Tam Giới Toàn Thư | Kiến thức tâm linh và đời sống

Tiên Phan

About

Chia sẻ những kiến thức trên con đường tìm về với Đạo Chân Thật

Available on

Community

268 episodes

Các trường hợp thường xảy ra đối với linh hồn của ông bà sau khi mất, họ thường ở đâu?

Xem trọn vẹn video tại đây:  https://www.youtube.com/watch?v=ehZk1DMjwmQ https://www.youtube.com/watch?v=ehZk1DMjwmQ

2m
Nov 25
Sau khi thoát xác, linh hồn sẽ thường thị hiện một số hình dạng như thế nào?

Xem trọn vẹn video tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=t2X9CR7BrjM https://www.youtube.com/watch?v=t2X9CR7BrjM

2m
Oct 19
Ý nghĩa tâm linh, năng lượng thanh tẩy của ngọn lửa nến trong các sinh hoạt đời thường

Xem trọn vẹn video tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=RzbycZitNcc https://www.youtube.com/watch?v=RzbycZitNcc

2m
Oct 15
Về mặt tâm linh, Oán Linh Động Vật có thể tác động như thế nào đến người sống ?

Xem trọn vẹn video tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=3EZXpWv3hNM https://www.youtube.com/watch?v=3EZXpWv3hNM

3m
Oct 08
Linh hồn của người mất do tai nạn trên đường thường chịu khổ sở ra sao, có về nhà được không?

Xem trọn vẹn video tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=3gX3hxRC890 https://www.youtube.com/watch?v=3gX3hxRC890

4m
Oct 07
Tổng quan về giấc mơ và hiện thế

Xem trọn vẹn video tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=Bsfi7I9MOQU

5m
Oct 06