Vô Vi Podcast - Nhạc Thiền

Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên

About

Vô Vi Podcast - Nhạc Thiền,
Đức Thầy Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên

Available on

Community

913 episodes

NTVV- 1052 _ Xuân Vui _ Thơ - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Phạm Duy _ Ca Sĩ - Thiên Kim

NTVV- 1052 _ Xuân Vui _ Thơ - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _  Nhạc Phạm Duy _ Ca Sĩ - Thiên Kim

4m
Jan 27
NTVV- 1051 _ Xuân Lành _ Thơ - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc - Đỗ Văn Nghiên _ Ca Sĩ - Hương Thủy

NTVV- 1051 _ Xuân Lành _ Thơ - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc - Đỗ Văn Nghiên _ Ca Sĩ - Hương Thủy

4m
Jan 26
NTVV- 1050 _ Xuân Vô Vi _ Ý Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc - Thiệu Kỳ Anh_ Ca Sĩ - Jenny Hiền _ Album Tiếng Trống Dựng Xây

NTVV- 1050 _  Xuân Vô Vi _  Ý Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc - Thiệu Kỳ Anh_ Ca Sĩ - Jenny Hiền _ Album Tiếng Trống Dựng Xây

3m
Jan 25
NTVV-1049 _Xuân Mơ _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Hoàng Thi Thơ _ Ca Sĩ - Sơn Ca

NTVV-1049 _Xuân Mơ _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Hoàng Thi Thơ _ Ca Sĩ -   Sơn Ca

4m
Jan 24
NTVV-1048 _ Xuân Di Lạc _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Đỗ Văn Nghiên _ Ca Sĩ - Johny Dũng

NTVV-1048  _ Xuân Di Lạc _ Thơ Lương Sĩ  Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Đỗ Văn Nghiên _ Ca Sĩ - Johny Dũng

3m
Jan 23
NTVV-1047 _ Xuân Trời_ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Hoàng Thi Thơ _ Ca Sĩ - Sơn Ca - Anh Dũng

NTVV-1047 _ Xuân Trời_ Thơ Lương Sĩ  Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Hoàng Thi Thơ _ Ca Sĩ - Sơn Ca - Anh Dũng

3m
Jan 22
NTVV- 1046 _ Vui Xuân Nhớ Thầy _ Nhạc Và Lời - Giác Chơn _ Ca Sĩ - Thanh Mai

NTVV- 1046 _ Vui Xuân Nhớ Thầy _ Nhạc Và Lời - Giác Chơn _ Ca Sĩ - Thanh Mai

5m
Jan 21
NTVV-1045 _ Nhớ Về Nguồn Cội _Ý Đạo Ý Thơ- Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _Nhạc và Lời Phạm Vinh_ Ca Sĩ - Diễm Liên

NTVV-1045 _ Nhớ Về Nguồn Cội _Ý Đạo Ý Thơ- Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _Nhạc và Lời Phạm Vinh_ Ca Sĩ - Diễm Liên

5m
Jan 20
NTVV-1044 _ Cõi Sinh _Ý Đạo Ý Thơ- Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _Nhạc và Lời Nguyễn Cường _ Ca Sĩ - Tuấn Phương

NTVV-1044 _ Cõi Sinh _Ý Đạo Ý Thơ- Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _Nhạc và Lời Nguyễn Cường _ Ca Sĩ  - Tuấn Phương

6m
Jan 18
NTVV-1043 _ Suối Tình _ Thơ - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Ngâm Thơ - Lệ Ba

NTVV-1043 _ Suối Tình _ Thơ - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Ngâm Thơ - Lệ Ba

2m
Jan 16
NTVV- 1042 _ Ý Nghĩa Nam Mô A Di Đà Phật _ Sáng Tác - Đoàn Sĩ Giác _ Nghệ Sĩ - Xuân Phát _ Album Thắp Sáng Tâm Linh.mp3

NTVV- 1042 _ Ý Nghĩa Nam Mô A Di Đà Phật _ Sáng Tác - Đoàn Sĩ Giác _ Nghệ Sĩ - Xuân Phát _ Album Thắp Sáng Tâm Linh.mp3

1m
Jan 14
NTVV-1041 _ Tâm Tư Ca Vang _Ý Đạo Ý Thơ- Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _Nhạc _ Ca Sĩ - Thanh Hà

NTVV-1041 _ Tâm Tư Ca Vang _Ý Đạo Ý Thơ- Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _Nhạc _ Ca Sĩ - Thanh Hà

3m
Jan 12
NTVV-1040 _ Hội Tụ Vinh Quang _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Châu Phố _ Ca Đoàn Vô Vi

NTVV-1040 _ Hội Tụ Vinh Quang _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Châu Phố _ Ca Đoàn Vô Vi

4m
Jan 10
NTVV-1039 _ Khí Giới Tình Thương _ Thơ Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Ngâm Thơ - Lệ Ba _ Album - Đạo Tâm

NTVV-1039 _ Khí Giới Tình Thương  _ Thơ  Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Ngâm Thơ - Lệ Ba _ Album - Đạo Tâm

6m
Jan 08
NTVV-1038 _Vui Hát Thiền Ca _ Nhạc và Lời - Phạm Vinh _ Ca sĩ - Anh Dũng -Lê Thành - Tú Lan - Diễm Liên

