Tam Giới Toàn Thư | Kiến thức tâm linh và đời sống

Tiên Phan

About

Chia sẻ những kiến thức trên con đường tìm về với Đạo Chân Thật

Available on

Community

490 episodes

Lòng thành ấy cảm ứng được với trời đất

Xem trọn vẹn video tại đây: https://youtube.com/shorts/hPKfpz_SrL8?feature=share

46s
Apr 01
Đức Quan Âm Bồ Tát dạy về vấn đề cúng kiếng

Xem trọn vẹn video tại đây: https://youtube.com/shorts/Osa5wUoissg?feature=share

57s
Mar 30
Sống với sự an lành của linh tâm mình

Xem trọn vẹn video tại đây:https://youtube.com/shorts/kPhxK2HwQEE?feature=share

46s
Mar 27
Sơ lược về Đức Lão Tử

Xem trọn vẹn video tại đây: https://youtube.com/shorts/Y_H6uACg1Hg?feature=share

58s
Mar 25
Tứ Đại giả hợp tạo nên thân thể sinh vật sống

Xem trọn vẹn video tại đây: https://youtube.com/shorts/d2n3CmgqOCs?feature=share

59s
Mar 21
Bình yên trong đời giữa trùng trùng khổ nạn

Xem trọn vẹn video tại đây:;https://youtube.com/shorts/G9-FRXAwTh0?feature=share

48s
Mar 19
Sự thật về hiện tượng bị Ma dắt, Quỷ dẫn đường trong dân gian

Xem trọn vẹn video tại đây: https://youtube.com/shorts/g84_CPHuf5U?feature=share

59s
Mar 15
Biết trân trọng, chăm sóc bản thân

Xem trọn vẹn video tại đây: https://youtube.com/shorts/CLiIumncuwA?feature=share

48s
Mar 13
Mỗi hành giả là một Tiểu Vũ Trụ

Xem trọn vẹn video tại đây: https://youtube.com/shorts/qEzWiz0Mz80?feature=share

38s
Mar 11
Tâm viên ý mã

Xem trọn vẹn video tại đây: https://youtube.com/shorts/_F2R2QPa4eA?feature=share

58s
Mar 07
Người thường làm việc bất thiện biết sám hối, gieo nghiệp lành

Xem trọn vẹn video tại đây: https://youtube.com/shorts/f1_1Xk6sgSE?feature=share

52s
Mar 05
Ai cũng như ai cả, đều là anh em một nhà

Xem trọn vẹn video tại đây: https://youtube.com/shorts/YRM6p3PGCEQ?feature=share

45s
Feb 28
Giác Ngộ và Đắc Đạo, Đạt Đạo, Thành Tựu Giải Thoát

Xem trọn vẹn video tại đây: https://youtube.com/shorts/QAszneuXtmw?feature=share

50s
Feb 27
Một số tính chất của vong linh, âm linh

Xem trọn vẹn video tại đây: https://youtube.com/shorts/vquKcUI5Ezg?feature=share

57s
Feb 25
Sống hết mình cùng với những mơ ước, lý tưởng

Xem trọn vẹn video tại đây: https://youtube.com/shorts/CAJBMB8uASI?feature=share

57s
Feb 20
Chúng sinh hữu tình…

Xem trọn vẹn video tại đây: https://youtube.com/shorts/PqAE90R4B9I?feature=share

42s
Feb 18
Chúng sinh có thể tự tha thứ cho mình

Xem trọn vẹn video tại đây: https://youtube.com/shorts/kJo1UZnDb2E?feature=share

53s
Feb 15
Bình yên chỉ thực sự hiện hữu tự nội tại mỗi người mà thôi

Xem trọn vẹn video tại đây: Bình yên chỉ thực sự hiện hữu tự nội tại mỗi người mà thôi /Bìnhyênchỉthựcsựhiệnhữutựnộitạimỗingườimàthôi

47s
Feb 13
Người ta nói giang sơn dễ đổi, thói quen khó dời

Xem trọn vẹn video tại đây: https://youtube.com/shorts/RCC36NAfnHU?feature=share

51s
Feb 11
Ba nhóm cây ngải sau khi thức tỉnh thường gặp

https://www.youtube.com/shorts/o_0gj6FCqmcXem trọn vẹn video tại đây:

59s
Feb 07
Ý nghĩa thực sự của Tam Tai

Xem trọn vẹn video tại đây: https://www.youtube.com/shorts/NSaHZ6-jy0k

59s
Feb 05