Vô Vi Podcast - Nhạc Thiền

Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên

About

Vô Vi Podcast - Nhạc Thiền,
Đức Thầy Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên

Available on

Community

885 episodes

NTVV-1024_Nguyện Mãi Sum Vầy _Ý Đạo Ý Thơ Lương Sỉ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc - Phạm Vinh _ Ca sĩ - Lê Thành

NTVV-1024_Nguyện Mãi Sum Vầy _Ý Đạo Ý Thơ Lương Sỉ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc - Phạm Vinh _ Ca sĩ - Lê Thành

4m
Dec 05
NTVV - 1024 _ Lục Tặc Phá Chú Thoòng _ Tác Giả - Đoàn Sĩ Giác _ Album Thắp Sáng Tâm Linh.mp3

NTVV - 1024 _ Lục Tặc Phá Chú Thoòng _ Tác Giả - Đoàn Sĩ Giác _ Album Thắp Sáng Tâm Linh.mp3

11m
Dec 03
NTVV-1023 _ Tham Thiền Nhập Định _ Thơ thiền Sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Ngâm Thơ - Lệ Ba _ Album - Đạo Tâm

NTVV-1023 _ Tham Thiền Nhập Định _ Thơ thiền Sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Ngâm Thơ - Lệ Ba _ Album - Đạo Tâm

3m
Dec 01
NTVV-1022_ Duyên Lành _ Nhạc và Lời - Phạm Vinh _ Ca sĩ - Anh Dũng

NTVV-1022_ Duyên Lành _ Nhạc và Lời - Phạm Vinh _ Ca sĩ - Anh Dũng

4m
Nov 29
NTVV-1021_ Tô điểm Sơn Hà _ Cổ Nhạc _ Tiếng Hát - Thanh Mai

NTVV-1021_ Tô điểm Sơn Hà _ Cổ Nhạc _ Tiếng Hát - Thanh Mai

12m
Nov 27
NTVV-1020_ Hỡi Người Đời _ Lời Phật Tế Công _ Nhạc - Châu Phố _ Ca sĩ - Tuấn Phương

NTVV-1020_ Hỡi Người Đời _ Lời Phật Tế Công _ Nhạc - Châu Phố _ Ca sĩ -  Tuấn Phương

5m
Nov 25
NTVV-1019_ Đạo Đời Sáng Trong _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Phạm Vinh _ Ca sĩ - Diễm Liên

NTVV-1019_ Đạo Đời Sáng Trong _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Phạm Vinh _ Ca sĩ - Diễm Liên

5m
Nov 23
NTVV - 1018 _ Tình Thâm Bạn Đạo _ Tác Giả - Đoàn Sĩ Giác _ Album Thắp Sáng Tâm Linh

NTVV - 1018 _ Tình Thâm Bạn Đạo _ Tác Giả - Đoàn Sĩ Giác _ Album Thắp Sáng Tâm Linh

10m
Nov 21
NTVV-1017 _Hồi Sinh Sum Vầy _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Phạm Vinh _ Ca sĩ - Tú Lan

NTVV-1017 _Hồi Sinh Sum Vầy _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Phạm Vinh _ Ca sĩ - Tú Lan

4m
Nov 19
NTVV-1016 _ Con Ơi _ Thơ thiền Sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Ngâm Thơ - Lệ Ba _ Album - Đạo Tâm

NTVV-1016 _ Con Ơi _ Thơ thiền Sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Ngâm Thơ - Lệ Ba _ Album - Đạo Tâm

14m
Nov 17
NTVV-1015_Tu Vô Vi _ Lời Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc - Phạm Vinh _ Ca sĩ - Tú Lan

NTVV-1015_Tu Vô Vi _ Lời  Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên  _ Nhạc  - Phạm Vinh _ Ca sĩ - Tú Lan