NTVV-1038 _Vui Hát Thiền Ca _ Nhạc và Lời - Phạm Vinh _ Ca sĩ -  Anh Dũng -Lê Thành - Tú Lan - Diễm Liên

4m
Jan 04
NTVV-1037 _Giây Phút Tuyệt Vời _ Nhạc và Lời - Châu Phố _ Ca sĩ - Anh Dũng

NTVV-1037 _Giây Phút Tuyệt Vời _ Nhạc và Lời - Châu Phố _ Ca sĩ -  Anh Dũng

4m
Jan 02
NTVV- 1036 - Chú Xồi Khuyến Tu_ Sáng Tác - Đoàn Sĩ Giác _ Nghệ Sĩ - Xuân Phát _ Album Thắp Sáng Tâm Linh

NTVV- 1036 - Chú Xồi Khuyến Tu_ Sáng Tác - Đoàn Sĩ Giác _ Nghệ Sĩ - Xuân Phát _ Album Thắp Sáng Tâm Linh

7m
Dec 31, 2022
NTVV-1035 _ Đóa Hoa Tình Thương _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Châu Phố _ Ca sĩ -Thu Huyền

NTVV-1035 _ Đóa Hoa Tình Thương _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Châu Phố _ Ca sĩ -Thu Huyền

4m
Dec 29, 2022
NTVV-1034 _ Giã Từ Sân Si _ Ý Đạo Ý Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _Nhạc Phạm Vinh _ Ca sĩ- Lê Thành

NTVV-1034 _ Giã Từ Sân Si _ Ý Đạo Ý Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _Nhạc Phạm Vinh _ Ca sĩ-  Lê Thành

6m
Dec 27, 2022
NTVV - 1033 _ Tình Mẹ Đêm Giáng Sinh _ Thơ - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc - Mai An _ Ca Sĩ - Thanh Mai _ Album - Tình Mẹ Âu Yếm

NTVV - 1033  _ Tình Mẹ Đêm Giáng Sinh _ Thơ - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc - Mai An _ Ca Sĩ - Thanh Mai _ Album - Tình Mẹ Âu Yếm

3m
Dec 25, 2022
NTVV- 1032 _ Mẹ Ơi _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ kiên _ Ngâm Thơ - Lệ Ba

NTVV- 1032 _ Mẹ Ơi _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ kiên _ Ngâm Thơ - Lệ Ba

17m
Dec 23, 2022
NTVV-1031_ Sống Tu Thiền _Ý Đạo Ý Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc - Phạm Vinh _ Ca sĩ - Diễm Liên

NTVV-1031_ Sống Tu Thiền _Ý Đạo Ý Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc - Phạm Vinh _ Ca sĩ - Diễm Liên

4m
Dec 21, 2022
NTVV - 1030_ Sơn Bá & Anh Đài Tái Ngộ _ Tác Giả - Đoàn Sĩ Giác _ Album Thắp Sáng Tâm Linh

NTVV - 1030_ Sơn Bá & Anh Đài Tái Ngộ _ Tác Giả - Đoàn Sĩ Giác _ Album Thắp Sáng Tâm Linh

11m
Dec 18, 2022
NTVV-1029_Thiền Hành _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Châu Phố _ Ca sĩ - Khánh Hòa

NTVV-1029_Thiền Hành _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Châu Phố _ Ca sĩ - Khánh Hòa

5m
Dec 15, 2022
NTVV-1028_Tiếng Trống Đại Đồng _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Phạm Vinh _ Ca sĩ - Tú Lan - Anh Dũng.mp3

NTVV-1028_Tiếng Trống Đại Đồng _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Phạm Vinh _ Ca sĩ - Tú Lan - Anh Dũng.mp3

5m
Dec 13, 2022
NTVV-1027_ Quốc Hồn _ Thơ Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Ngâm Thơ - Lệ Ba _ Album - Đạo Tâm

NTVV-1027_ Quốc Hồn _ Thơ  Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Ngâm Thơ - Lệ Ba _ Album - Đạo Tâm

10m
Dec 11, 2022
NTVV - 1026 _ Uổng Một Kiếp Người _ Tác Giả - Đoàn Sĩ Giác _ Album Thắp Sáng Tâm Linh

NTVV - 1026 _ Uổng Một Kiếp Người _ Tác Giả - Đoàn Sĩ Giác _ Album Thắp Sáng Tâm Linh

8m
Dec 09, 2022
NTVV-1025_Trí Tâm An _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Châu Phố _ Ca sĩ - Thu Huyền

NTVV-1025_Trí Tâm An _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Châu Phố _ Ca sĩ - Thu Huyền

4m
Dec 07, 2022
NTVV-1024_Nguyện Mãi Sum Vầy _Ý Đạo Ý Thơ Lương Sỉ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc - Phạm Vinh _ Ca sĩ - Lê Thành

NTVV-1024_Nguyện Mãi Sum Vầy _Ý Đạo Ý Thơ Lương Sỉ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc - Phạm Vinh _ Ca sĩ - Lê Thành

4m
Dec 05, 2022
NTVV - 1024 _ Lục Tặc Phá Chú Thoòng _ Tác Giả - Đoàn Sĩ Giác _ Album Thắp Sáng Tâm Linh.mp3

NTVV - 1024 _ Lục Tặc Phá Chú Thoòng _ Tác Giả - Đoàn Sĩ Giác _ Album Thắp Sáng Tâm Linh.mp3

11m
Dec 03, 2022