGJ6RUM0TmV2ZzlLWXpvSURGbUtxYnpvMjRJWTI5YkJNUWxTekxua29WWWpRcjUwbU5TSGhhMjhWaDZhVnMyRE42LVFzZEM1aw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FMot-so-nguoi-thay-noi-tieng-trong-lich-su-Viet-Nam-YU7tVckUUV6q&v=iN2DsFdytm4 ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Pinkdot ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

38m
Nov 24
Phật giáo là gì: Tôn giáo hay Triết học? | Nhạn Hoa Long | Thế giới

Không quá khi nói rằng Phật giáo đóng vai trò quan trọng hình thành nên hệ tư tưởng và niềm tin của một bộ phận lớn người dân Việt Nam, với số lượng tín đồ đông đảo nhất. Nhưng khi nhắc đến thực hành Phật giáo, bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Có phải là đi thiền, đi chùa, cúng lễ, cầu may,...? Những điều ấy có làm nên một Phật tử không? Hay đúng hơn, đó có phải là cốt lõi của Phật giáo? Để thật sự hiểu Phật giáo có nghĩa là gì, chúng ta cần phân tách sự nhập nhằng giữa việc xem Phật giáo như một tôn giáo để thờ phụng, hay như một triết lý để nghiền ngẫm, hay biết đâu là…một định nghĩa hoàn toàn khác! Câu trả lời sẽ được chúng mình bật mí qua bài viết “Phật giáo có phải “tôn giáo” hay là “triết Học” không – vậy Phật giáo là gì?” của tác giả Nhạn Hoa Long. Bạn lưu ý là Spiderum đã mạn phép thêm định nghĩa về triết học, sắp xếp lại bố cục bài và bổ sung phần phân biệt Phật giáo theo triết học hay tôn giáo, để có thể đem lại một lời giải thích chi tiết và dễ hiểu hơn. Hy vọng video này sẽ đem đến cho bạn một góc nhìn thú vị và bao quát hơn về Phật giáo nhé. Giờ thì bắt đầu thôi nào! __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUFuU2hMSm1DdE50TnBjVGpjcDJOMjBXWVJmUXxBQ3Jtc0ttQ2FaZjFQQlRDQld4VkUzTDJxU2V5aC0zTFhNdnFUM3FnMnp4N2ladlFmTnVTTnVWWkNOMFZlUWMxQzNYSVdUX09KRktrcXFMei1VRHRrMnU4djlyZUhLNE9KYVdYaXViS0FnbllUR2R2YW1JTzVtWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=QD8xQdh2iXs Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnhzakhoYnBGQ24zUy1nazBjQzFJWDQySTllUXxBQ3Jtc0trM3VwZW14eFN2ZmI1QU5QTkJjMFl0blMyUF9zdmhwak1WaFl1TmpCeWNPTDA3QTJ2LW1oMzVmRG1DMVJkbjI3dy1rYV9tNjE3Rkt0OWpQTG1xWnBpUGotb056TW5KMVpZWlUtdnd2NnZCcVRMVlliVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=QD8xQdh2iXs - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEQ1M3QwWE41SFhsb2h5Mko4SWd4amFGalhjQXxBQ3Jtc0ttTURjXzBWMEo2STJiNW00SjY2cFU0Z1pwRWtoaFZOVVl0MkoyUzZiNlctM0FuLVdRMS04YkpWUGtFVGVQVVk3ODN0bzFnaFN2NXJFOW8yUzZnSVpaeXlKNWE3a2FmSWRBZGdSSjdwbmU0Snk1eUZrcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=QD8xQdh2iXs - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXVuWWYwZDJLOXprYWdZRkk3YWZYM3RJWVVYUXxBQ3Jtc0tuTGtKZnFkemd6Y1ptOXRfS2llWXJISkZKRUtmbW92RjdGTzR0SURVdXFQeGtTdS1Nb2NucThIUDJTY2xYSHFsREI0UmN1SklReERaR1FRWTlmM3hPSFk4b2FmaE04ejF6YW9CMGx0b3FmcHZIWms5MA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=QD8xQdh2iXs - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1RtMFZWbkZ4NnRxMVNIMDMyVktLYUU0YTlzQXxBQ3Jtc0ttSW9QY3o5bW1VZzJrVFpzZWVKaHN4MEp3djY5LTFtazUwcXRPRWYxR0hWZzBoN0RhdktQeHZvTXRSSVBQdFRyUklKTkdXV25velZhUE5QNy1kckJkS1djUGRWUXhGdlZvaTBjSHlyb1B6STJtRDFUTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=QD8xQdh2iXs - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVhPUzh4eW92NHQzV0lyZ2E3N3dVNUNIR0NVQXxBQ3Jtc0tsRkx4MDF2aVdqRkNjXzhYVDg0TEUyQ1R5MXdPQkZCcW13N3k5TUYxa25DSlNGMFA3V0g0OHBJVGg0RlVxZFpkTXZuLWxnUVZfcS1ZSE95U1dkdHduYzNld1poMGszUVluejhvZlp6d1NVblFTcEctdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=QD8xQdh2iXs - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazA1Mko2MlFpNkpfSWhjZkJ5NVgxaENkc3Bvd3xBQ3Jtc0tsT3Zib2JOSVEwN3dmYzdmd1NjaTA0Nmh1c3JfR0l5dXlXeGI2Tk5NSnJCejdpMktkZ21vQjlaQkhmb3p5cE1xNmF2SVRFZE16bXlDX24yNnhfWUx3RnBMNFdpSkNBU2g0ZHk2aGF0RUNZWnNqMUs3WQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=QD8xQdh2iXs - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2sxMHNaMm1WdzFBcnNWS0hqYUdxZmV4c000Z3xBQ3Jtc0tuM1Q3aWUzTElhWjY4bHFhc3h3S1JidGZHa2VET1dTa281ZFNUMGpKZFNrZzZUTTd5eHRleDYyWGI2NGpKbU9SQjVoRTgyVHRmcnFyWFg5VHRDS2NaZDBXM1YxbzA5eERWNUEzNVd1YmZXOFQwcXJyWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=QD8xQdh2iXs - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1ZWdF9xOHhhbk9RVnB1YThxV1piVFpuUjJDUXxBQ3Jtc0trUTBMWVVTVGhlS3ducV9vOWpId2Z0c2hvQ1l1emNTMU8yaHF2OUN5UFdsV2VOTlhKeTJBWnB3UklHTGF4TzJ6Y0JNTUhiYUJxbVd5WmhTMEJITFU0MUs0dUJfV05jR2s4bGJNX2FCcTA5b2dEOUoyWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=QD8xQdh2iXs - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbENCV1Y3ZDdPaEFxdEdLUjdtRmtmdlZoS09WZ3xBQ3Jtc0tuV0dYaHJ6YnJFTlZwSjQ4U0lJb2ZydFAwejdoTWxrLWRlRG5oeEl1R254RnFzQmZiVFQ4VDFzbDRqWWpDaVJhN29zUEFUcWNvRlpJVm81a0oyZktsWEsxVl9saktDRF9kVzQ1Vk5uaE5ydkpubVd1UQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=QD8xQdh2iXs - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDBobnV3VnQ4YlZFZ0tBX2h1Y2lPLVpPb0dod3xBQ3Jtc0tuQm9xVGk3ODJEN3BkcmlTSXBOajBhN0kxN2RhX1lfRXk5YXhBQlFnVUFDWEtSbHhDZVM0Ym50T1lyRjU3bV9JT3R3VUdURktGdDlzTUI3QW1qeWZqZ1FkRDFnT2lsZThQVldiWkdxcXdURVl2OUFvMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=QD8xQdh2iXs - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmVsbjU4bzJhM3BGT2JEYVpramVidl9jdEQtQXxBQ3Jtc0tsMUFMQ2h2MlNSZmY2b0ZRM1k1VEg2dUswWW5CZXdoOEhOVHpTMWJNOGZNX1dCS1k5TWlxTlZZUy0zQ19OU2tmNGFYaTQwM3RSdlV2emJHX09JRWxFdl9qaEV1M2VYeENoWjA1V3RGdWpjZmpoLU5sWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=QD8xQdh2iXs - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1dVeHdvM09uUzAxRFRnaHNqcXJqMnRZb3poUXxBQ3Jtc0tsb1g5aUd3N2MtZW81TWVsVEdkNUJYUW1MZDJRMXhYOVMyZWRPX2lfeFpVUG1kY1NaUlV1eF93RUdLeEM0azFiVmVObV8xdExOcklnRE1FWDlfc2FFUnloR19McHhXd1hGYXBsQmJPVUI1V3pkSGQ3Zw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=QD8xQdh2iXs - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFdJWE5VT05naE1CVmJrbExRTnVIRXhxMmQ2UXxBQ3Jtc0trWWpLTUQ4Uk9TT0ctbzRmZnhZSG1uVzY5UDNMbkxjOHBQUmlmY1lBMVVXSTc0UWZrSWRRQjdsdmJZX3FqbWdsWm1NSk1QTTdTNHlQQ09rQU5wVFJ4d0lUczFKbUVQY1FweDVGZ2xtaFQ1Zk5kaEdScw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=QD8xQdh2iXs - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm9ZTFZ1bmFVSFpoVDVYUnVoMjE4RWtnbjdxUXxBQ3Jtc0tueDFXTk5yc0hlMG1CQWNtd3k0dXJyQ29SZzAtOFdGZDU4TG10ODdDUG1hMTZlY1B2bWdheXpxeWF5SkphUXh6RllCaVUwVE0zbDVJRzVFOGVpeXhpZmplQThGR2ZXTldUZG5XTnM4ZEd6SktxY3lfMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=QD8xQdh2iXs - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmx4RjNsUGNJdFgtQzZLSkhTX2ZEU1pPOHhNUXxBQ3Jtc0trS3dIdEVBQ3JnNGY2R0VqYkVwSXMzNm9QbkRRMmtBRFZ6Qkg2b0hGRTlQcUZlTzJpVzB3VVVXWG5KbVlNbFVubUoyYzFqcnpzV3ZVYkFSTnZoODA4Mm1IdFl6aXdKVzVGWUN1QTNuU3UyZzZvSXByOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=QD8xQdh2iXs __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEZXNUsxeUNZam1sSkJfMEF1NU0wckxVNG5DQXxBQ3Jtc0trd1Mwbnh0YV93eVBOSzMtNVYwWUVUU1VkTk96ZlJhRWlja0dwS1hlMzVxSE1WLUt5UnZnTVFZT2lEU0pyYXYweVFIWXJ4VkNuOVYwNnhUZmg4UUsySDd0MG5QbmlEcUdGLWxubEpSNmVZLXAtNUlyMA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=QD8xQdh2iXs Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFZELVRwTHVmaTRzRkFrV2s1WldpNWRIVFJ2UXxBQ3Jtc0tsWDkydDhJa19IYXJQSFdFeGRlclBoaU9FUWlTaUg5SDE0Tm9uQjBuSlVHNWVReDZXYU1BUUFtcjYyUS1sMHN2bnVJcHVXWEtMUnoyZjVmU0dQMXdvSEtUY2FnZHNSWW9wbWp6M3lDeGpvaXBoQ1M4bw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=QD8xQdh2iXs ______________ Bài viết: Phật giáo có phải “tôn giáo” hay là “Triết Học” không – vậy Phật giáo là gì? Được viết bởi: Nhạn Hoa Long Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Neu-Pha... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTNFNXg5cVdISlpieXF1QXVydnpzSERTcy1fZ3xBQ3Jtc0ttSEx4dXhTMWR2ekE2TXM5MkwyOTBUbjBEYnBNMFl2MVVqS0R3aU10cUtsMS15S05Pc3ZKT1o3aUs4SFA4VnRFY2E0M3JQNEZ2ZTBlRDBZelRYamUyWU9pRTY1Sk1mbW95MmdWS2x5ZEI3OUJVTmREQQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FNeu-Phat-giao-co-phai-ton-giao-hay-la-Triet-Hoc-khong-vay-Phat-giao-la-gi-zhbodgkrGtB6%3Ffbclid%3DIwAR0t9N2P2xO_suy6l4cZRUx_kyQOWld8F-Aab6wZcG9rvWrI7xspMCTE5nA&v=QD8xQdh2iXs ______________ Giọng đọc: Minh Thi Editor: Khang ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

10m
Nov 24
Thể thao: Từ TRÒ CHƠI TRẺ CON đến CĂN TÍNH DÂN TỘC | Lê Khánh 123 | Giải trí

Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGRPeTM0dzRSalFPR2NQaEkySFEwa3JxeVhMd3xBQ3Jtc0trenR5M1liMjljLUZzTWttYkpYdXBMOURqRkFmQWdBcDBlUDZaV1JCSzF6V0ZwMmo3Y08wZ3ZXVlBuRVYyc3ZJV2pTdGN1RWVQbG9wTFpseFZPbUVmbUFfTnF1T1dIUElDaTVwWHJySDRrbHROM0FZcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=dTMDSQXnrwU __ Có một câu nói mà chúng ta thường được nghe, đó là “đừng đem chính trị vào trong thể thao”. Nhưng nếu bạn để ý, thì trong rất nhiều trường hợp câu này hoàn toàn không được làm theo; và thậm chí có thể chính trị còn bị cố tình đem gán vào một môn thể thao nào đó. Trong một số trường hợp khác, thể thao còn được sử dụng để xây dựng nên những câu chuyện đậm tính dân tộc - đương nhiên cũng nhằm để phục vụ mục đích chính trị. Vì sao lại có hiện tượng oái oăm này? Hãy cùng đến với những phân tích và kiến giải của tác giả Lê Khánh 123 qua bài viết “Thể thao - từ trò chơi trẻ con đến huyền thoại về căn tính dân tộc” được đăng trên website Spiderum nhé. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUJKOG8xcnEyaHJPSnNXMVdXNEwtX0o3a01wd3xBQ3Jtc0ttZ0lNb05QZVBNWHdfTU42S2ljSlVvUERZN29oc0hpUmc4RnFaaVhTU0xJMFF0S0swdlBhcXRBWDdxdUdLb1kwaE5fZ3RKMkpRR0hfNms3WEN5WlBuQjFOdFFzalRJMks2ZmFZWFdtdjlXX1dEdkhzRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=dTMDSQXnrwU Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWhLUDR0WHV3U0l0cEtCM0JYUTdsbEV2M0g4UXxBQ3Jtc0tucDNsWnR6djdNd3pwSGFZbm5xNVlObjJaaGx6c3FfVVBMbkkzZ2gycVVBampBdXBLU0ZZMTROWGNNT0xlY09GNFBNQTlhbF9nRWtOWVZRWW1PTUVGX1NtR3RrXzlpUHpvel9kS2ZZcTNoTmRyZHhZMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=dTMDSQXnrwU - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2RwSF9wWXdwSGgzb1h2RmJFWXh0cUNicDJGQXxBQ3Jtc0trT0JTcEJMNGxkZjRqdWxlNHZfZDAtekExQkRJNjV5MEtvV1Fqc3NoSklCMjRCWVo1ajRHTTJ5MHNmYXgySHFwUllrRzJ3TEhVbG80eXY0YUtSSlBQM1Q0NEtSTTBhVDdRVWY1aFp0VVh2R1QxclNyZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=dTMDSQXnrwU - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVVQQkJiWnJaZ3A4dWhPM0VXX1B0ZEFubU9mUXxBQ3Jtc0treWMzdVZadUVPVUhfdHlMcE1TMzJPNFVfbTE0TU1OaUl4V2ZjSko2Qktfd2tUeExxcE9GSlpFVTJOT1ZtbnRSM0k3SlJ5QzZQbGd2RXpDLXlOS3RjY2hYQ0tMN3c0ZkxYRUlRZ092TTVXb2JSekoxZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=dTMDSQXnrwU - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHNpWHFqM25ITGFhbDZ5U082VGpMX0ZQMzJRZ3xBQ3Jtc0tteTMwVDBwdVd2NW0tUVFESWRtc0pMbHpiTGtDWVl1dmJlUng2bXVwRElCa3MtR3FLaG9hVlViTVFidlk3ZTAzMHI4bXZIM2NBbTFpNjhRaWxaT3l4Rk9sMTVDWkd1VmFwbUNWU29VSHdTTktsS2l4TQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=dTMDSQXnrwU - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVl6VGNfZE43STJLVFJyWHc1TkxNa0NScnQtQXxBQ3Jtc0trdF9QNHVTZGpuc2lQdE1oMlJfRWdJMHZqRHAwWDJFN09odXdhdTBzQ1V0OWpERzdIUWcwMmRTSEJLa2Q5YV9QV3ZfNklocmh1NldYalJIakQtWnJXMHFMMHlYUURucUpfYkl1MWJ6RUZYTVRoT2h2Zw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=dTMDSQXnrwU - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDN2Vk9INjRUZ3VyazVvVkN6dFdlamQtUU5FZ3xBQ3Jtc0tuZGZyVllpWGNmSVlMa3laRkh1dFpfMmpQOG5HSGxEWEN3NWxfVVBnNHNraFRLN2hkWmFoa1pka3V2VkhfZkdjME9IUzltQjlyaUxaMTZjaGhxS3FVQ2Y2QmV2OGNqMk9wQVR5UUw3RWlLVEctSzlxaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=dTMDSQXnrwU - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGxJZUxYUHJNM05lTHpieHJMRGlnUC1RREhzZ3xBQ3Jtc0tucURGa3I3eVJKa3VvWlFHM2JLT01fM3p3b215d3AyWHc5akR1NmNfZklfZ2x5eUl5NHZfVlk1Q1hZLWc4RGJYTkp5TmNTeGFLTWR0c050NmlGQmJvWnFtREF2YW1qbWt1bWs3MGU1eWFaYThVNjlSVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=dTMDSQXnrwU - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUdxMFRmRlZrSkh5UjVlWS1ZSklyMlVMTlhHd3xBQ3Jtc0trbFlGN2tLRDBtMXBFZktPNHF4NHNvWWZ3eVRUUVlYN2dOWDB6bmYtQmYtYkpTTDNnSGI0Z0dBVUllbTgtVXlnS2lEUUhsQmdERi1IdVQ3YUI1VkxrYTk4MWFwNHdJVVREd2t4QS12WU0wN3F0WE5ycw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=dTMDSQXnrwU - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXpKX2RHcjdubjNYN0RsWkY3U29kdnFJQU9sUXxBQ3Jtc0trU2k4UGdGVXpjUG1LSV9TdDdMY1lnaVJzaUpDY3pFT05VYjVnZG1xdWlvbUdGSGlNdm84cnM1cVo1cGdNZlhKcnEtVnJLMnMtZHpTRTRrcHlzRk54YVJUajU2UWZXdm5nWm9hbURLSXlEUWpIbVIxbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=dTMDSQXnrwU - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3FhakE5NjQwMFNvb1N3Y2YydXAwN3Z5V25XZ3xBQ3Jtc0trbFZhYTN2XzcwUWo0ckl2M2NVYkdPUzhMd3hST21HcGJGQ1ZNZzl4di0tb0pENWliZnBpME12VzRjcEtzRUNzZmJPOXhMUF9EZG05N2RrdmRhZ1JYakRVMUFPa1BGMVFMQlhHR0JIUFhKRWN2Q3NSOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=dTMDSQXnrwU - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3RkMnh0YTJONVo5aGs2VjdDMFdRMXBPTHQ0Z3xBQ3Jtc0ttR3g4M05SUTJtenVGenJyRkJQY0lCX3Rsc2prUW92ZWhmUXp4X1AwQ1Q4ZXBiNk1KejlubU5NT2hvQVpycU1ITk5UTXVLbzF2VGVCMnZHNEdHa2JNNER3WjNPSTc2ajdRdWxBWVNDZXJQR3BzUlJROA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=dTMDSQXnrwU - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1dlNkZhTU80a2s1ZEhOX2FfTENpUGhQWDZoQXxBQ3Jtc0ttZHRpWGhyeDVlTk0xMHlkWFNKa3o4b05zMG9vS19fOGRMVGFCa3cxaWl4U3ZfZ3ExdnltUGZaLWxZa0I2aWFoblhRdFJLQ09mcW1hWXF5em5TeUUwOGVCOU83VjZYY3lIVE5mUUZnMVZXbGVCenFsZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=dTMDSQXnrwU - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk5Pc1RCQm02MXp4SjlheThiQmEyRXhaMk44Z3xBQ3Jtc0trQWlZQVh3RTZtTGhROE9KWkUtMXEtYW5vV0tmYUxpdGtnMnNldWU1WkdVZnVTV1dHaFhRd0NfWjBXWUw2RHFXQXh4MjQ4T1AzNGNCQldSRVFNLXJlSGctOGpRNXNrRk9lNVVWd3pCdktZNHFPa29ZOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=dTMDSQXnrwU - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUNOVThNLVYtSHFubV9YMDRuSFhLNjY5YmtTZ3xBQ3Jtc0ttTU9nWTc4UW9tb0VnSVVKZElBelppUy02UGtoc3BjMW5kcWVNWkhyd1VtX1V2Q2J1dnY4R1lieEhycEQzT1RXOXc3THpMMlNkN3ZYSm9HaWp1dzNKNnNmalAyc0lBWnRLdjRPTHc4OEpGQ2N2S3FUMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=dTMDSQXnrwU - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHc5QjFJX3BnaTBubWJja0xyMS1WT19PenMxZ3xBQ3Jtc0tuX1ZtVWhfWWxzc2h0cWdMSlRLaWNTMnZGWk43VDJyU3RuajdneGVIQTdudnNqc2pZSE9SNW00Q050M2doM2MzcldFLXg1RDBYWmxsbzBlMzJhTVRLajFSYV9mSndMRUpqOUdmT2JZdG5JNk9OT1dOMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=dTMDSQXnrwU __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTIzM0p5bGd3RzU3aDVEdjkwR1hMWnpPTGY2QXxBQ3Jtc0trdzNuOXVXYzVpb3Zjekhhc2t2eEU0a2dSdGhPY3Bpb1FIME1yOW9ZSHNmc2NtN2NhWDJkdlZHWjhyRkdiV3pySG9FNTNSYWxsNlRqRG92Y0xZQjBZMWs3Y0JuOV9ZdU5MUFZ6YnRySXBIN3hTaEdaRQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=dTMDSQXnrwU Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEpSamxmWmhYYlVjT25mc2xTNGN1UmNGOG4tQXxBQ3Jtc0ttMXdyZW9kUW41U05KbTBwblRjc3dMZHBhdGFOMVlVRkVGTWRJT0FfVXd6TkpBZjNwSkRUMjg1Mm9kWUI2WnVUZUd1empjekRnVEVkd2dGd3NDTEhBY0lGOGNrVzd0WjNkSGpyMVE3SG5KYmtWMWdNQQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=dTMDSQXnrwU ______________ Bài viết: THỂ THAO - TỪ TRÒ CHƠI TRẺ CON ĐẾN HUYỀN THOẠI VỀ CĂN TÍNH DÂN TỘC Được viết bởi: Lê Khánh 123 Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/The-tha... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1IxTWI4dzctekFBakVXQlpGcV9tRkkxcU5GZ3xBQ3Jtc0tuNk4zMS1EdDQ1QVN4MVc1NmZQRE83bHJqNFotQ1lGMnZsT1dOM2xKektyNTVCellTcHcwOVJNanNNZlQ0d1lxWnZabVNVX2NrdUhzZFVHWTVHTVVKTFRReS1xQ2x4cHBCeE5ITm1xZlB5aDFGREpmbw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FThe-thao-Tu-tro-choi-tre-con-den-huyen-thoai-ve-can-tinh-dan-toc-6ZrnMchgvhOG&v=dTMDSQXnrwU ______________ Giọng đọc: Samurice Editor: Nguyễn Sơn ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

14m
Nov 23
Vì sao HY LẠP lại NỢ NHƯ CHÚA CHỔM (và VỠ NỢ liên tục)? | Văn Minh Phương Tây | Thế giới

Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXo3WlkzalRONVFkX0xJaFJTamxDbk93TWNxUXxBQ3Jtc0tueldtQ2JPVVEyOGhSNEJvX0M4YW1xQ1pBQ0VkUk5uZTFHckR3NU11cVhkUG5ISGdocjlBSlMxcDJRVUdDZmMxb2ZiNng4WW00c2VTQ2dIRC1OajBxQTJXSDN5MzljTmROaFpZMWpwRUlBREJFMjgwWQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=kw7RNeyGmGs __ Chắc hẳn khá nhiều người trong chúng ta cũng biết cái tên mà Hy Lạp hay được gọi vui là “Hy Nợ” – bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng nợ công 2009, khi mà quốc gia này buộc phải tuyên bố phá sản. Tuy nhiên, trên thực tế nợ công luôn là vấn đề kinh niên của đất nước Hy Lạp, ngay từ khi quốc gia này tuyên bố độc lập 200 năm trước. Chính vấn đề về nợ đã để lại nhiều hệ quả quan trọng đối với sự phát triển của Hy Lạp cho đến tận ngày nay. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1ZVZl9QNTNiaHhic0tYOVdWQzBNcXN2RDNTd3xBQ3Jtc0tsalpKZHhybW9FblcyeDRXNzloMXI2RkJXNzEzR1oyU3I4c2xhZGRzdmtVWWhIUWtDQ0pCSUJZaXlFclpiakp2SG9OdGJQTEtBTVA0LTlFdTNzSHhOVFhEOUxpM2NENVZSTjhQcjR5MDM5VEgxMXd0aw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=kw7RNeyGmGs Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0RFakh1d0dIMXcxU0lqZVJpSC1QVTRiSlJiQXxBQ3Jtc0tsTEVIT0Y4TlFZQngwOFJrT2VCY0xOY3FzNEd1LWR3TE90bHE3eHNoYVVTeDhOaXJpR0V1Qkk3ODNVUHZmMVBnTmgtNzZlMGZRWlV3RUZJek00N3VsNGdJNHFwdWVpbkJkR2hEOTJvUWM5d0tub19oYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=kw7RNeyGmGs - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazZCb1FzNW1HUF92UGM3VGhXY1g1azFJZHU1QXxBQ3Jtc0tuQVdWOVpHS0NScVZkanM1TEMtbjZLVmctXzFyYmo3bWVMWEJTeVFKM2tDT05YZjFjZlBPUjBXTjg1NXJTYnM1T29fRTVNemVFNEdUdThLY1BLM1MwLTJmUHJDaW4zR1Bja3pmbFFKRk5admc4cXF1UQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=kw7RNeyGmGs - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHhJRHkxMjVXazBDTldxYXJINGhFaF9yYUQ2Z3xBQ3Jtc0trTi1jX0ZIb2VXOTVNcXlublZUa1BpQXM4eS1xVi1pZ3NudXlKS3JqZnFIR0JmOERqcEo2NjM2SnFEU19POEdtVWs1bFE2akFDRVVpTmdla2VrWGlKMDFiUjJPakkwLUJQMnFiNDlWZGJ6R19La3dIVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=kw7RNeyGmGs - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0VxdW40QzJ3WG56ZVNrc09jWVp4MnZqUWx1Z3xBQ3Jtc0tudl9aLXhVTC1DSGxTSHlKT1N6cnV3dXVhTEhJRHZSV3RaeVFFQnpYbnpEa3VWelJ3VHRQQlUtTnBPX2dpRHZSdkpFeUhNODB2WE05QmtvLUVMb003WldyNXd0Q0ZOSUZ5RmJ4bVdtY2JhbGJWZlFhWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=kw7RNeyGmGs - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHVKM3Jyc1N4SzJfWlVGTUowVjBzdEZRN0kxUXxBQ3Jtc0trMFdmZmVPUm1JVHltZXdBUWpEZVlINXBpT2RYZ2lXamdXbGxuVG9wZV94LUZFZTNuYTMxdFhodEMzZHJXNk1waEdGSTFVbHF3VU9qeG9mb0lYTm9XWk8yQXhXMmlxOTdlZEtMejlpYUk4bFFXVm1DSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=kw7RNeyGmGs - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGRORTNnRDVkNml3cngtSGlrS3ZYYVJPWHVKd3xBQ3Jtc0tsNjJnbjdhZWlXY3BSZjVfVmx5MUdDNEZaamtCTzZzS3RjS2liZEdfRlhJeDBFenRTWlpFTUM1SW9NZWU1N09vZmJUYW5KZ3Q5SVJSdVRaX1RaYUtrSVBsRXlkWkpqM0k5MnVobUY5SjQ0cjh3aG9Gaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=kw7RNeyGmGs - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa21uMmpLNGNnTjVSNVhCaEJleERWTG1oeG5sUXxBQ3Jtc0ttM1Z3ZTJ2b1BpcUg4bUM4ZUVoWjZBTF9HZ0RNa3BIbEY5cG12eXhOZ2lWS1RrMFhMd0x5T05wVVlrcnRERHlFeFNBTkRpcjBJOGdmT1pkeWxhS0dyVG9MWmdFY0Y0OHhxTG9qaElMalRIQV9iaVA3bw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=kw7RNeyGmGs - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWNTWEhNVlBzNHQtUy1ibHM4M1dud3Z2ZkZlZ3xBQ3Jtc0tuczZ2UEliRzBSTU05LWx6UXZuTnQtZGJlUFVac25Wa0NYS2xmM29vUUIwZ25sLVhRRVFraFFvYmthTzVmT1NCZEx5ZlNfNnYzcUt3c3ZOYThhcmpHZHUtVWpXNElQckQ3UWM1LXdQR1JhaU1nU2NtRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=kw7RNeyGmGs - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVc3RTBFeXdIejZ1dVNQNTBLZmdrNWpwcXB4UXxBQ3Jtc0tsTmF5NHE1TlU2Wl81dm10cHBaMU00UmlrMUI4WmxNa05raXJBWmxJOC1sRGtocE55aTB4MEIyN1VLdnZSY19Ca3pKQnRTLUUwMkdjMXRVOEVjd0hwZk1TLTRUQ2R5bnZ5aEVnQ2JUdWVORVdUaGkwaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=kw7RNeyGmGs - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEY3NHlsRWxySE9obnJpNnUzRWxqS2RfOWRYd3xBQ3Jtc0tuNC1OWm5CdkRGc2VCamZtc0dfVVFGbDR0eHBFTy1WXzlFQkVWWVZkN2xGODd5X0s5Ry1OQzBBZ3ZzOTZqVzFILTZpSy1NN3N6VWF3TnN6R0FWUmJ3M1c3T2JEZmNCOGdLbTYzZWZSQWxxX2w5a09scw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=kw7RNeyGmGs - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmVDZ1pXQUdoQ3psWWpiSzRha2Y1N09yUFNsZ3xBQ3Jtc0trSXdYNEZyZktVa19qMTMxckxpdXFKR083S0VfUk9kb2VsUlo1cVFJWWRmbkFLS2FNaFYwQl9HcWtZaGp6cVFBZXF4bDJVTk1ZRGxwUjdHREJyU1huaGh1T3NYRjEzRVVNZ1VZWkZkV1VTM3BaZEhUYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=kw7RNeyGmGs - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG5QZElxaXQ1UGtGcFk1R1g5S3JrU3AtWUJjUXxBQ3Jtc0tsWnhJVXpKdVJKWXliSDVZVkNuSzRQQ1RyaUFocW9ha3U0NnJ1T0Y3RFVxem1fVmZWcTM2bVQ4am9vbXpwbkk1cTV3REpYSUJPMzFFejlLM01vUHRneDJzSUJUbGdKTDdBbDd2SUtpdFhpck9XQmNoVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=kw7RNeyGmGs - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2twNnUzUEtwN3A3OFhoZWZ4R3dJbXFZRlE5UXxBQ3Jtc0ttTkNLZ1Q5T0E3VHJQMVJUa0oyVm10ajRWMHdtQ1hrbUY2NG5yeWE0TUlZSlQwdWQ2c3Z2d0FxN3ROYnVnSHNGU3E4NE9WNi0zQkdIOGhKUlBucEFwcGFzOFFXcjFGYzRuNW50RWJsc0lWWmduMlkycw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=kw7RNeyGmGs - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazdYQzltSDF1VnRId29aZnJhaXl2WUMyY25Xd3xBQ3Jtc0tsT0VBNUdySmNMcDFwZXRrMFZ3ajQtb3dsal8tVmZKODBoQWNYZnlpNzlaSEtxQlRWTHpzNm1rbzFmSE5HMURMdnlaZlh1M3RvMWlCeWRiUXFNM0RINnYzNk1OSlE3SlRhaGstZHVVbjY0T0dEeWN3OA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=kw7RNeyGmGs - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDNjWlV5ajB6OTY5dFhHU3BudkVQdVlGTzhOd3xBQ3Jtc0trNk1KZXJjUzBBTGNoWi11TnlQZm9MbmpaNzRuNVVlMDl3elBRNEdkTkRmU0FjU2tuRU16NERvdi1tM0FMQ216Z1pMU0oyVUwyVGQ1M19wNFZGTDJ4OWd2ZkpxRG9qa2pneVFyc2hrbUJESHpBNEo4RQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=kw7RNeyGmGs __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGROY3lsU2RwRHR6ZjZFSkRjWTdKSEp4d2RiUXxBQ3Jtc0tsbUdGcFV2TDNCMVM2NW1tc29LcmEwWmR1b1pSMHdtUGFEZ1dnNkhwbVNkYzRZV3VESllIeHMwdTAtR0VhcVR1eGtzZzU2a2JJc3lOOVQtbEdWYVJyRngzYmEwTnNXTVgySHpzQnVYaTJiUmxTWEZrZw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=kw7RNeyGmGs Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVhLdzAxemdGM3BMUVVEbVBWTl9fNWs5NDcxUXxBQ3Jtc0trUkFJRU1fOEZ5VTlpTEV5YnVReUpjR3VqdUE2U1p3MUs0UHE3MXh2Y1RQLXFnbkJiVkZMeXF6ck9JTEo1UkJMTTlJQ2wtN1RVclhFbERDTEJBNjNDR2haY0tPZjZqV0h4YVVqWVBxU1FJa1NMRXR5QQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=kw7RNeyGmGs ______________ Bài viết: HY LẠP – NƠI LỊCH SỬ HIỆN ĐẠI ĐƯỢC ĐỊNH HÌNH BỞI NỢ NẦN Được viết bởi: Văn Minh Phương Tây Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/HY-LAP-... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVhfQzFOM2daZ3lFaXYweHFnZ1MyTGd6eDJDZ3xBQ3Jtc0ttdm85b1d5d1p1UUdhWElzUm5LUm1ZUDFvbDQ5d1NhMW9jeVVEMUNUYmtTQVV3ak1scld1eG5zSEtqb2xwQndQVXlwWktSblJJbHhjMXg5S3dyWGJhbXFMMXlIYzRUbzB6SjAzaDFfUjFReUJHdy1SZw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FHY-LAP-NOI-LICH-SU-HIEN-DAI-DUOC-DINH-HINH-BOI-NO-NAN-wup&v=kw7RNeyGmGs ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Hikari ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

7m
Nov 23
MẠNG XÃ HỘI đang ĐẦU ĐỘC người lớn tuổi như thế nào? | Pha Lê | Quan điểm

Đừng quên ghé thăm tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXZ3RXZJR0ktTmptQTU0eU9YYlRSSHNjbGNld3xBQ3Jtc0tuYTU4MEllNUtvTDBHWk5UMDFzS0pEY1ZuRlZKNzVySlhvMURLVHBRSzhEa1NXTURneFZoeUNMUlZvMzBvU2pfdVRIeWhBTXZ5Ul85eUNCcEw2RWd1MzBmOUZYMU9oR1NtRTJEdm91djF0V0RuODUtYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=G4LCdsw9uLc __ Chúng ta đều biết rằng trẻ em sử dụng mạng xã hội quá nhiều thì dễ bị mất khả năng tập trung, dễ tiếp xúc với những văn hóa phẩm đồi trụy/phản xã hội, ảnh hưởng bởi những tư duy sai lệch, dễ cận thị, mất khả năng đánh giá tình huống thực, thiếu trải nghiệm, vân vân. Đó là một vài trong số hàng tá tác hại của việc sử dụng đồ công nghệ nói chung và mạng xã hội nói riêng lên trẻ em mà chúng ta nghe ra rả ngoài kia (mình tạm gọi đây là hiện tượng “ngộ độc mạng xã hội”). Nhưng bên cạnh trẻ em thì còn đó một đối tượng mà khi tiếp cận mạng xã hội quá nhiều cũng gây ra những tác hại không kém, thậm chí còn nguy hiểm hơn so với trẻ em đó là người cao tuổi. Vâng, các bạn không nhầm đâu, người cao tuổi khi lạm dụng những sản phẩm công nghệ còn nguy hiểm hơn trẻ em nhiều nữa là khác. Tại sao lại như vậy? Hãy cùng tìm hiểu qua những phân tích và chia sẻ cá nhân trong bài viết “Khi người lớn ngộ độc mạng xã hội” của tác giả Pha Lê được đăng trên website Spiderum nhé. __ Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkx1TEloQXpmOTFrMVUxMkdKZ2I2RHhUZGdoUXxBQ3Jtc0trLVhUWTlIMnBJSTFDRFdpVXhpRmFkeFFTZ1JSSXFwMk53bjEydWxGeWhiaFZJZW1rbEVEeE1RREdINUtMR2VXWjUzXzdzdGtFQ0VmamFFOWc2MkkyUGs4bzZWRDA2ZFVaSlk4SWJIaTR0b2dSbGU2MA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=G4LCdsw9uLc - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0huNnZtd3BmLTc0UVIzNGd0QWlXMUVTeE5sQXxBQ3Jtc0tudUVKbVRkTjJGNmprd0ZOSUM1cTljNFljWFZXSTZwN3B6bTNwM1lCVGxzZk10OHdxYldwY2J5eF9yNkhwMFVNNFRYQjRrZHdQSDl0TC1ETm81Q2lBSVlWQkpBTmtLUWtleVJiZUhnUE94UmctcTFBQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=G4LCdsw9uLc - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFc4T3BRa0RHbzVvQzRVWml3cW5LbS0zQUk5QXxBQ3Jtc0tuZjJYN05zb1I3LU1lclBUMUFoa2I1cU5SNGRCdmhfSE9rZWZZdUtTc21fNVRSWk0ybi1QbnJucDUyZmVjUG55M1p1RXhMR2lNU1V5dU5hQUlaWWNEb1h0TTVhU2FzUWVWU0g2c2l5aHRQWmg1NEdLaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=G4LCdsw9uLc - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG9pRGVFNEYwRjZvNkxLQjVjRVVCU3VHaTVFUXxBQ3Jtc0tsM2E0YjVQeTNZZEt4a3QyVjh0M25GSzVRZXkxYmxpenNtd2lEdGtuWE1rNzhyanBkb3g2cWgyLWVRSm1hTzVjaktXbjFrU1dZUS1US3pBVUtIdl8wNUY2YWFpc3NYNVNWaFZlWVh3Slk3UFJnVEhJNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=G4LCdsw9uLc - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazBUZVJpYkNHUldVdF9hNUFwS2VWcDNpc3NTUXxBQ3Jtc0tsdGFPZmJPS0wyX01xaDRCY0p1VXR4b1hRbmlISll3TjNHX2IzWnRmdE5ZeHRod2ZJazdBemhLRGdZOXF5NnMxTHFuVUdoWFFqblpIOUdVeVJCNl9FaFpXczlCRHB3cW9tQ1hSc0xPdTJ1a190M2o1aw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=G4LCdsw9uLc - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0ktZVZqR2JLY2Vwbnh4cUhKWGlfNDdsdTlmZ3xBQ3Jtc0tscG1JSTdRcWVfb1VKN19Cb3d0ODhSYTdMTDZfM0NPTXItQXpmUmpxU2tmX0gxeVFjZ0JKNUJPRjBGSndwaEtUeHR1OF9ENGV6dnNiVFJJVUI3aHBQVnRXZ0JHd1ZfbW5kM3RkRjJLc0Rsbms1aVA5VQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=G4LCdsw9uLc - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmVzMTNrd3Z6eWdybDljY0lwcHFabEFtX2tYZ3xBQ3Jtc0tsYUVBZDVJRVZUSzE1ajRVZWkzb201emZqaGE1NWw0ZVgzRko0Z0NIV2tHQXRnRHp5eTB3aV9zQlUzRmZrTktGbXF5UVo3bkhLNjEycmtYRlF2VU1MY0k4Zm5sWFFvc2VGb25mY2QxZE9yNERjWTR0QQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=G4LCdsw9uLc - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblB5dHpQSDN6aEZ1MnFtdWNzellYRUluV0I3d3xBQ3Jtc0tuWjhiUEQtWndRNVNrSUtxYlNtWnBiSlNMSDJwYmNrb1hCc1NsTnBsdF9lTmR1ZEhkMVFMb1A3WVFmWDJoX0hJbFBwN0ZsWE04b05fR2lXcDFVN0MxdDR4ZjNCM21qQXFFOW1tWWo1T05fTjJ2dU01MA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=G4LCdsw9uLc - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm9JdmI2TklGRzRrLURjSE5yd1Y5ajV2NkRxZ3xBQ3Jtc0tudXljTjRwOTZDdWc0cVVXbXJVMHlsTHc3V0F5ZmZuU2E5Nm1jcTRlWmY5OVZZa290OGJsa19ocFpZb0NnR1BWd2R5QjFUSi16enBCNThGcDhWMFM0UDdUSjUtd0RnR0ZZM19PUU4tUy1PQS1YWldKOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=G4LCdsw9uLc - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUJNTTVMRWR0SXE3cG9sUnB3YmktSkVJalF3Z3xBQ3Jtc0tuRWNYTjFteDBteTN1dG1RcWUzb2JkMWdOX0hWQTVCbHVKcllaZUFzbzJXNHlBZVAzVjNTS0xSNnItSGMxakhnOXJQTnZtMkZjVGxKaVFKLWxRMTJERk90TmcyNTNENnhXNURjSDZjaVBpZ0gxUmI1cw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=G4LCdsw9uLc - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjR5Qm16dHZqUWNpX0s5UlpKVGc3dE1MV1pGd3xBQ3Jtc0tsODRlMmVMUlQxX1FmOTRnYjlfRzVFZnh1bExFZ1Z4eDFZRC1pTkNrV1cyMGd2aTcySUVXOC05S19wTXd0ZGJpa1lDZExIWERoYWVyenVsUWlZcXVQd0QtMVlVLTZoVktfdXpsN1J4cVNIX2hwYTluZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=G4LCdsw9uLc - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXNCSFJBY3ZlMFlHQ0NZTkVQWjg1TGJLZHRSUXxBQ3Jtc0tsQjQyMFFYcTMxc196dzZtZU5fbDJQcTFzYVQ4ZVJabzVPOG03Y1BrdU5haExnQnBvRHRRWl85QVh3VUN0c19oZ1cwWURrVlVjUU1HM1VHcGdoQlRDU09WUHFvOWs4QWItcDhVRVI3Q0JlUW1iOGtCYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=G4LCdsw9uLc - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFQzSEdVN2tnT2lza1RuS2JtazBHZmh1QkZBUXxBQ3Jtc0tuNUJPaG01c21FdmlOU1Y2dDBDUy1MZU4zbWhwZDA3aXRPd0pmUU05MGpBWTJLNjY1aXAybDZ3eEtWY25sTzJ5TWc0R0JkN0d0VXR6NUI4cUN1NVdqRHFJYm82SWdmeTVOMmtJVEhkNC05M2N6dGxfNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=G4LCdsw9uLc - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1VaZFBRcUxUTWE4WXI4ekp1ZFV4aEhBNTdjUXxBQ3Jtc0ttY0RqTDR2ZlNodFRwOFdGVGRhVDFLaEMzMURrTmlpbWJ1VXJJYVdMODdLNEhGN2t4dzRGNkhWRGJ6N25zdXhObE1xbmkxRWpxMy1PaEpIR1lXZXh5ajNfYjVTNXVIN05ya1hDNkhWc3VjaEtEQTZvWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=G4LCdsw9uLc - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3hhN3B3V1QwTzZZNHpYSi1FWlVlYnVDUlFaUXxBQ3Jtc0ttUGQtNF9Yem9UdzJMOWk4NjZyUV9NNmlEcGdfNFk4bjBvckhVeEpnc3FwdENkZ0VHUFhuUzB3ZUNteTlSVlhOLVJZLXZaQW44S3FheU9PalBrNnRUMUg1R18zUFVCdjYydnlxVTZjdUNVdGlibXA4bw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=G4LCdsw9uLc __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE1kWmZOLVRZejNxR3lZV0F6dndXMkExTFNLUXxBQ3Jtc0tuRTJuWk15b2pvZ0YyOVBXU21ETnFKbVN6bE1pbnJEdDhmRDRxY0QzNFZ5TjM1cjNxNW9KakRKaWNCV1NhVVN6STNybWdtTFNONzRhcFZGVG5yMWExa0pyUG9fZ2RYamlTQ2gyZU9xRXRvWVBJTlVUbw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=G4LCdsw9uLc Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGxpS0VLOUl3Y2JOQnJDYlRrLUVZZzc3LVAxUXxBQ3Jtc0trMHBweUxEWXV4TjYzR1VJSzZ6RlQ0OXZRX2tqSkNOVFBCXzRBeF9OQW1SRDl4b0FvUjRRYnhlVW9oa29DajFXZ2kxNlFhVEFkdTNOYWVvSGJkenBjWkxEbkVoMWZtVC1wZjJnQmlVS2RYNDlPMUNnOA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=G4LCdsw9uLc ______________ Bài viết: KHI NGƯỜI LỚN NGỘ ĐỘC MẠNG XÃ HỘI Được viết bởi: Pha Lê Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/KHI-NGU... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUhvbUhpWS1PeUxYUzl3cVJ6WWpnNTZaYklzUXxBQ3Jtc0ttNkx0ZFpHa3RkaUZhNlZ6VlVhdHJMdU0zLWJzUjFLekgwdGZaY1IwaXctZE1vTm1LRXpVYU5DUmdqZmFuY2FkZDF3cGtqYUFUekphemVOOXNSMTVhSVVTTkRBNmVvLUhxUUhseklLalpMdUczajZUTQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FKHI-NGUOI-LON-NGO-DOC-MANG-XA-HOI-2gm1SufMrJa3&v=G4LCdsw9uLc ______________ Giọng đọc: Khánh Linh Editor: YOSHY ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

15m
Nov 23
FOMO (Hội chứng sợ bị bỏ lỡ): Nguyên nhân khiến các nhà đầu tư MẤT TIỀN | Anh Tuấn Vũ | Tiền tài

Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFctUEJwTnRRS1I4UDQ5b0lfQUxRU21hWWx0d3xBQ3Jtc0tuRS1mQk5xZnJMSUI0dnREdWI4cy16cnd3Ulpoc3hlTFBSeHR3bUNCeHJrbGM3V1BMVnVjUEJFYTZaejdRUDRrRlltS3hUSUh6MnBfRE9MVkJOeV9DRXNfRzluR24wOUg2TEYtczRHcmwxaUxsb2o2bw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=t_km0NbiLWs __ Hãy tưởng tượng hôm nay là tối thứ 6 và bạn có 1 deadline cần hoàn thành ngay trong tối nay. Tuy nhiên hôm nay là tối cuối tuần nên không có gì ngạc nhiên khi đám bạn của bạn chuẩn bị tụ họp với 1 buổi đi chơi cuối tuần và nhiều khả năng là sẽ kết thúc trước giao thừa. Bạn là 1 người kỷ luật và chắc chắn bạn sẽ chọn hoàn thành công việc chứ không phải vứt đó và đi chơi. Tuy nhiên hãy xem xét trải nghiệm làm việc của bạn sẽ diễn ra như thế nào nhé? Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ… được 5p, và tâm trí bạn bắt đầu xuất hiện những hình ảnh vui vẻ về cuộc đi chơi của đám bạn, sự lựa chọn mà đáng ra bạn có thể chọn trước đó thay vì ngồi đây. Quá trình tập trung của bạn bị xao nhãng, bạn lo lắng rằng: “mình có đang bỏ lỡ điều gì thú vị không”, “họ có đang vui vẻ khi mình không ở đó”, “hay là mình nên chọn đi chơi thay vì làm việc”. Và bùm, bạn đã rơi vào cạm bẫy tâm lý mang tên FOMO (Nỗi sợ bị bỏ rơi). Nhưng bạn cũng đừng quá lo vì bạn không phải người duy nhất, và hiệu ứng tâm lý này cực kỳ phổ biến nên chỉ cần bạn lên google chữ “FOMO” thôi là sẽ có gần 40 triệu kết quả tìm kiếm, bao gồm các bài báo của The New York Times , một vài ý kiến của Forbes, một số của các tạp chí tiếp thị đang cố gắng xác định xu hướng của hiệu ứng này và vô số blogger than thở về trải nghiệm FOMO của chính họ. Thực tế, ở bất kỳ lĩnh vực nào trong đời sống bạn cũng phải đối mặt với FOMO, tuy nhiên trong bài viết này mình sẽ nói sâu hơn về hiệu ứng này trong lĩnh vực đầu tư, về nguồn gốc, hệ quả và cách xử lý để giảm thiểu những tác động tiêu cực của nó lên kết quả đầu tư của bạn. Cùng bắt đầu nhé! __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/2q3x7O0fxv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXZWNjJLci1IVGNZVHg4R0ZMdmdSRHdoUXJHQXxBQ3Jtc0tsaVlxSVlfbXQ2dkV6Zmg3SktPdHV6R3JzOURqeTIxc2psT01iVGp1REJsX1dTdHpRcGpuTGdnMnVBM1l4RFVtckxRUUx3ZTFXZGFQbU53bkplX3Y3N3hNWmgwZWVZaUozWjJ3cFI2Z3h6V3FfTmd0Yw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F2q3x7O0fxv&v=t_km0NbiLWs Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjludzlPVExNSW1rbEJwNkhfUndnNU5IbjdPd3xBQ3Jtc0tuODZXTW4tMHZvWjNES25waklHUHZFVUthOGwxaHZ5bFZaZ1VCZ3ZyVkIxTUowclRzWEFGcnhiQ09aeFJKLXN1NkVkbm96cjRPbWlKUXZoUWg3dE9nNkN4YWxBTWs5OHE3SG1BZWF4SmZkdm9BSzVzZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=t_km0NbiLWs - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDNVVnk5RXdjLUI0eDl5cU5HTU95TlpzS2JSQXxBQ3Jtc0tsZUVnc3dlaWxZbjRtUjR0ekdUQ3laYVIzVDJJUlU5MExrLXFWTmtpSlpaVGVLa3lOamtBWlpMMzNXSlpvRUhaNno1TlZQQndKb3dFRHJrXzJ6R2UzUUswZlJ5SDJ2MDZTSkljajNvbkl1b25FbVpwcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=t_km0NbiLWs - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbktjSGdUdXRpLV91Nm0zV3ZCQzdUb0t4UWFZZ3xBQ3Jtc0ttcTAtUExIM3RyX3JmZFNnTTNNUkpyYnRRbDJScmZJVDkyaUpxbTc1YzI3RjFvUTlRSDBqZ2dkSXpDSFRNTDhpVmh4bkVnaHlkbEdVZTdhZzE0dkI0ckNZdVQ2YWZVUDVGMlhFT1NUcHlMRnUxLW9Paw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=t_km0NbiLWs - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDJzdWxteEt6WW9yMmc5cGJMQkc2aHJfdml3QXxBQ3Jtc0trZ2d6ZmhLdDI1Z0NrVGlRY2tGa2QxNWpMWl9CeVB6MWllTjlYcTloT1RXVURwYjhtdDdacVdQSXF6VGNYdW5YS09OXzhuR2pKLVhkUV82eEtkM2x6UW5majNBWlhjUzc1RE5ZY052SGNtRDFYNFExcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=t_km0NbiLWs - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnJEYlNncGxhNEwwbkxLQlFXdEFTclczaGtFZ3xBQ3Jtc0tsTnpINEFEZU5HNU5wdmsxMW14WmtuZEhYYktGS21WRnRfRk9pTVk0cTIxd1J3SGc3dV9GS2IySlUxdk5SYm03Y2FTNTRFM1c3dVRYblNrOTJvNFRmQ3c5M0Jvc2F0di1KVHo4cG40N25ldWdNS1QtWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=t_km0NbiLWs - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEN3TUF5RnE0RTJGdkpaaUpwa3d1dU9wa1Exd3xBQ3Jtc0tsSDkzRVItcW1WcjE1TXBqTXBiaFh0VFhZbGV0bFFTYXZMSjNOZU80NVlReG15UHI2ZF9laENkVzVIVlV4ZTFoaFhpMWwzVXVOQkk4NXJsOTFENUl2bnhHMmFuSG9SaHhXWEtJMGw1V1ZsakxFZkFvWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=t_km0NbiLWs - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTNBSGVKQ0N4dmVQbFlBb2NndVA4YVZQOTN3d3xBQ3Jtc0trejBEeV93XzItRXA0TThFMnBNOFlnOFBLNFcyTTM1RFpGOTB0YlJGQzA2SThtdGpxbVhsNGdMQTBXM1dMMFY4UzJVXzFHa3Y3NU43S2dxUFZCSDRaUEtTeTRLekRnT2FTdHVUeGdfaEozMXlNYmpFRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=t_km0NbiLWs - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazhhWUFNREJfWVdyWVZvWklWNE5VV1d2SjVId3xBQ3Jtc0tsN2ZtQUJFRDRxd0Nrb2g0N2VRLW41dGI1OVVTMUxza2UyVC1wUVVzQ3M5YnhHTzRwWmdkb0pXTUQzRHI2SmlDMF90emFVVHN2bnY3cDk4aE9XTWVOOU5ZUnhZdHQ3STVhU19CclJvTmpiTm5GdzNyOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=t_km0NbiLWs - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm5mUWRzcWswLXh6QUl0MWtGX1dSRi1pd2xjZ3xBQ3Jtc0tsMDcxWHlVUlpqZ29lbjkzRGYwd210VUt1YmxfMGRYOWxwQVlreWhhcW9ENUhHMkNzNTBUNEhqWWZZZlVtemlYd0Nab00yQkdDTktmRVBSdXlRSzYwTEoxRmVJRUFIaWd6LUxmbGoyZV9ZbUxaSHF2OA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=t_km0NbiLWs - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2pPenpCa0l5Q3ZWb09tOWlXMlp0NDM3djJNZ3xBQ3Jtc0tuNlQxa0lrLUhySWVSUThTWHRqbzVZTFg5ZjhUR29SMWd4OS1oZXMydTdNbUo3TkpqVWE1QnhMTTZ5UHpXUkVlOWp2QWxlbVRWWWRyd1ZSRjZ1Y1NYckpEQmdXRThhYTJQR29HZ3dhQWRFY09uV0Vpbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=t_km0NbiLWs - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGg0OUhwVThuTzdnWWZ3OW9ZcGVSc3Ytc1MyZ3xBQ3Jtc0tua0VzcmU4OFJNclVCck1YN1U1bUFjRktZT0lMaUIwVUhwZzE1cGI3dllVM3lobGpSckdXNFdoR3FMRjUzN1pyaGRHYVRjMldZYWk2QmlaMFZKN3NQSEpLNmFqdmtvVGg5VFlRaEY3bExERGx4YkpQQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=t_km0NbiLWs - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDhlWS1uR0g0NXNiM2pObW51bVhBWF9YZnFEQXxBQ3Jtc0trOVR6cVp2TGJBSHJ6R01ibHhvT1FOOUx6cXNqWFBHcVRMdGh6Rk1rUWMwUzRyQ0gzc0l0c0tKTWVFVEF6UzJhbFJDby1LTm9lalZLR2UwTndENHcxVlNLSXcxZWlWQjhreWRMdW5IaXJkMmZZRF9oWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=t_km0NbiLWs - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFdVblBNbHhsVGdvYVZkdXdDRWRWVG1JNG9Xd3xBQ3Jtc0trT19BNWR4ZnpkQTBNMFRsMWR4YUgyMVpjZXF2dnhZcUxGSVhKaExUX0VCdXhZMEpQX3RISXNTbGl4MmNOanhBMERlVDBtclZKVDZ4ZmhCZDBZRFZTV0xkeUNrSmZrbi1US1psRllMUUszeFNEa2Npaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=t_km0NbiLWs - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2VmdXc2NHVNcVBlZE1WU3Juc2dNX2xfY0FVd3xBQ3Jtc0tsU2hyd0d2ekZLMU9Wa0ZpVVpQYUN2bzN4TUFSSGNaN1Nxb0lCOFRiWUZwUF80R05kR0ZFc1lNLWVSbjg0aU9xRnlLejlIMXF4N1FQMlB5b3RnUHZOTTIxclBUWGxzQmFjSUZMOFJpZGU3X0ZxYXZ1OA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=t_km0NbiLWs - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0xCSlNmNTlYdElhVEZ6bHprMXpZMzdRVjZaQXxBQ3Jtc0trMVR6TC15eUJGRlFvTEhHTzNYLXJsZnltanBJbFRMdmwzNGpSeTYyQlBVUnFndF9aSTcxN0xKTlBhUnE5aWlQYzFVU1B5U1V4R213Ry1wRVJRbjNuS0lXdVlYaUJqTVBJYUZPU2RVMS1qcXFDaEllSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=t_km0NbiLWs __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk54alprVkZKTEYwc0hGNkFYM1dSdWZJSTFwQXxBQ3Jtc0tuaTI2R0d3R2hCZXd3alVQR0h6R21YNS14UlJ5OWJHcWRGdTZ0bVpIOTdQQzhLYnhLZFpjcGc2clBKVndnVUp5cG9uYjZGV2c0cUpBV0FfX1RwNjhUdkRpdGkweUFLbGtEdkxkUWozUUZNZ3hfUEJiaw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=t_km0NbiLWs Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUtQYVFkVnpDN0xDejYtSndPTFlTc3dVMlFGQXxBQ3Jtc0tsTS1KbWt0WTZXTm5WNXZ6RzV3UG5lS1Y0b2M2R3B1bVVoNDdFX1JwX1ZDaE56QjRYWWZoTFVaZUlWOGt2Y2tWUXpKSWI2eXdfOVBLMGFoLXJ0cG8ySXNEdzlERVlnQ0pSWExPaVJtNXRBeFZsUmw5cw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=t_km0NbiLWs ______________ Bài viết: FOMO - yếu tố khiến các Nhà đầu tư thua lỗ trên thị trường Được viết bởi:Anh Tuấn Vũ Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/FOMO-ye... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3dqWlNWZUF4aGVScTFPd1VNcFFnWEdHUmozQXxBQ3Jtc0tub3d0c0dkVHM2NFRyWHV4WFFRVldnTllRbEU1NTRDeURMbjNLVThJNWVxckJEejRwMHlrT1JQNlNZLVNOY2I5eDN1NW9YelR3UDRpbHhyV24xTmlQd0VvWFJiYnhoOEVnbEtzR0NCVjNVYlpEX21PUQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FFOMO-yeu-to-khien-cac-Nha-dau-tu-thua-lo-tren-thi-truong-8Wze3f9q3GRW&v=t_km0NbiLWs ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Pinkdot ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

14m
Nov 23
Vì sao nhiều dự định của bạn sẽ mãi mãi chỉ là dự định? | Nicolas Cole | Lối sống

Bản gốc bài viết này là trả lời của tác giả Nicolas Cole cho câu hỏi "What are the habits of highly successful people?" trên Quora. Bản gốc có thể được tìm thấy ở đây: https://www.quora.com/What-are-the-ha... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa01qaU5xYkVBam9zOUc2YWc2eERoUWhNTnVMQXxBQ3Jtc0tuZVpsRzRWazh0T0VJWkxCMDFGU0VBbFFlZnk4YnllU3JoY0VKcmJkRUpGRWszWUpKSENNT0gwMXdFdjl0VUhRY0RRSUJvQ2kxaTVKT0VsRS1CSnFHQ1NSQ3ZBUmthMkFvMnRFamx3MEJyVXEtVFJSbw&q=https%3A%2F%2Fwww.quora.com%2FWhat-are-the-habits-of-highly-successful-people%2Fanswer%2FNicolas-Cole-1%3Fsrid%3Dhfn2E&v=sD3To9P4MRY __ “Nói trước bước không qua” là một câu nói mà gần như người Việt nào cũng từng nghe qua. Chắc có lẽ vào thời điểm xem video này, bạn cũng đã từng có một vài trải nghiệm không mấy vui vẻ với những dự định hay mục tiêu của mình rồi đúng không? Đầu năm thì đăng lên Facebook bảo rằng tôi sẽ có một cơ thể săn chắc vào mùa hè, nhưng 6 tháng sau nhìn lại thì vẫn chưa lên được tí cơ nào. Hay bỏ tiền đăng ký một khóa học online nào đó, chụp màn hình khoe với đứa bạn. Bảo rằng tao sẽ học cái course này để làm việc A, việc B, việc C, nhưng quanh đi quẩn lại mãi vẫn chưa học xong. Tại sao chúng ta thường thất bại với những dự định của mình? __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUs4TU9HOUNmbTByaGhCbVRCU09RRWV4VmdFZ3xBQ3Jtc0ttTXI4VGR3LWRZUEpqdVE1WnoxMkNKQnEzMElmdmRSU3RvV3JoUjBvcnA3RDdtMXhSMVlMUTZCQ1VlektRcUxFQm41OHkyamkyUzczV2syOVppMzZtQVVQbDlqUHpTMU55REF5YmRkRXp5OFpnN3prWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=sD3To9P4MRY - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa29TSURvdzc3bW5WaDZlRUV1X1ZEZ1o2ZTNHd3xBQ3Jtc0trWDFlRm1qOHg3NDRrMjNXQlZHMGJaWnp4N2V6T3ExOWNpMWt1UVZtV0Z5eU1vbDFiSzhZRXZWU212QzlVSjRWaGJROGhtNnktZlVRUlFxdmZpYnR3LVRvcGx0ZjFRUWtBZy1fSDNORXdRb3JfeW1POA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=sD3To9P4MRY - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1gtX1JsbjE5Q0xBSTJGREJRcVF4X0ZxcmJ6d3xBQ3Jtc0ttS2tXaDhFRDN3dzgyYVJWLVl3OVN5VWFycm5US2t3ZDlRamVUd1NVUmFFQU9DeVBubENsT1hVMTVZajNFVVVwLTA5aXFuaGNjNFowTXpmZEhxbk1uXzJkbjhYeFJaekx3WVNHUE9jT3Y4RFUwMmllZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=sD3To9P4MRY - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmVnX2VORjV2MzZGNmlKVWVTWUV1VjVvZHRhQXxBQ3Jtc0tuT21uZnhBUWgzRW9ta3Vhc0doVkF6V2psbGpYMnV0UDdyQnAybmwxNTNFc2NXWWJGMkVTT0xkMDl6dG05cXhndDlTVUFyLXk0WDdZZjZDWm9ubXZXTnZiY2hwN0dLZF9UUlgtblp5NXNUY280UHE3WQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=sD3To9P4MRY - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2JTWk9YdzEtNXBHbkliaWZVeHZLdTdpMjQxd3xBQ3Jtc0tuZEl6bm5yRldaVUswdXVlZE1FSHNVR2lFb2dIaHd1WVRsNDZheDZvbEFwb2FpTjJWdENmRE9JcEFoOEttU2VvU09EZFlxUWdtZ2tGNkU0Rl9hZ2l4aDN0dVdxbFFDdTRkQ1FUbWgwZVNGeGMxbGNqSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=sD3To9P4MRY - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGlZVHVqN3lrS0dDWUxsVWJKQkFFazcyaURHQXxBQ3Jtc0tsdGdQNFZyTzdteDBMaFgxam4tWkxlQUliWkZIQVdLbjhXakVMbEtTU0FGM0ZUMWVDekk1VzIzWktuc3dXSDhHUExHX19fMkVxUDdweWlSdlZnZVhuMEgwTWFuSGdES1UxZXhQWmNkcFZtZDFaU3JFYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=sD3To9P4MRY - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDd4MHFaN3owZWsxVmlkS192a25ybmhhVHJBUXxBQ3Jtc0tsNk94X1VSajVScUNoY3hQU2tuUTg2VUVKcWVKY2pLMnRJdUxETm1xdGVudHo5T2Z2aURqUnlaREcyOG5DdHB4RlJWelRERmxVVktXRmNvQlZHSU9Wa0ZWZ3BodllnZ2pfLXV6R3lkWnFUNmxMVW5nZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=sD3To9P4MRY - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWUxYWVwVHlMVkJPX09PYU5LbW02NjRMMjVIQXxBQ3Jtc0trNEtDTEdKWkZtaGpTRUhHSmV3Y3RpM0I5ekJwNEJWWFljU09hVHhteEVUOWlpR1pheVlBa2pTRC0ya3hiVUpwdmhLa250UExCNzlzblphSElid3Y4ckZHVFYxMWdjS1JUdjZyMUZOY0s1QkRDTlBIRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=sD3To9P4MRY - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUl5b09BX2diUjlnb3FGb2VaNEJPeHhvbU1mUXxBQ3Jtc0trWDlzQnFocEgwVW5GMkZ2ZWF0SDh2cWFxU0h3RnpBOEV6Wkljd3hXc1pXLWdNc0xybndjZXBIZUE3MGw4R0ZweWk4ejNVV0FLbU9DdC16anVoYmluWlpaeGM4bjRIa1BmQ1U2RnZGZVFfdmNod0lNNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=sD3To9P4MRY - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkoxN0pyRG9MY1JDaFcyc2lQeWdmVGlCVlNJQXxBQ3Jtc0ttbW5yN2c0NVBSRUhMWllnUFFVM0RDQkExalZ2Y3RJLTlGRkJTZjdjX3hOMG1WVkhSeUhWbkhjMjVqTWoxMS1wT0tMZExTNGtRSWozY3RqNTdibEJERUstZmdPcnBmVTRYUkJxZGFnWkNKX2ZEeHQwWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=sD3To9P4MRY - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTY5NkRNV0dGalpSaFVPY2F5Qld2cU9PWVpJUXxBQ3Jtc0tsdWZ1N29ibzQ4MF9HTVM4YjdFUGdnb3ZsRDE4OWFsMzNJcjRPNFl6amxvY3R5M2F1TGtQaHhENVY3RjBKcVlzM3NRLWx2b0dJRXNBT0RTTElvNVp4aXFYUmVrLVNia2JsUG5fQTQtS2lfZmRRUTBPUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=sD3To9P4MRY - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblFNakRKeVNhMG41bkJzamhZSDNJb3JfUUZ0UXxBQ3Jtc0ttS1BtTXJfSktzTWpmaktkYzYxY0dEWlAzdnhJUGlyNFBUMm1CR3RiaGY5eGpYaTN2RTktTUNhTTFLMXdjaGVicWFCb3hLNFIwdndNUU9oQmJjdDJQeGZ5cGtrRTVjekVvVXJiTm9ST1VpTVd5QnpHQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=sD3To9P4MRY - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUVXQXI0TnpLVUlLenVsZTVnS2dxRWhYOG1lZ3xBQ3Jtc0tsNjdNaElmZzExYXI4WEtSYlFhdVZveVJnd0R3WDZLNkNPRnFOeXRoZkR3eDktc1djNzhEVzYzbFdlNllXSFdJX3J3Ti1qT2RBU2RtVFI0eW5kMlFiQkxKT1RfVnMzMVVnaTg5N04zb0RjeTludXlTRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=sD3To9P4MRY - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWlnLTBGdm9fM1RPazhZSVNIYmlSRVh3UFphQXxBQ3Jtc0tscUhFSzBRM19ZNkVUc3hSZ05zQTE0aWY1blVUbW1jNFJIRE1Bc1dMZ3FrTkE0SERibkxMTVNGbFAyLWpYTHlPaEdPM2FzOE1EU1dEWWd4cERnb01maHBBajRBVk15blFwc0l6VEpKODQ5OVVhakw4UQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=sD3To9P4MRY - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW5fWksxZy01UERpcWw5QmJ5d2dSYkhCUWQwQXxBQ3Jtc0tsU2hySEVuR25DbzJVNERyY2JiZ2QxQmZaYmlwYk9lMFhaZVljUUttdGd2ZGRqTzRUSTlKTVBoSmRJWkdsN1UzN0VXREJfcGxCQVh2TDFBNklMSHlxUGlHdUgyZ2V2b0tXbEN6cGdaVHRUX3hfVTR2bw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=sD3To9P4MRY __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnl6RC0yYXFGMEN4UTlmT3pwN1p4MXpkWnpQZ3xBQ3Jtc0ttTGktRVo3M0o2QUZ4cHA2c29QQnUzRFRNWVJZc2JoSWNyelMxNnVwU0tLTDFQV2RiS2RmNWlRQXpsd1loRzdqZjBBT3ZsMWNTSHpVeGg1Z1ktUm92UFJSVGIyNVFaUl9VdE9mYTNEbTh6bXJZTzJ2SQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=sD3To9P4MRY Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0dwMUxmMlZvb3R4QkFaRnpsa3RxTGVDSGhuQXxBQ3Jtc0trRUEwMjh0TmNpcHZ3Nnc3eHh2dkJuc24ySmZDb0ROQUhDUUdqRmVtclRLV0w4czZ5R0M0bU5GX2hzUk1vbzBZSjhDMThuUlEzX3ZBejZMTjBQbm1RUmN6T09YM203RHdfbWpwclBHYUNWMnJEUV9qaw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=sD3To9P4MRY ______________ Bài dịch: Vì sao nhiều dự định của bạn sẽ mãi mãi chỉ là dự định? Được dịch bởi: Viet Anh Tran Link bài dịch: https://spiderum.com/bai-dang/Vi-sao-... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHY0bGFXVmF6MzQxemRYT3pFWXBVRWpJMjJId3xBQ3Jtc0tuc2p1R0RTaElVZ0gwMkxUUlg1RkdTdXNVM1MtV2JLMFcxWXU5MGxJNk5Eb3NvNnIzTXlZSmRPTGZQOTltclBjMngwWmhoNTJoM0NZNjN4VkpjNEZxdF9fdnBBcUlYRGN3RlllOFVuQ3huMnFMb3pHcw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FVi-sao-nhieu-du-dinh-cua-ban-se-mai-mai-chi-la-du-dinh-6zt&v=sD3To9P4MRY Bài viết gốc: What are the habits of highly successful people? Tác giả: Nicolas Cole Link bài viết gốc: https://www.quora.com/What-are-the-ha... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkVCMWNIM0VIanFhTFJJTDJCRkFZM1lyRE5rd3xBQ3Jtc0ttSV9CQUpVVUdxNnMwOWNRZWZQZkU1bWJ1aTU0SUdZcjZkaU96elJaVFZMTjBpQTJMYzc4eXJfaWx0TkJua3dkbXUtQzYzX2twdDBIMGFTWU9jSmxDQXFLdzRmQ2E2eEE1OXh5Y1FiYmFFMDRpRDktdw&q=https%3A%2F%2Fwww.quora.com%2FWhat-are-the-habits-of-highly-successful-people%2Fanswer%2FNicolas-Cole-1%3Fsrid%3Dhfn2E&v=sD3To9P4MRY ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Nguyễn Sơn ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

9m
Nov 23
Sự tương đồng giữa 2 khái niệm "Quốc gia dân tộc" & "Tôn giáo vật tổ" | Tornad | Quan điểm

__ Nếu như đã là một khán giả hoặc độc giả quen thuộc của Spiderum, thì hẳn các bạn sẽ không quá xa lạ với tác giả Tornad cùng những chủ đề rất học thuật mà cũng tương đối… “nhạy cảm”. Một trong những chủ đề ưa thích của tác giả này chính là những bài viết liên quan tới chủ nghĩa dân tộc. Về chủ đề này, tác giả Tornad cũng đã có một loạt các bài viết liên quan như Lòng yêu nước là truyền thống tân tạo; Bóng đá là công cụ của chủ nghĩa dân tộc; và Chủ nghĩa dân tộc ẩm thực. Xuyên suốt những bài viết đó, có một ý mà tác giả Tornad đặc biệt nhấn mạnh là: “chủ nghĩa dân tộc rất tương đồng với tôn giáo”. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjh5MWk4dDE2eEpBcWhEbFkxSWNvdkh0cnRGUXxBQ3Jtc0tsT2dNcGlPU0NKTEZNR0tackJmQU91NHMybkN6RkNLb3pKVjNXN2NLMFFzUkRUb2daZmE5VEpXbzBCSldfdG50Tk11SVRqaDZkMDBMa2taOW8zeTB1Sm1Ba0VVV2t2RTkyNEtxd2pSak9YTml0ZFBwTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=DcaMpL7vwGQ - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0dXOVNsT3p1TnNYY0VyelFzT1FUbkZ0NjVDUXxBQ3Jtc0trUWdOZU5qV3VITVBNeHJpa2J5eFFaaFEzemd0V2tOZ0laY3NjYWZkc0FoWllCcllpa3RwWE5vVk11RElnUGJxZE5ScmJENG5aeHViUTFfZWFDYkN4ekpLM0R2Qm5ZXzF0bGtKdEdnTC1EUDJDSHRjVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=DcaMpL7vwGQ - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm9UbHBUdTRfQzNiVnBYUlFEOHNSTUU1QkVwZ3xBQ3Jtc0tsNzYxRXVwazNsLXdTM3VNZVVmMGdoZVJ1NDVjdXNXeU9iZ09QdlBjRi1xZ0hYVHF3MmUxdjVVc3JwR1lzY3NpMG5KTHYweHRmMi0tVHdRdzg2SUQxQ1JsalVjbGIwaV85NzlJeWgzck1kcmZvUjRDUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=DcaMpL7vwGQ - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbktHVWNoTWpsYlB6MTZnWVVfaWMtRWNZaTdad3xBQ3Jtc0tuYUI2WldwUlU3cHBPQ1FQTVN2c01pdzJBcWlkcG90OFk0TmRWT0dtQmFncnFZMzc2UF90WHJwTG1OQlgwRS1LcS1SbnhfUm5CSXVsNE1MeTF3S0dOTGJGbHlFUndab2E0M3hQd3lEcnpocVZyMkxWOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=DcaMpL7vwGQ - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazA4elM4UnVDakhPQlRRLURBWENBbk85R1dyUXxBQ3Jtc0trSTE3RVA2bFo2SlB3RFpZcFptcXhRS0VWVERFakFrNWMyeHo0bVhQdHhqdWdmcEt3Sl9vTEl2OW01N2Y3OUY5aDQ3azFoMDdGR2dpSWxhSkRhZjh6Q1kwRkp5Z3JzR0lNMEJzZTJqb0V0a2lRc0x6OA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=DcaMpL7vwGQ - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE96aWhVMEVkdDZrV3ZOZ1dwS1psYjAyelBTQXxBQ3Jtc0tsZ2MtVGJxdjlXZWFPVmsya0dGUFJUU25RazBLcklxV1B6TmlCQUlVQVNGR3NJd2g4cjMwVFk1NTQxZmQ3VDdxWnhTT1ZTdTlJRW5YQUdISW9qLV91ZDJueWlzNllaQkpEZFRUYWlvVUY5X3c0M19QVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=DcaMpL7vwGQ - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTR1dFBFQkFoYUNQT0JNcVlXLUZyN3YtZzM3d3xBQ3Jtc0tuOTFFZkk0SUZHSzRsOXNjMC1UVzV1bGdVejZDb0ZhN1FrZl9Mbmk0bnRGVGQ2UXliRXdDQmV2R2JRd3dwa0RidnVXRmVjNmR3UDBaaTF5ZVdJVFM0QlpIamdlbVdJcXNSNHZ0eFFDZnBxSEhlbDlqOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=DcaMpL7vwGQ - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFlRd090TTJwc1l5N2p4eWRmN3NxT09pYmlCQXxBQ3Jtc0traTYwMVVlWmJ0N3UxcHpmU1ZTWTFkbjlBeHVkYW1GRTFWSF9Wc2xXMFM0RWlaS0NHTG14QTFvaU1uMTF0bk85LXFMSGoySGpsSHlhaWlQektIclJXZHFvSGdkcDB2ODN2WWlmNFFTNkUtLV9YR2RlYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=DcaMpL7vwGQ - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVNLejdiTUVUYWFqYW42X25TTjdCT1Z2M2IzUXxBQ3Jtc0tsbGpoTGpzNWlKS3V5eDhLSTFvSkFFcVJjNHFVb1RURU1PM0t5YXFnUlBnTGoySzc1d05QRUpBODJ4VG5fLTlfekNQLW12UUdRSVJseXA3WnpJUnd0enAzYldkWWltekw1LV9CN1hjZm9HTWMzeG5CYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=DcaMpL7vwGQ - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHRiVEJ1aEJaaDRESDk2ZU16SngxVnFzblJwUXxBQ3Jtc0tsaDhJRXpVelJVenBYZ3B1cVhuQzRlUTZfV0JuRHBGM2pUaDF6NklaRkgzWUJpYVduNnh0T2lnaW5CRVBZVTNfbkV5YVRzTDdsMkszU0pTWlcxdFJQWWNvMkZsemdRdF9hOEZuZS1Sam9FVzRQMWpnUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=DcaMpL7vwGQ - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2Z1T2d0eDA2RjNxMFVHZlpGUU1XRmhJYUFNUXxBQ3Jtc0ttM1FCbVYtcnkyUUUtRUZBUmFoWXFWVG0xNXNiWHRtaHRoYjBQbHdjTFVhOE1kWEZpaGt3NkNVU2xQMm5oWXJCdGt3c2E1LWUxTDF2cUFoVE5tRFhMVDBBQWNoVzJDRV9lRE5Wa250TXdJYWdLU2dtaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=DcaMpL7vwGQ - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbU81aF82NmIzWUZ5clZLMGtoNDY0SjJBNDVZQXxBQ3Jtc0trMmJ3dzRUYmplbm56R1VYbDdDMElIZ2p4RkdxQ185VjRHSllCcm1ZVng3NkpjcVVObVhfcVdDejFvQjM0Y1lLM0YzYkYzWWJ4YU8xaU1QYUhsWTN6M3g0ZlVsZDUzNUxrRlFoc2hrV3ZnOWFPLW9OSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=DcaMpL7vwGQ - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXRSc0phVVk0dHM1OVlvZXJyNl9POFIyZFZYZ3xBQ3Jtc0tsX1ZJc0dLbjczd19WM0xhNEp3QTdlTjM1V2FNZGppeFd3amdkYXFGMy1KVmhCdG42WGxzUU5qaWR2QWJNX2tiWW13aENfdnhBcnMxaGVTaWlOXzhHbXFtM1hPNEJ5XzVfVHUyVUU0UHVKWW1vZUFHcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=DcaMpL7vwGQ - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2tYUWo4VDVaOGFkMzJJd1N5RHFjeEVpaG9OUXxBQ3Jtc0tuTGJTSThONFg4OG9PTVVzei1HMUFMeVlfd0VyU0M5RGNoM1ZSV1JuY1dkMVduMnNGLVQxUmpiNEp4Q2hQc1FKU19IYURrRVpkMUl0Vl9LandBMTNYcGxQek8xVTJzc0g4SF9QeW83ZnROeGpGdVlqNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=DcaMpL7vwGQ - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3pZWHo3QzJuR1FHRFZsVG5kNVFJMGhSQnMtQXxBQ3Jtc0tubVNlVjE1LUw0dFNyMnhtYkU4U1BNNzhDbElha1NzQnZYV1ZjS1l0d2R5aWVkTjhLdnA3ZU1FQzc3ZWFxNDk2UjhYaWFJTnkzdjRxTGRRVHZ5QWVvNEFfNFlyOThmZjI0WUgyTENxUlpMb1lvUzR0TQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=DcaMpL7vwGQ __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmNLQ3lNZkFFSVAwYzdmQkY1QVRZUkZYczF1d3xBQ3Jtc0tuSTJMZnYxb05vU3BKdFNzb0NXcklIazRobl9hYjZwekFHdkJXUmF5NnA5eG5WQlp1UEZOa3dEeTBnRlg1Q1hoTWhVUkpwUDlrZ0JkSmpBYl9KckpLNUpqcWYzR3ZhNnJ3UHpqdTBId2t1cmNqZTA4cw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=DcaMpL7vwGQ Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTdMSjk4RmREdTk0WFNfWVYwcVFPOHJNbWQ5d3xBQ3Jtc0tsdEx5VUhuQW5MRE12TzlZd1czcGxVdU16SUpjZG9GNDZwVDVSS3dNeENubGZwZ044ektVbEYtQmxoTnpXdTZyT3hMVVVfN05tVVBJRlFEX3lnYkFQRy03LTJRRXZtaWxTa2VFVC1XcnFERzlhb1JDYw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=DcaMpL7vwGQ ______________ Bài viết: Quốc gia dân tộc và sự tương đồng của nó với Tôn giáo vật tổ Được viết bởi: Tornad Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Quoc-gi... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblVYeHlUYUlZR2VoVGV0WldSSTk4QzlVRGhNQXxBQ3Jtc0tuSjBOUFNIU19QVVJKMFRrUzNpWHJGdlF1S3NMY0tsYmRsd2sySzdabElLZWFucGxYRXdpTDJHRGJ5U0k2UGY0ZjhOVkFCWlB5Yi1pWC1XOGh4NktGcnM3ekUyN3dYcjh4VE5FMlIwMjZZVHp4RlJiYw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FQuoc-gia-dan-toc-va-su-tuong-dong-cua-no-voi-Ton-giao-vat-to-JpbkhJYHhRrG&v=DcaMpL7vwGQ ______________ Giọng đọc: Pinkdto Editor: Nguyễn Sơn ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