4m
Nov 13
NTVV- 1014 _ Khổ Đời Sinh Đạo _ Cổ Nhạc _ Sáng Tác Chí Tâm _ Trình Bày -Thanh Mai _ Album Khổ Đời Sinh Đạo

NTVV- 1014 _ Khổ Đời Sinh Đạo _ Cổ Nhạc _ Sáng Tác Chí Tâm _  Trình Bày -Thanh Mai _ Album Khổ Đời Sinh Đạo

9m
Nov 11
NTVV- 1013 _ Uống Nước Nhớ Nguồn _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Ngâm Thơ -Thanh Mai _ Album Khổ Đời Sinh Đạo

NTVV- 1013 _ Uống Nước Nhớ Nguồn _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Ngâm Thơ -Thanh Mai _ Album Khổ Đời Sinh Đạo

4m
Nov 08
NTVV- 1012 _ Sấm Tu Hành _ Thơ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Ngâm Thơ -Thanh Mai _ Album Khổ Đời Sinh Đạo

NTVV- 1012 _ Sấm Tu Hành _ Thơ Lương Sĩ  Hằng - Vĩ Kiên _ Ngâm Thơ -Thanh Mai _ Album Khổ Đời Sinh Đạo

5m
Nov 06
NTVV-1011 _ Ngày Giỗ Đức Tổ Sư - Đỗ Thuần Hậu _ Thơ - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Sáng Tác - Lê Huỳnh _ Ca Sĩ - Hồng Lê - Minh Dương - Phương Thảo

NTVV-1011 _ Ngày Giỗ  Đức Tổ Sư - Đỗ Thuần Hậu _ Thơ - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Sáng Tác - Lê Huỳnh _ Ca Sĩ - Hồng Lê - Minh Dương - Phương Thảo

6m
Nov 04
NTVV-1010 _ Đức Tổ Sư - Đỗ Thuần Hậu _ Sáng Tác - Lê Huỳnh _ Ca Sĩ - Ca Đoàn Vô Vi

NTVV-1010 _ Đức Tổ Sư - Đỗ Thuần Hậu _ Sáng Tác - Lê Huỳnh  _ Ca Sĩ - Ca Đoàn Vô Vi

5m
Nov 03
NTVV- 1009 _ Sấm Tu Hành _ Thơ - Đức Tổ Sư - Đỗ Thuần Hậu _ Sáng Tác -Kim Thanh _ Cổ Nhạc _ ca Sĩ - Thanh Mai

NTVV- 1009  _ Sấm Tu Hành _ Thơ - Đức Tổ Sư - Đỗ Thuần Hậu _ Sáng Tác -Kim Thanh _ Cổ Nhạc _ ca Sĩ - Thanh Mai

5m
Nov 02
NTVV- 1008 _ Lão Là Ai _ Thơ - Đức Tổ Sư - Đỗ Thuần Hậu _ Nhạc Khương Bữu Võ- Nguyễn Hoàng Long _ ca Sĩ - Hoàn Hảo

NTVV- 1008 _ Lão Là Ai _ Thơ - Đức Tổ Sư - Đỗ Thuần Hậu _ Nhạc Khương Bữu Võ- Nguyễn Hoàng Long _ ca Sĩ - Hoàn Hảo

5m
Oct 31
NTVV-1007 _ Suối Tình _ Thơ thiền Sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Ngâm Thơ - Lệ Ba _ Album - Đạo Tâm

NTVV-1007 _ Suối Tình  _ Thơ thiền Sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Ngâm Thơ - Lệ Ba _  Album - Đạo Tâm

5m
Oct 29
NTVV-1006_Hẹn Hò _ Thơ Thiền Sư _ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Duy Khánh _ Ca Sỉ _ Anh Dũng -Thanh Huyền

NTVV-1006_Hẹn Hò _ Thơ Thiền Sư _ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _  Nhạc  Duy Khánh _ Ca Sỉ _ Anh Dũng -Thanh Huyền

