Tam Giới Toàn Thư | Kiến thức tâm linh và đời sống

Tiên Phan

About

Chia sẻ những kiến thức trên con đường tìm về với Đạo Chân Thật

Available on

Community

281 episodes

Tôn trọng quyền tự do lựa chọn ở mỗi chúng sinh

Xem trọn vẹn video tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=BhyoS4ltftg

1m
Jan 27
Tự tha thứ cho chính mình

Xem trọn vẹn video tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=H_udhuCL0IE https://www.youtube.com/watch?v=H_udhuCL0IE

1m
Jan 08
Sự chết liên tục hoại diệt rồi tái sinh trong từng giờ, từng khắc, trong từng hơi thở, từng ý niệm

Xem trọn vẹn video tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=LoOg8TZ_lj0 https://www.youtube.com/watch?v=LoOg8TZ_lj0

1m
Jan 05
Thế nào là Kim Cang Tâm?

Xem trọn vẹn video tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=lnPJaFZhf38

3m
Dec 27, 2022
Tu là gì, vì sao nên tu?

Xem trọn vẹn video tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=GtDusNjEJPU

3m
Dec 24, 2022
Thọ mệnh và các nhân duyên thiện ác của con người

Xem trọn vẹn video tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=U-IIVBKaRpI

2m
Dec 20, 2022
Các trường hợp thường xảy ra đối với linh hồn của ông bà sau khi mất, họ thường ở đâu?

Xem trọn vẹn video tại đây:  https://www.youtube.com/watch?v=ehZk1DMjwmQ https://www.youtube.com/watch?v=ehZk1DMjwmQ

2m
Nov 25, 2022
Các yếu tố trợ duyên cho sự siêu thoát của một linh hồn

Xem trọn vẹn video tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=oMi0OibBYm0

1m
Nov 14, 2022
Tánh đức vị tha vô ngã hi sinh hướng thượng của người tu

Xem trọn vẹn video tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=IPl_ZlZx_CQ

3m
Oct 21, 2022
Sau khi thoát xác, linh hồn sẽ thường thị hiện một số hình dạng như thế nào?

Xem trọn vẹn video tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=t2X9CR7BrjM https://www.youtube.com/watch?v=t2X9CR7BrjM

2m
Oct 19, 2022
Tu tập để mình tự nhận thức lẽ chân thật của cuộc đời

Xem trọn vẹn video tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=GV_-o0FS2pc

1m
Oct 17, 2022