19m
Nov 23
Cần CẢI THIỆN BẢN THÂN? Hãy áp dụng ngay QUY TẮC 5 GIỜ này! | Michael Simmons | Giáo dục

Nội dung video này này được dịch lại từ bài viết cùng tên trên Medium bởi user Chloey của Spiderum. Lưu ý, video đã lược bớt một vài đoạn trích vì thời lượng có hạn. Vì vậy hãy vào bài viết gốc đã được để link trong phần mô tả để theo dõi nội dung đầy đủ, cũng như để ủng hộ người dịch. Ba năm trước, tôi đặt ra thuật ngữ "Quy tắc 5 giờ" sau khi tiến hành một nghiên cứu về những người thành công và bận rộn nhất hành tinh. Tất cả những người này đều có một điểm chung: Họ cố tình dành ra ít nhất 5 giờ mỗi tuần để học. Kể từ đó, tôi đã trình bày Quy tắc 5 giờ cho hơn 5 triệu độc giả. Có tới hai lí do khiến tôi tiếp tục viết về nó: • Tôi tin rằng đó là cách thức then chốt mà ai cũng có thể áp dụng để đảm bảo một sự nghiệp thành công về dài. • Hầu hết mọi người đều không nghiêm túc thực hiện quy tắc này - điều mà đáng lẽ họ nên làm. Gần đây, tôi nhận ra Quy tắc 5 giờ không chỉ còn là một hình mẫu nữa. Nó gần như đã trở thành một quy tắc nền tảng trong thời đại tri thức ngày nay. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDJFN2JiaWhwOWJaR25IcHVPYnlNcWh2d2RaUXxBQ3Jtc0tsNWRSZ0o2MnRYSHJtLWFnaS1xdnR5c1NSVlA3VEdpSmdEOF9BTkNuU0Z2OUZPZldfUGw0dFB0UXZ4OUExUERkeFpjNGdZM01ZRFY1bkFoTVhDRVhBX3NRTzl0TzhEdDRlcU5mVTJLb1o0OFkyalFuSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=26V6Wo9AYw8 - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblNxSzNPclByQTNZZVQ4WlNCSm4xUDVWY2tqQXxBQ3Jtc0trYThPUkxtLXJ4QzJpejVTa3BvY2cza2N5aWxUbk4wbzE1a1M2WE93R2RDYURraFY0Rm1DUm9GOHowUExleGVkb0RnQ0lnemQ5WUNOT1lXaXhHTy0wUGMtWHBEY25RSUxOZTJ6ZG1EX0tUNHFLYzZXRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=26V6Wo9AYw8 - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmVNdE81RC1HYWNjTHU1aUVmRjBtb1J1NG4tQXxBQ3Jtc0tuS001VWN4Smw4UWZkdkhRN0JhMTA1a3RCYTVNZjU4Wmx1djVPX1lLdnMxYTU1Y0ZHcFlQS3daVXRvb2x4TlROU3hsWXFaalBpN2pwYTdTVFl3YzNua1hXUjUtYWtHc1g0M3RYMkZkMG5LLUd3Z1Z3Yw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=26V6Wo9AYw8 - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0FaTnVDV01ldFZHcF9XblV3NWoxSmRyNUFhd3xBQ3Jtc0trZXI3bVZsMkdhWU1MUzNVdFhWZy1PeU9RV21FMEdUc00xWGFHMmtTaEZyX0pWdUlfaEt0UWpKZTVKcWpFTTgwaHgwekRfU0pUODFRcDBWemJ4RHpHMEtpaE9FR05jVmphWmVFR1RhUnFvSTFqZ010SQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=26V6Wo9AYw8 - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDBJMURxcGZmSHdPcTg2YWkxcjd3dk1ZbF9fQXxBQ3Jtc0trVGhBMFktWHdEd2QyZFZaNUc0bjRodnhadGFCd2lYYlNWNkI2eTBWMmlSMGJRUGczaExwMEpVUDdaZ1M3cFgxNVh2d2ZyM1BzdnFWam83UEpTWTFOMFVRSzVZdlJ5VXRfRk43d0hSRjBJaFpqRWZhVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=26V6Wo9AYw8 - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW03bnoyMXpHWmwyMUVYSk1EaEpZRG5lU3hrZ3xBQ3Jtc0tsRExzZng0ZEVLNzFUdVJsLUdiRHZDQ3h0WVczYnlMdEY5YmFjM1VQTHYtUy1IZ1hFZDVwbE4tb21mNFh0QjBsTTBENDJWQU5YclhOaHhOSHNZTG9HV1F6TjN5eWw5eVo1cDBjLWRVRWVSYWtNeHcxYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=26V6Wo9AYw8 - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk1WTFdLX2RqN3VIdGw4Zjg2N0VTVXptTC1pQXxBQ3Jtc0tuRC1wX0dwenZtRlBJT2xpWlBKRS1TVURjaUR2QlFPOEo0aTVtd2ZKb3FtNGNRXzdKeGRqdDZ5b0M4ZVk1b3FZamU5RExXYThoWWNYYzItR3gxRGs0eGZGcDUxTzI5T1FPOGNEMHhORnEzaE9Gd1k3SQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=26V6Wo9AYw8 - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbW1YMlBPa3RNZ1ZxSUFtdVhrUkYtLXkyUDMwQXxBQ3Jtc0tsYlpGSndPRFpjNnczSlNHYUZVUGgzRlN2NnZLNk1ISGl0dGRYMzZyaFp5eEJmOGRlMUtodHA3MWYwbnV5Y0ttU2EwcDR5VEZKTDhWWmNockVCQnpJZWxoV01fSk9YQVctdWFzVndJbWlfaWZraGNMMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=26V6Wo9AYw8 - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk9RQ0hxbjFrNDlFWDJpc1FGM3RpZDkyblhfUXxBQ3Jtc0trOGpwMEhHQVcwQWFpQzdWc3pLOWhKa3ZBWDBHbmNLMUw4Z1pSejNSR3luaXBJZjlBMjY3UDl1N0hqOE1VTkZKRjBKaG1nZmlQTFZacGxtUjJBX2tqNGJDb3NNQU54UkNoLVRlTkF6eWgydGZOLUROYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=26V6Wo9AYw8 - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0tPLVdxQmV1ZlRCcHZkTjRpcHlpTldINkpxZ3xBQ3Jtc0tsSXRabk43UE9mN1h4OGRLZmVhVjhLbndlQWw0dk1FM1lJMGM2Qk9NYkZFY0o2RDloVHo1eEd0VFBoUjR5bldfOS04eXNDS3duOXAwaWdlSjV2RFpOSkJiQTl5UHBMWkp0cW5ienRSZ3ZXcXp2MW9ZSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=26V6Wo9AYw8 - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3g1UG1BQ2sxZHlQTUx5WGJjRFVXSDZqd0hWQXxBQ3Jtc0ttXzZ6TUF5QWpGZkhWMENWT1RqVmdsRXlTQnh4TTlYUGViZG5GTjN3Nk9JR0RRRmd3M2YyQnR3cUxjdUxla1dsTjZDcHdZTUhGZlo5c1hFSk5JSEdjUGVJUVEzT1ZnODRSaElERGFLVl9oVEd5dVNOdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=26V6Wo9AYw8 - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3Rtdi04VjQtYTBvSk9kd2xreVJzemE3UGo0Z3xBQ3Jtc0tsR3VyMUYzQmZnNEpoQmxrX01zVzE0MjAySWxjWjdSOHlWQ2ZITnBxSWVIYmJPVVZTWW1OaTBxb0ZkZDVwa04zejk5VmtoajIzMFdXNU9NSEdEX3U4VjlYVUtUQzhrV0hwVUVIeWRqZGRtSFFBVVFRTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=26V6Wo9AYw8 - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFREZTNZaURzZzhwbTVBOFVqY2hYSFNLUG5PUXxBQ3Jtc0trY3h3UlNmYjF5bERaYUVNb2Y0cXdhTlNTbllPQ3FEeUVTQU9rbU53Y29IcnE2bWlxV1JUX3FLRmdNRzNlazNtZ3dTdkZxc2dXN010NUhmcmlmc3ZTTzIxMXpMUm11RDNTMnVRTjdYSkJ3MmFvdVNCdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=26V6Wo9AYw8 - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3N3WXRTaDVpOE9CSUoyNnNzaWJxSFpoZk5YQXxBQ3Jtc0ttRWpCMEx3WnNVVFZ4U1lBenRwdTdrU01lbmdxRDBXb19LNDdMMDJXZE9OSk9PdXRzcXhjTjBiZGgwNC0zd21qT3ZfWThIUmpVY0RwdVFUUGNSbDlxcml6alNNS09iRHF5TUJBdFl0UjB4c0RIWDBjTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=26V6Wo9AYw8 - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjJ1Ty04bjExWERsNkRuT2ZKaXowZ2dxOWswUXxBQ3Jtc0trRWlNSTljWEE1dzZrMGw2TUZXQ3pIUFR1ZHdoVHVwSkloMGxaNFU3WW5vMWk1ZHY0a2hKRHZSZHYybHM3bWJ0NjlVWnQzZXB6bFZCd0hZZ3BfX1lrWFB6R09qZVRWTDBrTGY5N0laNEQwWGdZWUM0bw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=26V6Wo9AYw8 __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDhYZ0RvMGNjSjVSTEZfaDB1NE1PR2IyZ1BSUXxBQ3Jtc0ttTEF5bDFXN2U5dzhqbC1peGdBWDlJVVZPNG9MMDJxMGFoRW5hOV9OazFBM3ItcXdTLWlyVkxXMXN1M2hMbklEV011b0RCcHNBdGp1Ym9oTENlbThwcXZWS2hCTS1kSG0wVFhiSXdDUlhuSzV4RWhaSQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=26V6Wo9AYw8 Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnNUV2NaOUR1NHBVVE1fYkNNT2hBUG5KOXo1QXxBQ3Jtc0traFNyM2htbVZfZjVXVGVDZU1YUW5DQ1RmdVp1bm9DNGg0MmhoYVF1TXlIUi1QRWNtTkY1eVZOZ0N4RGd1d21qNE95NWpNNE03VWRLVURnY001dzFfcEZSV2pTVlhnczQ3UW9KdklMWGp3Mjh4emdFaw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=26V6Wo9AYw8 ______________ Bài viết: Phép toán đằng sau Quy tắc 5 giờ: Lí do bạn cần học 1 giờ mỗi ngày chỉ để không bị bỏ lại đằng sau Được viết bởi: Michael Simmons Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Phep-to... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblhxZmZYU2ZqUGRsUmwwSWhIRW96U0tBQzlZQXxBQ3Jtc0ttTGlJUVM5dWZlY3Bkdl9fYzVsbVJvMnkxOW52MS1HRzI1X3RIWDFBTzVuZWNQRDR3d1JFM0lLOWlRS0JXckNzZExub0lCZzNVby1ETEVNUHR1eHN0SncyTlUyb3lrS25MS21Oc0t5ZzFDNGVia0lhVQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FPhep-toan-dang-sau-Quy-tac-5-gio-Li-do-ban-can-hoc-1-gio-moi-ngay-chi-de-khong-bi-bo-lai-dang-sau-lji&v=26V6Wo9AYw8 ______________ Giọng đọc: Khánh Linh Editor: YOSHY ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

14m
Nov 23
Chủ Nghĩa Khắc Kỷ đã ra đời, lụi tàn & tái sinh như thế nào?

Mã SPIDOLFAN giảm 10k cho mọi đơn hàng trên nhà sách Spiderum trên SHOPEE: https://shope.ee/qHplgPj4W https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUZkNU9IcVdRM3JKWEJPbDJWV01wZWZvQXdwQXxBQ3Jtc0tuWHgzbW5xOE5Da2NzY014bFcwd0VlbTBmVERULWpMNWZsekdVYmlsR3dUN2lkV2xtbnA5Ym1wcE15SXdUQ1o2RHAzb0xtQXU1alEtQk9RUUJxYVdob0tRMmVzN3N0Y2kyLVJ5YjRuTm55ajVvczdtTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FqHplgPj4W&v=6n3z-_s6OJs _ Bạn chắc đã nghe về chủ nghĩa Khắc Kỷ - một trường phái triết học cổ đại có ảnh hưởng sâu rộng tới văn hóa Hy Lạp, La Mã và cả thời hiện đại. Nhưng liệu bạn có biết được câu chuyện đằng sau sự hình thành, phát triển và sụp đổ của nó? Từ một ý tưởng mang tính cách mạng của triết gia Zeno, chủ nghĩa Khắc Kỷ đã nhanh chóng chinh phục giới trí thức và cả giới cầm quyền La Mã. Nhưng rồi nó cũng dần rơi vào quên lãng. __ Các đầu sách: Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: ttps://shope.ee/AURO9YQc3A Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXJueFl2VlZEOTFFQ0xPV0d1SFhQYkQ2MXZQd3xBQ3Jtc0trNDFBSXg4anllTl95Z2FBeXR4Q1lJVXdTZW1PQ09TUG16VEhIcl9ac3RSNHBHTkRsSzdwWWVQWTdGN2ljcjNHNTQwQVF1MFVJVkdwVjZZbmZoV2FHVTFhVkVrRlpfaWMtZHk1ZWk4T2tibnlhajFRVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=6n3z-_s6OJs Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbklYSFhfQlNuSHVVYUlVQW9OYnpQYlZVZDJxUXxBQ3Jtc0tsLTdudHBXVGlHSHZHRmtSRFd5RGEzVXVGWWE4dXJNVFE0YUhnbUg0TmpFZ0F1eHNUNENPOFZMVHlWaU44LUJ5bFV2a2JsbTI4OXU5OGh3bXVzMVJHaFRIWERmdkltWmVLaGY3MExpeklKeEgtN3htcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=6n3z-_s6OJs Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDRzeWJiMy10OG8zMUVYM0JLaGs0NU5zdW9yd3xBQ3Jtc0tsTFpIZDljZkZYMzVhaVpZQU0wV01uZDNteG5HTVpoSnh4WWEwYW83aFJoQkxhVng5M0dTSkZTeVJBMmFPSDZEMTV0b3FnSzZNQ1Fra3F1a1VOT05XZkFidlNvc0ZBMU5wUWpaQkROTUV3djU1Rll3QQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=6n3z-_s6OJs Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3ZzZ3AwXzc4b3JTV2JiSUt1ZEVoaEtvR3NDZ3xBQ3Jtc0tteDkyTG1DeHUtZjBhZnBscUJPTzQ2M2VDeExldl9LdmFoUlBHM2RFQVkwMTY5TXZPajBJcG1aWW96alpmUC0wN2ZvdHEtM0J2OWN5c29aWW1NeFpqWXlBcHU1ZUNnYkhyS25WSzBlYWdlM2NMd3lKWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=6n3z-_s6OJs Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3FFR0NPOGdyR3JOTGxFalZZQjdEeTFCenFRZ3xBQ3Jtc0tuQXI5UzF3WnI3MU56c003aEIzTWZpUEhtb01tWEhFX1ZmVnpNc3puNWJtMHFLdzhobXROYURFT29yMXJEUHQxeVRtODNRMmtkNEZsSF85QTBSNDk5QUNuMGY5VThUVE1tdUlJLS1zLUZlQThSeFdTQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=6n3z-_s6OJs Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2kzSlNQN3RNLTQxZXVQTW5telN3Nkx3dUQ1UXxBQ3Jtc0tsMzNUR3l4TGFwM0E1Wnd6ejdRTFZ6WWFPNmxRZG5Bd3JuM0RHbGxiTWxraU4zdWktQjE0azBPRFhtYkxabzFNZkNCRVA5d2VLbkc2YmVSQkVxOEt4bXcyWFZLOENBbFRuMHZJYlUtQ1RVZGVkTDlISQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=6n3z-_s6OJs DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnJ5YVBydDFqVXdPSkVDT1RmcmhRWG8zaktaZ3xBQ3Jtc0tuTnhIR1pxR2VMQWdyRlJpdUk2bGFWUko3RDJyNU1UcDFsUlNfNFVtOTVkWjkxVjU4Q2FIa3BsaXlobHVrVmtnY2pxVUpsbXNUOG00Y2x1YjZWNXZ3S3BFSGowNmVGMERuU1NrMXNtTXNGUV9WdDBENA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=6n3z-_s6OJs Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVRLNHRrcl9jQ2VhRW4wdFFidU1CYXFoMWNoQXxBQ3Jtc0tsZUVyY2k0SDkxSGtFYk9QNUNZVVo4WFpqc2FjeldXQktoOTlBR01feU5iOGFYbjFnU3pPazJYcnVvWHhHODRuQmdxTktNeUs3dEJKdlZxM2w2TUJvaFcwN3JnSGctVDZGNjk4Z2FoQl9qQjJSYVpXRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=6n3z-_s6OJs Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblJqcE5FU2ZFWGdnVHBocWdNN0djZ0syZUEzd3xBQ3Jtc0tuazJJa1AyelREQjBwTE91V05hVmpzQ25LWFlyZHp6SW1UN1pJNmw4Nzc4QVVxLU92cmtlZkt4TllyeGFhb0M4dkFEcTk2TUwweG1JN0F0NGZKUUQ5aTNORWVRblJMMjdxeEx0WkRfa2gtN2JqYmpVWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=6n3z-_s6OJs Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjZXYnhlWEhmV3lfTXBoc29FYmtMTUhpR0tGd3xBQ3Jtc0trUUVYRWVGWHN5S01FQ05aYWxZWTZFeGVTRWMzU2N6UnU1N2x5TC1feUd2N3J1WEJ6NWFFbXJvQXRINUh5TnlyTTVyRHkxbDNKTGNoYlcybDlOSFNwT0hNX2p6ZzJ2OS1raEF3eFBlQkVVR2lKamVkbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=6n3z-_s6OJs Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmwxTzRXbTV1cDh4ZUhzMDVJNHVvblJ2SlRId3xBQ3Jtc0trVzNSVWxRNUt1QmsySE9pZmZHcGlmR3FyZGdkcEwyTUFxUW1TcUZmVlNRN3lFZWxoNGZ2UVJ0R3JhUVo5NnU3bFZQeGVIcXJlR0JhNUF1TDJHNHlxdzBDUjliaXZrdFVmXzBhWTAweUNuWkJNQUViQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=6n3z-_s6OJs Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUdtVW0zQXpaTW9EcXI2T0NmMnhHZGZDcTNWQXxBQ3Jtc0tuRlhKNEpkRmFVWm9aTVNJeFdDNHRRSUFEcDRRYXV4RFlGcGJwNHJtUFd4MXBDT3ZOZ0szbmZfMGp3WHc5OWVnazZscGFPSFdkMG0xWlE5WHlYTzA2elQzcWV4dUNlOHdzaG5jX1A2ZTBGNU5vQjBSMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=6n3z-_s6OJs Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUpab2R0U0xsQjUzUnc0b0p5UE9TTzNKSUxMQXxBQ3Jtc0tsQ0dkZDBESGQyTVNadjEtVnVNdVFfeEFvVVMxMVZfSmJ4NnJaTEpRbFVwbnJXUHpOUEdWbkxGdE4wOUxtR3hiY3ByalFBNnRmQjlIdlF1V1g2MDh1VG01M1FFVkI5YzBQUUlRMnZpVlRrblk2UTZTRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=6n3z-_s6OJs Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUpMVFY1Q3h3aUxmMHhJUGx0dlJldFFXbVV2Z3xBQ3Jtc0trMWJyaWplSm9ROERab3Y0eElDOXE0V3FoVmRCenlwWENNOXFWeGhTdFZfZ1BKMzMxZlhONy1TbmwzZ1NHV2dvc1RoN0psOWJIcDNhWjZTQnAxRVl2UFFtSEJBQktKNTczVVpYdzdjVklIRUFfb2RoUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=6n3z-_s6OJs __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblJNUzhwMExrLXlYbDd4OHRZbFRvN0Nmdm9DZ3xBQ3Jtc0ttOWZ0Vzg3blRlOVRqZmF6dnZWMFdpamRwNmJMaDFNZElzVkxFR2t2RXh4Qndsb0kyVlBTMzdBZ1I0c2o5VTdzUDlTRThGSlF3MUpLNkJvVERWbmpqMnhKUDNPbV9fN2RKZ1F2ODFYanlnc0FWU3plcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=6n3z-_s6OJs Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDY2clh1X0pQT3lwZFNyTTlCQjUtSWJocUlZZ3xBQ3Jtc0ttVmM1ejl4bUcwYVdEWG5jSmJvSjhLRDdEb0VKOUc3Vms3TjJtbEt5S0g5X1ZwWEZoVkxQNlFsQU9TU3NqUTZuNm96bWNQcEFoNURncjNJTTZkSzRiUUtyVDlNamNsZXhSRFBERzVETS1ZN3hTS1Y1NA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=6n3z-_s6OJs ______________ Bài viết: Sự ra đời, chết đi và tái sinh của Chủ Nghĩa Khắc Kỷ ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Pinkdot ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