5m
Oct 27
NTVV-1005_Chúng Ta Tu _ Thơ Thiền Sư _ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Trầm Tử Thiêng _ Ca Sỉ _ Hương Lan

NTVV-1005_Chúng Ta Tu _ Thơ Thiền Sư _ Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _  Nhạc Trầm Tử Thiêng _ Ca Sỉ _ Hương Lan

4m
Oct 25
NTVV - 1004_ Tạm Cảnh _ Tác Giả - Đoàn Sỉ Giác _ Album Thắp Sáng Tâm Linh

NTVV - 1004_ Tạm Cảnh _ Tác Giả - Đoàn Sỉ Giác _ Album Thắp Sáng Tâm Linh

12m
Oct 23
NTVV-1003_ Thập Nhị Nhơn Hiền _ Thơ Thiền Sư Lương Sỉ Hằng - Vĩ Kiên _ Ngâm Thơ - Lệ Ba

NTVV-1003_ Thập Nhị Nhơn Hiền _ Thơ Thiền Sư Lương Sỉ Hằng - Vĩ Kiên _ Ngâm Thơ - Lệ Ba

2m
Oct 21
NTVV -1002_ Cảm Tạ Thầy Yêu _ Nhạc và Lời - Mai An _ Trình Bày _ Mai An

NTVV -1002_ Cảm Tạ Thầy Yêu _ Nhạc và Lời - Mai An _ Trình Bày _ Mai An

4m
Oct 19
NTVV -1001_ Thuyền Về Bến Giác _ Thơ Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Mai An _ Trình Bày Phương Chi _ Album - Ô Hê ! Kỷ Nguyên Di Lạc

NTVV -1001_ Thuyền Về Bến Giác _ Thơ Thiền Sư -  Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc  Mai An _ Trình Bày Phương Chi  _ Album - Ô Hê ! Kỷ Nguyên Di Lạc

5m
Oct 17
NTVV - 1000 _ Người Mạt Vận _ Tác Giã - Đoàn Sĩ Giác _ Album Thắp Sáng Tâm Linh

NTVV - 1000 _ Người Mạt Vận  _ Tác Giã - Đoàn Sĩ Giác _ Album Thắp Sáng Tâm Linh

17m
Oct 14
NTVV -999_ Nhìn Hạnh Thầy _ Lời Nguyễn Văn Châu _ Nhạc Mai An _ Trình Bày _ Ánh Mai - Hoàng Ánh

NTVV -999_ Nhìn Hạnh Thầy _  Lời Nguyễn Văn Châu _ Nhạc  Mai An _ Trình Bày _ Ánh Mai - Hoàng Ánh

4m
Oct 10
NTVV - 998 _ Bước Lên Bậc Thang _ Thơ Thiền Sư - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc Nguyễn Hoàng Long _ Trình Bày Hoàn Hảo _ Album - Ô Hê ! Kỷ Nguyên Di Lạc

NTVV - 998 _ Bước Lên Bậc Thang _ Thơ Thiền Sư -  Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên _ Nhạc  Nguyễn Hoàng Long _ Trình Bày Hoàn Hảo  _ Album - Ô Hê ! Kỷ Nguyên Di Lạc

4m
Oct 08
NTVV-997_ Dạy Dỗ Lục Căn Lục Trần_ Thơ Thiền Sư Lương Sỉ Hằng - Vĩ Kiên _ Ngâm Thơ - Lệ Ba

NTVV-997_ Dạy Dỗ Lục Căn Lục Trần_ Thơ Thiền Sư Lương Sỉ Hằng - Vĩ Kiên _ Ngâm Thơ - Lệ Ba

3m
Oct 06
NTVV- 996 _ Thầy Tôi _ Nhạc Và Lời - Mai An _ Ca Sĩ - Thạnh Lê

NTVV- 996 _ Thầy Tôi _ Nhạc Và Lời - Mai An  _ Ca Sĩ - Thạnh Lê

4m
Sep 29