16m
Nov 23
ARGENTINA đã NGHÈO HOÁ cả đất nước như thế nào? | Văn Minh Phương Tây | Thế giới

Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkZMM1VMU2pRSmdLa0paUjRLaEc3VEtsUnVrd3xBQ3Jtc0tuUHRQZWpnd0tTMUtpcG5yd0R2SmhXbjBZcFFRUVU1RF9lRTVVd2E3cGIxNkg2TlZEZkV3TjhkQmZXdEhUMUdXM2wteE5zQ1ZzV251VTU2WEJJUWh5elhkZkFob1FyaUdLc0dkM3M0ZHFTMkxiZFduVQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=JA0oZlIk15o Vào đầu thế kỉ XX, Argentina là quốc gia phát triển hàng đầu Nam Mỹ và được rất nhiều nhà quan sát kì vọng là cường quốc tương lai của khu vực và thế giới. Vậy mà hơn 100 năm sau, quốc gia này lại được biết đến như là một quốc gia đang phát triển, thường xuyên chìm trong các cuộc đảo chính, tham nhũng và bất ổn chính trị, và người ta chủ yếu nhớ tới nước này qua các siêu sao bóng đá. Vậy chuyện gì đã xảy ra cho đất nước này, biến nó từ một nước thuộc “Thế giới thứ Nhất” trở thành nước thuộc “Thế giới thứ Ba”? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết “Argentina – câu chuyện về một quốc gia ‘hóa nghèo thành công’” của tác giả Văn Minh Phương Tây được đăng trên website Spiderum nhé. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFRvZVVKaDRQbktsU3dLemNNQUcwclR4TXlEZ3xBQ3Jtc0trdmtZVzFkRzdoWEpRZ1U1aTQxcGFMelZqNXlQZTIzbFpkVGhvOTlRWVF6R21SYXMyUGgzTktqSXBOWGlmb200Y3hqX0RPc0haV2drS1hFb3BYdjE5TXhVQVN4LUdxOUw2dkROVmwzM3lPWWRmU2hMbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=JA0oZlIk15o - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbC1YcndZNUExbGFCci1OaFZKMDJCaHZXQjNMd3xBQ3Jtc0tuS2lrcDV1WWN2UEhEcVY5ZklVQkJEZklOLWktWTUwelBqZkVYTXN3ZXBuUk9qSUN1Tm5ZSy1wQUxabkg4VXpVQjVsSUdRYzFYVFJwMEczZXZOenBKWGZHVkRXQms1bWpnYTBwbGplNEE2WWZiRzVkQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=JA0oZlIk15o - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHVQOWZZMWVUcUFfN2N2Y1lyWVNhYS1keUx0QXxBQ3Jtc0ttZlVBWHg0dE1STGluR1cxVlFnU3otdG01SzJBZFlYT3RsMUExbnFDSEJzNzdWRWlnZ1ZZblF4YjNudzlKbHYtWDNFNUd3TFA3ZzFKNEotT3R2OC1jTW1LZUJfUTJDT1VJVkJ2bWQwUWRqMFdxeDZvWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=JA0oZlIk15o - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazllS3hoSTFrN1ZfcDBDZGwtVmFBTHM3S3ozd3xBQ3Jtc0tuZC1NMHdFMlVsMEJNZEpSenZFQXIycDVqWWFnYThlZ1p6bktNVzduZmVwRkhJMTdGYUkwZVNJeTU1MjMtRmZTdGk5WVM3Znhkdkw0Q2VhUzRKb053SWphNHA2VTJ2UW9aSEhfVTJMVk93b1UtODdfMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=JA0oZlIk15o - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3pvaUFsMkQ1aUhJdG5TQkVfMW5mak45VGRFQXxBQ3Jtc0tsRk52NkRNVDhEOXFqZkkza1E2eUh5SDhsSFpPdk1WSFZ0THZuRE5lWEY2S3o1d3pNbjV1LUtMbFV2dXBZbG13LWMzcllCS2xFVG55M1VUdFVLYlhjYTB3T0pzZ1RzaHJMRG9VZlNtakwyLTAza0xrZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=JA0oZlIk15o - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDlWSDhtX1pqck56THluYXpmYUdGOVZ1eEVNZ3xBQ3Jtc0tuMHN6VGxUVmtlMTcxN3F6TjFoLURZcHhhN1NDTS1CZGxwM3ZJQU1DMnJFR3BfaGRoTFVjTVBNN2RDWUhFS0l3R21XMmFIUDdHMUlSUjdFLXBkSVBNMGV1aS1xT2RsLXVSdlZJTnpWWjNSVW1MaThyYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=JA0oZlIk15o - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0dRWGxxakpKdzB3SG1PblJzOHpjN3ctamtVUXxBQ3Jtc0tsN0lwdk9LWWFfa1RRT0QwUkxCS2hCT2NGMVVLYW9BZk4xdmFzLW4xV0xOUk5lRk41ckJCRHlUWDVyMWJMdWFadDZZbE9KOHFDWWpzcnlQRl9fbzNudkFrMEZJSlRzVWd3R3lDWGRPSDNiLXUtc2NOaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=JA0oZlIk15o - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEU4TGgtVDN4bTkwMXBDc0JYRnFLa0g0SDhnd3xBQ3Jtc0tsREo0Vk4xalM3R3M0NUhKTlNaMzhqSG1CX3gzakpaOGh1M2VqaUR2ZlppRllDYXhmcjVLYXJRQlQyTWU5bDEyTGNkRXQtR2xEQ29DYjlfbTdBVVptbXEwRXVDa2FzZ0F5bXBtX0VRM2lJRVludEQ2RQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=JA0oZlIk15o - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUNIWVFqRkpQUWZPX0M5RWk1LVEydXA2aWhTZ3xBQ3Jtc0tteXVwTHF0ZEllM1ZwNGhoUHVpRjY0ZnNTcVotMWRCcGpPN2lPekVvdU9NNEhQYzJINHQ2UXpjQlpNeFBwZkh5N0Vfd1JQRFpqWFdlOUMtdlJwQnVLUC11VjJTZnNxcHA5VV83V2dyUEhydFVqMTJJOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=JA0oZlIk15o - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkJENGF3eWwzYXJmbUVZQnk4VWo5SVpGUFlsd3xBQ3Jtc0tram1VaVBZVUt3V3JydFpwMW9lak5oeThiTTJFYkFzaVdXenFfZVVtbmpCaFloa2tyRWpfVlpMNGxKVDhLTC12ZF9BX0ZlWnlPRjMyaWw5OXJFYm9UVk42czdnUW9aYnVKZGJTeG13TTUyTk1XMmpCSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=JA0oZlIk15o - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0ZaR204NzRnZmxDLWFveDA5a2NaODBucGZsUXxBQ3Jtc0ttZWlCdDhMVWEzemw4Y3V3Q3F3eGQxLWFCVk9WbmtJOWFtaVhtYUszdXA5bERFdXpvd1FkZ21qdFVhRjZ4YzBGVS1RODlQaDQ3RUpkOHRHUE5COHlPd181R2FybnlhM0VBdnVubFA1VGJVQ2VQLXl3NA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=JA0oZlIk15o - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmxwVlNCc3NpTVZJSDNlREc5R0diNU5ZVEZfUXxBQ3Jtc0trZ0hRZ3hGc3FWT21SSWo4cXhTMzkzT2s5ZjcxVkZQTHVjdEZsaTVhYk1fX04zN0tpTWxuS0UwaS1oOVZRdFdhZWhXS2stLTB0LWt5YmVFbVNubDlMQlFCTkZaaF9qZGpqSE16VTRuM01xYTlNd2docw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=JA0oZlIk15o - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmxKaC0ySmZ6Y2c0NDl6d2FGdHEzN1dZSVRkd3xBQ3Jtc0trM3NhT1Y0Vk03UzBCR1NxcmY1X1ZLLWxJQjdZRGY1TGRLd2ZiS00tbDNzYjhhMjVpRm9VMXIydTcxS1c1eUp5ZC1RVmxOLVp6RWhSb2tvS2RBdjBiTVBFU1JYd3JHeTItRFpFNWxkSVI2aUVhdjZlSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=JA0oZlIk15o - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE1YeGloVG90M1hXd0o5ZXF1WXh5RXQ4MjBhUXxBQ3Jtc0tuU2N1MXVGRXZMeHRmaWFnX1hYbGFZd3hGLWF0WHIwSDJZY0V2eVItalh6R1pWZVh0VTRfN0Q4c3JmMUwyUlp2d0preUdJQzE5by1ObWdRS2dGY3luMjRrdllkM0hWejlPd3N3aE1EMWJtVHgxbjVIbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=JA0oZlIk15o - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0QyaFRELWNGemtvSG5YSHg0R0ZReS1hQWYwUXxBQ3Jtc0tubkVaVzBIbXIwbV9IakhWUGRuamZBaDcwc0lneTZVZzY4SGlDLW9lSUNsekdJTV9GbWszbERUWnB1OTNKMWljQzB4MElVd2pJV05NSzI5MzZKMzVya1EtLW90Ni1UX21QeDVraG9KaTAzU09abmxnSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=JA0oZlIk15o __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazRMN21obkpmUVhac1RueENvYVZ5MVFHZG42Z3xBQ3Jtc0trR0ZaZzRzYmdfbFItZThFSGR0VGhKWDJGQ1QzQnpiV2lqTDE5RDUyOGtuYU4ybk1LYXlzTDFxeWw5LWNRV3d4dFp2WDRJMmgzQlk2T0RFWDduMTd1UVFnbFY2RXJGcENJeEpDdVRWUnNLOTFKTUJ5SQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=JA0oZlIk15o Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbU5SVGNlZGpfdVhpQlJKakUzamZnQUMwOFEtQXxBQ3Jtc0trQ2hqTjJJRXJNbDdzc0w2TnFGT29sU3JRc2dIeEFRYkRycjRHT2UwQU1sQkxKZVFTWVNYVnhhZkV2Z2RQTkJvV09ZMXhmNGRkbER3c25kdmVBbHNKMnFsem9Xc1BZWENJNHNQeGw0Yzg0M0QyeHRzOA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=JA0oZlIk15o ______________ Bài viết: Argentina – câu chuyện về một quốc gia “hóa nghèo thành công” Được viết bởi: Văn Minh Phương Tây Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Argenti... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazRta1hORXo5UVJ0b1RhNnNTR2JYNnVhYmRqd3xBQ3Jtc0ttS0JILWRkdVRIZTdWdG5iWlItQ0l5TzctUWFKSHJkUG9EYlFON2l0elU2b1Z6TWo3ZVJCZGxzWVhaTjAwb053X3RHRHZsbWxHMTZma0prb2EzdUJXUVh6SkFyTm1hY3piRDhhN2p6amp5Z0lsRUxvSQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FArgentina-cau-chuyen-ve-mot-quoc-gia-hoa-ngheo-thanh-cong-wuo&v=JA0oZlIk15o ______________ Giọng đọc: Samurice Editor: Tê ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

7m
Nov 23
CON MA CÓ TỒN TẠI TRONG PHẬT GIÁO HAY KHÔNG? | Phong Trung | Quan điểm

Linh hồn và thể xác liệu tồn tại độc lập, hay rằng chúng tuyệt đối không thể tách rời? Đây là một trong những câu hỏi vĩ đại nhất của nhân loại mà đến nay chúng ta vẫn gặp khó khăn trong việc đưa ra một câu trả lời trọn vẹn. Và từ linh hồn, con người lại tưởng tượng ra một khái niệm khác, đó là những “con ma” vương vấn với trần thế. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0M5MkEyaU9TQzhZUDlfQnR4dXU3c19NQmlGZ3xBQ3Jtc0tuUjZNVUJaWERhZWZmQU1XMHdGcHQzZGtoZ3hNdDViNGZlYTVQZW5iZGU5Y2pDRHUybTY1M0NpcWJkRFRQZkJHbjN3V3I2SWJTWnc1Q1ZkbWJqV1hMWXA3NEhKTExJX0dkNlBveEI2SnJKTkU3bHRDcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=aqXfy99MmFA - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmo2elhocjQ1S3pSMm5jMmU5TFg2M2dlY3R0QXxBQ3Jtc0tuVkhjZTI1dnY4aWZsZWtzZVNScUpjRm95djVkbWlMLUZPT21xRkMtbUhhaEs3WDBvYTJGLVd4eUVZbzRONlljZzhDVTVVeGtBTkRqQ0ZKcDlNS2RnSkxnaEQ3WUpTVHpfa1VDYVc1VjhtM1VOYjQ1NA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=aqXfy99MmFA - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3BHUWF2LUFRYWltMW9ZMTVIaGloY1Z6c2JKUXxBQ3Jtc0tuRzhhMlFFaktrQVlSRklua1Yya1FRcUdBcUdnNjh2cDNGRGFjZHhxS01ZUUM4S3VpM1JsRjdzWVp0Z0NiUXJXQ2UxelcxUXk4YWtNSW80Y2d1bWdYbFNXbEdqNEIzTjU3ZnE1bmdUNmRRUzBHREZyWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=aqXfy99MmFA - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0QwWm83UkVtRnBmSmJzREY1TkJ1U3BOSVNoZ3xBQ3Jtc0tuSWhyclRlUnVaVzRsZWhnM2M3Smg2TUZjSjhkTkx4WXZlc2tkWXVES0NsLXkxWW1aOHpQT1RpLWVEVEZlaU9ud0F2NGtKOGRydGpZalhqV0hNLUtOcEk4NlNuWEgwTGtIMjkzVGw4SmZmUnZNY0xhTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=aqXfy99MmFA - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVI0SFd5Yi10RklDMW1wNnFPbjJZclRJaUxfZ3xBQ3Jtc0ttYUszQUNjTUZGZlFIblpnWEFaTHVQQklodHVVb1pKblJFc3ZhU25nWVQ5RTlnUThocTFhX3l5R0tEX1pFQU51YUVFcWFUdVZHQ3R4UEtlOE95YXBvdzNvTkRpUGFDR2RuR3RDTVR4LTRmeng5Mm9CVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=aqXfy99MmFA - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHhkeTg4ZnhoMGdtSnZtVHlQNzA4OElnMkJIQXxBQ3Jtc0tubm1oTlh4V09Gd2lvWWViSWljNHRiVERFYXpFMTlObUZiWTNKaVc2SjFKc1NRQjFyLWdveHVibkpJQzVHVGU0ZDFKaGJJaUVseXZlUFdfV1QteW1sNHAtalkybmhiVmJINnJtVmh1OWxyUGFBUV95SQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=aqXfy99MmFA - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnhpUE96STR2bDhoM01JdnRralRGUEx3dDNCd3xBQ3Jtc0tuY3N3Z200ZjQ5M2xYTWNtbmhEbWx1dlFZenZLYUs1eVJ0bGZKcTlaVFEyd3pKMjRsOEJlY2lNRm1ZVHBMeU1JbWJJa0p5MUljZkFDZXpEdnlzZUJBQlN1alNqU0Z6ZkR2QVUwaFZoMnZLZ3dxM0xQaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=aqXfy99MmFA - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFBDY3pSRXZRaFNabzJoa19KcUNoak1DZk1CZ3xBQ3Jtc0ttRTN0Nm5uU25uYjV3c3RIQVoyM1ZGZUdmcUlUbnV2TDd0SUxfdlBYNlZUSmlnSTlzc3l2aWpLWDlzcHZ5SkRCS3dkb1hpemFZejJhc01lLTN3UV90R1k3MlotOHNweWxnM05SQk1aSFEzc2MwZm9NZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=aqXfy99MmFA - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3hBTGhqWFF4ZEJ6cF9IbFhzeXhFd21wazVkd3xBQ3Jtc0tsMEM2NXdYUEhRQlQwaDVqZUJKTEtIa3FWM2ZOa2trRDRSbVpmaGUtWFo4Vk5Eb0ZsSDNQZWc5SWQ5R19WZmRyd3dQZ1ZfTEVUY3p3dS14VzJXd1RyYUFHZnpfcHBWSjBlV0JkLWNXYUhzVkhyaHFMOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=aqXfy99MmFA - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblVZMTFWWEJfakhoV3Zsa2s3bXV3bmpwSTZMZ3xBQ3Jtc0tubENYdjlqa3dzQjdMSm1jbHlHNE1CUnh5UGxwU0gwUi1HQ2FqcGltNVoxazkxTFVhTU9qZ1ZWYmFaNmlSLXdKNlRMSDJjc0tIdUZyRV9KWldDdk04RUF0RGY2WGNtckg2ZVpyZFpzTzkzWlhsVExRSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=aqXfy99MmFA - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazJ5dG1pWDJFdksxNnFhTGR1U2FLMXdLQkNwQXxBQ3Jtc0tubFZKVVkxWEZRRlNoa3Z5aDRwamtWMDhVY1ZuSmxNbWFFVW8tbERSUEZfSVBSVWdtUlBUQm5SWGh4RE1MT2s4NWVnR2M2ZjRqWnhoMFNsWkFkd2N3em5IYklSRXRpQk41LWpqNUZJVjBlSEhYVjE0NA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=aqXfy99MmFA - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVBUYjdMMnpMdTAwMnR3T2hMWm5XV2pIRnI5d3xBQ3Jtc0trVDFITURwbTJzYXpkVFN1WWxLcEJkN3RYdWhpbjJOSVFKNXljbTU4UVMwQ1I2SkRKSDBuMDh5VWxLdjhhT3FVcllraUNVMjhPbjZTUXAyM1RIc3h2d2hwZlZuNzVuX05TNTEzb0VhcGFyOG9PNjBVdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=aqXfy99MmFA - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnZ4ZzcxZERmZzBjQm9XeWtadGdMV2laTW1jQXxBQ3Jtc0ttSFFlMjBQQjlzOTRkSUpYRU9ZMHJBN0hCYXNKcC1zNlJPX3o5Wk12Smg1Ym9qTzdwVEZHR3pRczBJaHFvdm5fbHRWM1EyQmpGcElPakxPYjctUVpiajVLand6M3BjN3RSQ0J5WEI1dGpYakwxWm5ZSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=aqXfy99MmFA - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbS1idmZfdjZqak9rWmFUUVM5cVQwWEpBeHAyUXxBQ3Jtc0ttZXNhT1ZCczZlb2prNGhaMkl4YzItOTY5R3ZoUDR3YmYzX0cxMnFRZDJEQzMtZ2dBRDlJZDhySXktQXdmQ2h4ZXJyRnlycVY1TG9wa3FKNUxMZ18xSWZsVE14R25fUE5jTTJmT1FXV1gxeVdxVXd6TQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=aqXfy99MmFA - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblpyVGFVVWlxYzRodTlJNWFCdXVralJIaGxCUXxBQ3Jtc0ttbUJFWmw3c3FHWFk2TUw3cmg3dTQ2QnV4LTI2S0tSU2RKYkdzR19GNk4yN0NfbUQ3djRjclR6WklVQVkzMWRfY1VYMDZlM3E4Z1BiNF9lOUs2OE9QeDNiM2U1N2dZZkxSdHVpUGJLQmVtYnV6UGRvYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=aqXfy99MmFA __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHhvVEYzVW1rSkVXS1NQSTVsUllEdmc3TDdyUXxBQ3Jtc0tsZWtxVnpMSEV1NzBTU3BJdUxNTzcwV09XQW8xc0VRdzhtS3dGWldYemdqSFQtc3ZwQ29hTDdWcmlHQWVZalNvSXAyU0hlcmsyLUV4cUl1QWc1cnBuYU5IcHdlN2ZPY1RjVEQ0c2Z1RUNIRDRRWVk5RQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=aqXfy99MmFA Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjhRc0tLeGRWTzQzRHVHUllhYjYwZm9WQk5LZ3xBQ3Jtc0tuU0hNejlBYUo5NXgteXhLMHVzUVo2ajZUdVhULTFhbHd2QVRhZmZQOENXdnU4UHRadUJ2ejhqVEdESGRoUmYxUGFMMmxxcmoxbTM1SFJNdktpRUNCSFlhaU1tVVhSTE5OemtncHJ0eFZ5RTFPWk1NMA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=aqXfy99MmFA ______________ Bài viết: CON MA CÓ TỒN TẠI TRONG PHẬT GIÁO HAY KHÔNG? Được viết bởi: Phong Trung Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/CON-MA-... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblJQUXN5Nm9PWktqOVpVNThuTlVQa0hPcUhwUXxBQ3Jtc0trT1J5SU9aQkd2TXpVQVFtYU5SWnpZcVZCdjAyZHJ0cmFTdTBRYU5SeThRc2dyUmhGNTZMM0l1TTB2YVdqMUwwS0hGU0M0Rm9qdkk3MU5NMDFnck5pa2FaYjRTOGtWVFpsZFJQWTk2X2N3TXFNdXBCZw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FCON-MA-CO-TON-TAI-TRONG-PHAT-GIAO-HAY-KHONG-dk8&v=aqXfy99MmFA ______________ Giọng đọc: Nguyễn Lê Minh Thi Editor: Hikari ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

19m
Nov 23
Thế nào mà Nga lại mất THỦ ĐÔ vào tay Ba Lan năm 1612? | Ф.Đăng | Thế giới

Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0U2Uk1tQTFKbWVNa0ZaOFlSTkk2SmJnNnZFZ3xBQ3Jtc0tuSmVlY1J1OEJEd015M1VyQzZIdGxUc1FQNlFPak5oUU1hZjYtZVVjbFFRZDUzSE1PN05Dc20zbGRwczVBNXZtM0NTS3FHM3FucDJlZnlwdXBUY1NsQnBOU2ZfX05oRDJzQzBnc1l3Rm5BUW9IUWpLRQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=4xfsk0Fyngs __ Có một sự thật lịch sử rằng Ba Lan là nước duy nhất từng chiếm được Moscow của Nga khi thành phố này có tư cách thủ đô đương thời. Thế nhưng, chỉ sự thật lịch sử thôi đôi khi không nêu được hết vấn đề bên trong. Khi nhắc tới sự kiện này, có một chi tiết khá thú vị như sau: ấy là người Ba Lan không quá hào hứng ngạo nghễ vì điều này, ngược lại người Nga cũng chẳng mấy khi lấy làm buồn nhục. Nói cách khác, khi nói về sự kiện Ba Lan chiếm kinh thành Moscow của Nga, phía buồn hơn lại là người Ba Lan. Tại sao lại có sự kỳ khôi này? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết “Sự kiện Ba Lan chiếm Moscow năm 1612 - nỗi buồn mất nước của người Nga hay ván bài chính trị kinh điển của nhà Romanov” của tác giả Phạm Đăng được đăng trên website Spiderum nhé. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDgxWVVac3ZTTzVRUzhDcE9WTVpaMXZKdXFrQXxBQ3Jtc0ttYnJZUmNKTzFtVDVPMTNvZTZiNlZCdE40am9YTXM2V3cxRWN2elhac2hCUXJmVzZMR1dWbU1IVWVtQ1VRUV9RaVZ1cUpkQzdzcjd3QnZsZnFoY3hlUGZJbUNvRHA1cGIwZUVSbnZyQWVUZUxuQXIzcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=4xfsk0Fyngs - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbThqOGJyUkYySW5PYmV6cDJIUlpRYVBON1Fzd3xBQ3Jtc0trb25LU1lrLXhNLTl1Sks2WFBPQVZNZTdGMjlkWmhiV3k4SzEwdklrZ2hTOUppeVljMlBtRWtPUzJPNlZqUi1qV3VOMzJtZC1kYWZDRllpUWd2anVsRTBZSVZUX3VnRGxsT3RvU3FIRkR5MXRSQ3BhUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=4xfsk0Fyngs - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUlJUS1SYXJoLWpJX19fU1JlYThZVmhhbHFOUXxBQ3Jtc0tsenB0ODVHQ3RZME9Qalo3TVB1NHlxNkRxZm5URWxQSDdsV1NncWttNEIwZG9kT1piTl9ZeXZHZV9YWWFZOUJEU0QwZk5sQTkyRlVpa3EzNVctNnowWkw0Y1NaSzI4dVp3T1hielU2clRMd0Vxd1ZGMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=4xfsk0Fyngs - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTQ3ZG1WOXloU3pUVjhFRENEb0pVLUJmbGxYUXxBQ3Jtc0ttUkdSeG8xakV1Rk1rdm9aWXk1bmhoMDNoYzhFNktOb1RHQkhKVGRPTFZyUVZXX0dHcXRHVVlQcjVwSjNFSnA3NW81bDJKN0pMNTd0T09uWHRLTEtTZnNnSEhqaW9JSnI4aFpLNVZMLXc2Nmp4VEN6bw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=4xfsk0Fyngs - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazhRdksyZG9yRGFuNjZYcWQ5aGt0OHY3VGdwQXxBQ3Jtc0ttdkdnRU5YbE5WbTdzLV82SEY5N196bWR4WG5HbmdSdlJMSWdudEFIWDZBd09XcXZiZFJHcENnMXVfaUVPRWZTdmdqNzd1SzNRWEtITC1KcmFLUUV0UlVCajBsZEZUVFp4S2FKRVZUdHJTdHhkSFpPYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=4xfsk0Fyngs - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXZMRnpkVkNUNTFueFVwdDh2Q0ZMSG5rWEF3UXxBQ3Jtc0trN0ZBaUFxNnFSVHNfamNnZVMyeVllR3pIdFliOGJpY1FibTZlenhuY2drM2NDc2Z3NlNzdlZUN2pwbmp1RHlKZWN1ei1oX20xRUpma1JnUF96bHQ2dnJIMFRGdEdFRXJfeVVxWHZHdzRlWE03S3ZOWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=4xfsk0Fyngs - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbURBQzllZ2NBdWdIWjR4ZXJwZlVSVlUxSUVZZ3xBQ3Jtc0ttQW0waWJPLUNNbF9JaURWSEVycjhPYnltOTdwal9HSlhZcFhZQzNua1dlT0luR01MWkdhcFVRcERxa2RqcEFTcFBUNTExbl9OOXNUcDZXWndLQldCbkU2VzUwX1NFalIyTjJmYURQZldXbHVUd3RUdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=4xfsk0Fyngs - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHhwR3N4M3hVX0tKNTAwYkhfQWVHN3VyaDAwUXxBQ3Jtc0traUNkdlNzTTZ1OElKVDU3VGVzY056UG91amdjVDlfN29EeTM4OXZKZ3M0ZV9RX0Nzblh2MU1hdE5CTVF0VXVsbjdZX0tyeHNmbjlmcjkzeWJhZHRMd2JEV0x3NlFwNUJYbF9DYzN1RXFjcG5fdE9pUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=4xfsk0Fyngs - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTY0ZlFRMW03UUFoU2pOemFiU2QwZWo2VndZd3xBQ3Jtc0trd1llUDlWUmVkXzhraUc3a1dpWFMwNTJTVFk5bGFvTGlXWTZMb21hTlppcUlMRzNlS05HeElfSTlWWWxVemxGM3pWOVJ4b3BIVThrbjRORGVwblZNTDgyb3RpWWhGNkFxMlA2TzIyMGEwN29QZllpRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=4xfsk0Fyngs - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGpBUXBYU0V0QnRDQ21LZ2VTbU1hZzNtaU43UXxBQ3Jtc0tsazBWTlcyMzk4NWtpeEVhOHZSZUxaUUUwZUVFZlJsZXByTUliQl9nalV5QTZ3UGk0SlBKYjdJd1ZOWllZYmdhcEFlVUVXZE9Fa2JkVkxCX3lMV0tpLV9OSTE5UndpZjZOa3dyam9uZVBTMlpqOGlWTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=4xfsk0Fyngs - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFUxV25Bc05LR0s3d2RBT2lta3N4bHNEbnF0UXxBQ3Jtc0tsZ3dTYU9BYzZfeVJBTFdPaWtDOTZrRURBYVlvNms5RUJGQXpuZnQ2LUZDTmlodHNZZ3hrVksyLS1QUGRBTXJscEhEemNyemRQZV92bVA0ZHBxQWlVdElhOW1wNTF3TUJJWWw0U3pMMVFPMnhzczlEWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=4xfsk0Fyngs - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2JxWTBfTVRRRDlnV0lGc3Rxdk5sbkZGTUFwZ3xBQ3Jtc0tsaDB4clByQUhaZmhfaDAxZ1NsSEhyWVFiQTMxUmNveDkxdUt4elk2cV9ncFFCamNzTS1HR0M1Qm5CZm1QcGlkU1dtWHVUNFhSRjhmM0VvTU5aTmJ6MjIyU3pNWVdpSjN6NDFQNHZzUzdLRlBQel9BMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=4xfsk0Fyngs - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbExJRXNNb3JKeWxnTTJwT0s3MHdGZ1pLeVV5Z3xBQ3Jtc0tseDNXeDdxZE5wcVpaRnRfV2JhaFNkTk9NaXZGUzl6dFN4NFdoZElvX1BrdGRUOXFHQWlIVEFYeWxhZjF1VUc4bEloX1BCRTl4TWR3ZTBhTmZ5S1cyS2xkQWR3RkZ3amtrbDZOZkQ1R2lQb0ptT01QSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=4xfsk0Fyngs - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnpPN1FmSDZLR1UyLUdFREZnaFM5RllkQ2Vpd3xBQ3Jtc0ttU05DN09aX0V5NHRvdmdtR25YRlgxWW1Ic1Bra1dKV2pNUGdNSHNoMzBGUkMxZFdiQ2QwZU1wdmhncVJ4Z2JmbjNuNzZDbkJSU0l1dVN4SW9EUzFJY05oQVhweDJCWmx5WVFDaW5DajdGR2pTOTlmaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=4xfsk0Fyngs - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa05raml4ZEIxWTFhNWV0bkl0dURoQ0U4dkplQXxBQ3Jtc0tsal9KTnRaUW9nTm1YcXE5VjAta3hOanZnTUxGRFZ3RXlNQ0N6cG5GR2xFTjBsWTV0VEd2eTNMTHNsX1V3VW1DYUozWUVpODNMX0l6dkN6ZmlScjlEVHN6cE1IMmtuaVE0R1ZpaUJ3LXFFQXk4RnRkOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=4xfsk0Fyngs __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0ExTWJrUkVoM1hCTFJfV0QtWkw4aXdCLWpfQXxBQ3Jtc0trejlKSmFTSzJ2OTVYam1mVlc1YVY4VTl2MjRRakNBeUxGYmE0cndSQ1JNNHpDbGk5N1NTZlBuMlYyZXZIaHQ4Q1M3RHp3WHduYXQ0UUFXNnZKWGJVc0I1Slp0Z0tBSkNXZzhGUXlBRWdZY0NuMEhvOA&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=4xfsk0Fyngs Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFpjQXg1MHd2ajVLUWFma0dqazFLN0xwalBTd3xBQ3Jtc0tuSC03S0Z3RE9PQnBRWEl3bnllc2tUMU11THlURER3UUJMNmxFUFdVbExoR3lqYi1jVm1tVHBTUFotbEtNaHZ2NC01WER0TTJ4bkwyaVFDQ1NMb1BYSGxmT2VYRGFDQ29Ta2tRdElVYUVFLW1hX2Uxcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=4xfsk0Fyngs ______________ Bài viết: Sự kiện Ba Lan chiếm Moscow năm 1612 - nỗi buồn mất nước của người Nga hay ván bài chính trị kinh điển của nhà Romanov? Được viết bởi: Ф.Đăng Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Su-kien... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkNwSFl1YWRWcEluQmVOeTgtamZhUy16Y1dSUXxBQ3Jtc0ttUFBVakpwM21xV01TazRIZ1V5Zi04WVpyUXBpWFZqYldiR1Zibk5SWmR5YlpLeWFhMzZETXlfMkc2cjdtV2FQZ3dmMktLajhacEtxZ2ZDbTBQRnY2QjQ4RW4xYzJPa1lsakF6MG5ma1RZUW42eTJRWQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FSu-kien-Ba-Lan-chiem-Moscow-nam-1612-noi-buon-mat-nuoc-cua-nguoi-Nga-hay-van-bai-chinh-tri-kinh-dien-cua-nha-Romanov-l9AYGff3NDsK&v=4xfsk0Fyngs ______________ Giọng đọc: Samurice Editor: Khoa Beo ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

13m
Nov 23
05 ĐẶC VỤ TÌNH BÁO SIÊU ĐẲNG NHẤT VIỆT NAM | dashy_on_the_go | Thế giới

Đón xem series Behind The C số đầu tiên của Người Trong Muôn Nghề tại đây:    • Từ Căn Phòng Trọ Đến Xuất Khẩu Nhà Th...   https://www.youtube.com/watch?v=rfW-l8p1n3w&t=0s __ Trong bất cứ cuộc chiến nào thì việc sử dụng gián điệp, cài người vào hàng ngũ phe địch luôn là một phần cực kỳ quan trọng. Điều này lại càng đặc biệt đúng khi mà phe ta là bên yếu thế hơn. Lúc đó, việc nắm được những thông tin mật trong nội bộ phe địch lại càng quan trọng hơn trong việc giành lấy thắng lợi. Chính bởi lẽ đó, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nước ta, vai trò của những người điệp viên trở nên tối quan trọng, nhưng có lẽ công lao của họ chưa được nhìn nhận đầy đủ và xứng đáng. Vậy thì những điệp viên có thể nói là “siêu đẳng” nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ là những ai? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết “Năm điệp viên siêu đẳng nhất Việt Nam” của tác giả dashy_on_the_go được đăng trên website Spiderum nhé! __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTkwMi14akpwcHU3aFZfemZ3elV2STJBM1lvUXxBQ3Jtc0tsVGtlRWhrTEkydXRnTGtSd3d1cnIwalFtSzA2R0xxY3I5UnZjWVY5Q2MwTlZzWVdGUmZFck8yMnkyS0dXbjM3SkdCZzM1VE9odmFlT2c0X2FvdHpYdUlLZjFYaXhKX09DbDlXenFCZldWbWptMERhbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=Q_tlZ0tceOI Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0ZFWld0Mjd0dF9ZN0hfQXRrUFNMelZ3ZGVsQXxBQ3Jtc0ttZnI5QUQ5R0FZU1JHaGNNR0ZsdDlla1VIZ0pCbEdaNEJVd2Zhd3p6cVJEUnh5eUJKWUsxVHd1QUY0UkEzOElWQkVGYjV4VGdQQXA4RXlyc1l0cFJwNmF1VWRIcWRsT29DaDcza0JHRmMzbGJlQU03RQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=Q_tlZ0tceOI - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0lsdDZkcGhYSWo2Q2dEc09mRGFEVnB3dnJDQXxBQ3Jtc0tteVhwTnc3bk5abHJoWHhKN2ZWX1JOczlKX0dfLU9xcUIxdm1uY01QaEtILVliMmJ6bExoWnpOa0pILUREZkF4VjJMNDJTSV84S0hUSllkRExYb2NrRWFVZk5EcWp4TkRVZDBsQkplZkxWZ1pFTkNpQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=Q_tlZ0tceOI - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUNWU2NrQ1BObzFXRHJQYUFTaF83RnVtMm95d3xBQ3Jtc0trU3J4cW1ybmoyWW9pNkNHdEVpUHpHc3E2bnBvcEpLVGhkSDY4S0tnNGFVcVZwQ3pGUlVLbWpXc2RIN2RuYWZROUxqWUlTMHlFX3pLRXptUl9jVzQzRURmRDVid1p6Z3NmWmNzV0FybUtZWHllVEEzWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=Q_tlZ0tceOI - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk5DWERqNDZnYkQ5VkYzdk5Ub3FjMFRnYVBhd3xBQ3Jtc0trUnZIMm5SWDEyaVBrM0g0X2Rkel9BMkY2ZjBvNWlpVmc1YVo2ZWszVDd5WVN4SHZOcGI2QlFTZS02YzF6Z0s1WUFqaC0weXJxNFIxYm9XNnEwanRnLWU2ZEVwczFPUHRTcmgwVXE3T0pJSXhrRVE3cw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=Q_tlZ0tceOI - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmRkRzI2YV8tMl9WQjBOX3h5UmdTOF9OTUhwZ3xBQ3Jtc0ttOTduWDVma2hGNXhhWGhOQUNzV0pzamJPT29uMEh2bldpdWVCcFo1b1dMbXBodTVhbVpqTHBDbnd4ME9rVV9yT3pIRTBrSEdkYlJkd2JxUDN0ZENiZ1ZDRzBOdkJ4cEdhMU1zaXpZU3V6Mzg3ZXdPYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=Q_tlZ0tceOI - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWlLc0YzcEFORkJLOFZoMnpxOEFhOVZZUlRWUXxBQ3Jtc0tuXzc3V3JMSFlWM2xLMlZkd29nMy02di1QajAtT3BFdG5jZ3oxODJUcVR4WUttdUE1YzR6Z0g5VTlTcVZIU292dlNYTkUwSGJONnl1UF9ZVFdYNXdweDZtcm5jZWlndnJQZWhGM3RDbmE1MHRxLVluZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=Q_tlZ0tceOI - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEpaT3BpM05aUmg4Rm10TXpvVkF5UXFhLVQ1UXxBQ3Jtc0trQUVzek92VXE0SFRFSWo3dE4zSF9WdHJMMjdKN3Y3cjVsbGU2SWZ4bXFXdkt5V1Vhck9PQVhRbmlGM1MzdThQNnczcmxhSUhQMmNFWkFxSDBfdHNILUpaRHhkQVBzSkFtSDNwT19BSklkYW9IdUJHTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=Q_tlZ0tceOI - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHluZDJLcFQ3UlBNRzdtNi1hMGhaY2NEblhEQXxBQ3Jtc0trek1za3AwcTNGaWl3dFduLTluWExEaW93eEF4QlF6OGxtdGt0MkhHOVcyYlVSN1Job2ZweDA0WWM0N2hzVmhKbkJsMkxPSFk4YWxoQmRwclJNZ3IzMU1KblRwZVR6dTdoekxxYjFiVkx3bno4TjJ3Yw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=Q_tlZ0tceOI - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTREaWk2eHNlOHFCOWs3ZFBTam5LcXBCUUVYZ3xBQ3Jtc0tuY1VDaTU3ZjVDbU9aeW53NGE1NkFjTE5sUjhUOFkwaXFoTWVXT1p5c2lpai1vTHBfOGdNQ2treWhNOUV2VTBaQjA5VjZZVllCd2VjendfX3dwb3Z3NXZtYVFWSVpheml2WmM3V29YWnp0T3pSSUhtbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=Q_tlZ0tceOI - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmp4eHhlV2VlYXNoQzgwRGtER1BWajF4bWtkd3xBQ3Jtc0tueVJESDF3RGlHdGdiNnZvMGg5WWxaekFxYTVueDJHbE9uQ0o4azNiUm5QM0F0c0ljek10a19zbGprWFEtdWpmazBqczNkajFPYXRmV01oVU1WY3lhU3JTb09JNXV6N2xPY2lQLUVvZ25PNEhEdHh0WQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=Q_tlZ0tceOI - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDI1Ri1qdDlJdTRrMmNDbnZObEJNYnJfUkJCZ3xBQ3Jtc0tudE9CWmF3UzRsSS1BVGZDYWlVNTVVTnZJOFVGYnJNaS04Y1NrQUthRm9SMEZQWXIyQU5JazF4WHpwSlJBRHFSRmxoWlZTeTE0SEZoVVlreG9YWFh1ZVZZQzdvSTBPSENQMnJxWXVCZFVxUFliaFNQRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=Q_tlZ0tceOI - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHFSVHVLZ1paVUV6S2t6VXR6ZDhxNW9pUDFpUXxBQ3Jtc0tteEpiSVI1QS1nMmdUNE04aUkzdTlKV1A2aVdvTTV4Vy1hWWE1TUd4QTJUcS1OcWpMeHlGWkpVQjZLLXRIdTB0d2taZUxEVW80a0JzdHNXajBPSmlXZXdTTHRDUEFBV29vUm44aDdOeUJ3ZUlpQy1tRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=Q_tlZ0tceOI - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXprckhwdE81SmtzOHNtS2w3VnQyampMVzVyQXxBQ3Jtc0ttZzY0ZlVNQlBMaWdibUczNmZ4eTZsSk5DOGpqSmNLUS1aNXZUX3NwMDYtR3hPSHRsRTI4RnNDWnVtbE11NGY2NGY5T1drUUJHaHc3MUkwSXpwTkd6Q1oxak9HUnE0bEdZNVVIM2ZiSEh4ZlJlZXVxMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=Q_tlZ0tceOI - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDA5aVhUUVJmQnlCUDdXV0lTRkpMa0UxV2NtZ3xBQ3Jtc0tublVaWGRMMFdBWXVwY2VWcUpnX0dnWWtmQXFjTC1CdlNSVnZDeUxlLWFnZjkxcU85aVE3VHhlU3NCYmtHRGdIbWwzM1VkMVFVY0dlWGx6N3k0N2JyenVXbm5WempnTVRKbmtwd1ZHdUdHcFBDZHFQUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=Q_tlZ0tceOI - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGFjUG5JN3JfaEZfaEpOMEtwcFBzdjN0eWUxd3xBQ3Jtc0trcUJIRXpoSFlSVEFBb1VqUnF6UnBEYkF4eVJjZ0xOTHczei05WkJJbkhNT1otODVMNHpjQ1hPV0xXTHhXZEl5SHdtdzRneklTYll1dWVfOWhTREMyc3NZTlRlVmZqQXJ5cjdvdkJ2YlpFckczdnZIcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=Q_tlZ0tceOI __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVB5U1VwX05nenByalAxR3dTNUtqenJCcXZkd3xBQ3Jtc0tucXF4UXM3Ul8yajJzbTJ0aFhCNGU4M1drWUlkM1FQV0xOZElmRUlhOExhTVVkOXpvb29ORk00R0RaRUpobjVtSmZVdVRfcEg2UjBBMnJUVWtSdzIyNDN6a3hmNWpydGJIYTdYbVBkZmJlNWQ0ZG04Yw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=Q_tlZ0tceOI Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVpoT0JQYWVyZzVFUk9NRkNDOFY3Z2lQQmpOUXxBQ3Jtc0tsQ3AycWZ5Mldmb3lyOHNUUHR3UnlPckZ5YnRFN1I3SjhzR3B3Vjh3TzhnNk54V2dVbmJMY1ZoeVU0b2FGb2VYZDBZeC1lNEs0RGx4MTFvZm1SVHNLOVNKamFFOFVaSHgwY0cxaFJwZ2podWlYZjZqVQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=Q_tlZ0tceOI ______________ Bài viết: NĂM ĐIỆP VIÊN SIÊU ĐẲNG NHẤT VIỆT NAM Được viết bởi: dashy_on_the_go Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/NAM-DIE... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDhMSzZaYjh6ZXNZRjNObjVsX1o4b2lUYWsyd3xBQ3Jtc0tsMG45TXlXczdMV2pxQ1lWWmZsSi0xbnNoQUptU3VHQzNTZ0ZlQS0zbnRYRlNzN1B5Rlh5NGlUQ282cG8tNzEyOFFyRjJrREtmOTREM08tUFdfR2pmZ0piejl5YTdlZjMwaUtEbGxHNUhISmZCM1BFcw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FNAM-DIEP-VIEN-SIEU-DANG-NHAT-VIET-NAM-zof&v=Q_tlZ0tceOI ______________ Giọng đọc: Samurice Editor: Tê ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

8m
Nov 10
RAY DALIO: Từ cậu bé BÁN BÁO DẠO đến NHÀ TIÊN TRI của bộ máy KINH TẾ | Trang Lê | Tiền Tài

Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2NTakhCQmdJQnpla0RRUU5zWGZ1RUVGT0NDd3xBQ3Jtc0tueFVfOHdJLW1NQmF5LUVCb1VockpBUUY5U0gwVmpKM09oSzhzakhuUVAxLUc0dXE5UFRvdHBhcm9QdUhyYjN5N3VkdWNXbGUyUjZLbEFQVFlqMVJFZUE4OWpjMjZwUVY5T3V2VVZndFJnazlrSGZrcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=ntU-y-qaMos __ Ray Dalio là một trong số những nhà quản lý quỹ đầu tư nổi tiếng nhất trên thế giới. Ông là nhân vật từng được tạp chí TIME bình chọn là một trong số "100 gương mặt có ảnh hưởng nhất trên thế giới". Ông cũng là người sáng lập ra quỹ đầu tư phòng hộ có tên tuổi thuộc hàng đầu thế giới - Bridgewater Associates. “When he speaks, people listen and when he takes action, others do too.” (Khi ông nói, mọi người lắng nghe, và khi ông hành động, người khác cũng làm theo.) - Đó là những điều mà báo chí trên thế giới viết về ông. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình ở một văn phòng nhỏ và với số vốn hạn hẹp. Khó khăn ban đầu, nhưng thông qua sự kiên nhẫn và sự nghiệp cống hiến, ông đã xây dựng Bridgewater Associates - một quỹ đầu tư phòng hộ hàng đầu thế giới. Sự khao khát học hỏi và phát triển đã đưa ông trở thành một trong những huyền thoại của giới đầu tư. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmRCU3VHYmd2cHVrX2Q2a0VsTllqZXJNbV8tZ3xBQ3Jtc0tuU2oybGQ1d0lWY3BTVEdCd1Bsc3RDNzY2aXNzU2NlYXVneGRoSFB4RVVZOG8ydTZna3lqNU1feUNna0hlYXRVMm0xLTJxeFZyLWJSenZsS0U2Q1dZMmZXSVMxbEluazhLQUlVdXNyUnc4QUtJQzFKUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=ntU-y-qaMos Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjh4XzZmQS1xVFQ4YndDUWliam1ubVc0bGIyUXxBQ3Jtc0trVHZXVjJCTHFiM3RvR2VURGF3ekhTMWc2Z1BhTHRZMVFYVDN0TXlGazZ1WmpnMFVfZzcxY2dOcm5Xd3FGOUZ0THoyOF8teWVxci1sOUlINHk4Q0Y5Z3ZxVTk1MEIyUld0TVJVRl8yTGt4dklJQ2ZVaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=ntU-y-qaMos - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXM2eUJqY0JRYUE3QVdnbGlKSGtWQ3UtWEd0QXxBQ3Jtc0trdEktUVgweWZmeVRqNVoyeFVyR216d1NrcFBRV0FhTU9KWThodWpOREF0SE1aUzNZLW5OcGF2VzVrU0NaRnJvcl9MbzBiMm45ejVlckhZbU5scG43a2kzLXo1aDVGbTFVWHc3NmpiSzgzNm53NlpGVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=ntU-y-qaMos - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnhleW9pV3EzOUNJTmJWZUZ2aTJDRGNvZE5EZ3xBQ3Jtc0ttYmt5cWlnZ1dYUVlwZm1ZVW13dDFhaTByRERYZHV0aFBFaWJxa0paQlR0YmZYM0duTE0wdG9XOU54ZU9CcFh0b2RHTlNjeWpDUGRHa29ScWxhZ0ZVSjFsQ0dld1pxcGxabEtoMV93Qk5jbzNaTlhuaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=ntU-y-qaMos - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblN2MFgySnVHT29xUjdnTVpnX2tfTXlLa0llZ3xBQ3Jtc0ttc0dfbkVLbGRzbWJiQnU1eThsRnFNOHZiUGlfSXVwaV90bFhzSDQ5aFFJZlRRUGRtN1AzUWJmb1FQLUltNTU3QlFQTWMtOTBNR1JQOGgzUUFNajlZajlqeXJ2NXgzZEJ6Qk9TWGVnbEp2XzdfWDItTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=ntU-y-qaMos - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa19RdFltQk5xR0hDdG5NTXpmMXY5ZktKWGJkUXxBQ3Jtc0tuRWpyZVNkRU55emNqNVJINHNEaXU1Yi1FVEZMYXdOcXUxVVRhMUNTdlNuUzF5ZmJnY3htck9RMDhFU1BrSTU4OE9VTzd5OWVGWWVyUmhRMGJYRnQ5cWE4WjUxLU9YZ2MtdnRnSkluRThjUTBWaFcwMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=ntU-y-qaMos - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDVYcXZpaE5WREpYLS1VaGpyQW0yUV9XMUhuQXxBQ3Jtc0trZHFCenhQME16aHhiNDlDeXU1VHRXQUlyeWdXOF9KczNMRXpxQkluTXFBaDRJQTJUdmJPcWhkd0ZBQ0lCYTJqU0FlcEpoUE9oVHR0aVhiQkhkT2dOb05RTUxjZlZEcHo3N29TRURLc0xwRnBmVXllQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=ntU-y-qaMos - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmhvWnJHaDV6Sk9pZXpPNmlucDRTN3IyUk4wZ3xBQ3Jtc0ttbTlENXoxVEUwMUU1Z3FhY05zUHhfN2NJc2lCNjBVSDFMRHYyVjVvTW1ibDlpOGwzSmZJSE8yNUUzbVVaQ3N2Q0ZiOGd4U0U4OEF4RmU3RFBrVV81bWtNUF9rcXlwaVZIVkJuZ2hqRkVYMmZxaUdJUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=ntU-y-qaMos - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqay1YcnFCMk9YeWRxeXctN3draHZ3dHFXVGZyUXxBQ3Jtc0tsRTJDY1lxbVE5d1gyMmtoSmV4dFpaZVJJNmxPYld5VGhsLW9uQkc3YzZOXzRnb0cyeGd3Y04yNXlhbGlFbkstVTQ3amxnLXJleW9KajBCMFJIelluZHlDalE3U29idHVBU0NWU29MeVktMC1va1pzYw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=ntU-y-qaMos - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkhKRUhVeFVMWUVSMUFKOUJBclF4eDZISlRZUXxBQ3Jtc0ttUC1jb2hpZXNURDBOTDdLb1BOc29HaUZJXzNaSk1rQVpYWUNGd0dQRkJiS1N1aXJnbnNLbnFMWjJkMk9jSHFHNVU4dWtUaEJZWE9OZXRBZjQ0bXN6SDFBSTAxdzdoVkpvTXBjaktmam1OYzNJNEU3cw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=ntU-y-qaMos - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3BRZW9kSllrSG15UkQ1eTItd2FLRGVQNUdqUXxBQ3Jtc0ttNW9YMXY1MnVwVlFVUXRFbi1ITkNzb3pSdVR2SVJRSFNTcVhYYzJBS0pVb2l3andwdXhhWFF0QjZZY0VkTTNmcDZWQXFXUklrbzlBbTF6OGRHdDBaSjRIY2gwR0MyRkgwYWpKQXhQNTJjQ2VMSUlMNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=ntU-y-qaMos - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2xjcmpYVDcwYkdycEQtM0puRUxoaXFEVU1OQXxBQ3Jtc0ttUXlfamMyeVdoTVNXejR5NkhEbndHNHFMQWRuTlktdHlJUklvRms0N1lweW9MMmoyQlJ1YzlGN3h0OEVza3RfVzVMeW9hQmt3bUdSZnF0REltMlh5VWxQYWlPSHhaQmNRN2Q2MTRxd0FiNjFDNXpUVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=ntU-y-qaMos - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXM2bVRiZ203NVVDWlp5YUY1eDU0bnBSMHZ0Z3xBQ3Jtc0ttWUxiX1YzSGVWTXFhclVUelRUbTdrdmVtRDF6QzFpMEMxcTk0MFg3Sm1XZUlTb2s5NlN0ZkdVLWJxMmVXTUc5XzhJYUVpQmRjSXpVRDh1TDVQT0NSbXJoM3BRTDljX0sxbmZNOWtNNVhpcUcyRnNBNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=ntU-y-qaMos - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazlkWndINXp1LXdSRzNOMjNtNlJLckZUVWxGZ3xBQ3Jtc0ttSXVZNko4M2dVUmVwYTF0NWRzc1J1SUttOG5BT0V1OGh1WmxzampveGFZTGtqZHdnMnZkU0pOWkhsSDQ5NjZvdExtZUxTeE9LdkNEU1A3bEliMDN4WmxlN3Frc0RLM2tDTWNILTRfMkI0bnRkV3hlaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=ntU-y-qaMos - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3BnRVRBVjgxUTVyMlpweWxIZzFJQ3kyNTlxZ3xBQ3Jtc0trbUF3OXAxLU15akJLeWNCTi14VHkwVmJ5aE5TZDY3eHhCSnpBNGNOTjg4Q0pVWi1LejQzaWt2OGtLWk82ei1NYWo5dkhhdTBPc3dXaDkyYUo3Q0U0V3NRQXZHX2JLZFJ5SFYtZDROdXBpemFuRERZVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=ntU-y-qaMos - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUVpUEZpSXBZVklfdWVWYVp0XzM4V0FPQjhWUXxBQ3Jtc0ttTU1wcHJYNGcyY2w4WFZNN0RCbDNudVRkZHBWeVhGcE9STnh4Zno5Ul9NY3N6d3VOczIxWURpeGdsb1N0Y1VBNlg3N0llUzFjdEp1M3gtOUM5WU5VZ3EzN1ZwQ2t0ajJhSXEya01ZN1NUbWpJSTZYMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=ntU-y-qaMos __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFBRQ1VMXzJIY1F5V3lPNi1FRFVhckdDNjR5Z3xBQ3Jtc0trWHQta0ZxOHpiWDlnR0gzUnpFOHhLcllaY19jUDVuM2w3RXlqWlB5M0Z6LTBuamJCbUtCcnVnajMzUEtNTF9UcmlRdlRPS0tRX0M1R0ZCRWlwQXVTUEp2QUUwcHBBc3hRVXcwOS0tY09zeXV2MkRGcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=ntU-y-qaMos Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa21TaklPQW9tQnBDM3NjMHBwWW1rc29pWk1XZ3xBQ3Jtc0tuc2RvSzZpbTJabVBnUzFxemZWUjJpVzJGQWN2U1hFM0pfQm53TUZ6Rkp1Wk9DX2xDRkhYZHRsWEVNME4yMEF5ekZwaWJoTl9FSEpJQjBybE0zbE1IWkZUNldhS25UdndJOERqR21NOWxzMXBFUmVmcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=ntU-y-qaMos ______________ Bài viết: Ray Dalio - Thành công đến từ những thất bại đau đớn nhất Được viết bởi: Trang Lê Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Ray-Dal... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2dQZGF1SjlhbW5sQVg0a3BkYWFYTEJjMlItd3xBQ3Jtc0tsREtlc2k2OVc3X2haMEZKQmZaLU5nQ2Z4blkzdWg3Y0VEU3RzR3FqYzF2Ykd1MzNOd1B4RzhQXzhkWHZWYVI0OF82SGVwMkxHNGt0RUVSSjV0d0MzUW5lYWp1OEZxNzJ6UEVQYklidXRtdnFaZTVKSQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FRay-Dalio-Thanh-cong-den-tu-nhung-that-bai-dau-don-nhat-dVH9dbdv5HHJ&v=ntU-y-qaMos ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: Pinkdot ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

14m
Nov 10
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO nguy hiểm tới đâu? | Ken Tran | Công nghệ

Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3ZESUlfeHpKNGYxTkR1REY2MkF6SDhuUjRjQXxBQ3Jtc0tuSU5PYndUVVVIVHAxSi1vYmhOX0liMFZTRFpRdTYxU1RCbVRqTUhQZUVhSnhpbnFUMGRzQ0dBbVphODAyUnR2RXd4OU43VzNOZktId2tzblNyczFxS0gwX1JRai1UTHY0Q2FyQTBGcVpsbTM2WnVxVQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=EOVyj302Y0E __ Chúng ta hẳn là đã không còn quá xa lạ gì với AI, hay dịch ra là Trí thông minh nhân tạo nữa rồi. Vậy trong thời điểm công nghệ phát triển từng ngày từng giờ như hiện nay, AI đã tiến xa đến đâu, và tiềm năng cũng như hiểm họa của nó đến mức nào? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết “Cập nhật về A.I. - Năng lực hủy diệt nhân loại chỉ bằng cách ‘nói chuyện’” của tác giả Ken Tran được đăng trên website Spiderum nhé. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjM0Ykg0Q1ZOVlpTUV9TOUw4TmhSQ0RoMmdoZ3xBQ3Jtc0tsMTVDS0kyRlBGVHFpZUdSckVjUGZJMENfT0hUVUlWN0xoSW9sUG9oXzJwYmlQRVJ6THlkdGFiOFJXUW1lQ2tUeUR1ZWxxcWNWR2hhYUZIR1JVU1dwWi1ZZ0cxWGQ3M0d3X2JQWGFSbC13bUwzNlkwVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=EOVyj302Y0E Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXJEZmtQX0hYRXhtanJnNEQ2SlFJbnVTbUhMd3xBQ3Jtc0ttcE1SZnpRS193WlJVcURSOTg0STJldWFtX1ZaMGVyaTJSX0drYmJHNVgwUld3dUo1dlNyTFRQMTlmdXQwR05USEtXQlVyTEtrbjRhd1ZIcFV5d2N2Tkw1OW5wWjJ0SUJpZ2VYRGdFeFVfN2ZUemJPMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=EOVyj302Y0E - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0NEa3BHQXo2Y0F1Tk5yOU5rVVgxZnBGMTYyZ3xBQ3Jtc0tuVWh1Q2xnQ3h4UGVHaDY3SDFjNlJXaXA4Z0JZVDh0cnBqNXB4dU5faVRsVFV4NE5oM0ZBNlRoM2Q1RVRFejZpbGR1dWdoaVdObXE3YUpKNHRrYUluMHFPay1jeEVZUy1KNU5sc2x1cV9lakJqcVhDTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=EOVyj302Y0E - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkdzY0dMdV9EQlVCdExpeUV3Zm5aQWRxUlVmd3xBQ3Jtc0trdTB6UGdZSVVLMWZxcFdUcGxFMVpyUXFuWUd6R1dIV2tiYU1pYkQzRTFWT1NXTW13b1F1dUJNYlYzQXBmWVFwU09JcDh4SjRVXy1VMVdtZi1JY2VPVXY3U3VIa01rME56STZjMXRNeGNOdTh5ZEtLdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=EOVyj302Y0E - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG1rcFpDdFpqdERPUmR5Ml9IeUVjenpaRzRMUXxBQ3Jtc0trTHRDUldseDRUbERFbUJFS0RDX0FrQklkcExSeWxiMmw3OEZCNU1FVUJ6VFNSd3BuNXBGOTJjdEp2S2VJWjA0enVxdGtUVmdNUjhSbEJPcW81VWRMcHA1VEJEc2I4eWpHWXFNUndhSklSd0FhN1E2aw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=EOVyj302Y0E - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmNOVUtIdnNyT080TTVoQXI0d3ZSQ041OWswQXxBQ3Jtc0tucVpSUzJZTjFaTTQtbWR4YUdRN1E3WVRNQkttVW5DZ3hfU051SFZrOU9rUG11bmdMX1YyRVNTTFV1ZXN3OXRrRnRzM1dNdTFjcGtrejFYOXZ1UDYwRS1NZEVnSzdPZGx0aTZpdFBjcHI5dFE4ZFVKVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=EOVyj302Y0E - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVIzX2VMMXBMdFRLN05zVDVJWEJPZzBRQnlHUXxBQ3Jtc0tsTUpmeDNfajZZMTZDX3VOSUZIWi01NF9KeVNUM0RCVUpGLVN6OFdOUl9KQmhGYVE0ejJnQzNFTEluM0VwU1hlN01McVdFbTQ4M2ZwUG1nRHBhTzdHYWhwOHcyX29IX250YzNfNGkzVXhIS2pyZXRsOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=EOVyj302Y0E - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDMzUnJrdWhuMFljM2NnbEJlcG5BWnlxTktvZ3xBQ3Jtc0tsT2YzeGRZMUxuMWRRNlFSMFVWREVoaThtOXZxSm52Q24xakpKNVhiTlRPVEZpa1JXeE5CbmN6bGs5cHlzYnZiSUR1ZzRXbzB2Rng5bWNqc0lOSktUOXNhbkNvcXJ6aTV0T0FkNFJ3LXBqUTZ3Yi1yRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=EOVyj302Y0E - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1dnOTBaelJmN1ExZUoxdWd4V1Y0Q0FkV0VnUXxBQ3Jtc0tuWTFCbC00VHR3blJ0a3lOdTloTzIwNVoxYVdXaTh4Nk9KUkpGakpxRTRfMVVPbUdoaFNzS1pjXy1ENzNGcnVMQzFKWU5zN01fWTc2dEJ1SWZOcktXWUhnOUFuMU5Ed01IX3hxUWxnVkpoVG5EY0Y5dw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=EOVyj302Y0E - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbl95ekgta2E1ODlyTGFHN2FfUXVpR0VTNVh3QXxBQ3Jtc0tuTjQ2OEdJTzBQcnhUeU12Q3FXcHFyV1dtLVMwbmJZQU1fd09Nc21fU1hCNzlwazhNM1haaDQ2ZGlTck5LNmUtNGNBR2Q0Ym8wMS1zMUxnMWdPUGVlNEJwSWo5RHJQbUtWdG9LU2FUY2pjYXFTRVBPcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=EOVyj302Y0E - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnNQQzRELU5VSG4yRTN6Q1dFSGFsSDc1Q284UXxBQ3Jtc0ttSmUteWVtdFpaV1lvT19WR0MxbzJMa1pTUzNaRURFNFY2S2lNUUFpbEM2OTNpNzRDVlpOeUtrZDhGcXpIajRReWZLcHMxRDhhR3JoMHluendBQy0wOGlKVExVSzRnZUs5cnhJR1d4cnlPaGlDa0xZaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=EOVyj302Y0E - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkJGMjFuLS1laVFXYXlMNDdyXzlaVUExTUFPUXxBQ3Jtc0ttTGdUWnZWRUhYWG5CQURELTNmaENlRjE4ZXRZcUJtYmxvY0J0dUNweXo1SGlGelpXZHJpTDQxd3pwdTdvMVdOYXJSZ2l6LWNLRGdOQXJYMjNVc3Y5bmJseTd1dVdZRlRjVVdpd092OXJpSnJmQzNPNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=EOVyj302Y0E - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0JMdlpUYWxxNGVtZlZrbEVlazk5RGZYa0dmUXxBQ3Jtc0tudkJQZHhmWDdWU0tYejZIa1lETE9EdFNydXI1ZXN3cjBBNWtoc0tLdTlFdVZTdzdvbml0LUhiWWVRVnJpSHBHMHlabk1DSkRTelJqemxFYXlkNkxLLTRnOVVIRXpZRFRkaEZ6U1pLbnFGSllwNnVuZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=EOVyj302Y0E - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXRLb1MtY0Y5czVEOWpHZm9HYUY0LUg1VDRjZ3xBQ3Jtc0tuVjNWd2xIdmxJcFA1T3JWUHN3VHBnTzZ3TjdzNFR0bG11Sk1Uc1ZyUGxMWEJJMkZPNXlQcndLR3M4TmdNNnY5X3FPWDZVNEptUWlmcG83ZVI5UzRzeDgwVWNHOXNPdlhNTWpkbEtDM0hSVXIwWU0tWQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=EOVyj302Y0E - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa00wM1VVX1ZUMUlJRG5QUS1kenMtZHl1S1RQUXxBQ3Jtc0ttd0xjVjRNZmZSNjktWlo0aTlpRk9uMFQtZllTdDBOMXZjR0dOR280QlJpcHZaZE1jVnVJQ0tGYVRMWjRzTHdCazVablYzVTdnVUFWc1ZsdXZRbGRud09OT0lNVXcyR2RfQkluMlBOU3VZQXpGS05KVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=EOVyj302Y0E - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblA0UmU0TWx1b3d2TXFaSTM0V2FsZ0h0NUs0UXxBQ3Jtc0trNjJnVEwzaThBTVdiMEdlYXBQWTNsMHRsZ0RNdzFyUE85bmVBVTZRV0xZMUExaUpuMTFOZmZVSmRNeW1hbzJYVUpGaEVmdzU2WEVPVFRLdWk5YVJJQVpNT09uYXVLMjlfRjJTZjRqajRZZ2lYanhuZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=EOVyj302Y0E __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVJWU3hNQW1IT1VxM1R2NFJ0NDkwNk9BeTN4Z3xBQ3Jtc0tuMENyWVlEWXpSOFY2SUxLWlBfaFdXZmd6eEdrSExFN2VjaG9WNjExVVJQVGNncEttRWlfeDR0aHFuNXNuXzhQUU9PZEpYUVNscmdxNHJfalNFRmVlTndwQ0tFanNoa1V6YTB5VlVtYUt2MHFlbTc5TQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=EOVyj302Y0E Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblN3Q0hqQjV2WF8wQ3dlXzd5VWh0RmQwZERYUXxBQ3Jtc0tsd0d1Zjh1Vno0VG9ma0JReEhnRWJ5T3JzZHlDRG1rNVE3aHlNYmdRUkZ6RUtxbWdxTUt6ZkU4UF92MlFFSFFtZlpqQ0xVeGVBSm9mR01jRFNCRjFhQkVrWnZraU05YU5DZ3d4TUtXZUNLRGl4M2VzVQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=EOVyj302Y0E ______________ Bài viết: Năng lực hủy diệt nhân loại chỉ bằng cách "nói chuyện" Được viết bởi: Ken Tran Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Cap-nha... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkNYRFUtVktTb2hUZ1dKOUlVZzJJV2N0UTVNQXxBQ3Jtc0trb1NnOHRHWV96REFYdVUxVEVNUGE1eW93RGJhNmFrbXRmSERaQTdjZkJTSGlPTTVuTGtQaS1wdWdBWGNpZ0hwSG4zNzdkN202Q1FRZ0t3RlZCU1UyRmxzTXJDV1ozVzl5TDFZYk9Rajh3djgzalFtYw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FCap-nhat-ve-AI-Nang-luc-huy-diet-nhan-loai-chi-bang-cach-noi-chuyen-6aWWpUmJ1WMU&v=EOVyj302Y0E ______________ Giọng đọc: Samurice Editor: Tê ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

14m
Nov 10
Địa chính trị (Geopolitics) là gì? | quanggkhai | Thế giới

Tham gia group Tiền ở đâu - Đầu ở đó để chia sẻ, học hỏi kiến thức hữu ích về kinh tế, tài chính: https://b.link/yt-tien-o-dau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbElWRlNhRS1qYmo0MGJ5YzY0UDBOckJ4aHEyUXxBQ3Jtc0ttbV80cm1rM3JETGRnOC1sNzVIV3U2anVCRThTd0dFUl90T0Z2QlJPMU51ZUs5aE5tUERJSVZCaEg4RW5EalhTTUVTNHFhdW91c2x1cVhwUVNnNWtPaXN2WEJqT0xCT1R0akY4Tk45V3V5ZWZsY1RLVQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Fyt-tien-o-dau&v=o4G643hWY0Q __ Địa lý và chính trị là hai yếu tố liên kết hài hòa một cách thuần túy vừa hoàn thiện vừa phát triển lẫn nhau. Trong chiến lược phát triển của quốc gia, địa chính trị là một địa điểm then chốt để mở cửa cho các hành động hoạch định bài toán phát triển và toan tính lợi ích chiến lược. Vậy lịch sử hình thành và phát triển của thuật ngữ này như thế nào; hãy cùng đi tìm lời giải qua bài viết “Tìm hiểu về địa chính trị” của tác giả quangggkhai được đăng trên website Spiderum. __ Tủ sách hoành tráng của Spiderum: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTQ5dXFYcEhFVGMtNU9RREpka2s5dUMybzhsd3xBQ3Jtc0trNTU2ODZPal9nUGlfZUxtVmMxazBrLTl5LUg3dEdSZ3RsbFk0aU02Y2ZFUHAtUnFXR2VQS3JnbHkzUWNhcXhqVHZWU0dyb3k2OTd6LThCYXpOWDdaSE5mWXNCdGlQLWJqVS1ITU1rZV9GVnpvaDUyMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=o4G643hWY0Q Các đầu sách bạn có thể quan tâm: - Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: https://shope.ee/AURO9YQc3A https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXVXN3FtQ3BuMVNvdDRFcXJoT20ySk9TQXJad3xBQ3Jtc0tucEdPQW5uWmpfQUNfdzRoaGdvelhnSUY0SkhLbldLc0RkYjB5dmpHRGRTM1d2RndzQWdxWkJzOXpQZHNUV0hsZjJpbXg1Z2tINHZEY29jR3pJcW1SeEJyUUZKN2VIMVVsajBxTXlmLW4zRFp0UUpNMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FAURO9YQc3A&v=o4G643hWY0Q - Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEl3S2k5WnhzaUxRUGNhYUhqVmdwMEpoc3E4QXxBQ3Jtc0tscDc4NlBHdm9od09MdHotblRjWmNNeFphUWV1dkEwdG83Y2VHeE83VUtEQXpOR3NEWG9GX0NHOXQzTl8yM3dGZWxrYjRXbDhvSTRmaUtjZUctdmo3dGlFUjJRblkyM205TnJ6X2Jra0dJN1Nxdmc0QQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=o4G643hWY0Q - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFp1UU9pVDRQY0lHc05ZN0lWbnJwWXZrS3ZiZ3xBQ3Jtc0tsRGxDV2JzTHZlN2lSdXFWUzZuUVkyTG5zWThTVTBkUklxWnRGTThSN2FBcU5ISjZ5YkQyN2E3RzYweGNIeEREV3hGR0pDSW9TN0hvZkdiUnNTb09vTW9VWkJLSHZCcEpOY3UzYkJSejNYUHMzTXdSbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=o4G643hWY0Q - Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGhxMlJTQjV5ZnhMMVp5cHN3ZW85MEt6VGdzQXxBQ3Jtc0trWkhZMGxDUFlOQUxmVDZJWjlZZzcwaXUya1l4cDYtR3VkMWl0bkUwTFNPTkgtLThZTDZ4TU0xRmdxMzMyUlprMnotdTJyN3Nzd3JWQkpxbkVSMXUzZzlIVjNQOWVwSXJzcHo4b29rdGRtTGJPMEpkRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=o4G643hWY0Q - Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWMwMnlSWHI4QS04M1dsUF96czBveXJWZDRwUXxBQ3Jtc0tudjFxaU9PNHBvTjdSdWNvTUZkQmxDNmw5SDRQUDFwZFRWOHFmMWIteGxPVXBlX3BMMUZjSlo0ZXpaanJMT1gydm8xd2o0TE5TMzlYTTRJT1QzRU1ISTZEWWxBbG9CbnRMc2FMQzFUWnBMbkpCZ1A3VQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=o4G643hWY0Q - Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDZvWXB5MUQ1dGI1MFlvZFJRcjd3dzJJbGVIUXxBQ3Jtc0treUNpdEhTdF9qNUVtZFRJRlEtb3gxMWxIa0Z2M0xuVjAxUWxaU2pvZ0s0aXRreVRBQ0M1eFFHU2xPT0xfN2FxbWd6T21lVXhxVFhIcWVubTN2QmEtbEtNR0tXQ0ZYUGNXOHg2LURSUUxIWnZXWEJUMA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=o4G643hWY0Q - Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmt3aUNFMFVrY3dvYUlMQXdWaHJnbXp0ZndHd3xBQ3Jtc0ttd0ppN1hORi12bHMtclUxS2E3WEpDUTdGa3B3V0dvLWVSU1ZzLWY1WFcwVFlTTFNwclB5N1VYTk53UmJxZnluYnVnaVRpVi1veUp2eUNPeUx0R1Q1dXJSUEhYdXhJeWlIcEotNHh4aDBYb2lpWk9JQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=o4G643hWY0Q - DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1B1MFdMTU5CTmpOMnh4eXBZcTlKZk50ZmNpUXxBQ3Jtc0trVEdKajhOZ3kzaTJlSHJHdVJ2ZWllN2ZCaFBJaHhINmRzNmplZWJ4QzhSeWRmSXVGU3dNeW9UbDduX296dDZMLU1vVklfNXV5R1hfU2VmMmpsMXlncTVjMW90dFhXeERLR3Q4aDdJVmkyX1lUN2Qwcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=o4G643hWY0Q - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbE96OU15STdPV281YnBXbnUzczRxNjNRVzNvQXxBQ3Jtc0trY2xBWHdCWVpUTEEwU2NCQkZ3aFExY2UteTNFVnJKRzRFYVR3cWtKMHRpbVBudTVPSm8tQ3Z5clBKYmxWQXZ5dnBMVmF2d3diZ1ZaUnJrQXRZczI0RXd6ZW4tRWZxbE9hUnJZeEhqaGxLMG8yVVcwbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=o4G643hWY0Q - Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbk5OQWR5c3RIcVVLT2M5anFtMWR0TlZrbTJ6QXxBQ3Jtc0tsa2lZazY4bnk3SnZ2Y0RKcHEzQzVfWmNGT3QyN3l0dmRsTE5WSUI5NEl4MkdhLUs3X1I5bVBlbEFZM2c2NnZZUVVXZThyY3hyNk1xYXhkaFdZNHJzX1lTcFRZVjJfMEhzbnd4dWsyM3lKdXdsRy1iRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=o4G643hWY0Q - Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbm5Dd09nUHpBclZzWHpaZ3RfbDhjdVNFcWxrd3xBQ3Jtc0trSDE2MlA0bFBEN24zM2F2MmVjYkR2dzg2d25KczR0bHhxcWFBY2dNZlZHYWdWME4wWk1qX0ZJVTBEUWMxRmZ2QWU5YWNBVi1kUkdxQ0xrLU5hYlNRLTlCQ0dtbjM0TVpCMUF4NVduMWxtSHpJQmlHUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=o4G643hWY0Q - Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazRRaElReDBobGlUcjVpam4taHNzeEt5X1BWUXxBQ3Jtc0tsVS1XWUc2SllBYmVrbXU1NHEzM0FESmtCdUt2N0NVcWFrbjJORE1SQmdmVmxiZTR6YmpPUjFPMjJRTFFibnc3YWFqNEp4WDJYVWN0RkUxYng1cmJYcTNpTE4tTjZacWhZbTZhNF9pNGlKN2tDMlBuQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=o4G643hWY0Q - Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmhGVlNqaVptczJ0ZXVaek5DcGxqWUQ3aXlYd3xBQ3Jtc0trNll3NUhRTmNydGlfSXlveWM3dnFZZ1U5ejBqUmpBTEswZW1NdGhjQXZ1WjNoRnhQc0dhclBrSmxER29ycVEzRnRXV0JzcjM1dnBlcDgtSU1tbWgwaXNZa29OUTZSTnJ0OVRWOXdaT2NtSWpycXBqZw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=o4G643hWY0Q - Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHE0UTl0ZXZSd0NpQ0UxaWhVMUNMVmxXc0IwZ3xBQ3Jtc0ttdENkMm1yQ2IzcVRVM0ZSQkl6RXc1NzZ0MGliZlB1RUg2cFRuaWlHMW1wVXZqaTVRMnp0azBpX3lzSDN1QldzWW1fR3dkOC1ucUN6eDFEQVRfMmViLTg0TnRpMFZnYzVHTEhTaGlnSVU5bUdLR3Vsbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=o4G643hWY0Q - Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFZXZG9wdVhhZTZHR3RMZFZrUFFxc0pXYkFrUXxBQ3Jtc0trWjItUS1xUjlTdU1JMWxNeExYUVU4dXNjdjdBcG0yR2xwNVpHSTVVNmlKbmNwazg2TG4xZ3pEZlFzNUFxUVFxa1dDcC1ZMnRNZW1VVUtQU3ZzY01NeTFYX01yd205MU5wUXYyblN0dkZtRlgzM2haNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=o4G643hWY0Q __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHR5OHhZSENRejMxVXhHRC1jbFdDbWdvdDNsZ3xBQ3Jtc0trY1hzQTRmTFIxUXQwbi1DaUlpRUZlLUZCMjV4VFdnZ0RETDdVNXJCY2Y1dkgzNWVkdmtvcnl0QlFscUN1RmtfX3M0WU9fZHJ3c0ZGcnFFbWMyZ01RSF9xakJ0ejBGU3ZPSzZDTFZTX2xqWkcwZXBXcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=o4G643hWY0Q Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0ZRU3p3UUFHVzVMVnk0T2F5dVR1U1pfUm9FQXxBQ3Jtc0trY18tenBlWTFYa2I3cy1OTnV1dkctTEVBaVRzTGExcTRkOS0yTHFBNHlzOTlyNDF1V3JFVnh6S3paU0xqMm5uV0poUmt5S29OX3dnSmdDUG9neXFsZGJOTUFlVllfZ3ltQV8tQVNubWpZRzV6SS1hcw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=o4G643hWY0Q ______________ Bài viết: TÌM HIỂU VỀ ĐỊA CHÍNH TRỊ Được viết bởi: quanggkhai Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/HIEU-DU... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2RXOFR1ZWNIVHhoSDRFb0x6WExRYXpLM2lCZ3xBQ3Jtc0trOC02WmZJX1NJOTE5QUVqTU91Z1RhV1JIUVlnekQzMHpueHYteG5aTDBfbW80blY0ekFFMEZZQzBfcTRaNV9DWUU5dTRDVkxtbWc0Z1RZLTBESHlnYmV2RXp1MzA0ekpEZkNuV2NjejZIblBseGNTWQ&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FHIEU-DUNG-VE-DIA-CHINH-TRI-By9priWzYVKO&v=o4G643hWY0Q ______________ Giọng đọc: Pinkdot Editor: YOSHY ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

14m
Nov 10
TẤT TẦN TẬT VỀ... KỸ NỮ! | Viha | Thế giới

"Kỹ nữ" là một danh từ. Nghe thấy từ này, có lẽ chúng ta thường liên tưởng ngay đến nghề bán dâm. Nhưng nhìn từ lịch sử hình thành của nghề kỹ nữ ở Trung Quốc thì đó là một cách hiểu chưa chính xác. Kỹ nữ xuất hiện ở Trung Quốc từ rất sớm, tồn tại liên tục và trở thành một trong những quần thể văn hóa đặc thù của xã hội phong kiến. Trong văn học, mẫu người kỹ nữ cũng cho thấy vai trò khác nhau vô cùng quan trọng, vừa là đối tượng phản ánh, vừa là chủ thể sáng tạo. Sự tham gia của mẫu người kỹ nữ vào đời sống văn học cũng đã để lại rất nhiều dấu ấn và thành tựu. __ Mã SPIDOLFAN giảm 10k cho mọi đơn hàng trên nhà sách Spiderum trên SHOPEE: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG9FZ1k2WjRFQTFpYVZzSmZYSzN1dG9uTGJFQXxBQ3Jtc0ttR09zMkYtU2FmdngwRlNJVTVYbjNGN053ZjdIdVJuYzlnTmNTbktEQ0MxdGRET19VOWRocEN3aFVSVEI3NWRvWHBBUzJSS05JdzhhSEREQVRhOFpfVEtQcm9xOGhKQVp5Wm81V0NvTWtaaTdPZVF0SQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=dv2Sc8AgfGU Các đầu sách: Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: ttps://shope.ee/AURO9YQc3A Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVlzOVVlTXBiMjExMTc4eVZ2QmNoS1dhWGxzQXxBQ3Jtc0tuOFB1S1NNNzNJYVZaQmJRV3djdUtHczBCWG9DYTZQRF93MUxRaTFEN0ZDZW1mRVZRSTJ5b2VaYk1tVm81dkQ3NEVJQ3NVV21CMTRJYVphWW9lelFpWGY4VXRnSWFyNVFfc0dMSi1ZbXBoZE1zQTc3cw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=dv2Sc8AgfGU Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUZIdDFOMm41YnRpZVV6UElxckN2T254NEZ2d3xBQ3Jtc0tubWw5ekw4LVA2Q3U5a3FuV096QmVqRy1fQnY0NWVId2xKVC0zeTRqcFFvVTFGTWdhUTNKWnlGb01KVWFwRGdHVEpBeE1KSzhwS2lJeWthRjNnbE5ITmdPMFlPZERieUJvNnpMT2FycEZGTzZ2eFlrRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=dv2Sc8AgfGU Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnBCRTBwbDdESjZoWUhob2diYnY3eDNwbS05d3xBQ3Jtc0trV2JFRHJha0dqclJyTkNhbWs2dGgzd2tuWlJXel9xTkt0RTZVQ1pYb2RLNVdVZ2NkUDZ0bnV4aC05QVJ5Tmxhc1BoZlk4SThyZUVBM2lod2xLZE5GM1g0cmoyZVdSVE9vWFUzRVVRM0l2WENydmlNTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=dv2Sc8AgfGU Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3piZWN0cVBoNTVXcXUwUk91WHdCeFhrU0UtQXxBQ3Jtc0ttNHhvUlh1QnFRMDhVLXl3R0tCWlJma25rYTdvejZhVnRHZzBKYzBlMlBUelBhQk90enlJVWJmcUdEbkFSMVdKSi1XQlVrZ0lmZ00wNWtNenJRZ0UyY0hRQk80a2lWQTc3MjlXODMxRHdSSW4zVi1QNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=dv2Sc8AgfGU Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWhSS3V0YU1Pa0NEakpmX3NFUXNVdE1WYmp5UXxBQ3Jtc0trQ09FdW1PcHBfV2pHMU1DdmVEYjhPaGlqcHJ0UE1keXhtMFhCUlBwSGtUNklTaVAxN2JZWTd0WFhCRzhMRlkxNjNCRHN4aVB5QUtsNjlPMkV5SXJIWmg2ZVQ5Y1F0eTBpV3JyNHZvN2VYRjVCUzFmcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=dv2Sc8AgfGU Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWJCZUU0WUlrbWEyRm8yT3pkcWVBM3V4ZW4wQXxBQ3Jtc0trUGx2WG80QUxkbFVFb0kxbU5FTDZITmRITDJmcW5oVk9Pdk5hdUIwdVlvMVJHUktEUWpsN0hnMFVMQmRGTXBQdks5UUZhbkpnYWh6c3lzMmhUZEtZRWRnVzVGWDFPYkJ6SFpIY05tdjVOT0Q5S3NFOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=dv2Sc8AgfGU DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnhSNDNLOG14Rk9pVjhpVk9PenBXX0VydTZTQXxBQ3Jtc0tuUTEwaHpvSE01ekd2Nkd3NmFwWE11ODJjNUxqNGRVbHRFbDliN2lFcDV1ZVFwMy1NMWt2MGoyNUVBUFJ3NXlLTHBQYWktb0VuRWxTLXdFaUNnaVRVY1FOc3Fnd21zanFXYWJTdkY3bHJWTGw3RUR6UQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=dv2Sc8AgfGU Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjlTcHdxSWRXZFNBdTFCVnBFZi1KdzdtMGtrZ3xBQ3Jtc0ttZ1I5V2tRb01rUlhxUTRKUUVKdkxFbUgxVWtkcUg5NHZfNG1fX2R0dDhfdHJIck5qcUxxUkFTZl9tdjJ1OTBCbjNEb3FtUUI5Y3JwQTRhRU1tZndwR18wdlVEWDlCX0RDLVlDb3lqY0NxYldyY3VUaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=dv2Sc8AgfGU Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVRhMmVaV09KcVRGcVVjczAzeDRNOW9RbDlfZ3xBQ3Jtc0tuYXhaeVIxeVJKYUVSbk9pd2Y4TXhQTnR0SzkydEY3TmpNdHk4bGJJNDBBZ3RpdVFoZW1jbFFGTmctWjFVVmdlRy03RDVXbXdOXzNXTG5sN29XN3BmNm9MbVc0UXd4OFlOakU2T0trR0RtNDNpX1F3TQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=dv2Sc8AgfGU Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVdGNEN4aUJycnpkWHVkV2F1ZlQxTHdRczBzd3xBQ3Jtc0ttT2cxYVFrZzVEdm1Bdy1XS2dBSGlyYnpUcW1qTmZOc0RnNVhGcFh5MjJSMlVrLW8xMTJmOFpBY2p0M2hSVG85aWRiWVBmUXJjaC1TTkNGa3NWMEswNmk5eVcyb09VSnpJMWVIMUhfYW8wcVg3ZXFsaw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=dv2Sc8AgfGU Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbV81MDBzaXV6UmlDRl9FWkZwRWpMTXN4SmpmUXxBQ3Jtc0tsZnBTN3VERHF4WHhvYkI4Z0Vva1hnX1dkdUpXUjhOOV95SjBFVFNrb0ZHbUVaZUFwVnBhOVppM1c0aVJiZnlFdG1mZUpjRk1qR3pjM3Z5WENXTGJHNWJSck9sNWhITWVOWlZoYUZibW4ydjJTUGhOVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=dv2Sc8AgfGU Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3VoaXVpLUVMMmpLNGUydEZPYWtkQVhJTzBrQXxBQ3Jtc0tuNUJQUWlpelpOYm1qcHM4RUVUUk9IYUdhOU4wZkVtY2swUHlUVEhNMUQtazlTYkExN3dpVzhTYUd0WG5GZUlqR1FhWFltcVR3S0FJc3h2dHZxbURXaUlRaW0xTERWN3docVB1V0I1MGo3N2stdFgzVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=dv2Sc8AgfGU Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqay1yTEdma282YWhQdm9QQnJCM0J5QmJ5NFU3d3xBQ3Jtc0tsX1VsLVdhSWI5M2ZLenNxM1hMSGdQeW4wY2ZjTlhWOE1JSlFLenZTRzUtVmJ3NVhyWG10blFOMTVIZUZYREN2WEZNdU16T3FjSC1sWXI2LVhZUGdxZGl4RjczSkRnQTFydzBpczgxelFqRTlpR2RZbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=dv2Sc8AgfGU Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEdra2xfRDAxVjJaMjJPOWVxVjR2M0ZPdkZOQXxBQ3Jtc0trekNGRlc5Y3ZubHlHaTYwSTN6dWZaR3NlenQ4T19HaU1oM1BoY1UweWRRbVFvS29BRm51cll4Tk9TX25KNnFWdXRocEhxZUF6TlRsSHl5N3MyZkpSYmhGeHZfeC1pVUQ5emVOakFxVmJKRl9DNmpqdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=dv2Sc8AgfGU __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblEyUEMtbUpCdlJnbGVaeHRueE1neW1hdk55UXxBQ3Jtc0ttZWNXM091TWtjY3U2cmtOODlaT0toR2Y1VHhPUUFNTHBmTTFCVHJIdkVPakFEam5BeklsWExTNkJkNHdpRHN6UHZicXl1LWhMTHg0Z2ZMY0hyU21VanBXd3FnTnNnVGJXdHNOX1lhSzJwc1JHZ194cw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=dv2Sc8AgfGU Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazZoQnB5eG0yM2xyUGtCXzN3V0I3QS1GV19zUXxBQ3Jtc0tscC1hdHcxdkctUWlGb1RKd2pLNm5EaHA0cHVpQ01qQWR4aDA5SFZ2d21rcXJBS2pPejc2VWU1cjNyWG5KajVkalNyM216YVhxVmFrN1p1ZDBXMkVZdlpBQzgxTUltX0x5REhIdTctTXFnV2IyaVhKUQ&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=dv2Sc8AgfGU ______________ Bài viết: Kỹ nữ: chuyện chưa biết Được viết bởi: Viha Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Ky-nu-c... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0Y3bEVfTnZFRmJHS0txaXlncC1lcXQ4TDdod3xBQ3Jtc0tsMmtzR0tOYkZ2eW1qU0xMZlMwUFBGRC1mT2VyTG8zUEY4RGhUZjB3SW91N09JYkFJY3dkZWlTQWdieU5LWUNvekNrQlpOa0Y4R2ptOXpVWFNIajNVNVhkWGt5dEpNNW5GNVBRdmtkYWdxWlZTSTlMYw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FKy-nu-chuyen-chua-biet-rq1&v=dv2Sc8AgfGU ______________ Giọng đọc: Khánh Linh Editor: Pinkdot ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

15m
Nov 10
Lược sử hệ thống tôn giáo của loài người | Tengaria | Khoa học

__ Tôn giáo là gì? Tôn giáo được hình thành từ bao giờ? Và đã trải qua những gì để có ngày hôm nay? Các câu hỏi này thật ra rất khó, vì định nghĩa tôn giáo rất đa dạng ở các nền văn hóa và các vùng miền khác nhau. Nhưng để chung quy lại, có thể hiểu rằng tôn giáo là niềm tin của con người vào một hay nhiều đấng thần linh hoặc một hệ thống triết lý đức tin. Tôn giáo cung cấp cho con người phương tiện để tìm hiểu và giải thích các thế lực tự nhiên, về sự sáng tạo và diệt vong của vũ trụ, về sự sống và cái chết, về cách để sống hòa hợp với xã hội và tự nhiên. Nếu cả thế giới này có 100 người, chỉ có 15 không theo tôn giáo nào cả. 85 người còn lại, bằng cách này hay cách khác, tin vào một hay nhiều đấng sáng tạo, đi theo một hệ thống triết lý, thực hành một bộ các quy tắc lễ nghi. Thuở đầu của nhân loại, tôn giáo tồn tại dưới dạng các tập tục tín ngưỡng nguyên thuỷ. Theo thời gian, thế giới quan và hệ thống tín ngưỡng ngày càng trở nên chi tiết và phức tạp. Dần dà, các hệ thống tín ngưỡng này tiến hóa thành những tôn giáo riêng biệt. Có tôn giáo thờ đa thần, có tôn giáo thì độc thần, có tôn giáo thì chẳng có vị thần nào mà chỉ đơn giản là làm theo triết lý của một vị hiền triết. Dù với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học thời hiện đại phần nào làm giảm sự ảnh hưởng của tôn giáo, vẫn cần thừa nhận rằng tôn giáo là một phần vô cùng quan trọng trong sự phát triển của nhân loại. Trong video này, hãy cùng tác giả Tengaria của Spiderum tìm hiểu hành trình phát triển của các tôn giáo khác nhau trên trái đất, từ thời tiền sử, đến thời cổ đại, trung cổ và cuối cùng là cận đại. Và vì đây là một video tương đối dài nên chúng ta vào việc luôn nhé! __ Mã SPIDOLFAN giảm 10k cho mọi đơn hàng trên nhà sách Spiderum trên SHOPEE: https://shope.ee/6KbpEZS9D2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkJHalVUZ0EyWUMzd0J5dVpzUS1RVzJTbnBwQXxBQ3Jtc0ttNExpTzdacVBkNU9KX0swaG5vZ3B6ZUx4dEJybFhibDJ6LUlfOXRoYUJiSGZDc015Zm1NRk1WbklSUV9hWGQwbGxubXl0eHQwMVdCVEJDRksxUjY4alhvTU9yMk1IcGpUVy0tb3c2UXhoWnhQclU0RQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpEZS9D2&v=8lcqVWsEKrA Các đầu sách: Người trong muôn nghề - Định hướng nghề nghiệp toàn diện: ttps://shope.ee/AURO9YQc3A Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?: https://shope.ee/9pBhMKT9Oy https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmRyRHp0bjVOcmVBcXpSMzJUMWlBdGtXTXFwd3xBQ3Jtc0tuR3Q2blc5VHBiSXRqc1dwQzZzcEFsS3JfY3BoYVB6YjVWa2N5OWpPU2g5SDlEczNlZEhya3FCeDI0WnZvMVJVdXFSWlc4dHBfRldTbXI5RjZ5RW1Uc1N6MFZCVmFjVHM2dlpDV0ZFWlhiUmxQa0gtUQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9pBhMKT9Oy&v=8lcqVWsEKrA Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 1: https://shope.ee/9UYqxiUQ4w https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEJEUE5kc0tUUmhoNmdxOW8td2RVWVh5OTRZUXxBQ3Jtc0ttaGZiSmpWT3RZU09tdE9RRjNsQ3ZRbU1BMUtJdE1DNF82NkVqOVo4R3N4OU1KZmFobS1Bbkh2VmVyYnIzcXNQR202MXJhLVlKaVE4ZUwzNGt5cFdCNHo4UDRsdlJhUnVLNWRLZ0RhSS1IRFExSjlMbw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9UYqxiUQ4w&v=8lcqVWsEKrA Người trong muôn nghề: Ngành Kinh tế có gì? - Tập 2: https://shope.ee/9KFQlPV3Pv https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjF3dFhWT2JEWGt6cHlxQzZiX3ZzVVg0RmdDQXxBQ3Jtc0ttb0xia2JlbC0zcjZYNTJEZTQ4Q0NIaXNSamhsN1NaRmxvUGpGTTNDUFVPWkEtdUdFend6YjJrUmpXTFIxWWcyQmtLSzF0ZWNGem1qYzFVUTB1SVBJY05MWXE2b0V2U2wzRkxtbzlrZzg5WFBKRFJvcw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9KFQlPV3Pv&v=8lcqVWsEKrA Người trong muôn nghề: Ngành Sáng tạo - Nghệ thuật có gì?: https://shope.ee/9zV7YdSW47 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0Q5bkJYUWxTN0NjX1pRWmpXckgxanZBOGREd3xBQ3Jtc0ttTjBqeGg0alpyV0c3UmJsTjUyU2VNSlNhNHA5cU45aVZLZVVZVUVqNllBZTdmV0F5dWxYbXlhZGhhTTVGbkRyTjFqZ1FpRzZSU0FKdlJSX0R4YXNKVTJybWlpQ2x6SnZ4VklaNjE1cHJ0YUNHclQ1WQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9zV7YdSW47&v=8lcqVWsEKrA Người trong muôn nghề: Ngành Xã hội - Nhân văn có gì?: https://shope.ee/5pfYayiNWK https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUhqdHN5c1BLdERVOVhVREpXSFVvak5Yb29nZ3xBQ3Jtc0ttbi1TTUNTb3RKN0ExSk1zNFBhWHR4V3g4ODNkNDItNlZtVXp2SEVVejhWWTVKZ1VGUW4tRTdNYnc1Wm5oNHJrRnQ3Y3g3QS1PZVZNT2xXcEtvZ0VWbWV6cWlwR0g3dUhzMXpyNzZ2SmFYTTlub3FBRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5pfYayiNWK&v=8lcqVWsEKrA Mùi mẹ - Món quà dành tặng người phụ nữ yêu thương: https://shope.ee/6AIOzah6qU https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnctUDEwRXNQT1VHUFZldmFXMXlsUFZfQm5XQXxBQ3Jtc0trcFd5VTdjZUtSczZLem9vc2gtRThqSWMtY19NS0RkZVJPS2RzRHprQlYtV1NzbEJtbzRtNm85X1N4MW93V3JNZTFFN0RMTjNpc0dwZHhRQndhb2N6eE9SQmtXczkwYUhtUWpvMjBqYWUzSUZ4NWJFQQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6AIOzah6qU&v=8lcqVWsEKrA DevUP - Phát triển toàn diện sự nghiệp lập trình viên: https://shope.ee/9esHA1Tmjx https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWtkT0EwWmtBck5SeDY3Zkgyc0hyOXR1VHREUXxBQ3Jtc0ttNnNDZktuWkwzTTM3WDNOb3dhd3dhcEJsdHZNLTBuWU1YTjZUY21pejRCRkxkYlo3ZklpbnZCS0hwdXlnV0NLX3NUSExwenp3dVpBU0VDcnpsOHI0M0xHcUtLT0MzSDRjbmktQWhBc1pXQXM5WkViSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F9esHA1Tmjx&v=8lcqVWsEKrA Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 1: https://shope.ee/6zrW08ngb2 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnNsakVhdlRwZmVZQk5ndkFLQ3JLLXZFU3M0Z3xBQ3Jtc0tsWDF6U3JHaVQ0UExDMDFORTFnWFhmRUtrY2ptTXpGRmtmOVZpenNEUzZtM3paU2FlcUZPaXhxRW1HT2VjRkR6dDhKamUtVEZwZUVZLWNzLVBVNTJ1ZjRrN3BwcFRhU0k4NHZwRUlCckEtV2wxM29JRQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6zrW08ngb2&v=8lcqVWsEKrA Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức – Chủ Nghĩa Khắc Kỷ Trong Đời Sống - Tập 2: https://shope.ee/A9oXkwRsj8 https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG90R0tCbENkRkYxbW5CYzVSdWF2d0FyZDUwUXxBQ3Jtc0trcVBOMkkzSGdSbmF0NVlpMHpZUVVTVlZ0d19MaHBOUlVlUmtKaTZVY2ZvM3VyUUhvVkRyeWZNbnpVYXhEU0J4R0J3ZU1XQ3d6NkJ0Qmtnc0p0UzEtU1JaeTl4eVlGYlhvc0tuMnh3bk0yMFZSS3JkSQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2FA9oXkwRsj8&v=8lcqVWsEKrA Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam: https://shope.ee/5V2iCMjeCI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblBkMzRjY1k4X1dzT0hHZ2hhLVJDaXV4QkRoQXxBQ3Jtc0tsdHJjQ0g3VEhlcW1vQnFiVldkd2RfYnlqYUlnT3lsV2RVS3N3aDltOHVFRWtrcl9oRXRlbEhvQ29meWo0Vk9kUU14UlNPcHRHd2hCd1lRUDdJbjJRaXB6T29JRHRlNVBqZUxjaUFxWmlQbUQybHNEOA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5V2iCMjeCI&v=8lcqVWsEKrA Doing good better - Làm việc thiện đúng cách: https://shope.ee/6KbpBtgTVV https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDhPSHRTRTdoSlV5UVI2WlZ4Q3dNbmJPMklWUXxBQ3Jtc0trLUF2NzI0Nmg3Rl9TOFE3WGpmT19Zbjd3VTcwMHJleWstSFR2M0UzMHdBNzJfc0xqUV96bnpWSE52bFBGUlhJRnF3cWN2RFVjQ2hldzVMX0hxeDF6WlRfUmQzR0tGUVNpd0p1clBCYjZVNDJqcFZqVQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6KbpBtgTVV&v=8lcqVWsEKrA Động lực nội tại - Làm sao để yêu công việc và đạt đến thành công: https://shope.ee/6UvFOCfqAW https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2RJMGVTX3Y5Sk9UQU1rVnhOc05ydjJWSzlyZ3xBQ3Jtc0ttdVl5OC1qNGR3QXNmTnQydFFpM2U2Z01TeVpFRjdibXFZVDZ3QTNZTnF4RFZJVEJ3VlVXLUIyWkg5cTJ1SEdsblVTSTVDc1NqSEdiOElVanQwSjhKRXVUMmxMbWd5YU5MS3NORUxkUWpGbDlSUWtUNA&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F6UvFOCfqAW&v=8lcqVWsEKrA Bước ra thế giới: Cẩm nang du học và săn học bổng: https://shope.ee/5fM8Ofj0rJ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVhfdG1zOS1MU29XUXVLMFM0UGZORTNza1NKUXxBQ3Jtc0tsTDZxalBxZzhpRGJIUDY1ekxVbW14RWFGZmdOVGNDYWZrOGFmVk1SaTV0TjllLXFjeVg4T0R2UjU2aVNmVXJLWGlVampheWZ4QzJhYjQ5eF9zVVN3N25ha1VyalBZbkN5YUNEclJUa0hBWDZfblFuTQ&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F5fM8Ofj0rJ&v=8lcqVWsEKrA Chuyện người chuyện ngỗng (Vũ Hoàng Long): https://shope.ee/4AXKcUjKAQ https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqazFJdnFucjd4UG1URUZRTXZDRFpTcDRaVGFsQXxBQ3Jtc0ttQkp1TjdiMzZ4TkNnNTdaa3JwQjk3RTRHUzhtM2g2dnVOUXoyLXE5SkM3MXFNR2xOdGZZcXZYNFZHQUJBQVFfN0xYNkdlOFQ2QTZrdjJuYWJQNkZWUTBtQnBqN1ZoWElRNVcyWG1GTHdiRm5UMDRGdw&q=https%3A%2F%2Fshope.ee%2F4AXKcUjKAQ&v=8lcqVWsEKrA __ Hóng các cuộc hội thoại thú vị, nhiều kiến thức bổ ích trên kênh Talk Sâu: https://b.link/talksau https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbl9CQk9SQWNITHdYcy13TUVoUk9jclRCcGpLQXxBQ3Jtc0trRTY5dDg0amswS2hWWHYyZE9TOGoxQTNiUHdOd1Y5WEpYWHlBT3BuWm1rVEFXR0wyeG00enZVNS1LdlFNNm5YNHhpeFFCeFNLWTVsS2JMU25hTUVlcjdEVE9qd1QwTVdscUJ2MklWb2twZ01sLU1ybw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2Ftalksau&v=8lcqVWsEKrA Lắng nghe những câu chuyện về thế giới nghề nghiệp cùng podcast Người Trong Muôn Nghề: https://b.link/NTMN-Podcast https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0pJVlg0dVBvX2FCTUdIUjlIb1NIbGZXVk1JQXxBQ3Jtc0traENUNXBVbUtfV0Uxc0FLaUtrSnNtZm5VbGRRN2RlTGpndkdaVk1SR3dqU3RfbFlDRk5rYXU1VlZZX0FpRkZ0MENsdTdyb0tyUmQ5SGVxWFBZcmhLdGtQM0RzZUxySUo5UU9TMVprQTZKYWdHY2RXYw&q=https%3A%2F%2Fb.link%2FNTMN-Podcast&v=8lcqVWsEKrA ______________ ______________ Bài viết: Lược sử tôn giáo Được viết bởi: Tengaria Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Luoc-su... https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2I2U0xkN0hsalBVVXg0UmNwbFN5ZC1pakY5d3xBQ3Jtc0treXEzdjY5czVjNmRJUWphQ1pBTGpaOWRTRV91ZWt0WWlWcFdPNjZncjJwOGNVMFM3QV96eGJGVkZUUWpxN1BtSFptdkVnR3VJbkRMVmtMRElZX0VhRDFWZWRFREFnanBSeWJhTEp5TmlZaWRkcmxKdw&q=https%3A%2F%2Fspiderum.com%2Fbai-dang%2FLuoc-su-ton-giao-FM7Las6LZzjt&v=8lcqVWsEKrA ______________ Giọng đọc: Nguyễn Lê Minh Thi Editor: Khang ______________ Bản quyền video: Spiderum Bản quyền nhạc: Youtube Audio Library, Epidemic Sound ______________ --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/spiderum/support

30m
Nov 04